Vrijuit 2-2016

Page 1

VRIJUIT Driemaandelijks tijdschrift Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

2 April - Mei - Juni - Juli / Jaargang 2016 Afgiftekantoor Antwerpen x - P303450

EUROPESE VERORDENING ROND PRIVACY INZETTEN OP CONTINUITEIT MET EEN NIEUW JASJE - FRANK KOSTER, DE NIEUWE VOORZITTER VAN ASSURALIA BROCOM: HOE WE DE ONAFHANKELIJKE MAKELAAR OP DE KAART ZETTEN?

V.U.: Kelly Schamphelaere - Autolei 250 - 2160 Wommelgem - Afzender: FVF - Autolei 250 - 2160 Wommelgem


De Fietsverzekering

elektrische Fietsen, stadsfietsen en andere jaarlijkse Maandelijkse premie, taksen premie, taksen en kosten incl. en kosten incl.

Koersfietsen en mountainbikes Maandelijkse premie, taksen en kosten incl.

jaarlijkse premie, taksen en kosten incl.

Rechtsbijstand

€2

€ 24

€2

€ 24

Individuele ongevallenverzekering fietser

€4

€ 48

€4

€ 48

BA

€7

€ 84

/

/

Omnium + bijstand

€7

€ 84

€9

€ 108

Franchise Afschrijvingen Vergoedingsplafond

Acceptatiecriteria Veiligheidsmaatregel Aankoopwaarde (factuur)

€0 -1% vanaf de 13de maand

10 % -1% vanaf de 13de maand

€ 6000 Fiets max 2 jaar oud

€ 6000

(vanaf datum aankoopfactuur)

Art erkend fietsslot Max 10.000 eUr Btw incl.

Fiets max 2 jaar oud (vanaf datum aankoopfactuur)

www.pfiets.be

De verzekering op wieltjes Dé innovatie in verzekeringen

Art erkend fietsslot 10.000 voor eUr Verzekerings- en Financiële tussenpersonen 2 Max Federatie Btw incl.


COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Vrijuit Autolei 250 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen

4

Voorwoord

5

Nieuws van onze leden

6

Kort Gezegd

8

Uitreiking der Eretekens: video beschikbaar!

9

Thema-avond Syndicale kamer Antwerpen en Vlaams-Brabant

11

Europese verordening rond privacy

14

Inzetten op continuïteit met een nieuw jasje

19

Inspectiecampagne FSMA rond AssurMiFID

20

Dossier: Ombudsman van de verzekeringen

Eindredactie, opmaak en coördinatie: Ashley Van den Broeck

28

Wist u dat?

29

Advies administratieve vereenvoudiging

32

Nieuwe gedragsregels kredietbemiddelaar

Redactie: Ashley Van den Broeck Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Piet Vandeborne Stijn Vanhalst Tosca Annemans

36

Consument blijft gegijzeld voor zijn verzekeringen!

40

Examen kredietbemiddeling

42

Hoe we de onafhankelijke makelaar op de kaart zetten?

49

FVF vertegenwoordigde haar leden

50

Een eigen website, te moeilijk voor u? Dat dacht u maar!

53

Statuut verzekeringsmakelaar onverenigbaar met exclusiviteits-

Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22

verplichtingen 54

Het FVF-team

55

Sectornieuws

De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties

11

14 42

3

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


VOORWOORD

De kracht van de verzekeringsmakelaar Heel wat reclameslogans associëren zich met de term ‘kracht’. Iedereen herinnert zich nog ‘stop een tijger in uw tank’, een slogan van een olieproducent die deze metafoor van ‘kracht’ gebruikte om zich te differentiëren. Als men de symboliek van ‘kracht’ doortrekt naar de verzekeringen, komt men al snel tot het samenstellen van een krachtig vangnet dat de consument of het bedrijf moet opvangen wanneer er zich noodsituaties voordoen. Een krachtig vangnet dat samengesteld en gecheckt moet worden door een expert, en dit aan een correcte prijs. Niet voor niets is de slogan van onze beroepsgeroep ‘je makelaar, je beste verzekering’. De dienstverlening bovenop een verzekering is immers de ‘kracht’ van de verzekeringsmakelaar. Elke ondernemer bezint zich wel eens over zijn dienstverlening. Waar maakt hij het verschil ten opzichte van zijn concurrenten? Zal hij zijn positionering een stuk moeten aanpassen in de toekomst? Ook de verzekeringsmakelaar is hiermee bezig aangezien ook hij geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen in zijn omgeving. De verwachtingen van de consument veranderen, de verzekeringsmaatschappijen willen inspelen op allerlei trends zoals ‘the internet

4

of things’. Hoe gaat de verzekeringsmakelaar hiermee om? Waar dient hij zijn ‘kracht’ op in te zetten? Dit thema is brandend actueel, voor FVF reden genoeg om de volgende De Dag van de Makelaar hier volledig aan te wijden. Via topsprekers en interessante debatten wordt er stilgestaan bij de belangrijke plaats die de verzekeringsmakelaar in deze vernieuwde wereld blijft innemen. Het inhoudelijk programma wordt bovendien in een ‘interactief’ kleedje gestopt. Traditiegetrouw vindt op het einde de uitreiking van de Gulden Regel plaats, een prestigieuze award die dit jaar zelfs volledig inspeelt op het thema. Benieuwd naar meer? Om het volledige programma te ontdekken, surf snel naar www.dedagvandemakelaar.be. Inschrijven is de boodschap! Aan iedereen een deugddoend zomerverlof toegewenst en alvast tot 14 oktober. Christophe Thoen - Hoofdredacteur

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


NIEUWS VAN

Onze leden

Welkom All Finance bvba Leonardstraat 16 bus 1 3970 Leopoldsburg TEL. 011 39 29 49

Jacquemyn Femke Nekkerspoelstraat 427 2800 Mechelen TEL. 0483 59 58 48

V.L.-Services Maaseik bvba Dorperberg 32 3680 Maaseik TEL. 089 86 44 78

Aquila Invest bvba Turnhoutsebaan 206 2970 Schilde TEL. 03 320 25 10 FAX. 03 320 25 19

Kantoor Gerd Bergmans gcv Martelarenstraat 59 2400 Mol TEL. 014 31 27 37

Van Den Stockt bvba Opperstraat 14 1770 Liedekerke TEL. 053 66 47 78

Assurit bvba Lummenseweg 100 3580 Beringen TEL. 011 76 01 91

Lioen nv Stationsstraat 2 2950 Kapellen TEL. 03 660 05 55 FAX. 03 660 05 50

Bedrijfs- en Verzekeringskantoor Mortsel bvba Pasteelsstraat 1 2640 Mortsel TEL. 03 451 88 93

VERCOMO bvba Bouwelsesteenweg 16 2560 Nijlen TEL. 03 420 09 20 FAX. 03 420 09 29

Regionaal Hypotheekkantoor ebvba Elisabethlaan 379 8400 Oostende TEL. 059 43 44 45 FAX. 059 43 44 46

Bureau De Courtage Associés Europe bvba rue des Savoyards 26 1495 Villers-la-Ville TEL. 071 87 76 58

Scheers Pieter Hoogstraat 6 1861 Wolvertem TEL. 0496 86 50 15

Comopolis bvba Albrechtlaan 21 9300 Aalst TEL. 053 72 94 77

Secure Investments bvba Handelslei 14 B 2980 Zoersel TEL. 0497 39 99 38

J. Louwette bvba Tongersesteenweg 123 3800 Sint-Truiden TEL. 011 68 54 31 FAX. 011 70 27 47

Uyttebroeck Filip Leopold Beosierlaan 60 3010 Kessel-Lo (Leuven) TEL. 0498 69 41 69

Verzekeringen De Leeuw bvba Hoogstraat 162 8540 Deerlijk TEL. 056 72 34 03 FAX. 056 70 32 81 Verzekeringen Middernacht bvba Mechelsesteenweg 338 1933 Sterrebeek TEL. 0498 23 12 97 Zakenkantoor Huysman nv Stationsstraat 83 9900 Eeklo TEL. 09 376 14 05 FAX. 09 376 14 82

Geboorte Op 5 mei 2016 werd Louis geboren, zoontje van bestuurslid van de Syndicale kamer OostVlaanderen I Ellen Brusselaers. FVF wenst de familie een dikke proficiat! Gecondoleerd

• • •

Op 23 april 2016 overleed Andreas Vantomme, oud-lid en vader van FVF-leden Katleen en Koen Vantomme. Op 18 april 2016 overleed Louis Lemmens, vader van FVF-lid Ronny Lemmens. Op 30 maart 2016 overleed Yvonne Vercauteren, schoonmoeder van Roger Huygens, voorzitter van FVF.

FVF wenst de familie alsnog erg veel sterkte.

5

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


KORT GEZEGD Minder dan 1% van Belgen op de hoogte van strengere maatregelen voor recidivisten

Belgische verzekeringssector driemaal op Europese podium voor welzijn van werknemers

Sinds 1 januari 2015 werd een uitbreiding van de recidiveregeling doorgevoerd zodat ook combinaties van de zwaarste overtredingen bestraft kunnen worden. Met deze nieuwe maatregel worden chauffeurs geviseerd die ondanks een eerste veroordeling toch opnieuw een zware overtreding begaan.

Verschillende casestudies omvatten succesvolle initiatieven voor het welzijn van de werknemers in de verzekeringssector en innovatieve oplossingen voor de demografische uitdagingen van de sector. De Europese sociale partners van het Insurance Sectoral Social Dialogue Committee (ISSDC) maakten deze reeks initiatieven beschikbaar voor het publiek. De casestudies toonden enkele initiatieven die het evenwicht tussen werk en privé, kwalificaties en een leven lang leren, gezondheid en veiligheid op het werk, langer werken en telewerk in de verzekeringssector bevorderen.

In november 2015 voerde het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) een meting uit bij het grote publiek om na te gaan of de nieuwe maatregel bekend was bij het grote publiek. Hieruit bleek dat minder dan 1% van de respondenten wist dat er een stengere recidiveregeling werd ingevoerd. De sancties worden onder andere toegepast voor: rijden onder invloed van alcohol en drugs, rijden zonder geldig rijbewijs, overtredingen van de 4e graad, … Via bannering op sociale media en dankzij de hulp van de politie, het BIVV en de FOD Justitie is het de bedoeling om iedereen deze boodschap te laten onthouden.

BTW en bestuurdersvenootschappen Eind 2014 publiceerde de BTW-administratie twee beslissingen waardoor vennootschappen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verplicht werden om BTW aan te rekenen vanaf 1 januari 2015. FVF vocht met succes de te krappe termijn van inwerkingtreding aan. De verplichting werd door de beleidscel van de Minister van Financiën uitgesteld tot 1 juni 2016. In nieuwflashes, die leden steeds op de ledenzone kunnen terugvinden, informeerde FVF reeds onder meer over de inhoud van de beslissing van de BTWadministratie dd. 30/03/2016. Voor verdere uitwerking raadt FVF haar leden aan om contact op te nemen met een boekhouder of fiscalist.

België was bijzonder goed vertegenwoordigd, met maar liefst drie van de elf cases die uitvoerig beschreven werden. Eén van deze cases was het opleidingsprogramma van CEPOM voor het personeel van verzekeringsmakelaars. CEPOM - ofwel Courtiers Education Paritaire/Paritaire Opleiding Makelaars - werd in maart 2000 door de sociale partners opgericht ter bevordering van de opleiding en de werkgelegenheid in de sector van de makelarij en de verzekeringsmaatschappijen. Het opleidingsaanbod is bestemd voor het personeel van verzekeringskantoren die deel uitmaken van het Paritair Comité 307. Meer info: www.cepom.be . De casestudies staan ter beschikking op de website van Insurance Europe.

Vaast Leysen overleden Op 22 maart 2016 overleed Vaast Leysen, één van de medeoprichters van de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM). Hij werd 25 jaar geleden verkozen tot de eerste voorzitter van de vereniging en was jarenlang beherend vennoot van de Bank J. Van Breda en Vanbreda Risk & Benefits. Vaast Leysen was de vader van Mark Leysen, CEO van Vanbreda Risk & Benefits en huidig voorzitter van BVVM. Hij overleed op 94-jarige leeftijd.


Assuralia neemt nota van groen licht van Comité voor Schadeafwikkeling voor vergoeding van lichamelijke letsels van de slachtoffers van 22 maart Assuralia heeft kennis genomen van de beslissing waarbij het Comité voor Schadeafwikkeling de aanslagen van 22 maart erkent als daden van terrorisme en toelating verleent om de procedure voor schadeloosstelling op te starten. Dit Comité heeft groen licht gegeven aan de verzekeringsmaatschappijen om de lichamelijke schade van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart volledig te vergoeden, conform de waarborgen van de verschillende verzekeringen die geroepen worden om tussen te komen. Voor alle andere schade is een voorlopig vergoedingspercentage vastgelegd, dat tijdens de komende maanden moet herbekeken worden. Deze beslissing kadert in de publiek-private samenwerking, die de wet van 1 april 2007 ingericht heeft teneinde de dekking van terrorisme mogelijk te maken in de meest courante verzekeringsovereenkomsten. De verzekeringsmaatschappijen kunnen alleen maar vaststellen dat het Comité met de vaststelling van een voorlopig uitkeringspercentage voor niet-lichamelijke schades voorzichtig is geweest. Het Comité voor Schadeafwikkeling komt op geregelde tijdstippen samen om zijn beslissing aangaande de vergoedingspercentages opnieuw te evalueren in functie van de evolutie van de situatie en van de aangegeven schades. Behoudens een nieuwe zware terreurdaad dit jaar, waardoor het door de wet bepaalde interventieplafond van 1.200.000 euro eventueel overschreden zal worden, is Assuralia hoopvol dat het Comité tegen uiterlijk eind 2016 de verzekeringsmaatschappijen de toelating zal geven om, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, alle mogelijke vormen van verzekerde schade van de slachtoffers volledig te vergoeden.

7

Aantal fraudegevallen via internetbankieren stijgt Febelfin stelde in het eerste kwartaal van 2016 vast dat het aantal fraudegevallen via internetbankieren is gestegen. De fraudeurs benaderen hun slachtoffers voornamelijk via de phishing-techniek, een techniek waarbij via valse e-mails en websites wordt gevraagd om de bankkaart op te sturen naar ‘de bank’ en om de bijhorende pincode in te geven op deze valse website. Ook kan er gevraagd worden om de code van de kaartlezer in te geven. Febelfin geeft alvast een aantal tips mee om fraudegevallen te voorkomen: • Geloof nooit blindelings elke e-mail die van een vertrouwde instantie lijkt te komen, zelfs al ziet deze er vertrouwd en herkenbaar uit. Bij twijfel, stuur de mail naar het centraal contactpunt van uw bank (meestal phishing@uwbank.be); • Uw bank zal nooit via e-mail vragen om de codes - waarmee u moet aanmelden bij het internet bankieren - in te voeren op haar website. Deze codes zijn strikt persoonlijk; • Stuur uw bankkaart nooit op met de post. Geef de pincode van uw bankkaart aan niemand door.

Jan Van Autreve benoemd tot CEO van NN Belgium Jan Van Autreve, CEO van Delta Lloyd Life in België sinds 2010, werd op 1 juli 2016 aangesteld als CEO van NN Belgium. Hij volgt Quinten Fraai op die deze functie sinds februari 2013 bekleedde. Jan Van Autreve heeft reeds een ruime ervaring in de sector van de financiële dienstverlening opgedaan. Voor zijn positie als CEO van Delta Lloyd Life, bekleedde hij verschillende functies in het senior management van Delta Lloyd, Swiss Life en KBC Securities.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


UITREIKING DER ERETEKENS: VIDEO BESCHIKBAAR!

Zoals u reeds kon lezen in Vrijuit 3 - 2015, vond op 21 oktober 2015 de uitreiking der eretekens plaats, een officiële plechtigheid van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

De uitreiking stond die dag in het teken van de verzekeringstussenpersonen en werd mede ondersteund door FVF, Feprabel en BVVM. Heel wat laureaten kregen een officiële onderscheiding als gevolg van hun vakbekaamheid en de uitzonderlijke verdiensten die zij in hun beroepsleven hebben bewezen. FVF-leden kunnen nu ook de video bekijken met onder meer enkele getuigenissen van laureaten, alsook een reactie van KoenTorfs, de ondervoorzitter van FVF die de nationale titel van ‘Eredeken van de Arbeid’ in ontvangst nam.

Als FVF-lid kan u op de e-bib de video bekijken: • • • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “E-bib” en log in; Klik vervolgens op “Studies en publicaties”; Klik tenslotte op “Eliten van de Arbeid”.

