Page 1

VRIJUIT Driemaandelijks tijdschrift Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

3 Augustus - September - Oktober / Jaargang 2016 Afgiftekantoor Antwerpen x - P303450

INTERVIEW MET MINISTER KRIS PEETERS DE POLIS BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID, MEER DAN ENKEL EN ALLEEN EEN VERZEKERING! PARITAIR COMITÉ 307

V.U.: Kelly Schamphelaere - Autolei 250 - 2160 Wommelgem - Afzender: FVF - Autolei 250 - 2160 Wommelgem


Rechtsbijstand auto oldtimeR 25€

auto 75 €

Vloot 50€

Familie 125€

VanaF 2 VoeRtuigen

D+1

uw dossiers worden d+1 behandeld enig en uniek op de markt!

www.aedesvl.be Dé innovatie in verzekeringen


COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Vrijuit Autolei 250 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen

4

Voorwoord

5

Nieuws van onze leden

6

Kort Gezegd

8

Op de hoogte van de laatste, nieuwe ledenvoordelen?

10

Uw verzekeringskantoor als stageplaats?

11

De Commissie voor Onderzoek

12

De polis beroepsaansprakelijkheid, meer dan enkel en alleen een verzekering!

16

Werkgelegenheid in het verzekeringswezen: cijfers 2015

Eindredactie, opmaak en coördinatie: Ashley Van den Broeck

20

Financiële planning: model dienstverleningsovereenkomst

23

FVF vertegenwoordigde haar leden

24

Campagne van Brocom: september - oktober 2016

Redactie: Ashley Van den Broeck Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Piet Vandeborne Stijn Vanhalst Tosca Annemans

26

Geregelde bijscholing kredietbemiddelaar

29

Wist u dat?

30

Interview met minister Kris Peeters

35

Paritair Comité 307

39

Nieuwsbrieven van FSMA voor verzekeringstussenpersonen

40

Kredieten: model klantenaanbrenger

42

Een geslaagde promotie begint bij jezelf!

46

Het FVF-team

47

Sectornieuws

Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties

12

35 30

3

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


VOORWOORD

Stoppen de verzekeringsmakelaars er massaal mee? Een artikel uit de pers kwam voor het zomerreces tot deze gedachtegang met als besluit dat ‘kleine’ verzekeringsmakelaars stilaan overbodig worden. Dat deze conclusie erg kort door de bocht is en genuanceerd moest worden, werd al snel duidelijk. De auteur haalde zijn mosterd bij enkele cijfers uit het jaarverslag van de FSMA. Hieruit blijkt dat het aantal geregistreerde verzekeringstussenpersonen ten opzichte van 2014 gedaald is met 10%. De aandachtige lezer stelt al snel vast dat deze daling zich voornamelijk afspeelt in de agentennetwerken. Hoe zit het dan bij de verzekeringsmakelaars? Ook hier is de laatste jaren een lichte daling door de fusies tussen de kantoren. Ondanks deze consolidatie, blijft het landschap van de verzekeringsmakelaar weliswaar gekenmerkt door veel kleine kantoren. Volgens de Broker Survey in 2014 heeft 54% van de makelaarskantoren een omzet lager dan € 200.000. Ten opzichte van het onderzoek in 2012 was er geen versnelling op te merken in de consolidatietendens. Of dit ook zo zal zijn anno 2016 werd recentelijk bevraagd bij de nieuwe Broker Survey.

De Broker Survey omvat uiteraard nog veel meer. Naast de consolidatietrend en het profiel van het makelaarskantoor, wordt de makelarij zijn visie gevraagd over enkele trends in de sector, zoals onder meer de digitalisering. Op de vorige De Dag van de Makelaar werd geponeerd dat de verzekeringsmakelaars digitalisering moeten omarmen en dit naast de fysieke contacteconomie, die heel belangrijk blijft, mee moeten integreren in hun businessmodel. Benieuwd of deze oproep zich ook resulteert in de nieuwe cijfers. En last but not least krijgen de verzekeringsmakelaars de kans om de verzekeringsmaatschappijen te beoordelen op heel wat criteria. Want wie is er nu het beste geplaatst om die beoordeling te doen? Ik denk dat we hierop volmondig ‘de verzekeringsmakelaar’ kunnen antwoorden. Als professional werkt hij immers dagelijks tezamen met diverse verzekeringsmaatschappijen. Benieuwd naar de resultaten? Tijdens het najaar verschijnt het rapport en… wie weet… zijn we 14 oktober reeds klaar met de verwerking van de resultaten en krijgt u op De Dag van de Makelaar misschien al enkele nieuwe cijfers in primeur. Christophe Thoen - Hoofdredacteur

4

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


NIEUWS VAN

Onze leden

Welkom Afimo nv Pastorijstraat 2 1853 Strombeek-Bever TEL. 02 263 03 71

Kantoor Van Hees Vrijheid 10 2370 Arendonk TEL. 014 47 03 30

Armoni cvba Nellekenstraat 102 1750 Lennik TEL. 0477 18 80 89

Optimal Invest bvba Paalstraat 133-135 2900 Schoten TEL. 03 650 00 60

C&B Verzekeringsadvies bvba Jozef Simonslaan 13 2520 Ranst TEL. 0475 82 53 35

Ortmans Consulting cv Blauwe Reigerstraat 1 8670 Koksijde TEL. 03 448 00 48 Pascal Detavernier bvba Ten Eekhovelei 327 2100 Deurne TEL. 03 325 29 00

Columbus Financiële Service Nieuw Overlaar 79 3300 Tienen TEL. 0472 28 40 35

V. Colson AssurFinance Timmerdonckstraat 7 bus 11 2650 Edegem TEL. 03 449 99 82 FAX 03 440 19 93 Vercruyssen - Roeland Sint-Niklaasstraat 55 9170 Sint-Gillis-Waas TEL. 03 707 03 23

Zakenkantoor Frijters De Win Overwinningsstraat 104 2830 Willebroek TEL. 03 297 84 86 Zakenkantoor Van Hulle bvba Markt 95 9900 Eeklo TEL. 09 377 62 39

Verzekeringskantoor Maasland bvba Markt 15 3680 Maaseik TEL. 089 56 79 62

Purus bvba Jozef Simonslaan 12 2520 Oelegem TEL. 0475 82 53 35

Financieel Architectenbureau Verzekeringen Houtjen 10 9032 Wondelgem TEL. 09 278 12 34

Regionaal Hypotheekkantoor ebvba Elisabethlaan 379 8400 Oostende TEL. 059 43 44 45

Kantoor Pletinckx bvba Weggevoerdenstraat 39 9400 Ninove TEL. 054 33 16 00

Stephaan De Smet Sparrenlaan 6 9320 Erembodegem TEL. 053 83 34 01

Kantoor Raes - Coene Torhoutsesteenweg 300 bus 1 8400 Oostende TEL. 059 80 59 57

Geboorte Op 31 juli 2016 werd Gilles geboren, zoontje van Jo Rossou, voorzitter van de Commissie Leven van FVF. FVF wenst de familie een dikke proficiat! Gecondoleerd

• •

Op 2 juli 2016 overleed Romain D’hooge, oprichter van zakenkantoor D’hooge3 bvba en vader van FVF-lid Raf D’hooge. Op 5 juni 2016 overleed André Diddens, schoonvader van Wim Denkens, voorzitter van de Syndicale Kamer Antwerpen.

FVF wenst de familie alsnog erg veel sterkte.

5

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


KORT GEZEGD BIPAR lanceert nieuwe website

Nieuwe medische indexen sinds 1 juli

Op 26 juli lanceerde BIPAR haar nieuwe website.

Sinds 1 juli kunnen de bedragen van de verzekeringspremies, van de franchise of van gedekte medische prestaties stijgen wegens de nieuwe medische indexen. De indexen worden berekend door de FOD Economie op basis van de stijging van de kosten voor gezondheidszorg. Het doel van de index is om verzekeringspremies op een meer lineaire manier te laten verhogen in plaats van op een bruuske manier.

De Europese koepelorganisatie waarvan FVF lid is, zal naar de toekomst toe meer inhoud ter beschikking stellen van het publiek. Technische informatie zal nog steeds enkel en alleen ter beschikking blijven van de leden van BIPAR. Neem alvast een kijkje op www.bipar.eu.

Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO brengt jaarverslag 2015 uit

Er bestaan vier indexen die gerelateerd zijn aan de diverse soorten ziekteverzekeringscontracten, met verschillende waarborgen: “eenpersoonskamer”, “twee- en meerspersoonskamer”, “ambulante zorgen” en “tandverzorging”. Deze indexen worden uitgesplitst naar leeftijdsklassen.

De Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO vormt een overlegplatform voor de zelfstandigen en de KMO’s. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad een 170-tal erkende beroeps- en interprofessionele organisaties, waaronder FVF.

Geen systematische indexering

Naast overleggen, is adviseren en vertegenwoordigen een wettelijke opdracht van de Hoge Raad.

Indien een verhoging wordt toegepast, dient de verzekeringsmaatschappij zijn klant hiervan en van zijn bepalingen op de hoogte te brengen door dit op het vervaldagbericht te melden.

In het jaarverslag van 2015 worden de activiteiten van de Hoge Raad van het afgelopen jaar voorgesteld en kan u tevens een samenvatting van de uitgebrachte adviezen terugvinden. De volledige adviezen, gegroepeerd per jaartal, zijn terug te vinden op www.hrzkmo.fgov.be.

Een verhoging gebeurt enkel voor ziekteverzekeringscontracten die niet gebonden zijn aan de beroepsactiviteit en die een indexeringsclausule omvatten.

Opgelet: er kan enkel gebruik gemaakt worden van medische indexen indien deze hoger liggen dan de wijziging van de consumptieprijsindex. Meer informatie vindt u terug op de website van de FOD Economie onder ‘persberichten’.

Jo Rossou is nieuwe voorzitter Commissie Leven Jo Rossou, zaakvoerder van Life Plan bvba, is de nieuwe voorzitter binnen de Commissie Leven van FVF. Hiermee volgt hij Paul Baekeland op, die jarenlang als voorzitter van de Commissie Leven heeft gezeteld. Paul blijft actief binnen de Commissie Leven. FVF wil Paul bedanken voor zijn jarenlange mandaat en wenst Jo veel succes!

CEPOM brengt jaarverslag 2015 uit CEPOM publiceerde onlangs haar intern jaarverslag van 2015. In dit verslag werden de resultaten van 2015 bekend gemaakt en de doelstellingen voor 2016 geschetst. Wat betreft de doelstellingen voor 2016 werd er voornamelijk nadruk gelegd op de uitdagingen die zich binnen de verzekeringsmakelarij afspelen. Meer info: www.cepom.be


Jaarverslag Datassur: bestand van speciale risico’s boekt 21% nieuwe registraties Het jaarverslag van Datassur verscheen op www.datassur.be. Uit het verslag blijkt dat het bestand van speciale risico’s voor wat 2015 betreft, 91.986 nieuwe registraties boekte. Deze toename kan wijzen op een andere houding aan de zijde van verzekeringsmaatschappijen die stelselmatiger melding maken van opzeggingen om bijzondere redenen, dan van veranderingen in het gedrag van verzekerden. Betalingsproblemen blijft de hoofdreden om in het RSR-bestand terecht te komen. Het aandeel van registraties in deze categorie loopt op tot maar liefst 96,3 %. Het jaarverslag overloopt nog tal van andere diensten die de efficiency van de verzekering ten goede komen en in een aantal gevallen rechtstreeks voordeel opleveren voor de verzekerden.

Uw partner op mensenmaat Elke dag, bouwen we samen aan een duurzaam en degelijk partnerschap om de voldoening van uw klanten te waarborgen. Uw klanten in goede handen Atrium Business Park | rue du Puits Romain 41 | L-8070 BERTRANGE | T. (352) 47 46 93 |  amelife@ame.lu | www.amelife.lu AME Life Lux nv is een levensverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht sinds 1989, 100%-dochtermaatschappij van Covéa in Frankrijk (Onderlinge verzekeringsgroep, afgekort Sgma in Frans, die GMF, MAAF en MMA verenigt). Vanuit onze langetermijnvisie willen wij het concept van levensverzekering als instrument voor vooruitzicht verder ontwikkelen tot een financieel beheers- en planningsinstrument binnen een logica van vermogensoverdracht. Onze mutualistische filosofie leidt ons naar een verantwoord en prudentieel beheer van onze activiteiten met bijzondere aandacht voor de volledige tevredenheid van onze verzekerden. Voor meer inlichtingen over onze producten kunt u terecht op onze website www.amelife.lu. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres amelife@ame.lu of per telefoon op (352) 47 46 93. NV met een kapitaal van € 16.000.000 - HR Luxemburg B30566 / Verzekeringsmaatschappij erkend op 22 december 1989

7

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE NIEUWE LEDENVOORDELEN? FVF voorziet jaarlijks voor haar leden een aantal nieuwe, exclusieve ledenvoordelen. Dit jaar staan OTTO Office en Innovation Group Teledesk als nieuwe ledenvoordelen op de lijst. Ook AIG Europe Limited zorgde voor een update binnen de polis beroepsaansprakelijkheid. Hieronder vindt u alvast meer informatie over deze partijen en welke op maat gemaakte aanbiedingen zij voor de FVF-leden hebben uitgewerkt.

AIG EUROPE LIMITED FVF sloot in het verleden exclusief voor haar leden de polis beroepsaansprakelijkheid af bij AIG Europe Limited. Meer informatie over deze samenwerking vindt u terug op pg. 12.

van 12% op de officiële catalogus- en internetprijzen van kantoorartikelen, kantooruitrusting en -inrichting (met uitzondering van postzegels). INNOVATION GROUP TELEDESK

De polis biedt een dekking voor maximaal 5 subagenten. Vanaf 1 januari 2017 zal AIG Europe Limited deze dekking uitbreiden en kan elk FVF-lid tot 10 subagenten opnemen in zijn of haar polis beroepsaansprakelijkheid.

Innovation Group Teledesk ondersteunt bedrijven uit de financiële sector (verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen en andere financiële instellingen) op het vlak van telemarketing, 24/7 bijstand en schadebeheer.

OTTO OFFICE

Aan FVF-leden biedt zij, voor contracten gesloten vanaf heden, een korting van 5% op de kostprijs van het gekozen abonnement tijdens de duur van het partnership met FVF.

OTTO Office biedt aan alle FVF-leden een permanente korting

Een overzicht van de FVF-ledenvoordelen kan teruggevonden worden op de website van FVF via “Over FVF” > “Ledenvoordelen”.

exclusief voor leden van FVF!

Op zoek naar een nieuwe medewerker? Plaats uw vacature vandaag nog op de FVF-jobsite www.werkenbijeenverzekeringsmakelaar.be

8

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Ontdek PortiSign on Mobile!

