Page 1

Бібліотека журналу «Хімія» Заснована 2003 року

Випуск 8 (80)

Укладач К. М. Задорожний

Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги»

Харків Видавнича група «Основа» 2009


УДК 37.016 ББК 74.262.4 Т39

Т39 Тиждень хімії в школі. Випуск 4. / Уклад. К. М. Задорожний. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 112 с.: іл., табл. — (Б-ка журн. «Хімія»; Вип. 8 (80)). ISBN 978-611-00-0391-9. У посібнику розглянуто особливості використання інформаційних технологій на уроках хімії. На конкретних прикладах показано основні переваги та недоліки застосування цих методів і надано практичні поради відносно їх використання в навчальному процесі. Багатий досвід авторів матеріалів дозволяє ефективно використовувати найсучасніші технологічні засоби для підвищення ефективності навчання хімії. УДК 37.016 ББК 74.262.4

ISBN 978-611-00-0391-9

© Задорожний К. М., укладання, 2009 © ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2009


Т. М. Жилінська, АР Крим

Інтелектуальна гра «Найрозумніший» Цілі: узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва»; стимулювати пізнавальну активність учнів; розвивати їх творчі здібності, інтерес до вивчення хімії; удосконалювати вміння працювати з інформаційним матеріалом, логічно мислити й висловлювати свої думки; навчати використовувати знання на практиці й одержувати їх самостійно. Форма проведення: інтелектуальна гра.

Структура конкурсу 1. Відбірковий раунд Тестування з вибором правильної відповіді. 2. Півфінальний раунд Бліцопитування з обраної теми. 3. Фінал Улюблена тема. Кількість учасників У першому раунді беруть участь дванадцять учнів, у півфінальному — шість учнів, які набрали найбільшу кількість балів у першому раунді. У третьому раунді беруть участь три учасники, які набрали максимальну кількість балів у другому раунді. Бали й визначення переможця Бали, які набрав учасник у попередньому раунді, до наступного не переносяться. Переможці визначаються за результатами фінального раунду. Усі учасники третього раунду є переможцями, між ними визначаються місця. © Жилінська Т. М., 2009


4

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Хід гри I. Мотивація В природе ничего другого нет — Ни здесь, ни там, в космических глубинах. Все — от песчинок малых до планет — Из элементов состоит единых...

Ці поетичні слова — з вірша Сергія Щипачова «Читаючи Менделєєва», присвячені великому науковому відкриттю періодичного закону. Мир сложен, Он полон событий, сомнений, И тайн бесконечных, И смелых догадок. Как чудо природы, Является гений И в хаосе этом Наводит порядок.

У 2009 році виповнюється 175 років від дня народження великого генія Д. І. Менделєєва, 140 років — від дня відкриття одного з основних і глобальних законів не лише хімічної науки, але й природи в цілому. Сьогодні нашу інтелектуальну гру ми присвячуємо цим знаменним датам. ІІ. Гра Раунд І 1. Представлення учасників гри 2. Представлення журі Правила проведення тесту В е д у ч и й. Пані й панове! Дозвольте поставити вам одне запитання. (Усі учасники на столах мають аркуші з тестами, ручки, сигнальні картки з літерами А, Б, В, Г.) Ведучий ставить запитання, учасники в тестах обводять кружечком правильну відповідь і показують її сигнальною карткою. Члени журі ставлять хрестик учасникам, які помилилися у виборі правильної відповіді. У такий спосіб ведучий ставить дванадцять запитань, після чого журі оголошує шістьох учасників, які набрали найбільшу


Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

5

кількість балів. Якщо є учасники з однаковою кількістю балів, їм ставляться додаткові запитання для визначення переможця. Тест 1) Кількість періодів, з яких складається Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва: а) сім; б) шість; в) три; г) п’ять. 2) Кількість груп, з яких складається Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва: а) чотири; б) вісім; в) шість; г) п’ять. 3) Група, в якій розташований Оксиген: а) друга; б) четверта; в) шоста; г) третя. 4) Період, у якому розташований Сульфур: а) другий; б) шостий; в) четвертий; г) п’ятий. 5) Група, в якій розташований Фосфор: а) п’ята; б) четверта; в) третя; г) друга. 6) Нейтральні частинки, з яких складається ядро атома: а) протони; б) електрони; в) нейтрони; г) йони. 7) Елементарні частинки, з яких складається електронна обо­ лонка: а) електрони; б) протони; в) нейтрони; г) йони.


6

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

8) Позитивні частинки, з яких складається ядро атома: а) протони; б) йони; в) нейтрони; г) електрони. 9) Елементи головної підгрупи VII групи: а) галогени; б) халькогени; в) пніктогени; г) лужні метали. 10) Елементи головної підгрупи I групи: а) галогени; б) халькогени; в) пніктогени; г) лужні метали. 11) Елементи головної підгрупи II групи: а) лужноземельні метали; б) халькогени; в) пніктогени; г) лужні метали. 12) Колір очей Д. І. Менделєєва: а) блакитний; б) зелений; в) карий; г) сірий. 13) Кількість дітей у родині Д. І. Менделєєва: а) чотирнадцять; б) сімнадцять; в) шістнадцять; г) шість. 14) Тема другої дисертації Д. І. Менделєєва: а) скловаріння; б) металургія; в) переробка нафти; г) гази. 15) Особа, з якою Менделєєв часто ходив у гори: а) Бородін; б) батько; в) сусід; г) Єршов. 16) Рік, у якому було синтезовано хімічний елемент Менделєвій: а) 1869;


Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

7

б) 1955; в) 1907; г) 1915.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16

Разом

ПІБ 1 учасника

Разом

Підсумкова таблиця

4. Журі зачитує результати першого раунду. Раунд ІІ Півфінальний раунд Бліцопитування з обраної теми 1. Представлення учасників, які гратимуть у другому раунді 2. Спочатку необхідно вибрати порядок участі в бліцопитуванні, для чого проводиться гра «Дешифрувальник». Учасник, який першим розгадає слово, пише його на аркуші паперу, піднімає руку, а після того як усі учасники розгадають, показує аркуш зі словом. Примітка. Після того як учасник підняв руку, він не має права писати на аркуші. 3. У порядку певної черговості учасники вибирають тему й відповідають на одинадцять запитань. Час на роздуми — 3 секунди. Якщо учасник не знає відповіді, він промовляє «Далі». Ведучий повідомляє, чи правильна відповідь. 4. Журі в підсумковій таблиці відзначає результат. Після закінчення раунду визначають трьох учасників, які переходять у третій раунд. Картки з тестами 1. Періодична система й періодичний закон 1) Зі скількох періодів складається Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва? (Із семи) 2) Зі скількох груп складається Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва? (Із восьми) 3) У якій групі розташований Гідроген? (У першій) 4) Як називають елементи головної підгрупи VII групи? (Галогени)


8

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

5) У якому році було відкрито періодичний закон? (У 1869 р.) 6) Скільки років було Д. І. Менделєєву, коли він створив Періодичну систему? (35 років) 7) Що було важливим у відкритті Періодичного закону? (Передбачення існування ще не відкритих хімічних елементів) 8) Властивості простих тіл, а також їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від чого? (Від заряду ядра атома) 9) Як називаються елементи, розташовані в побічних підгрупах? (d-елементи) 10) Як називають елементи головної підгрупи VIII групи? (Інертні гази) 11) Скільки хімічних елементів сьогодні містить періодична система? (110) 2. Родина Менделєєва 1) Ким працював батько Д. І. Менделєєва? (Директором Тобольської гімназії) 2) Скільки дітей було в родині Д. І. Менделєєва? (Сімнадцять) 3) З ким Менделєєв часто ходив у гори? (З Бородіним) 4) Якою дитиною за рахунком був Д. І. Менделєєв? (Сімнадцятою) 5) Від чого померли дві сестри Д. І. Менделєєва? (Від туберкульозу) 6) Ким був дідусь Д. І. Менделєєва по батьківській лінії? (Священиком) 7) Ким був дідусь по материнській лінії? (Купцем) 8) Де помер Д. І. Менделєєв? (У Петербурзі) 9) Де похований Д. І. Менделєєв? (На Волковському цвинтарі) 10) У яких суспільних справах брав участь Д. І. Менделєєв ? (Був членом Російського хімічного товариства, брав участь у боротьбі за вищу жіночу освіту, боротьбі проти спіритизму) 11) Ким була дружина Д. І. Менделєєва Феозва Микитівна Лещова Єршову? (Пасербицею) 3. Роки навчання 1) Де навчався Д. І. Менделєєв? (У гімназії) 2) Які очі були в Д. І. Менделєєва? (Блакитні) 3) Хто обстежив Менделєєва в Криму? (Пирогов) 4) Як Менделєєв закінчив інститут? (Із золотою медаллю) 5) Коли народився Д. І. Менделєєв? (27 січня 1834 року) 6) Коли помер Д. І. Менделєєв ? (У 1907 р.) 7) На якому факультеті навчався Д. І. Менделєєв у педінституті? (На фізико-математичному)


Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

9

8) Яке улюблене заняття було в Д. І. Менделєєва? (Виготовлення валіз і рамок для портретів) 9) Хто був учителем словесності в Д. І. Менделєєва в Тобольській гімназії? (Єршов) 10) Які предмети були улюбленими в Д. І. Менделєєва? (Природознавство, хімія, математика, історія) 11) Які іноземні мови найбільше подобалися Д. І. Менделєєву? (Німецька й латина) 4. Педагогічна діяльність 1) Де продовжував навчання Д. І. Менделєєв ? (У педінституті) 2) Який учений ступінь одержав Менделєєв у двадцять два роки? (Магістра хімії та фізики) 3) Автором якого підручника є Д. І. Менделєєв? (Основи хімії) 4) Який предмет викладав Д. І. Менделєєв у Петербурзькому університеті? (Курс органічної хімії) 5) Яку премію одержав Д. І. Менделєєв за підручник «Органічна хімія»? (Демидівську) 6) У якому українському місті викладав Д. І. Менделєєв? (Одеса) 10) Скільки робіт з актуальних питань педагогіки написав Д. І. Менделєєв? (Сорок) 11) Який проект Д. І. Менделєєв запропонував І. І. Толстому в 1905 році? («Училищ наставників») 5. Хімічні елементи 1) Хто синтезував хімічний елемент Менделєвій? (Сиборган — американський фізико-хімік) 2) Як назвав Д. І. Менделєєв не відкритий Галій? (Екаалюміній) 3) Як назвав Д. І. Менделєєв не відкритий Скандій? (Екабор) 4) Як назвав Д. І. Менделєєв не відкритий Силіцій? (Екасиліцій) 5) Назвіть ізотопи Гідрогену. (Дейтерій, Тритій) 6) Як називають елементи головної підгрупи першої групи? (Лужні метали) 7) Як називають елементи головної підгрупи другої групи? (Лужноземельні метали) 8) Як називають елементи головної підгрупи восьмої групи? (Інер­тні гази) 9) Як називають елементи п’ятої групи? (Пніктогени) 10) За якою ознакою Д. І. Менделєєв групував хімічні елементи? (За будовою та властивостями) 11) Що позначає слово «азот»? (А — заперечна частинка, зое — «життя», тобто «той, що несе смерть») 6. Наукова діяльність


10

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

1) Який учений ступінь одержав Менделєєв у двадцять два роки? (Магістра хімії та фізики) 2) Чому була присвячена друга дисертація Д. І. Менделєєва? (Скловарінню) 3) З якою метою Д. І. Менделєєв їздив до Америки? (Вивчити тамтешні методи видобутку нафти) 4) Хто відкрив критичну температуру кипіння? (Д. І. Менде­ лєєв) 5) Хто відкрив теорію неорганічного походження нафти? (Д. І. Менделєєв) 6. З якою метою Д. І. Менделєєв вирішив політати на повітряній кулі в 1887 році? (З метою спостереження за сонячним затемненням) 7) Хто відкрив процес виготовлення бездимного пороху? (Д. І. Менделєєв) 8) Якій темі була присвячена перша дисертація Д. І. Менделє­ єва? (Міркування про з’єднання спирту з водою) 9) Як називалася перша наукова праця Д. І. Менделєєва ? («хімічний аналіз Ортита з Фінляндії») 10) Скільки років було Д. І. Менделєєву, коли він відкрив Періодичний закон? (35 років) 11) У якому документі Д. І. Менделєєв подав комплексну програму розвитку, що передбачає розробку сировинної та енергетичної бази промисловості? (У «Розумному тарифі...») Таблиця визначення переможців другого раунду ПІБ учасника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1

2

3

абвг

деєж

зиіїй

4

5

6

клмн

опрс

туфх

7

8

9

учшщ

ьюя

Разом


Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

11

Дешифрувальник Хто був учителем словесності в Д. І. Менделєєва в Тобольській гімназії? 2

5

7

5

1

Є

р

ш

о

в

Раунд ІІІ Фінальний раунд (за обраною категорією знань) 1. Представлення учасників, які гратимуть у третьому раунді. 2. Спочатку необхідно визначити порядок участі, для чого проводиться гра «Дешифрувальник». Учасник, який першим розгадує слово, пише його на аркуші паперу й піднімає руку. Після того як усі учасники розгадають, показує аркуш зі словом. Примітка. Після того як учасник підняв руку, писати на аркуші він не має права. 3. У порядку певної черговості учасники вибирають категорію знань і відповідають на шість запитань. Час на роздуми — 10 секунд. Якщо учасник не знає відповіді, ведучий повідомляє її. 4. Журі в підсумковій таблиці відзначає результат. Після закінчення раунду визначається переможець, вручаються призи. Дешифрувальник Елементи, що народжують солі. 1

1

4

5

1

2

4

3

Г

а

л

о

г

е

н

и

Категорія загальних знань — 1 бал. Своє питання — 2 бали. Питання суперника — 3 бали. Таблиця визначення переможців у третьому раунді ПІБ учасника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Разом


17. Хімічна формула вуглекислого газу. ( CO2 )

18. Певний вид атомів, що має однаковий заряд ядра. (Ізотоп)

9. Метал, що використовується в термометрах. (Ртуть) 12. Найпоширеніша речовина на землі. (Вода)

14. С буквой «З» меня ты ценишь, Я — известный элемент. Лишь на «Д» ее заменишь, Я — столярный инструмент. (Золото — долото)

13. Як називаються речовини, які складаються з двох елементів, один із яких — Оксиген? (Оксиди)

( H2 O2 )

7. Що необхідно зробити в разі потрапляння кислоти на шкіру рук?

5. Речовина, що використовується в медицині для зупинки крові.

10. Ты меня услышать можешь В небе летнею порой. «Г» на «X» смени — и что же? Элемент перед тобой. (Гром — хром)

8. Метал я — всім кажу, Хоч і не схожий дуже, З термометром дружу, Отруйний, любий друже. (Ртуть)

3. Відносна атомна маса Оксигену

6. Хімічна формула води. ( H2 O )

Загальні знання з хімії

Використання речовин 2. Метал, який використовують в електричних лампочках. (Вольфрам)

Сірий

Зелений

11. Хімічна формула молекули кисню. ( O2 )

4. Він легкий у каструлях наших, В яких ми варимо суп чи кашу, У літаках сріблясто-білих, Потужних, але легкокрилих, Він сріблястий, наче іній, І зветься… (Алюміній)

Загадки

Оксиген

1. Валентність Оксигену. (ІІ)

Фіолетовий

Синій

12

Тиждень хімії в школі. Випуск 4


Загадки

Оксиген

16. Метал, що викорис- 22. Найменша хімічно непотовується у видільна частинробництві дзеркал. ка речовини. (Срібло) (Атом)

Сірий Загальні знання з хімії

Зелений Використання речовин

32. Хранят обычно в керосине. 30. У результаті якого И «бегает» он по воде. процесу кисень утворюВ природе, помните отныне, ється в повітрі? (ФотоСвободным нет его нигде. синтез) В солях открыть его возможно. Желтеет пламя от него. (Натрій)

29. Проста речовина, 5%-й розчин якої використовується для знезаражування ран. (Іод)

31. Як називається позитивно заряджена частинка? (Катіон)

27. Речовина, яку ви26. Як називається дихає людина під негативно зарячас дихання. ( CO2 ) джена частинка? (Аніон)

24. Хто відкрив 20. Речовина, яка ви25. Срібно-білий активний метал, Періодичний користовується для І повітря боїться він дуже. закон? поглинання шкідЄ у ґрунті, у наших кістках (Д. І. Менделєєв) ливих отруйних І у водах підземних потужних. речовин. (АктивоЄ він в наших зубах білосніжних, ване вугілля) А тому він метал дивовижний. (Кальцій)

21. Чому дорівнює масова 28. Я найлегший від усіх, частка кисню в повітрі? Ти без мене — ані кроку. (23 %) А як з киснем я зійдусь, То отримаєш вологу. (Гідроген)

19. Як називаються речовини, що утворюються в результаті реакції горіння та окиснення? (Оксиди)

23. С буквой «Й» я — элемент, 15. Як називається реак«Г» — лишь вечности момент. ція взаємодії з киснем, Удели минуток пять. у результаті якої видіПостарайся отгадать. ляється тепло й світло? (Йод — год) (Горіння)

Фіолетовий

Синій

Інтелектуальна гра «Найрозумніший» 13


О. М. Ланько, О. О. Гавриленко, м. Чернігів

Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

Цілі: продовжувати поглиблювати інтерес учнів до вивчення предметів хімії та біології, вдосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати різні факти; сприяти виробленню дослідницьких навичок, розвитку логіки; виховувати самостійність, активність, наполегливість, відповідальність; активізувати розумову діяльність учнів під час застосування інформаційних технологій на позакласних заходах.

Урок проводиться в кабінеті біології з використанням мультимедійного проектора та презентації, яка створена в програмі Power Point. Хід уроку У ч и т е л ь. Доброго дня, любі друзі та шановні гості! Ми раді вітати вас на черговому науковому засіданні, присвяченому двом наукам — хімії та біології. Усі ми в дитинстві читали багато цікавих казок про добрих фей та могутніх чаклунів, які творили незвичні дива, але в житті, як відомо, ні фей, ні чаклунів не існує. А ось дива — вони насправді бувають, хоча створюють їх зовсім не джини й не чаклуни, а люди. Люди, озброєні знаннями. Наука — справжня чаклунка сучасності. І якщо вже говорити про дива, між іншими науками виділяються саме такі чаклунки, як хімія й біологія. Вони цікаві нам, як саме наше життя, тому що все, що відбувається з нами, можна розглядати з точки зору цих наук! Отже, якщо ви готові пуститися по безбережних океанах глибоких пізнань хімії та біології, готові осягнути таємницю всіх земних і неземних перетворень, готові поринути з головою в бурхливе море цікавих фактів нашого повсякденного життя, тоді ми запрошуємо вас до нашої творчої лабораторії, в якій будуть працювати дві групи  — хіміки © Ланько О. М., Гавриленко О. О., 2009


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

15

й біологи. Ми повинні сьогодні відповісти з вами на такі питання: чи можна віднести хімію й біологію до цікавих наук, чи корисні вони для людини, чи потрібні вони в людському житті. Привітання біологів Вітаю вас. Усіх нас, хто сидить за цим столом, об’єднує любов до біології. Стільки загадок, скільки ховають у собі людина та природа, не знайдено в жодному куточку Всесвіту. Не треба думати, що біологами вже все зроблено. Роботи тут ще дуже багато. Сьогодні ми будемо доводити всім присутнім, що біологія — дуже цікава й корисна наука для всього людства. Подивіться наші слайди. Привітання хіміків Вітаю вас. Ми дійсно вважаємо, що хімія — це королева наук. Немає такої галузі в суспільстві, де хімія не грала б визначну роль, будь то медицина, промисловість, сільське господарство. Ми, як і наші колеги, будемо доводити сьогодні, що хімія тісно переплітається з людським життям. Подивіться наші слайди. Ми починаємо перший блок нашого засідання — інтелектуальну розминку у вигляді декількох вправ. Вправа 1 «Вірю  — не вірю» Питання ставляться і хімікам, і біологам. 1. Чи вірите ви, що індійський слон виношує своїх дітей 22 місяці? (Так) 2. Чи вірите ви, що італійські скрипалі у футлярах своїх скрипок тримали жаб, а перед концертом виймали їх і гладили, вважаючи, що руки не потітимуть? (Так) 3. Чи вірите ви, що на шерсті в кішок виробляється спеціальний вітамін, який вони злизують під час умивання? (Ні) 4. Чи вірите ви, що п’ятеро людей на 2 мільярди населення живе до 116 років? (Ні) 5. Чи вірите ви, що в Голландії щороку з деревини тополі виготовляється близько трьох мільйонів пар взуття? (Так) Вправа 2 «Розірвана  шпаргалка» Ця вправа проста, але дуже корисна. Вона допоможе вам не розгубитися на екзамені. Адже не секрет, що ви пишете шпаргалки, а вчитель, якщо знайде їх, розриває. І якщо у вас є якісь знання, ви навіть з розірваної шпаргалки можете скласти правильну відповідь.


16

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Розірвана шпаргалка хіміків C12H22O11

Сульфатна кислота

(C H

Глюкоза

6

10

O5 )n

C6H12O6

Крохмаль, целюлоза

H2SO4

Cахароза

Розірвана шпаргалка біологів Генетика

Структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів

Ембріон

Наука про будову та функції клітини

Клітина

Наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості організмів

Цитологія

Зародок, у якого ще остаточно не сформовані органи

Вправа 3 «Цікаві задачі» Задачі кота Хімікуса 1. Вас відправляють у космос. Необхідно взяти із собою речовину, яка була б у космосі джерелом теплоти, води та кисню. Що ж ви візьмете із собою? (Гідроген пероксид) 2. У кого більше ніг: у п’яти восьминогів чи в чотирьох кальмарів? (Однаково: 5 ⋅ 8 = 4 ⋅ 10 = 40) 3. У крокодила багато особливостей. Наприклад, у ротовій порожнині в нього відсутні слинні залози, нема й сечового міхура, але раніше найбільшою загадкою для вчених було те, що в шлунку дорослого крокодила завжди знаходиться багато важкого каміння. Навіщо крокодилу каміння в шлунку? (Каміння в шлунку полегшує плавання крокодила, надаючи йому більшої стійкості у воді) Вправа 4 «Експериментальний відеоролик» Майже жодна задача не обходиться без дослідів, майже жодна лабораторія не обходиться без експериментів. І наша творча лабораторія теж приділяє експерименту значну увагу. Але експеримент у нас не простий, а у вигляді відеоролика. Ми знаємо, що ви любите розгадувати кросворди. А сьогодні ми будемо виконувати вправу «Кросворд навпаки». Така форма роботи


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

17

навчить вас правильно ставити запитання і, таким чином, отримувати більш чіткі та зрозумілі відповіді на них. Вправа 5 «Кросворд навпаки» х

6

я

і

а

д

м

х

р

і

4

а н

1

с

а

5

т

о

м

к

с

и

і

я

р 2

о

д

7

з

а

а

р в і 3

ф

е

н

о

л

Ми починаємо другий блок нашого засідання — «Наука й мистецтво». «Хімія + література» 1. У романі «Війна світів» Г. Веллс розповідає про війну, розв’язану космічними прибульцями  — марсіанами на Землі. На руїнах своєї колишньої цивілізації земляни несподівано знаходять чорну речовину — смертельну отруту, яка виявилася хімічною сполукою Аргону. Якої неточності припустився письменник? (Аргон — інертний газ) 2. Ж. Верн у своєму творі «Таємничий острів» писав: «Наливши кленовий сік у великі глиняні посудини, його поставили на вогонь і піддали випаровуванню. Як тільки рідина почала густіти, починали розмішувати її дерев’яною лопаткою... Сік клена перетворився на густий сироп. Цей сироп вилили в глиняні посудини різноманітної форми. Наступного дня сироп застиг. Це був справжній… злегка жовтуватий, майже прозорий і дуже смачний». Про що йде мова? (Сахароза) 3. Як пов’язані між собою великий поет Олександр Блок та не менш великий хімік Дмитро Менделєєв? (Блок був одружений


18

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

з дочкою Дмитра Менделєєва Любов’ю Менделєєвою і саме їй присвятив більшість своїх віршів про кохання) «Біологія + література» 1. Який орган людського організму найчастіше оспівується у віршах не тільки українських, а й закордонних поетів? (Серце) 2. Яка квітка згадується у трагедії В. Шекспіра «Гамлет» як символ долі ? (Фіалка) 3. М’яса і яєць якої тварини Робінзонові та П’ятниці зазвичай вистачало на тиждень? (Черепахи) «Наука та мистецтво живопису» Чи можна знайти зв’язок між хімією, біологією та живописом? На перший погляд, ні. Але це помилка, адже саме об’єкти біології зображені на більшості картин: портрети — це анатомія, натюрморти — це ботаніка, зоологія, пейзажі — це біологія. І саме хімія відіграла вирішальну роль у винайденні фарб, завдяки яким з’явилися ці шедеври. Масляні фарби складалися з олії, частіше рослинної, пігментів, смол, оліфи тощо. Леонардо да Вінчі, художник і науковець, так навчав своїх учнів: «Дивись, як багато існує тварин, дерев, трав, квітів, різних людей. Малюйте, адже живопис виражає ту ж саму істину, що і справжня наука». У ч е н ь. Леонардо да Вінчі вважав людину найбільшою загадкою Всесвіту, він багато працював в анатомічній залі, щоб розгадати таємниці людського організму. І дечого досяг. У нього є рукопис, в якому показано можливість людини перебувати на великій глибині у воді без скафандра, завдяки особливій газовій суміші, секрет якої він спеціально знищив. Але щоб її винайти, треба було добре розбиратися в біохімічних процесах, котрі зовсім не були відомі в той час. Це він уперше винайшов підводний човен, вертоліт, кулемет та ще багато чого. Його вважають або прибульцем з майбутнього, або людиною з паралельного світу. Багато своїх записів Леонардо да Вінчі знищив, але вважається, що всі свої секрети та пророцтва він закодував у своїх картинах. У ч е н ь. Джоконда, або Мона Ліза, — одна з найбільш загадкових картин. За офіційною версією, на ній зображена дружина Ліза флоренційця Франческо дель Джокондо. Істину ніхто не знає. Відомо, що сам Леонардо ніколи не розлучався із цим портретом аж до смерті. Головна таємниця Мони Лізи схована в її посмішці. І сьогодні вчені-анатомісти висувають багато версій. Одні говорять, що


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

19

Джоконда — це автопортрет самого Леонардо: на комп’ютері порівняли анатомічні подробиці Джоконди й художника та виявили, що вони повністю співпадають, тобто Мона Ліза — це жіноча частина Леонардо. Лікарі говорять, що на портреті — хвора на шизофренію жінка, і її загадкова посмішка  — це її хвора душа. Ще одна версія — на картині в жіночому вигляді — хлопець, учень Леонардо Джокомо, якому Леонардо й заповів цей портрет після своєї смерті. Зігмунд Фрейд доводив, що на портреті — матір Леонардо, цієї ж версії дотримувався й Сальвадор Далі. Наступна версія — жінка вагітна, її посмішка — це спроба вловити рух плоду. Остання версія говорить, що модель закохана в Леонардо й це посмішка закоханої жінки. Отже, розгадуйте. Чи пов’язані між собою наука, міфологія й реальність? За кількістю таємниць, які ховає в  собі біологія, ця наука може посперечатися хіба що з історією. Згадаємо хоча б таких напівмістичних тварин, як дракони, русалки, кентаври, домовики. Зараз учені кажуть, що ці персонажі мають під собою реальну основу. Рубрика «У світі таємниць» Говорять, перша русалка все ж з’явилася в Ассірії приблизно в 1000 році до н. е. це була Атаргатіс, мати королеви Ассірії Семіраміди. Вона була богинею, яка полюбила смертного пастуха. Одного дня трапилося так, що богиня випадково вбила свого коханого. Не знаючи, куди подітися від сорому, вона стрибнула в озеро, маючи намір прибрати подобу риби, проте води озера не змогли приховати її божественність під риб’ячою лускою й тоді вона стала русалкою, зберігши свою зовнішність до поясу й замінивши ноги гнучким риб’ячим хвостом. Сьогодні багато хто вважає, що в основі міфу про русалок цілком могли бути й ламантини та інші великі морські ссавці. Знову ж таки згадується Колумб, який бачив русалок дорогою до Нового Світу, проте здивувався тому, що вони не настільки красиві, як описувалися в книгах. Мабуть, усім відомий романтичний образ русалки з довгим волоссям був навіяний усе тим же ламантином, що рухається в чагарниках водоростей, коливання яких нагадували розкішну копицю волосся. Англійський ученийкриптозоолог Джон Гудлін давно займається проблемою русалок. Він вважає, що таємниця русалок та інших дивних створінь, що трапляються час від часу на планеті, криється в дивному дарі гіпнотичної мімікрії, яким наділена якась реальна, але ще не відома науці істота. Коли істота потрапляє людям на очі, вона виловлює в їх свідомості сталі образи та примушує бачити себе саме так, а не


20

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

інакше. Захоплена у воді, вона виглядає як русалка, у лісі — як лісовик, у будинку — як домовик. Цікаво, що у 2006 році труп викинутої під час шторму на Атлантичне узбережжя невідомої істоти продали в інет-аукціоні Ebay для дослідження. Багато хто вважає, що це і є русалка... «Таємна скринька» 1. У цій коробці знаходиться надзвичайна речовина. Колись її вважали милістю божою, символом миру, наприклад, у східних країнах. Але з іншого боку, скільки всього живого загубила ця речовина. Через неї навіть море може стати мертвим. Особисто я схиляю голову перед цією речовиною. Без неї неможливо обійтися в металургії, вона використовується у виготовленні кераміки. Без неї не було б шкіряного взуття. За цією речовиною їздили козаки до Криму. (Сіль) 2. Цю рослину можна без сумнівів назвати найбільш невибагливою. На Землі існує понад 350 різновидів цієї багаторічної рослини. Першу згадку про те, що вона, очевидно, має лікувальну цінність, було знайдено в папірусі Еберса (Papyrus ebers), єгипетському документі, написаному близько 1550 р. до н. е. Цей документ описує дванадцять рецептів для змішування цієї рослини з  іншими речовинами, що дозволяє лікувати внутрішні хвороби, застудні захворювання, зовнішні ушкодження людини. Відомо, що єгиптяни використовували його сік для бальзамування. Переказ свідчить, що після того, як тіло Ісуса було знято з хреста, Його натерли соком цієї рослини і благовонною смолою миррою. (Алое) «Цікаві бувальщини з життя видатних людей» 1. Чарльз Дарвін був запрошений на обід до свого друга. За столом він сидів поруч із молодою вродливою жінкою. — Містере Дарвін, ви твердите, що людина походить від мавпи? — грайливо запитала вона.— Чи можу я віднести це висловлювання й на свою адресу? — Безумовно, — відповів Дарвін, — але ви походите не від звичайної мавпи, а від чарівної. 2. До славетного бактеріолога Коха зайшов у лабораторію молодий лікар і застав його за столом, на якому кипіла каструля. — Відгадайте, що в мене тут? — звернувся до лікаря Кох. — Стрептококи, — шанобливо відповів той. — Ні.