DE VUYST NANCY Verzekeringstussenpersoon wenst klantenportefeuille of reeds bestaand kantoor in regio Antwerpen over te nemen, of zich in te kopen als vennoot. 19 jaar ervaring als bank- en verzekeringstussenpersoon voor particulieren en kleine KMO’s. De Vuyst Nancy gsm: 0476 89 69 54 e-mail: nancy_devuyst@telenet.be

8

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


THEMA-AVOND SYNDICALE KAMER ANTWERPEN EN VLAAMS BRABANT Op 27 april organiseerden de syndicale kamer Antwerpen en de syndicale kamer Vlaams-Brabant een thema-avond in het kader van ‘digitalisering’. De officiële inhuldiging van de avond gebeurde door Wim Denkens, de voorzitter van de syndicale kamer Antwerpen.

Na de openingsspeech, gaf Stijn Vanhalst, juridisch medewerker bij FVF, een uiteenzetting over de controles van de FSMA in het kader van de AssurMiFID-gedragsregels. Tijdens deze uiteenzetting werden onder meer de procedure van de controle en de bijstand van FVF toegelicht. Vervolgens gaf Saskia Mannaerts, docent bij Brokers Training en tevens actief in de Raad van Bestuur van Brokers Training en de syndicale kamer Antwerpen, een presentatie over digitalisering.

Tijdens deze presentatie werd verder gebouwd op de regionale workshops die kort na De Dag van de Makelaar door FVF werden georganiseerd. De voorzitter van de syndicale kamer Vlaams Brabant, Dirk Gysemans, sloot de avond af. De aanwezigen konden op het einde nog nagenieten van de avond tijdens een receptie.

exclusief voor leden van FVF!

Op zoek naar een nieuwe medewerker? Plaats uw vacature vandaag nog op de FVF-jobsite www.werkenbijeenverzekeringsmakelaar.be

9

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Ons partnership vandaag, het succes van morgen.

Momenteel vieren we onze 115de verjaardag in België, maar tegelijk investeren we voluit in de toekomst samen met de makelaars.

Bekijk onze film

Ontdek onze video: www.generali.be/115years Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW-KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - www.generali.be - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - E-mail: generali_belgium@generali.be Tel.: 02 403 89 00 - Fax: 02 403 88 99 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) 0145 (KB van 04/07/1979 - BS van 14/07/1979) - Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026


EUROPESE VERORDENING ROND PRIVACY FVF WAAKT OVER HET WERKKADER VAN DE VERZEKERINGSMAKELAAR Op 4 mei werd een verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens ((EU) 2016/679 van 27 april 2016) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Door snelle technologische ontwikkelingen en globalisering zijn volgens de verordening nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens ontstaan. De mate waarin persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld, is significant gestegen. Dankzij de technologie kunnen bedrijven en overheden bij het uitvoeren van hun activiteiten meer dan ooit tevoren gebruikmaken van persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens is niet nieuw, denken we onder meer aan Richtlijn 95/46/EG. De principes van deze richtlijn blijven behouden, maar in het licht van een steeds belangrijker wordende digitale economie is een coherenter kader voor gegevensbescherming vereist. Hoewel de verordening de verwerking van persoonsgegevens aan een aantal voorwaarden onderwerpt, is deze niet allesomvattend. Op bepaalde vlakken voorziet de verordening dat de regels door de lidstaten kunnen worden gespecifieerd. De verordening besteedt daarnaast ook zelf bijzondere aandacht aan bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische gegevens. Laat dit nu net één van de categorieën van persoonsgegevens zijn waarmee een verzekeringsmakelaar regelmatig in contact komt. Hieronder worden kort een aantal principes uiteengezet. TOEPASSINGSGEBIED Gegevens die kunnen worden teruggekoppeld aan een natuurlijk persoon worden beschouwd als zijnde persoonsgegevens. Hieruit volgt enerzijds het ruime toepassingsgebied van de verordening. Anderzijds is de verordening niet van toepassing op geanonimiseerde gegevens. GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden voor zover daar een grondslag voor bestaat. De verordening meldt een beperkt aantal gronden op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Enkele grondslagen worden hieronder behandeld. Een eerste is de voorafgaandelijke toestemming van de betrokken persoon. In de praktijk wordt vaak beroep gedaan op deze grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

11

Een geldige toestemming verkrijgen is echter nog niet zo eenvoudig en maakte al meermaals het voorwerp uit van discussies. De toestemming moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. De overwegingen bij de verordening melden hierover het volgende: “Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. Hiertoe zou kunnen behoren het klikken op een vakje bij een bezoek aan een internetwebsite, het selecteren van technische instellingen voor diensten van de informatiemaatschappij of een andere verklaring of een andere handeling waaruit in dit verband duidelijk blijkt dat de betrokkene instemt met de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden. De toestemming moet gelden voor alle verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel of dezelfde doeleinden dienen. Indien de verwerking meerdere doeleinden heeft, moet toestemming voor elk daarvan worden verleend. Indien de betrokkene zijn toestemming moet geven na een verzoek via elektronische middelen, dient dat verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig storend voor het gebruik van de dienst in kwestie.” De verwerking van persoonsgegevens is ook toegestaan voor zover een wettelijke grondslag hierin voorziet. Deze wettelijke bepaling moet duidelijk en nauwkeurig opgesteld zijn. Zowel een wettelijke bepaling uit het Unierecht (Europese wetgevende bepaling) als een bepaling uit het recht van een lidstaat komen in aanmerking.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Het is daarnaast mogelijk dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten. Dit zal bij een verzekeringsovereenkomst vaak het geval zijn. Verwerking van persoonsgegevens is ook mogelijk voor zover de verwerker hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan. De betrokkene heeft verder: • het recht van inzage, met andere woorden het recht om de persoonsgegevens die over hem zijn ingezameld op regelmatige basis en op eenvoudig verzoek in te zien; • het recht om de over hem verzamelde persoonsgegevens te laten rechtzetten, indien deze niet meer correct zijn; • de mogelijkheid om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, bijvoorbeeld in geval van direct marketing. Nieuw is : • het recht om vergeten te worden. Wanneer bijvoorbeeld het bewaren van de verzamelde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, rekening houdend met het doel waarvoor ze werden verzameld, mag men deze laten wissen. Dit recht kan onder meer worden beperkt wanneer hier een wettelijke grondslag voor bestaat of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of in het kader van het openbaar gezag;

VOORAFGAANDELIJKE COMMUNICATIE Alvorens gegevens verwerkt worden, dient de betrokkene hiervan op de hoogte gesteld te worden. De verwerker moet hierover op transparante wijze, in eenvoudige en gebruikelijke taal communiceren. Volgende zaken moeten minstens worden meegedeeld: • het feit dat de persoonsgegevens worden verwerkt; • de doeleinden van de verwerking; • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; • de rechten waarover je als betrokken persoon beschikt. RECHTEN VAN DE BETROKKENE De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

12

• het recht om, ingeval van geautomatiseerde verwerking van gegevens, een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens om die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Deze gegevens moeten worden overgemaakt in een gestructureerd, leesbaar document, dat vlot over te dragen is. Dit recht geldt enkel wanneer de betrokkene toestemming gaf voor de verwerking of de verwerking volgt uit een gesloten overeenkomst. ORGANISATORISCHE MAATREGELEN De wet verplicht verwerkers en de verwerkingsverantwoordelijken tot: • het nemen van passende maatregelen om misbruik van de persoonsgegevens te voorkomen, onder meer door pseudonimisering en versleuteling van de gegevens, gekoppeld aan de verplichting om inbreuken te melden aan de bevoegde toezichthoudende instantie; • het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming die onder meer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en zijn werknemers informeert en adviseert over de verplichtingen in het kader van gegevensbescherming en toeziet op de naleving hiervan.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


VERANTWOORDELIJKHEID - WELKE ROL SPEELT DE VERZEKERINGSMAKELAAR? Twee belangrijke concepten in de verordening zijn deze van verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. De verordening legt deze begrippen als volgt uit: Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

op te leggen, met onder meer de mogelijkheid om een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking op te leggen of zelf een verwerkingsverbod. De verordening geeft iedere schadelijdende partij de mogelijkheid een schadevergoeding te vorderen van de betrokken verwerker of verwekingsverantwoordelijke. Gedeelde verantwoordelijkheid alsook regres (van een gedeelte) van de schadevergoeding van de verwerker naar de verwerkingsverantwoordelijke of omgekeerd is mogelijk. De verordening geeft een aantal richtlijnen voor het opleggen van administratieve geldboeten. De tekst voorziet onder meer in geldboeten tot 20.000 euro of voor ondernemingen een bepaald percentage van de wereldwijde jaaromzet van het voorgaande boekjaar. De tekst laat ruimte voor initiatieven door de lidstaten.

De feitelijke situatie zal bepalen of een verzekeringsmakelaar optreedt als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke. Belangrijk hierbij is dat het statuut de verplichtingen en de daaruit volgende, al dan niet gedeelde, verantwoordelijkheden bepaalt. Wenst een verzekeringsmakelaar zelf persoonsgegevens te verzamelen van zijn klanten, zal hij dit enkel kunnen doen voor zover hiervoor een grondslag bestaat en mits naleving van een aantal hieronder voorziene verplichtingen. Zo doet een verwerkingsverantwoordelijke enkel beroep op een verwerker die de nodige garanties biedt met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens. De verordening verwijst naar de te sluiten overeenkomst tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke die onder meer het onderwerp en de duur, de aard en het doel en de verwerking, het soort persoonsgegevens en de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker omschrijven. In het verleden werden hieromtrent al meerdere initiatieven genomen. FVF-leden kunnen deze initiatieven terugvinden op de e-bib van FVF. Verder benadrukt de verordening het belang van (op te stellen) gedragscodes die moeten bijdragen tot de naleving van de in de verordening vermelde verplichtingen. In het verleden werden hieromtrent al meerdere initiatieven genomen.

INWERKINGTREDING De verordening is rechtstreeks van toepassing vanaf 25 mei 2018. De verordening, evenals thans nog van toepassing zijnde wetgeving, kunnen leden terugvinden op de e-bib van FVF. WAT DOET FVF? Bovenstaande verordening zal gevolgen hebben voor de Belgische context. De bestaande wetgeving zal op vele plaatsen nog aangepast moeten worden. FVF vroeg reeds een overleg aan met de betrokken instanties. Zonder het belang van een gedegen bescherming te onderschatten, wenst FVF te voorkomen dat nieuwe reglementering het werkkader van een verzekeringsmakelaar beknot. FVF stelt een aantal zaken ter beschikking op de e-bib (cfr. kader hieronder). Deze documenten zullen uiteraard worden aangevuld en geactualiseerd in functie van de (nieuwe) verplichtingen die voortvloeien uit de verordening en de initiatieven die op Belgisch vlak zullen genomen worden.

Op zoek naar meer info over de Wet Privacy?

SANCTIES Niet-naleving van de verplichtingen blijft niet zonder gevolg. De verordening voorziet voor de toezichthoudende instanties onder meer de mogelijkheid om de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke te controleren en corrigerende maatregelen

13

FVF-leden vinden alle informatie terug op de e-bib: • Surf naar www.fvf.be; • Klik op “E-bib” en log in; • Klik op “Reglementering” > “Wet privacy”

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INZETTEN OP CONTINUÏTEIT MET EEN NIEUW JASJE Frank Koster, de nieuwe voorzitter van Assuralia Eind februari werd Frank Koster, CEO van AXA Belgium, verkozen tot voorzitter van Assuralia. De volgende twee jaar zal hij Assuralia leiden doorheen de diverse uitdagingen die op de verzekeringssector afkomen. Zal hij een nieuwe wind doen waaien? Welke dossiers wil hij tijdens zijn mandaat concreet aanpakken? Hoe ziet hij de samenwerking met de makelaarsfederaties? Vrijuit interviewde Frank en vroeg zijn visie over allerhande thema’s.

Nogmaals proficiat met uw voorzitterschap bij Assuralia! Nu u aan het roer staat van de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, welke prioriteiten wenst u onder uw voorzitterschap te realiseren? Frank: Als ik kijk naar Assuralia, zie ik een goed functionerende organisatie die inzet op drie belangrijke prioriteiten, namelijk de vergrijzing, de digitalisering en de maatschappelijke rol van de verzekeringsmaatschappijen. Tijdens mijn mandaat wil ik mij in eerste instantie verder concentreren op deze drie prioriteitsdomeinen. Zeker de maatschappelijke rol van de verzekeringsmaatschappijen zal nooit aan belang minderen. Denken we maar aan het vinden van solide oplossingen voor moeilijk te verzekeren risico’s, zoals bijvoorbeeld natuurrampen en terrorisme. Ook bij de medische verzekeringsoplossingen ben ik ervan overtuigd dat we vanuit de sector nog meer kunnen groeien en onze dienstverlening kunnen verhogen. Kortom, de prioriteitsdomeinen van Assuralia blijven dus onverminderd bestaan. Ik wil als voorzitter wel de moderne wind die ik meebreng doorheen de sector laten waaien. We moeten kijken naar de toekomst en naar de groeidomeinen. De sector moet bereid zijn om te veranderen, en dit door het productaanbod te blijven vernieuwen. Een hot item is Solvency II. Eén van de pijlers van Solvency II gaat over de grotere transparantie over de bedrijfscijfers naar het publiek toe. Waar gaan die bedrijfscijfers volgens u consulteerbaar zijn? Welke rol heeft de verzekeringsmakelaar hierin te spelen? Frank: Solvency II is inderdaad extreem belangrijk. Mijns inziens is de implementatie naar Belgisch recht goed verlopen,

14

niettegenstaande dat het een huzarenstukje was voor de diverse verzekeringsmaatschappijen en voor de toezichthouders. De transparantie over de bedrijfscijfers zit vervat in de derde pijler van Solvency II. Zo moeten de verzekeringsmaatschappijen individueel over hun solvabiliteit en risicobeheer rapporteren aan de Nationale Bank, maar ook aan het grote publiek. Op dit moment zitten we in een fase waarbij elke verzekeringsmaatschappij enkel individueel rapporteert aan de Nationale Bank. In 2017 volgt een eerste rapportering van de bedrijfscijfers aan het grote publiek. Elke verzekeringsmaatschappij zal deze bedrijfscijfers op haar eigen website plaatsen. De verzekeringsmakelaar heeft volgens mij hierin ook een rol te spelen. Hij zal namelijk de cijfers moeten interpreteren. Men zal immers verder moeten kijken dan enkel en alleen een percentage.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Hanteert Solvency II voldoende het proportionaliteitsprincipe voor de kleinere verzekeringsondernemingen? Frank: Er is als verzekeringsmaatschappij geen ontkomen aan Solvency II. Als je een omzet hebt boven de minimumgrens, wat voor de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen zo is, dien je alle drie de pijlers van Solvency II te implementeren. Er is geen sprake van een lichter regime, zeg maar een Solvency 1.5. Ik wil wel benadrukken dat de Nationale Bank een eigen beoordeling kan hanteren bij de controle op de Solvency II-vereisten. Zij kan daarbij uiteraard rekening houden met de grootte van de verzekeringsonderneming. Digitalisering is in tal van sectoren een uitdaging, ook in de verzekeringssector. Zoals u eerder al zei, behoort dit tot één van de prioriteitsdomeinen van Assuralia. Waar liggen voor u de klemtonen? Frank: Het belang van digitalisering kan inderdaad niet onderschat worden. Het is natuurlijk wel zo dat elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen digitaliseringsagenda heeft. Assuralia wil zich niet mengen in de strijd om wie de beste digitale applicatie heeft. Er zijn een beperkt aantal onderwerpen die wel op het niveau van Assuralia besproken en geregeld kunnen worden. Zo wil Assuralia de wetgever helpen om digitale communicatie juridisch op hetzelfde niveau te plaatsen als papieren communicatie. Daarnaast was het ook opportuun om vanuit Assuralia één uniform e-aanrijdingsformulier te maken. Het papieren aanrijdingsformulier is immers voor iedereen hetzelfde en wordt bovendien gebruikt tijdens een stressgevoelige situatie. Dan is het verkiesbaar om één duidelijke en uniforme standaard te hebben.