De makelaar vraagt aan zijn klant een contract te ondertekenen

De klant ontvangt een bericht op haar smartphone of tablet

Validatie van de identiteit E COD SMS

PIN 11558 2 4

N OPE

Klik

1 Ze opent de MyBroker-applicatie

1155

2

3

Enkel de eerste keer doorloopt ze de gevraagde veiligheidsprocedure

8

2

brio

4

Ze tekent haar contract met haar pincode

Sophie 0484/904555

080/904555

sophie@gmail.com

Het contract wordt automatisch naar BRIO4YOU verzonden en wordt geïntegreerd door de makelaar.

Dankzij PortiSign on Mobile kunnen uw klanten documenten ondertekenen op hun smartphone of tablet. En dit enkel met een pincode, net zoals ze hun banktransacties ondertekenen! Snel, efficiënt én veilig!

MEER WETEN? Bekijk de animatie op www.brio4you.be/nl/PortiSign


UW VERZEKERINGSKANTOOR ALS STAGEPLAATS? Uit gesprekken die FVF voert met diverse hogescholen, blijkt dat stages erg nuttig kunnen zijn om studenten te laten proeven van het afwisselend karakter van het beroep van verzekeringsmakelaar. Daarom heeft FVF enige tijd geleden voor haar leden een overzichtspagina aangemaakt, waarop nuttige informatie alsook contactgegevens van verschillende hogescholen raadpleegbaar zijn.

Aangezien het nieuwe schooljaar voor de hogescholen onlangs van start is gegaan, heeft FVF de gegevens van de stageperiodes per hogeschool geüpdatet. Indien u als FVF-lid dus graag een stageplaats wenst aan te bieden gedurende één van deze stageperiodes, kan u via deze overzichtspagina beroep doen op de meest recente informatie en kan u de juiste contactpersoon binnen de desbetreffende hogeschool consulteren.

Waar vind ik als FVF-lid deze informatie terug?: U kan deze informatie terugvinden op de FVF-ledenzone:

• • •

Surf naar www.fvf.be; Log in op de ledenzone; Klik in de linkerzijbalk op ‘stageplaats aanbieden’.

Stemmen deze sleutelbegrippen overeen met uw klantenbenadering? Streeft u naar toegevoegde waarde, efficiëntie en rentabiliteit? Zoekt u naar de juiste aanpak? Median en Mentor kunnen u helpen. Met een uniek businessmodel. Op uw maat gesneden. Toekomstgericht, dynamisch en performant. Median en Mentor reiken u de hand. Op weg naar een succesvol partnership.

Meer info? Marjolein De Wit staat u graag te woord

02 245 01 01 marjolein.dewit@median.be www.median.be

10

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DE COMMISSIE VOOR ONDERZOEK

De Commissie voor Onderzoek van FVF behandelt dossiers, intern aangekaart of aangebracht door leden, die aan de principes van de verzekeringsmakelarij raken of die de hele verzekeringssector aanbelangen.

De dossiers die de commissie behandelt, zijn inhoudelijk verschillend en beslaan de hele verzekeringswetgeving en soms ver daarbuiten. Toch zijn er een aantal klassiekers, zoals de problematiek van de koppelverkoop en de ongeoorloofde reclame, maar ook het optreden als verzekeringsmakelaar zonder de noodzakelijke inschrijving. De rechtstreekse benadering van consumenten door verzekeringsmaatschappijen, al dan niet met het oog op het bekomen van persoonsgegevens, blijft een veelvoorkomende praktijk. Ook beroepen verzekeringsmaatschappijen zich meer en meer op de privacywetgeving om bepaalde gegevens, al dan niet uit commerciële overwegingen, niet over te maken aan de verzekeringsmakelaar. Dit maakt het voor de verzekeringsmakelaar moeilijk zijn klant terdege bij te staan. De commissie had hieromtrent reeds meerdere malen contact met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit blijft een heikel punt dat verder uitgeklaard zal worden.

11

De Commissie voor Onderzoek neemt haar taak ernstig en streeft ernaar, door middel van een constructieve dialoog met onder meer de verzekeringsmaatschappijen, de belangen van de verzekeringsmakelaars te verdedigen. Hierbij handelt zij in alle neutraliteit en onafhankelijkheid. Desnoods worden juridische stappen ondernomen. De commissie zal haar leden uiteraard op de hoogte brengen van belangrijke evoluties en de genomen beslissingen in de aangebrachte dossiers. Op de website van FVF kan men de samenstelling van de Commissie, onder het voorzitterschap van Koen Torfs, terugvinden. Via de ledenzone van FVF (linkerzijbalk ‘klacht indienen bij de CVO’) kunnen leden een elektronisch formulier terugvinden om een klacht in te dienen.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DE POLIS BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Meer dan enkel en alleen een verzekering! Sinds 2006 kunnen FVF-leden intekenen op een groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij AIG. Tijd voor een gesprek met Frank Vanhoonacker en Thomas Christiaens, respectievelijk Underwriting Manager Professional Indemnity and Cyber en Senior Underwriter bij AIG.

Beste Frank en Thomas, sinds 2006 heeft FVF bij AIG Europe Limited een groepspolis beroepsaansprakelijkheid voor haar leden. Merken jullie sinds de start van de samenwerking een evolutie in het aantal polissen en claims? Frank Vanhoonacker: De afgelopen tien jaar hebben we zowel een stijging van het aantal claims, als van het aantal polissen vastgesteld. Wat betreft het aantal claims, stellen we vast dat het brede publiek over de jaren heen zich bewuster is geworden omtrent het indienen van claims en dus ook hiervoor sneller opteert. Vroeger ging men vaak voor de optie om een bepaald voorval onderling te regelen omdat men dit als de meest voor de hand liggende oplossing zag, maar dit is intussen veranderd. Thomas Christiaens: Wanneer we voor de FVF-portefeuille het aantal claims in de beginjaren vergelijken met het aantal claims van de laatste jaren, stellen we een verdubbeling vast. In 2006 hadden we slechts 16 claims, terwijl dit in 2008 opliep tot 36 claims. Toch is de stijging van het aantal claims niet evenredig met de portefeuille. Op tien jaar tijd is de grootte van de portefeuille altijd blijven toenemen, terwijl er geen trend vast te stellen is in het aantal claims. Er was een stijgende lijn tot 55 claims in 2013, met daarna een daling tot 29 claims in 2015. Echter vermoeden we dat deze zich niet zal bestendigen. Kan er een opdeling gemaakt worden van verschillende types schadegevallen? Frank Vanhoonacker: We merken dat er een stijgende trend is wat betreft claims inzake levensverzekeringen, en meer specifiek in het kader van de tak 23-verzekeringen. Vroeger werden levensverzekeringen lang niet zo risicovol beschouwd als nu. Naast de tak 23-verzekeringen, krijgen we ook te maken met enkele grote schadegevallen inzake “exotische verzekeringen”. Soms wagen verzekeringsmakelaars zich aan zogenaamde “aantrekkelijke” producten, zonder te weten of de desbetreffende producten gereglementeerd zijn, en of er enige supervisie is. Denk maar aan bepaalde schandalen met life settlement fondsen.

12

Frank Vanhoonacker, Underwriting Manager Professional Indemnity and Cyber bij AIG.

Ook hebben verzekeringsmakelaars steeds vaker KMO’s als klant die internationaal gaan werken en waarbij dus risico’s in het buitenland dienen afgedekt te worden. De kans is dan ook groot dat men niet goed op de hoogte is van de wetgeving die in dat land geldt. Daarom heeft onze verzekeringsmaatschappij er bewust voor gekozen om een nagenoeg wereldwijde dekking aan te bieden. Enkel schadeclaims die ingesteld worden in de Verenigde Staten zijn niet in de polis beroepsaansprakelijkheid vervat. Tot slot hebben we nog een derde categorie inzake schadegevallen, namelijk de verzekeringen niet-leven. Wanneer kleinere verzekeringsmakelaars zich wagen aan industriële risico’s, zien we een verhoging van het risico en de geclaimde bedragen aangezien de financiële belangen veel groter zijn.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Ontving AIG reeds claims inzake het nieuwe statuut kredietbemiddelaar? Thomas Christiaens: Wat betreft het nieuwe statuut kredietbemiddelaar, is het nog te vroeg om een uitspraak te doen over claims aangezien we volop in een overgangsperiode zitten. Wel kunnen we zeggen dat we naar de toekomst toe niet veel claims verwachten aangezien AIG via de FVF-polis reeds in het verleden daden van kredietbemiddeling dekte en dit weinig problemen met zich heeft meegebracht. Dit is ook de reden waarom we hebben besloten om met het nieuwe statuut nog steeds een dekking te voorzien, zonder hiervoor een meerprijs aan te rekenen. Kunnen jullie een voorbeeld geven van een veelvoorkomend schadedossier? Thomas Christiaens: Vaak gebeurt het dat er onenigheid ontstaat bij een schadegeval tussen een verzekerde en een verzekeringsmakelaar omdat de wijziging van een polis mondeling werd aangevraagd. Zo hebben we een schadegeval gehad waarbij een persoon zijn autoverzekering had lopen bij een bepaalde verzekeringsmakelaar. Bij aankoop van een nieuwe, exclusieve wagen, besloot deze persoon om zijn autoverzekering te laten aanpassen naar een omniumverzekering. Dit werd telefonisch meegedeeld aan zijn verzekeringsmakelaar. Na verloop van tijd nam de verzekerde contact op met zijn verzekeringsmakelaar naar aanleiding van een ongeval. De verzekeringsmakelaar kon geen aangepaste polis voorleggen omtrent deze omniumverzekering waardoor er onenigheid ontstond bij het afhandelen van de schade, aangezien de verzekeraar weigerde deze te betalen. Heeft de nieuwe AssurMiFID-reglementering een impact op het aantal schadegevallen en de aard van de schadedossiers? Frank Vanhoonacker: De AssurMiFID-reglementering heeft tot op heden geen noemenswaardige impact gehad op het aantal schadegevallen, maar wel op de manier van werken. Vanwege deze nieuwe regelgeving dient er meer papierwerk te gebeuren, waardoor het afhandelen van een dossier meer tijd vergt. Langs de andere kant heeft dit ook al positieve ervaringen met zich meegebracht, aangezien de nieuwe wetgeving de tussenpersoon verplicht om alle documentatie correct bij te houden. Vroeger durfde het wel eens voorvallen dat het slachtoffer beter gedocumenteerd was dan de tussenpersoon. Dit bemoeilijkte het proces om de persoon in kwestie op een efficiĂŤnte wijze te verdedigen. Dankzij AssurMiFID komt dit steeds minder voor, waardoor we kunnen stellen dat deze regelgeving dus in zekere mate ook bijdraagt aan de professionaliteit van de verzekeringstussenpersoon. 13

Thomas Christiaens, Senior Underwriter bij AIG.

Ook op het gebied van kosten merken we een duidelijke invloed. Ten gevolge van Twin Peaks II is er echter een (weerlegbaar) vermoeden van causaal verband tussen de schade die het slachtoffer indient en een eventuele nalatigheid in hoofde van de verzekeringstussenpersoon. Dit zorgt ervoor dat de verdedigingskosten aanzienlijk kunnen oplopen, zelfs wanneer de aangeklaagde niet in fout wordt gesteld. Meer dan 20% van de totale uitgaven valt onder verdedigingskosten en er wordt verwacht dat dit nog zal stijgen. Daarnaast wenst men vaker beroep te doen op gespecialiseerde advocaten, daar de Twin Peaks II-wetgeving veel onduidelijkheid met zich meebrengt en strengere richtlijnen omvat. AIG werkt voornamelijk samen met verzekeringsmakelaars die zijn aangesloten bij een beroepsfederatie. Welke voordelen brengt dit met zich mee? Thomas Christiaens: Beroepsfederaties bieden de nodige ondersteuning aan hun leden en brengen hen op de hoogte van de laatste veranderingen in het kader van de wetgeving. Dit zorgt ervoor dat verzekeringsmakelaars die aangesloten zijn bij een beroepsfederatie, vaak professioneler handelen dan degenen die niet zijn aangesloten bij een beroepsfederatie.

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


INTERVIEW Daarnaast doen beroepsfederaties ook de nodige opvolging en voorzien zij bepaalde tools omtrent Twin Peaks II die het voor de verzekeringsmakelaar in het algemeen, maar ook bij het afhandelen van schadegevallen, werkbaar houden. Dit maakt het voor onze verzekeringsmaatschappij eenvoudiger om met deze verzekeringsmakelaars samen te werken aangezien er conformiteit is. Tot slot hebben beroepsfederaties ook een betere band met de FSMA waardoor ook op dit gebied een vlottere samenwerking merkbaar is. Welke vijf tips kunnen jullie meegeven aan de verzekeringsmakelaars in het kader van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Frank Vanhoonacker: AIG raadt de verzekeringsmakelaar aan om alles bij te houden en geen aanpassingen van polissen door te voeren op basis van telefonische gesprekken. Vraag bij voorkeur aan de verzekeringsnemer om zijn verzoek tot aanpassing van de polis te bevestigen per e-mail. Zo worden discussies vermeden wanneer er een schadegeval optreedt. Thomas Christiaens: Dit sluit ook aan bij de tweede tip die we graag aan verzekeringsmakelaars willen meegeven, namelijk de four eyes-controle. Zorg ervoor dat er geen belangrijke documentatie wordt uitgestuurd, alvorens deze werd nagelezen door minstens twee personen. Zo vermijd je administratieve fouten. Verder raden we verzekeringsmakelaars aan om geen minnelijke schikking te treffen wanneer er dankzij hun toedoen een fout is opgetreden. Vaak stelt de verzekeringsmakelaar zich in zo’n geval commercieel op uit angst om zijn klant te verliezen, terwijl dit de verzekeringsmaatschappij in de meeste gevallen meer geld kost dan de effectieve fout. Het is dus aangewezen dat de verzekeringsmakelaar in dergelijke gevallen enkel de feiten en niet de fout toegeeft, alvorens de verzekeringsmaatschappij wordt gecontacteerd.

‘Beroepsfederaties bieden de nodige ondersteuning aan hun leden en brengen hen op de hoogte van de laatste veranderingen in het kader van de wetgeving. Dit zorgt ervoor dat verzekeringsmakelaars die aangesloten zijn bij een beroepsfederatie vaak professioneler handelen dan degenen die niet zijn aangesloten bij een beroepsfederatie.’ - Thomas Christiaens 14

Het is namelijk aan de verzekeringsmaatschappij om de verzekeringsmakelaar te verdedigen en pas indien hij in fout wordt gesteld, een schadevergoeding te onderhandelen en deze uit te keren aan de klant. Daarnaast is het ook belangrijk dat je als verzekeringsmakelaar over de nodige kennis beschikt om je klanten op een gepaste wijze te helpen. Wanneer je financiële producten verkoopt, is het dus ten zeerste aangeraden om de financiële actualiteit op te volgen. Frank Vanhoonacker: Tot slot bevelen we elke verzekeringsmakelaar aan om aandacht te besteden aan de ICT-systemen en eventueel over een goede cyberverzekering te beschikken. We zien in de sector een doorgedreven vorm van informatisering, maar de verzekeringsmakelaar die doorgaans geen IT-expert is, moet ervoor zorgen dat hij voldoende beveiligd is. Het gebeurt nog te vaak dat verzekeringsmakelaars verschillende gegevens op een computer bewaren, maar hun systemen niet updaten of geen goede back-ups maken, waardoor de kans reëel is dat er data verloren gaat of verspreid kan worden naar kanalen die hier geen toegang tot mochten hebben. Het lekken van data zorgt trouwens niet alleen voor schade op werkgebied, maar kan ook leiden tot aansprakelijkheidsclaims en administratieve boetes. Bedankt voor dit gesprek!