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

21

— Холерний вібріон? — Ні. — Туберкульозні палички? — Ні. І піднімаючи кришку каструлі, Кох весело сказав: — Сосиски, юначе, сосиски. 3. Друзі майбутнього великого російського фізіолога Івана Петровича Павлова якось зібрали трохи грошей, щоб він міг купити собі костюм, бо старий уже зовсім зносився. — Спасибі, друзі, — сказав зніяковіло Іван Петрович. Наступного дня він з’явився в лабораторію з різноманітними собаками на довгому мотузку. — Ви навіть не можете уявити, як до речі були ці гроші… Досліди тепер можна поставити значно ширше. Костюм? Ну що ви? Його ще довго можна носити. Ми починаємо третій блок нашого засідання — «Наука, ми та сучасність». А тепер від гумору перейдемо до дуже серйозного питання. Перед вами стоїть важливе завдання — захистити свою науку від різних звинувачень і довести, що ваша наука дійсно корисна для людей. «Прокурор і адвокат» Виступають біологи в ролі обвинувачувачів. •• Хімія винна в тому, що в продуктах харчування накопичуються нітрати, які дуже шкідливі для здоров’я людини. •• Хімічні ліки тією чи іншою мірою впливають на здоров’я людини не найкращим чином. Натуральні ж ліки не шкідливі. •• Побутова хімія  — безперечне досягнення цивілізації. Але підтримуючи чистоту засобами побутової хімії, ми недооцінюємо шкоду, якої вона завдає нашому здоров’ю. Поверхнево-активні речовини, хлор, вуглекислий газ, оксиди Нітрогену, фенол, формальдегід, ацетон, амоніак, ензими, відбілювачі, ароматизатори  — ось далеко не повний список хімічних речовин, що містяться в побутовій хімії та спричиняють розвиток таких захворювань, як дерматити, алергія, бронхіальна астма. Факт у наявності — сучасний будинок просто напханий провокуючими чинниками. •• Уже більше ста п’ятдесяти років ми живемо у світі, буквально захопленому полімерами, шкідливими для людини. У цьому винні активність і отруйність не тільки мономерів, а й різноманітних стабілізаторів, модифікаторів, пігментів, які використовуються


22

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

як добавки у виробництві пластиків; складність природного розкладання полімерів через міцність і довговічність полімеру тощо. Виступають хіміки в ролі адвокатів. 1. Що стосується хімічних ліків, то в деяких випадках вони просто необхідні. Так, навіть у разі застудних захворювань іноді недостатньо вживати малиновий чай, мед, гаряче молоко тощо. Захворювання призводить до розвитку важкої форми бронхіту, і якщо не підключити антибіотики, може розвинутися запалення легень, у разі нелікування якого хворий може померти. Так це ми говоримо про прості застудні захворювання. А що вже говорити про лікування травами зараження крові або СНІДу. У цих випадках допоможуть тільки хімічні ліки. Відомо, наприклад, що провідні фармацевтичні компанії США виступили із заявою про те, що наразі в  процесі випробувань знаходяться 92 нові препарати, які призначені для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу. 2. Що стосується нітратів, то, на жаль, їх шкода для людського організму є безперечною. Причина тому  — це внесення надлишкових доз мінеральних добрив, тобто невміле їх використання. Але ні для кого не секрет, що використання мінеральних добрив дає змогу вирощувати високі врожаї сільськогосподарських культур. Подивіться слайд, де порівнюється врожай з використанням добрив і без їх використання. 3. Тепер що стосується побутової хімії. Чи погодиться людина повернутися в той час, коли прали так, як ця праля? Чи погодиться людина мити вікна господарським милом або газетами? Чи відмовляться жінки від чарівних парфумів? Наша відповідь: ні. 4. ХХ століття назвали століттям полімерів. Важко уявити хоча б одну галузь сучасної науки, техніки, виробництва, де б вони не використовувалися. Це й пакувальні матеріали, труби, посуд, пляшки, тканина, штучні органи людини. Чи погодиться людина відмовитися від цього ? Наша відповідь: ні. Виступають хіміки в ролі обвинувачувачів. •• За спостереженнями фахівців, приблизно у 4–5 % людей відбувається непереносимість, надчутливість до деяких рослинних препаратів. Уживання таких препаратів навіть у незначних дозах може викликати алергічну реакцію у вигляді кропив’янки, екземи, набряків, свербіння, нападів бронхіальної астми. Рослинні препарати малоефективні порівняно з хімічними. Крім


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

23

того, наприклад, уживання кропу та петрушки взагалі може призвести до переривання вагітності в жінок тощо. •• Недовіра до покупних продуктів з «хімією» й використання тільки натуральних продуктів може теж закінчитися негативно: замінюючи ковбасу на власноруч зібрані гриби, можна смертельно отруїтися. •• Негативний вплив антибіотиків на організм людини ніщо порівняно з впливом на людину такої рослини, як тютюн. •• Граючись із кошенятами та цуценятами, замість іграшок діти досить часто отримують глисти. Виступають біологи в ролі адвокатів. 1. Щоб отримати від прийому рослинних засобів очікуваний ефект, треба добре знати властивості лікарських рослин. Перш ніж приступати до траволікування, бажано проконсультуватися з лікарем-фітотерапевтом. Інакше можливі непередбачувані наслідки. Наприклад, плоди чорноплідної горобини знижують кров’яний тиск і мають протисклеротичну дію, але вживання її у великій кількості може призвести до гіпотонічного кризу. Уживаючи протизаплідні пігулки, не варто одночасно застосовувати звіробій: за деякими даними, він знижує їх ефективність. 2. Що стосується тютюну, то паліям ніхто силоміць до рота цигарку не встромляє. Що ж поробиш, коли людина бажає задарма витратити свої гроші та здоров’я. Тютюн як рослина отримав реабілітацію з рук ізраїльських учених. Вони довели, що його кущі можуть використовуватися для виробництва дешевих вакцин проти гепатиту B, гастроентерологічних інфекцій, хвороб Паркінсона, Альцгеймера й різних видів раку. Ці несподівані дослідження проводилися в єрусалимському університеті під керівництвом відомого фахівця з  біотехнології з  Арізони, професора Чарльза Арнтцена. 3. Що стосується домашніх улюбленців, то необхідно утримувати їх у чистоті, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм. Це не тільки вбереже вас і ваших улюбленців від неприємностей, але й навчить відповідальності. «Соціологічне опитування» Наші учні в мережі Інтернет провели соціологічне опитування: на Молодіжному форумі розмістили такі питання: 1. З чим у вас асоціюється слово «біологія»? 2. З чим у вас асоціюється слово «хімія»?


24

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Відповіді приймалися як у словах, так і в картинках. Ми уважно опрацювали та підрахували всі відповіді, і в нас вимальовується така картина: на перше питання «З чим у вас асоціюється слово “біологія”?»: 67 % — з природою, красою рідного краю; 20 % — зі шкільним предметом; 10 % — з «ботаніками-заучками», тобто студентами, які забагато вчаться; 3 % — при слові «біологія» одразу згадується пісня «ВІА ГРИ» зі словами «Біологія, анатомія…» На друге питання «З чим у вас асоціюється слово “хімія”?»: 60 % — з хімічними перетвореннями, різноманітними дослідами, експериментом; 25  %  — з вибухами в хімічних лабораторіях та розпатланим професором; 11 % — з добавками до продуктів харчування; 4 % — з хімічною завивкою та косметикою. А тепер від гумору перейдемо до дуже серйозного питання. Перед вами стоїть важливе завдання — захистити свою науку від різних звинувачень і довести, що ваша наука дійсно корисна для людей. «Факти й тільки факти» 1. Магія металів. В Єгипті та Сирії одягають замкнуті мідні браслети на руки дітей, в яких прорізуються зуби. Аплікації з мідних монет застосовують для лікування радикулітів, міозитів, мастопатій, фіброміом. Прикраси зі срібла сприятливо впливають на нервову систему, на роботу серця. Сталлю лікують епілепсію. Пластинки з тонкої високосортної легованої сталі наклеюють на устілки і вкладають у взуття. Добре, коли є прямий контакт сталі з тілом. Свинець поліпшує загоєння ран, нормалізує потенцію, використовується в разі захворювань щитовидної залози. Прикраси із золота корисно носити людям, які не впевнені в собі, боязкі. Золото добре впливає на травлення. В Індії радять людям, які страждають від розладів травлення, потримати в ротовій порожнині золоту прикрасу. 2. Саме завдяки хімії були створені найпопулярніші парфуми ХХ та ХХІ сторіччя — «Шанель № 5». До початку ХХ ст. всі парфуми мали натуральний квітковий аромат, найпопулярніші з них були запахи троянди та конвалії. Аж поки в 1925 році культова модельєр Коко Шанель вирішила створити перший у світі


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

25

синтетичний аромат, аналога запаху якого не було в природі. Так з’явилися найпопулярніші до сьогодні парфуми. Вона назвала їх своїм ім’ям і поставила № 5, бо п’ятірка була її щасливим числом. Спочатку жоден із продавців парфумерних магазинів не бажав брати на продаж ці парфуми, боячись, що жінкам вони не сподобаються. І тоді Коко вдалася до хитрощів. Вона прийшла в один з найбільших магазинів, коли там було дуже багато людей, і, немов ненавмисно, розбила склянку зі своїм парфумом. Аромат розповсюдився по всьому магазину, а присутні жінки були в такому захваті від нього, що власник магазину скупив у Шанель усю партію. Так перші парфуми із синтетичним запахом почали переможний хід по всьому світу. І до сьогодні вони є найбільш популярними парфумами. 3. Цивілізація дарує людству великі блага, але вона ж і приносить негативні моменти в життя людей. Наприклад, ознаки старіння. Учені — біологи та екологи — уже давно говорять про те, що якби людина жила в екологічно чистому середовищі й на повну силу використовувала те, що дає нам природа, процес старіння вдалося б уповільнити, середню тривалість життя продовжити приблизно до 150 років, і в 90 років виглядати так, як у 40. Як доказ можемо навести такий факт. У кінці Великої Вітчизняної війни на Північному Кавказі в Кабардіно-Балкарії в аулі залишилися два поліцаї, які, щоб уникнути заслуженого покарання, утекли далеко в гори, прихопивши із собою кулемети та ящик патронів. Вони оселились у  глухому районі в печері, недосяжній ні туристам, ні мисливцям. Незабаром один з поліцаїв помер від раку горла, а другий залишився жити в повній самотності, далеко від цивілізації. Їв він м’ясо підстрелених тварин, свіжі та сушені ягоди, корінці, рибу, горіхи, гриби. Одяг та взуття шив зі шкір забитих тварин. Щоб не розучитися розмовляти, він час від часу приручав собі звірків: білку, пташок, з  якими спілкувався. Так, на самоті, без людей, без цивілізації, не маючи уявлення про час, він прожив понад 30 років. У кінці 70-х років його випадково знайшли геологи. Першим питанням цього поліцая було: «Війна скінчилась? Сталін живий?» Геологи пояснили, що війна скінчилася більше 30 років тому, Сталін давно помер. Коли відлюдника відмили та вдягли, усі були вражені: старий у 70 років виглядав як 30-річний чоловік, навіть краще. Жодного карієсного зуба, жодної зморшки та сивої волосини, ясні очі та вправні рухи. Пізніше лікарі, які обстежували його, сказали, що такий вражаючий ефект — це справа використання природних дарів — чистого повітря, їжі та одягу й відсутність


26

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

«досягнень» цивілізації. До речі, знову навчитися жити в цивілізації колишній поліцай так і не зміг — він знову пішов у гори, але тепер уже як пастух. 4. Серед головніших побажань на свята є побажання здоров’я. І це правильно, адже здоров’я  — це життя, мрії, рух. І тут у нагоді нам стає біологія, дари природи якої допомагають нам бути здоровими. Так, якщо ви бажаєте покращити роботу серця та очистити кров, уживайте якомога більше овочів та фруктів червоного кольору. Зелені овочі корисні для печінки, а жовті — подарують нам енергію та бадьорість. Дуже корисні спеції та прянощі: петрушка позбавить від набряків, алкоголізм також лікують соком петрушки в суміші із соком селери. Якщо захворіли на грип, додайте в їжу корицю, яка також допомагає в разі депресій. Гвоздика знімає зубний біль. А ще вчені довели: для того щоб шкіра людини мала менше зморшок і виглядала молодшою, треба якомога більше їсти смажених помідорів, що містять дуже багато антиоксиданту лікопіну, який не дозволяє шкірі старіти. Тварини теж допомагають нам бути здоровими. Ті, хто має кішок, на 40 % менше хворіють на серцеві хвороби, а діти, які граються із собаками, майже не схильні до алергій. 5. Знання біології, а саме властивостей деяких квітів, допоможуть нам у створенні затишної домівки. Так, у спальні треба ставити гортензію, хризантему, алое, які гармонізують подружні відносини. У  дитячій кімнаті краще поставити фіалку, яка буде сприя­ти розвитку творчих здібностей дитини. На кухні треба поставити фікуси, які поглинають чадний газ. Кімнатна герань заспокоює людину, говорять, вона збирає енергетичний бруд, виганяє з будинку злих духів і нечисть, приносить успіх, здоров’я і служить щасливим талісманом. Хлорофітум за 24 години повністю очищає повітря кімнати й поглинає шкідливі гази з  феноменальною швидкістю. Існує думка, що кактус допомагає вберегтися від усіляких випромінювань від комп’ютера. Але існує ще одна, більш правильна, думка: кактуси ростуть набагато краще, коли знаходяться поряд з комп’ютером. Група біологів Якщо вас зацікавило все те, про що ми говорили, і ви бажаєте дізнатися більше, скористайтеся книгами з виставки «Біологія для допитливих», де знайдете найцікавіше з усіх розділів цієї науки: ботаніки, зоології, анатомії, екології.


Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія»

27

Група хіміків А ми, у свою чергу, для зацікавлених рекомендуємо книги з полички «Наука великих чудес». Тут зібрані книги, які в простій та захоплюючій формі представляють усі таємниці хімічної науки… Кожна група учнів знайомить присутніх з випуском газети, створеної в програмі Microsoft Office Publisher. Підбити підсумки нашого сьогоднішнього діалогу, підсумки роботи нашої творчої лабораторії ми запросили незалежного експерта — члена ради самоврядування. Незалежний експерт. Дуже дякую всім колегам за цікаво проведений час. Чесно кажучи, мені все сподобалося: багато нового, цікаві факти, аргументи й біологів, і хіміків були досить переконливі. Видно, що ви багато попрацювали у своїй творчій лабораторії. І знаєте, слухаючи вас, дійшов висновку, що й біологія, і хімія дуже важливі для людства, вони нерозривно пов’язані між собою, мов дві сестри. Як ще один доказ цього — мій подарунок для всіх вас — чудові картини великого генія Сальвадора Далі.Саме хімія допомогла художнику в роботі, адже папір, фарби, пензлики — це все хімія, а природа своєю багатогранністю надихнула великого майстра на створення своїх шедеврів. Увага на екран! Учитель. Поки ви будете переглядати дивовижні слайди, ми зробимо невеличку вправу «Комплімент для конкурента». Біологи на цій намальованій пробірці напишуть, що для них є хімія, а хіміки на аркуші — що для них є біологія. Підбиття підсумків уроку.


Н. М. Ткаченко, м. Луганськ

Хімія на кухні Цілі: ознайомити учнів з хімічним складом деяких продуктів харчування та процесами, які відбуваються під час їх переробки; розвивати пізнавальну активність та вміння застосовувати знання в повсякденному житті. Тип заходу: інтегрований. Форма проведення: бесіда за чашкою чаю.

Хід заходу Господиня Добрий вечір, любі гості. Ви проходьте — не соромтесь. Чаю свіжого ковтнути І слова наші почути. За столи мерщій сідайте, В чашки наливайте Ароматного, міцного, Ще й на колір золотого.

Ви, напевно, знаєте, що їжа є джерелом речовин і елементів, необхідних для росту тварин, людини. Вона відіграє роль своєрідного «будівельного матеріалу». Крім того, це єдине джерело енергії для живого організму. Реакції в організмі за участі спожитих з їжею речовин є переважно екзотермічними й відбуваються з виділенням теплоти. Більшість із них є реакціями окиснення, схожими по суті на реакції горіння. (Інколи можна почути такі вислови: «згоряння їжі», «згоряння жирів в організмі».) Кількість енергії, що виділяється під час повного окиснення харчового продукту (умовно його реакції з киснем, у результаті якої утворюються вуглекислий газ, вода, азот, деякі інші речовини), визначає калорійність продукту (див. табл.). Вивільнена теплова енергія потрібна живому організму для здійснення в ньому реакцій, що відбуваються з поглинанням теплоти, а також для підтримання постійної температури тіла. © Ткаченко Н. М., 2009


Хімія на кухні

29

Розрізняють три основні групи поживних речовин у продуктах харчування: білки, жири та вуглеводи. Окремі жири й вуглеводи вам добре відомі. Серед перших — соняшникова, кукурудзяна олії (рослинні жири), сало, вершкове масло (тваринні жири), других — цукор, крохмаль. Найбільше теплоти виділяється під час окиснення жирів — у середньому 3900 кДж на 100 г жиру. Білки й вуглеводи мають значно нижчу й майже однакову калорійність — приблизно 1700 кДж на 100 г речовини. Якщо олія складається практично лише з одних жирів, цукор є чистим вуглеводом, то стовідсоткової їжі не існує. Найбільше білків (масова частка — від 10 до 25 %) містять м’ясо, риба, яйця, сир, горіхи. Білки є найціннішим «будівельним матеріалом» для організму, а вуглеводи й особливо жири важливі насамперед як джерело енергії (див. табл.). Середня калорійність деяких харчових продуктів Продукт

Калорійність, кДж/100 г продукту

Хліб (пшеничний)

1000

Продукт

Калорійність, кДж/100 г продукту

Рис

1400

Масло вершкове

3100

Картопля

350

Яловичина

700

Молоко (жирність 3,5%)

270

Риба (нежирна)

350

Яблука

200

Слово «калорійність» походить від назви старої одиниці вимірювання кількості теплоти — калорії. Добова енергетична потреба людини становить 12000 кДж і залежить від її віку, фізичного та розумового навантаження. Підрахувати, скільки людина має з’їсти білків, жирів, вуглеводів тих чи інших продуктів, щоб забезпечити свій організм необхідною кількістю теплової енергії, нескладно. Складніше обрати необхідне для організму співвідношення білків, жирів та вуглеводів, а в рамках кожної групи поживних речовин — співвідношення їх різновидів (наприклад, тваринних і рослинних жирів). Відповідні рекомендації розробляють учені-біологи, лікарі, дієтологи. Звичайно, одним чаєм ситий не будеш, тому на вас і чекають вазочки з печивом і розетки з варенням. Не дивуйтеся, що ми запросили вас на кухню. Адже кухня є осередком активного спілкування, найтеплішим, в усіх розуміннях цього слова, місцем. Часу ми проводимо там досить багато. Допитливі статистики підрахували, що кожного дня людина витрачає 1 год 14 хв на прийняття їжі.


30

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Г о с п о д а р. Ті ж самі статистики стверджують, що за 70 років життя людина проводить за обіднім столом 3 роки, 7 місяців та 26 днів. І при цьому з’їдає — неймовірно! — 5 корів, 24 свині, 874 птаха, 783 кг риби, 490 л вина, 2800 л пива, 7274 кг хліба, 7988 кг картоплі, 218 кг сиру та 12776 шт. яєць. Є така приказка: «Їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти». Але, судячи з вищесказаного, я б іще подумав... Г о с п о д и н я. Так що ж і навіщо ми їмо? 1 - й г і с ть. Їжа — паливо для людини. Фундаментальний закон природи — закон збереження і перетворення матерії та енергії — має пряме відношення до людини. Усі витрати речовини та енергії людина поновлює тільки з їжею. Виходить, треба їсти стільки, щоб між надходженням і витратами встановився баланс. Крім енергетичної цінності їжі необхідно, щоб раціон харчування був різноманітним і містив певну кількість білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів і мінеральних речовин. 2 - й г і с т ь. Шановний, чи не зібралися ви читати лекцію з гігієни харчування? 1 - й г і с т ь. Аж ніяк, просто хотів звернути увагу на те, що ж ми все-таки їмо... Г о с п о д и н я. Хто ж знає нас краще, ніж ми самі? Давайте на хвилинку поринемо в казку. До нас завітали Білки, Жири, Вуглеводи, які розкажуть про себе самі. Білок В їжі я найголовніший, Бо невтомний будівничий. Мої амінокислоти Не бувають без роботи. Входять до складу волосся, Без них втрачають пружність кістки. М’язи, шкіра, нігті в нас Із білків, як на заказ. Не зроблю вам відкриття, Що білки — це сенс життя, Щоб поповнити білок, Треба їсти вам сирок, М’ясо, рибу і гриби, Ще горіхи і боби.

Вуглевод Ти, білок, не задавайся, І не дуже нас цурайся. Ти будуєш — визнаю,


Хімія на кухні

31

Але силу я даю! Хоч я й гірший будівничий, Роль моя енергетична Теж важлива без прикрас. Познайомить хочу вас: Сахароза і Глюкоза, Ще фруктоза і крохмаль — Ось помічники старанні, Щоб енергію вам дать. У нашій родині ще є й клітковина. Вона не розчинна, і це не дивина, Найстаранніше, проте, Вам кишечник підмете. Їжте овочі і фрукти — Необхідні це продукти. І цукерочки також корисно вживати, Та в цьому, певна річ, міру треба знати.

Жир Наша роль неоднозначна — У запасі нас тримали, І від холоду, як бачте, Вас не раз ми рятували. До стінок входимо клітини, Жиророзчинні, транспортуєм вітаміни, У складі нервової тканини Не знайдеш нам достойної заміни! Якщо працюєш важко ти фізично І вже стомивсь, надворі пізно, Ти з’їж шматочок сала звично, Воно енергії додасть організму.

Г о с п о д а р. Оце так, оце так гості. А чому ж вітамінчиків із собою не привели? Ж и р. Ой, вони дуже зайняті, може, пізніше надійдуть. Г о с п о д и н я. Ну добре, дуже добре, прийдуть, то й дамо їм слово. А зараз продовжуємо... Повільно відступає ніч у квартирах, проголошуючи ранок, шелестять водопровідні труби, пробує свій голос радіо. Мешканці, які не зовсім прокинулися, без зупинки рухаються вічним маршрутом «спальня — ванна — кухня». Це час сніданку, час пити чай або каву. На кухнях незмінно панують чайники: респектабельні бежеві чи шоколадні, симпатяги в горошинку чи з квіточкою, а то й авангардні в смужку та в трикутниках. Мешкають на кухнях і кавоварки. Вони, безумовно, елегантні, але якось по-акулячому, їхні профілі хижі та обтічні, вони холодно-білі.