‘De verzekeringsmakelaar speelt een belangrijke rol bij het e-aanrijdingsformulier en zal dit ook blijven doen. De standaardapplicatie laat immers toe dat de klant zijn verzekeringsmakelaar kan instellen waardoor het digitale formulier ook bij de verzekeringsmakelaar toekomt.’ 15

Hoe verhoudt het initiatief van het e-aanrijdingsformulier zich ten opzichte van de rol van de verzekeringsmakelaar? Frank: De verzekeringsmakelaar speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol en zal dit ook kunnen blijven doen. De standaardapplicatie laat immers toe dat de klant zijn verzekeringsmakelaar kan instellen waardoor het digitale formulier ook bij de verzekeringsmakelaar toekomt. Eén van de componenten van ‘digitalisering’ is het fenomeen van Big Data. Via tal van wegen wordt informatie vergaard over het gedrag en profiel van de consument. Gaat dit volgens u een impact hebben op de inschatting van de individuele risico’s? Zal hierdoor het solidariteitsprincipe mogelijk onder druk te komen staan? Frank: Big Data is een geweldige opportuniteit om meer waarde te bieden voor de consument, waarbij het beter inschatten van de risico’s slechts één van de mogelijke voordelen is. Big data is meer dan big brother is watching you. Het solidariteitsprincipe is en blijft heel belangrijk in de verzekeringssector.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW We zullen mogelijks nieuwe grenzen moeten opzoeken van wat nu effectief een individueel risico is en wat niet. Het is niet alleen aan de verzekeringssector, maar ook aan de politiek en de maatschappij om hieromtrent in gezamenlijk overleg te gaan en dus te zien waar men de grens kan trekken. Daarnaast zal Big Data ook kunnen leiden tot meer preventie rond risico’s. Bovendien zal dit vele nieuwe opportuniteiten bieden voor de creatie van nieuwe producten en diensten voor de consument. Hoe staat u ten opzichte van de overvloed aan reglementering? Welke prioriteiten zijn er voor u inzake Twin Peaks II en de omzetting van de Richtlijn betreffende de Verzekeringsdistributie (IDD)? Frank: De verzekeringssector is nog maar nauwelijks bekomen van de invoering van het gehele AssurMiFID-proces dat binnen een zeer krap tijdsbestek uitgerold is naar onze sector. Wat voor Assuralia belangrijk is, is het vinden van de juiste balans voor de consument. Een schadeverzekering is geen beleggingsverzekering met onderliggende fondsen. Vanuit Assuralia zijn we voor een gedegen consumentenbescherming en we zullen vanuit Assuralia zeer goed moeten waken over de praktische toepasbaarheid van de regelgeving en de consistentie ervan. Consumentenbescherming mag men niet te complex maken, want dan bijt het zichzelf in de staart. Het initiële doel, namelijk de adequate consumentenbescherming, moet bereikt worden. Een overmaat aan regelgeving kan een gezonde dienstverlening aan de consument in de weg staan. Anderzijds zou de invoering van een medische index bijzonder nuttig zijn om onze dienstverlening te kunnen verhogen bij de medische verzekeringsoplossingen. Dergelijke toetssteen is voor de verzekeringssector een absolute sine qua non. De IDD zal een verplichte productfiche voor schadeverzekeringen met zich mee brengen. De verzekeringsmaatschappijen zullen deze productfiche moeten opstellen. Op Europees niveau wordt de inhoud ervan momenteel verder uitgewerkt. Met welke zaken moet de wetgever volgens u rekening houden? Frank: Het belangrijkste is dat de consument daadwerkelijk iets aan die fiches zal hebben. Een fiche met pictogrammen of symbolen eerder dan ingewikkelde paragrafen, kan in onze ogen een handig middel zijn om de basisaspecten van een verzekering helder te vatten, maar het moet tegelijk duidelijk zijn dat de polisvoorwaarden precies vastleggen wat er gewaarborgd wordt. De fiche zou dus best flexibel zijn en voor verzekeringsmaatschappijen de ruimte laten voor innoverende productontwikkeling.

‘Het is een vaststaand feit dat verzekeringsmakelaars een significant marktaandeel hebben, hetgeen ook zo weerspiegeld wordt in het profiel van de leden van Assuralia. De verzekeringsmakelarij is een enorm belangrijke partner en dit zal zo blijven.’ Tenslotte wensen wij ook hier digitale tools te mogen gebruiken en niet verplicht te worden te houden aan een papieren formaat. Assuralia pleit voor de toegang tot het rijksregister. Ook FVF is vragende partij dat verzekeringsmakelaars het rijksregisternummer van hun klanten kunnen verwerken en stockeren. Ziet u dit op korte termijn realiseerbaar? Frank: Ik zou niet weten waarom dit niet op korte termijn kan. We hebben de sleutels helaas niet in handen. Ik geloof dat je moet regeren op basis van voortuitgang. Aan het gebruik van het rijksregisternummer zijn immers grote voordelen verbonden, ook voor de consument. Denk maar aan het gemakkelijker traceerbaar maken van de verzekeringsnemers. Door de hoge mobiliteit wordt deze vraag immers enkel maar groter. Assuralia bundelt zowel makelaarsmaatschappijen, agentenmaatschappijen als directe verzekeraars. De belangen liggen niet altijd gelijk. Welke strategie hanteert u hierrond? Hoe ziet u de samenwerking met de makelaarsfederaties als voorzitter van Assuralia? Frank: Vanuit Assuralia zijn we onpartijdig ten aanzien van de diverse distributiekanalen. De kernactiviteit is het behartigen van de leden, met andere woorden de verzekeringsmaatschappijen. De verzekeringstaart moet groeien! We beogen een gezonde groei van de verzekeringsmarkt. Het is een vaststaand feit dat verzekeringsmakelaars een significant marktaandeel hebben, hetgeen ook zo weerspiegeld wordt in het profiel van de leden van Assuralia. Vanuit Assuralia geven we dan ook rekenschap aan de bestaande verhoudingen binnen de markt. De verzekeringsmakelarij is een enorm belangrijke partner en dit zal zo blijven. Bedankt voor het gesprek, Frank!

16

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Publireportage

AXA, partner van alle ondernemingen Vaak beschouwd als marktleider bij kmo’s en grote ondernemingen, positioneert AXA Belgium zich steeds meer als bevoorrechte partner van de Zeer Kleine Ondernemingen. “Zeven jaar op rij werd AXA verkozen als beste verzekeringsmerk ter wereld”, zegt Philippe Courouble, Head of P&C corporate. “We stellen onze expertise ten dienste van de bedrijven, ongeacht hun omvang”. De arbeidsmarkt evolueert. Jaarlijks komen er in België meer en meer zko’s (Zeer Kleine Ondernemingen) bij; per jaar zo’n 80.000 en zij vertegenwoordigen 95% van de Belgische ondernemingen. Daarom heeft AXA, sinds 2014, haar aanbod voor zelfstandigen en zaakvoerders van kleine ondernemingen sterk gedynamiseerd. Naast de mediacampagnes om de positie van AXA als ideale partner te versterken, werd het pakket talensia herzien om nog beter te beantwoorden aan de behoeften van de markt. Een andere vaststelling is dat onze maatschappij, en vooral de zaakvoerders van zko’s, voor nieuwe uitdagingen staat: mobiliteit, reactiviteit, concurrentie en tijdsoptimalisatie. Dit jaar innoveert AXA met een nieuwe ‘end to end’ digitale tool: bizzlink. In slechts 3 stappen kan de makelaar een tarief raadplegen, een offerte opmaken en een BOAR-contract (nietauto) opstellen voor een zeer kleine onderneming (tot 5 personen, zaakvoerder inbegrepen). “De offerte en/of het contract worden digitaal verstuurd naar de klant en het BMS (Brokers Management System) wordt bijgewerkt via bloc retour Telebib 2. Op die manier vermindert het administratieve werk van de makelaar” legt Philippe Courouble ons uit.

“Bizzlink is de ideale tool voor makelaars die werken met starters en zko’s.” www.axa.be AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel - Internet : www.axa.be Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

De nieuwe tool is: ■■ Single sign on: via de technische platformen Portima, ASweb en ASmob. ■■ Snel: in enkele kliks zijn de offerte en de prijs onmiddellijk beschikbaar. ■■ Ook voor pc en tablet: (4G) zowel toegankelijk op kantoor als bij de klant. ■■ Paperless: verkleint de ecologische voetafdruk van zowel AXA als de makelaar. ■■ Concurrentiële tarieven voor de verzekeringen die kunnen worden afgesloten. Bizzlink kan voor de meeste zko’s een tarief geven. Valt een zaak toch ‘buiten scope’, dan ontvangt de makelaar onmiddellijk informatie via kleurcodes (groen/oranje/rood). Groen en rood staan respectievelijk voor de aanvaarding en de weigering van de zaak. Is de zaak ‘oranje’, dan worden de door de makelaar ingevoerde gegevens opgepikt door de back office voor een grondigere analyse. De nieuwe tool bizzlink past perfect in de nieuwe strategie ‘Simple and Connected’ waarvoor AXA nauw samenwerkt met de verzekeringstussenpersonen. Sinds de geleidelijke lancering in januari is het aantal nieuwe zaken via bizzlink meer dan bemoedigend. Dankzij het advies en de feedback van de eerste gebruikers, wordt de tool voortdurend verbeterd. Tegen juni zullen 2000 verzekeringstussenpersonen ermee uitgerust zijn.


10 0 % As s u r M i F I D

uw website lees- & zichtbaar op alle toestellen!

WILLEMOT BROKER WEB DE VOORDELEN VAN EEN WEBSITE ZONDER DE LASTEN!

Krijg een professionele website met alle functionaliteiten om meer informatie door te geven en uw klant toegang te geven tot zijn verzekeringsdossier, extra verkoop te stimuleren ĂŠn tegelijkertijd aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Klanten portaal Bibliotheek van verzekeringsdocumenten Wettelijke bepalingen Productinformatie

80 verzekeringsspecialisten en specifieke IT-Tools om uw makelaarsleven gemakkelijker te maken.

Algemene verzekeringsinformatie Veelgestelde verzekeringstechnische vragen

Ontdek onze dienstencatalogus op

Vraag een kennismakingsgesprek via easy@willemot.be

www.wi lle m o t. e u Willemot NV Coupure Rechts 228 - 9000 Gent Tel 09 265 08 11 | easy@willemot.be Verzekeringsmakelaar FSMA 010 361 A (BTW) BE 0420 942 881 RPR Gent


INSPECTIECAMPAGNE FSMA ROND ASSURMIFID

De FSMA is sinds enkele maanden gestart met een reeks inspecties bij verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen in het kader van de AssurMiFID-gedragsregels. Tientallen verzekeringstussenpersonen zullen tijdens deze inspectiecampagne het bezoek krijgen van de FSMA. De inspecties leggen zich hoofdzakelijk toe op de controle van de naleving van de zorgplicht bij de commercialisering van spaar- en beleggingsproducten, waarbij het vooral om tak 21- en tak 23-producten gaat. In onderstaand artikel leest u meer informatie over het verloop van de procedure en de bijkomende aandachtspunten. Dit artikel werd gebaseerd op een nieuwsbrief van de FSMA.

VERSLAG NA INSPECTIE Na de inspectie op uw kantoor, zal de FSMA u een verslag bezorgen. In het verslag deelt de FSMA haar vaststelling mee over de verschillende aandachtspunten en verwacht zij dat de nodige maatregelen genomen zullen worden om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Na de afronding van de eerste inspectiecampagne, zal de FSMA haar voornaamste vaststellingen meedelen aan de sector.

BERICHTGEVING VOOR INSPECTIE Indien de FSMA een inspectie op uw kantoor wenst uit te voeren, ontvangt u hiervan vooraf een elektronisch schrijven en een schrijven per post. De FSMA zal bijkomend aan u vragen om een aantal gegevens aan haar over te maken zodat de inspecteur zijn bezoek kan voorbereiden. Eveneens krijgt u ook de mogelijkheid om uw gegevens van uw inschrijvingsdossier bij de FSMA te actualiseren, indien u bepaalde wijzigingen met betrekking tot uw inschrijvingsdossier nog niet hebt meegedeeld. In principe bent u verplicht om elke wijziging met betrekking tot uw inschrijvingsdossier zo snel mogelijk aan de FSMA mee te delen. Wanneer de FSMA de gevraagde informatie ontvangen heeft, neemt de inspecteur contact met u op om een bezoek op uw kantoor in te plannen. De inspecteur zal die dag een interview afnemen, eventueel nog ontbrekende documenten opvragen en een aantal klantendossiers nakijken. AANDACHTSPUNTEN Naast de naleving van de AssurMiFID-gedragsregels en de gegevens van uw inschrijvingsdossier, zijn er nog een aantal bijkomende aandachtspunten. Inspecteurs gaan eveneens na of u alle inschrijvingsvoorwaarden naleeft met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, de bijscholing en de beroepskennis van uw medewerkers. Ook de bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme maakt deel uit van het inspectieplan. 19

exclusief voor FVF-leden Vademecum over controles FSMA FVF-leden ontvangen als bijlage van deze Vrijuit een uitgebreid vademecum. Dit vademecum is een praktische leidraad die u enerzijds in detail informeert over de diverse elementen waarop de FSMA tijdens deze inspectieronde controleert en anderzijds nogmaals een aantal wettelijke verplichtingen op een rijtje zet. Het vademecum bevat ook handige checklists om te gebruiken in uw kantoor. Specifieke bijstand door FVF bij controle U krijgt een controle door de FSMA? Ook hier staat FVF u bij! Indien u dit wenst, komt een FVF-medewerker langs op uw kantoor om u mee te helpen in de voorbereiding van de controle. Hoe vraagt u deze bijstand aan? • Surf naar www.fvf.be; • Klik op “E-bib” en log in; • Klik vervolgens op “Controle FSMA” onder “Beroepsinfo”; • Vul het aanvraagformulier voor bijstand in; • Verstuur het formulier naar info@fvf.be.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonenDOSSIER:

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Naar goede gewoonte maakte de Ombudsman van de Verzekeringen ook voor 2015 een balans op van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen en -tussenpersonen. In totaal werden er 5.171 aanvragen tot tussenkomst ingediend, waarvan er 3.268 daadwerkelijk behandeld werden. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat sinds 1 juni 2015 elke aanvraag geregistreerd dient te worden om het motief en het gevolg van het verzoek te kennen. In dit dossier vindt u meer informatie met betrekking tot de verschillende verzekeringstakken.


‘WEIGERING TOT TUSSENKOMST ZORGDE VOOR GROOTSTE AANTAL Aantal dossiers KLACHTEN’ DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN IN 2015

In 2015 ontving de Ombudsman 4 521 dossiers te­ gen verzekeringsondernemingen tegenover 4 382 dossiers in 2014. Dit is een stijging van 3%.

ALGEMEEN Het merendeel van de ingediende aanvragen tot tussenkomst hadden betrekking op de verzekeringsmaatschappijen, met een totaal van 4.521 aanvragen. Dit was een lichte stijging van 3% ten opzichte van 2014. Het aantal klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen bleef nagenoeg gelijk, met een aantal van 580 aanvragen. Dit lage cijfer viel onder meer te verklaren door de vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en zijn verzekeringsmakelaar.

Zoals de voorgaande jaren raadt de Ombudsman bepaalde klagers, die haar via e­mail aanschrijven, aan zich eerst rechtstreeks tot de verzekerings­ van de dossiers in de verzekeringstakken Leven (+20%), onderneming te richten en haar pas opnieuw te Annulatie,contacteren Bijstand en Gezondheidszorgen (+7%) wanneer het antwoord niet zou vol­ en anderzijds uit een daling in Rechtsbijstandverzekering (-17%). doen aan hun verwachtingen. Ze stuurt hen door naar de diensten voor klachtenopvang en –beheer die de verzekeringsondernemingen intern hebben 85% van de ingediende aanvragen werd door verzekerden, opgericht. In 2013 werden op die manier 453 con­ rechthebbenden slachtoffers ingediend. Daarnaast richtten sumentenofnaar de verzekeringsondernemingen doorverwezen. In 2014 gaat het zich over 685 en in ook de verzekeringstussenpersonen tot de Ombudsman 2015 over aanvragen. om hun klanten te757 helpen (6%).