Waarom intekenen op de polis beroepsaansprakelijkheid voor FVF-leden? Een polis beroepsaansprakelijkheid is voor de verzekeringsmakelaar een wettelijke verplichting. Maar daar blijft het niet bij. Steeds meer wordt ook de inhoud van deze polis van groot belang. De toenemende wetgeving en de complexiteit ervan, én het veranderende werkingskader van de verzekeringsmakelaar maken een goed aangepaste polis steeds belangrijker. Heeft u een wereldwijde dekking voor uw activiteiten als verzekeringsmakelaar? Komt uw huidige verzekeraar tussen voor uw activiteiten als kredietbemiddelaar? Verleent uw polis ook dekking voor bemiddeling bij leasingovereenkomsten, en het verlenen van eenvoudige fiscale diensten aan particuliere klanten? Meer info? De algemene voorwaarden van de polis beroepsaansprakelijkheid voor FVF-leden, alsmede de premies kunnen teruggevonden worden door volgende stappen te volgen:

• • •

Surf naar www.fvf.be; Log in op de ledenzone en klik op ‘e-bib’; Klik vervolgens op ‘info over ledenvoordelen’ > ‘groepspolissen’ > ‘beroepsaansprakelijkheid’.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


eb-lease, uw partner voor krediet & leasing die meedenkt.

7 redenen om voor eb-lease te kiezen Onze adviseur: uw vast aanspreekpunt ... adviseert u over de ingediende dossiers en garandeert een snelle afhandeling. We beperken de kosten en vergoeden competitief Eb-lease rekent nooit schattingskosten aan. Gespecialiseerd advies Eb-lease staat voor 30 jaar ervaring en expertise in kredietverlening voor zowel hypothecair krediet, zakenkrediet en financiële leasing. We beslissen zeer snel U krijgt zeer snel feedback over de dossiers die u aan de eb-lease-adviseur voorlegt. We onderzoeken elke kredietaanvraag We behandelen elk dossier met het nodige vakmanschap. We zetten in op efficiëntie en gebruiksgemak We beperken de werklast voor u als makelaar en de doorlooptijd voor uw klant tot het absolute minimum. Respect voor uw klantenportefeuille Uw klant is en blijft uw klant.

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

V.u. eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnummers 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A Burgstraat 170 - 9000 Gent, BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.


Pagina 3

Assurinfo

Nr. 22 | Weekblad van 30 juni 2016

WERKGELEGENHEID IN HET VERZEKERINGSWEZEN: CIJFERS 2015 2 De Belgische verzekeringsmarkt Niet alleen de verzekeringsondernemingen zijn op de Belgische verzekeringsmarkt actief. Ook andere ondernemingen of zelfstandigen bieden er hun diensten aan bij particulieren en verzekeringsondernemingen. Alles samen stelt de Belgische verzekeringsmarkt ongeveer 45.900 personen te werk. Het gaat

Naar jaarlijkse gewoonte wijdde Assuraliaineen nummer van Assurinfo aan deinwerkgelegenheid verzekeringswezen in 2015. om werknemers verzekeringsondernemingen, agentschappenin ofhet in de makelarij1: In Vrijuit vindt u het onderdeel van het rapport terug dat verwijst naar de tewerkstelling op de Belgische verzekeringsmarkt.  het personeel dat werkt in de verzekeringsondernemingen die onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité 306 vallen2;

Daarnaast bezit CEPOM over een aantal cijferresultaten met betrekking tot de werkgelegenheid binnen het Paritair Comité 307  de tussenpersonen (agenten en makelaars), die meestal zelfstandigen zijn; in 2015. Ook deze kan u hieronder exclusief in Vrijuit terugvinden. 34  

ASSURALIA

de personen in dienst van makelaarskantoren of verzekeringsagentschappen ; de verzekeringsondernemingen die niet onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité 306 vallen stellen naar schatting een 70-tal personen te werk5.

Deze ongeveer 45.900 verzekeringsprofessionals zijn als volgt verdeeld: Grafiek 1: Verdeling van de verzekeringsprofessionals in de Belgische

In totaal stelt de arbeidsmarkt ongeveer 45.900 mensen tewerk. Het gaat daarbij om werknemers in de verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmarkt in verzekeringsagentschappen of in de verzekeringsmakelarij.

69 3.773

3.113

tussenpersonen - hoofdberoep (bron RSVZ) tussenpersonen - hoofdberoep en werkgevers (bron RSZ) bedienden van tussenpersonen (bron RSZ)

23.751

12.433

tussenpersonen in bijberoep (bron RSVZ) verzekeringsondernemingen - PC306 (bron Assuralia)

2.738

verzekeringsondernemingen - andere PC's (raming)

Bronnen : RSVZ, Cijfers 2014 RSZ & Assuralia, Cijfers 2015

Grafiek 1: Verdeling van de verzekeringsprofessionals in de Belgische verzekeringsmarkt 1

verschaft echter werkaantal aan nog andere categorieën vanwerd personen, waarvan het precieze Bovenstaande grafiek druktDe deverzekering tewerkstelling uit in gemiddeld werknemers in 2015. Hier rekening gehouden met de aantal onbekend is: verschillende vormen van arbeidsovereenkomst. Zowel contracten van onbepaalde, als van bepaalde duur werden mee in rekening  de personen die verzekeringsactiviteiten verrichten, maar in een bank werken (“bankverzekering”). Zij gebracht. vallen onder het Paritair Comité 310: Assuralia beschikt in dit verband niet over gedetailleerde cijfers;

 het personeel dat voor de sector werkt via outsourcing, (externe financiële beheerders, ondernemingen De categorie “bedienden van tussenpersonen” kende een stijging ten opzichte van 2014. In 2014 behoorden 12.279 werknemers die gespecialiseerd zijn in het schadebeheer voor rekening van anderen, informatici, cateringdiensten, tot deze categorie, terwijl in 2015 een totaal van 12.433 werknemers hiertoe behoorde. schoonmaakbedrijven…);

CEPOM

2

ten slotte doet de verzekering een beroep op tal van lasthebbers in het kader van expertiseopdrachten, zowel bij de contractsluiting als bij de schaderegeling. De studie van Assuralia observeert in de eerste plaats deze werknemers (en dit vanaf punt 2).

3 Voor deze bedrijven is het Paritair Comité 307 bevoegd.

Op 31 december 2015 resorteerden 3.464 verzekeringsmakelaars onder het Paritair Comité 307. Maar liefst 12.102 personen werkten 4 Agentschappen die deze in België buitenlandse maatschappijen vertegenwoordigen agenten of voltijds of deeltijds als bediende voor één van verzekeringsmakelaars. In voltijdse equivalenten bedroeg(algemene dit 10.052,97 personen, “underwriters”) horenDit ook categorie. waarvan 6.569,40 vrouwen en 3.483,57 mannen. is bij eendeze merkbare stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. 5

Bijvoorbeeld: Credimo, Precura en de Verzekeringen van het Notariaat.

Vrijuit kreeg de kans om u in primeur een aantal cijferresultaten te tonen die CEPOM berekende op basis van RSZ-gegevens via de Vereniging van Sectorale Instellingen.

16

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


voltijdse equivalenten / grootte van onderneming / geslacht

FTE/Company size/Sex

2500

2000

1500

1000

500

0 Women

<5 2342,48

between 5 and 20 2269,53

between 20 and 50 525,19

between 50 and 100 309,37

>100 1122,83

Men

989,67

1148,52

323,49

271,01

750,88

CEPOM - SOURCES AIS-VSI VIA ONSS-RSZ 31.XII.2015

5

voltijdse equivalenten / geslacht / leeftijdsgroep

FTE/Sex/Age group

20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Women

<20 0,03%

20-29 12,76%

30-39 18,50%

40-49 18,98%

50-59 12,90%

60-69 2,12%

70-79 0,06%

>80 0,00%

Men

0,01%

8,30%

9,89%

7,34%

7,12%

1,90%

0,07%

0,03%

CEPOM - SOURCES AIS-VSI VIA ONSS-RSZ 31.XII.2015

17

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

7


FTE/Company size/Sex Provincie / geslacht 2500

2000

1500

1000

500

0 Women

<5 2342,48

between 5 and 20 2269,53

between 20 and 50 525,19

between 50 and 100 309,37

>100 1122,83

Men

989,67

1148,52

323,49

271,01

750,88

M -- SSOOUURRCCE ES S AAI SI S- NSS-SR-SRZS Z- CCEEPPOOM VV S IS IV V I AI AO O NS 3 .1X.IXI .I 2 I .021051 5 31

85

Aantal verzekeringsmakelaars naargelang de grootte van de onderneming Number of brokers by company size

2500

2000

1500

1000

500

0 Total

<5 2345

between 5 and 20 597

between 20 and 50 37

between 50 and 100 9

>100 8

CEPOM - SOURCES AIS-VSI VIA ONSS-RSZ 31.XII.2015

18

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

14


Evolutie vanEvolution de personeelsgroei: 2015 t.o.v. (in voltijdse equivalenten) of staff growth FTE2012 2015-2012 180% 160%

157%

140% 120%

114%

112%

100%

108%

107%

106%

106%

103%

102%

97% 80%

80%

68%

60% 40% 20% 0%

CEPOM - SOURCES AIS-VSI VIA ONSS-RSZ 31.XII.2015

19

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen

19


FINANCIËLE PLANNING: MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST Verzekeringsmakelaars kunnen raad over financiële planning geven voor zover zij voor deze activiteit specifieke gedragsregels volgen. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de wet van 25 april 2014 en het KB van 8 juli 2014.

EVEN HERHALEN... WAT IS RAAD OVER FINANCIËLE PLANNING? Raad over financiële planning is de optimalisering van met name de structuur; de planning in de tijd; de bescherming; de juridische organisatie of de overdracht van het volledig (roerend én onroerend) vermogen van de klant, in functie van de door hem vooropgestelde behoeften en doelstellingen. In beginsel is deze raad gebaseerd op de multidisciplinaire analyse van de klant, vanuit het oogpunt van het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid alsook de economische en financiële context. Wordt niet beschouwd als financiële planning: de juridische, fiscale of erfrechtelijke adviezen die door een verzekeringsmakelaar bij de commercialisering van één of meerdere verzekeringsproducten worden gegeven. Als de product approach primeert, valt dit buiten het toepassingsgebied van financiële planning. BELANGRIJK: BESCHERMDE TERM ‘FINANCIEEL PLANNER’! Verzekeringsmakelaars* die raad geven over financiële planning mogen de term ‘financiële planning’ of gelijkaardige termen gebruiken naar hun klanten toe, doch niet in de commerciële en/of maatschappelijke benaming. In het kader van de commerciële en/of maatschappelijke benaming schrijft de FSMA in haar jaarrapport 2015 het volgende: ‘De FSMA onderscheidt drie categorieën van benamingen die onder het verbod vallen:

• • •

woorden die (quasi) identiek zijn aan de beschermde woorden of er een vertaling van vormen. Het betreft hier worden zoals “financial planning”, “financiële planning”. afkortingen of samentrekkingen van ‘financieel planner’. Het betreft hier woorden zoals “finplan” of “finaplan”. Synoniemen of woorden in de benaming die erop duiden dat de onderneming raad geeft over het optimaliseren van het vermogen van de cliënt en dus aan financiële planning doet. Het betreft hier woorden zoals “europlan” of “vermogensplan”.’ (Bron: Jaarverslag 2015, www.fsma.be)

NIEUW! MODEL VAN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST De wetgeving verplicht de financiële planner voorafgaandelijk aan de dienstverlening met de cliënt een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Deze overeenkomst moet de door de wet verplicht over te maken precontractuele informatie bevatten en de rechten en verplichtingen van de partijen vastleggen. In dat kader ontwikkelde FVF in samenspraak met haar Commissie Leven een model van dienstverleningsovereenkomst. Let op: dit model betreft een leidraad die het betrokken kantoor in functie van de reële situatie met de klant, indien gewenst, kan aanpassen.

Waar kan u als FVF-lid het model terugvinden?: FVF-leden kunnen het model downloaden op de e-bib van FVF:

• • •

Surf naar www.fvf.be; Log in op de ledenzone en klik op ‘e-bib’; Klik vervolgens op ‘Modellen’ > ‘Contracten’ > ‘Dienstverleningsovereenkomst Financiële Planning’.

* Verzekeringsmakelaars mogen het woord ‘onafhankelijk’ binnen de context van financiële planning NIET gebruiken om verwarring met de onafhankelijke financiële planners te voorkomen.

20

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Bied uw klanten toegang tot hun digitaal verzekeringsdossier.

Eenmalig registeren en uw klant heeft steeds toegang tot zijn portefeuille.