32

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Г о с п о д а р. Як на мою думку, то нічого зранку ліпшого нема за чашечку міцного чорного чаю. 3 - й г і с т ь. Коли ми збираємося купувати чай, дуже просто розгубитися. Таке враження, що потрапив на бразильський карнавал: картонні, металеві, керамічні, скляні коробочки-чайниці з примхливими китайськими драконами є сусідами яскраво-жовтих пакунків «Ліптону», червоно-білих «Брук-Бонду», строкатої шотландської клітинки коробочок чаю «Хейліс», витончених мініатюр старовинного життя, якими вирізняються пакунки «Ахмаду». Тут і фруктові чайні суміші, і сучасні пропозиції — чаї за знаками Зодіаку. Як не дивно, але все, що представлено на прилавках, — це торговельні назви чаїв. Сортів чаїв усього чотири: зелений, червоний, жовтий та чорний. Червоні та жовті чаї випускають тільки в Китаї та Тайвані. Сировиною ж для всіх чотирьох сортів є наймолодші верхівкові частини пагонів із двома-трьома недорозвинутими м’якими й соковитими листочками. Ці перші листочки з частиною стебла, на якому вони закріплені, а також верхівкова брунька називаються флеші. Г о с п о д и н я. Ой, ви зовсім нас забалакали, час уже й гостей чаєм почастувати. (Заносять і розливають чай.) Пригощайтеся, гості дорогі, не соромтесь. Чай пийте та людей добрих слухайте. Г о с п о д а р. Ну, з чого чай роблять, я ніби зрозумів. А от що в ньому цінного? 4 - й г і с т ь. Давайте розглянемо хімічний склад того, що знаходиться в наших склянках. Група 1. Дубильні речовини — таніни та катехіни. Таніни надають чаю приємного терпкого смаку, а катехіни — певного кольору. Від довгого настоювання дубильні речовини полімеризуються і настій чаю темнішає, а інколи — мутніє. Група 2. Алкалоїди — теїн, теобромін, теофілін. Теїн — це чайний кофеїн, який, на думку людей, далеких від хімії, прописаний винятково в каві. Теїн і кофеїн — рідні брати, але не близнюки. Кофеїн більш активний, де в чому навіть агресивний, а теїн — лагідний його варіант. Група 3. Ефірні олії — надають чайному напою аромату. Вони містять понад 500 хімічних сполук, хоча масова частка їх незнач­ на — лише 0,02 %. Вони мають запах троянд, меду, ванілі, цитрусових, бузку, кориці тощо. Вважається, що саме суміш такого асортименту ароматичних речовин створює неповторний «букет» чаю.


Хімія на кухні

33

Г о с п о д и н я. А тепер трохи магії. «Відкрий обличчя, чайний кофеїне». Що він собою являє, легко побачити, провівши дослід, який досить простий і чимось нагадує наші звичайні дії на кухні. Г о с п о д а р. Ну, я так зрозумів, що чаю залишилося тільки оду прочитати: Якщо недуга може статись, То можна чаєм лікуватись. Чай з усіх зіль найкорисніший, У спеку нам він наймиліший, В мороз також усіх зігріє, Ще й сонливість враз розвіє, Втому він поборе вмить, Від недуг нас захистить. Зрозуміло всім навкруг: Чай здоров’ю ліпший друг.

Г о с п о д и н я. А можна ще й пісню заспівати. Звучить пісня «И наливая чашку чая».

Г о с п о д а р. І все-таки чай у традиційній українській кухні з’явився порівняно недавно. Здавна в Україні пили заварені трави, гілочки фруктових дерев. Зараз перевіримо, чи щирі ви українці? Вам на столи подадуть справжній український чай, а ви повинні здогадатися, з чого він приготовлений. Проводиться конкурс дегустаторів чаю, завареного з різних трав та гілочок фруктових дерев. 2 - й г і с т ь. Що не кажіть, а я особисто зранку надаю перевагу каві. Коли вранці заплющені очі ніяк не бажають відкриватися, а чай чомусь не допомагає, настає час звернутися до надійної «важкої артилерії» — натуральної кави. Саме там міститься чистий кофеїн. Але так само, як у «Трьох мушкетерах» героїв було насправді чотири, так і натуральна кава крім кофеїну в ролі д’Артаньяна містить ще теофілін (Атос), теобромін (Портос), тригонелін (Араміс). Уся четвірка речовин швидко проганяє сонну млявість, тому що всі вони активують процеси обміну речовин. Але кожен «працює» на своїй ділянці. Кофеїн стимулює ЦНС, теофілін з теоброміном впливають на серцеву діяльність, тригонелін під час нагрівання перетворюється на вітамін РР. Недарма на Сході здавна вважали, що кава веселить серце та прискорює думку. Г о с п о д а р. Давайте завітаємо на хвилинку до кав’ярні. Сценки в кав’ярні 1 - й в і д в і д у в а ч. Офіціанте, можна мені каву?


34

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

1-й 2-й 2-й 2-й 2-й 1-й 1-й шевше. 2-й 2-й 2-й

о ф і ц і а н т. Звідки я знаю, можна чи ні? Я ж не лікар. в і д в і д у в а ч. Офіціанте, це кава чи помиї? о ф і ц і а н т. А ви хіба не розберете? в і д в і д у в а ч. Уявіть собі, ні! о ф і ц і а н т. Тоді хіба вам не все одно? в і д в і д у в а ч. Офіціанте, це кава, чи суп? о ф і ц і а н т. Пропоную вважати, що кава, це обійдеться дев і д в і д у в а ч. У вас є розчинний цикорій? о ф і ц і а н т. Так, звичайно! в і д в і д у в а ч. Тоді принесіть мені, будь ласка, весь!

Офіціант приносить.

2 - й в і д в і д у в а ч. А тепер чашечку натуральної кави! 5 - й г і с т ь. Незрівнянний аромат натуральної кави створений великою кількістю різноманітних органічних кислот та речовин, що утворюються в процесі їх теплового розкладу. У цьому також беруть участь вуглеводи, амінокислоти, дубильні речовини. Ось чому всі намагання зробити аналог натуральної кави не дуже вражають уяву. Практично неможливо повторити складну природну композицію, плагіат виходить так собі... Якщо вірити рекламі, то розчинна кава — це ледь не напій богів. Відкинемо телеефекти і звернемося до технології. Узагалі багатосхідчастий процес перетворення кавових зерен на порошок не дуже надихає на споживання рекламованих напоїв. Усе починається зі смаження різнокаліберних зерен робусти до асфальтово-чорного кольору. Про аромат і смак уже не йдеться. Після охолодження малопривабливу масу перемелюють і оброб­ ляють за 180 °С водяною парою під тиском 15 атм. У результаті отримують важку смолисту рідину. На останньому етапі рідина рівномірно висушується, перетворюючись на порошок. Щоб після перелічених процедур продукт усе ж таки нагадував каву, до нього додають штучні ароматизатори. Ось чому розчинну каву інколи не дуже делікатно називають «пилом бразильських доріг». 1 - й г і с т ь. І все ж таки, як би ви не співали дифірамби каві, лікарі не рекомендують уживати її, а особливо натщесерце. 2 - й г і с т ь. Я хотів би відповісти вам словами французького філософа Вольтера: «Коли кава є отрутою, то дуже повільної дії, оскільки я помираю від неї вже понад половину століття». Г о с п о д и н я. Ну вже досить про чай та каву, гості вже знудились. Давайте з вами попрацюємо не тільки мізками, а ще


Хімія на кухні

35

й язиками. Відгадайте, з чого приготували варення, яке стоїть у вас на столах. Проводиться гра.

Г о с п о д а р. Усе це добре, але чаєм, кавою та варенням ситий не будеш. Мені б м’ясця, або хоча б ковбаски. 6 - й г і с т ь. Так, якщо людина не сповідує релігію індусів, то вона із задоволенням ласує м’ясними виробами та одночасно попов­ нює власний організм «будівельним матеріалом» — білками. Усі ми якоюсь мірою хижаки. У магазинах дуже часто наше око зупиняється на різноманітних ковбасах, ніжно-рожевих, ароматних. Ні для кого не секрет, що основа ковбаси — відварене м’ясо, що, як усі ми бачили, має невиразний сірий колір. А звідки ж береться приємна рожевість? У кулінарію здійснює вторгнення хімія. Для надання більш привабливого вигляду до ковбасного фаршу додають... селітру. Г о с п о д а р. Щось це віддає садом-городом та міндобривами. 6 - й г і с т ь. Цю речовину додають у мізерних кількостях, і, як результат, утворюються пігменти яскраво-червоного кольору. Але їх також дуже мало, тому ковбаса ніжно-рожева, а не нагадує радянський державний стяг. 3 - й г і с т ь. Усе-таки досить часто якість ковбаси викликає сумніви. Може статися, що левову частку м’яса у фарші замінюють крохмалем, соєю, а «краси додають» з допомогою органічного барвника фуксину. Г о с п о д и н я. От ми зараз і винесемо вирок нашому шматочку ковбаски. Г о с п о д а р. Ой, лишенько! Щось мені вже ковбаски перехотілося, може, м’ясця свіженького? Г о с п о д и н я. А хімія і м’ясце допоможе на свіжість перевірити. Треба взяти універсальний лакмусовий папірець і прикласти до поверхні шматка м’яса. Свіжий м’ясний сік має слабкокислу реакцію, у разі, якщо реакція нейтральна або лужна, краще обрати продукт у іншого продавця. Г о с п о д а р. Та що ти все «хімія, хімія». Краще подивись, може, яка курка там яйце знесла. Бо я з твоєю хімією до часу в труну ляжу від голоду. 7 - й г і с т ь. Курячі яйця є справжнім міні-шедевром природи, прикладом співдружності органічної та неорганічної хімії. Дивовижний, переважно органічний уміст захищений довершеною конструкцією білої чи бежевої неорганічної шкаралупи. До речі, їсти цю довершеність у сирому вигляді під лозунгом «Ближче до природи!» не слід. Може вийти ближче до лікарні. На


36

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

поверхні шкаралупи часто-густо ховаються сальмонели, які в результаті ваших дій опиняються у рідному шлунку. А далі повний комплект шлунково-кишкових реакцій. Та й білки яєчні не дуже добре засвоюються без теплової обробки, тобто сире яйце відчутно напружує травну систему. Але варити яйця надмірно довго, «щоб нічого не трапилося», теж не варто. Яєчні білки починають розкладатися та вивільняти сірководень, який у результаті певних реакцій надає жовтку темного забарвлення. Чи варто говорити про те, що переварене яйце набуде підозрілого запаху, а вкупі з посинілим жовтком навряд чи викличе миттєвий приплив апетиту. Г о с п о д а р. Рятуйте, люди! Та розкажіть хоч що-небудь для апетиту, а не для схуднення. Г о с п о д и н я. Доки ти вже нитимеш, ось візьми шматок хліба, пожуй! Виконується пісня «Хліб усьому голова».

Хліб випікається учнями під керівництвом учителя. Усіх присутніх на заході пригощають шматками хліба. 4 - й г і с т ь. За переконанням учених, випікання хліба — найдавніший хімічний процес, відомий людині. За часів рабовласництва в Єгипті випадково був винайдений рецепт «кислого» хліба. Харчування рабів було справою рук самих рабів, їм видавали продукти. Одного разу рабу, який замісив тісто та збирався випікати хлібці, дали термінове тривале доручення. Тонкощі цієї історії невідомі. Відомо, що бідоласі після повернення довелося випікати хлібці з тіста, яке встигло скиснути в горщику, що не дивно, враховуючи тамтешній клімат. Дивно інше — незрівнянно кращий смак хліба з «кислого» тіста. 5 - й г і с т ь. Замішування, бродіння, випікання — такі, здається, знайомі речі, але якщо зануритися в «хімію» пекарської справи, виникає відчуття магії, дива, мистецтва. Це чародійство приводить до появи багатьох речовин, що забезпечують унікальний смак та запах хліба. Чому печені вироби мають такий приємний вигляд та аромат? Нагрівання дає життя невимовно складним сумішам речовин. Коли ми говоримо: «Як пахне хлібом!», це означає, що наша нюхова сенсорна система отримала інформацію аж про 159 сполук. Г о с п о д и н я. О! Здається, хтось стукає. Нарешті вітаміни завітали. В і т а м і н и (співають на мелодію частівок) Вітаміни ми, подружки. Заспіваєм вам частушки


Хімія на кухні

37

І розкажемо правдиво, На яке ми здатні диво. В рибнім жирі відшукаєм Вітамін чудесний В, Коли сонця малувато, Він підтримає тебе. За нестачі вітаміну Буде тобі худо, Викривляться кісточки, Ще й рахітом будеш, Вітамін А будеш їсти, Зір хороший будеш мати. Він потрібний, всім відомо, Тільки де його шукати? Він потрібний хоч куди: В молоці його знайди, Ще в ікрі й жовтку яєчнім Він корисний, безперечно. Вітамін С знайдеш нині В помідорі й капустині, І в пшениці його значно, І до того ж це так смачно. Як його вживати часто, Не болітимуть в вас ясна І не зморитесь, ми знаєм, Ось чого вам всім бажаєм.

Г о с п о д а р. Оце добре! Оце порадували! Хоч щось корисне для здоров’я. 6 - й г і с т ь. Для здоров’я, між іншим, не тільки вітаміни корисні. Та й синтетичні вітаміни в пігулках не завжди користь приносять. Г о с п о д а р. А що ви маєте на увазі? 6 - й г і с т ь. Відгадайте загадку. Біле, а не сніг, Тече, а не вода, Кожен його куштував, Та не кожен про це пам’ятає.

Молочні білки містять усі незамінні амінокислоти, без яких харчування людини не може бути повноцінним. Молочні білки більш цінні, ніж білки м’яса й риби.


38

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Ті, хто хочуть дожити до 100 років, мають випивати півлітра молока на добу. Але, незважаючи на високу повноцінність молока, не всі люди добре його переносять. Несприймання молока пояснюється відсутністю або недостатньою активністю ферменту лактози, який розщеплює молочний цукор. 5 - й г і с т ь. А чи знаєте ви, що в китайській кухні взагалі немає молочних продуктів? Виявляється, що в їхніх організмах генетично відсутній названий вами фермент. Проте це аж ніяк не зменшує цінність молока і продуктів з нього. 6 - й г і с т ь. У молоці зібрано всі елементи таблиці Менделє­єва. В усі пори року в молоці зберігається комплекс вітамінів, ферментів, гормонів, а також імунних тілець, що є дуже ефективними й ведуть боротьбу з хвороботворними бактеріями. «Молоко створене хіміком, який вище нас», — так писав Едісон. Г о с п о д и н я. Ой, які в нас тільки гості серйозні. Цілі наукові трактати виголошують. Хочеться чогось веселішого, заспіваймо веселенької. 7 - й г і с т ь. А існує ще й їжа весела, можна сказати, галаслива: сухарі, галети, сушки, пластівці, крекери, снеки, кукурудзяні палички, чіпси. Тихенько з’їсти щось із переліченого не вийде, усі продукти дуже хрусткі. Я б хотів зупинитися на картопляних чіпсах. Вони за своїм походженням — американці, 1850 року народження. Саме тоді в містечку Стратона штату Нью-Йорк побачили світ промислові картопляні чіпси. Чому домашня смажена картопля не є чіпсами? По-перше, потрібен певний сорт картоплі, по-друге, підготовлені сирі скибки промивають гарячою водою, потім іще одне купання — у ванні з розігрітою до 180 °С рослинною олією. З’являється красивий золотавий відтінок, але прихильникам здорового способу життя треба пам’ятати, що після фритюру чіпси всмоктують до 40 % олії, звідси відповідна калорійність. Та й в олії після багатогодинного смаження утворюються канцерогенні речовини. Останній штрих — ароматизація та смакові композиції. Хоча питання щодо натуральності цих домішок особливих сумнівів не викликає... Якщо ж чіпси мають вигляд нових монеток, один в один, однакові, рівненькі, то тут можна одразу сказати, що не було нарізаних картопляних шматочків, а починалося все із суцільного кар-


Хімія на кухні

39

топляного тіста, яке, безперечно, набагато легше перетворити на практично однакові кружечки. Так, може, назад — до сковорідки зі свіжопідсмаженою духмяною картоплею? Незвичайні властивості добре відомих вам речовин допоможуть у будь-якій ситуації на кухні. • Дрібну молоду картоплю легко почистити, якщо намочити її, покласти в поліетиленовий пакет, пересипати великою кількістю солі й потерти в долонях до остаточного результату. Сіль у цьому випадку заміняє абразивне коло машини-картоплечистки. • Щоб очищена картопля не потемніла, залийте її водою з додаванням невеликої кількості лимонного соку або оцту. • Щоб під час чищення картоплі шкіра на руках не темніла, перед чищенням змочіть їх оцтом і дайте висохнути. • Збиваючи крем, додайте дрібку солі, і справу буде зроблено набагато швидше. У воді, що містить трохи оцту, буряк під час варіння не втрачає свого кольору. • М’ясо можна підсмажити без олії, якщо на сковороду насипати тонкий шар солі та нагріти її так, щоб дрібки солі почали підскакувати. М’ясо буде більш соковитим і з іншим смаком, ніж після звичайного смаження. • Під час чищення риби пальці не будуть ковзати, якщо під час роботи вмочити їх у сіль. Після чищення риби протріть руки оцтом — і неприємний запах зникне. • Якщо скип’ятити в сковороді трохи оцту, запах риби зникне. Якщо ви хочете, щоб білок із тріснутого яйця під час варіння не випливав у воду, додайте в неї кухонну сіль (або залийте сирі яйця окропом). • Кухонний ніж краще заточиться, якщо попередньо потримати його протягом 30 хвилин у солоній воді. У старовину косарі опускали леза кіс у солону воду, щоб потім легше було заточити їх. • Щоб тверде м’ясо стало ніжнішим, потримайте його перед смаженням у розчині оцту. • Якщо ви хочете приготувати ароматний, наваристий бульйон, кладіть м’ясо в холодну воду й варіть на повільному вогні, а якщо хочете приготувати соковите відварне м’ясо, заливайте його окропом. Бульйон і суп соліть одразу, а відварне м’ясо — наприкінці варіння. • У потемнілій зсередини емальованій каструлі подеколи кип’ятіть слабкий розчин оцту. Це відбілить поверхню емалі.


40

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

• Кип’ятіння в потемнілій алюмінієвій каструлі слабкого розчину питної соди зробить внутрішні стінки матово-білими. • Кип’ятіть молоко в алюмінієвому посуді. Щоб молоко, яке довго зберігалося, не згорнулося, перед кип’ятінням додайте в нього дрібку питної соди. • Дрібка цукру у воді довше збереже свіжість зрізаних квітів. • На прозорих вазах, склянках, пляшках, у яких тривалий час стояла вода, з’являється біляста лінія, видалити яку можна розчином оцту (чайна ложка оцту на склянку води). Налийте в постраждалий посуд розчин оцту на одну годину. • Шорстка робоча поверхня старої праски знову стане гладенькою, якщо нагрітою праскою пропрасувати папір, на який насипано тонкий шар дрібної чистої солі. Цей спосіб не годиться для сучасних прасок. • Грілка довше залишається гарячою, якщо заповнити її солоною водою. • Сіль, підігріта на сковороді та складена в полотняний мішечок, сама служить грілкою завдяки високій теплоємності. Каструлю з киселем або компотом можна швидко остудити, поставивши її в таз із холодною водою та насипавши у воду жменю солі. Реакція розчинення солі відбере зайве тепло. • Сире м’ясо можна на день-два зберегти від псування, якщо загорнути його в серветку, змочену оцтом. • Підігрітим оцтом можна очистити поверхню мийки або ванни від вапняного нальоту. 1 - й г і с т ь. Ой, засиділися ми тут у вас. І частування смачне, і розмови цікаві. Та година пізня, час уже й додому збиратись. Г о с п о д и н я. Дякую, гості любі, що завітали. Ми завжди гостям раді. Г о с п о д а р. До побачення! Коли що не так, вибачайте, та й нас не забувайте, може, ще коли завітаєте.


К. М. Шиманська, Волинська обл.

Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування на Ратнівщині» Цілі: ознайомити учнів з історією відкриття, добування та застосування міді; висвітлити проблеми виробництва міді, показати шляхи їх розв’язання в металургії та охороні довкілля; формувати в школярів почуття відповідальності за майбутнє України й Землі та почуття дбайливого господаря рідного краю; сприяти розвитку логічного мислення, уміння здійснювати індуктивні та дедуктивні умовиводи, передбачувати, узагальнювати; здійснювати економічне, трудове виховання учнів. Обладнання: карта України, карта Ратнівського району, слайди ендемічних видів, природних пам’яток нашої місцевості, історичних пам’яток (Цар-пушка, Цар-дзвін, бронзова статуетка, малахітова ваза), мідних руд, мультимедійна дошка.

Хід конференції Учитель Прежде служили оружием руки могучие, когти. Зубы, каменья, обломки ветвей от деревьев и пламя. После того была найдена медь.

Так сказано в поемі «Про природу речей» знаменитого філософа й поета Тіта Лукреція Кара. Дійсно, мідь — один із семи «доісторичних» металів, відомих з давніх-давен, який різко змінив життя людства. Разом з тим, сьогодні мідь дуже важлива в усіх галузях промисловості, у побуті. Важлива вона і для живих організмів. Саме про мідь, поклади якої розвідані на території нашого району, ми й поговоримо на нашій конференції, тема якої «Мідь і перспективи її добування на Ратнівщині». © Шиманська К. М., 2009


42

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

У конференції беруть участь: історик, хімік, учений-хімік, біо­лог, геолог, лікар-педіатр, економіст, еколог, представники Рів­нен­ського геолого­­­розвідувального загону, центру зайнятості. (Пред­ставляє учасників.) На конференції ми будемо працювати за таким планом: 1. Історична довідка. 2. Значення міді. 3. Поширення міді в природі. 4. Технологія добування й супутні проблеми. 5. Професії міднодобувного виробництва. 6. Підсумок. Отже, розпочинаємо нашу конференцію. Слово надаємо історику, який розповість нам про історію відкриття міді. І с т о р и к. Мідь відома з давніх часів. Вона трапляється в природі у вигляді самородків, покритих зеленим або голубим нальотом. Ударами кам’яного молотка людина надавала шматкам міді потрібної форми. Мідь виявилася першим металом, який замінив камінь у первісних знаряддях праці. Це сталося 6 тис. років тому. Так і датується початок мідного віку. Каміння піраміди Хеопса (3000 років до н. е.) також обтесані мідним інструментом. Поступово єгиптяни навчилися не тільки обробляти мідні самородки, але й виплавляти мідь із руд, які добували на Сінайському півострові. Інколи траплялися руди з добавками олова, що привело до відкриття сплаву міді з оловом — бронзи. Бронза виявилася більш легкоплавкою і  твердою, ніж сама мідь. Відкриття бронзи поклало кінець короткому мідному віку, який тривав з четвертого до третього тисячоліття, і дало початок віку бронзовому. Слово «мідь» походить, найімовірніше, від слова «сміда» — так давні римляни, які населяли європейську частину території, називали метали. Латинська назва міді «Купрум» походить від назви острова Кіпр, де в давнину добували мідні руди. До нашого часу збереглися чудові бронзові статуї Давнього Єгипту й  Еллади, бронзові бюсти римських цезарів. Бронза була й залишилась улюбленим матеріалом скульпторів усіх часів. У ч и т е л ь. Про використання міді нам розповість хімік. Х і м і к. У наш час велика кількість міді використовується в електротехніці, так як мідь має високу електропровідність, поступаючись лише сріблу. Мільйони кілометрів мідних дротів тягнуться на земній кулі. Приблизно половина всієї міді, що добувається, використовується для їх виготовлення. Потрібна мідь для виготовлення різних двигунів, трансформаторів, деталей радіоприймачів, телевізорів, телефонних апаратів, електронних приладів.


Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування»

43

Мідь та її сплави широко застосовують в автомобіле-, авіа- та пароплавобудуванні, на залізничному транспорті. Наприклад, для виготовлення одного пасажирського вагона потрібно в середньому близько 900 кг міді. Ще більше її витрачається для виготовлення тепловоза або електровоза. Унікальну теплопровідність, пластичність і механічну міцність міді за низьких температур використовують у виробництві холодильників, посуду для збереження і транспортування рідких газів, у конструкціях установок для опріснення морської води. У хімічній промисловості мідь застосовують для виготовлення апаратів, як каталізатори різних процесів, у виробництві фарб, штучного шовку. Потрібна мідь також для виготовлення побутової техніки, домашніх речей, музичних інструментів. Із міді виготовляють інструменти для роботи з вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами, так як на відміну від інших вони не дають іскри. У сільському господарстві використовують солі Купруму для боротьби зі шкідниками полів, садів і городів. Мідь — один із найважливіших мікроелементів у живленні рослин і тварин. Вони сприяють синтезу білків, жирів і вітамінів, підвищують морозостійкість багатьох сільськогосподарських культур. Розчином мідного купоросу протравлюють насіння з метою видалення спор пліснявих грибів. У ч и т е л ь. Широке застосування має не лише мідь, а й її сплави, про що нам розповість учений-хімік. У ч е н и й - х і м і к. Найбільш відомі сплави на основі міді: бронза — 90 % Сu, 10 % Sn, латунь — 60 % Сu, 40 % Zn, мельхіор — 68 % Сu, 30 % Ni, 1 % Мn, 1 % Fe; нейзільбер — 65 % Сu, 20 % Zn, 15 % Ni; томпак — 90 % Сu, 10 % Zn, сплав Вуда — 50 % Сu, 25 % Рb, 12,5 % Sn, 12,5 % Сd. Наші квартири прикрашають вироби із бронзи, ми використовуємо посуд, побутові речі із бронзи, латуні, мельхіору. Зі сплавів міді виготовляють деталі машин, інструменти (мельхіор). Сплав Вуда використовують для виготовлення автоматичних вогнегасників та засобів сигналізації, яка вмикається в разі підвищення температури у приміщенні. Найвідоміший з  давніх-давен сплав міді  — бронза  — за своєю твердістю перевершує чисті мідь і олово. Бронза більш легкоплавка за мідь. До наших днів збереглися вироби з  бронзи майстрів Давнього Єгипту, Греції, Китаю. Із бронзи відливали в  Середні віки зброю та інші вироби. Знамениті Цар-пушка і Цар-дзвін у Московському


44

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Кремлі також відлиті зі сплаву міді з оловом. (Демонструє слайди «Цар-пушка», «Цар-дзвін».) Наразі у бронзах олово замінюють на інші метали, що приводить до зміни їх властивостей. Алюмінієві бронзи мають високу міцність, з них чеканять монети. Дуже міцні, тверді, пружні берилієві бронзи. Пружини, виготовлені з них, практично «вічні». Велику групу становлять мідно-нікелеві сплави — мельхіор, нейзільбер. Із мельхіору виготовляють посуд, прикраси, чеканять монети «срібло». Подібний до мельхіору нейзільбер використовують для виготовлення художніх виробів, медичних інструментів. Мідно-нікелеві сплави константан і  манганин мають високий електричний опір. Їх використовують у виробництві електровимірювальних приладів. Вони мають високу стійкість до корозії, майже не піддаються руйнуванню навіть у морській воді. Сплави міді з цинком  — латуні, знайшли використання в машинобудуванні, хімічній промисловості, виробництві побутових товарів. Із латуні виготовляють труби для радіаторів автомашин, трубопроводи, патронні гільзи, пам’ятні медалі. У техніці застосовують міднення — покриття стальних виробів тонким шаром міді з метою полегшення паяння деталей. У ч и т е л ь. Мідь — обов’язкова складова живих організмів, про що нам розповість біолог, який прибув на нашу конференцію. Б і о л о г. Мідь  — постійна необхідна частина рослинного, тваринного й людського організмів. У рослинних організмах вона була відкрита німецьким ученим Коном у  1814  році, у тваринних  — французьким ученим Вокленом у 1808 році. Основною функцією міді в організмах є участь у ферментативному окисненні, а у хребетних тварин — і в кровотворенні. У рослинах мідь входить до складу ферменту поліфенолоксидази, беручи участь в окисних процесах. Мідь сприяє синтезу білків, накопиченню їх у пластидах і зв’язуванню з ними хлорофілу, що запобігає його руйнуванню. Вона здійснює стимулюючий вплив на дихання й фотосинтез, обмін вуглеводів, синтез жирів, утворення вітамінів Р і В. Під впливом міді підвищується холодостійкість рослин, прискорюється проходження ними стадії яровизації. Мідь викликає прискорений ріст і розвиток тварин. Підкормка нею овець прискорює ріст і підвищує якість шерсті. Сполуки Купруму стимулюють кровотворну діяльність мозку людини, сприяють підвищенню еритроцитів у крові. Мідь впливає на функції деяких гормонів: посилює дію інсуліну, гіпофізарних гормонів, затримує дію адреналіну. Вона міститься в печінці людини: на 100 г маси — 0,0004 мг. Є вона і в крові: в організмі здорової


Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування»

45

людини — близько 0,001 мг/ л. За нестачі Купруму порушується обмін речовин і розвивається анемія. Для того щоб її вистачило в організмі, людина повинна споживати в їжу багаті на Купрум фрукти й овочі, а також гриби, печінку, яйця, морські молюски. Є і препарати з цим елементом, якими лікують людину і тварин. У ч и т е л ь. Про застосування міді в  медицині нам розповість лікар-педіатр. Л і к а р - п е д і а т р. Мідь  — ефективний засіб від ревматизму. Буває, що болі зменшуються, коли людина носить мідний браслет, хоча тривалий час цей факт викликав сумнів у вчених. Крім того, мідь потрібна для утворення колагену і, відповідно, для збереження молодості шкіри. Вона корисна в разі інфекційних, а також запальних процесів: болю в  горлі, нежиті тощо. Мідь може навіть попередити грип, якщо її приймати в розрахунку 2–5 мг на день протягом двох тижнів. Установлено зв’язок між нестачею Купруму в організмі людини й частотою серцево-судинних захворювань. У медицині застосовують купрум сульфат як протимікробний засіб і засіб першої медичної допомоги в разі опіків фосфором. У разі внутрішнього вживання солі купрум сульфату (як і інші його солі) викликають подразнення чутливих нервових закінчень у слизовій оболонці шлунка й рефлекторну блювоту. У ч и т е л ь. Аналізуючи наведені факти, ми зрозуміли, що життя без міді сьогодні не можливе. Але за поширенням у земній корі (1 · 10–2 % за масою) мідь посідає лише 26-те місце серед інших елементів. Я надаю слово геологу, який ознайомить вас із поширенням міді в природі. Г е о л о г. Мідь поширена в природі у вигляді самородків, інколи значних розмірів. Так, у 1857 р. в США в районі Великих Озер був знайдений самородок масою 420 т. Цікаво, що його виступаючі частини були відбиті ще кам’яними сокирами. Із численних мінералів міді промислове значення мають деякі, зокрема (демонструє слайди мідних руд): халькопірит  — мідний колчедан CuFeS2 , халькозин  — мідний блиск Cu 2S, ковелін СuS, малахіт CuCO3 ⋅ Cu (OH )2 і азурит 2CuCO3 ⋅ Cu (OH )2 . Мінерали міді яскраво забарвлені. Ось як у казці П. П. Бажова описуються володіння Господарки Мідної гори: «Як кімнати під землею стали, а стіни у них різні. То всі зелені, то жовті із золотими крапельками, на яких знову квіти мідні. Сині також є. Словом, прикрашено, що і сказати не можна». Дійсно, шматочки ковеліну відливають усіма барвами веселки. Мідний блиск має синювато-стальний колір і блищить, як полірований метал. Халькопірит переливається золотом. Азурит — густо-


46

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

синього кольору зі скляним блиском. Ще в давнину високо цінували малахіт. Колір малахіту змінюється від світло-зеленого до атласного темно-зеленого з різного роду прожилками. Не випадково його назвали, як рослину — «мальва» (з грецької «малахе»), завдяки подібності мінералу із зеленими листками. Російські майстри вміли особливим методом обробляти малахітові вази, столи й колони залів. Малахітові вази заввишки з людський зріст можна побачити в Санкт-Петербурзькому Ермітажі. (Демонструє слайд «Малахітова ваза».) У ч и т е л ь. В Україні нині мідь узагалі не видобувають, а щорічні потреби країни в цьому металі становлять приблизно 120– 140 тис. т, 20 % з яких забезпечуються власним мідним брухтом, а решту у вигляді чорнової міді доводиться завозити із сусідніх Росії та Польщі. Дефіцит міді відчувається досить гостро. Саме тому в нашій державі розроблена програма «Мідь України: 2006– 2010 рр.». Важливе значення в розв’язанні проблеми дефіциту міді може відіграти Жирицьке родовище, що на Ратнівщині, розвідане в 1991 році геологорозвідувальною експедицією Рівненського загону. Отже, їм слово. Представник загону Рівненської геологічної експ е д и ц і ї. Наша геологорозвідувальна експедиція виявила поклади самородної міді, яка дуже рідко трапляється, біля сіл Жиричі, Здомишель, Тур Ратнівського району Волинської області. Це найбагатша ділянка в Україні. Є такі ж поклади і в Камінь-Каширському районі. Але поки що проводиться тільки пошук, а ще має бути розвідка. Ми працюємо з 1991 року. За попередніми даними, ця ділянка займає площу приблизно 30 км2. Перспективні ресурси ділянки «Жиричі» становлять близько 125 млн т руди, а ділянки «Шменьки — Заліси» — 100 млн т. Отже, загалом це перспективна ділянка. Жирицьке родовище аналогічне американському, і вони за запасами самородної міді єдині у світі. У ч и т е л ь. Із технологією добування міді вас ознайомить хімік-технолог. Х і м і к - т е х н о л о г. Мідні руди бувають багатими (вміст міді 2,5–3 %), середніми (вміст міді 0,5–2,5 %) і бідними, що, як правило, містять велику кількість порожньої породи (вміст міді 0,5 %). Тому за наявності бідних руд безпосереднє добування з них міді є економічно невигідним процесом. Тоді у виробництві міді особливо важливу роль відіграє збагачення руд. Відомо кілька методів збагачення: магнітна сепарація, гравітаційна сепарація, пінна флотація та ін. Пінна флотація — найпо­


Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування»

47

ширеніший та універсальний метод. Він ґрунтується на різній здатності до змочування руди й порожньої породи. Порожня порода змочується водою краще. До води додають різні речовини — піноутворювачі. Змочені водою часточки породи відокремлюються від руди і спливають на поверхню води. Перед збагаченням руду подрібнюють, іноді агломерують (згрудковують). Для переробки використовується досить проста технологічна схема: подрібнення, промивання та гравітаційна обробка, під час якої більш важкі частки металів осідають. Як правило, родовища самородної міді часто містять і сульфідні руди. Виплавка міді з її сульфідних руд або концентратів являє собою складний процес, який складається з кількох стадій. Спочатку сульфідну руду випалюють. При цьому частина міді перетворюється на оксид. Потім проводять плавку на штейн і отримують купрум(І) сульфід. Сюди додають кокс і пісок для утворення шлаку. Далі штейн піддають конверторній плавці. Отриману мідь називають чорновою. Очищають мідь спочатку вогняним, а потім електролітичним рафінуванням. У ч и т е л ь. Розробка мідних родовищ є шкідливою для навколишнього середовища. Насамперед це стосується водних ресурсів, оскільки таке виробництво вимагає залучення великої кількості води, що може вплинути на її рівень у річках, озерах, якими така багата Волинь, адже недаремно її називають синьоокою. Полісся, Полісся! Улюблений краю! Чи є на землі Ще подібна краса? Казковий пейзаж?.. Ні, напевно, немає. Де б подих життя Повивала роса. Блакитні озера Милуються світом, Барвисті ліси Заглядають в село... В. Нестерук. Приїжджайте на Полісся

Під час переробки сульфідних руд в атмосферу виділяється сірчистий газ. Сульфур діоксид, потрапляючи в повітря, спричиняє утворення кислотних дощів, шкідливих для всього живого. Шкідливі викиди сірчистого газу варто оцінювати за дією цієї речовини на навколишнє середовище в зоні 30–50 км: збільшення числа


48

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

випадків респіраторних захворювань у людей і тварин, пригнічення росту, загибелі рослинності, підвищення корозійного зносу матеріалів (метали, вапняк, мармур), закиснення ґрунтів. У зоні до 300 км від джерела забруднення серйозну небезпеку становить сульфітна кислота, яка закиснює ґрунт і водойми. Закиснення водойм (особливо навесні під час танення снігу) викликає загибель ікри й мальків риб. Крім екологічного збитку, який не піддається оцінці, можуть виникати економічні проблеми. Слово надається економісту. Е к о н о м і с т. Я пропоную розв’язати кілька задач. 1. Вихід міді на мідеплавильному заводі становить 3 % від теоретично можливого. Мідь одержують з руди, що містить 10 % мінералу халькозиту (Cu 2S). Обчисліть масу міді, що виплавляється з 1 т руди. 2. Припустімо, площа, яку займе одна із шахт під час розробки Жиричівського родовища, становитиме 3 га. Отже, втратиться відповідна площа соснового лісу. Яку масу кисню недоотримає навколишнє середовище протягом року, якщо відомо, що в середньому 1 га хвойного лісу продукує за рік 7200 кг кисню, якого б вистачило для дихання 200 людей? Протягом скількох років могли б дихати цим киснем 30 учнів нашого класу? У ч и т е л ь. Шкідливі викиди, використання великої кількості води можуть викликати й інші небажані наслідки, про що нам розповість еколог. Е к о л о г. Розробка мідних родовищ може призвести до зміни рослинного покриву території. Зникнуть великі площі лісів, а отже, цінні й рідкісні рослини, які ще можна зустріти в  цих місцях, перед­усім представники волинських орхідей (демонструє слайди ендемічних видів рослин). До них слід віднести любку дволисту, любку зеленоквіткову, лілію лісову, зозулині черевички справжні й зозулинці. Зміниться рослинність навколо пам’яток природи — о. Святе (демонструє слайд природної пам’ятки нашої місцевості). Наразі тут можна зустріти «гостю» з півночі  — мучницю звичайну. Зовні мучниця схожа на брусницю, і з нею її часто плутають. На Волині вона зростає рідко, тому всі місця її зростання слід ретельно оберігати. Біля боліт можна зустріти цікаву комахоїдну рослину — росичку англійську. Значну площу займає журавлина дрібноплідна, яку називають «виноградом півночі». Її вживають як жарознижувальне, у разі атеросклерозу, цинги, для загального зміцнення орга­нізму.


Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування»

49

Саме тому заповідні куточки природи Волинської області потрібно зберегти для нащадків недоторканими, щоб і вони пишалися природою рідного краю. У ч и т е л ь. Отже, ми, жителі Ратнівщини, стоїмо сьогодні перед дилемою. З одного боку, це виконання програми «Мідь України», видобування такої необхідної сировини, як мідь, а з іншого — поява нових екологічних проблем, адже Волинська область є цінною в рекреаційному відношенні й умовно чистою в екологічному плані, досі техногенно не навантаженою. Тому важливо все зважити, все врахувати. Доречно тут пригадати слова Й. В. Ґете: «Природа не любить жертв, вона завжди спокійна, завжди серйозна. Помилок припускається людина». А щоб не припуститися помилок, слід оцінити глибину залягання покладів мідних руд, урахувати витрати на видобування такої сировини, і тільки якщо це економічно вигідно, здійснювати видобування, використовуючи новітні технології: 1) видобування міді вести шахтним, а не кар’єрним способом, на глибині до півкілометра; 2) виробництво має бути безвідхідним, наближеним до природного кругообігу. Слід використовувати в будівництві туфи, базальт, які містять поклади самородної міді; 3) використовувати замкнені (безстічні) технологічні системи, завдяки яким використана вода очищається і знову повертається у виробництво; 4) для переробки мідних руд використовувати водень, тоді з печей не виділятимуться шкідливі гази, а лише водяна пара, яку можна сконденсувати; 5) у міру необхідності встановлювати фільтри, пило- і газовловлювачі, які зменшать викиди шкідливих речовин в атмосферу. Застосовуючи новітні технології, ми матимемо мідь і збережемо неповторну красу Волинського краю. До того ж, підприємства з видобутку та збагачення мідних руд дали б можливість створити сотні робочих місць для мешканців навколишніх сіл, чого так не вистачає в наш час жителям Ратнівщини. Слово надається представнику центру зайнятості. П р е д с т а в н и к ц е н т р у з а й н я т о с т і. Праця працівників хімічних підприємств досить своєрідна, вона істотно відрізняється від праці інших робітників. Уперше потрапивши до хімічного цеху, ми можемо й не помітити відразу робітників-апаратників — вони начебто губляться поміж апаратів, насосів, компресорів, трубопроводів і приладів. А помітивши, здивуємося їхній неквапливості, ніби «непричетності»


50

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

до виробничого процесу. Але так може здатися тільки на перший погляд. Праця апаратника — творча, напружена, цікава. Вона вимагає великої майстерності. Апаратникові десятки разів за зміну доводиться вмить оцінювати найскладніші ситуації та приймати оптимальні рішення. Він веде технологічний процес за точно заданими параметрами, від його досвіду, знань, інтуїції залежить дуже багато. Протягом усього робочого дня продукція виробляється начебто сама. Справа в тому, що за безперервного процесу апаратник повинен виконувати, як правило, тільки епізодичні дії через певні проміжки часу: брати проби, аналізувати їх, записувати потрібні дані, регулювати роботу приладів, натискаючи на кнопки, клацаючи тумблерами. Апаратник стежить за показниками контрольновимірювальних приладів, прислухається до шуму компресорів, контролює нагрівання підшипників, фіксує концентрацію шкідливої речовини в повітрі. Нарешті, він осмислює технологічну ситуацію, приймає рішення. Робітника, який перевіряє підготовку електролізних ванн і зливання з них електроліту, називають наповнювачем електролізних ванн. Він стежить за подаванням до ванн чистого електроліту, за його рівнем, видаляє з поверхні розплавленого електроліту кірки, робить нескладний ремонт устаткування й передає ванни апаратникові електролізу. Наповнювач ванн повинен знати принцип роботи і правила експлуатації електролізних ванн, фізико-хімічні й технологічні основи виробництва, властивості продукту, який добувають, слюсарну справу. Обслуговує виливну машину ливарник. Він готує матеріали для виливання, інструменти й пристрої, перевіряє справність дозувального пристрою, форм, кріплень тощо, потім робить пробне вмикання машини, дістає пробні виливки й визначає оптимальні режими виливання. Після цього ливарник переходить до виливання, стежачи за його режимом. Закінчивши процес виливання, він оглядає вироби, перевіряє, чи відповідають вони технічним умовам, і вкладає в тару. Ливарник повинен добре знати технічні вимоги, що належать до виливного матеріалу та готових виробів, а також конструкцію, правила пуску й зупинки виливної машини. У зв’язку з тим що ливарник, як правило, сам усуває дрібні несправності машин, йому потрібні знання й уміння слюсаря-ремонтника. Безперервний контроль за якістю хімічних продуктів у процесі їх виробництва ведуть лаборанти хімічних лабораторій заводів.


Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування»

51

Цілу добу, через певні проміжки часу (2–4 години), вони беруть із різних апаратів проби продуктів для аналізу, тобто для визначення їх якості. У процесі дослідження якості продукту визначають його хімічний склад, уміст домішок та різні фізичні властивості. Більшість найскладніших і найвідповідальніших аналізів виконують за особливими методиками. Лаборанти працюють у спеціально обладнаних приміщеннях — лабораторіях. Зазвичай вони спеціалізуються на дослідженні якоїсь однієї групи продуктів. У тому разі, коли лаборант визначить, що якість продукту не відповідає заданій, оператор установки повинен негайно внести потрібні зміни в режим роботи апаратів. Описані професії робітників хімічних підприємств — лише частина з тих, що потрібні на великих мідеплавильних заводах. Крім цих професій існує багато інших, але всі, звичайно, охарактеризувати неможливо. Підсумок У ч и т е л ь. Незважаючи на досягнення матеріалознавства, створення великої кількості різноманітних нових штучних матеріалів, іноді з дивовижними, рідкісними властивостями, мідь та її сплави за великою кількістю ознак були й залишаються неперевершеним і незамінним матеріалом. І наша сьогоднішня конференція, яка добігла кінця, я думаю, допомогла зрозуміти вам цю важливу істину. Разом з тим ви мали змогу глибоко ознайомитися з історичним минулим міді, поширенням у природі, проблемами видобування на нашій Ратнівщині та іншими важливими питаннями, які потрібно знати. Література 1. Большая советская энциклопедия.— М., 1954. 2. Энциклопедический словарь юного химика.— М.: Педагогика, 1982. 3. Книга для чтения по неорганической химии.— М., 1983. 4. Некрасов Б. В. Основы общей химии.— М., 1970. 5. Григорьев В. М. Рождение и жизнь руд.— М.: Недра, 1986.— С. 46–51. 6. Пилипенко А. Т. Справочник по элементарной химии.— К.: Наукова думка, 1977.— С. 320. 7. Хімічна хрестоматія.— К.: Радянська школа, 1972.— С. 135.


Л. Л. Щурова, м. Донецьк

Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне» Позакласний захід для учнів 5–6 класів «Краплина води, краплинки — життя перлинки» Цілі позакласного заходу: узагальнити знання учнів про воду, її фізичні властивості, значення; підвести учнів до розуміння необхідності дбайливого й економічного ставлення до водних ресурсів, розвивати екологічні й гігієнічні знання, уміння; сформувати уявлення про кругообіг води в природі. Оформлення: географічна карта, плакати «Вислови вчених про воду», «Кругообіг води в природі», музичний супровід заходу (фрагменти пісень про воду: «Вода, вода, довкола вода», «Море, море...» (муз. Ю. Антонова), «Живи, джерело» (муз. М. Добриніна), вірші про воду, плакат «Що б це означало?», репродукції картин Айвазовського на морські теми. 1 - й в е д у ч и й. Шановні учні 5–6 класів! Сьогодні ми проводимо позакласний захід з теми «Краплина води, краплинки — життя перлинки». Уже сама назва дала вам відповідь, що розмова піде про воду, які зміни відбуваються у воді, у чому вони виявляються й чому так відбувається. Знати це однаково важливо і для геолога, і для астронома, і для біолога, і для вас. У природі немає більш поширеної речовини, ніж вода. Вода тече річками, розливається озерами, згущується хмарами в небі, стелеться туманом по землі. Вона зримо і незримо присутня всюди. 2 - й в е д у ч и й. Дорогі друзі! До нас у гості завітала надзвичайно поважна пані зі своїми сестрами. Їх ми шануємо в кожному домі, без них ми страждаємо. Пані хоче поділитися з нами своєю винятковою популярністю... 1-й ведучий И пошла молва трезвонить, Вещества все беспокоить. Появилась здесь царица, © Щурова Л. Л., 2009


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

53

А прозванье ей — водица. Шествует, как королева, Гордо, важно, очень смело. Сильная она всегда, Помни: звать ее вода.

2-й ведучий Водица на земле — млада девица! Зимой она — то Льдинка, то Снежинка! Весной и летом — капелька-дождинка! Людям добрым — она сестрица, Святым небесам — дочь родная! Отже, зустрічайте...

1 - й в е д у ч и й. Давайте познайомимось... Особова справа № 1 I. ПІБ — вода, H 2 O. II. Фізичні показники води: температура, запах, присмак, кольоровість, мутність. Органолептичні показники: а) запах води може бути: болотний, гнилісний, хлорний, фенольний, хлорфенольний та ін.; б) присмак води може бути: кислуватим, солонуватим, гіркуватим, солодкуватим. Наявність запаху та смаку вказує на вміст у воді газів, мінералів, мінеральних солей, органічних речовин, мікроорганізмів. Як правило, зі збільшенням температури запахи та присмаки посилюються; в) кольоровість — забарвлення води в той чи інший колір. Свідчить про наявність у воді більше за норму високомолекулярних сполук ґрунтового характеру, забруднення стічними водами; г) мутність чи прозорість. Залежить від наявності у воді зважених частинок. Використання мутної води для водопостачання є небажаним і навіть недопустимим. III. Хімічні показники води: водородний показник води pH, жорст­ кість води, мінералізація, наявність органічних і неорганічних речовин. IV. Санітарно-бактеріологічні показники: загальне бактеріальне зараження, наявність кишкової палочки, наявність у воді токсичних і радіоактивних компонентів.


54

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

V. Епідемічні показники. Вода є ідеальним середовищем для бактерій та мікробів: збуджувачів черевного тифу, вірусного гепатиту. Вода може бути носієм різноманітного роду глистів. VI. Місце проживання: 2/3 земної поверхні. В о д а. Що вам відомо про мене? Розкажіть. 1 - й в е д у ч и й. Для хіміків таблиця Менделєєва — усе одно що адресне бюро для людини, яка приїхала в незнайоме місто. Вона допомагає швидко орієнтуватися. Достатньо знати, яке місце займає хімічний елемент у таблиці, щоб негайно одержати про нього майже всі відомості. Вода у стародавніх хіміків вважалася найголовнішим елементом: «Вода — початок усіх початків». А. Фалес, який жив у IV ст. до н. е., стверджував, що навколишній світ виник з «Первинної води». Водні джерела у стародавніх народів служили місцем зборища всіх богів, воді вклонялися, як надприродній силі, і вона вважалася матір’ю життя і смерті. Води, звичайно, у таблиці Менделєєва немає, але там є кисень і водень. Майже 200 років учені досліджують воду, але властивості її розкриті й пояснені ще не повністю. Мабуть, жодна речовина під час вивчення не поводилася так загадково. Незліченну кількість разів поведінка її, здавалося, йшла врозріз зі всіма законами фізики. У XVIII столітті вчені вирішили, що частинка води складається з одного атома Гідрогену та одного атома Оксигену. І відразу зіткнулися із загадкою. Не менш дивним здавалось і те, що водяна пара, що складається з кисню і водню, легша за кисень, свою частину. Близько 75 років пішло на те, щоб примирити теорію з практикою. Як тільки було доведено, що хімічна формула води H 2 O, а не HO, усе відразу стало на свої місця. 2 - й в е д у ч и й. У старій добрій формулі H 2 O, здавалося б, немає ніяких таємниць. Але насправді вода — це джерело життя та найвідоміша рідина у світі  — зберігає в собі велику кількість загадок, які непосильні навіть ученим. Найвідоміші дива води перед вами. Ось декілька наукових фактів, які, можливо, вас вразять: • лише 1,1 % води на Землі є придатною для споживання; • депресія та втома — показники зневоднення. У більшості випадків, випивши два стакани води, можна побороти цю напасть; • вода — це найважливіша їжа, яка потрібна тілу; • рефлекс спраги з’являється тоді, коли наше тіло вже зневоднене;


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

55

• у дітей зневоднення настає раніше, ніж у дорослих людей, і опитування показало, що 65 % школярів випивають замало води; • 2  %-ве скорочення вмісту води в тілі може призвести до 20 %-го зниження розумових та фізичних показників. 1 - й в е д у ч и й. Учені мають рацію: немає на Землі речовини важливішої для нас, ніж звичайна вода, і в той же час не існує іншої такої ж речовини, у властивостях якої було б стільки суперечностей і аномалій, скільки в її властивостях. • У природі існує близько 1330 видів води. Вони різноманітні за походженням (ґрунтова, природна, зі свіжого або довголежачого снігу, дощу), за характером і кількістю наявних у ній речовин. • 1 см3 морської води містить 1,5 г білків і чимало інших поживних речовин. Учені підрахували, що Атлантичний океан «за поживністю» оцінюється у 20 тисяч урожаїв, що за рік збирають на планеті. Здатність води запасати в собі, немов піч, великі кількості тепла, а потім віддавати його назад має величезне значення для життя Землі. У тих місцях, де поблизу немає води, різниця між нічною і денною температурами досягає 50 °C. За такого перепаду температур лопається каміння! У спекотній Сахарі, після спопеляючої жари, уночі без багаття можна замерзнути! Оберігаючи рослини від заморозків, садівники ставили в неопалювальних оранжереях бочки з водою. Охолоджуючись на 10 °C, бочка давала стільки ж тепла, скільки невеликий оберемок дрова. Для того щоб нагріти 1 л води від 1 до 100 °C, треба витратити 100 кілокалорій. Для того щоб випарувати той же літр — у 5 разів більше. Ось чому так холодно в мокрому костюмі. Дивовижні властивості води незліченні. Вона зовсім не така м’яка й податлива, як здається. Об неї можна боляче забитися, якщо невдало пірнути. Людина і тварини у своєму організмі можуть синтезувати первинну воду, утворювати її під час згоряння харчових продуктів і самих тканин. У верблюда, наприклад, жир, який міститься в горбу, може шляхом окиснення дати 40 л води. Зв’язок між водою і життям такий великий, що навіть дозволив В. І. Вернадському «розглядати життя... як особливе царство природних вод». Вода — речовина звична й незвичайна. 2 - й в е д у ч и й. У воді є щось незвичайне, те, що приваблює філософів, поетів, художників, учених. Ось як про воду писали пое­ти. Учні читають твори. Прощай, свободная стихия! Последний раз передо мной


56

Тиждень хімії в школі. Випуск 4 Ты катишь волны голубые И плещешь гордою красой. О . Пушкін В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа, Снег выпал только в январе На третье в ночь. Проснувшись рано, В окно увидела Татьяна Поутру побелевший двор, Куртины, кровли и забор, На стеклах легкие узоры, Деревья в зимнем серебре, Сорок веселых на дворе И мягко устланные горы Зимы блистательным ковром, Все ярко, все бело кругом. О . Пушкін Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежною каймой Распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, И горят снежинки в золотом огне. А зоря лениво, обходя кругом, Обсыпает ветки новым серебром. С. Єсенін Вода Благоволила Литься! Она блистала, Столь чиста, Что ни напиться, Ни умыться, И это было неспроста. Реки, Ей не хватало Ивы, тала И горечи цветущих роз. Ей водорослей не хватало И рыбы, жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой. Ей не хватало течь везде. Ей жизни не хватало


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне» Чистой — Дистиллированной воде! Л. Мартинов

Вода Мы часто равнодушно иногда Глядим, как льется и льется вода. Не потому ли, что вода — река, И озеро, и даже облака. И мы тогда, лишь в черный час беды, Осознаем величие воды. Но нет страшней беды Прийти не узнать своей воды. Трава в воде черна, вода в реке бела, А синей от рождения была. На вид она, никто не знает, какова.