Verzekeringstak

ALGEMEEN OVERZICHT 2015

2015

Naast de stijging van het aantal dossiers, steeg de briefwisseling met meer dan 9%. In totaal beantwoordde de Ombudsman van de Verzekeringen meer dan 19.000 stukken briefwisseling. Dit Naast schriftelijke aanvragen kreeg de Ombuds­ Niet alle aantal ontvangen vragen leiden echtersteeds tot een complexer hoge duidde op een dossierbeheer. dienst ook heel wat telefonische vragen. Bij dit diepgaand onderzoek. Er zijn immers dossiers die

Auto

928

Brand

869

Leven

746

Gezondheidszorgen

506

eerste contact kon de klager dankzij objectieve werden doorgestuurd naar de interne klachten­ informatietot gerustgesteld wordenmet of naar de be­ diensten (15%),ontving die buitende de Ombudsman bevoegdheid van 70 vragen Daarnaast tussenkomst voegde instantie, vaak bij de betrokken verzeke­ de Ombudsman vielen (5%) en vragen die naar betrekking tot het RSR-bestand van Datassur. Dit lage zelf, aantal haddoorverwezen. ringsonderneming worden een andere instantie werden doorverwezen (3%). Somsde kan aandachtig luisteren de consument Wanneer dezemet aanvragen beschouwing te maken de effibuiten ciënte organisatie van eerstelijnsopvang helpen om zijn probleem beter te begrijpen en de worden gelaten, bedraagt het aantal dossiers, vanhetdevoorwerp klachten zelf. Slechts in 15van dossiers diende nauwkeuriger te reden zijn ontevredenheid dat was bij van Datassur verder onderzoek en 2 . onder handelingen, 3 268 de Ombudsman als beroepsinstantie opomschrijven. te treden. Van deze 15

Rechtsbijstand

436

Divers (transport, krediet, niet duidelijk omschreven)

350

BA diversen

190

Annulatie

169

dossiers werden vier registraties verbeterd of geannuleerd. De meeste vragen hadden nog steeds betrekking op de Autoverzekeringen.

Spreiding

Alle risico’s (juwelen, GSM, PC, huisdieren…)

125

Bijstand

109

Arbeidsongevallen Individuele ongevallen Totaal

Totaal : 5 171

70 Datassur

62 31 4 521

+ 2014 4 382

Evolutie van de vrage de verz

In veel gevallen stelt de O lezen van de klacht, imme per vergissing werd doorge er verschillende bestemm geduid. Hiervoor kan de de consument in eerste in helpen.

De dossiers, die wel onde de Ombudsman vallen en ren van de onderhandeli (62%), zijnde een stijging v Hierbij stelt de Ombudsma Levensverzekering (+20%) genverzekering (7%). In de ring stelt ze daarentegen e

In het algemeen bekwam van de onderzochte aanvra ringsonderneming een gun

Figuur 2: Aantal ingediende klachten per verzekeringstak Bron: Ombudman van de Verzekeringen

Ombudsman van de Verzekeringen | Cijfers & Analyse 2015 Net zoals de voorgaande jaren, raadde de Ombudsman de klagers die haar via e-mail aanschreven aan om zich eerst rechtFiguur 1: Spreiding aantal ontvangen klachten 2015 streeks tot de verzekeringsmaatschappij in kwestie te wenden Bron: Ombudman van de Verzekeringen Spreiding en de Ombudsdienst pas opnieuw te contacteren wanneer het antwoord niet zou voldoen aan de verwachtingen. Zo werden in Van de 5.171 ingediende dossiers, werden 3.268 dossiers (63%) 2015 maar liefst 757 personen doorverwezen. De meeste vragen tot tussenkomst hebben nog Datassur. Dit geringe aantal kan verklaard wor­ verder onderzocht behandeld. 1.439den onderzochte dossiers steeds betrekking op de en verzekeringsonderne­ door de efficiënte organisatie van de eerste­ mingen (87%). lijnsopvang van nog de klachten Datassur zelf. bleken niet gegrond te zijn en 285 dossiers waren reedsbijin In De 51% van de onderzochte aanvragen tot tussenkomst tegen Ombudsman treedt enkel als beroepsinstantie op. Het aantal vragen tot tussenkomst de tussen­dus 2.983 onderhandeling. In totaalbijwerden dossiers afgesloten. verzekeringsmaatschappijen werd een gunstige oplossing tot Van de ontvangen aanvragen verwees de Ombuds­ personen kent een status quo. Deze categorie man de klager, in 80% van de gevallen, eerststand door gebracht. blijft laag ten opzichte van het totaal aantal inge­

4 521 Verzekeringsondernemingen

580 Verzekerings­

tussenpersonen

diende dossiers. Zij vertegenwoordigt slechts 11%. naar de beheerder van het Datassur­bestand. Dit lage aantal kan verklaard worden door de ver­ In 15 dossiers trad de Ombudsman op als be­ KLACHTEN SPECIFIEK GEUIT TEN OPZICHTE VAN trouwensrelatie tussen de verzekerde en zijn ver­ roepsinstantie. Hiervan werden vier registraties zekeringsadviseur, die toelaat een geschil snel op VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN UITSPLITSING verbeterd of geannuleerd. te lossen. De Ombudsman ontving 70 vragen tot tussen­ In 2015 ontving de Ombudsman van komst met betrekking tot het RSR­bestand van

De meeste vragen hebben nog steeds betrekking

de Verzekeringen 4.521 op de Autoverzekering. dossiers tegen verzekeringsmaatschappijen, tegenover 4.382 2dossiers Zie infra p. 10. in 2014. Dit was een stijging van 3%. 6

Cijfers & Analyse 2015 | Ombudsman van de Verzekeringen

De lichte toename van het aantal ingediende dossiers (3%) ten opzichte van 2014, vloeide voornamelijk voort uit de stijging

22

PER VERZEKERINGSTAK

Auto In 2015 ontving de Ombudsman voor Verzekeringen 928 aanvragen tot tussenkomst tegen verzekeringsmaatschappijen in de Autoverzekering. Van alle klachten inzake Autoverzekering had 85% betrekking op de verplichte BA Autoverzekering.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


ERNEMINGEN IN 2015

G

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

dsman 928 aanvragen verzekeringsonderne­ ring. Het blijft de ver­ mbudsman de meeste % hiervan heeft betrek­ toverzekering.

Totaal : 928 123

delen de onderzochte de productie van het n van ontevredenheid utoverzekering evolue­ In productie vertegen­ er de opzeg van con­ ver de premie 13%.

Omnium

19

elde dossiers voorna­ an tussenkomst (29%), ding (28%), de termijn ordt afgehandeld (16%) echtvaardiging of ant­

Diefstal

786 BA Auto Uitsplitsing Autoverzekering

Figuur 3: Uitsplitsing autoverzekering 2015 – nvragen ging Bron: de Om­ dossiers,van verkreeg de consument in 52% van de Ombudsman de Verzekeringen

64%) over tot een ver­ erzochte en afgesloten

r

Daarnaast handelde de meerderheid van de klachten (74%) nog steeds over het beheer van een schadegeval. De verzekerde had vragen bij de weigeringsgrond (42%), betwistte het bedrag van de schadevergoeding (28%) of was ontevreden over de snelheid van afhandeling of het gebrek aan informatie (25%).

gevallen een positieve oplossing voor zijn aan­ vraag.

Net zoals de voorgaande jaren handelde het grootste deel van de klachten (46%) over de opzeg van contracten. Bij de opzeg van contracten ontstond er vaak een ontevredenheid door gebrek aan informatie. De consument was vaak in de veronderstelling dat de opzegging van zijn contract onmiddellijk inging.

is al verschillende ja­ verhoging door de verzekeringsonderneming. De is veelal in de veronderstelling de Wanneer ging over schadegevallen, gingen dedat behandelde van ongenoegen in de het consument opzeg onmiddellijk ingaat, terwijl de wet bepaalt egen de klachten over voornamelijk dossiers over weigering tot tussenkomst (29%), datde dit slechts een maand na de de verzending van de evoerd door de hetverze­ bedrag van vergoeding (28%), termijn waarbinnen 5 aangetekende brief gebeurt . Bovendien moet de evoerd door de hetverze­ dossier werd afgehandeld (16%) en het ontbreken van een Ombudsman hem erop wijzen dat de premie ver­ rechtvaardiging of antwoord (15%). schuldigd blijft voor de periode waarin het con­ door de tract nog van kracht is.

Wat betreft de tot ingewikkelder tussenkomstwanneer van de de verzekeringsDeweigering situatie wordt ver­ maatschappijzekeringsnemer BA Auto, moest Ombudsman dikwijls en aan de oorsprong zijn de contract opzegt na een tarief­de rol zeg. Zo ontstaan be­ verzekeringsmaatschappij vanerdeze uitleggen. Denieuwe consument verhoging, maar ondertussen reeds de erzekeringsnemer be­ premie dat heeftzijn betaald uit vrees om zonder dekking verwachtte immers BA-verzekeraar de schade vergoedvallen. Hieruit leiden verzekeringson­ zeggen na eende premie­ die hij hadtegeleden, terwijl de sommige verzekeringsmaatschappij uitsluitend de schade vergoedde die de verzekerde aan derden had veroorzaakt.

‘De gunstige weersomstandigheden van 2015 vertaalden zich in minder schadegevallen en bijgevolg dus DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN minder klachten.’ IN 2015 BRANDVERZEKERING

De weigeringen van tussenkomst hadden verschillende oorzaken: de oorzaak van de waterschade was ongekend, er was schade door renovatiewerken in het gebouw, het gebouw In 2015 ontving Ombudsman 869criteria, vragen tot… waarborgen Waterschade, Storm en Natuurram­ voldeed nietdeaan de juiste

In cijfers

tussenkomst voor de Brandverzekering. Dit aantal, dat aansluit bij de cijfers van 2014, vertegenwoor­ Verder nam het aantal klachten in de digt 19% van alle dossiers in 2015.

pen daalt daarentegen het aantal klachten. De gunstigere weersomstandigheden van 2015 ver­ waarborg tertalen zich Brand in mindertoe, schadegevallen en bijgevolg in minder Deze dalende trend doet zich wijl er het in de waarborgen Storm enklachten. Natuurrampen Hoewel totaal aantal klachten Waterschade, in productie is ook voor bij de waarborg Diefstal. gedaald, stijgt het aantal aanvragen over de opzeg

een daling werd geconstateerd. De gunstige weersomstandigVanschadegevallen de 869 ontvangen aanvragen ging de Om­ heden van 2015 vertaalden zich in minder en budsman in 648 dossiers (75%) over tot een ver­ De meerderheid van de klachten handelt nog bijgevolg minder klachten. Deze dalende deed ook dertrend onderzoek. Vanzich de onderzochte en afgesloten steeds over het beheer van een schadegeval. Er dossiers, verkreeg de consument in 51% van de voor bij verschuivingen de waarborg Diefstal. zijn echter tussen de verschillen­ van het contract.

gevallen een positieve oplossing voor zijn aan­ vraag.

de waarborgen tegenover 2014. In de waarborg Brand neemt het aantal aanvragen toe. In de

Van de 869 ingediende dossiers werden er 648 behandeld. Voor 51% van de aanvragen kon de consument rekenen op een positieve oplossing.

Totaal : 869

104

Diefstal

230

71

Waterschade

16 BA Gebouw 14 Elektriciteitsrisico 12 Glasbreuk 2 Natuurrampen

betreffende de verzekeringen, B.S. 30 april 2014.

Cijfers & AnalyseVan 2015de | Ombudsman van de Verzekeringen 598 onderzochte en afgesloten

dossiers, kreeg 52% van de consumenten een positieve oplossing. Brand

Storm

420 Brand

Binnen de tak Brand werden 869 klachten ingediend. Dit aantal vertegenwoordigde 19% van alle dossiers in 2015. Hoewel het aantal klachten in totaliteit was gedaald, steeg het aantal aanvragen over de opzeg van het contract.

Uitsplitsing Brandverzekering

Figuur 4: Uitsplitsing brandverzekering 2015 – Bron: Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman van de Verzekeringen | Cijfers & Analyse 2015

23

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Ontdek onze 3 nieuwe hospitalisatieverzekeringen De volledige omvang van de bovenstaande waarborgen en de onderschrijvingsmodaliteiten vind je in de Algemene en Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden beschikbaar op www.dkv.be. DKV Belgium N.V. | Bischoffsheimlaan 1-8 | 1000 Brussel | R.P.R. 0414858607 | Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr 0739 DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht, fabrikant van de producten DKV Hospi Premium, DKV Hospi Flexi en DKV Medi Pack. Deze producten behoren tot de tak 2 ‘ziekte’ en dekken levenslang je hospitalisatie- en ambulante kosten. Uitgesloten van verzekeringsdekking zijn onder meer: voorafbestaande aandoeningen/symptomen, gebruik van drugs, sterilisatie, contraceptie, medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen, esthetische ingrepen en vaccinatie. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kan men zich wenden tot de dienst Quality Control (DKV Belgium, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Het contract is niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Dit is een commercieel document.


N IN 2015

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

NG

zoeken eze tak e gere­ jke da­

en over en dit igering rin een

van de on van dsman

ng de tot een n afge­ in 48% oor zijn

Totaal : 436 110

Rechtsbijstand uitgebreide dekking

ngson­ ngskos­ n. Deze il en de ontract. eigeren meent an bin­ nnelijke ng niet ten de dat de

e dek­ begrip angrijk, verze­

Het afgelopen jaar ontving de Ombudsman 506 vragen over de Gezondheidszorg. Deze tak vertegenwoordigde 11% van het totaal aantal klachten ten opzichte van verzekeringsmaatschappijen. Er was voornamelijk een stijging terug te vinden in de nietberoepsgebonden Ziekteverzekering, waarbij de voornaamste motieven van klachten betrekking hadden op de opzeg van het contract (14%) en de weigering van tussenkomst in het schadegeval (30%).

143 Rechtsbijstand auto

Het aantal klachten over de verzekering Gewaarborgd Inkomen

VERZEKERINGSONDERNEMINGEN IN 2015 DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN INDE 2015 bleef stabiel. Wel ontving de Ombudsman verschillende klachten

GEZONDHEIDSZORGENVERZEKERING GEZONDHEIDSZORGENVERZEKERING inzake het stopzetten van het contract Gewaarborgd Inkomen op de leeftijd van 60 jaar, terwijl de betrokken consument bleef Rechtsbijstand werken tot 65 jaar. Uit onderzoek bleek dat deze contracten niet 183 basis niet­auto aangepast waren aan de Wet Verwilghen, die een standaarddekking voorziet tot 65 jaar.

In cijfers

Uitsplitsing Rechtsbijstandverzekering

Totaal : 506 2015 – Figuur 5: Uitsplitsing rechtsbijstandverzekering Bron: Ombudsman van de Verzekeringen

rde de

2015 |

Gezondheidszorg

Rechtsbijstand

Gewaarborgd keringsgeval zich voordoet en dus of dit binnen de Inkomen 79 Voor wat de Rechtsbijstandverzekering betrof, ontving de dekkingsperiode valt. Dit begrip dient bovendien Ombudsman de Verzekeringen aanvragen tot tussenom het plafondvan te bepalen waarvoor de436 verze­ komst. Dit was 5% minder dan in 2014.waar­ De tak Rechtsbijstand keringsonderneming moet tussenkomen, vertegenwoordigde nog 10% van alle klachten, bij de gedekte kapitalenhierdoor naargelang de slechts waarborg verschillend zijn en een bepaald met een opmerkelijke daling geval in deeventueel categorie Rechtsbijstand verbonden kan zijn met eerdere feiten. Auto.