Interesse? Vraag een kennismakingsgesprek via easy@willemot.be Willemot NV Coupure Rechts 228 - 9000 Gent Tel 09 265 08 11 | easy@willemot.be Verzekeringsmakelaar FSMA 010 361 A | (BTW) BE 0420 942 881 RPR Gent


Belgian Insurance Conference

Topevenement voor de verzekeringsprofessional

Dinsdag 22 november 2016 9u30 - 17u00

Duurzame innovatie

Louvain-la-Neuve Aula Magna

Moderator: Christophe Deborsu

Hoe kunnen we de troeven van de verschillende actoren in het verzekeringsproces uitspelen om de klant beter te verzekeren én preventief te beschermen? Wat verstaan we onder duurzaam communiceren? Specialisten die innovatieve hulpmiddelen aanbieden, krijgen het woord. Ook tijdens de workshops beantwoorden we vragen over: small & big data, privacybescherming, nieuwe mobiliteit, uitdagingen in de tweede pijler …

Voor makelaars, agenten, maatschappijen, en andere actoren in de verzekeringssector

Benieuwd naar het programma? Surf naar www.belgianinsuranceconference.be BIC is een initiatief van Wolters Kluwer. Het programma wordt samengesteld in samenspraak met een adviescomité van specialisten uit de sector. Wij danken onze sponsors & partners:

Premium cover

Full cover

Standard cover

Supplier Village

Met de steun van

BELGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION

Van Belleghem Opleidingen XL_Catlin_logo_cream_cmyk.indd 1

7/21/2015 9:02:45 AM


FVF VERTEGENWOORDIGDE HAAR LEDEN IN JUNI - JULI - AUGUSTUS 2016

Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden onder meer vertegenwoordigde: JUNI 01/06/2016 02/06/2016 07/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 15/06/2016 16/06/2016 17/06/2016 20/06/2016 23/06/2016 24/06/2016 28/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

Kernbestuur Brocom / Overleg Baloise Conferentie BVVM / Examencommissie kredietbemiddeling / Kabinet De Backer Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen Sessie Decavi / Raad van Bestuur Brokers Training Kabinet Peeters Raad van Bestuur Brocom BIPAR / Stuurgroep verkeersslachtoffers BIPAR Overleg Feprabel Werkgroep Normalisatie / Commissie voor Verzekeringen Overleg AG Insurance Overleg Assuralia / Overleg MS Amlin / Overleg DIV Overleg AXA / Kabinet Francken / Raad van Bestuur Brokers Training / Algemene Vergadering Brokers Training Overleg Allianz

JULI 05/07/2016 06/07/2016 07/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 25/07/2016

Overleg BVVM en Feprabel Sectorcommissie verzekeringen Syntra BIPAR telefoonconferentie Werkgroep Normalisatie Overleg Allianz Overleg BVVM en Feprabel

AUGUSTUS 11/08/2016 12/08/2016 17/08/2016 29/08/2016

Werkgroep Normalisatie FSMA: interview market insight Raad van Bestuur Brokers Training Overleg AXA

23

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


CAMPAGNE VAN BROCOM: SEPTEMBER - OKTOBER 2016 Zoals u in Vrijuit 2 - 2016 (verschijningsdatum: 5 juli) reeds kon lezen, lanceerde Brocom het afgelopen jaar een nieuwe campagne die de focus legt op inhoud, met als doel de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar tot bij de consument te brengen. Na de enquête ‘Vandaag bent u de expert’ en het antwoord hierop met ‘De Grote Belofte’, werd er een derde fase opgestart waarin die toegevoegde waarde letterlijk werd onderbouwd. Naast het TV-luik met de ludieke spot, werden er in april 2016 contextuele ‘Wist-je-datjes’ gelanceerd, zowel online via bannering als offline in de kranten en verschillende magazines.

WIST JE DAT... Eind juni 2016 verscheen er een tweede reeks Wist-je-datjes, dit keer binnen het thema ‘Vakantie en Reizen’.

één aangepaste reisbijstandsverzekering voor een volledig jaar veel interessanter is dan meerdere voor kortere periodes? De reisbijstandsverzekeringen van touroperators en betaalkaarten komen slechts tussen in zeer concrete gevallen. Wend je daarom tot je onafhankelijke makelaar. Zo vermijd je onaangename verrassingen en heel wat rompslomp. Vind een onafhankelijke makelaar in je buurt op makelaarinverzekeringen.be

WIST JE DAT...

bij diefstal m et geweld in buitenland, het je ook kan tuss brandverzekering enkomen?

Ben je op vak antie dan kan je reisbijstand je niet alleen sver een beroep Check daarom zekering, maar ook op doen op je goed verzeke met je onafhankelijke mak brandverzekering. rd is tegen dief elaa vertrekken. stal en je kan r of je inboedel heel wat ger uster Vind een ona fhankelijke makelaar in je makelaarin buurt op verzekeringen .be

Begin september kwam er een derde wave binnen het thema ‘Terug naar School’: in de krant, in magazines en op (nieuws)websites.

WIST JE DAT... je bran

dverzekerin g mee ook het ko t van je ijver stal ige student ve rzeker t? Welke waa rbo kan je makela rgen voorzien zijn in jouw polis, uitbreiding ar je ver tellen. Indien dat nod van de waarbo rgen aanvra ig, kan je een gen. Vind een ma kelaar in je buu makelaarinv rt erzekeringen.b op e

24

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Hiermee bewijst de verzekeringsmakelaar dat hij een expert is in het verlenen van persoonlijke service & advies, door de consument op het juiste tijdstip concrete en relevante info te geven. Bovendien wordt de consument geprikkeld om – juist in functie van zijn situatie – meer te weten te komen over zijn of haar verzekering bij een onafhankelijke verzekeringsmakelaar of de oplossing die hij kan bieden.

Meten is weten Omdat wij bij Brocom zeker willen zijn dat de campagne zijn werk doet, werd er een eerste meting gehouden om te kijken in hoeverre de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar is beginnen leven bij de consument en in hoeverre de makelaarsreflex hierdoor werd versterkt. Deze meting vond plaats na de enquête en de ‘Grote Belofte’ en nog voor de TV-campagne. De verzekeringsmakelaar is nog steeds de favoriet van de consument. 37% van de makelaarsklanten is heel erg tevreden en geeft aan hun verzekeringsmakelaar de hoogste score! Dit is maar liefst 13% meer dan in 2014 én ruim 8% meer dan het kanaal dat op de tweede plaats volgt. Daarenboven geeft 96% van alle makelaarsklanten aan dat ze tevreden, erg tevreden of heel erg tevreden zijn van hun verzekeringsmakelaar! Op de vraag wie men zal contacteren als men een verzekering wil afsluiten, antwoordt 20% onmiddellijk de verzekeringsmakelaar. 1 op vijf consumenten maakt dus ‘de makelaarsreflex’. Dat zet de verzekeringsmakelaar op de eerste plaats, voor de andere concrete spelers. De houding ten opzichte van de verzekeringsmakelaar is zeer positief. Het is effectief de verzekeringsmakelaar die volgens de consument het best scoort op elke stelling die een onderdeel was van ‘De Grote Belofte’. De eerste meting wijst erop dat onze campagne-inspanningen ons de juiste kant opsturen. De Belgen beginnen stilaan te weten waar de verzekeringsmakelaar voor staat en wat hij voor hen kan betekenen. We moeten dus verder bouwen op dit elan en het positieve imago verstevigen en uitbouwen.

Brocom blijft zich inzetten Het gaat dus de goede kant op met de waardering voor de verzekeringsmakelaar én de makelaarsreflex van de consument in het algemeen. De missie van Brocom blijft uiteraard de onafhankelijke verzekeringsmakelaar nog meer op de kaart zetten. Daarom wordt er een tweede TV-wave ingepland in het najaar, waarbij we de verzekeringsmakelaar via onze spot opnieuw op het grote scherm laten schitteren. Zo kan er weer worden uitgepakt met de troeven die de meerwaarde van de verzekeringsmakelaar bepalen en hem onderscheiden: persoonlijke aanpak, onafhankelijkheid & service. Ook de onafhankelijke verzekeringsmakelaar, kan - samen met FVF, Feprabel en de aangesloten verzekeringsmaatschappijen - zijn steentje bijdragen om deze troeven in de verf te zetten. Hij is immers de meest logische en beste schakel in héél de promotiecampagne naar de consument. Hij verpersoonlijkt het merk en vult het dagelijks in met alle waarden van ‘De Grote Belofte’. Daarom is de verzekeringsmakelaar zelf zijn beste campagne! Bovendien is hij talrijk en kan Brocom zich geen betere promotors en ambassadeurs van het merk wensen. Wij hopen alvast op een volle en blijvende medewerking.

Voorzitterswissel binnen Brocom Sinds 1 juli geniet Anne-Marie Seeuws van een welverdiend pensioen en neemt Erik Vanpoucke tot het einde van dit jaar ad interim het voorzitterschap bij Brocom waar. Anne-Marie stond onder meer mee aan de wieg van de nieuwe Brocomcampagne die eind vorig jaar startte. Vanuit FVF wensen we haar te bedanken voor de goede samenwerking, zowel binnen Brocom als binnen Baloise Insurance.

25

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


GEREGELDE BIJSCHOLING KREDIETBEMIDDELAAR Zoals verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, dienen ook krediettussenpersonen zich bij te scholen. Het wettelijk bijscholingskader met betrekking tot kredieten verschilt op een aantal zaken met het bijscholingskader in bank- en verzekeringen. Zo zal er voor kredieten onder andere een ander puntensaldo behaald moeten worden, worden de opleidingen geaccrediteerd en niet de opleidingsverstrekkers, en zullen de gevolgde opleidingen via een applicatie moeten doorgegeven worden. Hieronder worden deze elementen nader toegelicht.

AANTAL BIJSCHOLINGSPUNTEN Alle betrokken verantwoordelijke personen dienen om de twee jaar vijf bijscholingspunten te behalen. Indien het kantoor is ingeschreven voor hypothecair krediet én consumentenkrediet, dienen de verantwoordelijken de vereiste bijscholingspunten te behalen in zowel hypothecair krediet als in consumentenkrediet. Concreet wil dit zeggen dat per inschrijving dus de verplichting van vijf punten per twee jaar geldt. Enkel door de FSMA erkende opleidingen kunnen in aanmerking komen voor opleidingspunten. Elk uur opleiding geeft recht op een punt. Opleidingen op afstand moeten een test omvatten waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd. De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste tweejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar die volgt op de aanstelling of aanduiding van de persoon. Voor diegenen die zich in 2016 bij de FSMA registreren, zal de bijscholingsperiode dus starten vanaf 1 januari 2017. Zoals in bank en verzekeringen dienen de Personen in contact met het publiek (PCP) voor kredieten geen bijscholingspunten te behalen. Toch moeten de verantwoordelijke personen erop toezien dat de PCP’ers in kredieten zich geregeld bijscholen. Zij moeten de bewijzen van deze bijscholing in het dossier van de betrokken persoon bewaren en ter beschikking houden van de FSMA. AANTONEN VAN DE BIJSCHOLING

Wat echter specifiek voor kredieten is, is de verplichting van de kredietbemiddelaar om voor zijn verantwoordelijke personen via de online applicatie volgende zaken in te voeren: • welke erkende bijscholing de betrokken persoon heeft gevolgd; • in welk jaar de bijscholing is gevolgd. De online applicatie van de FSMA bevat de lijst van erkende opleidingen. De deelnameattesten moeten niet in de applicatie worden opgeladen. Zij moeten wel steeds ter beschikking van de FSMA worden gehouden voor eventuele controle.

Een betrokken persoon die een erkende opleiding heeft gevolgd in het kader van de bijscholing, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt door de betrokken opleidingsverstrekker verstrekt. Tot zover loopt dit parallel met de bijscholing in bank en verzekeringen.

26

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Woning Select Woon veilig Bescherm de woning en inboedel van uw klant met de polis Woning Select. Dankzij het ‘alles is verzekerd behalveprincipe’ zijn u en uw klant altijd gerust. Heeft uw klant schade aan zijn woning en inboedel? Wij betalen voor alle schade die niet uitgesloten is. En dit niet alleen voor

Woning Select is een brandverzekering naar Belgisch recht. Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0096 en FSMA-nr. 24.914A VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.

zijn woonplaats. Ook gehuurde vakantie- of studentenverblijven zijn beschermd. En dit wereldwijd. Wilt uw klant extra bescherming? Dan bieden we deze keuzeverzekeringen: Diefstal en vandalisme, Surround Package, Leisure Pack en Diefstal Fiets.


Opleidingsoverzicht Brokers Training Opleidingscentrum verbonden aan FVF

Ons programma najaar 2016 

Basisopleiding tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

Hospitalisatieverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van vennootschapsbestuurders

Cybercrimeverzekering

Workshop schade machinebreuk

Verzekering Brand eenvoudige risico’s wetgevend kader en polisvoorwaarden

Verzekering B.A. na levering – praktische workshop “schadegevallen”

Verzekering B.A. privé-leven en rechtsbijstand

Hoe onmiddellijk documentaire fraude herkennen?

Hoe een levensverzekering vergelijken met een gelijkaardig bankproduct?

Overdracht van het vermogen in het kader van een successieplanning

De basisbegrippen van boekhouden

Antiwitwaswetgeving – voorbereiding tot het examen + examen

MiFID gedragsregels voor de verzekeringssector – voorbereiding tot het examen + examen

Hoe haal ik het maximale uit mijn bedrijf

Sociale Media

Beginnersgids voor een digitaal marketingplan voor de verzekeringsmakelaar

Kredietbemiddeling + examen

Verzekeringsbemiddeling + examen

Opleidingscentrum verbonden aan FVF


Wist u dat? FVF houdt haar leden, onder meer via elektronische nieuwsberichten, op de hoogte van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Via onderstaande 'facts' kunnen FVF-leden zelf nagaan hoe ver hun kennis van de actua reikt.

1. Wist u dat... FVF in samenspraak met haar Commissie Leven een model van dienstverleningsovereenkomst ontwikkelde in het kader van financiële planning?

6. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over de verhoogde inschrijvingskost naar €628 per dossier voor een aanvraag bij de FSMA als kredietbemiddelaar?

2. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over de nieuwe loonbarema’s die van toepassing zijn op werknemers die werkzaam zijn in het Paritair Comité 307?

7. Wist u dat... FVF haar leden op de hoogte bracht van de nieuwe campagnegolf rond het beroep van de verzekeringsmakelaar?

3. Wist u dat... FVF een exclusief ledenvoordeel bij Innovation Group Teledesk heeft bedongen?

8. Wist u dat... FVF in samenwerking met Benthurst & Co en Feprabel opnieuw een Broker Survey organiseerde?

4. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over de terugbetaling van de verhoogde werkgeversbijdrage aan alle werkgevers die deel uitmaken van het Paritair Comité 307?

9. Wist u dat... de Commissie voor Onderzoek aan AXA verduidelijking en verantwoording heeft gevraagd betreffende de renteaanpassing en het afkoopaanbod?

5. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over het gewijzigde toepassingsgebied van de overeenkomst “Opzeggingsen/of medeverzekeringsbrieven”?

10. Wist u dat... de Commissie voor Verzekeringen een advies opstelde aangaande het voorstel van wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen?

Uw score 10/10-9/10 Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze website meer dan regelmatig, prima! 8/10-7/10 Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort! 6/10-5/10 Net geslaagd. Informeer u nóg beter door snel naar www.fvf.be te surfen. 4/10-3/10 Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be 2/10-0/10 U bent niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden regelmatig informeert via www.fvf.be?

FVF-leden kunnen bovenstaande feiten nog een keer herlezen op www.fvf.be, onder de rubrieken “Laatste nieuws” en “Exclusief ledennieuws”. Inloggegevens voor het exclusief ledennieuws kunnen aangevraagd worden via de website van FVF.

29

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW MET MINISTER KRIS PEETERS De regering Michel staat nu ongeveer twee jaar aan het roer van België. Heel wat politieke initiatieven werden reeds genomen of zitten volop in de pipeline. Ook de voogdijminister van onder meer de verzekeringssector heeft in zijn beleidsnota heel wat initiatieven opgesomd die hij tijdens deze legislatuur wenst te realiseren. Vrijuit vond daarom de tijd rijp om Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, te interviewen.

