Page 1

Din guide till

Norfala Rike


V

älkommen till Norfala Rike! Innan ni beger er iväg för att beskåda detta fantastiska land ber vi er att vänligen ha dessa saker i åtanke: 1. Det är farligt att resa ensam eller obeväpnad. Det finns gott om monster och det enklaste sättet att hålla dem på avstånd är att resa i grupp med synliga vapen. 2. Prinsessan H eidril rymmer ofta från slottet. Rapportera till närmsta Statsgarde om ni ser henne. 3. Hemsökta Ruinen får ej vistas nattetid.

2


U

nder er resa genom Norfala kommer ni troligen finna både gamla och nya tempel tillägnade Grie och Lafh: gudarna över Norfala. Grie är jordens gud och man finner ofta runstenar med böner till honom vid fälten. Lafh är vattnets gudinna, så många av runstenarna till hennes ära kan återfinnas vid kusten. Det är även vanligt med olika uggledekorationer i templen då ugglor ses som gudarnas budbärare och skydd mot onda andar.

3


Norfala Rike Grundas

N

orfala har alltid varit ett jordbrukarsamhälle, men det bestod till en början enbart av fristående byar och städer. Det var först när landet Asneh i söder sökte erövra Norfala för 500 år sedan som de gick ihop för att stå emot attacken. Tack vare förstärkning från Selokerna i norr gick de segrande ur striden. Många av hövdingarna hade dock avlidit i striderna och människorna

4


var uttröttade, så för att ena det splittrade folket beslöt de att kröna hövding Berhu - den äldste av de överlevende hövdingarna - till Konung över det nybildade Norfala Rike. Som symbol för deras allians med Selok gifte sig Berhu med en av deras: drottning Mifri av Hjortklanen. En tradition som lever kvar än idag, med kung Hogner IV och drottning Leiba av Koklanen.

5


N

orr om Norfala i bergen finner man Selok. Det är rent tekniskt en egen nation, men få bryr sig i att påpeka det. Selokerna är ett stolt folk som främst kännetecknas av deras horn på huvudet, och de är uppdelade i klaner efter vilken typ av horn de har. De kan föröka sig mellan de olika arterna, eller till och med människor, men det är inte säkert vilken typ av horn de kommer att få då, om de ens får några. De är även rent generellt starkare och tåligare än människor men dock bara marginellt.

6


S

ödra Norfala har ett varmare och kargare klimat som sträcker sig fram till Asnehs gräns dör öknen tar vid. Alldeles före gränsen ligger handelsstaden Megho där man ofta finner varor producerade av de sällsynta grödorna som växer efter deras bördgivande flod eller nomadernas hantverk. Mer sällsynt dock är att finna gnu- eller antilopseloker som har specialiserat sig i magiska drycker och amuletter. 7


I

väst finner man havet. Det är en stark fiskarkultur efter kusten och man kan inte hitta en by som saknar en pub. Det är ofta vattenrelaterade tävlingar där, varav den största är den årliga roddartävlingen med start i Cik och mål i Kew. 8


I

öst finns Riboggskogen som är fullständigt omgärdad av rykten och myter. Det finns bara en väg genom skogen som leder till det exotiska Yekem, och de som är tokiga nog att avvika från den syns sällan till igen. Dessa historier har lockat många forskare, mystiker och turister till staden Bopia som ligger i skogens utkant. 9


I

centrala Norfala kan man finna huvudstaden Jonersh som till stor del är omringad ett slätt landskap med åkrar och ängar. Det finns gott om skog och vattendrag, dock är enbart de största utmarkerade på landskartan som ni kan finna på sidan 12. 10


N

orfalisk mat är robust. Längst kusten och vid sjöarna lever de mycket på fisk, medan in mot landet lever de mer av det boskapen kan bjuda. Bröd och rovor är klassiska tillbehör, och ost har blivit en populär exportvara. Ha dock i beräkning att även lorparna - som mest liknar små behornade pälsbollar - älskar god mat, och att den oaktsamme plötsligt kan finna sig utan saker som ost, öl och morötter.

11


Norfala Rike med dess angränsande länder.

Detta informationsblad är framställt på order av

Hans Majestät Kung Hogner IV av Norfala Rike

Norfala  

//Moa Olsson