In cijfers Totaal : 506

Beroepsgebonden Gewaarborgd Inkomen Ziekteverzekering

77

4

79

77

Wachtverzekering 27

Beroepsgebonden Ziekteverzekering

4

Wachtverzekering 27

In Rechtsbijstandpolissen is de verzekerde trou­ wens een ruim begrip. Erbij kunnen zich dan ookhadden betrekking De meeste aanvragen de Ombudsman moeilijkheden voordoen om te bepalen wie en het de trage afhandeling op de weigering tot tussenkomst (46%) voordeel van het contract van het dossier (33%). geniet, hetgeen kan lei­

346

Niet-beroepsgebonden Ziekteverzekering

346

Niet-beroepsgebonden Ziekteverzekering

den tot belangenconflicten. Dit is bijvoorbeeld het Uitsplitsing Gezondheidszorgenver Uitsplitsing Gezondheidszorgenverzekering geval voor een verzekeringsnemer die zijn voer­ Er allerlei redenen de veroor­ verzekeringsmaatschappij tuigwaren uitleent aan een vriend. waarom Deze laatste kon om de verdedigingskosten van de verzekerde ten zaaktweigeren een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. De In deze verzekeringstak, noteerde de O In 2015, ontving deverzekeringstak, Ombudsman 506 vragende over In 2015, ontving de Ombudsman 506 vragen over In deze noteerde Ombudsman Rechtsbijstandverzekeraar dekt de in kosten van het zijnde 11% vaneen verzeook 66 dossiers die handelden over laste te nemen. Deze stonden verband met de aard van het ook 66 dossiersgezondheidszorgenverzekering die handelden over Gezondheidszorgenverzekeringen, zijnde 11%Gezondheidszorgenverzekeringen, van Figuur 6: Uitsplitsing keringspolis,2015 die is–onderschreven b klachtendie tenisopzichte van de ververhaal tegen De vriend het voertuig geschil en dederden. reikwijdte van dedie voorwaarden het contract: hetvan de het keringspolis, onderschreven bij een MOBhet totaal aantalvan klachten ten opzichte ver-totaal aantal Bron: Ombudsman van de Verzekeringen zekeringsondernemingen. verzekeraar. bestuurde op het vanterritoriale de feiten, isdekking echter van het contract, verzekeraar. zekeringsondernemingen. schadegeval vielogenblik buiten de ook verzekerd als toegelaten bestuurder. Hij is dus Tenslotte kwam de Bemiddelingscom Er is voornamelijk een stijging terug te vinden in

de verjaringstermijn was ingetreden, het schadegeval hadterug zichte vinden in Er is voornamelijk een stijging Tenslotte kwam de Bemiddelingscommissie ZiekWat betreft de Bemiddelingscommissie Ziekteverzekering. DeZiektekostenverzekering, tekostenverzekering opnieuw niet sam tekostenverzekering opnieuw niet samen in 2015, de niet-beroepsgebonden Ziekteverzekering.deDeniet-beroepsgebonden voorgedaan binnen de wachttijd, … hoewel er enkele aanvragen werden motieven van blijven echter divers 29 Ombudsman van de Verzekeringen ontving zij indeze 2015 enkele aanvragen, maar vond er. geen samenmotieven van deze klachten blijven echter divers hoewel erklachten enkele aanvragen werden ingediend Sommige zijn niet langer actie uitschieters, namelijk de opzeg van hetenlanger Sommige leden zijn niet langer actief moeten met twee uitschieters, namelijk de opzeg vanmet het twee komst plaats. Bepaalde leden bleken niet actief leden te zijn, dus vervangen worden. Het is bijgev contract (14%) en de weigering van tussenkomst in wachten Ook bij de trage afhandeling van dossiers er verschildus worden. Het is bijgevolg contract (14%)waren en de weigering van tussenkomst in waardoor zij vervangen eerst diende te wachten op een nieuwe benoeming op een nieuwe benoeming door de ov het schadegeval (30%). op een nieuwe benoeming door de overheid alvohet schadegeval (30%). lende oorzaken: de verzekeringsmaatschappij wachtte op het van de overheid alvorens zij dekunnen werkzaamheden opnieuw kon rens de werkzaamheden kunnen wo rens de werkzaamheden worden verderHet aantal klachten over de verzekering Gewaarstrafdossier, de verzekeraar en Het de verzekerde hadden aantal klachten over de een verzekering Gewaargezet. aanvatten. gezet.blijft stabiel. In productie ontving borgd Inkomen borgd Inkomen In productie andere mening over de aansprakelijkheid ofblijft het stabiel. bedrag van de ontvingOmbudsman verschillende dossiers rond het Van de 506 ontvangen aanvragen g Van de 506 ontvangen aanvragen ging de Omde Ombudsman verschillende dossiers rondde het schadevergoeding, … budsmanstelde in 342 dossiers (68%) over stopzetten dit contract op de leeftijd van 60de klachten, Wanneervan er globaal werd gekeken naar

budsman in 342 dossiers (68%) over tot een verstopzetten van dit contract op de leeftijd van 60 derinzake onderzoek. Van de onderzochte e jaar, terwijlder deonderzoek. betrokken consument blijft werde onderzochte en afgesloten jaar, terwijl de betrokken consument blijft werde Ombudsman vast Van dat 35% van alle klachten de tak dossiers, verkreeg de consument in ken tot 65 jaar. Uitverkreeg onderzoek bleek dat deze dossiers, de consument in 50% van de ken tot 65 jaar. Uit onderzoek bleek dat deze In totaal werden 344 dossiers binnen de tak Rechtsbijstand Gezondheidszorg betrekking hadden op de opzeg gevallenvan eenhet positieve oplossing vo niet aangepast waren aan de Wet Vergevallen een positieve oplossing voor zijn aancontracten niet aangepast waren aan de Wet contracten Veronderzocht en in 48% van de aanvragen kreeg de consument contract. vraag. wilghen, die een standaarddekking voorziet tot 65 vraag. wilghen, die een standaarddekking voorziet tot 6528 jaar . een positieve oplossing. jaar 28.

27 Ziekteverzekering die het mogelijk maakt, door middel van de betaling van een bijkomende premie, om de premie 27 Ziekteverzekering die het mogelijk maakt, door middel van de betaling van een bijkomende premie, om de premie te beperken (door een korting toe te kennen of door de premie te berekenen op de leeftijd van de afsluiting van de Wachtverze (door een korting toe te kennen of door de premie te berekenen op de leeftijd van de afsluiting van de Wachtverzekering) op het ogenblik dat men een beroepsgebonden Ziekteverzekering individueel verderzet. ogenblik dat men een beroepsgebonden Ziekteverzekering individueel verderzet. 28 Art. 203 § 1 wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, B.S. 30 april 2014; zie ook Tips 2015 Ombudsman v 28 Art. 203 § 1 wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, B.S. 30 april 2014; zie ook Tips 2015 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 9. de Verzekeringen, nr. 9. 29 Voor meer informatie, zie http://www.ombudsman.as/nl/service/ 29 Voor meer informatie, zie http://www.ombudsman.as/nl/service/

22

25

22 Cijfers & Analyse 2015 Federatie voor VerzekeringsFinanciële tussenpersonen Cijfers & Analyse 2015 |en Ombudsman van de Verzekeringen

| Ombudsman van de Verzekeringen


‘Binnen de Schuldsaldoverzekering was er een verdubbeling van het aantal dossiers ten opzichte van 2014. De lage rentevoeten waardoor consumenten overgingen tot een herfinanciering van hun bestaand krediet, waren hiervan de oorzaak.’

Daarnaast ontving de Ombudsman ook verschillende vragen over weigering van tussenkomst waarbij de omvang van de waarborg zware ziekte in vraag werd gesteld.

Daarnaast werd de Ombudsman ook meer aangesproken over vragen met betrekking tot de Groepsverzekering en Tak 23.

DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN IN 2015

De aard van de klachten waren wel verschillend. Er waren minder Tot slot leidden ook de nieuwe bepalingen rond de beperking klachten over de wijze waarop het product werd voorgesteld, van de erelonen in een tweepersoonskamer tot klachten. Ziekenmaar de Ombudsman werd wel meer aangesproken met vragen huizen mochten geen bijkomende erelonen meer aanrekenen in over de blokkering of stopzetting van fondsen, de berekening een tweepersoonskamer. Ondanks deze bepaling, werd dit in van een eventuele kapitaalsgarantie op de eindvervaldag en de de praktijk toch nog toegepast doordat de dokter haar patiënt fiscale implicaties hiervan. budsman wordt wel meer aangesproken met vra­ In 2015 stijgt het aantal onderzochte dossiers over Levensverzekeringen met 20%. Met 746 dossiers gen over de blokkering of stopzetting een speciale overeenkomst liet ondertekenen, zonder dat de van fondsen, vertegenwoordigt de tak Leven 17% van het aantal de berekening van een eventuele kapitaalsgarantie verzekeringmaatschappij hiervoor eenoptussenkomst verleende. De meeste vragen tot tussenkomst (77%) hadden betrekking op de eindvervaldag en de fiscale implicaties hier­ verzoeken om tussenkomst. van. Tak 21. De stijging is het meest uitgesproken bij de Schuldsaldoverzekering. In 2015 is het aantal De meeste vragen tot tussenkomst In totaliteit ontving de Ombudsman 506 aanvragen inzake (77%) hebben nog steeds betrekking op de Tak 21. klachten over dit type polis verdubbeld. Na een de Gezondheidszorgenverzekering. Bij 342 dossiers ging de In totaliteit werden 463 van de 746 dossiers verder onderzocht sterke terugval in 2014, wordt de Ombudsman Van de 746 ontvangen aanvragen ging de in 2015 opnieuw meer aangesproken over vra­ Ombudsman over tot verder onderzoek. In 50% de gevallen, en afgehandeld. De consument verkreeg in 50% IN van de gevallen Ombudsman in van 463 dossiers (62%) over tot een DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN 2015 gen met betrekking tot de Groepsverzekering en verder onderzoek. Van de onderzochte en afge­ verkreeg deaantal consument een positieve oplossing voor zijn aanvraag. een positieve oplossing. de Tak 23. Het dossiers komt terug op het sloten dossiers, verkreeg de consument in 50% LEVENSVERZEKERING

In cijfers

niveau van 2013. De aard van de klachten is wel verschillend. Er zijn minder klachten over de wijze waarop het product werd voorgesteld. De Om­ Leven

van de gevallen een positieve oplossing voor zijn aanvraag.

2015 ontving GEUIT de Ombudsman 580 vragen ten KLACHTENInSPECIFIEK TEN OPZICHTE VAN aanzien van de verzekeringstussenpersonen, wat VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN een relatieve status quo is. Globaal gezien blijft het

Totaal : 746 80 Groepsverzekering 53

Tak 23

27 Aanvullende waarborgen AVRI/AVRO 34 11 Hypothecaire lening 2 Tak 26

217 Schuldsaldoverzekering 573

24 Uitvaartverzekering

Tak 21

Uitsplitsing Levensverzekering

332

Klassiek / Universal Life

Uitsplitsing Tak 21

Uitsplitsing per verzekeringstak

2015

Auto

133

Leven

121

Brand

90 55

Annulatie

44

Divers (transport, krediet, niet duidelijk omschreven)

36

Rechtsbijstand

33

In 2015 vond een opmerkelijke stijging van 20% plaats van het aantal onderzochte dossiers over Levensverzekeringen. Met 746 dossiers vertegenwoordigde de tak Leven 17% van het aantal aanvragen tot tussenkomst.

Alle risico’s (juwelen, GSM, PC, huisdieren…)

27

BA diversen

27

Individuele ongevallen

5

De grootste stijging vond plaats binnen de Schuldsaldoverzekering, waar het aantal dossiers ten opzichte van 2014 is verdubbeld. De lage rentevoeten waardoor consumenten overgingen tot een herfinanciering van hun bestaand krediet, waren hiervan de oorzaak. Het aantal klachten dat de Ombudsman onderzocht over de afkoop, de premieteruggave of problemen met de opzeg van een Schuldsaldoverzekering was in 2015 praktisch verviervoudigd.

Arbeidsongevallen

2

Cijfers & Analyse 2015 | Ombudsman van de Verzekeringen

2014

570

aantal klachten beperkt. Dankzij de vertrouwens­ relatie tussen de verzekerde en zijn tussenpersoon Naast klachten geuit tegenover verzekeringsmaatis er die immers eenwerden meer persoonlijke communicatie Evolutie van de vragen to de klant de keuze en beheer van schappijen, met ontving deomtrent Ombudsman vanhetde Verzekeringen ook de verzekeringstussenpe de verzekeringen mogelijk. De tussenpersoon kan 580 klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen. Dit zo, vanaf het eerste signaal van ontevredenheid, was een relatieve status quo ten opzichte van 2014. Ingezoomd een antwoord bieden. Als de klant ontevreden op de verzekeringsmakelaar die tevens lid was 2014, blijft, kan hij zich rechtstreeks wenden tot devan ver­FVF inVoor de aanvragen die zekeringsonderneming of tot eenvoudigweg veran­ waren. stelde men vast dat er nauwelijks geen klachten heeft de Ombudsman 3 deren van tussenpersoon. via een aangetekende b

Gezondheidszorgen

Figuur 7: Uitsplitsing levensverzekering 2015 – 34 AVRI: aanvullende verzekering tegen het risico van invaliditeit; AVRO: aanvullende verzekering tegen het risico van ongeval. Bron: Ombudsman van de Verzekeringen 26

In cijfers

Bijstand

7

Totaal

580

mee te werken en de strekken aan de Ombud woord, kan zij rekenen trole­autoriteit, de FSM om in dit geval de tusse en zijn erkenning in te t

Drie verzekeringstakken van het totaal aantal (23%), waarvan voorn Auto, Leven (21%) en Bra stelt hiernaast een stijgi zekering van 14 tot 44 ringstak handelen de k het beheer van een sc van de verzekeringsond specialiseerde tussenpe

In de Levensverzekerin een daling. Toch zijn e lingen naargelang het p in de buitenlandse Tak der klachten. In de Schu daarentegen het aantal dan weer significant toe

Figuur 8: Aantal klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen per verzekeringstak – Bron: Ombudsman van de Verzekeringen 45 Cijfers vastgesteld op 31/01/2016.

Ombudsman van de Verzekeringen | Cijfers & Analyse 2015

26

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

De klachten tegenover verzekeringstussenpersonen lagen beduidend lager dankzij de vertrouwensrelatie die de tussenpersoon met zijn klant heeft. Er is immers een meer persoonlijke communicatie omtrent de keuze en het beheer van de verzekeringen mogelijk. De tussenpersoon kan zo, vanaf het eerste signaal van ontevredenheid, een antwoord bieden. De verzekeringstakken Auto (23%), Leven (21%) en Brand (16%) vertegenwoordigden 60% van alle ingediende dossiers tegenover verzekeringstussenpersonen. Daarnaast stelde de Ombudsman een stijging vast in de Annulatieverzekering van 14 dossiers in 2014 naar 44 dossiers in 2015.

In de tak Gezondheidszorgen stelde de Ombudsman vast dat het aantal dossiers over de individuele verzekeringen was gedaald, maar dat er een stijging was van 42% bij de beroepsgebonden verzekeringen. Bij deze laatste categorie verzekeringen had de gespecialiseerde tussenpersoon niet enkel een rol als adviseur, maar handelde hij ook de schadegevallen af in naam en voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. In totaliteit werden er 454 van de 580 vragen tot tussenkomst verder onderzocht en onderhandeld. In de dossiers waarvan het onderzoek werd afgerond, was in 56% van de gevallen de klacht gegrond.

Het merendeel van de klachten over het beheer van schadegevallen in Annulatieverzekeringen (73%) waren gericht tegen enkele gespecialiseerde verzekeringstussenpersonen die de schade in naam en voor rekening van de verzekeringsmaatschappij regelden.

de MeeÝssquare, 35 B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as

Cijfers en Analyse

2015

Het volledige cijferrapport staat te lezen op de website van de Ombudsman van de Verzekeringen:

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN CIJFERS EN ANALYSE 2015 Voorwoord

.....................................................

Algemeen overzicht 2015

De klachten met betrekking tot de Levensverzekering kende in 2015 een daling. Zowel in Tak 21- als Tak 23-producten waren er minder klachten. In de Schuldsaldoverzekering daarentegen nam het aantal vragen bij de Ombudsman dan weer significant toe (+63%!). Dit resultaat vloeide voort uit de herfinancieringen van de hypothecaire leningen, gezien de daling van de rentevoeten.

27

................................

3

4

Aantal dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Spreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Uitsplitsing per verzekeringstak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Oorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Oplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

De verzekeringsondernemingen in 2015 . . . . . . . . . . . 12

Autoverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Brandverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rechtsbijstandverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gezondheidszorgenverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Levensverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

De verzekeringstussenpersonen in 2015 . . . . . . . . . . 30 In cijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 In de kijker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Netwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Het team van de Ombudsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Algemene informatie: budget en termijnen . . . . . . .36 Lexicon

.........................................................

37

www.ombudsman.as

De verklaring van de begrippen in bold vindt u terug in het lexicon achteraan.

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


Wist u dat? FVF houdt haar leden, onder meer via elektronische nieuwsberichten, op de hoogte van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Via onderstaande 'facts' kunnen FVF-leden zelf nagaan hoe ver hun kennis van de actua reikt.

1. Wist u dat... FVF sinds kort de inschrijvingsmodule voor De Dag van de Makelaar heeft gelanceerd op www.dedagvandemakelaar.be?

6. Wist u dat... FVF op haar e-bib de Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens ter bechikking stelt?

2. Wist u dat... U sinds kort ook examen voor kredietbemiddeling kan afleggen bij Brokers Training, het opleidingscentrum verbonden aan FVF?

7. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over de nieuwe wet van 22 april 2016, die een aantal te volgen richtlijnen voor de kredietbemiddelaars verduidelijkt?

3. Wist u dat... FVF en Brocom midden april de derde fase van de promotiecampagne hebben gelanceerd?

8. Wist u dat... FVF haar leden bijstaat bij een controle van de FSMA door ter plaatse mee te helpen bij de voorbereiding?

4. Wist u dat... FVF via de e-bib een lijst voor haar leden ter beschikking stelt van de verzekeringsmaatschappijen waarvan de bemiddelingsovereenkomst mag ondertekend worden?

9. Wist u dat... FVF de verhoogde inschrijvingskost van 628 euro per dossier voor kredietbemiddeling heeft kunnen uitstellen tot 1 september 2016?