Beste minister, in uw beleidsnota heeft u het onder meer over een regeling die een ‘level playing field’ tussen de actoren in de verzekeringsdistributie verwezenlijkt, alsook over het nagaan in welke mate de verplichtingen ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen voor de informatie die ze aan hun klanten moeten verstrekken, proportioneler kunnen worden ingevuld. FVF pleit in het kader van Twin Peaks II al geruime tijd voor een level playing field en minder zware administratieve verplichtingen voor de verzekeringsmakelaar. Hoe ziet u dit dossier verder evolueren? Kris Peeters: Niet alleen mijn beleidsnota, maar ook het Regeerakkoord vermeldt duidelijk dat er een level playing field moet zijn voor de gehele sector. Dit level playing field moet er zijn voor alle informatie die via verschillende distributiekanalen ter beschikking moet worden gesteld van de consument, bijvoorbeeld informatie over de vergoedingen die een verzekeringsmakelaar of een verbonden verzekeringsagent heeft ontvangen. Dit wil ik verder ontwikkelen in het kader van de IDD-Richtlijn (n.v.d.r. de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie) die in januari werd gepubliceerd. Dankzij deze richtlijn zullen verzekeringnemers beter worden beschermd, zullen klanten beter worden geïnformeerd en zullen voor verzekeringsdistributeurs verbeterde gedragsregels gelden. De richtlijn heeft tot doel de reglementering van de retailmarkt voor verzekeringen zodanig bij te sturen dat ze marktintegratie bevordert, en voorwaarden vastlegt die een eerlijke concurrentie waarborgt tussen verschillende soorten distributeurs van verzekeringsproducten. Ook bevat de tekst bepalingen voor de bevordering van de consumentenbescherming, met name wat betreft levensverzekeringsproducten met een beleggingscomponent.

30

Tussenpersonen spelen in de distributie van verzekeringsen herverzekeringsproducten een centrale rol. Verzekeringsproducten worden gedistribueerd door verschillende soorten personen en instellingen, zoals verzekeringsagenten, verzekeringsmakelaars en ondernemingen. Hun inbreng zal essentieel zijn voor het welslagen van dit project.

‘Dankzij de IDD-richtlijn zullen verzekeringnemers beter worden beschermd, zullen klanten beter worden geïnformeerd en zullen voor verzekeringsdistributeurs verbeterde gedragsregels gelden.’

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW de Verordening in het Parlement te zullen verwerpen als er geen aanpassingen meer mogelijk zouden zijn. De verzekeringssector wordt geconfronteerd met heel wat nieuwe mogelijkheden om informatie over het gedrag en het profiel van de consument te vergaren. Gaat dit volgens u een impact hebben op de inschatting van individuele risico’s? Zal hierdoor het solidariteitsprincipe mogelijk onder druk komen te staan? Kris Peeters: Veel nieuwe en innovatieve producten ontstaan uit een maatschappelijke noodzaak. Ze moeten inspelen op nieuwe technologieën en nieuwe evoluties. Denk maar aan de registratiekastjes die het rijgedrag van klanten meten en zo mee de premie bepalen. Of kortingen voor wagens die zijn uitgerust met nieuwe opties zoals automatisch remmen. Ik ben op zich voorstander van dergelijke evoluties. Risicoselectie is belangrijk in het verzekeringswezen van vandaag. Tegelijk zijn er grenzen. Zeker in het digitale tijdperk wil ik erop toezien dat de privacy gerespecteerd blijft en de consument duidelijk weet welke informatie hij deelt en daar ook zijn toestemming voor geeft. Bovendien mag deze evolutie het solidariteitsmechanisme niet in het gedrang brengen. Verzekeringen moeten voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom ben ik ook voorstander van kortingen om “goed gedrag” te belonen dan wel van lagere tarieven. Als ik bovendien zou merken dat dergelijke initiatieven het solidariteitsmechanisme uithollen, zal ik de wetgeving aanpassen. Fotograaf: Leo De Bock

Recentelijk werd de Level 2-tekst rond de PRiiPSverordening (n.v.d.r. essentiële productinformatie aan de hand van uniforme productfiches voor onder meer spaaren beleggingsverzekeringen) gepubliceerd door de Europese Commissie. De verzekeringssector, waaronder FVF, heeft ernstige bezorgdheden bij de voorliggende tekst. Zo houdt de tekst onder meer te weinig rekening met de wezenlijke kenmerken van verzekeringsproducten. Bovendien kijkt de sector met argusogen naar de te strakke timing, met name inwerkingtreding vanaf 1/1/2017. Welk standpunt gaat u op Europees niveau voor België innemen? Kris Peeters: Ik begrijp de bezorgdheid van FVF. 12 lidstaten hebben de Europese Commissie in een brief om uitstel gevraagd. Ik heb deze brief namens België getekend. Vervolgens heb ik contact gehad met Marianne Thyssen om nogmaals de problemen omtrent de Verordening te benadrukken. Ook waren er contacten met het Europees Parlement. De EVP-fractie, waartoe ook mijn partij behoort, heeft besloten

31

Vanaf 1 december treden vernieuwde regels in werking met betrekking tot het hypothecair krediet. Eén van de thema’s hiervan is de ‘gebundelde verkoop’ waarbij het hypothecair krediet tezamen met bepaalde verzekeringen wordt aangeboden door middel van een korting op de rentevoet van het woonkrediet. Zoals u weet, heeft FVF ernstige problemen met de huidige praktijken en de feitelijke gevolgen hiervan voor de consument en zijn vrije keuze in verzekeringen. FVF pleit ervoor dat de overstap naar betere verzekeringsproducten geen invloed mag hebben op de geldende rentevoet. U heeft uiteindelijk beslist om dit nu niet wettelijk in te bouwen. Hoe ziet u de verdere evolutie van dit dossier? Kris Peeters: In eerste instantie wijs ik erop dat de richtlijn gebundelde verkoop toelaat en geen koppelverkoop. Koppelverkoop betekent dat de consument verplicht is om de nevendiensten, zoals bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering, af te nemen bij de kredietverstrekker indien hij een lening wil kunnen afsluiten. Bij gebundelde verkoop worden de producten afzonderlijk aangeboden, maar kan de consument, als hij alle producten uit het pakket koopt, een korting krijgen op het tarief van de lening.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


U pleit voor een gunstiger tarief gedurende de volledige looptijd voor wie bij dezelfde bank ook bijvoorbeeld een brandverzekering zou nemen. Dit ligt niet voor de hand. Als een bank weet dat ze een lager tarief, van meestal maar een paar procentpunten, zal moeten blijven aanbieden, zal ze minder geneigd zijn om dat krediet toe te kennen. Als je bijvoorbeeld een pakket diensten bij een teleprovider afneemt, bijvoorbeeld tv, internet en telefonie, en je beslist achteraf om enkel nog telefonie te nemen, zal je uiteraard die pakketkorting ook niet meer krijgen. De lagere rente is dus een voorwaardelijke korting die je verliest als je niet meer aan de voorwaarden voor de korting voldoet. Dit is geen verhoging van de initiële rentevoet, maar het verlies van een voorwaardelijk voordeel. Bovendien kan je een verzekering jaarlijks opzeggen. Als het voor de consument interessanter is om een lagere brandverzekering af te sluiten dan te kunnen genieten van dat lagere tarief, kan hij van verzekeringsmaatschappij veranderen. Enige tijd terug heeft de Commissie voor Verzekeringen een advies uitgebracht over de minimumvoorwaarden van een verzekering BA Motorrijtuigen. FVF heeft aan dit advies hard meegewerkt, temeer omdat ons inziens het modelcontract BA-auto gemoderniseerd moet worden. Welk initiatief neemt u hieromtrent en wat is de stand van zaken? Kris Peeters: Om de minimumvoorwaarden te kunnen moderniseren, moest eerst de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, in de sector beter gekend als de WAM-wet, gewijzigd worden. De minimumvoorwaarden maken deel uit van een uitvoeringsbesluit op deze WAM-wet. Al in 2009 was het de opdracht van de Commissie Verzekeringen, waartoe ook FVF behoort, de WAM te evalueren. De basisopdracht van de Commissie bestond erin de wetgeving te moderniseren en aan te passen aan de evolutie van de rechtspraak. Dat was broodnodig, want deze wetgeving dateerde van 1989. In haar advies heeft de Commissie in het wettelijke kader lacunes en tegenstrijdigheden vastgesteld. Tot mijn grote spijt, heb ik bij mijn aantreden als minister van Economie en Consumentenzaken geconstateerd dat dit niet heeft geleid tot een wetswijziging. Daarom heb ik de werkgroep samengeroepen die toen gestart was met deze omzetting. Ondertussen is er een voorontwerp van wet dat de Ministerraad inmiddels goedkeurde en bij de Raad van State is voor advies.

32

‘Een verzekeringsmakelaar heeft een duidelijke en zeer belangrijke rol als bemiddelaar. Hij moet de klant bijstaan in zijn relatie met de verzekeringsmaatschappij, zowel bij de keuze van de juiste polis voor de klant als bij de bemiddeling van schadegevallen.’ Het advies van de Commissie Verzekeringen van 2009 werd hierbij gevolgd. Naast de technische en evolutieve wijzigingen, zijn er inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan dit voorontwerp van wet. Zo zal het tariferingsbureau om de drie jaar verslag moeten brengen van haar werking en mogelijke moeilijkheden. Het zal dit verslag bekend moeten maken op haar website en aan de Federale Wetgevende Kamers. Ook artikel 19 bis-11 § 2 moet gewijzigd worden. Dat artikel regelt de uitbetaling van de schade aan een onschuldig slachtoffer ingeval verschillende voertuigen bij een ongeval betrokken zijn en het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt. Dit artikel had de bedoeling een door het Grondwettelijk Hof in 2000 vastgestelde discriminatie te regelen, maar blijkt na tien jaar nog altijd aanleiding te geven tot onzekerheid en tot heel wat geschillen waarover de lagere rechtbanken uiteenlopende beslissingen nemen. Daarnaast rijst sinds jaren de vraag of een verzekeraar verhaal heeft tegen de bestuurder die de reglementering over het rijbewijs niet naleeft, denken we aan te jong, geen geldig rijbewijs of rijverbod. Dit wordt nu eindelijk wettelijk geregeld. Er is verhaal mogelijk. Ondertussen schrijft deze werkgroep ook de uitvoeringsbesluiten van deze wet, waaronder de minimumvoorwaarden, maar ook bijvoorbeeld een regeling voor de nieuwe voertuigen zoals de elektrische fietsen. Van zodra dit voorontwerp van wet behandeld kan worden in het parlement, kunnen deze uitvoeringsbesluiten ook hun wetgevende weg volgen. Ik wil FVF alvast bedanken voor hun medewerking aan deze wetgevende initiatieven. De inbreng van de sector waardeer ik enorm.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Als minister bent u onder meer bevoegd voor de verzekeringssector. Als veruit het grootste distributiekanaal spelen de verzekeringsmakelaars een belangrijke rol in het toegankelijk maken van verzekeringsoplossingen voor particulier en bedrijf. Hoe ziet u die rol van de verzekeringsmakelaar in de toekomst? Kris Peeters: Een verzekeringsmakelaar heeft een duidelijke en zeer belangrijke rol als bemiddelaar. Hij moet de klant bijstaan in zijn relatie met de verzekeringsmaatschappij, zowel bij de keuze van de juiste polis voor de klant als bij de bemiddeling van schadegevallen.

Het aanbod van verzekeringspolissen is groot en de afhandeling van schadegevallen vergt vaak een specifieke, juridische kennis die de klant niet in huis heeft. Wat voor mij het meest essentiĂŤle is voor een verzekeringsmakelaar, is dat hij transparant en neutraal is. Een verzekeringsmakelaar heeft relaties met veel verzekeringsmaatschappijen en moet ten aanzien van de klanten informeren over welke verzekeringsmaatschappijen hij contracteert. Bedankt voor dit gesprek!

Bent u lid van fvf en wenst u uw kantoor aan te bieden als stageplaats?

rubriek "stageplaats aanbieden" via de ledenzone

33

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


PARITAIR COMITÉ 307 De afgelopen maanden werden er een aantal zaken met betrekking tot het Paritair Comité 307 gecommuniceerd. Omdat FVF het van hoog belang acht dat de verzekeringsmakelaar-werkgever op de hoogte is van de laatste nieuwigheden binnen zijn Paritair Comité, bezorgt Vrijuit u hieronder een samenvatting van de zaken die de laatste maanden de revue gepasseerd zijn.

LOONBAREMA Op 7 juli 2016 werden, ten gevolge van de indexering, de nieuwe loonbarema’s gepubliceerd die van toepassing zijn op werknemers die werkzaam zijn binnen het Paritair Comité 307. Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg kan men de meest recente lijst van de minimumlonen terugvinden. ECOCHEQUES In maart 2016 werden de bedragen van de ecocheques voor dit jaar bekend gemaakt. Deze kan men hieronder terugvinden: Tewerkstelling

Bedrag

Boven 4/5de voltijdse betrekking

€ 215

Boven 3/5 voltijdse betrekking

€ 170

Boven 1/2de voltijdse betrekking

€ 130

Een halftijdse betrekking

€ 110

de

Minder dan halftijdse betrekking

€ 70

Het voordeel van toekenning van ecocheques kon voor eind maart 2016 omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. Indien u geen initiatief hebt ondernomen of uw werknemers gingen niet akkoord met deze omzetting, blijft het toekennen van ecocheques van toepassing. WOON-WERKVERKEER Sinds 2016 is er een derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer van toepassing, waarbij werkgevers een overeenkomst derdebetaler met de NMBS dienen af te sluiten. Dankzij deze overeenkomst zullen abonnementen van werknemers voortaan rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd worden, waardoor de werknemers niet meer dienen te wachten op een terugbetaling van hun werkgever. Werkgevers zijn er nog altijd toe gehouden om 80% van de kosten van het openbaar vervoer voor zich te nemen. De resterende 20% van de prijs wordt door de overheid ten laste genomen.

35

Werknemers die geen gebruik maken van een abonnement openbaar vervoer krijgen een tussenkomst berekend op basis van 100% van het gepubliceerde tarief treinabonnement 2de klasse. VERHOOGDE WERKGEVERSBIJDRAGE In uitvoering van het Generatiepact werd een lijst, op basis van paritaire comités, gepubliceerd van sectoren waarvan werd aangenomen dat de werkgevers niet voldoende investeerden in de opleidingen van hun werknemers. De bedrijven binnen deze paritaire comités, waaronder Paritair Comité 307, dienden een bijkomende werkgeversbijdrage te betalen. De Raad van State heeft aan het Grondwettelijk Hof de vraag gesteld of een dergelijke regeling discriminerend was en kreeg hierop een positief antwoord.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

>>


>> Wat is hiervan het gevolg?

Hoe werkgeversbijdrage recupereren?