Гидросфера Спросил на днях Малыш-сосед У струйки, Льющейся из крана: «Откуда ты?» Вода в ответ: «Издалека, Из океана!» Потом малыш гулял в лесу, Росою искрилась поляна. — Откуда ты? — спросил росу. — Поверь — и я Из океана! На поле лег туман седой, Малыш спросил и у тумана: — Откуда ты? — Ты кто такой? — И я, малыш, из океана! Удивительно, не так ли? В супе, в чае, В каждой капле, В звонкой льдинке, И в слезинке, и в дождинке, И в росинке — Нам откликнется всегда Океанская вода! А. Дитрих

57


58

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

1 - й в е д у ч и й. Вода — блакитна, ніжна, чиста. Що може бути краще за неї? Вода дає життя всьому живому. Повітря, вода — прості речовини. Але давайте поміркуємо, чи багато ми знаємо про повітря, яким дихаємо, чи про воду, яку кожний день п’ємо? Чи знаєте ви, що склад та властивості звичайної водопровідної води не менш загадкові за походження марсіанських каналів? Світ звичних речей зберігає в собі чимало загадок. І кожна людина бажає розв’язати їх. А зараз — вода в природі — «Очевидне-неймовірне». Найдавніше озеро У центрі невеликого озера, що на Волині в с. Оконськ, б’ють два потужні джерела, які утворюють на його поверхні чашоподібні «куполи». Протягом усього року вода в озері має постійну температуру +8 °C. У великі морози над ним завжди клубочиться пара. Таємниця загадкового озера пов’язана з вапняковими породами, серед яких розташоване озеро. Потужні підземні озера фонтанують в озері під великим тиском. Джерела дають до 200 м3/с джерельної води. Асфальтове озеро Недалеко від річки Оріноко в Південній Америці в Атлантичному океані розташований острів Тринідад. Щороку з озера видобувають близько 199 тис. тонн асфальту, але, як не дивно, озеро не міліє: асфальт увесь час надходить сюди з надр острова. Про походження цього озера вчені не мають єдиної думки. Вважають, що це кратер згаслого вулкану. Мильні дива Є на земній кулі таке озеро, в якому варто лише замочити забруднену білизну  — і вона, ніби за якимось чаклунством, стане білосніжною. Це озеро Момо в США (штат Невада). До речі, його так і звуть «мильне озеро». Пральні властивості озера полягають у тому, що вода містить велику кількість соди. В о д а. Так, згодна. Ви вже чимало знаєте про мене. А зараз давайте трохи пограємо. Гра «Вода — не вода» Правила гри 1) Якщо назване слово позначає те, що містить воду (калюжа),— встати. 2) Якщо предмети або явище мають непряме відношення до води (риба) — підняти руки.


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

59

3) Якщо предмет або явище не мають ніякого зв’язку з водою (камінь) — плескають у долоні. Слова: хмара, кораблик, калюжа, вітер, камінь, дельфін, вогонь, море, пісок, компот, рак, телевізор, сонце, озеро, вулкан, книга, притока, лава, чай, океан, ручка, сніг, лід. Конкурс «Де ми використовуємо воду?» Розбір ситуації. Біля річки стоїть брудна машина, яку водій збирається мити. Ваші дії? Чому саме так ви вчините? Оцінка екологічної обстановки. На заводі, що виробляє акумулятори, відбулося аварійне скидання стічних вод у закрите водоймище (річку, озеро). Які вірогідні наслідки для мешканців цього водоймища і для здоров’я жителів цього району? В о д а. Ми сподіваємося, що після знайомства з усіма властивостями й загадками води ви зможете інакше подивитися на блакитний одяг нашої планети. 2 - й в е д у ч и й. Чи кожна вода придатна для використання? Адже більша її частина — моря та океани — це солона вода. На Закарпатті поширена легенда про прекрасну дівчину, яка оплакувала загибель свого коханого вдень і вночі, сидячи на краю величезного яру. Яр до країв наповнився її слізьми — так виникли солоні Солотвинські озера. Народ склав чимало пісень про трагічні події минувшини. Прослухайте одну із них. (Читає вірш Н. Кінзерської.) Солотвино Рятувались удвох од неволі, Од ворожих затруєних стріл. Наздогнали чужинці у полі. Боронитись не вистачить сил. Закричала: «Рятуйся, Іванку! Це по нас, це по нашу любов». Людолови навкруг. Того ранку Пролилася коханого кров. Там, де плакала кожної ночі, Вітер хвилю поволі гойда, Темне озеро — сльози дівочі, А у ньому солона вода. Хвиля хвилі шепоче: «Коханий!» Через тисячу літ і тепер Зцілить душу поволі і рани Та вода Закарпатських озер. Солотвино, Солотвино, Мовчать смереки опівночі


60

Тиждень хімії в школі. Випуск 4 Край озера, де та дівча За милим виплакала очі.

Якщо уявити, що вся вода нашої планети вміститься у трилітровій банці, то прісна вода займе лише півстакана. Відібравши три краплі з цього стакану, ви отримаєте воду рік та озер. (Ці слова підтверджуються показом досліду.) А як з’явилася кольорова вода? Про цю воду ходить багато легенд. Одна з них така. Легенди рідного краю Було це давно. Чоловіки ходили на полювання, а жінки підтримували вогонь. Серед людей цього племені жила стара й дуже мудра жінка. Часто зверталися до неї люди за порадою. Була в неї донька Рудана, красуня з красунь. Кохала вона гарного й сильного юнака. Якось у цю місцевість прийшла біда — посуха. Усе важче й важче було вполювати звірка, і ось одного разу повернулися мисливці з порожніми руками. Настав голод. Тільки улюбленець Рудани зайшов потайки в оселю своєї коханої і поклав до її ніг впольовану козулю. Рудана почала йому доводити, що все плем’я голодує й дичину треба віддати всім. Але юнак видався впертим. Тоді дівчина вигнала його геть. Він забрав дичину й вийшов з хати. Незабаром прийшли люди порадитися до матері Рудани. Довго думала стара жінка, дивлячись на небо, і нарешті сказала, що необхідно принести в жертву найдорожче, що є в племені. Мова йде про найсильнішого, найкрасивішого, найталановитішого мисливця. Усі спрямували свої погляди на юнака, який стояв осторонь та милувався собою. «Дивіться, який я сильний, спритний та талановитий. Що ви будете робити без мене?» І всі люди, дійсно, пов’язували з ним свої надії. Але юнак усе милувався і милувався лише собою. Нарешті вперед вийшла Рудана. Вона сказала, що знає, як треба зробити. Дівчина піднялася на високу гору. На небі почали збиратися великі важкі хмари. Вдарив грім. На землі зробилося темно, наче вночі, тільки блискавки освітлювали місцевість і одиноку постать Рудани на горі. Та одного разу люди не побачили дівчини. Почалася велика злива, яка тривала декілька днів. Юнак довго в темряві шукав кохану, однак так і не знайшов. Як тільки злива закінчилася, почала розквітати природа. Звірі знову повернулися до своєї місцевості. Але ніде не було не тільки Рудани, а і юнака, її колишнього коханого... І течуть з того часу на Криворіжжі дві річки: червона  — наче кров, Саксагань, і брудний та каламутний — Інгулець.


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

61

У багатьох місцях з’явилися скелі з виходами на поверхню родовищ залізної руди. Кажуть, що то кров Рудани перетворилася на залізну руду, яку добувають люди та мають від того велику користь. 1 - й в е д у ч и й. Чи знаєте ви, що: • за останні 60 років використання води у світі збільшилось у 5 разів? 114–230 літрів води використовується під час прийому п’ятихвилинного душу. Під час чищення зубів використовується 9 літрів води, під час миття посуду — 92 літри. Кожен день людина використовує 230 літрів води. Якщо кран зіпсований, струйкою до каналізації може витікати до 150 л найчистішої питної води. Після десятихвилинного душу використовується така кількість води, якої б було достатньо для 200 дітей на день. • зіткнення дощинки з реактивним літаком залишає слід на його корпусі? У США є токарний верстат, де вода ріже бетон. Здається неймовірним, але вода міцна, як сталь. • вода — універсальний розчинник? У природі немає жодної речовини, яка б не розчинялася в тих або інших кількостях. Найточніші аналітичні терези показали б, що разом зі стаканом чаю ви щодня випиваєте 0,0001 г розчиненого скла. • урожай пшениці й кукурудзи, якщо їх поливати водою з льоду, що розтанув, зростає в 1,5 раза? Молоді тварини на такій воді швидше ростуть. Недаремно біологи іноді називають її «живою» водою. Вода жива, животворна, всюдисуща... Вона завжди робила головного героя прекрасним, давала йому сили, зціляла рани й повертала до життя. Давала боягузові сміливість і в сто разів збільшувала сили хороброго. І не випадково людина приписувала воді такі магічні властивості. Те, що ми з вами живемо на Землі, що навколо нас зелені ліси і квітучі поля, що влітку ми катаємося на човнах, а взимку беремо участь у лижних і ковзанярських змаганнях,— усе це справа рук води, точніше здатності її молекул притягатися одна до одної, утворюючи асоціації. Це одна з умов виникнення й розвитку життя на нашій планеті. Жива та мертва вода Як її приготувати? Спосіб виготовлення води був відомий ще в 60-ті роки. Через воду пропускали постійний струм. Виходить два типи води — жива та мертва. Лікувальні властивості Жива вода має властивість прискорювати зростання клітин. Саме тому вона незамінна в садівництві, використовується


62

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

з косметичною, а іноді й лікувальною метою. Мертва вода ефективно справляється з усіма мікробами, це м’якодіючий антисептик. Єдиним недоліком електрохімічного засобу активації води є важкість її приготування. Також вода, виготовлена в такий спосіб, зберігає корисні властивості лише впродовж 6 годин. 2 - й в е д у ч и й. У священній стародавній книзі написано: О, священні води, захищайте нас! Змініть нашу спрагу, подаруйте нам благодать і щастя, які перевищують усі коштовності, вище всіх правителів світу. О, води, дайте нам благодатну втіху. Ми знаємо, що рослини виділяють біологічні речовини, які мають цілющі властивості. Цілющі властивості людина помітила здавна. Тому на свято Юрія в травні та на Івана Купала в липні, коли буяє вся рослинність своєю самобутньою красою, роси наповнені життєдайною силою Землі й Місяця, людина обтирає хворі місця росою, а дівчата — обличчя, щоб бути красивими, тому що через пори шкіри цілющі речовини проникають у кров. Існує в народі приказка: «Гарне личко мов росою вмите». Запам’ятайте! • Якщо по росі ходити босоніж, то грибкові захворювання на шкірі ніг не з’являються. • У стародавніх індійських книгах розповідається: «Цілющий потік води зміцнює від усіх хвороб». • Душ  — це водолікувальна процедура, за якої вода різної температури направляється на тіло під тиском. Душі є різноманітні. І дія на організм теж різноманітна. Лікуватися з допомогою душу необхідно за порадою лікаря. Обтирання холодною водою, купання в холодній воді загартовують організм. У разі дії холодної води на організм судини шкіри звужуються, тепло в організмі зберігається і всередині тіла температура підвищується до такої межі, за якої гинуть хвороботворні мікроорганізми, віруси. Таким чином, можна попередити хворобу або очиститися від бактерій і вірусів. Під час Другої світової війни медики робили спроби замінити кров морською водою. Чи вдалось їм це? Кров тварини і людини має майже однаковий з морською водою хімічний склад: Елемент Хлор Натрій

Кров, %

Морська вода, %

49,3

55

30

30,6

Уміст у крові, %


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне» Елемент

Кров, %

Морська вода, %

Кисень

9,9

5,6

Калій

1,8

11,1

Кальцій

0,8

1,2

63

Уміст у крові, %

Наявність хлору помітна, справді? Розбіжності незначні, але достатні, щоби кров не можна було замінити морською водою. Досі не вдалося створити ні штучну кров, ні штучну морську воду. Певно, вчені не в тому порядку розчиняють хімічні компоненти, у якому це робить природа. 1 - й в е д у ч и й. Повний цикл кругообігу води в атмосфері триває протягом 10 діб, у річках — 20 діб, водоймищах та озерах  — 7 років, океані — 300 років. Понад 400 мільйонів людей живуть у регіонах із серйозною нестачею води (до 2050 року їх число може збільшитися до 2 мільярдів), понад мільярд людей не мають доступу до безпечної питної води, 850 мільйонів голодують через брак води для поливу. Більше 2 мільйонів людей на рік помирають від хвороб, пов’язаних із забрудненням питної води. Більшість експертів переконані, що світ вступив в епоху воєн за ресурси, найважливішим з яких стає вода, хоча вона займає 70 % земної поверхні, і лише 2,5 % цієї площі припадає на прісні водоймища. За останні 50 років відмічено 507 «водних» конфліктів, 21 раз справа доходила до військових дій. Особливо вибухонебезпечна ситуація склалася в регіонах, бідних на воду. У чотирьох басейнах (Арал, річки Йордан, Ніл, а також Тігр і Євфрат) уже намагалися ділити воду, загрожуючи силою. У 1990 році Ірак виявився на межі війни з Туреччиною, коли та зменшила стік Євфрату. У 1994 році єгипетські війська увійшли до Судану, щоб забезпечити контроль над Нілом, з якого п’є майже весь Єгипет. Незабаром Єгипет і Судан об’єдналися проти Ефіопії, що вирішила збільшити забір води з Нілу. У 2002 році Ізраїль загрожував застосувати військову силу проти Лівану, якщо той побудує дамби у верхів’ях Йордану. К р а п л и н к а. Що, люди, зажурились! А як же вам, бідним, не журитися! Як шкодити, напевно, знаєте... Шкода мені вас, допомогти хочу... 1 - й в е д у ч и й . А ти що за птиця? Нас повчатимеш? 2 - й в е д у ч и й . Ба, таке мале, а лізе з порадами! 1 - ш а к р а п л и н к а. Я річкова краплинка. І не варто насміхатися. Сотні тисяч моїх сестер краплинок — це вода. Вода, без якої вам не обійтись.


64

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Важливість води для людини важко переоцінити — якщо без їжі людина може прожити достатньо довго, а голодування і до сьогодні багато хто вважає кращою з дієт, то дегідратація (втрата організмом води) порушує діяльність серцево-судинної системи, клітинний метаболізм і терморегуляцію, причому швидко й надійно. Утрата лише 3  % води організмом позбавляє людину можливості бігати, 5 % — позбавляє можливості переносити фізичні перевантаження, а втрата організмом 10 % води являє небезпеку для життя. При цьому середньостатистична людина тільки під час дихання втрачає за добу 0,32 літра води. Усього за добу людське тіло виділяє близько 2,5 літра води. Це 10 стаканів. Прописна істина свідчить: «Людина складається з води». Вас, жителів землі, можна порівняти з пасажирами корабля, яким дано певний запас води. Але пасажири корабля можуть розраховувати, що у випадку нестачі води якесь інше судно допоможе їм, тоді, як ви у Всесвіті одні, цілком одні з вашими невеликими запасами прісної води, необхідної для життя. Тому проблема чистої води особливо гостро стоїть сьогодні. До найактивніших проблем, що торкаються кожного жителя планети й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи, вони з’явилися не сьогодні й не вчора. Ви знаєте, що існує чотири типи забруднення води: хімічне, фізичне, теплове й біологічне. В Україні до цих типів забруднення в 1986 році додалося ще одне  — радіоактивне. Вам потрібно пам’ятати, що: Земля — не вічна благодать, Коли далекого нащадка Ти пустиш в далекий світ з котомкою, Їй буде нічого йому подати.

2 - г а к р а п л и н к а. Учені підрахували, що щороку в усьому світі у водоймища потрапляє стільки шкідливих речовин, що ними можна було б заповнити 10 тисяч товарних потягів. Навіть у водах Арктики знайшли пральний порошок. На виробництво 1 тонни бавовняної тканини потрібно 250 м3 води, синтетичної тканини — 5000, синтетичного каучуку — 2000, нікелю — 4000, чавуну — 200 м3 води, сталі — 150 тонн води. Кожен літр стічних вод, потрапляючи у водоймище, робить непридатними 100 літрів питної води. Щорічно всі річки земної кулі зносять у Світовий океан шар ґрунту завтовшки більше 6 міліметрів, що становить 19 мільярдів


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

65

тонн, до Світового океану надходить близько 13–14 мільйонів тонн нафтопродуктів. У водоймища нафта потрапляє в результаті витоку під час вантаження танкерів, у разі їх аварій, скидання залишків нафтового вантажу. За концентрації нафтопродуктів вище за 0,5 міліграма на літр гине риба, за концентрації 1,2 міліграма на літр не витримує планктон. Як вважає Всесвітня організація охорони здоров’я, половину всіх лікарняних ліжок у світі зайнято людьми, хворими через брудну воду. 2 - й в е д у ч и й. Письменники-фантасти у своїх творах малюють страшні картини майбутнього нашої планети. Чи можуть справдитися такі прогнози? Так, якщо ми будемо байдужі до води. І берегти треба не тільки річкову воду, але й ту, яка біжить з водопровідного крана. Через те що люди не бережуть водопровідну воду, третина води стікає в каналізацію. Коли В. Маяковський робив підписи до плакатів «ОКНА РОСТА», він не забув і про воду. В одному з плакатів поет звернувся до жителів так: Эй, горожане, Берегите воду! Бережней относитесь К нашему водопроводу! А ты не забыл закрыть Водопроводный кран?

1 - й в е д у ч и й. Можна сказати, що життя — це вода, а вода — це життя, або, як писав Леонардо да Вінчі, «воді дана чарівна властивість — стати соком життя на землі». Ми пропонуємо зберігати та економити питну воду за рахунок встановлення у квартирах лічильників і використання водозберігаючих домашніх технологій для миття посуду і прання. Артерії планети  — річки не повинні спухати склеротичними тромбами. Вода  — кров Землі  — має текти в них кришталевими струменями, а не гнити в брудних колонках. Венозна кров біжить до серця, артеріальна — від нього. Охочий обертати потоки назад, спробуй це спочатку на собі! У ч и т е л ь. Дякую всім, хто знайомив учнів 5–6 класів з такою дивовижною, таємничою та простою речовиною — водою. Вона проявляє любов і вдячність за добре ставлення до неї, але вона може знищувати тих, хто заряджає її негативною енергією.


66

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

А закінчити цей захід хочу словами Льюїса Керролла і бажаю, щоб вони ніколи не здійснилися: Все вода, вода повсюду. А попить — и капли нет.

Усього вам найкращого!

Прес-конференція для учнів 10–11 класів «У пияцтва — брехливі вуста» Мета прес-конференції: розширити й поглибити уявлення учнів про шкоду вживання алкогольних напоїв та їх негативні наслідки. Під час підготовки до конференції учням запропонували заповнити анонімні анкети, в яких потрібно було закінчити речення: а) «Людина — п’яниця, якщо вона...» б) «Я зможу зрозуміти, коли людина п’є, якщо...» в) «Уживати спиртні напої шкідливо, тому що...» Учні підготували виступи з тем: • «Алкоголь і дорога». • «Ставлення учнів до вживання алкоголю». • «Дія спирту на організм людини». Оформлення й обладнання конференції: • Таблиця з результатами анкетування. • Плакати з дією алкоголю на нащадків, головний мозок та організм у цілому. На столі перед доповідачами — таблички з указівкою ролей: ведучий, журналіст, історик, юрист, директор хімічного комбінату, лікар-нарколог, біолог. Результати анкетування Закінчуючи речення в анкеті: «Я можу зрозуміти, коли людина п’є, якщо...», 30 % учнів написали: «Я такого не розумію, людина не повинна пити». «Уживати спиртні напої шкідливо, тому що...» — 50 % учнів застосували знання з біології та хімії для закінчення цього речення. Деякі виправдовували вживання алкогольних напоїв традиціями (35 %). «Людина п’є на свято, день народження, Новий рік». «Багатьом важко уявити новорічний стіл без пляшки шампанського». Хід прес-конференції В е д у ч и й. Сьогодні ми проводимо прес-конференцію на тему «У пияцтва — брехливі вуста». Як це не дивно, але пияцтво та


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

67

алкоголізм усе ще залишаються важливою проблемою, що привертає до себе повсякденну увагу. Ми повинні сміливо викривати шкоду та підступність алкоголю, щоб назавжди викорінити це зло із життя підлітків. А зараз починаємо прес-конференцію. Слово надаємо журналісту нашої міської газети. Ж у р н а л і с т. Часто доводиться чути, читати в газетах і журналах, що зловживання спиртними напоями згубно: алкоголь — отрута, алкоголь — ворог майбутніх поколінь. Звідки і як з’явився цей ворог? З чого почався потяг людей до алкоголю? І с т о р и к. Людство рано дізналося про шкоду пияцтва й намагалося перешкодити цій проблемі. У Давньому Китаї був виданий указ, що забороняв уживання спиртних напоїв. У Давній Спарті споювали рабів і демонстрували їх молодим спартанцям, щоб показати, до чого може призвести вживання алкоголю. В Індії жорстоко карали жінок, які вживали спиртні напої. Багатьма законодавствами й рішеннями заборонялося й обмежу­ валося їх уживання. У глибокій давнині вживали напої з невисоким умістом алкоголю (виноградне вино, пиво, напої з меду). Відомий німецький дослідник природи Гельмгольц, описуючи обставини, за яких він переживав період підвищеної творчої діяльності, відзначав, що щонайменша кількість спирту завжди гальмувала ці процеси. Великий Ґете в 1870 році записав у своєму щоденнику: «Людство могло б досягти неймовірних успіхів, якби воно було тверезішим». А Джек Лондон стверджував: «Ніякі слова й повчання не утримають зрілих чоловіків і підростаючу молодь від пияцтва, якщо алкоголь буде незмінно доступний і його вживання символізуватиме відвагу, мужність, велич духу». Виробництво спиртних напоїв в епоху капіталізму з кустарного перетворилося на промислове, причому у величезних кількостях стали виготовлятися дешеві напої з великим умістом алкоголю (горілка, віскі). Ж у р н а л і с т. Нещодавно Донецька область завоювала сумнівну першість із дитячого алкоголізму в Україні. У Європі наша країна посідає третє місце за особисту пристрасть до вогненної води. Ця проблема давно вже не є трагедією окремо взятої сім’ї, питання виросло до державних масштабів. Скажіть, скільки зараз у регіоні алкоголіків?


68

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

В е д у ч и й. На це питання відповість провідний нарколог Донецької області. Л і к а р - н а р к о л о г. На сьогодні в Донецькій області близько 80 тис. людей страждають від алкогольної залежності. Але це дані офіційної статистики, тобто ці цифри потрібно помножувати на 2–3, а деякі медики вважають, що на 5–10, для того щоб отримати реальну ситуацію. Щороку від алкоголізму в регіоні вмирають у середньому 3,5 тис. осіб. Усе починається безневинно, з однієї пляшки безалкогольного пива. Узагалі, це міф. Те, що у нас називають безалкогольним пивом, у всьому світі це «лайт», легке пиво, яке містить 0,05 % спирту. У пляшці ж звичайного пива — 50 мл горілки. Якщо випивати по 2 пляшки кожного вечора, то за рік це вийде 50–60 л горілки. Яке серце, який мозок це витримає? Алкоголізм молодіє з кожним роком. Ознак, які можуть насторожити, багато: дитина стає замкнутішою, відчуженою, потайливою, припиняє телефонну розмову, якщо батьки зайшли до кімнати. Байдужа до свого зовнішнього вигляду, неохайна. Дивні сторонні запахи від її волосся й одягу. Колишні захоплення вже не цікавлять, різко знизилася успішність у школі, прогули. Характерна різка зміна настрою, дитина виглядає погано — з’являються набряклість, блідість. Куди звертатися тоді? До нарколога за місцем проживання, якщо хочете анонімно — в обласний наркодиспансер. Крім того, у селищі Карловка, недалеко від Донецька, знаходиться обласний центр медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх, єдиний в Україні. Там лікують дітей 10–17 років, за необхідності — пацієнтів і молодше, лише не в гострих станах. Ж у р н а л і с т. Чи правда, що до алкоголізму є генетична схильність? Л і к а р - н а р к о л о г. Через 20–30 років цілком імовірно, що від алкоголізму лікуватимуть генетики. Але доки залежність на генетичному рівні ще не доведена, хоча як така схильність є. Якщо хтось із родичів зловживав спиртним, у їх нащадків з покоління в покоління все менше й менше виробляється алкоголь-дегідрогенази — ферменту, який розщеплює алкоголь. Кінцевий продукт розпаду алкоголю не виводиться з мозку, а накопичується, з’являється синдром залежності. Причому цей процес розвивається значно швидше, ніж у тих, хто не мав таких проблем у родині. Ж у р н а л і с т. Чи справедлива думка, що алкогольні напої мають лікарські властивості? Л і к а р - н а р к о л о г. Інколи хворі призначають собі вино як ліки, по столовій ложці, приймаючи його по декілька разів на день.