5. Wist u dat... FVF een vademecum ter beschikking stelt voor haar leden met informatie over de controles die de FSMA uitvoert?

10. Wist u dat... FVF een aangepaste 90-dagenregel op haar e-bib plaatste zodat haar leden de rente kunnen berekenen wanneer een verschuldigde vergoeding te laat betaald werd?

Uw score 10/10-9/10 Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze website meer dan regelmatig, prima! 8/10-7/10 Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort! 6/10-5/10 Net geslaagd. Informeer u nóg beter door snel naar www.fvf.be te surfen. 4/10-3/10 Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be 2/10-0/10 U bent niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden regelmatig informeert via www.fvf.be?

FVF-leden kunnen bovenstaande feiten nog een keer herlezen op www.fvf.be, onder de rubrieken “Laatste nieuws” en “Exclusief ledennieuws”. Inloggegevens voor het exclusief ledennieuws kunnen aangevraagd worden via de website van FVF.

28

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


ADVIES ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING TWIN PEAKS II OPGENOMEN IN ADVIES

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO gevraagd om hem een advies rond voorstellen tot administratieve vereenvoudiging te bezorgen. Op basis van dit advies wenst de Minister een plan tot vereenvoudiging op te stellen voor de kleine en middelgrote ondernemingen en de zelfstandigen. Reden genoeg voor FVF om intens mee te werken aan het advies van de Hoge Raad.

Zo heeft FVF de ernstige administratieve overlast voor de verzekeringsmakelaar aangekaart. De federatie vraagt dat bij elke wetgeving wordt nagedacht over het daadwerkelijke nut voor de consument in verhouding tot de kost die ze inhoudt voor de verzekeringsmakelarij. Deze verhouding staat volledig uit balans. FVF is dan ook van mening dat Twin Peaks II, met in het bijzonder de regels die van toepassing zijn op schadeverzekeringen, dringend onder de loep moeten genomen worden. Bovendien moet er een volledige level playing field zijn, dit conform het regeerakkoord. Dit is niet alleen vereist voor de eerlijke concurrentie tussen de diverse marktspelers, maar tevens onontbeerlijk voor een gelijke consumentenbescherming. Het is maar logisch dat de consument dezelfde minimumgaranties heeft bij alle distributiekanalen. Bij Twin Peaks II knelt hier ook een serieus schoentje! Tenslotte heeft FVF beargumenteerd dat de wetgever rekening moet houden met de digitale evoluties. FVF acht het noodzakelijk dat de wetgeving aan deze evoluties moet worden aangepast en dat deze uitgaat van een digitale informatieverplichting. FVF is verheugd dat al deze elementen in het advies van de Hoge Raad verwerkt zijn. Daarnaast blijft FVF ook bij de andere stakeholders hard verder lobbyen voor die broodnodige vereenvoudiging van Twin Peaks II. Wordt vervolgd!

29

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


Publireportage

Innovation Group Teledesk

Ondersteuning op maat van makelaar en maatschappij Teledesk is een bekende naam in het verzekeringslandschap. Tegenwoordig spreken we voluit over Innovation Group Teledesk. De naam mag dan wel iets langer over de tong rollen, de core business blijft wel dezelfde. Met veel drive en overgave staat het bedrijf de makelaar, verzekeraar en vloot bij om zijn taken te verlichten en creëert het een win-winsituatie door in te springen waar deze opdrachtgever dat wil. Jonathan Goderis, Manager Broker and Insurance Services, gidst ons langs de vier diensten die Innovation Group Teledesk aanbiedt: claimen accident management, 24/7 bijstand, telemarketing en third party administration.

Claim- en accident management Hoe vereenvoudigt de dienst claim management het leven van de makelaar? Jonathan Goderis: De dienst claim management mikt op een breed doelpubliek. Grote en kleinere makelaars, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven met vloten doen een beroep op ons. We merken dan ook een exponentiële groei in het klantenbestand en in de taakinvulling. Claim management neemt gedeeltelijk of volledig het schadebeheer voor zijn rekening. Het is uiteraard de bedoeling dat de makelaars, verzekeraars of bedrijven ontlast worden doordat claim management de schadeclaims zo snel, efficiënt en goed mogelijk afhandelt. Vooral autoschade is onze core business inzake claim handling.

Hoe verloopt die afhandeling? En hoe haalt de makelaar er voordeel uit? Jonathan Goderis: In overleg met de makelaar en de klant schakelen we al dan niet ons eigen carrosserienetwerk in. Zo garanderen we hen een snellere oplossing. Daarnaast quoteren we ook ons carrosserienetwerk. De herstellers worden getoetst op basis van de klanttevredenheid, administratie- en herstelkost en krijgen achteraf een CAR rapport. Een goede service en lage kosten leveren een hersteller dus een goed rapport op. Hoe hoger een hersteller scoort op dit rapport, des te meer schades hij toebedeeld krijgt. De klant krijgt dus een kwaliteitsvolle herstelling en geniet een veel kortere doorlooptijd. De nauwe contacten met de klant bij een

schadegeval zorgen er bovendien voor dat we de database van de makelaar kunnen aanvullen. Als je weet dat we jaarlijks zo’n 20.000 autoschades behandelen, dan weet je dat onze snelheid en expertise een groot verschil maken. Belangrijk is dat we ook klanttevredenheid meten, voorzien in een gratis vervangwagen en pick up & delivery, de gemiddelde herstelkost en doorlooptijd controleren … Al deze extra services bieden een stevige meerwaarde. Dit is ook zeer interessant voor bijvoorbeeld het niet-verzekerde luik. We kunnen een brede waaier aan extra diensten aanbieden die niet tot de core activiteit van een makelaar, verzekeraar of vloot behoren.

Bijstand “Elke makelaar kan een beroep doen op onze dienst Bijstand voor het beantwoorden van telefonische oproepen. Dit kan buiten de kantooruren of tijdens vakantieperiodes, maar ook tijdens de kantooruren, wanneer de makelaar zich even wil focussen op een specifieke taak”, stelt Jonathan Goderis. “Concreet komt het erop neer dat alle telefoons naar de makelaar naar ons doorgeschakeld worden. Door onze TD-link-tool hebben we toegang tot het beheerpakket van de makelaar en krijgen we inzage in de klantgegevens. We beschikken dus meteen over alle nodige info, zoals de waarborgen in de contracten, om de klant verder te helpen. In dringende gevallen informeren we de makelaar onmiddellijk via sms of e-mail.”


“Innovation Group Teledesk wil een win-winsituatie creëren door in te springen waar de makelaar, verzekeraar of vloot dat wil.” De makelaar kan dus rekenen op een virtuele bediende met de nodige bagage op het vlak van verzekeringen en sociale vaardigheden? Jonathan Goderis: Het spreekt voor zich dat onze medewerkers uit het juiste hout gesneden moeten zijn. Ten slotte mikken we als markt op heel België en is er een grondige kennis van de verzekeringssector nodig om de klant verder te helpen. Onze medewerkers beschikken over alle nodige attesten (PCP, MiFID,…) en hebben ervaring met en expertise in verzekeringen. We hebben bovendien zowel Nederlandstalige als Franstalige native speakers om een vlotte en heldere communicatie te garanderen met de klant. Dit alles zorgt ervoor dat de makelaar op een optimale manier ondersteund wordt.

Telemarketing Op zo’n momenten is Innovation Group Teledesk als het ware een virtuele bediende voor de makelaar?

Kan Innovation Group Teledesk ook extra klanten werven voor de makelaar?

Jonathan Goderis: Dat klopt. En het concept slaat aan. We verwerken dagelijks meer dan 1.800 calls voor makelaars.

Jonathan Goderis: Absoluut! Dat is één van de kerntaken van onze dienst Telemarketing. Zo voeren we zowel voor verzekeraars als voor makelaars telemarketingcampagnes. Onze medewerkers maken afspraken voor de makelaar met potentiële klanten of verkopen rechtstreeks polissen aan de klant. En daar blijft het niet bij. Tot hun taken behoren ook het verrijken van de klantendatabase, het verzorgen van welkomstcalls bij de overname van een portefeuille en cross- and upselling binnen een bestaande portefeuille. Onze telemarketing-afdeling verzorgt maar liefst 300.000 uitgaande telefoons per jaar. Een stevige toegevoegde waarde voor de makelaar dus.

Het is niet altijd evident voor een makelaar om geschikt personeel te vinden. Een virtuele bediende neemt al heel wat zorgen weg. Door het vertrouwen van de makelaar is het takenpakket van onze medewerkers ook uitgebreid. Zo maken we nu zelf groene kaarten aan en stellen we ook offertes op.

• Innovation Group Teledesk is standhouder op de Dag van de Makelaar. Breng ons zeker een bezoekje! • In 2017 organiseert Innovation Group Teledesk roadshows. We houden u op de hoogte!

Third party administration (TPA) Hoe helpt third party admnistration de makelaar bij zijn dagdagelijkse taken? Jonathan Goderis: Third party administration richt zich tot de grotere spelers op de markt. Onze medewerkers nemen een deel van de administratieve taken over, doen de dispatching van de binnenkomende post en/of doen hun duit in het zakje op het vlak van data-input, aansprakelijkheidsbepaling bij schadegevallen en het verwerken van verzekeringsvoorstellen. Ontzorgen en verlichten, dat zijn hun belangrijkste opdrachten. We zorgen hier voor maatwerk. Samen met de klant bekijken we op welke vlakken hij extra ondersteuning kan gebruiken.

En wat zijn dan de specifieke voordelen hiervan? Jonathan Goderis: Door het inschakelen van onze third party administration kan de makelaar of verzekeraar personeel vrijmaken voor andere taken, waardoor hij vaste kosten variabel maakt. Hij kan dan ook de pieken en dalen in de werkomvang beter beheren. Zo stijgt de performantie.

Innovation Group Teledesk staat dus voor kwaliteitsvolle ondersteuning van de makelaar. Is er veel navolging op de markt? Jonathan Goderis: Het verhaal van Innovation Group Teledesk is vrij uniek in België en we willen onze dienstverlening dagelijks verbeteren. Kwaliteit leveren aan de makelaar op maat en op aanvraag, dat is ongetwijfeld de essentie. We willen terug dichter bij onze klanten komen te staan via het digitale platform, onze website …


NIEUWE GEDRAGSREGELS KREDIETBEMIDDELAAR

De Wet van 22 april 2016 wijzigt Boek VII van het Wetboek Economisch Recht. De wijzigingen zijn het gevolg van enkele initiatieven op Europees vlak en de invoering van het wettelijk statuut van de kredietbemiddelaar. Het was reeds duidelijk dat iedere tussenpersoon die in de toekomst nog kredieten wenst te realiseren, hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, hiervoor een erkenning zal moeten aanvragen bij de FSMA.

Indien men op 1/11/2014 reeds actief was als kredietbemiddelaar, heeft men tijd tot en met 30 april 2017 om de aanvraag tot erkenning als kredietbemiddelaar in te dienen via de online applicatie van de FSMA. (https://mcc-info.fsma.be/).

De terbeschikkingstelling gebeurt op een duurzame drager of in elektronische vorm. De wet vermeldt de minimale inhoud van een prospectus. De Koning kan de lijst van de te verstrekken informatie in het raam van de prospectus uitbreiden.

Let wel, voor een aanvraag ingediend vanaf 1 september 2016 stijgt de kostprijs naar 628 euro per statuut (momenteel 500 euro per statuut).

Strengere kredietwaardigheidsbeoordeling

Leden kunnen beroep doen op bijstand door FVF. Zij kunnen deze service en heel wat aanvullende informatie (inclusief uitgebreide checklists) terugvinden op de e-bib van FVF (rubriek “Beroepsinfo” > ‘’Statuten kredietbemiddeling”). De Wet van 22 april 2016 verduidelijkt een aantal te volgen richtlijnen voor deze kredietbemiddelaars. Een aantal hiervan kunnen worden beschouwd als “een afgeleide” van de verplichtingen die van toepassing zijn op verzekeringsmakelaars. Zo vermeldt de wetgeving met betrekking tot reclame onder meer dat elke reclame- en marketingcommunicatie eerlijk, duidelijk en niet misleidend moet zijn. Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de voorafgaandelijk op te vragen en mee te delen informatie (precontractuele informatieplicht). Het overgrote deel van de Wet van 22 april 2016 is de verdere omzetting van de Richtlijn betreffende Hypothecair Krediet naar Belgisch recht. Een aantal, reeds bestaande verplichtingen uit het consumentenkrediet worden, ondanks protest van onder meer FVF, ondoordacht getransponeerd naar hypothecaire kredieten. INFORMATIEVERPLICHTINGEN HYPOTHECAIR KREDIET Prospectus De wetgeving verplicht de kredietgever en desgevallend de kredietbemiddelaar op eenvoudig verzoek algemene, duidelijke en begrijpelijke informatie over kredietovereenkomsten, kosteloos ter beschikking te stellen, onder de vorm van een prospectus.

32

Wat betreft de precontractuele informatieplicht kan onder meer verwezen worden naar de verplichting voor een kredietbemiddelaar om, onder de vorm van een vragenlijst, aan de consument voorafgaandelijk informatie op te vragen teneinde onder meer de kredietwaardigheid te beoordelen. De wetgeving bepaalt aan welke voorwaarden deze vragenlijst moet voldoen. De consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden daarop juist en volledig te antwoorden. De kredietbemiddelaar dient de consument er op te wijzen dat, indien de nodige gegevens niet worden verstrekt, het krediet niet kan worden toegekend. Deze waarschuwing mag in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt. ‘Transparante’ informatie door het Europees gestandaardiseerd informatieblad De kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar verstrekken gratis aan de consument de op diens persoon toegesneden informatie die hij nodig heeft om de op de markt beschikbare kredietproducten te kunnen vergelijken, de respectievelijke gevolgen ervan te kunnen beoordelen en zo een geïnformeerd besluit over het al dan niet sluiten van een kredietovereenkomst te kunnen nemen. Deze gepersonaliseerde informatieverstrekking gebeurt onverwijld nadat de consument de nodige informatie in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling heeft verstrekt, en ruimschoots voordat de consument door een kredietovereenkomst gebonden is. Om aan deze verplichting tegemoet te komen werd het “Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS)” ingevoerd. Het ESIS bevat de precontractuele informatie die voorafgaandelijk aan het sluiten van een kredietovereenkomst, bedoeld voor het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, moet worden overgemaakt.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Indien de kenmerken van het kredietaanbod afwijken van de informatie die eerder was opgenomen in het ESIS, dan zal dit aanbod vergezeld worden van een nieuwe ESIS. De wettekst bevat een model evenals een bijlage waarin de verschillende rubrieken van de ESIS besproken worden. Zo dienen onder meer volgende gegevens vermeld te worden: 1) contactgegevens van de kredietgever; 2) contactgegevens van de kredietbemiddelaar indien van toepassing; 3) hoofdkenmerken van het krediet waaronder bedrag, valuta en duur van het krediet; 4) rentevoet en andere kosten waaronder het jaarlijks kostenpercentage (JKP); 5) aflossingsfrequentie en aantal betalingen; 6) bedrag van iedere afbetalingstermijn; 7) illustratieve aflossingstabel, indien het krediet een krediet met uitgestelde rentebetaling betreft; 8) aanvullende verplichtingen, indien van toepassing; 9) informatie met betrekking tot vervroegde terugbetaling, indien van toepassing; 10) flexibele kenmerken indien van toepassing, bijvoorbeeld subrogatie; 11) overige rechten van de kredietnemer indien van toepassing, bijvoorbeeld herroepingsrecht; 12) informatie met betrekking tot klachtenafhandeling; 13) niet-naleving van de aan het krediet verbonden verplichtingen met vermelding van de gevolgen voor de kredietnemer; 14) informatie met betrekking tot de toezichthoudende instantie; 15) andere informatie, nog niet opgenomen in de hierboven vermelde rubrieken. Zoals blijkt uit de titel toegekend aan het document, betreft het een document waarvan de krijtlijnen op Europees niveau werden uitgezet. De Europese richtlijnen dienen gerespecteerd te worden maar de lidstaten kunnen de instructies voor het invullen van het ESIS nog uitwerken of nader specifiëren.