Werkgevers die deel uitmaakten van één van deze paritaire comités en die reeds een verhoogde werkgeversbijdrage betaalden, hebben recht op teruggave hiervan.

De RSZ heeft zich geëngageerd de teveel betaalde werkgeversbijdrage voor de periode 2008-2010, terug te storten. De terugbetaling zal in principe automatisch geregeld worden door de sociale secretariaten.

Meer info over PC307 voor FVF-leden: FVF-leden kunnen alle informatie over het Paritair Comité 307 terugvinden op de e-bib:

• • •

Surf naar www.fvf.be; Log in op de ledenzone en klik op ‘e-bib’; Klik vervolgens op ‘beroepsinfo’ > ‘Paritair Comité 307’.

Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen uw paritair comité. Heeft u daarnaast nog bijkomende vragen over Paritair Comité 307? Dan raadt FVF u aan om contact op te nemen met uw sociaal secretariaat.

Ik ben een trouwe volger

En u?

36

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INNOVATION GROUP TELEDESK ONDERSTEUNING OP MAAT VAN MAKELAAR, MAATSCHAPPIJ EN VLOOT Claim- en accident management, 24/7 bijstand, Telemarketing, Third Party Administration

Innovation Group Teledesk Plumerlaan 113 8900 Ieper T: + 32 (0) 57 228 111 E: goderisj@be.innovation-group.com W: www.innovation-group.com/benl / www.teledesk.be


Ben je er zeker van dat je toegang hebt tot de beste Belgische geneeskunde?

3 NIEUWE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN DKV ONTDEK WELKE HET BEST BIJ JOU PAST DKV Hospi Premium

DKV Hospi Flexi

DKV Medi Pack

Onze meest volledige hospitalisatiedekking die je alle rust en comfort in een éénpersoonskamer verzekert.

Een uitgebreide hospitalisatieverzekering aan een aantrekkelijke prijs, waarbij je het kamertype kiest in functie van de aard van de ingreep.

Een innovatieve formule die je medische kosten 365 dagen dekt en waarbij hospitalisatie in een tweepersoonskamer is inbegrepen.

Meer informatie via je verzekeringstussenpersoon of op www.dkv.be

De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Dit document bevat algemene informatie over de vezekeringen van DKV. De volledige omvang van de waarborgen en de onderschrijvingsmodaliteiten vind je in de Algemene en Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon of op www.dkv.be. DKV Belgium N.V., vennootschap naar Belgisch recht, ondernemingsnummer 0414858607, toegelaten onder nummer 0739, fabrikant van de producten DKV Hospi Premium, DKV Hospi Flexi en DKV Medi Pack. Deze producten behoren tot de tak 2 ‘ziekte’ en dekken levenslang je hospitalisatie- en ambulante kosten. Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Uitgesloten van verzekeringsdekking zijn onder meer: voorafbestaande aandoeningen/symptomen, gebruik van drugs, sterilisatie, contraceptie, medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen, esthetische ingrepen en vaccinatie. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kan men zich wenden tot de dienst Quality Control (DKV Belgium N.V., Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Het contract is niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Dit is een commercieel document.


NIEUWSBRIEVEN VAN FSMA VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN Sinds januari 2016 publiceert de FSMA nieuwsbrieven voor verzekeringstussenpersonen. Langs deze weg wil de FSMA elke verzekeringstussenpersoon op een eenvoudige manier op de hoogte houden van zijn of haar rechten en verplichtingen.

De nieuwsbrieven staan gratis ter beschikking op de website van de FSMA. U kan zich tevens abonneren op deze nieuwsbrief door het formulier in te vullen op: http://www.fsma.be/nl/Subscription.aspx.

FSMA NEWS

ieticht op de kred Vernieuwd toez van d an st een eerste bemiddelaars: zaken bevoegd voor de 2015 is de FSMA Sinds 1 november etbemiddelaar in beroep van kredi Vanaf dan toegang tot het consumentenkrediet. in en et kredi hypothecair rijving vragen bij iddelaars een insch moeten kredietbem n starten. Voor wie moge teit activi hun de FSMA voor ze actief was, geldt al minstens een jaar op 1 november 2015 Zij moeten ten van 18 maanden. een overgangsfase ingediend hebben. 2017 hun aanvraag t zijn aanvraag laatste op 30 april moes jaar actief was, Wie minder dan een 2015 indienen. voor 31 december Periode 1/11/2015

- 31/3/2016

wekelijks een op haar website De FSMA publiceert bemiddelaars in van ingeschreven ir krediet. geüpdatete lijst en in hypotheca diet enkre consument de volledig online, van opt verlo ure De aanvraagproced indiening

Nieuwsbrief voor tussenpersonen April 2016

onrechte aanspraak nen meenden ten 2) Sommige perso jstelling. Zij moeten op een examenvri te kunnen maken lfin Academy als gen. Nu zowel Febe alsnog examens afleg Nederlands, het organiseren in het Certassur examens de regel vrij snel het Duits kan dit in en ls Enge het , Frans gebeuren. rakelijkheidsrlijke beroepsaansp 3) Het attest burge of onvolledige t soms onjuiste verzekering beva de euvel is de meest voorkomen rager geen informatie. Het aanv de teiten waarvoor vermelding van activi gevraagd heeft. Als hij niet of n, mag het inschrijving heeft keringstussenpersoo verze als is en ingeschrev in hiervoor verzedat de aanvrager attest niet vermelden en naar de wetgeving zijn soms ijzing rs kerd is. Ook de verw met de verzekeraa ook dit zal verouderd. De FSMA

ONDERWERPEN IN DEZE NIEUWSBRIEF

Vernieuwd toezicht op de kredietbemiddelaars: een eerste stand van zaken

opnemen.

Gedragsregels AssurMiFID: eerste inspectiecampagne

voor wie kredietige bemiddelaars is (garages, Ook dienen somm hun hoofdactiviteit bemiddeling niet

Kopiëren van handtekeningen: onaanvaardbaar Dekking van de beroepsaansprakelijkheid: een belangrijke verplichting Verwevenheid van de activiteiten van verzekeringsbemiddeling met activiteiten van consultancy

Gedrag sregels ‘AssurM inspect iFID’: ee iecamp rste agne

Financiële vorming van jongs af!

n

handtekening va Kopiëren van de nvaardbaar een klant: onaa

dossier zo snel moge lijk mee te delen. Wanneer de spreekt de FSMA de gevraag de inform inspecteur atie ontva een bezoe ee ngen heeft k ter plaats n datum af met de tussen van de tus e. De ins persoon vo , pe sen or documente persoon, vraagt cteur neemt een interview de eventu n op en af eel nog on kijkt een aantal do ssiers van tbrekende Na analyse klanten na van de inf . de tussen ormatie, stuurt de pe FSMA ee vaststelling rsoon. In het n verslag verslag en mee naar deelt over alsook van de inschrijv de naleving van de FSMA haar bestrijding ingsvoorw de ge dragsr van het wi aarden en terrorism twassen de bepalin egels, e door gen tot de tussen van geld en de fin tussenpe anciering persoon. rsoon de van Zij verw vastgeste acht dat lde tekort nodige maatreg elen ne de komingen emt om te verhelpe de n. Na de afr onding van FSMA de voornaams deze eerste inspe ctiecamp te vaststell agne, zal ingen me de edelen aa n de sector .

n in het register een inschrijving wille Tussenpersonen die l voorwaarden en aan een aanta van de FSMA, moet npersoon werd nadat de tusse voldoen. Ook aarden blijven hij aan deze voorw moet en, chrev ing van de inges controleert de nalev opleggen voldoen. De FSMA hersteltermijnen kan rden, rwaa tkoming inschrijvingsvoo wanneer de tekor ppen schra g en de inschrijvin t. niet verholpen word ni professioneel moet onder meer beoordeelt de De tussenpersoon ikt zijn. De FSMA professionele betrouwbaar en gesch geschiktheid en de van ing nalev Daarbij houdt ze geval per geval. en het betrouwbaarheid g van het publiek ermin besch de rekening met financiële sector. het publiek in de vertrouwen van vastgesteld dat een meerdere malen De FSMA heeft al een klant had handtekening van tussenpersoon de de handtekening een tussenpersoon had Zo d. pieer atst op een geko ronkelijk was gepla oorsp die , klant van een plaatsingsmandaat. gekopieerd op een verzekeringspolis, tekening van de klant hand de werd In een ander geval een storting. In ontvangstbewijs van g van de klant. geplaatst op een urde dit met instemmin beide gevallen gebe

npersoon in of het nu een tusse ten of in Een tussenpersoon, diens bank- en beleggings eid verzekeringen, in beroepsaansprakelijkh zijn moet krediet is, sprakelijkheid niet eer de beroepsaan verzekeren. Wann aanmaning, de een na , FSMA de meer gedekt is, kan . inschrijving schrappen ering is een sprakelijkheidsverzek psaan beroe Een de bescherming g met het oog op ichtin verpl om een belangrijke klant. Vermits het de van gen van de belan ikken benadeelden besch gaat, g almogelijkheid verplichte verzekerin verha kse stree recht eraar van de immers over een sprakelijkheidsverzek tegen de beroepsaan tussenpersoon. eid van een beroepsaansprakelijkh Wanneer de r gedekt is, zijn de ersoon niet lange an verzekeringstussenp icht de FSMA daarv verpl gen emin verzekeringsondern in kennis te stellen. eg met een een constructief overl verzekeringsIn 2015 had de FSMA van delegatie representatieve procedures voor bij de bestaande waar ingen rnem onde

39

Een marktspeler oefen de zijn activiteiten van adviesverstrekking en consultancy rond polisbeheer uit via een vennootschap. Hij omschreef deze activi teiten als consultancy en was van mening dat hij daarvoor geen inschrijving in het register van de verzekeringstussenpers onen moest hebbe n. De zaakvoerder van de vennootschap was als fysiek perso on wel ingeschreven als verzekeringstusse npersoon. In die hoeda nigheid hielp hij de klanten verzekeringspolis sen te sluiten die het resultaat waren van de adviesverst rekking door de Bij onderzoek van de vennootschap. activiteiten van de venno otschap bleek dat zij onder meer de wensen en noden van identificeerde en de ide de klanten voorwaarden van afgesl evenals oten polissen van verzekeringsoffertes De FSMA is van analyseerde. oordeel dat derge lijke werkzaamheden activiteiten van verzekeringsbemiddeli Na overleg met de ng zijn. betrokken vennootsch ap is de situatie geregulariseerd en heeft de vennootschap een verzekeringstussenpers inschrijving als oon aangevraagd.

Financiële vormin

g van jongs af!

Eén van de opdrachten van de FSMA is mee te werken aan een betere financiële vorming van de bevol king. Om invulling aan deze opdra cht te geven, lanceerde de FSMA een programma financ iële vorming onder de naam Wikifin. Een eerste initiati ef was de lancering in 2013 van de ondertussen zeer populaire portalsite www. wikifin.be. De website richt zich naar de hele bevolking duidelijke, en biedt lij laagdrempelige en objectieve inform atie over geldzaken in de brede zin. Leuke tools, calcul video’s worden sterk ators en geapprecieerd. Naast de website en de initiatieven voor het grote publiek, is het Wikifi n-programma ook actief in het onderwijs. Samen met onde leerkrachten werd er gewerkt aan kwalitatief en nuttig pedagogisch materiaal voor in de klas. Dit materiaal staat vandaag gratis ter besch ikking op de Wikifin website. Verantwoordelijke uitgeve r: Jean-Paul Servais,

In het kader van De Week van het Geld (14-20 maart 2016) werd, voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerja ar in het lager onder wijs, het spel budg€tPRET ontwikkeld . Meer dan 1.500 klasse n schreven zich in en leerden spelenderw nde ijs omgaan met geld, een budget beher groep overleggen en en, in samen keuzes maken. De leerlingen ervaarden dat een euro slechts éénmaal kan uitgegeven worden en men dus beter eerst eens naden kt geld uit te geven. alvorens Dit was voor een aanta l medewerkers van de FSMA de gelegenheid om zich nog eens tussen de schoo lbanken te begeven. Maar liefst 43 medewerkers begel budg€tPRET in meer eidden dan 80 klassen versp reid over België. Voor de medewerke rs van de FSMA was het alvast een verrijkende en leuke ervaring. Kinderen goede financiële gewoontes aanleren: het is een hele uitdaging! Het spel is online besch ikbaar: http://www.wikifin.be/ nl/budgetpret.

Congresstraat 12-14, 1000 BRUSS

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

EL

4


KREDIETEN: MODEL KLANTENAANBRENGER

Op 1 november 2015 traden de wettelijke statuten voor de bemiddelaar in hypothecair- en consumentenkrediet in werking. FVF staat tot op heden leden bij die zich hiervoor willen inschrijven bij de FSMA. Vele leden beslisten evenwel zich niet in te schrijven als kredietbemiddelaar bij de FSMA, en voor deze leden heeft FVF nu een oplossing uitgewerkt.

De klantenaanbrenger mag aan de consument alleen niet-gepersonaliseerde documentatie overmaken die is opgesteld door de kredietbemiddelaar, onder diens verantwoordelijkheid. De klantenaanbrenger mag onder geen beding reclameactiviteiten uitoefenen, laat staan daden van kredietbemiddeling stellen. FVF heeft haar model voorgelegd aan diverse marktspelers die, voor wat betreft kredieten, met klantenaanbrengers wensen samen te werken. Op de e-bib wordt een lijst bijgehouden, en stelselmatig bijgewerkt, van marktspelers die het model aanvaarden en zullen voorleggen aan hun klantenaanbrengers. Leden kunnen bij FVF terecht voor verdere vragen. FVF ontwikkelde een modelcontract ‘klantenaanbrenger kredieten’ voor verzekeringsmakelaars die op die manier hun verzekeringsklanten met een kredietvraag kunnen verder helpen. De overeenkomst regelt de verhouding tussen de verzekeringsmakelaar (klantenaanbrenger) en de kredietmakelaar hypothecair- en/of consumentenkrediet voor wie hij optreedt. Belangrijk! Kiezen voor het statuut van klantenaanbrenger heeft gevolgen. Een klantenaanbrenger mag immers geen activiteiten uitoefenen die zijn voorbehouden aan kredietbemiddelaars. Hij mag incidenteel in de loop van zijn beroepswerkzaamheid een consument bij een kredietbemiddelaar introduceren of er naar doorverwijzen.

40

Waar kan u als FVF-lid het model terugvinden?: FVF-leden kunnen het model downloaden op de e-bib van FVF:

• • •

Surf naar www.fvf.be; Log in op de ledenzone en klik op ‘e-bib’; Klik vervolgens op ‘Modellen’ > ‘Contracten’ > ‘Model klantenaanbrenger kredieten’.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Verzilver de relatie met uw klanten

dankzij Carglass

®

24/7

Carglass® zorgt voor alles

U wint tijd en verzorgt uw klantenrelatie

Uw klant is tevreden

Uw klant komt met glasschade naar Carglass®? Wij melden het u zodat u kunt inspelen op de noden van uw klanten. Wekelijkse updates via eenvoudige gegevensuitwisseling. Carglass® rapporteert transparant over de tevredenheid van uw klanten bij ons.