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

69

У результаті цього ослаблена хворобою людина отримує за добу чималу дозу алкоголю. Є люди, які вдаються до чарки горілки як до снодійного. Спочатку спиртні напої і справді викликають млявість, сонливість, але сон буває поверховим. Через деякий час людина вже ніякими засобами не зможе побороти безсоння. Не обґрунтовано й уявлення про те, що спиртні напої підсилюють апетит. Якщо б це було так, то хронічні алкоголіки відрізнялися б вовчим апетитом. Проте, як відомо, вони майже не їдять під час запою до декількох днів. Будучи надсильним подразником для слизової оболонки шлунка, алкоголь спершу може загострити відчуття голоду, і спочатку апетит трохи посилюється. З часом апетит згасає, притуп­ ляється і повністю зникає, виникає хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки. Можу заперечити, що спирт широко використовується в медицині, що він убиває збудників багатьох хвороб, є ідеальним розчинником для багатьох ліків. Але щоб отримати в крові пацієнта концентрацію спирту, достатню для знищення хвороботворних мікробів, необхідно відразу випити 25 л горілки. Кожному зрозуміло, що вже на самому початку такого експерименту загинув би хворий, а не мікроби. Ж у р н а л і с т. Чому ж тоді люди п’ють? Як впливає алкоголь на організм людини? В е д у ч и й. На це питання відповість біолог. Б і о л о г. Багато хто вважає, що вино знімає напругу і втому, допомагає весело проводити час. Веселість п’яниці — веселість завжди неприродна. Поспостерігайте за ним — і самі переконаєтеся, що від вина людина стає розв’язнішою. У пияцтва брехливі вуста. Алкоголь — наркотична речовина, здатна викликати розслаблення, полегшення, приємне відчуття — так звану ейфорію. Чутливість людини до токсичної дії алкоголю тим вища, чим вона молодша. Так, для дітей смертельна доза алкоголю — близько 3 г на 1 кг маси тіла (для однорічної дитини — 100 г горілки), для підлітків — 4–5 г (0,25–0,5 л горілки). Підраховано, що систематичне вживання алкоголю скорочує життя на 10 років, а хронічні алкоголіки живуть у середньому на 15–20 років менше людей, які не зловживають алкогольними напоями. У п’яної людини в мозку відбувається велика кількість дрібних крововиливів, закупорки судин, унаслідок чого клітини мозку не отримують кисню і гинуть. У разі вживання 100 г пива орієнтовно гине до 3000 клітин мозку, 100 г вина — 5000 клітин, 100 г горілки — 7500 клітин. За роки в людини, яка п’є, гинуть мільйони клітин, як не відновлюються. За результатами соціологічних


70

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

досліджень, причини вживання алкоголю такі: 38 % опитаних не змогли назвати причину («Хотілося й напився»), 26  % — зустрічі з друзями, 10 % — свята, 3,1 % — самотність, невдача в житті, 0,7 % — родинні драми. Жоден не назвав важке матеріальне становище або погані умови праці. При цьому 90 % досліджуваних не мали чіткого уявлення про механізм дії алкоголю на організм. Ж у р н а л і с т. Як отримують спирт у промисловості? Де він використовується? В е д у ч и й. На це питання відповість директор хімічного комбінату. Д и р е к т о р. У промисловості етиловий спирт отримують різними способами. Найбільш старий з них — відгін спирту з вина, де він утворюється під час бродіння цукру,— був знайдений арабськими алхіміками. Звідти й назва — винний спирт. Ця безбарвна, з гострим запахом і пекучим смаком рідина, що легко випаровується, отримала назву алкоголь, що з арабської означає «якнайлегший». Одержаний етиловий спирт йде в основному на потреби промисловості, і лише 20 % — населення. Етиловий спирт для промислових потреб виробляють з деревини. Деревину (целюлозу), як і крохмаль, перетворюють спочатку на цукор, потім із цукру шляхом бродіння отримують спирт. Найбільш досконалий спосіб — синтетичний. Він полягає в каталітичній гідратації етилену водяною парою у присутності фосфатної кислоти. Вироблюваний спирт використовується для одержання бутадієну, а з нього — синтетичного каучуку й гуми для автомобільної, авіаційної та ракетної техніки, медицини, сільського господарства. Ж у р н а л і с т. Яких заходів уживають для запобігання алкоголізму, боротьби з пияцтвом? В е д у ч и й. На це питання відповість юрист. Ю р и с т. Для боротьби з пияцтвом на виробництві передбачені заходи законодавчі, адміністративні, суспільної дії. Так, працівника в нетверезому стані адміністрація зобов’язана не допускати до виробництва. Причому цей факт має вважатися прогулом. До такого порушника можуть бути застосовані такі заходи: зауваження, догана, переведення на низькооплачувану роботу, звільнення. Пияцтво й алкоголізм — одна із серйозних причин злочинів. Про це переконливо свідчать цифри: майже 90 % убивств із хуліганських міркувань і 70  % у бійці здійснюється особами в стані сильного сп’яніння. Серед неповнолітніх правопорушників кожні


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

71

двоє з трьох, а серед 16–17-річних — 90 % систематично вживають спиртні напої. З 17 листопада 2008 року, відповідно до Закону України від 24.09.2008 р. № 586-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», істотно підвищуються штрафи за порушення Правил дорожнього руху, зокрема, їзда в нетверезому стані — 2550–3400 грн. Для вітчизняного способу визначення наявності алкоголю не має значення кількість алкоголю: однаково вважається порушенням і однаково карається і один келих пива, і пляшка горілки. У нас працівники ДАІ підозри на алкогольне сп’яніння підтверджують результатами застосування трубки «Контроль тверезості», але потім мають запропонувати пройти медичний огляд на стан алкогольного сп’яніння. Якщо особа, яка оглядається, ухиляється від проходження огляду, це також записується в протоколі з обов’язковим зазначенням у ньому ознак сп’яніння і дій особи щодо ухилення від огляду. Закон України «Про захист суспільної моралі» Стаття 2. Загальні положення Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка пропагує споживання наркотиків, токсичних речовин, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів та інші шкідливі звички. Закон України «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» Стаття 1. Визначення основних понять і термінів Пиво — будь-який продукт, який утворюється внаслідок зброджування зернопродуктів, з умістом алкоголю від 2,8 до 4,0 відсотків, що належить до товарної групи Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодом 22 03. Стаття 15-1. Основні засади обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів Лікування алкогольної, пивної та тютюнової залежності. Стаття 15-2. Обмеження щодо споживання алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів Забороняється споживання алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів: • у закладах охорони здоров’я; • у навчальних та освітньо-виховних закладах; • у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення);


72

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

• у закладах культури; • у закритих спортивних спорудах; • у ліфтах і таксофонах; • на дитячих майданчиках; • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. Забороняється споживання алкогольних напоїв та пива на вулицях, у відкритих спортивних спорудах та на відкритих спортивних майданчиках, скверах, парках та в інших громадських місцях, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, в яких в установленому законодавством порядку дозволено продаж алкогольних напоїв та пива на розлив. Стаття 15-3. Обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів Забороняється продаж алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів: • особами, які не досягли 21 року; • особам, які не досягли 21 року; • у місцях, зазначених у частинах першій та п’ятій статті 15-2 цього Закону. У разі, якщо у продавця алкогольних напоїв, пива та/або тютюнових виробів виникли сумніви щодо досягнення покупцем 21 року, він зобов’язаний перевірити це за документом, що засвідчує вік такого покупця. Закон України «Про рекламу» Стаття 22.1. Реклама алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються (знаходяться в товарному обігу) алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, забороняється. Дозволяється внутрішня реклама зазначених товарів та об’єктів під час проведення спеціальних виставкових заходів. Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями, пивом і тютюновими виробами Порушення особою правил торгівлі алкогольними напоями, пивом та/або тютюновими виробами тягне за собою накладення штрафу від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв, пива або тютюнових виробів


Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне»

73

Стаття 178. Порушення обмежень щодо споживання алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, поява в громадських місцях у стані сп’яніння Порушення встановлених законодавством обмежень щодо споживання алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів або поява в громадських місцях у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль, тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 179. Споживання алкогольних напоїв, пива на виробництві Споживання алкогольних напоїв, пива на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в стані сп’яніння тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У ч и т е л ь х і м і ї. Шановні учні! Прес-конференція проведена у формі гри, проте на ній було порушено серйозні, важливі та злободенні питання. Пам’ятайте і знайте, що алкоголь — великий ворог, вселяйте презирство й байдужість до нього своїм дітям і онукам — і тоді навколишній світ буде набагато щасливіший. Прес-конференцію хочу закінчити словами Л. М. Толстого: «И не вкусно вино, и не питает, и не крепит, и не греет, и не помогает в делах, а вредно телу и душе — и все-таки столько людей его пьют, и что дальше, то больше. Зачем же люди пьют и губят себя и других людей?.. Всегда были и теперь есть много и много миллионов людей, не пьющих и понимающих, что пить или не пить — дело нешуточное. Если сцепились рука с рукой люди пьющие, и наступают на других людей, и хотят споить весь мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы и их детей не споили заблудшие люди. Пора опомниться!»


Н. В. Яланська, Дніпропетровська обл.

Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік» Цілі: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів з хімії; розвивати вміння аналізувати, швидко знаходити правильну відповідь; активізувати пі­ знавальну діяльність учнів, формувати вміння діяти в нестандартній ситуації. Обладнання: картки із завданнями для учасників. До роботи запрошуємо чотирьох статистів, які будуть проводити підрахунки. У грі бере участь 12 учнів. Гра складається з трьох раундів, двох турів дешифрування. Учні розміщені так:

1 6

2 7

10

3 8

11

4

5

9 12

Привітання 12 учасників. Раунд І Учасникам ставиться 18 питань із чотирма варіантами відповідей, на роздуми дається 5 секунд. У другий раунд виходить шість учасників, які набрали найбільшу кількість балів. Якщо шестірка не набирається, усі, хто не пройшов у раунд ІІ, відповідають на додаткові питання, доки не визначаться всі шість учасників другого раунду. Після 8 і 14-го питань попередній перегляд турнірної таблиці. Питання раунду І 1. Хімія — наука про: а) тварин; б) рослини; в) речовини;  © Яланська Н. В., 2009


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

75

г) мандарини. 2. Найменшою хімічно неподільною частинкою речовини називають: а) атоми;  б) молекули; в) електрони; г) протони. 3. Укажіть назву сполуки, формула якої BaCl 2 : а) хлоридна кислота; б) барій оксид; в) барій хлорид;  г) барій хлорат. 4. Метал, який називають «літаючим металом»: а) залізо; б) алюміній;  в) золото; г) платина. 5. Закон збереження маси сформулював: а) Менделєєв; б) Ломоносов;  в) Авогадро; г) Резерфорд. 6. Одиниці вимірювання кількості речовини: а) муха; б) моль;  в) слон; г) сіль. 7. Відносна молекулярна маса кисню: а) 16; б) 48; в) 32;  г) 64. 8. Країна, у якій уперше винайшли порцеляну (фарфор): а) Японія; б) Німеччина; в) Польща; г) Китай.  9. Джозефу Прістлі у відкритті кисню допомогли: а) коти; б) миші;  в) щури; г) жаби.


76

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

10. Метал, який за звичайних умов є рідиною: а) калій; б) кадмій; в) ртуть;  г) цезій. 11. Формула сульфатної кислоти: а) H2CO3 ; б) H2S; в) H2SO4 ;  г) HNO3 . 12. «Чорне золото»: а) вугілля; б) нафта;  в) земля; г) буряки. 13. Назвіть найпоширеніший елемент-неметал на Землі: а) Оксиген;  б) Силіцій; в) Гідроген; г) Нітроген. 14. Періодичний закон відкрив: а) Д. Менделєєв;  б) М. Ломоносов; в) О. Бутлеров; г) Парацельс. 15. Метал, який надає листкам зеленого забарвлення: а) Купрум; б) Магній;  в) Золото; г) Ферум. 16. Сполука Гідрогену з Нітрогеном: а) метан; б) силан; в) амоніак;  г) чадний газ. 17. Ім’я китайця, який уперше відкрив кисень: а) Мао Хоа;  б) Мау Хау; в) Мяу Мяу; г) Мао Поло. 18. Який з перелічених металів не реагує з хлоридною кислотою? а) Мідь; 


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

77

б) цинк; в) залізо; г) магній. 19. Який елемент виявили спочатку на Сонці, а потім на Землі? а) Гелій;  б) Гідроген; в) Неон; г) Радон. 20. Який відомий учений одночасно був і відомим композитором? а) М. М. Зінін; б) О. П. Бородін;  в) Д. І. Менделєєв; г) О. М. Бутлеров. 21. Назвіть ліки, що використовують як вибухову речовину: а) анальгін; б) аспірин; в) нітрогліцерин;  г) валідол. 22. У який колір забарвлюється фенолфталеїн у лугах? а) Ні в який; б) малиновий;  в) синій; г) червоний. 23. Вертикальний ряд елементів у Періодичній системі називається: а) періодом; б) підгрупою; в) групою;  г) рядом. 24. Речовина, що вповільнює хімічну реакцію: а) каталізатор; б) інгібітор;  в) електроліт; г) індикатор. Раунд ІІ  — півфінал Бере участь шестеро учасників. Щоб визначити порядок участі, проводиться відбірковий тур «Дешифрувальник». Учасники отримують картки, на яких зображені кнопки, як на телефонному апараті. Необхідно розшифрувати слово. Наприклад: слово з букв, що означає назву хімічного елемента, проста речовина, утворена яким, є благородним металом.


78

Тиждень хімії в школі. Випуск 4 1

7

6

7

5

А

у

р

у

м

1 а, б, в

2 г, д, е, є

3 ж, з, и

4 і, ї, й, к

5 л, м, н

6 о, п, р

7 с, т, у

8 ф, х, ц

9 ч, ш, щ

0 ь, ю, я

На це завдання дається 30 секунд. Завдання Мінерал, що на 90–98 % складається з кальцій карбонату, широко використовується в будівництві, у навчальних закладах, є основним компонентом яєчної шкаралупи. 4

6

2

4

2

1

К

р

е

й

д

а

Після визначення порядку відповідей кожен учень за порядком вибирає одну з 12 запропонованих тем, потім у тому ж порядку іншу й дає відповіді на запитання протягом 2 хвилин. У ч и т е л ь. Перед вами теми. Прошу першого гравця вибрати собі тему, але спочатку коротко розкажіть про себе та свої захоплення. (Діти розповідають про себе, учитель підтримує бесіду, ставлячи запитання.) За 2 хвилини ви повинні дати відповіді на максимальну кількість запитань. Якщо відповіді не знаєте, кажіть «Далі», щоб не гаяти часу. Назви хімічних елементів

Неметали

Метали

Вода

Початкові хімічні поняття

Правила техніки безпеки

Хімічні формули

Періодична система хімічних елементів

Учені-хіміки

Хімія та біологія

Хімія та історія

Загадки

Учені-хіміки 1. Як звали видатного російського вченого Бутлерова? (Олександр) 2. Хто з учених був удостоєний двічі Нобелівської премії? (М. Склодовська-Кюрі)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

79

3. Основоположник атомно-молекулярного вчення. (М. В.  Ломоносов) 4. Англійський учений, який у  1911  році запропонував ядерну (планетарну) модель атома. (Е. Резерфорд) 5. Засновник фізичної хімії, у  1863  році склав витискувальний ряд металів, названий на його честь. (М. Бекетов) 6. Шведський хімік, який у 1814 році ввів сучасне позначення хімічних елементів, розрахував відносні атомні маси багатьох хімічних елементів. (Я. Берцеліус) 7. Хто був першим академіком Петербурзької академії наук? (М. В. Ломоносов) 8. Хто написав портрет Д. І. Менделєєва, репродукція якого вміщена у шкільному підручнику хімії? (І. Рєпін) 9. Англійський дослідник, який уперше описав склад повітря. (Г. Кавендіш) 10. Яке ім’я у батька Менделєєва? (Іван) 11. Учений, який сформулював закон об’ємних відношень газів. (Ж. Гей-Люссак) 12. Французький учений, який проводив досліди з вивчення складу повітря. (А. Лавуазьє) 13. Який учений майстрував чемодани? (Д. І. Менделєєв) 14. Німецький лікар і природознавець, засновник ятрохімії, його ім’ям названо один з лікарських препаратів. (Парацельс) 15. Учений, який відкрив закони електролізу. (М. Фарадей) 16. Автор теорії електролітичної дисоціації. (С. Арреніус) 17. Видатний німецький хімік, засновник агрохімії. (Ю. Лібіх) 18. Автор теорії хімічної будови органічних сполук. (О. М. Бутлеров) 19. Запропонував циклічну схему бензину. (Ф. Кекулє) 20. Винайшов вугільний протигаз. (М. Д. Зелінський) Неметали 1. Яка проста речовина-неметал має найвищу температуру плавлення — близько 3 800 °С? (Графіт, алмаз) 2. Основний компонент повітря. (Азот) 3. Скільки всього відомо елементів-неметалів? (22 неметали) 4. В якого неметалу назва збігається з прізвищем видатного вченого, фізика та хіміка? (Бор) 5. Назвіть найпоширеніший елемент-неметал у Всесвіті. (Гідроген) 6. Яка речовина-неметал міститься за звичайних умов у рідкому стані? (Бром)


80

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

7. Назва якого елемента-неметалу в перекладі з латини означає «той, що народжує кислоти»? (Оксиген) 8. Який неметал на практиці використовують для знищення залишків ртуті? (Сірку) 9. Який неметал ціниться дорожче за золото? (Карбон у вигляді алмазу) 10. Який неметал вважають другим за поширеністю на Землі після Оксигену? (Силіцій) 11. Проста речовина-неметал, що входить до складу намазки на сірниковій коробці. (Фосфор) 12. Алотропна модифікація Оксигену. (Озон) 13. Найактивніший неметал. (Флуор) 14. Газ жовто-зеленого кольору, у 2,5 раза важчий за повітря, має характерний запах, розчиняється у воді, утворює дезінфікуючу рідину. Уперше його застосували для відбілювання тканин на текстильних фабриках. (Хлор) 15. Чорно-фіолетові кристали зі слабким блиском. У медицині застосовується 10%-й розчин на етиловому спирті, антисептичний, кровоспинний засіб. (Іод) 16. Солі нітратної кислоти. (Нітрати) 17. Елемент з атомною масою 12. (Карбон) 18. Елемент життя і думки. (Фосфор) 19. Газ у газованій воді. (Вуглекислий газ) 20. Цей газ у великих концентраціях збуджує нервову систему та діє як наркотик, звідси назва «веселильний газ». (Нітроген(І) оксид) Загадки 1. Гризе, кусає, метал роз’їдає. (Корозія, іржа) 2. У товщі земної кори вона спочиває, під тиском високим на поверхню у вигляді фонтану витікає. (Нафта) 3. Якщо таблетку ти ковтаєш, чим її запиваєш? (Водою) 4.

Без неї не проживеш. Її властивостям немає меж. Життя без неї справжній біль. Ви знаєте її. Це… (Сіль)

5.

І мутніє, і шипить. На дно сідає і кипить. І тріскотить, і так зникає. Вгадай, коли таке буває. (Під час хімічної реакції)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

81

6. Сам не горить, а горіння підтримує. (Кисень) 7. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря) Є воно у місті, є і на селі. 8. Добувають його люди з рідної землі. (Залізо)

9.

Зелений газ — комахам мука: він нищить їх як мухомор. Кухонна сіль — його сполука, а називається він… (Хлор)

10. Біле, як сніг, у пошані в усіх, подобаюсь вам, на шкоду зубам. (Цукор) 11. Попід землею вогонь летить, а на плиті обід кипить. (Природний газ, метан) 12. У воді народжується, а води боїться. (Сіль) 13. Що стає легшим, коли її наповнюють? (Повітряна кулька) 14. Не горить, а гасити доводиться. (Гашене вапно) 15.

Я лиш розведена активна, зате мені усюди шана. Я концентрована пасивна. яка я кислота? (Сірчана (сульфатна))

16.

Хто про воду, друзі, знає, коли вона замерзає? І коли вона кипить? Точно скаже, хоч мовчить. (Термометр)

17. Я — газ найлегший, безколірний, неотруйний, нешкідливий. А сполучаючись із киснем, даю вам воду для життя. (Водень) 18. Ви, метали, не жартуйте, краще з нами не воюйте. Вмить зруйнуємо ми вас і утворим солей клас. (Кислоти)

19.

Про нього кожне учень чув, В сім’ї сімнадцятим він був. В Одесі він учителював, Палату мір очолював, Змінив рівняння Клапейрона. Відома в хімії персона. (Д. І. Менделєєв)


82

20.

Тиждень хімії в школі. Випуск 4 Я вагоміша за всіх! Я потрібна в кожнім домі. І без мене, всім відомо, Лікарі немов без рук. (Ртуть)

Періодична система 1. В якому році було відкрито періодичний закон? (У 1869) 2. Який показник Менделєєв узяв за основу класифікації хімічних елементів? (Атомну масу) 3. Скільки періодів у сучасній системі хімічних елементів? (Сім) 4. Який хімічний елемент має атомну масу 32? (Сульфур) 5. Який хімічний елемент названо на честь батьківщини М. Склодовської-Кюрі? (Полоній) 6. Найлегший елемент. (Гідроген) 7. Елементи І групи. (Лужні метали) 8. Найбільш електронегативний елемент. (Флуор) 9. Вертикальний ряд подібних за хімічними властивостями елементів. (Група) 10. Горизонтальний ряд хімічних елементів. (Період) 11. Перший хімічний елемент у періодичній системі. (Гідроген) 12. Перший хімічний елемент у групі благородних газів. (Гелій) 13. Елементи VІІ групи. (Галогени) 14. Усі хімічні елементи поділяються на три групи: метали, неметали й… (Амфотерні елементи) 15. У парних рядах великих періодів знаходяться тільки… (Ме­ тали) 16. Продовжте ряд: протони, нейтрони… (Електрони) 17. За періодичною системою протонне число атома дорівнює… (Порядковому номеру елемента) 18. р-орбіталь має форму… (Об’ємної вісімки) 19. Єдиний елемент, що має дробове значення відносної атомної маси. (Хлор) 20. Як заряджений електрон? (Негативно) Метали 1. Який тип хімічного зв’язку характерний для металів? (Металічний) 2. Який метал посідає друге місце у світі за обсягами виробництва після заліза? (Алюміній) 3. Який метал називають рідким сріблом? (Ртуть) 4. Слово — срібло, а мовчання… (Золото)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

83

5. Нитка розжарювання в електричній лампочці виготовлена з… (Вольфраму) 6. Найтвердіший метал. (Хром) 7. Елемент-метал, що здатний убивати мікроорганізми. (Аргентум) 8. Який метал найлегший? (Літій) 9. Який метал найважчий? (Осмій) 10. Найпоширеніший метал на Землі. (Алюміній) 11. З якого металу зроблені лицювальні плити пам’ятника підкорювачам космосу в Москві? (Титану) 12. Який метал використовують для захисту від рентгенівського опромінення? (Свинець) 13. Який дорогоцінний метал є одним з найкращих каталізаторів для різних хімічних процесів? (Платина) 14. Який метал краще за всі інші метали проводить тепло та електричний струм? (Срібло) 15. Наука про промислові способи одержання металів. (Металургія) 16. Д. І. Менделєєву подарували терези, одна чашка в яких була зроблена з алюмінію, а інша — із… (Золота) 17. Валентність Кальцію. (Два) 18. Який метал найеластичніший? (Золото) 19. Сплав міді з оловом. (Бронза) 20. Який хімічний елемент отримав назву штату, де знаходиться університет, в якому цей елемент одержали штучно? (Каліфорній) Вода 1. Хто вперше здійснив синтез води? (А. Лавуазьє) 2. Яке повітря більш важке — сухе чи вологе? (Сухе) 3. В якому органі людини міститься найбільша кількість води? (В оці) 4. Скільки агрегатних станів має вода в природних умовах? (Три) 5. Як називається водна оболонка Землі? (Гідросфера) 6. Як називається хімічний зв’язок між молекулами води? (Водневий) 7. Яка масова частка води в організмі людини? (65 %) 8. Яка температура кипіння води? (100 °С) 9. Яка температура плавлення води? (0 °С) 10. Найважливіший природний оксид. (Вода) 11. Який об’єм земної поверхні вкрито водою? (Дві третини) 12. Густина води. (1 г/см3) 13. Води Світового океану оновлюються в середньому за… (3 тис. років)


84

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

14. Розклад води під дією електричного струму. (Електроліз) 15. У результаті взаємодії води з кислотними оксидами утворюються… (Кислоти) 16. З якими металами за звичайних умов взаємодіє вода? (Активними) 17. Лід має більшу чи меншу густину від води? (Меншу) 18. Який дорогоцінний метал можна одержати з морської води? (Золото) 19. Скільки атомів входить до складу молекули води? (Три) 20. Звичайна питна вода — це суміш чи чиста речовина? (Суміш) Походження назв хімічних елементів 1. Нежиттєвий, той, що народжує селітру. (Нітроген) 2. Ледачий. (Аргон) 3. Солодкий. (Берилій) 4. Смердючий. (Бром) 5. Той, що народжує воду. (Гідроген) 6. Сонячний. (Гелій) 7. Колір фіалки. (Іод) 8. Веселка. (Іридій) 9. Той, що народжує кислоту. (Оксиген) 10. Рідке срібло. (Ртуть) 11. Радіоактивний метал, що має назву однієї з планет. (Неп­ туній) 12. Який елемент названо на честь Росії? (Рутеній) 13. Який елемент був названий за кольором його парів? (Хлор, що означає «зелений») 14. Який хімічний елемент носить назву скандинавської богині краси? (Ванадій) 15. Назва якого елемента свідчить про труднощі його виявлення й одержання? (Тантал) 16. Цей елемент назвали за огидний запах, що утворювала його газоподібна речовина, яка нагадувала запах гнилої редьки. (Осмій) 17. Грецька назва — «рожева троянда». (Родій) 18. Назва елемента, що походить від частини світу. (Європій, Америцій) 19. Назва елемента, що походить від темно-синього барвника рослинного походження, який виробляли в Індії. (Індій) 20. Грецька назва, яка означає «барва», «колір», дана за широту й розмаїту гаму яскравих кольорів його сполук. (Хром)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

85

Правила техніки безпеки 1. Що може спричинити нещасний випадок під час практичної та лабораторної роботи? (Неуважність, недостатня обізнаність) 2. Де зазначено кількість реактивів для дослідів? (В інструкції) 3. Що треба робити з посудиною, з якої взяли реактив? (Відразу закрити пробкою і поставити на місце) 4. Чим треба користуватися під час нагрівання розчинів у пробірці? (Дерев’яним тримачем) 5. Чому пробірку нагрівають рівномірно, весь її вміст? (Щоб уникнути перегрівання) 6. Куди зливають реактиви після їх відпрацювання? (У раковину) 7. Чи можна куштувати хімічні речовини? (Ні) 8. Які види опіків ви знаєте? (Термічні та хімічні) 9. Скільки хвилин треба промивати проточною водою хімічні опіки? (20 хвилин) 10. Як треба брати посудину з реактивом, щоб не зіпсувати етикетку? (Етикеткою до долоні) 11. Що треба зробити після закінчення роботи? (Прибрати робоче місце й ретельно вимити руки) 12. З ким треба узгоджувати досліди, які виконуються під час практичної чи лабораторної роботи? (З учителем) 13. Як слід поводитися з нагрівними приладами під час нагрівання? (Особливо обережно) 14. Куди повинен бути спрямований отвір пробірки під час нагрівання? (У бік від працюючих) 15. Чи можна користуватися реактивом, якщо на посудині немає етикетки? (Ні) 16. Чому не можна нахилятися над посудиною, в яку наливається будь-яка рідина? (Непомітні бризки можуть потрапити в очі) 17. Який об’єм рідини треба брати для досліду, якщо в інструкції не зазначено кількість? (1/6 об’єму пробірки) 18. Чому, відкриваючи пробку, не можна класти її на лабораторний стіл боком? (Реактив із пробірки може потрапити на стіл) 19. Чим слід обробити хімічний опік у разі потрапляння на шкіру розчину кислоти? (2%-м розчином соди) 20. Чим слід обробити хімічний опік у разі потрапляння на шкіру розчину лугу? (2%-м розчином оцту чи борної кислоти) 21. Як слід гасити спиртівку? (Ковпачком) Хімія та біологія 1. Який хімічний процес пов’язаний з космічною роллю зелених рослин? (Фотосинтез)


86

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

2. Наука, що виникла на межі двох наук, одна з яких вивчає все живе, а друга — різні речовини. (Біохімія) 3. Назвіть біохімічний процес, протилежний фотосинтезу. (Дихання) 4. Як називають хімічні елементи, що в невеликих кількостях містяться в організмі людини? (Мікроелементи) 5. Яку речовину Леонардо да Вінчі назвав соком життя? (Воду) 6. Назва якого хімічного елемента збігається з назвою найпростішої морської тварини? (Актиній) 7. Нестача якого елемента в організмі людини викликає карієс зубів? (Флуору) 8. Хімічний елемент, яким збагачена морська капуста. (Іод) 9. Яку іншу назву мають біологічні каталізатори? (Ферменти) 10. Основний білок крові, який транспортує кисень в організмі. (Гемоглобін) 11. Кислота шлунка. (Соляна, хлоридна) 12. Вітамін С. (Аскорбінова кислота) 13. В якій галузі медицини застосовують Тантал? (У хірургії) 14. Нестача якого хімічного елемента призводить в організмі людини до хвороби недокрів’я? (Феруму) 15. Наявність якого хімічного елемента в крові призводить до її зсідання? (Кальцію) 16. Без цієї речовини людина може прожити кілька хвилин. (Кисень) 17. Нестача цього елемента в ґрунті призводить до затримки цвітіння та дозрівання плодів. (Фосфор) 18. Який хімічний елемент надає міцності кісткам? (Кальцій) 19. Який елемент, що утворює дорогоцінний метал, міститься в жіночому волоссі? (Аурум, золото) 20. Скільки солі з’їдає людина за рік? (5–10 кг) Хімія та історія 1. Під час походів О. Македонського до Індії офіцери його армії страждали від шлунково-кишкових захворювань менше, ніж солдати. З чого був виготовлений посуд офіцерів? (Зі срібла) 2. Явище культури, що існувало протягом 15 тисяч років у Стародавньому Єгипті, Індії, Китаю поряд з астрологією та кабалою. (Алхімія) 3. Метал, який за часів Петра І був дорожчий за золото. (Алю­ міній) 4. Речовина, яку одержували поблизу храму Бога Амона в Єгипті. (Амоніак)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