Kredietaanbod De voorlegging van een kredietaanbod is verplicht voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming en voor het hypothecaire krediet met een roerende bestemming dat gepaard gaat met het vestigen van een hypothecaire zekerheid. Het kan slechts voorgelegd worden indien alle kosten die door de kredietgever kunnen gekend zijn ook daadwerkelijk worden vermeld en opgenomen worden in het jaarlijkse kostenpercentage. Het aanbod vermeldt de geldigheidsduur van het aanbod en alle contractvoorwaarden met inbegrip van een aflossingsplan, hetzij van het kapitaal en van de vervallen intrestbedragen, hetzij, bij wedersamenstelling van het kapitaal, de vermelding van het bedrag van de eenmalige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van het krediet. Het kredietaanbod bindt de kredietgever voor minstens veertien dagen, en kan door de consument op elk ogenblik aanvaard worden. ERKENNINGSVOORWAARDEN KREDIETBEMIDDELAAR Om als kredietbemiddelaar te kunnen optreden moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Zo moet een kredietbemiddelaar onder meer een polis beroepsaansprakelijkheid afsluiten specifiek voor kredieten (consumenten- en/of hypothecair krediet afhankelijk van zijn inschrijving) en moeten de VVD’ers kredietbemiddeling opleidingen volgen in het kader van de geregelde bijscholing. Om zijn inschrijving als kredietbemiddelaar te kunnen behouden, is de bemiddelaar daarnaast verplicht zijn jaarlijkse bijdrageplicht aan de FSMA en de Ombudsfin (de ombudsman bevoegd voor onder meer krediettussenpersonen) te voldoen. Groepspolis beroepsaansprakelijk voor FVF-leden dekt de kredietbemiddelingsactiviteit! Leden kunnen alle informatie terugvinden op de e-bib van FVF (rubriek “Info over ledenvoordelen” > “Groepspolissen” > “Beroepsaansprakelijkheid”).

Naast de hierboven vermelde verplicht over te maken gegevens, moet de kredietmakelaar bovendien voorafgaandelijk aan het stellen van daden van kredietbemiddeling een aantal persoonlijke gegevens en contactgegevens overmaken. Hij dient bijvoorbeeld te verwijzen naar zijn erkenning als kredietbemiddelaar, in casu zijn ondernemingsnummer.

33

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Gebundelde verkoop De meest prangende kritiek had te maken met de gevolgen van de gebundelde verkoop van een hypothecair krediet met verzekeringen door middel van een rentekorting (zie ‘Consument blijft gegijzeld voor zijn verzekeringen!’ op p. 36). FVF is de afgelopen jaren bijzonder actief geweest in het dossier van de koppelverkoop, getuige hiervan meerdere politieke nota’s en verscheidene overlegmomenten met allerlei betrokken instanties. Commissies FVF heeft tevens heel wat inhoudelijke incoherenties aangekaart alsook het gevaar om principes vanuit het consumentenrecht ongenuanceerd door te trekken naar hypothecair krediet. Geregelde bijscholing Om de twee jaar moeten alle betrokken verantwoordelijke personen vijf bijscholingspunten behalen door het volgen van een door de FSMA erkende opleiding. Elk uur opleiding geeft recht op een punt. Opleidingen op afstand moeten een test omvatten waaruit blijkt dat de opleiding werd gevolgd. De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste tweejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar die volgt op de aanstelling of aanduiding van de persoon. Voor diegenen die zich in 2016 bij de FSMA registreren, zal de eerste bijscholingsperiode in principe starten vanaf 1 januari 2017. Personen in contact met het publiek moeten geen bijscholingspunten behalen. Toch moeten de verantwoordelijken van het kantoor erop toezien dat ook zij hun beroepskennis regelmatig bijscholen. Zij moeten de bewijzen van deze bijscholing in het dossier van de betrokken persoon bewaren en ter beschikking houden van de FSMA. ACTIES FVF Voorafgaandelijk aan de totstandkoming van deze wetgeving heeft FVF samen met Feprabel heel wat bezwaren geuit.

34

Zo voorzag de wetgeving de verplichting de betaling van minstens de helft van de te ontvangen commissie in hypothecair krediet te spreiden over de looptijd van het krediet. Een bestaande verplichting in het consumentenkrediet die zonder nadenken werd getransponeerd naar het hypothecair krediet. Gelet op de lange looptijd van een hypothecair krediet, voorzag FVF een serieuze impact op de rendabiliteit van de kredietbemiddelaars. De minister verklaarde in het parlement dat hij, mede op vraag van FVF, hieraan tegemoet wil komen. De huidige tekst van het artikel meldt dat de concrete uitwerking van deze verplichting zal geregeld worden via KB. FVF zal in het belang van haar leden aandringen op een zo kort mogelijk periode van gespreide uitbetaling van de commissies en volgt dit dossier verder op de voet. Advies Commissie voor Verzekeringen De Commissie voor Verzekeringen verleende een advies over het ontwerp van KB betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten. FVF heeft het standpunt verdedigd dat de consument, ingeval van gebundelde verkoop, naast de financiële aspecten via het JKP ook volledig geïnformeerd moet worden over de voorwaarden van het krediet en over de algemene en bijzondere voorwaarden van de gebundelde verkoop.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Geregelde bijscholing In het kader van de geregelde bijscholing had FVF reeds een gezamenlijk overleg met de FSMA. FVF bracht een aantal punten onder de aandacht. De FSMA beloofde een en ander te verduidelijken met betrekking tot het bijscholingskader voor kredietbemiddeling. Meer informatie hieromtrent volgt. INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN De inwerkingtreding van de wetgeving is voorzien voor 1 december 2016.

Concreet is deze wet van toepassing: - op elke nieuwe kredietaanvraag vanaf 1 december 2016. - kredietaanvragen van voor 1 december 2016, voor zover het krediet wordt gesloten vanaf 1 maart 2017. Leden kunnen de volledige wettekst op de e-bib van FVF terugvinden (rubriek “Reglementering” > “Kredietbemiddeling”). De wet laat op een aantal vlakken nog ruimte voor bijkomende initiatieven. FVF volgt de nieuwe wetgeving en evoluties van nabij en houdt haar leden hiervan zeker op de hoogte. Leden kunnen met hun vragen steeds bij FVF terecht.

Ik ben een trouwe volger

En u?

35

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


CONSUMENT BLIJFT GEGIJZELD VOOR ZIJN VERZEKERINGEN! Wet gaat niet ver genoeg 7­6­2016

Gmail ­ FW: Koppelverkoop (8): wet gaat niet ver genoeg

Naar aanleiding van de ‘Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht’ die werd goedgekeurd binnen De Kamer, verstuurde FVF een persbericht en nieuwsbericht.

NIEUWSBERICHT

FVF­Nieuws Beste leden Gelieve een persbericht van FVF terug te vinden via deze link. Ondanks: de intense politieke lobby van FVF tot op het hoogste politieke niveau; mee aan de basis van een krachtig advies binnen de Commissie voor Verzekeringen overleg met diverse volksvertegenwoordigers en indienen van position papers opmaken van een amendement zware discussies over deze problematiek binnen het parlement; het verdedigen van onze standpunten door diverse politieke partijen; maakt de regering van de omzetting van de Richtlijn Hypothecair Krediet jammer genoeg geen gebruik om de problematiek rond de gijzeling van de consument te regelen. Minister Peeters besloot het debat binnen de plenaire vergadering wel met het volgende statement: “Een aantal stakeholders drong aan op beperkingen voor de gebundelde verkoop of eiste dat de kredietgever verplicht zou worden de kortingen toe te kennen over de hele looptijd, ook als de consument van verzekeraar verandert. Wij hebben uiteindelijk beslist dat niet te doen, maar we zullen dit wel van nabij volgen.” FVF betreurt dat de regering deze kans niet benut heeft en zal dan ook niet nalaten om, samen met Feprabel, elke mogelijkheid te blijven aangrijpen om voor gepaste oplossingen te pleiten en de minister regelmatig te confronteren met zijn hogervermelde belofte. voor FVF (Federatie voor Verzekerings­ en Financiële tussenpersonen)

Kelly Schamphelaere Directeur FVF • Autolei 250 ­ 2160 Wommelgem • tel. 03 244 12 80 • info@fvf.be

36

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


PERSBERICHT

W

W

PERSBERICHT

Wommelgem, 18 april 2016

Woonkrediet: regering maakt geen komaf met wurgcontracten! -

De ‘Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (54K1685)’ werd heden goedgekeurd in De Kamer; De regering laat de wurgcontracten bestaan. De gebundelde verkoop zorgt er nog altijd voor dat consumenten ‘gegijzeld’ worden: een lagere rente in ruil voor een vaak nadelig verzekeringscontract waar ze gedurende de looptijd van het woonkrediet aan vast hangen; Een gemiste kans voor de regering om gedegen oplossingen in te bouwen voor deze schrijnende problematiek.

Recentelijk werd binnen De Kamer een wet goedgekeurd die de Richtlijn betreffende Hypothecair Krediet moet omzetten naar Belgisch recht. De consument moet hierdoor beter beschermd worden bij het afsluiten van een woonkrediet. Dit objectief is op zich een goede zaak want het afsluiten van een woonkrediet is één van de belangrijkste beslissingen waar elke Belg vroeg of laat mee te maken heeft. Bij een woonkrediet zijn een goede brandverzekering en schuldsaldoverzekering onontbeerlijk. Volgens de nieuwe wet kunnen deze verzekeringen en het woonkrediet onder de vorm van “gebundelde verkoop” aangeboden worden d.m.v. een korting op de rentevoet van het woonkrediet. Volgens FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen die meer dan 1.600 Nederlandstalige verzekeringsmakelaar bundelt, knelt hier serieus het spreekwoordelijke schoentje. Deze nieuwe wet biedt geen enkele oplossing voor de nefaste gevolgen van dergelijke vorm van “gebundelde verkoop”. Heeft de consument dan ook wel een gunstige brand- en schuldsaldoverzekering? Kan de consument überhaupt daarna nog gemakkelijk overstappen naar een gunstigere verzekering?

“Consument blijft gegijzeld voor zijn verzekeringen!” Met het oog op het verwerven van een huis zal de consument via zijn woonkrediet gemiddeld twintig tot dertig jaar een maandelijkse afbetaling van zijn woonkrediet moeten voorzien. Bij het afsluiten van het woonkrediet krijgt de consument vaak een lagere interestvoet van de bank als hij de brandverzekering en schuldsaldoverzekering afneemt via dezelfde groep (“gebundelde verkoop”) Maar hierdoor is hij verplicht om de verzekering voor de volledige looptijd aan te houden, op straffe van verval van de rentekorting. De consument bindt zich bijgevolg – vaak onbewust – voor 20 à 30 jaar voor zijn verzekeringen!

37

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

Autolei 250 - 2160 Wommelgem - België - Sopharty: 20901 ATO


W

W

PERSBERICHT

Hierdoor wordt het fundamenteel jaarlijks opzegrecht van de consument in verzekeringen overduidelijk beknot. Zelfs de OESO vraagt al bijna 10 jaar aan België om deze problematiek aan te pakken. De OESO stelt terecht dat m.b.t. de verzekeringen de switching cost voor de consument hierdoor veel te hoog ligt, wat nefast is voor de vrije keuze voor diezelfde consument. FVF heeft een ernstig probleem met de feitelijke gijzeling van de consument en vindt dan ook dat de consument zonder kleerscheuren uit deze vorm van gebundelde verkoop moet kunnen stappen. De overstap voor de consumenten naar betere verzekeringsproducten zou geen invloed mogen hebben op de geldende rentevoet, zo niet zitten we met een wurgcontract! FVF betreurt dan ook dat de regering bij de totstandkoming van deze wet, die de consumentenbescherming tot doel heeft, één van de meest prangende problemen voor de consument niet aanpakt en dus toelaat dat deze duidelijke consumentengijzeling verder kan blijven bestaan. FVF is bereid tot verder overleg en hoopt op krachtdadige wetgevende initiatieven in de nabije toekomst die deze problematiek wel zullen aanpakken.

FVF is de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen en telt meer dan 1.600 leden. De leden van FVF zijn verzekeringsmakelaars die staan voor een onafhankelijke keuze, goede service en optimale verdediging van de belangen van hun klant. De verzekeringsmakelarij is in België een van de belangrijkste distributiekanalen, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De onafhankelijke verzekeringsmakelaar is herkenbaar via dit logo

38

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


FVF wist ook opnieuw haar visie te poneren in de pers. Hieronder vindt u een artikel terug uit Het Belang van Limburg.

“Bundelverkoop van verzekeringen en lening verdwijnt niet” BRUSSEL – “De regering heeft de kans laten liggen om eindelijk komaf te maken met de ‘gebundelde verkoop’ van woonkredieten en/of schuldsaldoverzekering.” Dat zegt de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF), die zo’n 1.600 verzekeringsmakelaars vertegenwoordigt. De Kamer heeft nochtans vorige week de wet op het consumenten- en hypothecair krediet aangepast op last van Europa. De aanpassing moest voor een betere consumentenbescherming zorgen. “Maar de consumenten kunnen nog altijd gegijzeld worden: een lagere rente in ruil voor een vaak nadelige verzekering. Het is een gemiste kans om eindelijk een oplossing te voorzien”, zegt directeur Kelly Schamphelaere van FVF. “Zelfs de OESO vraagt al meer dan tien jaar om hier iets aan te doen.” (dc)

Bent u lid van fvf en wenst u kantoor aan te bieden als stageplaats?

39

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


EXAMEN KREDIETBEMIDDELING BROKERS TRAINING ERKEND ALS EXAMENCENTRUM Heel wat verzekeringsmakelaarskantoren zijn bezig met de voorbereiding van hun inschrijvingsdossier ‘kredietbemiddelaar’, hetgeen via elektronische weg moet ingediend worden bij de FSMA. Eén van de vereisten voor de registratie als kredietbemiddelaar is het bewijzen van voldoende kennis in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet. Voor diegenen die niet in aanmerking komen voor de overgangsbepalingen, is het slagen voor een erkend examen de enige mogelijkheid. Brokers Training, het opleidingscentrum verbonden aan FVF, is voortaan ook erkend als examencentrum en biedt intussen examens hypothecair krediet en/of consumentenkrediet aan.

HOE KAN IK DEELNEMEN AAN EEN EXAMEN HYPOTHECAIR KREDIET EN/OF CONSUMENTENKREDIET? De deelnemer kan opteren voor twee mogelijkheden: • enkel een examen; • een examen, een leerplatform en een syllabus. Inschrijven kan via de website van Brokers Training (www.brokerstraining.org).

Hypothecair krediet: • Vrijstelling examen ingeval men al van vóór 1/01/2015 fungeert als effectieve leider of PCP’er actief bij een agent in bank- en beleggingsdiensten; • Vrijstelling examen ingeval men al van vóór 1/11/2015 meer dan vijf jaar ononderbroken fungeert als verzekeringsmakelaar, -agent of VVD’er EN tenminste gedurende die periode van vijf jaar ononderbroken actief was in hypothecair krediet (dit kan aangetoond worden door middel van commissieborderellen of ondertekende bemiddelingsovereenkomsten). Consumentenkrediet: • Vrijstelling examen ingeval men al van vóór 1/01/2015 fungeert als effectieve leider of PCP’er actief bij een agent in bank- en beleggingsdiensten; • Vrijstelling examen ingeval men al van vóór 1/11/2015 meer dan vijf jaar ononderbroken fungeert als verzekeringsmakelaar, -agent of VVD’er EN tenminste gedurende die periode van vijf jaar ononderbroken actief was in consumentenkrediet (dit kan aangetoond worden aan de hand van de datum van inschrijving voor consumentenkrediet bij de FOD Economie).

VOOR WIE GELDT DE KENNISVEREISTE CONSUMENTENKREDIET EN/OF HYPOTHECAIR KREDIET? De kennisvereiste consumentenkrediet en/of hypothecair krediet geldt voor verantwoordelijken voor distributie (VVD), personen in contact met het publiek (PCP) en effectieve leiders van de vennootschap. Voor hypothecair krediet geldt er ook een kennisvereiste voor de gewone bestuurders van de vennootschap. KAN IK BEROEP DOEN OP DE OVERGANGSMAATREGELEN EN BEN IK BIJGEVOLG VRIJGESTELD VAN EEN EXAMEN? De wetgever heeft, mede op vraag van FVF, een aantal overgangsbepalingen ingebouwd voor de bestaande krediettussenpersonen.

40

EXTRA INFO OVER DE REGISTRATIE ALS KREDIETBEMIDDELAAR EN DE LEDENSERVICE VAN FVF? FVF staat haar leden bij tijdens de online registratie van hun dossier. Leden kunnen deze service en heel wat aanvullende informatie (inclusief uitgebreide checklists) terugvinden op de e-bib van FVF (rubriek “Beroepsinfo” > ‘’Statuten kredietbemiddeling”). Ook op de website van de FSMA (https://mcc-info.fsma.be) is heel wat informatie terug te vinden. Let op: Vanaf 1 september 2016 verhoogt de inschrijvingskost naar 628 euro per dossier (i.p.v. 500 euro per dossier). Indien een FVF-lid nog beroep wenst te doen op de ledenservice van FVF, bezorg dan spoedig het document tot aanvraag van de service aan FVF.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Ontdek PortiSign on Mobile!