Carglass®, uw partner in klantentevredenheid Vraag meer info via uw Carglass® Consultant, www.carglass4partners.be of carglassinfo@carglass.be

© 2016 Mercurius DM - Carglass®, Belron® en het logo zijn geregistreerde merken van Belron SA en haar dochtervennootschappen.

Extra contactmomenten voor de verzekeringsmakelaar


EEN GESLAAGDE PROMOTIE BEGINT BIJ JEZELF! We zijn het ons beroep, het grootste distributiekanaal in de verzekeringen in België, verschuldigd. Brocom voert nu al sedert 2012 intensief promotie met het nieuwe distributielogo: het Blauwe Vinkje. De bedoeling is uiteraard de (al bestaande) verzekeringsmakelaarsreflex bij de consument verder te intensifiëren en zo de positie van de verzekeringsmakelaar versterken.

De consument denkt nu eenmaal in ‘grote merken’, ‘grote namen’… maar ziet de verzekeringsmakelarij nog niet als één groot distributiekanaal. Dus was het meer dan een noodzaak om voor de consument een duidelijk baken uit te zetten. Het logo staat voor: Hier krijg je professioneel en onafhankelijk advies in verzekeringen. Je bent immers maar herkenbaar als groep, als er ook een groepslogo is.

Van bij de aanvang was het duidelijk dat het geen zin had om promotie te voeren voor iets dat de consument niet terugvond in het straatbeeld. Vandaar dat er vanaf dag één een lichtreclame gratis ter beschikking gesteld werd door Brocom aan iedere partner-verzekeringsmakelaar. Het principe is éénvoudig: 1 lichtreclame per FSMA-nummer, tijdens de volledige duur van het partnership. Achteraf is er voor zij die bijvoorbeeld omwille van stadsreglementering of mede-eigendom geen lichtreclame mogen plaatsen, een lichtposter ter beschikking gekomen die achter een vensterraam kan gehangen worden.

En daar hebben we stevig werk van gemaakt. Op enkele jaren tijd kent het logo een grotere bekendheid bij het grote publiek dan het oude en is het algemeen wijd verspreid in gebruik, zowel bij de verzekeringsmakelaars als bij de partnermaatschappijen. Brocom zet sterk in om de verzekeringsmakelaar bij de consument te brengen door de promotie van het logo. Maar ook hier geldt, om een bekend Amerikaans president te parafraseren: “Stel je niet enkel de vraag wat Brocom voor jou kan betekenen, maar bedenk waar jij je steentje kan bijdragen bij de versterking van het beroep en de bekendheid van het logo”. Vele verzekeringsmakelaars gingen over de jaren heen in op het voorstel van Brocom, zodat er momenteel meer dan 1.600 lichtreclames hangen bij de partners. Hierin werden de persoonlijke initiatieven van verzekeringsmakelaars nog niet meegerekend, die bijvoorbeeld een eigen totem plaatsten met daarin het distributielogo. Daarom wil FVF, samen met Brocom, een warme oproep lanceren naar allen die nog geen gebruik maakten van dit initiatief. Waarom? Mag het niet, kan het niet of is er tot op vandaag gewoon geen tijd voor gemaakt? Het is nochtans zéér belangrijk!

42

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Door je kantoor herkenbaar te maken met het distributielogo surf je niet alleen zélf mee op de grote promotie-inspanningen die Brocom voor het beroep doet - je geeft immers een duidelijk signaal dat je méé behoort tot het grootste distributiekanaal in de verzekeringen in België -, maar je wordt er zélf ook ambassadeur van. Je bent een zoveelste belangrijk ‘promotiepunt’ om die bekendheid gestalte te geven. Het getuigt zelfs van een zekere beroepsfierheid: zeg en toon dat je verzekeringsmakelaar bent! Daarom, voor zij die nog geen lichtreclame of lichtposter hebben, bestel deze door volgende stappen te volgen: • Ga naar www.brocom.be; • Klik na inlog in de horizontale balk “Snel naar” op “Lichtreclame & lichtposter”; • Vul het formulier in. Maak er vandaag nog werk van, je hebt er immers recht op! Piet Vandeborne

43

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


倀甀戀氀椀爀攀瀀漀爀琀愀最攀

ᰠ䔀瘀漀氀甀琀椀攀 瘀愀渀 搀攀 欀爀攀搀椀攀琀戀攀洀椀搀搀攀氀愀愀爀ᴠ  䐀攀 攀瘀漀氀甀琀椀攀 瘀愀渀 栀攀琀 猀琀愀琀甀甀琀 愀氀猀 欀爀攀搀椀攀琀戀攀洀椀搀搀攀氀愀愀爀 栀攀攀昀琀 搀攀 氀愀愀琀猀琀攀  洀愀愀渀搀攀渀 瘀攀攀氀 瘀漀攀琀攀渀 椀渀 搀攀 愀愀爀搀攀 最攀栀愀搀⸀ 匀椀渀搀猀 ㄀ 渀漀瘀攀洀戀攀爀 ㈀ ㄀㔀 椀猀  栀攀琀 猀琀愀琀甀甀琀 瘀愀渀 欀爀攀搀椀攀琀洀愀欀攀氀愀愀爀 戀漀瘀攀渀搀椀攀渀 漀漀欀 最攀爀攀最氀攀洀攀渀琀攀攀爀搀⸀  嘀攀氀攀 戀攀洀椀搀搀攀氀愀愀爀猀 琀爀攀欀欀攀渀 攀攀渀 氀愀愀琀猀琀攀 猀瀀甀爀琀 漀洀  瘀漀漀爀  ㄀⼀ 㔀⼀㈀ ㄀㜀 搀攀 瘀攀爀攀椀猀琀攀 戀椀樀猀挀栀漀氀椀渀最攀渀 攀渀 猀琀愀琀甀琀攀渀 琀攀  渀愀氀椀猀攀爀攀渀⸀ ᰠ倀爀漀戀氀攀洀愀琀椀攀欀 

䈀㈀䈀 吀刀伀䔀嘀䔀一

ᰠ䐀攀 瘀漀漀爀搀攀氀攀渀 愀氀猀

戀椀樀 搀攀 猀琀愀琀甀甀琀眀椀樀稀椀最椀渀最ᴠ

唀眀 戀甀猀椀渀攀猀猀Ⰰ 漀渀稀攀 稀漀爀最⸀

瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀洀愀欀攀氀愀愀爀ᴠ

嘀攀氀攀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀洀愀欀攀氀愀愀爀猀 戀攀洀椀搀搀攀氀攀渀  瘀愀渀搀愀愀最 渀漀最 猀琀攀攀搀猀 椀渀 欀爀攀搀椀攀琀攀渀 

娀甀椀瘀攀爀 䬀爀攀搀椀攀琀洀愀欀攀氀愀愀爀 䄀氀猀 攀砀瀀攀爀琀攀渀 椀渀 搀攀 欀爀攀搀椀攀琀攀渀 稀椀樀渀 甀 攀渀 甀眀 欀氀愀渀琀攀渀 

䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 椀猀 攀攀渀 稀甀椀瘀攀爀 欀爀攀搀椀攀琀洀愀欀攀氀愀愀爀 搀椀攀 甀 

稀攀欀攀爀 瘀愀渀 搀攀 戀攀猀琀攀 猀攀爀瘀椀挀攀

攀渀 甀眀 欀氀愀渀琀攀渀 搀攀 戀攀猀琀攀 猀攀爀瘀椀挀攀 戀椀攀搀琀⸀ 

㈀㐀⼀㈀㐀 伀渀搀攀爀猀琀攀甀渀椀渀最

䐀椀琀 搀漀攀渀 眀攀 搀漀漀爀 攀攀渀 ㈀㐀 漀瀀 ㈀㐀 琀攀氀攀昀漀渀椀猀挀栀攀 

洀愀愀爀 稀椀攀渀 栀攀琀 戀漀猀 瘀愀愀欀 渀椀攀琀 洀攀攀爀 搀漀漀爀 搀攀 戀漀洀攀渀  搀漀漀爀 搀攀 瘀攀氀攀 瘀攀爀猀挀栀椀氀氀攀渀搀攀 愀挀挀攀瀀琀愀琀椀攀瀀漀氀椀琀椀攀欀攀渀  攀渀 栀攀琀  渀愀渀挀椀攀攀氀 欀愀搀攀爀Ⰰ 最攀欀漀瀀瀀攀氀搀 愀愀渀 

圀椀樀 稀椀樀渀 猀琀攀攀搀猀 琀攀氀攀昀漀渀椀猀挀栀 戀攀爀攀椀欀戀愀愀爀 瘀漀漀爀  甀眀 瘀爀愀最攀渀 漀昀 攀攀渀 猀琀愀渀搀 瘀愀渀 稀愀欀攀渀⸀

搀攀 眀椀樀稀椀最椀渀最攀渀 瘀愀渀 栀攀琀 猀琀愀琀甀甀琀⸀

䔀攀渀 戀椀樀欀漀洀攀渀搀攀 瀀爀漀戀氀攀洀愀琀椀攀欀 椀猀 搀攀 瀀爀愀渀最攀渀搀攀  挀漀渀挀甀爀爀攀渀琀椀攀 瘀愀渀 搀攀 最爀漀漀琀戀愀渀欀攀渀 搀椀攀  渀椀攀甀眀攀 欀氀愀渀琀攀渀 最爀愀愀最 攀攀渀 欀爀攀搀椀攀琀 琀漀攀猀琀愀愀渀  洀攀琀 瘀漀漀爀眀愀愀爀搀攀氀椀樀欀攀 欀漀爀琀椀渀最攀渀 瘀漀漀爀  戀椀樀瘀漀漀爀戀攀攀氀搀 戀爀愀渀搀瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最Ⰰ  猀挀栀甀氀搀猀愀氀搀漀瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最Ⰰ 愀甀琀漀瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最Ⰰ 攀渀稀☠

漀渀搀攀爀猀琀攀甀渀椀渀最 琀攀 戀椀攀搀攀渀 渀愀愀爀 甀Ⰰ 稀漀搀愀琀 甀 猀琀攀攀搀猀  漀瀀 搀攀 栀漀漀最琀攀 戀攀渀琀 瘀愀渀 搀攀 猀琀愀渀搀 瘀愀渀 栀攀琀 搀漀猀猀椀攀爀⸀ 

䜀爀愀琀椀猀 伀渀氀椀渀攀 䌀刀䴀 䴀攀琀 漀渀稀攀 䌀刀䴀 欀愀渀 甀 漀渀氀椀渀攀 栀攀琀 欀爀攀搀椀攀琀搀漀猀猀椀攀爀  漀瀀 攀氀欀 洀漀洀攀渀琀 爀愀愀搀瀀氀攀最攀渀⸀  戀椀樀 攀瘀攀渀琀甀攀氀攀 瘀爀愀最攀渀 

ᰠ䐀攀 漀瀀氀漀猀猀椀渀最 瘀漀漀爀 甀 愀氀猀 漀渀愀昀栀愀渀欀攀氀椀樀欀 洀愀欀攀氀愀愀爀ᴠ

䴀攀琀 漀渀猀 最爀愀琀椀猀 漀渀氀椀渀攀 䌀刀䴀ⴀ猀礀猀琀攀攀洀 欀愀渀 甀Ⰰ  眀愀渀渀攀攀爀 甀 洀愀愀爀 眀攀渀猀琀 搀攀 猀琀愀渀搀 瘀愀渀 栀攀琀  欀爀攀搀椀攀琀搀漀猀猀椀攀爀 瘀愀渀 甀眀 欀氀愀渀琀 漀瀀瘀漀氀最攀渀⸀ 

䈀椀樀欀漀洀攀渀搀 瘀攀爀稀攀欀攀爀攀渀 眀椀樀 甀Ⰰ 搀漀漀爀 洀椀搀搀攀氀 瘀愀渀 

䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 戀椀攀搀琀 甀 愀氀猀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀洀愀欀攀氀愀愀爀 

栀攀琀 䘀嘀䘀ⴀ洀漀搀攀氀Ⰰ 搀愀琀 甀眀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀欀氀愀渀琀 搀攀 

搀攀 洀漀最攀氀椀樀欀栀攀椀搀 漀洀 愀氀猀 欀氀愀渀琀攀渀愀愀渀戀爀攀渀最攀爀 

甀眀攀 戀氀椀樀昀琀 攀渀 搀攀 最爀漀攀椀 漀瀀 

䐀椀琀 椀猀 攀挀栀琀攀爀 瘀漀氀氀攀搀椀最 琀攀最攀渀 栀攀琀 戀甀猀椀渀攀猀猀洀漀搀攀氀 

琀攀 昀甀渀最攀爀攀渀 戀椀樀 搀攀 瘀爀愀愀最 渀愀愀爀 

甀眀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀瀀漀爀琀攀昀攀甀椀氀氀攀 最攀最愀爀愀渀搀攀攀爀搀 椀猀⸀

瘀愀渀 搀攀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀洀愀欀攀氀愀愀爀 眀愀愀爀戀椀樀 眀攀 

攀攀渀 栀礀瀀漀琀栀攀挀愀椀爀攀 氀攀渀椀渀最Ⰰ 

瘀愀渀搀愀愀最 洀攀爀欀攀渀 搀愀琀 搀攀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀瀀漀爀琀攀昀攀甀椀氀氀攀 

洀愀愀爀 攀挀栀琀攀爀 渀漀最 瘀攀攀氀 戀攀氀愀渀最爀椀樀欀攀爀Ⰰ 甀 戀攀栀漀甀搀琀 

椀渀 稀愀欀攀渀 瘀愀渀 瀀愀爀琀椀挀甀氀椀攀爀攀 欀氀愀渀琀攀渀 

甀眀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀瀀漀爀琀攀昀攀甀椀氀氀攀 愀氀猀漀漀欀 欀爀椀樀最琀 甀 搀攀 

稀椀攀渀搀攀爀漀最攀渀 欀氀攀椀渀攀爀 眀漀爀搀琀⸀

欀愀渀猀 漀洀 琀攀 最爀漀攀椀攀渀 眀愀愀爀戀椀樀 甀眀 欀氀愀渀琀 栀攀琀  瘀攀爀琀爀漀甀眀攀渀 攀渀 甀眀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀攀砀瀀攀爀琀椀猀攀  欀愀渀 戀氀椀樀瘀攀渀 最攀渀椀攀琀攀渀⸀ 