87

5. Які прості речовини входили до складу «грецького вогню», з допомогою якого ще в 670 році захисники Константинополю спалили арабський флот? (Сірка та вуглець) 6. Який хімічний елемент зображували у ХVІІІ ст. у вигляді воїна? (Ферум, залізо) 7. Який газ використовували для наповнення дирижаблів? (Гелій) 8. У стародавньому Єгипті цей метал знали як просто ковкий метал, у наші ж дні його називають металом богині кохання. (Мідь) 9. У часи Петра І цю кислоту називали «міцною горілкою». (Нітратна кислота) 10. Сполукою якого хімічного елемента отруїли Наполеона? (Арсену) 11. Який хімічний елемент названо на честь міфічного героя, який нібито вкрав у богів вогонь і передав його людям? (Прометій) 12. На честь якої країни хімія отримала свою назву? (Стародавнього Єгипту) 13. З якого металу були виготовлені гроші, які отримав М. В. Ломоносов від імператриці Єлизавети за написану ним оду? (З міді) 14. За свідченнями Марко Поло, у Китаї в ХІІІ ст. із цієї поширеної у використанні зараз речовини виготовляли монети. (Із кухонної солі) 15. Скільки хімічних елементів було відомо у ХVІІІ ст.? (Тринадцять) 16. Речовина, яку шукали алхіміки, що здатна перетворювати всі метали на золото, калік  — зробити здоровими, людей  — безсмертними. (Філософський камінь) 17. Який вік в історії людства був раніше  — кам’яний чи бронзовий? (Кам’яний) 18. У давньоскандинавських гробницях знаходять зброю, виготовлену з цього металу. (Залізо) 19. Який хімічний елемент-галоген входить до складу отруйного газу іприту, що вперше був застосований у 1915 році в Першій світовій війні? (Хлор) 20. У якому столітті жив М. В. Ломоносов? (У ХVІІІ ст.) Початкові поняття 1. Складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких Оксиген. (Оксиди) 2. Газ, що підтримує горіння. (Кисень) 3. Складаються з атомів одного елемента. (Прості речовини)


88

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

4. Число, яке записується перед хімічною формулою. (Коефіцієнт) 5. Реакції, під час яких з однієї речовини утворюється декілька. (Реакції розкладу) 6. Наука про речовини та їх перетворення. (Хімія) 7. Спосіб виділення солі з води. (Випарювання) 8. Будь-які зміни, що відбуваються у світі. (Явища) 9. Сповільнює реакцію. (Інгібітор) 10. Реакція, під час якої з кількох речовин утворюється одна. (Реакція сполучення) 11. Спосіб розділення піску й тирси. (Відстоювання) 12. Розклад води електричним струмом. (Електроліз) 13. Сполуки металів із хлором. (Хлориди) 14. Міститься в центрі атома. (Ядро) 15. Посуд для зберігання рідин у лабораторії. (Пробірка, колба) 16. Солі сульфатної кислоти. (Сульфати) 17. Реакція, в якій взаємодіють дві складні речовини? (Обміну) 18. Об’єм 1 моль газу за н. у. (22,4 л) 19. Речовина, що прискорює хімічну реакцію. (Каталізатор) 20. Яка найвища валентність Хлору в сполуках? (VІІ) Хімічні формули 1. Формула води. (H2O ) 2. Сульфатна кислота. (H2SO4 ) 3. Формула кисню. (O2 ) 4. Кальцій карбонат. (CaCО3) 5. Формула кухонної солі. (NaCl) 6. Магній оксид. (МgO) 7. Алюміній гідроксид. Al (OH )3 8. Калій силікат. (K 2SiO3 ) 9. Формула сірководню. (H2S) 10. Хлоридна кислота. (НCl) 11. Фосфор(V) оксид. (P2O5 ) 12. Ферум(ІІІ) хлорид. (FeCl 3 ) 13. Барій фосфат. Ba 3 (PO4 )2 14. Цинк сульфіт. ( ZnSO3 ) 15. Вуглець. (С) 16. Водень. (H2 ) 17. Плюмбум(ІІ) сульфід. (РbS) 18. Бромна вода. (Br2 )

(

(

)

)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

89

19. Формула питної соди. ( NaHCO3 ) 20. Купрум(ІІ) нітрат. Cu ( NO3 )2

(

)

Раунд ІІІ — фінал Щоб визначити, хто за ким з учасників вибиратиме тему, пропонується раунд «Дешифрувальник». Завдання На деяких давніх мовах цей метал має назву «небесний камінь», бо він входив до складу метеоритів, що падали на нашу планету. 3

1

5

4

3

6

З

а

л

і

з

о

Беруть участь три учасники. За кілька днів до проведення гри учні надають свої улюблені теми, а вчитель готує за ними шість запитань. Також учитель готує кольорове табло: синє — 4, 10, 14, 21, 28, 32; зелене — 3, 13, 18, 26, 33, 35; жовте — 1, 9, 16, 20, 29, 34; біле — питання загального характеру — 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 36. Учасникам показують табло і за 30  секунд змінюють на таке саме, але без забарвлених клітинок. Учасники вибирають свої клітинки. За правильну відповідь на своє запитання учасник отримує 2 бали, за вибрану клітинку суперника і правильну відповідь  — 3 бали, за правильну відповідь на питання загального характеру — 1 бал. Питання загального характеру 2. Руйнування металів під дією факторів навколишнього середо­ вища. (Корозія) 5. Без цієї речовини не можуть жити люди. Деякі жителі Африки платили за 1 кг цієї речовини 1 кг золотого піску. За рік людина споживає близько 6–8 кг цього продукту. Назвіть хімічну формулу цієї речовини. (Натрій хлорид) 6. У 523 р. до н. е. непереможне 50-тисячне військо шаха Камбуза переходило через Лівійську пустелю. Ніякий супротивник не міг здолати це військо, крім… Але все 50-тисячне військо загинуло. Назвіть причину. (Відсутність води) 7. Солі якого лужного металу використовують як мінеральні добрива? (Калію) 8. Цей елемент був відкритий у  1669 році алхіміком з Гамбурга Х. Брандтом. Коли він побачив одержану речовину, то подумав,


90

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

що відкрив «філософський камінь», тому що вона світилася. (Фосфор) 11. Зображення реакцій з допомогою хімічних формул. (Рівняння) 12. Суміш, що складається з трьох об’ємів хлоридної кислоти та одного об’єму нітратної, надзвичайно агресивна, яка здатна розчиняти навіть благородні метали. Як називається ця суміш? («Царська горілка») 15. Який заряд має атом? (Нейтральний) 17. Підвищений уміст цього газу в повітрі негативно впливає на дихальну, серцево-судинну й нервову системи. Особливо чутливий до нього головний мозок. За концентрації 6  % людина втрачає здатність мислити і свідомо керувати своїми рухами. У випадку збільшення концентрації людей починає мучити задишка, настає апатія, а потім смерть. Назвіть цей усім відомий газ. (Вуглекислий газ) 19. Екологічно чисте пальне майбутнього. (Водень) 22. Який хімічний елемент названий на честь острова? (Купрум — від назви о. Кіпр) 23. У романі «Війна світів» Г. Веллс розповідає про війну, розв’язану космічними прибульцями  — марсіанами на Землі. На руїнах своєї колишньої цивілізації земляни несподівано знаходять чорну речовину — смертельну отруту, яка виявилася хімічною сполукою Аргону. Якої неточності припустився письменник? (Аргон — інертний газ) 24. Від назви якої держави походить назва хімічного елемента, проста речовина якого називається срібло? (Аргентина) 25. Скільки легенд і традицій береже його історія! Із 1 г його можна витягнути нитку, що тонше людської волосини, завдовжки 2,4 км, а зі шматочка розміром із сірникову головку одержати лист площею 50 м2. Через нього знищено плем’я інків. Про який елемент ідеться? (Золото) 27. Імператор Наполеон ІІІ на бенкеті наказав видати для дуже почесних гостей столові набори, виготовлені з дуже дорогого сріблясто-білого металу. Іншим довелося користуватися звичайним золотим та срібним посудом. Із чого були зроблені виделки? (З алюмінію) 30. В якій оболонці Землі Оксигену за відсотковим умістом найбільше? (У гідросфері — 85,5 %) 31. Який індикатор у лугах набуває малинового забарвлення? (Фенолфталеїн) 36. Який алфавіт лежить в основі номенклатури хімічних елементів? (Латинський)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

91

Правила поводження з хімічними речовинами 1. Під час хімічного досліду випадково від спиртівки сталася пожежа. Вогнегасник відсутній. Яким чином погасити пожежу? (Засипати піском, у разі його відсутності накрити ганчіркою — перекрити доступ кисню) 2. Яку кількість порошкоподібної речовини слід узяти для досліду, якщо в інструкції не вказано її масу? (Лише щоб покрити дно пробірки) 3. Які харчові продукти ви порадите вжити якомога швидше потерпілим у разі отруєння парами ртуті? (Свіже молоко, яєчний білок) 4. Назвіть органічний розчинник, що має високу токсичність, крім гострих отруєнь спричиняє стійкі зміни функцій кровоносних органів і нервової системи. (Бензен) 5. Перша допомога в разі хімічного опіку кислотою. (Уражене місце необхідно промити проточною водою протягом 20 хвилин і нейтралізувати 2%-м розчином соди) 6. Яких помилок найчастіше припускаються учні під час проведення хімічних дослідів? (Тримають пробірку не трьома пальцями, неправильно кладуть кришечку на стіл) Амедео Авогадро 1. В якій країні народився Амедео Авогадро? (В Італії) 2. Ким за професією були предки вченого? (Адвокатами) 3. До якого розділу фізики належать перші роботи Авогадро? (Електрики) 4. Основоположником якого вчення є Амедео Авогадро? (Атомномолекулярного вчення) 5. Назвіть сталу Авогадро. 6, 02 ⋅ 1023 моль −1 6. Які країни відвідав учений, прагнучи визнання своїх наукових заслуг? (Ніякі)

(

)

Галогени 1. Нестача цього хімічного елемента в організмі людини призводить до збільшення щитовидної залози та її захворювання. (Іод) 2. Цей елемент відкрив французький учений-хімік А. Баллар, який досліджував рідину, одержану під час розчинення у воді золи морських водоростей. (Бром) 3. У сільському господарстві сполуки цього елемента використовують для приготування інсектицидів. (Хлор)


92

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

4. Найбільш поширений мінерал цього галогену — хлору — називається галіт. Назвіть його формулу. (Натрій хлорид) 5. Які продукти харчування найбільш багаті на іод? (Морська риба, коров’яче молоко, пшеничний та житній хліб) 6. Найбільш активний, електронегативний, реакційноздатний, агресивний елемент, най-най неметал… (Флуор) Волокна 1. З чого побудоване будь-яке волокно? (З високомолекулярних сполук) 2. У V ст. до н. е. Геродот писав про цю рослину: «В Індії є рослина, що дає вовна біліші та м’якіші від вовни овець…» Назвіть цю рослину. (Бавовник) 3. Секрет виробництва цього волокна зберігався в суворій таємниці Китайської імперії, поки в 555 р. до н. е. християнські ченці не вивезли в порожній тростині його безпосереднього виробника. Назвіть волокно. (Шовк) 4. Уперше це волокно одержав французький граф Луї Ілер Берніго де Шардоне у 1880 році. (Штучний шовк) 5. Яку максимальну довжину має нитка одного шовковичного шовкопряда? (3 000 м) 6. Який білок є основою шовку? (Фіброїн) Жири 1. Що являють собою жири? (Суміш насичених і ненасичених жирних кислот) 2. Скільки калорій дає людині 1 г жирів? (9 калорій) 3. Потреба людського організму в жирах. (1 г на 1 кг ваги) 4. У середині ХІХ століття ціни на цей продукт у Франції настільки зросли, що уряд оголосив конкурс на спосіб отримання його замінника, який був приурочений до Всесвітньої виставки 1866 року в Парижі. Конкурс виграв відомий фахівець у галузі хімії харчових продуктів Меж-Мур’є. Який продукт виграв конкурс? (Маргарин) 5. Засвоєнню якого вітаміну сприяють жири? (Каротину) 6. Основна причина інфарктів міокарду й атеросклерозу — підвищений уміст цієї речовини у крові, на яку багате вершкове масло. Назвіть цю речовину. (Холестерин) Д. І. Менделєєв 1. В якому місті народився Д. І. Менделєєв? (У Тобольську) 2. Яку посаду обіймав батько вченого? (Директор гімназії)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

93

3. У випускному атестаті у Д. І. Менделєєва було дві задовільні оцінки: з російської словесності та… (Закону божого) 4. В якому році помер Д. І. Менделєєв? (У 1907) 5. Під час поїздки в Баку він сконструював спеціальні апарати для заводів, які й до сьогоднішнього дня лежать в основі переробки найважливішої хімічної сировини? Які заводи отримали «друге дихання» завдяки розробкам Д. І. Менделєєва? (Нафтопереробні заводи) 6. Членом-кореспондентом Академії наук з якої дисципліни був обраний Д. І. Менделєєв у листопаді 1876 року? (Фізики) Мийні засоби 1. Гарні сорти туалетного мила містять до 50 % цієї олії. (Кокосова чи пальмова) 2. Для усунення жовтих та сірих відтінків, що з’являються під час прання, у синтетичні миючі засоби вводять оптичні вибілювачі. Яке світло вони поглинають? (Ультрафіолетове) 3. З допомогою чого можна видалити свіжі плями від соняшникової олії та розтопленого свинячого сала? (Зубного порошку або кухонної солі) 4. Які дві частини повинна мати миюча речовина з точки зору хімії, щоб легко видалити забруднювач? (Гідрофобну та гідрофільну) 5. Які речовини сприяють піноутворенню мильного розчину? (Клей і крохмаль) 6. Що називається милом? (Калієві та натрієві солі вищих карбонових кислот) Косметика 1. Порошок, який добре вбирає виділення сальних залоз. Входить до складу лікувальних пудр, маскувальних кремів, масок для підсушування. (Біла глина (каолін)) 2. Застосовується для пом’якшення сухої шкіри, захищає креми від висихання, часто входить до складу кремів для рук, косметичного мила, засобів для миття посуду. (Гліцерин) 3. Основна кислота цитрусових рослин. У косметиці використовується для відбілювання шкіри, зменшення пігментації. Її додають у лосьйони, так як вона стягує пори, тонізує, заживлює рани. Дуже добре впливає і на волосся, тому часто входить до складу шампунів, бальзамів. (Лимонна кис­лота)


94

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

4. Речовина, яка міститься в чаї, корі дуба, кропиві та інших рослинах. Звужує пори, зменшує виділення шкірного жиру й запобігає утворенню лупи. (Танін) 5. Його по праву називають елементом краси, адже він захищає тканини від старіння, стимулює ріст і поділ клітин, що надзвичайно важливо для наших нігтів, волосся та шкіри. (Цинк) 6. Цей жиророзчинний вітамін відомий як вітамін краси, сповільнює процеси старіння шкіри, є сильним антиоксидантом і ультрафіолетовим фільтром. (Вітамін Е) Білки, вуглеводи 1. Що є мономером білків? (Амінокислоти) 2. Яку амінокислоту виявили американські радіоастрономи в щільній хмарині міжзоряного газу поблизу центру нашої галактики? (Гліцин) 3. Скільки калорій дає 1 г вуглеводів? (4,1 калорій) 4. Вуглевод, який не засвоюється організмом людини. (Целюлоза, або клітковина) 5. Вуглеводи потрібні організму для спалення жирів. А до чого може призвести надлишок вуглеводів? (До ожиріння) 6. Яка кількість спожитої клітковини на добу повинна бути за нормального харчування дорослої людини? (60–70 г) Літій 1. В якому році було відкрито Літій? (У 1817) 2. Яка кількість мінералів Літію відома на сьогоднішній день? (150) 3. В який колір забарвлюють полум’я солі Літію? (Червоний) 4. Де використовують гідрид Літію, що енергійно реагує з водою, виділяючи велику кількість водню? (Заповнення аеростатів і рятувального оснащення на випадок аварій літаків і суден у відкритому морі) 5. Хто відкрив Літій? (Шведський хімік Арфведсон) 6. Що в перекладі з грецької мови означає «літій»? (Камінь) П’єр Кюрі 1. В якому році П’єр Кюрі був удостоєний Нобелівської премії? (У 1903) 2. За яке відкриття П’єр Кюрі був удостоєний Нобелівської премії? (Відкриття радіоактивності) 3. Як помер П’єр Кюрі? (Трагічно загинув, потрапивши під фіакр)


Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік»

95

4. Якими науками цікавився П’єр Кюрі з дитинства? (Фізикою та математикою) 5. Для якого металу була виявлена точка Кюрі? (Для заліза) 6. Який хімічний елемент був відкритий подружжям Кюрі? (Полоній, Радій) П’єр Еміль Мартен 1. Де працював П’єр Еміль Мартен після закінчення гірничої школи? (На металургійному заводі свого батька) 2. У якому металургійному процесі увічнене ім’я П’єра Еміля Мартена? (Виробництво сталі) 3. Як німці називають мартенівський процес? (Сіменс-марте­ нівський) 4. З якого острова використовували гематит для шихти під час першого виробництва сталі мартенівським способом? (Ельба) 5. Компаньйони П’єра Еміля Мартена у виробництві сталі. (Вільгельм Сіменс) 6. Яка країна є батьківщиною П’єра Еміля Мартена? (Франція)


Н. В. Яланська, Є. М. Яланська, Дніпропетровська обл.

Чорне золото

Цілі: розширити уявлення учнів про один з найвідоміших продуктів людства, ознайомити і історією одержання, вирощування та використання, розповісти про негативний і позитивний вплив на організм людини шоколаду; розвивати вміння спостерігати, брати активну участь у проведенні вечора.

План проведення вечора І. Виступи учнів 1. Їжа богів 2. Какао-дерево 3. Збір і обробка какао-плодів 4. Європа й шоколад 5. Види шоколаду 6. Шоколадні плюси з точки зору хімії 7. Шоколадні мінуси 8. Шоколадні омани 9. Шоколадна дієта 10. Цікавинки ІІ. Захист стіннівок «Невідоме та цікаве про шоколад» ІІІ. Реклама на нашому вечорі IV. Підбиття підсумків вечора Хід вечора І. Виступи учнів Їжа богів Аромат і смак шоколаду зачаровують людей уже більше 3000 років — з тих самих пір, як мудрі ацтеки навчилися готувати гіркий пінний напій із зерен какао, води й перцю чилі (цукру вони не знали взагалі). Уперше слово «какао» пролунало як «kakawa» приблизно 1000 років до нашої ери на берегах Мексиканської затоки в момент розквіту цивілізації ольмеків, на зміну якій прийшла © Яланська Н. В., Яланська Є. М., 2009


Чорне золото

97

цивілізація майя. Саме цивілізація майя започаткувала культивування дикоростучого какао-дерева. І вже тоді, на зорі людської цивілізації, були розроблені методи приготування шоколаду різних видів з використанням різноманітних добавок і компонентів. Боби смажили, мололи й нагрівали, після чого отримували какаорідину, яка, змішуючись із водою, перетворювалася на гіркий апетитний напій. Після падіння цивілізації народів майя ацтеки продовжували приготування какао, додаючи цукор, ваніль, корицю й мед. Отриманий напій вони назвали «хосоlatl», в якому «чоко» означало піну, «атль» — воду. Цей напій уславився своєю харчовою цінністю, зміцнювальними та тонізуючими властивостями. Шоколад був символом влади й багатства, бо витончені ласощі могли собі дозволити далеко не всі, доповісти про лише еліта. (Давні майя зберігали какао-боби в тих же сховищах, що й золото.) Какао-боби цінувалися настільки, що служили еквівалентом грошей: за 100 бобів можна було купити раба! Правда, індійці використовували його тонізуючий ефект виключно в релігійних обрядах — для «спілкування» з духами. Ацтеки приписували шоколадному напоєві божественне походження, вважаючи його амброзією. Саме ацтеки завершили легенду, адже в їх арсеналі був вислів: «Я п’ю шоколад, і серце моє радіє». Ретельно вивчаючи питання, вони дійшли висновку, що напій молодить тіло та просвітлює розум. Останнє своїм прикладом активно доводив імператор Монтесум. Згідно з його смаками, чоколатль модифікували: за фірмовим рецептом Монтесуми, необхідно було розтерти смажені боби з молочними зернами кукурудзи, заправити медом, соком агави й ваніллю. (Півшляху назустріч революції  — додавання в  какао замість чилі цукру, що трапилося пізніше, лише в середині ХVІ століття, пройдено. Також крок уперед у культурі вживання шоколаду — до чоколатлю Монтесумі подавали легке хрустке печиво з борошна, яєць і цукру.) Хто знає, до яких років міг би дожити Монтесума, але він був убитий повсталими індіанцями. Шведський учений Карл вон Лінн, не мудруючи, так і охрестив дерево какао — Theobroma cacao — «їжа богів», чим увічнив за шоколадом цей статус. За часів індіанців майя дерева какао спеціально не вирощували. Їх росло чимало, але не достатньо для того, щоб кожен міг пити божественний напій. У результаті індіанці стали використовувати какао-боби як засіб платежу. Коли розрахунки велися чималими сумами, то плоди рахували не поштучно, а стручками, кожний з яких має вагу близько 500 г. Траплялися й курйози: давні «фальшивомонетники» виймали зі стручків какао-боби й наповнювали


98

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

їх чим-небудь менш цінним. Пізніше непрактичність і цінність плодів какао спонукали індіанців майя до того, щоб почати вирощувати плантації какао, — хорошого, як відомо, має бути багато. Винахід шоколаду пов’язують ще з однією дуже давньою, красивою й повчальною легендою. Колись дуже давно в країні ацтеків жив досить умілий садівник, якого звали Кветцалькоатль. Він вирощував у своєму саду чудові фруктові дерева й довго не звертав уваги на одне маленьке непримітне деревце, плоди якого були чимось схожі на огірки. Одного разу, заради інтересу, садівник вирішив зварити з них напій. Яким же було його здивування, коли він зрозумів, що гіркий напій здатний надавати людині сил, розвеселити душу. З цього часу непримітне деревце, яке Кветцалькоатль назвав «какао», стало найголовнішим у його саду, а напій, названий «чоколатлем», почали цінувати більше золота. Незабаром садівник розбагатів, загордився і  став вважати себе всемогутнім. За це розгнівані боги покарали його, зробивши божевільним. У нападі люті Кветцалькоатль вирубав свій сад, але випадково одне деревце вціліло. Це було какао. Какао-дерево Дерево какао належить до родини Стеркулієві й вирощується в тропічній зоні, що відома під назвою «пояс какао». До цієї родини належить кола блискуча, порошок насіння якої додають у деякі сорти шоколаду, а також використовують для приготування напоїв кока-кола й пепсі-кола, та фірміана проста, насіння якої містить кофеїн і використовується в Китаї як сурогат кави. Але повернемося до улюбленого «шоколадного» дерева. У шоколаду й какао-дерева схожий характер. Шоколад примхливий: він не полюбляє гарячих сонячних променів, так і дерева какао не витримують прямих сонячних променів, тому їх захищають спеціальним тентом. Для того щоб воно на радість нам росло, дереву необхідна тінь і захист від вітру. Плантації повинні бути розміщені на висоті 400–600 метрів над рівнем моря. Велику роль відіграє і  якість ґрунту. Він має бути багатим на Нітроген і  Калій, добре дренованим на ділянках із чисельними дощами і, навпаки, мати запаси води в посушливих районах. Для росту дерева також необхідний вологий клімат (60–90  %) і температура в середньому від 25 до 28 °С. Плоди дерева какао називають какао-стручками. Молоді дерева починають плодоносити через три-п’ять років. Стручок какао має вагу від 200 до 800 г і лопається із сухим тріском після дозрівання через п’ять-шість місяців. За цей час він змінюється в кольорі від зеленого до жовтого й  від червоного до оранжевого.


Чорне золото

99

Висота какао-дерев може коливатися від 5 до 7 метрів, а тривалість життя — від 25 до 30 років. Какао-дерева можна зустріти на всій протяжності екваторіального поясу, де середня температура 26 °С і висока вологість. Листки какао-дерева великі (20–40 см у довжину й 7–12 у ширину), квіти білого чи рожевого кольору, 1 см у діаметрі. У середньому дерево дає 30  стручків, причому какао-боби ростуть прямо зі стовбура дерева. Кожен стручок містить від 30 до 40 бобів, врізаних у білий м’якуш плоду. Порошок насіння какао, як ми знаємо, використовується для приготування напою какао й  шоколаду. А  масло какао-насіння використовують у  харчовій промисловості та для отримання основи для свічок. Існує кілька видів какао. Кріолло відрізняється особливо високою якістю й чудовим ароматом. Використовується для приготування шоколаду найвищої якості, але дуже рідко застосовується в чистому вигляді, так як це сорт дуже рідкісний і дорогий, до того ж він усе менше й менше трапляється. Стручок цього виду, як правило, видовжений, колір варіює від зеленого до пурпурно-червоного, коли дозріває. Обсяги світового виробництва — менше 3 %. Кріолло надає шоколаду надзвичайного смаку. Форастеро має суничний смак. Стручок — від зеленого до жовтого кольору після дозрівання. Обсяги світового виробництва становлять 85 %. Трінітаріо — гібрид кріолло та форастеро, що виведений у Венесуелі в 1727 році. Становить 10–15 % світового виробництва. З нього виготовляють відмінний шоколад, цінний своїми смаковими й харчовими якостями. Секрет смаку шоколаду  — у правильному купажі всіх трьох сортів, і цим займалися вже давні ольмеки, які більше за все в гарячому шоколаді цінували піну. Збір і обробка какао-плодів У регіонах з дуже вологим кліматом какао можна збирати цілий рік. Але в  багатьох країнах лише два сезони збору врожаю: листопад — січень і травень — липень. Під час збору плодів кожен стручок розсікається з допомогою мачете, білий м’якуш виймається зі стручків, які потім накривають листками бананового дерева. Протягом одного-двох тижнів відбувається процес бродіння. Це дуже важливий процес. Неправильне його проведення може негативно відбитися на смаку шоколаду. Після бродіння какао-боби містять близько 60 % вологи. Її необхідно зменшити як мінімум до 7,5 %, щоб виключити можливість псування під час перевезення.