ᰠ䤀䴀䴀伀䬀刀䔀䐀䤀䔀吀 椀猀 搀攀 椀搀攀愀氀攀 琀漀漀氀  瘀漀漀爀 栀礀瀀漀琀栀攀欀攀渀 瘀愀渀 欀氀愀渀琀攀渀 

䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 最攀戀爀甀椀欀琀 栀椀攀爀瘀漀漀爀 栀攀琀 洀漀搀攀氀 

瘀愀渀 搀攀 瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀洀愀欀攀氀愀愀爀ᴠ

ᠠ欀氀愀渀琀攀渀愀愀渀戀爀攀渀最攀爀ᤠ 瘀愀渀 䘀嘀䘀 眀愀愀爀椀渀  搀攀稀攀 瀀爀椀渀挀椀瀀攀猀 最攀最愀爀愀渀搀攀攀爀搀 眀漀爀搀攀渀⸀

ᰠ䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 最攀戀爀甀椀欀琀  栀椀攀爀瘀漀漀爀 栀攀琀 洀漀搀攀氀  ᠠ欀氀愀渀琀攀渀愀愀渀戀爀攀渀最攀爀ᤠ 瘀愀渀  䘀嘀䘀 眀愀愀爀椀渀 搀攀稀攀 瀀爀椀渀挀椀瀀攀猀  最攀最愀爀愀渀搀攀攀爀搀 眀漀爀搀攀渀ᴠ


ᰠ一攀琀 稀漀愀氀猀 戀椀樀 攀攀渀  瘀愀爀椀愀瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最 戀攀猀琀愀愀琀 攀攀渀 猀琀愀渀搀愀愀爀搀漀瀀氀漀猀猀椀渀最

䬀䰀䄀一吀䔀一嘀伀伀刀䐀䔀䔀䰀 唀圀 䬀䰀䄀一吀Ⰰ 伀一娀䔀 娀伀刀䜀

圀攀氀欀攀 琀爀漀攀瘀攀渀 栀攀攀昀琀 䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 瘀漀漀爀  甀眀 欀氀愀渀琀攀渀 渀愀愀猀琀 最爀愀琀椀猀 攀渀 漀渀愀昀栀愀渀欀攀氀椀樀欀  愀搀瘀椀攀猀 戀椀樀 ㈀㔀 瘀攀爀猀挀栀椀氀氀攀渀搀攀 戀愀渀欀攀渀㼀℀

渀椀攀琀ᴠ

㤀 䬀愀渀琀漀爀攀渀 椀渀 嘀氀愀愀渀搀攀爀攀渀 攀渀 䈀爀甀猀猀攀氀 嘀攀爀猀挀栀椀氀氀攀渀搀攀 刀攀渀琀攀昀漀爀洀甀氀攀猀 刀甀椀洀攀 䬀攀甀稀攀 䄀昀戀攀琀愀氀椀渀最猀洀漀最攀氀椀樀欀栀攀搀攀渀

ᰠ䐀攀 瘀漀漀爀搀攀氀攀渀 瘀漀漀爀 

䘀氀攀砀椀戀攀氀攀 䰀漀漀瀀琀椀樀搀攀渀 䐀椀瘀攀爀猀攀 䐀漀攀氀攀渀

甀眀 欀氀愀渀琀攀渀ᴠ 一愀愀猀琀 漀渀稀攀 漀渀愀昀栀愀渀欀攀氀椀樀欀栀攀椀搀 攀渀 最爀愀琀椀猀 愀搀瘀椀攀猀  瘀椀愀 洀攀攀爀 搀愀渀 ㈀㔀 欀爀攀搀椀攀琀洀愀愀琀猀挀栀愀瀀瀀椀樀攀渀 戀攀瘀椀渀搀琀  䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 稀椀挀栀 漀渀搀攀爀 甀眀 欀攀爀欀琀漀爀攀渀 搀漀漀爀 漀渀稀攀  㤀 欀愀渀琀漀爀攀渀 椀渀 嘀氀愀愀渀搀攀爀攀渀 攀渀 䈀爀甀猀猀攀氀⸀ 

ᰠ伀渀稀攀 最爀愀琀椀猀 漀渀氀椀渀攀 

ᰠ䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 漀瀀  䐀攀 䐀愀最 瘀愀渀 搀攀 䴀愀欀攀氀愀愀爀ᴠ 伀瀀 䐀攀 䐀愀最 瘀愀渀 搀攀 洀愀欀攀氀愀愀爀 欀愀渀 甀 䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 戀攀稀漀攀欀攀渀 漀瀀 猀琀愀渀搀 ㄀㤀Ⰰ 氀椀渀欀猀 愀挀栀琀攀爀愀愀渀 椀渀 搀攀 稀愀愀氀⸀ 

伀渀稀攀 洀攀渀猀攀渀 漀渀琀瘀愀渀最攀渀 甀 洀攀琀 漀瀀攀渀 愀爀洀攀渀 漀洀 搀攀 椀渀栀漀甀搀 瘀愀渀 栀攀琀 挀栀愀爀琀攀爀 瀀攀爀猀漀漀渀氀椀樀欀 琀攀  漀瘀攀爀氀漀瀀攀渀 攀渀 愀氀 甀眀 瘀爀愀最攀渀 琀攀 戀攀愀渀琀眀漀漀爀搀攀渀  稀漀搀愀琀 甀 眀攀攀琀 搀愀琀 甀眀 欀氀愀渀琀攀渀 椀渀 最漀攀搀攀  栀愀渀搀攀渀 稀椀樀渀⸀

䤀䴀䴀伀䬀刀䔀䐀䤀䔀吀  椀猀 愀愀渀眀攀稀椀最 漀瀀

戀攀爀攀欀攀渀椀渀最猀洀漀搀甀氀攀ᴠ 䄀氀猀 甀 甀眀 欀氀愀渀琀 琀椀樀搀攀渀猀 攀攀渀 瀀攀爀猀漀漀渀氀椀樀欀 漀渀搀攀爀栀漀甀搀

圀攀 戀椀攀搀攀渀 甀眀 欀氀愀渀琀攀渀 攀攀渀 爀甀椀洀攀 欀攀甀稀攀 

爀攀攀搀猀 眀椀氀 瘀漀漀爀稀椀攀渀 瘀愀渀 攀攀渀 椀渀搀椀挀愀琀椀攀瘀攀 洀愀愀渀搀氀愀猀琀Ⰰ 

愀愀渀 愀昀戀攀琀愀氀椀渀最猀洀漀最攀氀椀樀欀栀攀搀攀渀 攀渀 爀攀渀琀攀昀漀爀洀甀氀攀猀 

戀攀猀挀栀椀欀琀 䤀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀 攀瘀攀渀攀攀渀猀 漀瘀攀爀 攀攀渀 漀渀氀椀渀攀 

洀攀琀 攀攀渀   洀攀琀 攀攀渀  攀砀椀戀攀氀攀 氀漀漀瀀琀椀樀搀 瘀漀漀爀 稀漀眀攀氀 栀甀渀 

爀攀欀攀渀洀漀搀甀氀攀⸀

匀琀愀渀搀 ㄀㤀 䰀椀渀欀猀 愀挀栀琀攀爀 椀渀 搀攀 稀愀愀氀

栀礀瀀漀琀栀攀攀欀 愀氀猀 愀渀搀攀爀攀  渀愀渀挀椀氀攀 渀漀搀攀渀⸀  䐀攀稀攀 洀漀搀甀氀攀 欀愀渀 甀 挀漀渀猀甀氀琀攀爀攀渀  漀瀀 漀渀稀攀  一攀琀 稀漀愀氀猀 戀椀樀 攀攀渀 瘀愀爀椀愀瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最 戀攀猀琀愀愀琀 攀攀渀

眀攀戀猀椀琀攀 漀昀 眀椀樀 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀攀爀攀渀 搀攀稀攀 最爀愀琀椀猀 漀瀀 甀眀 

猀琀愀渀搀愀愀爀搀漀瀀氀漀猀猀椀渀最 渀椀攀琀⸀

眀攀戀猀椀琀攀⸀

䐀愀愀爀漀洀 猀琀爀攀瘀攀渀 眀椀樀 猀愀洀攀渀 洀攀琀 搀攀 

䐀攀 爀攀渀琀攀瘀漀攀琀攀渀 愀挀栀琀攀爀 搀攀稀攀 洀漀搀甀氀攀 眀漀爀搀攀渀 

⬀㌀㈀ 㐀㤀㘀 㠀㈀ 㔀  㠀㠀

瘀攀爀稀攀欀攀爀椀渀最猀洀愀欀攀氀愀愀爀 攀渀 搀攀 欀氀愀渀琀 渀愀愀爀 

搀愀最攀氀椀樀欀猀 愀愀渀最攀瀀愀猀琀 稀漀搀愀琀 甀 攀攀渀 挀漀爀爀攀挀琀 稀椀挀栀琀 

攀攀渀 挀漀爀爀攀挀琀攀 攀渀 最攀瀀攀爀猀漀渀愀氀椀猀攀攀爀搀攀 漀瀀氀漀猀猀椀渀最⸀

栀攀攀昀琀 漀瀀 眀愀琀 搀攀 洀愀愀渀搀攀氀椀樀欀猀攀 愀愀漀猀猀椀渀最 

椀渀昀漀䀀椀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀⸀戀攀 眀眀眀⸀椀洀洀漀欀爀攀搀椀攀琀⸀戀攀

稀愀氀 戀攀搀爀愀最攀渀⸀

䴀愀愀琀猀挀栀愀瀀瀀攀氀椀樀欀攀 娀攀琀攀氀 䰀漀渀搀攀渀猀琀爀愀愀琀 㘀  䈀㄀㔀㐀 ㈀    䄀渀琀眀攀爀瀀攀渀

䘀匀 䘀匀䴀䄀㨀 ㄀㄀㄀㠀㘀㔀䄀 ⴀ 䘀伀䐀㨀 ㈀㄀㤀 㠀㘀


HET FVF-TEAM

46

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


SECTORNIEUWS AKKERMANS & PARTNERS

Organiseerde op 29 september een congres inzake de laatste ontwikkelingen op pensioengebied. Sprekers van dienst waren Professor Yves Stevens die meer uitleg gaf inzake nieuwe ontwikkelingen op Europees niveau, Luc Vereycken schetste de stand van zaken met betrekking tot de verplichte uitkering van 2e pijler pensioenkapitalen op pensioneringsdatum en Steven Janssen, die de database 2e pijler belichtte.

Kondigde aan dat haar fondsenaanbod meer dan verdubbelt. Naast de huidige 16 fondsen voegt de Ergo Insurance 23 nieuwe fondsen toe aan haar gamma beleggingsverzekeringen Comfort en Active. Naast extra fondsen uit de huidige fondshuizen, wordt het aanbod uitgebreid met nieuwe fondsen zoals Amundi, JP Morgan en M&G.

Organiseerde in samenwerking met KUL Campus Brussel een studie bij 1.000 Belgen die getrouwd, feitelijk of wettelijk samenwonend zijn. Uit deze studie bleek dat Belgen zich zorgen maken over een mogelijke inkomenskloof in hun gezin na hun overlijden, maar dat ze hier onvoldoende tegen ingedekt zijn. Het merendeel van de ondervraagden schat de kosten voor een overlijdensdekking of een dekking werkonbekwaamheid te hoog in.

ALLIANZ Heeft een nieuwe applicatie gelanceerd, genaamd “Allianz Connect”. Allianz Connect zorgt ervoor dat gebruikers van deze applicatie hun wagen kunnen lokaliseren en bij een ongeval of bij pech alle gegevens meteen kunnen doorsturen naar Allianz Global Assistance. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om bij schade rechtstreeks de verzekeringsmakelaar in kwestie op de hoogte te brengen. Tot slot kunnen gebruikers van deze applicatie ook hun rijgedrag testen en hiervan een evaluatie ontvangen.

EUROP ASSISTANCE

AXA

Heeft de balans voor de zomervakantie opgemaakt. De verzekeringsmaatschappij ontving in totaal meer dan 56.000 oproepen. Dit was een stijging van 12 % in vergelijking met dezelfde periode in 2015.

Verwelkomde in juli Jef Van In als nieuwe Chief Executive Officer. Hij nam de fakkel over van Frank Koster, die naar aanleiding van de recente veranderingen binnen het management en de organisatie van AXA Group aftrad als CEO van AXA Belgium. Emmanuel Vercoustre, Deputy CEO en CFO van AXA Bank Europe, zit ad interim de Management Board van AXA Bank Europe voor.

Medische problemen in het buitenland vertoonden een stijging van 5,6% terwijl autopech in het buitenland met 6,6% steeg. Frankrijk en Spanje waren voor afgelopen zomervakantie de meest favoriete vakantiebestemmingen en tekenden het grootste aantal medische en technische interventies op, maar in Turkije en de Verenigde Staten daalden het aantal medische dossiers aanzienlijk.

BDM

In België nam men een aanzienlijke stijging van 9,1% waar van het aantal autoproblemen.

Verwelkomde op 1 augustus Hugo De Cupere. Hugo De Cupere was ruim 11 jaar actief binnen de levensverzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. Binnen BDM zal hij mee zijn vleugels zetten onder de niche- en transportverzekeringen.

ERGO INSURANCE

Organiseert jaarlijks de Taxman verkiezing, waarbij een award wordt uitgereikt aan de persoon of organisatie die de meest opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de fiscaliteit. Dit jaar werd Marc Bourgeois, hoogleraar aan de Universiteit van Luik aan de faculteit rechten, Taxman 2016. Marc Bourgeois is de oprichter van het Tax Institute. Daarnaast is hij oprichter en hoofdredacteur van het magazine “Revue de fiscalité régionale et locale” en ondervoorzitter van de Waalse Raad voor fiscaliteit en financiën.

GENERALI BELGIUM Lanceert een tak 23-beleggingsverzekering met de optie twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. Deze optie speelt in op veranderende maatschappelijke behoeften, zoals onder meer deze van nieuw samengestelde gezinnen.

PRIVATE ESTATE LIFE Heeft samen met de groep NPG Wealth Management een gemeenschappelijke naam aangenomen, namelijk One Life. Deze naamsverandering kwam er naar aanleiding van de aangekondigde fusie in december 2015 tussen Altraplan Luxemburg NV en Private Estate Life NV.

SECTORNIEUWS TE MELDEN? Bezorg het aan de redactie van FVF via ashley.vandenbroeck@fvf.be


voor elk gebouw een verzekering op maat Naargelang het type gebouw biedt AXA u de mogelijkheid om, in partnerschap met Atradius, een offerte te verkrijgen voor de verzekering ‘lasten van de mede-eigendom’ die de niet-betaling van de door de mede-eigenaars verschuldigde lasten dekt.

Schrijf u in! Gratis voor FVF-leden

meer info over ons verzekeringsgamma gebouwen en de DECAVI-trofee op www.axa.be/building

Meer informatie op www.dedagvandemakelaar.be

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet: www.axa.be Tel.: (02) 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 - ECB-nummer: BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel

Vrijuit 3 - 2016  
Vrijuit 3 - 2016