100

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Тому боби, що забродили, розкладають під сонцем на спеціальних матах чи піддонах, які слід відразу накрити на випадок дощу. Процес сушіння сприяє усуванню гіркоти й появі специфічного аромату какао. Процес виробництва шоколаду починається з випалювання бобів. Їх очищають і смажать, щоб усунути вологу, що залишилася, і досягти властивого для какао смаку й запаху. Вишукані сорти какао підсмажуються за більш низької температури, що надає їм ніжного аромату. Підсмажування, виконане неправильно, призведе до неприємного горілого смаку. Після підсмажування какао-боби охолоджують, а потім рафінують, відокремлюючи від оболонки, і подрібнюють на частинки завтовшки кілька міліметрів. Лушпиння видаляється через сито потоком гарячого повітря. Очищені й подрібнені боби називають подрібненими бобами какао. Перетворення подрібнених бобів какао на шоколад шляхом змішування різних компонентів — це майстерна й секретна галузь у виготовленні шоколаду. Боби сортують за їх походженням, підсмажені й відвіяні, вони підбираються за точними рецептами, змішуються й поміщаються в машини для перемелювання какао. Підсмажені, змелені боби, так зване «пір’я», нагрівають і ретельно мелють до утворення какао-пасти, яку ще називають какаомаса, або лікер. Вона є основним інгредієнтом для приготування різної шоколадної продукції і складається з какао-масла (натуральний жир какао) і сухої складової бобів. Потім какао-масу викладають під гідравлічний прес для вижимки жиру (какао-масла). Залишок, який містить ще 20  % масла, змелюють на порошок, який потім ретельно просіюють. Отриманий порошок — це чистий, не підсолоджений какао-порошок. Какао-масло фільтрують, пом’якшують, формують і відправляють на зберігання. Какао-лікер змішують із цукром (і сухим молоком у випадку виготовлення молочного шоколаду), пасту інтенсивно розтирають. Для виготовлення шоколаду в какао-масу необхідно додати какао-масло, цукор, ваніль. Ці інгредієнти змішують і вимішують до отримання однорідної маси. Важко уявити, що з річного врожаю кожного какао-дерева можна приготувати близько 400 г шоколаду. Європа й шоколад Першим європейцем, якому довелося спробувати незвичайний напій, став Христофор Колумб. Відбулося це в  1502 році. Нещасного довго нудило від гіркого гарячого частування, яке запропонували доброзичливі індійці острова Гуанжа (на Карибах). Іспанець


Чорне золото

101

Ернан Кортес, який прибув у Мексику на 15 років пізніше, виявився більш далекоглядним, ніж Колумб, і швидко зметикував, що у «чоколатля» велике майбутнє. Коли він прибув у 1517 році до Мексики, ацтеки прийняли його за бога Кветцалькоатля, який повернувся. Але плани Кортеса теж виявилися грандіозними: він завоював Мексику. А ще — зрозумів, що «чоколатль» допоможе завоювати йому відмінне становище й у себе на батьківщині. Кораблі, завантажені какао-бобами, попливли в Іспанію і стали для неї справжнім відкриттям. Тут було винайдено новий рецепт шоколаду — із цукром, корицею й мускатним горіхом. Перець чилі стали обходити стороною, і напій тепер подавався гарячим. Ці зміни виявилися шоколаду на користь. Іспанці не поспішали поширювати шоколад за межі країни, зробити це не дозволяли обсяги постачання. Окрім цього вони зберігали в секреті рецептуру приготування напою й поширювали його тільки ієрархічним шляхом: принцеси отримували його в придане. І лише в ХVІІ столітті солодощі з какаобобів стали відомими на всій території Європи. Мореплавці продовжували свої подорожі до далеких берегів: у їх числі був також італійський мандрівник Франческо Кареті. Подорож Центральною Америкою дала значні результати: шоколад став відомим і в Італії. Італійці не стали так ретельно зберігати рецепт ласощів, і вони поширилися по всій Європі. У 1700 році англійці додали до шоколаду молоко. Пізніше добування з какао-бобів какао-масла стало переломною подією в історії шоколаду: тепер його можна було виготовляти не лише як напій, але й у вигляді плиток. У шоколаду з’явилося багато шанувальників. При цьому масове визнання межувало з ексклюзивністю  — спробувати шоколад вдавалося небагатьом і нечасто. В Англії стали з’являтися так звані Шоколадні Будинки, де збиралася англійська еліта. Найвідомішим став Шоколадний Будинок Вайта, який був відкритий у 1893 році. Нарешті Джон Кедбері, бажаючи відучити своїх співвітчизників від згубної любові до пива, почав випускати маленькі недорогі плитки з апельсиновою, лимонною, вишневою й мигдальною начинками. На радість дітям і дорослим! Безумовно, технологія приготування шоколаду «відшліфовувалася» тривалі роки. Перший європейський твердий шоколад був липкою жирною коричневою масою й нагадував, швидше за все, печиво. Тільки в 1828 році голландцю Конраду Ван Хутену вдалося виділити дві складові, без яких неможливо створити справжній шоколад: какао-масло й какао-порошок. А ще через 20 років англієць Йозеф Фрай, змішавши за температури 45 °С ці компоненти


102

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

з цукром, почав відливати шоколад у форми. Трохи пізніше швейцарець Даніель Пітер навчився змішувати какао-масу зі згущеним молоком, отримавши молочний шоколад. У 1879 році Рудольф Ліндт із Берна зробив оригінальний пристрій і став займатися виробництвом шоколаду fondat, який танув у роті. Цей шоколад мав такий успіх, що через 20 років цюріхський кондитер Рудольф Шпрюнглі виклав за винахід Лінда 1,5 млн франків, на які можна було купити 435 кг золота. З тих пір склад шоколадних ласощів постійно видозмінювався — одних лише смакових добавок нараховується більше 500. А за шоколадом надовго закріпився статус продукту, цінного в енергетичному плані, але малокорисного (а то й шкідливого) в дієтичному. Так тривало до кінця ХХ століття, поки вчені-біохіміки серйозно не зацікавилися цілющими й захисними властивостями поліфенолів (сильних природних антиоксидантів), яких у какао-бобах виявилося більше, ніж деінде. Те, що найдавніша цивілізація відчувала «нутром», сьогодні підтвердилося серйозними науковими дослідженнями, довівши, що шоколад має чимало переваг, у тому числі й для тих, хто ретельно рахує кожну калорію. Види шоколаду Сьогодні шоколадний ринок радує нас різноманітністю. Будьякі сорти, на будь-який смак, за будь-яку ціну! Як тут не розгубитися? Кожен сорт шоколаду має особливий спосіб приготування, а також особливі властивості: характеристику, смак, уміст какао, текстуру. У процесі використання будь-якого рецепту неможливо поєднати один сорт шоколаду з іншим, не звернувши особливої уваги на пропорцію різних інгредієнтів, інакше баланс буде порушений і якість десерту чи цукерок зіпсована. Розрізняють три основні види шоколаду: чорний, молочний і білий. Критерій якості шоколаду — відсотковий уміст у ньому сухого какао. До складу темного шоколаду, який має гіркувато-солодкий смак, входить какао-маса, цукор і какао-масло. Цукру має бути лише 53 %. Відповідно, у цьому випадку відсотковий уміст какао й какао-масла збільшується. В основному темний шоколад використовується для глазурування, відливки, приготування мусу, морозива, щербету й гарячого шоколаду. Низькосортний чорний шоколад містить до 30 % какао. Чорний шоколад середньої якості містить не менше 30 % какао. Чорний шоколад вищої якості повинен містити не менше 43 % какао.


Чорне золото

103

Молочний шоколад складається з какао-маси, цукру, сухого молока, какао-масла й різних добавок, в основному, ванілі й різних ароматизаторів. Молочний шоколад повинен містити 55 % цукру. Цей легкий, солодкий шоколад ідеально підходить для мусів, як прикраса для кондитерських виробів. У низькосортному молочному шоколаді до 25 % какао й 14 % речовин, що утворюються під час випарювання молока. Молочний шоколад середньої якості містить не менше 20 % какао і 20  % сухих речовин, що утворюються під час випарювання молока (знежиреного молока). Молочний шоколад вищої якості: мінімальний уміст какао  — 30 %, а сухих речовин, що утворюються під час випарювання молока (знежирене молоко), — 18–19 %. До складу білого шоколаду входить какао-масло, яке має білий колір, цукор і порошкове молоко. Цей вид шоколаду активно використовується в кондитерській промисловості для приготування шоколадних наповнювачів, а також для глазурування й  виготовлення морозива. Білий шоколад виготовляється з масла какао (не менше 20 %), що являє собою натуральний жир какао, та 14 % інгредієнтів молочного походження. У ньому немає тертого какао, а отже, й аромату і смаку справжнього шоколаду. Шоколад пористий Сучасний ринок шоколаду важко уявити без пористого шоколаду. Секрет його приготування полягає в  тому, що під час виготовлення шоколадної маси додається надлишковий тиск газів (зазвичай це суміш вуглекислого газу з азотом) і в момент дозування шоколаду по всьому об’єму шоколадної плитки починається інтенсивне виділення газу. Шоколад зі значним умістом добавок Це шоколад, у який у процесі виготовлення уводять значну кількість добавок у вигляді горіхів, цукатів, родзинок, вафельних крихт та інших інгредієнтів. Навіть не всі цукерки, до складу яких входить какао, можна з гордістю назвати саме шоколадними. Наприклад, відомий «Вечірній Київ», який за продажем б’є всі рекорди та експортується навіть у США, насправді  — цукерка пралінова (вона складається з  корпусу, до складу якого можуть входити какао-продукти, цукор, горіхи, а  шоколадом тільки глазурується). Є  також цукерки помадні, желейні, зі збитим корпусом (як «Пташине молоко» чи «Кузя»). Шоколадною вважається лише та цукерка, яка готується


104

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

за особливою технологією: спочатку формується шоколадна шкірочка, туди заливається начинка й потім усе накривається денцем. Уміст чистого шоколаду в ній — не менше 50 %! Саме так виготовляють «Маргариту», «Монте-Крісто», «Асорті». Щоб виготовити справжній шоколад, необхідно як мінімум чотири компоненти: какао терте, какао-масло, цукор і ванілін. Це тривалий процес. Спочатку какао-боби з допомогою спеціальних машин очищають від домішок, сортують і підсушують. Наступний етап  — перетворення какао-бобів на крупку й обсмажування, що надає какао характерного смаку й аромату. Потім — дуже ретельне подрібнення крупки, що відбувається в три стадії. У результаті ми отримуємо какао терте — в’язку масу, яка стає сировиною для виготовлення какао-масла і, звичайно ж, усіма улюбленого шоколаду. Потім машини відповідно до закладеного в пам’яті рецепту дозують какао-масло, терте какао, цукор і ваніль, ще раз усе подрібнюючи й вимішуючи. Ступінь подрібнення частинок — не більше 20 мкм (тобто 20 тисячних міліметра)! Таких результатів можна досягти лише в умовах високотехнологічного виробництва. Весь процес займає 6–12 годин. Готова маса за необхідності передається на ділянку відливки шоколадних плиток. Нам, як споживачам, добре відомо, що в разі зберігання шоколадних виробів за відносно високих температур (вище 21 °С) поверхня шоколаду з часом утрачає блиск, на ній з’являється матовий наліт — відбувається так зване «жирове посивіння» шоколаду. Суть цього явища полягає в перекристалізації какао-масла й супутньому перетворенні гладенької дзеркальної поверхні на поверхню з голчатою структурою кристалів на ній і відповідним дифузним розсіюванням світла, яке ми бачимо як матову білувату «сиву» поверхню. Процес перекристалізації  — це об’єктивний природний термодинамічний процес, який відбувається завжди, але його інтенсивність залежить від правильності виконання операцій темперирування у виробництві шоколаду і значно прискорюється зі зростанням температури. Саме з цієї причини в стандартах на шоколад і шоколадні вироби вказано, що температура зберігання має бути в діапазоні 15–21 °С. Заради справедливості слід відмітити, що «посивіння» шоколадних виробів не призводить до утворення речовин, шкідливих для здоров’я, а лише псує товарний вигляд шоколаду. Іноді з різних причин відбуваються дегустаційні виставки шоколаду. На них шоколад прийнято їсти, запиваючи ковтком міцного чаю без цукру. Уживання шоколаду в домашньому оточенні в колі гостей відрізняється від офіційних церемоній: його можна подавати до кави з додаванням невеликої краплі бальзаму. Сам


Чорне золото

105

шоколад у плитці розламують на шматочки й викладають на кругле блюдце, яке необхідно зробити з фольги від шоколаду. Саму шоколадну плитку під час цього необхідно покласти на кольорову обгортку, після чого висипати в блюдце. Шоколадні плюси з точки зору хімії З’ясувалося, що «сором’язлива» шоколадка містить у собі стільки поліфенолів, скільки їх міститься в шести яблуках, п’яти чашках зеленого чаю. А за вмістом Кальцію, Магнію, Феруму, Натрію, вітамінів, протеїнів та інших поживних речовин одна солодка плитка перевищує порцію фруктово-овочевого салату з моркви, яблук, апельсинів і бананів! Шоколад з підвищеним умістом антиоксидантів з’явився у продажу у Великій Британії. Корисні ласощі містять утричі більше антиоксидантів, ніж звичайна плитка шоколаду. Головними з них є поліфеноли: їх внесок у профілактику серцево-судинних та онкологічних захворювань давно доведено. У двох шматочках шоколаду міститься стільки ж антиоксидантів, скільки в 0,5 кг брюссельської капусти і 2,5 кг яблук. Давні ацтеки, які використовували шоколад задовго до вторгнення іспанських колонізаторів, вважали його афродізіаком і речовиною, що стимулює духовний розвиток. Але це ще далеко не всі переваги шоколаду. Оголосимо весь список. •• Какао-феноли покращують роботу серцево-судинної системи: зміцнюють судини й артерії, покращують кровообіг, знижують зсідання крові, нормалізують артеріальний тиск, попереджають утворення тромбів — головних винуватців інфарктів та інсультів. (Щодо цього шоколад нагадує… аспірин. Але який на смак! До того ж ніяких побічних ефектів.) •• Стеаринова кислота, яка міститься в маслі какао, сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину в крові й чудово «чистить» судини, запобігаючи розвитку атеросклерозу. •• Флавоноїди, на які багатий гіркий шоколад, підвищують здатність організму засвоювати цукор, тобто мають антидіабетичну дію. Відмітьте, що супутником усіх перелічених хвороб частенько є зайва вага… •• Шоколад здатний розправитися зі стресом і хандрою не гірше запатентованих антидепресантів. Уживання «їжі богів» допомагає виробленню ендорфіну та серотоніну. Відомі гормони щастя відновлюють рівновагу й дарують відчуття спокою, безтурботності, внутрішнього тепла  — саме того, чого нам так часто не вистачає.


106

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

•• У великій кількості в шоколаді міститься Магній, який необхідний нашому організму для підтримання рівноваги Кальцію, Натрію, Калію й Фосфору, а також для засвоєння вітаміну С. Магній є незамінним для роботи нервової і м’язової систем, відіграє важливу роль в обміні речовин, а також у процесі енергообміну. Підтримує роботу серця, нормалізує кровообіг, попереджає виникнення інфаркту. Уповільнює старіння, запобігає закупорці судин, знижує рівень холестерину в крові. Разом з Кальцієм діє як заспокійливий засіб, має антистресову дію. За його нестачі виникає безсоння, головний біль, поганий настрій, знижується працездатність, а також можуть виникнути аритмія й судоми литкових м’язів. •• У шоколаді міститься Ферум, який запобігає розвитку анемії. •• Відомо, що жирових клітин у жінок більше, ніж у чоловіків. Тому вони відчувають потяг до висококалорійної їжі, яка підтримує ці клітини. Особливо це стосується шоколаду. Він попов­нює енергією тіло й мозок більше, ніж будь-яка інша їжа. Дослідження вчених показали, що бажання з’їсти шоколад у жінок зростає під час стресу, депресії, у разі порушень сну. Суміш жирів і цукру в шоколаді сприяє виробленню в мозку серотоніну — гормону, який контролює настрій, та ендорфіну, що робить жінок щасливими. Крім того, фенілетамін і теобромін підвищують тонус і настрій. Шматочок шоколаду є незамінним, коли ви втомилися чи коли у вас поганий настрій, коли ви йдете на поправку після важкої хвороби чи травми — він відновлює сили й підвищує імунітет. •• Наявність у шоколаді природних стимуляторів — кофеїну і його близького «родича» теоброміну, забезпечують відмінну інтелектуальну й фізичну підзарядку, підвищуючи працездатність, творчу й рухову активність. Тож з’їсти пару шматочків напередодні іспиту чи фітнес-тренування зовсім не зашкодить. Кофеїн також прискорює обмін речовин. •• І нарешті, шоколад благотворно діє на травлення і сприяє… утриманню ваги. Танін, що міститься в ласощах, регулює роботу кишечнику, здійснюючи легку послаблювальну дію, і сприяє виведенню з організму різних шкідливих речовин. А доза кофеїну, що знижує апетит і активізує обмін речовин, у шоколаді оптимальна. Шоколадні мінуси Ви не повірите, але шоколадних мінусів існує лише два. •• По-перше, вищенаведені переваги має лише чорний шоколад з відсотковим умістом какао 60–70 і більше відсотків (молочний


Чорне золото

107

і білий — «брати», а також шоколад з карамельно-фруктоволікерно-вершковими добавками не мають властивостей «гіркого лікаря»). •• По-друге, все добре в міру. Безпечна «доза» чорних ласощів — 60 г на день. Ну, а карієс, алергія та інші підступи, в яких звинувачують «шоколадного зайця», не більш ніж вигадки. Шоколадні омани Шоколад і зайва вага З приводу зайвої ваги від шоколаду скажемо коротко: надлишок — від надлишку. У великих кількостях шкідливий будь-який продукт. Шоколад і карієс Ще одна неприємність, в якій звинувачують шоколад, — карієс. Утішимося: улюблені солодощі сприяють розвитку карієсу не більше, ніж інші продукти, і лише в тих випадках, коли споживач забуває про гігієну після «споживання». Але на відміну від них, у шоколаді є антисептична речовина, яка згубно діє на бактерії, що утворюють зубний камінь. Шоколад і кров’яний тиск Не варто особливо побоюватися і впливу шоколаду на кров’яний тиск. Необхідно лише враховувати, що в 100 г шоколаду міститься 20 мг кофеїну, а також теоброміну. (Для порівняння: чашка кави містить 120 мг кофеїну.) Спеціалісти не рекомендують шоколад лише дітям до 6 років і дорослим, які страждають на гіпертонію. Шоколад і холестерин Так, у шоколаді є жир. Рослинний! Тобто масло какао. До речі, численні дослідження показують, що стеаринова кислота, яка міститься в маслі какао, сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Крім того, какао, як продукт рослинного походження, не містить холестерину, оскільки останній має тваринне походження. Його можна виявити в молочному шоколаді, але й там лише 25 мг на 100 г. (Для порівняння: у 100 грамах м’яса холестерину 75 мг.) Шоколад і надмірна калорійність Нарешті, надмірно висока калорійність шоколаду й виробів з нього — ще одне обмовлення цього невинного й усіма улюбленого продукту: енергетична насиченість 100 г (денна норма для дорослого) самого шоколаду становить 400 ккал, а 100 г шоколадних батончиків — не більше 550 ккал. (До речі, норма кілокалорій для дітей — не більше 150–200 ккал на день.)


108

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Шоколадна дієта Справжні іменини серця для ласунів! Dolce-дієта обмежує денний раціон стограмовою плиткою гіркого шоколаду і трьома чашками густого какао (без молока). Молоко знижує активність флавоноїдів — ось чому їсти молочний шоколад, як і запивати гіркі ласощі молоком, менш корисно. Лише один «шоколадний» день — і мінус 1–2 кг. Але зловживати солодкою дієтою не варто, особливо тим, хто має проблеми з печінкою й нирками. До речі, гіркий шоколад — справжня знахідка для тих, хто вирішив дотримуватися посту. Адже головною складовою улюблених чорних ласощів — масла какао — є жир рослинного походження, а отже, його вживання не суперечить суворим правилам посту. Шоколад по праву вважається джерелом молодості. У малих дозах він корисний для фігури в будь-якій кількості. І цей жарт стає істотною правдою, якщо зробити невелике уточнення: улюблений десерт необхідно вживати не всередину, а зовні. Косметика і процедури на основі шоколаду нині у фаворі. І все завдяки кофеїну, що входить до його складу. Він стимулює кровообіг, нормалізує відтік лімфи, запобігаючи появі набряків. Крім того, це один з найефективніших інгредієнтів у боротьбі із зайвою вагою й целюлітом: під дією кофеїну активізується розпад жирів, шкіра набуває пружності. «Шоколадні» теобромін і теофілін забезпечують ліфтинг-ефект, а Ферум, Купрум і  Магній підтримують нормальну життєдіяльність шкірних покривів, живлячи й тонізуючи шкіру. Про те, що шоколад можна використовувати не лише як доповнення до чаю, світова косметика повідомила нам лише у ХХ столітті. Масло какао — один з  побічних продуктів кондитерської індустрії. Какаобоби спочатку пресують і вижимають з них масло, а жмих іде на відкуп шоколадникам. Масло використовується фармацевтами як основа для мазей, а косметологи виготовляють з екзотичного продукту всілякі креми й маски. Уже доведена ефективність масла какао як засобу профілактики розтягнень шкіри. Воно підходить для догляду за шкірою будь-якого типу: пом’якшує й  відновлює зрілу, заспокоює запалену й подразнену, зволожує дитячу. Замінить будь-який жирний живильний крем, що досить зручно взимку. Какао-боби містять такі компоненти, як вітаміни групи В, вітамін РР, провітамін А і мікроелементи: Кальцій, Магній, Ферум, моно- і полісахариди, рослинні протеїни. Какао-боби багаті також на вітамін F, який має ефективні властивості регенерування. Завдяки йому відновлюються мембрани клітин, і в них утримується волога.


Чорне золото

109

Цікавинки Каліфорнійська компанія Koo-Ki Sushi виготовляє найнезвичайніші у світі суші. За зовнішнім виглядом вони нічим не відрізняються від традиційних, але насправді створені із солодкої карамелі, пастили й шоколаду. Незвичайні кондитерські вироби виготовляються вручну і, судячи з усього, користуються великим попитом. Одна порція таких ласощів коштує кілька тисяч доларів. У Німеччині десять років тому Ганс Імхоф із Кельна, президент шоколадної фірми «Штольверк», подарував своєму рідному місту шоколадний музей. У ньому можна побачити шоколадний фонтан і вулкан, а в буфеті можна відразу спробувати 14 різновидів рідкого шоколаду. Серце музею — триметровий шоколадний фонтан, до якого ведуть усі доріжки шоколадного музею. Місткість шоколадного фонтану — 200 кг рідкого шоколаду, який можна продегустувати, зануривши у фонтан вафлі. Поблизу Бірмінгема знаходиться шоколадний центр Cadbury Word. Чого тут тільки немає: й інопланетяни з голубою шкірою, що пояснюють землянам устрій шоколадної планети, і мильні опери, в яких беруть участь їстівні шоколадні моделі. Учені з японського університету Осакі передбачають, що шоколадна зубна паста може допомогти запобігти захворюванню зубів. Справа в тому, що лушпиння бобів (насіння) какао містить антибактеріальну речовину, яка «бореться» з нальотом. Зазвичай у процесі виготовлення шоколаду це лушпиння викидають, але, можливо, у майбутньому лушпиння будуть використовувати у виробництві шоколаду, щоб зробити вживання останнього більш корисним для зубів. Дослідники з Гарварду провели ряд експериментів, які наштовх­нули їх на думку, що вживання шоколаду тричі на місяць подовжує життя майже на рік. Але, на жаль, якщо їсти занадто багато шоколаду, може збільшитися ризик розвитку серцевих захворювань через високий уміст у ньому жирних речовин. Якщо вам важко уявити своє життя без шоколаду, то намагайтеся віддавати перевагу темним сортам. Американські вчені встановили, що чашка какао щодня може допомогти зберегти здоров’я, так як у напої міститься багато антиоксидантів. Вважається, що в темному шоколаді більше антиоксидантів, ніж у молочному. Команда шотландських та італійських учених з’ясувала, що для того, щоб досягти однакового рівня опору окисненню, молочного шоколаду необхідно з’їсти вдвічі більше, ніж темного.


110

Тиждень хімії в школі. Випуск 4

Масло какао тане за температури 97 градусів за Фаренгейтом (приблизно 36,1 градуса за Цельсієм). Це температура людського тіла. Саме тому шоколад тане в роті. У Нью-Йорку вчені вважають, що любов до шоколаду може бути «успадкована» від батьків. Спеціалісти музею воскових фігур Мадам Тюссо й кондитерської фабрики «Cadbury» об’єднали свої зусилля для створення фігури Дженіфер Лопес із шоколаду в натуральну величину. Барселона. В іспанському музеї шоколаду представлена захоп­ лююча колекція зменшених копій пам’яток Барселони, створених із шоколаду. Прага. Музей присвячений не кондитерським виробам із шоколаду, а шоколадному напою. Скарбниця музею — колекція унікальних картин художника Владимира Чеха, написаних рідким шоколадом. Каунас. Увазі відвідувачів єдиного в країнах Балтії музею шоколаду пропонується міні-фабрика, на якій вони побачать весь процес виробництва шоколадних батончиків, і фільм, який розповідає про історію появи шоколаду, стадії його виробництва, сорти й тонкощі споживання. Колектив кондитерської фабрики «Україна» в Тростянці (Сумська область) виготовили найбільшу у світі шоколадну плитку. Маса рекордсменки — 3 тонни, довжина — 4 й висота — 2 метри, а товщина — 36 сантиметрів. Найбільший у світі шоколадний годинник (маса 100 кг, діаметр 2 метри) виготовлений в Італії. Найбільше у світі пасхальне яйце (8,32 × 6,39 м) із шоколаду зробили в Бельгії. Для його виготовлення використали таку кількість шоколаду, якої вистачило б на 50 тисяч стандартних плиток. Учені дослідили, що якщо їсти шоколад три рази на місяць, можна прожити на рік довше тих, хто відмовляє собі в такому задоволенні. Гіркий шоколад завдяки своїм властивостям, складу, тривалості й умовам зберігання є продуктом «стратегічного призначення»: він включений у НЗ військових пілотів, польовий раціон військовослужбовців, орбітальне харчування космонавтів, щоденний раціон альпіністів.


Чорне золото

111

ІІ. Захист стіннівок «Невідоме та цікаве про шоколад» ІІІ. Реклама на нашому вечорі Як відомо, жодна програма не обходиться сьогодні без реклами. Ми просили учасників сьогоднішнього вечора підготувати рекламну паузу, присвячену вишуканому солодкому продукту. Зразок реклами, складеної дітьми Якщо вам потрібний продукт, який сміливо можна взяти із собою в туристичний похід або тривалу експедицію, то візьміть із собою шоколад! Плитковий шоколад — винятково висококалорійний продукт. Його вологість незначна, до 1 %, він не піддається мікробіологічному псуванню й тому може зберігатися тривалий час! Купуйте шоколадну продукцію України! Ми рекомендуємо нашу продукцію тим, кому необхідно прийти в норму після тривалої хвороби! Шоколадні цукерки містять близько 50  % сахарози та 5  % крохмалю, причому в них досить багато жирів і близько 200–400 мг Калію. У них містяться вітаміни групи В та від 3 до 7 % білків. IV. Підбиття підсумків вечора

Зміст Жилінська Т. М. Інтелектуальна гра «Найрозумніший» . . . . . . . . 3 Ланько О. М., Гавриленко О. О. Розробка позаурочного заходу з теми «Творча лабораторія» . . . . . . . . . . . . 14 Ткаченко Н. М. Хімія на кухні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Шиманська К. М. Конференція з теми «Мідь і перспективи її добування на Ратнівщині» . . . . . . . . . . . . 41 Щурова Л. Л. Заходи до тижня хімії в школі «Очевидне-неймовірне» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Яланська Н. В. Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший хімік» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Яланська Н. В., Яланська Є. М. Чорне золото . . . . . . . . . . . . . . . . 96


Навчальне видання

Бібліотека журналу «Хімія» Випуск 8 (80)

Тиждень хімії в школі. Випуск 4 Укладач ЗАДОРОЖНИЙ Костянтин Миколайович Навчально-методичний посібник Головний редактор К. М. Задорожний Редактор Л. В. Мариненко Коректор О. М. Журенко Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Комп’ютерне верстання Є. С. Островський Підп. до друку 14.08.2009. Формат 60×90/16. Папір газет. Гарнітура Шкільна. Друк офсет. Ум. друк. арк. 10,0. Зам. № 9–08/17–04. ТОВ «Видавнича група “Основа”». Свідоцтво суб’єкта видавничої справи КВ № 11392–265Р від 25.07.2007. Україна, 61001 Харків, вул. Плеханівська, 66. Тел. (057) 731-96-32. E-mail: chem@osnova.com.ua Віддруковано з готових плівок ПП «Тріада+» Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1870 від 16.07.2007. Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15.

Zadorozhniy_uklad_tizhden_himi_v_shkoli_vipusk_4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you