De makelaar vraagt aan zijn klant een contract te ondertekenen

De klant ontvangt een bericht op haar smartphone of tablet

Validatie van de identiteit E COD SMS

PIN 11558 2 4

N OPE

Klik

1 Ze opent de MyBroker-applicatie

1155

2

3

Enkel de eerste keer doorloopt ze de gevraagde veiligheidsprocedure

8

2

brio

4

Ze tekent haar contract met haar pincode

Sophie 0484/904555

080/904555

sophie@gmail.com

Het contract wordt automatisch naar BRIO4YOU verzonden en wordt geïntegreerd door de makelaar.

Dankzij PortiSign on Mobile kunnen uw klanten documenten ondertekenen op hun smartphone of tablet. En dit enkel met een pincode, net zoals ze hun banktransacties ondertekenen! Snel, efficiënt én veilig!

MEER WETEN? Bekijk de animatie op www.brio4you.be/nl/PortiSign


HOE WE DE ONAFHANKELIJKE MAKELAAR OP DE KAART ZETTEN? ONTDEK DE PROGRESSIEVE MULTIDIMENSIONELE CAMPAGNE VAN BROCOM!

Start van de campagne met een nationale enquête U herinnert het zich vast nog. Eind 2015 hield Brocom een enquête om te peilen naar de kennis van de Belgen en hun verzekeringen. Dat was de start van de meerfasige campagne om de meerwaarde van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar te vertalen naar de consument. Dat de consument de kennis, de expertise en de onafhankelijkheid van de verzekeringsmakelaar goed kan gebruiken, kon u al lezen in Vrijuit 1.

Start van de campagne “Vandaag bent u de expert” op 18 oktober 2015

Na de vragen, het antwoord met “De Grote Belofte” In januari 2016 volgde dan “De Grote Belofte”, waar het engagement van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar aan diezelfde consumenten werd getoond. Ze beloofden hun kennis en expertise ter beschikking te stellen. Deze keer beperkte Brocom zich niet tot kranten en online bannering, maar werd er ook een video gemaakt met de verzekeringsmakelaars van de toekomst, niet minder dan 500 studenten “financiën en verzekeringswezen” werkten enthousiast mee.

42

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Fase 2 van de campagne “De Grote Belofte” begon op 18 januari 2016

De campagne op kruissnelheid In april 2016 werd de belofte waargemaakt en kon de consument proeven van de kennis en de expertise van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Immers, de meerwaarde, de expertise én de noodzaak van de verzekeringsmakelaar moest letterlijk en figuurlijk uitgedragen worden. Hoe? Brocom pakte uit met een tweeledige campagne, een functioneel deel met “Wist je datjes” en het emotionele luik: de TV-campagne. Twee ultieme bewijsvoeringen dat de onafhankelijke verzekeringsmakelaar het verschil maakt.

Fase 3: ‘Wist-je-dat’: een tweeledige campagne, werd gelanceerd op 20 april

43

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


FASE 3: GING VAN START OP 20 APRIL ...

Wist je dat...? “Wist je datjes” zijn nuttige handige tips die her en der in de kranten en op krantenwebsites verschijnen. Het gaat om slimme weetjes in verschillende verzekeringsdomeinen: auto, familiale, brand, onderneming, pensioen,... Die weetjes komen onverwacht, prikkelend en lichtjes destabiliserend uit de hoek. De perfecte manier om de “Grote Belofte” waar te maken. Het antwoord op de “Wist je datjes” leidt steeds naar de verzekeringsmakelaar en luidt als volgt: « Omdat iedereen een eigen leven heeft en zijn eigen zorgen kent, is je onafhankelijke verzekeringsmakelaar je beste verzekering. Hij adviseert je en verdedigt je belangen in alle onafhankelijkheid.» De Wist-je-datjes verschenen als pavees in de kranten (De Morgen, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Metro, De Tijd).

Daarnaast verscheen er in verschillende B2B-magazines ook een advertentie met een interessant “Wist-je-datje” voor ondernemers en bestuurders (Brussel Metropool, De Vlaamse Ondernemer, KMO Insider, Trends, Vokatribune, Z.O. Magazine).

44

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


EN LOOPT NOG STEEDS!

De verzekeringsmakelaar op TV! Brocom zette zijn eerste TV-spot met ĂŠchte acteurs op het scherm. De onafhankelijke verzekeringsmakelaar drong duizenden huiskamers in, in prime time! De spot communiceert verschillende zaken. Er wordt namelijk op een luchtige, lichtjes humoristische wijze meegegeven dat u als consument niet alles hoeft te weten van verzekeringen. Het is namelijk een ingewikkelde materie die afhangt van ieders persoonlijke situatie en context. Net daarom is het beter u in alle onafhankelijkheid te verzekeren bij een verzekeringsmakelaar. Geniet nog even mee van het herkenbare verhaal dat u ongetwijfeld reeds op TV hebt voorbij zien komen!

Storyboard TV Campagne

45

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


>> De spot is de demonstratie van de service, hulpvaardigheid en deskundigheid van de verzekeringsmakelaar. Benieuwd hoe zo’n spot wordt gemaakt? Kruip alvast mee achter de schermen met enkele behind-the-scenes beelden.

46

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


Buitenkansjes! Brocom houdt steeds de actualiteit in het oog om de meerwaarde van de verzekeringsmakelaar in de verf te zetten. “De Week van het Geld” was zo’n gelegenheid. Het is een week waarin het FSMA geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar wil maken en extra aandacht wil vragen voor financiële vorming. Op die manier kon Brocom nog snel meegeven dat de verzekeringsmakelaar de beste investering is. Onderstaande advertenties verschenen in De Tijd en de geldgids van Netto.

Je makelaar, je beste investering

JE MAKELAAR, JE BESTE INVESTERING

Optimaliseer vandaag nog je verzekeringsportefeuille bij je onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Wist je dat je onafhankelijke verzekeringsmakelaar bij je betere investeringen hoort? Hij of zij kan je immers heel wat geld besparen of opbrengen. Je makelaar zorgt voor verzekeringsoplossingen op maat, dus nooit teveel betalen voor een correcte verzekering. En bij een schadegeval zorgt hij ervoor dat er niets vergeten wordt bij het bepalen van de vergoeding. Je makelaar zal je steeds een goede oplossing op maat bieden, net omdat hij of zij :

www.makelaarinverzekeringen.be

jouw gezinssituatie op de voet volgt zich engageert in een vertrouwensrelatie op lange termijn steeds in alle onafhankelijkheid adviseert

(DV) BROCOM la semaine de l'argent_NL_Pavé B143xH100mm.indd 1

Optimaliseer vandaag nog je verzekeringsportefeuille. Vraag een vrijblijvende check-up aan van je verzekeringen bij een verzekeringsmakelaar in je buurt en kijk waar onafhankelijk professioneel advies voor jou het verschil maakt.

Vind een makelaar in je buurt op www.makelaarinverzekeringen.be

(DV) BROCOM la semaine de l'argent_A4_NL.indd 1

14/03/16 14:16

U kan het promotiemateriaal ook terugvinden op www.brocom.be/nl/campagnes

47

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

14/03/16 14:23FVF VERTEGENWOORDIGDE HAAR LEDEN IN MAART - MEI 2016

Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden ondermeer vertegenwoordigde: MAART 01/03/2016 02/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 08/03/2016 09/03/2016 10/03/2016 11/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 21/03/2016 22/03/2016 24/03/2016 31/03/2016

Overleg AG Insurance / Overleg Teledesk Kernbestuur Brocom / Overleg Aedes Gastcollege Thomas More Hogeschool / Overleg AG Insurance Overleg Creafin Overleg Assuralia Ontbijtsessie Decavi / Raad van Bestuur Brokers Training Gastcollege Karel de Grote-Hogeschool / Examencommissie verzekeringen Gastcollege Thomas More Hogeschool Overleg ARAG, Arces, DAS, Euromex, LAR, Providis Raad van Bestuur Brocom / Overleg AXA Overleg NSZ Overleg Vivium Commissie voor Verzekeringen / Overleg Test-Aankoop Overleg Feprabel - BVVM

APRIL 11/04/2016 12/04/2016 13/04/2016 14/04/2016 20/04/2016 21/04/2016 22/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 29/04/2016

MEI Gastcollege PXL Hogeschool Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen / Workshop UCLL Academy Ontbijtsessie Decavi / Raad van Bestuur Brokers Training / Congres Feprabel Werkgroep Normalisatie Overleg Fidea / Raad van Bestuur Brocom Overleg Assuralia / Algemene Vergadering en Raad van Bestuur Ombudsdienst voor Verzekeringen Overleg Feprabel - BVVM Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Overleg NSZ / Commissie voor Verzekeringen / Colloqium Verkeersslachtoffers Overleg Aedes

49

03/05/2016 04/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 18/05/2016 20/05/2016 23/05/2016 25/05/2016 26/05/2016 30/05/2016

Overleg FSMA Kernbestuur Brocom Gemengde Opvolgingscommissie Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid / Overleg Assuralia Raad van Bestuur Brokers Training Werkgroep Normalisatie Raad van Bestuur Brocom Raad van Toezicht Vereniging der Verzekeringsjuristen Overleg kabinet Peeters / Koninklijke Kring der Verzekeraars van BelgiĂŤ / 12de Insurance CEO Event Decavi Bipar telefoonconferentie Overleg Assuralia

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


EEN EIGEN WEBSITE, TE MOEILIJK VOOR U? DAT DACHT U MAAR!

Het is intussen al een hele tijd geleden, op 16 juni jongstleden effectief 6 jaar op de kop, dat de verzekeringssector kennismaakte met de uitrol van het IBP-verhaal (Internet Broker Project). Een mooi en groots opgezet project, gedragen vanuit FVF en Feprabel, uitgewerkt onder de vleugels van Brocom en vanaf het begin 100% gesteund door de partnermaatschappijen.

De uitdaging? Héél simpel. Nadat er in de aanloop naar 2010 werd vastgesteld dat de verzekeringsmakelarij een achterstand had inzake aanwezigheid op het internet, was de uitdaging om alle steun en middelen ter beschikking te stellen om hiervoor een laagdrempelige oplossing aan te bieden.

Uw klanten en prospecten zullen u vinden op het internet, zoals ze nu al talloze andere mensen en diensten zoeken. Uw kantoor is niet langer een ‘naam op een polissenfarde’ ergens in een lade, maar u laat uw klant binnenkijken via een modern service- en informatieverstrekkend venster: uw website!

Het IBP-project, bestaande uit twee delen, werd in het leven geroepen. Enerzijds een Sectorale Catalogus (hierna “Sector Catalog”) en anderzijds een heuse website, uitgewerkt door Brocom, voorbehouden voor Brocompartners en dus ook voor FVF-leden. In dit artikel gaan we verder in op het luik over de website.

En hoe zit zo een eigen website dan in elkaar? Heel intuïtief en overzichtelijk. Alle praktische info over uw kantoor (zoals contactadres, email en telefoonnummer) is aanwezig. Via een handige ‘Altijd Nuttig’-box aan de rechterzijde kan uw klant/ prospect via een formulier een vraag stellen, een schade melden of zelfs een offerte aanvragen. De AssurMiFID-gedragsregels gebaseerd op de tool van FVF, zijn ook al opgenomen. En met één klik op ‘Algemene Voorwaarden’ heeft uw klant toegang tot de algemene voorwaarden en productfiches van de verzekeringsproducten die uw kantoor aanbiedt.

Het uitgangspunt is een basisaanwezigheid op het internet aanbieden aan de verzekeringsmakelaar die zichzelf geen webdeveloper voelt. Met een minimum aan inspanning staat uw eigen website online, en dit voor maar 146 euro per jaar.

Welke rol speelt de Sector Catalog? Om uw Brocom-website of uw eigen website van de nodige maatschappijinformatie te voorzien, maakt u uw eigen selectie in de Sector Catalog. Die Sector Catalog kan u best zien als één grote elektronische kast waar verzekeringsmaatschappijen alle mogelijke informatie (zoals productfiches, banners, minisites, tot zelfs tarifaire toepassingen) kunnen plaatsen die bestemd is voor de consument. U logt hierop in en maakt een selectie. Die selectie verschijnt via een unieke sleutel op uw website. Zo worden banners op de juiste plaats geplaatst en worden productfiches brand op het onderdeel van uw website geplaatst dat over brandverzekering gaat. Daarnaast worden de algemene voorwaarden op een daarvoor speciaal, voorziene plaats geplaatst. Kortom, alles om uw klant en/of prospect alle informatie te geven. Bovendien is uw informatie altijd up-to-date, vermits de verzekeringsmaatschappijen de content beheren. Banners zullen nooit meer na vervaldag op uw website verschijnen en de algemene voorwaarden worden door de verzekeringsmaatschappij aangepast ingeval van nieuwe versie. Alle verzekeringsmaatschappijen kunnen overigens ook alle ‘legal’ informatie hierin plaatsen zodat u hiernaar kan verwijzen op uw website om alvast met dit gegeven AssurMiFID-compliant te zijn. Meer info op www.brocom.be en doorklikken op ‘Website makelaar’ (ex-IBP).

50

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Heel interessant daarenboven zijn de pagina’s ‘Home’ en ‘Over ons’. Die kan u namelijk zélf personaliseren via een handig ‘dashboard’, allemaal bereikbaar via www.brocom.be. Het is overigens via datzelfde dashboard dat u verder ook een eigen logo kan opladen, meerdere talen (FR en DE) kunt selecteren of een foto van uw kantoor of medewerkers kan opnemen. En dit zijn maar enkele mogelijkheden. Als uw beheerpakket het toelaat, kan u zelfs de klantenzone, waarmee u uw klanten toegang geeft tot hun eigen polissen en schades, toegankelijk maken vanop uw eigen website. Als kers op de taart kan u zelfs een eigen domeinnaam aanvragen en uw website daaraan linken.

Via de tabbladen “Particulieren”, “Zelfstandigen&KMO” of “Geld en Verzekeringen” vindt de consument informatie al naargelang zijn persoonlijke invalshoek, zoals: alle basis- én uitgebreide informatie over verschillende takken (auto – woning – familiale - levensverzekering – rechtsbijstand – reisbijstand – hospitalisatie…). Die productinformatie van verzekeringsmaatschappijen (en ook vb. banners) wordt automatisch opgeladen vanuit uw selectie in de Sector Catalog. Brocom heeft die integratie al voorzien.

MODERNE ‘LOOK & FEEL’ Brocom heeft echter niet stil gezeten en eind april werd een volledig vernieuwde website online gezet. De vorige versie was namelijk na enkele jaren aan een opsmuk toe en tezelfdertijd hebben we ervan geprofiteerd om naar een recente en nog meer beveiligde Joomla!-versie te gaan.

51

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Maar het voornaamste is de ‘look and feel’. Bij de allereerste kennismaking zal u zien dat de website fris en modern oogt. Hoewel rustig en toch dynamisch, nodigt hij uit om verder te klikken. Uw kantoor heeft onmiddellijk een professionele uitstraling. Brocom heeft er zelfs voor gezorgd dat de website 100% ‘responsive’ is. Een moeilijk jargonwoord om te zeggen dat hij zich steeds aanpast naargelang waarmee er naar de website gesurft wordt. Groot scherm op desktop, tablet of zelfs smartphone… het is allemaal geen probleem. Tekst en indeling passen zich moeiteloos aan opdat de leeservaring en het gebruik voor de surfer steeds optimaal blijft.

52

En is dat niet juist wat de verzekeringsmakelaar dagdagelijks doet? Zijn klanten ‘ontzorgen’? Wel dat kan u vanaf vandaag ook op websiteniveau. Maar geef vooral uzelf het geschenk van een vlotte, snel activeerbare website die uw professionele uitstraling ten goede komt en uw relatie met de klant verbetert. Ga zeker eens kijken op www.brocom.be en klik door naar ‘Website makelaar’. Daar vind u onder ‘voorbeeld’ de link om live te gaan kijken naar hoe uw nieuwe website er kan uitzien. Piet Vandeborne General Manager Brocom

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


STATUUT VERZEKERINGSMAKELAAR ONVERENIGBAAR MET EXCLUSIVITEITSVERPLICHTINGEN Naar aanleiding van de nieuwe overeenkomsten die verzekeringsmaatschappijen ter ondertekening voorleggen, raadt FVF aan niets te ondertekenen dat onverenigbaar is met het statuut van verzekeringsmakelaar. Zo zijn exclusiviteitsverplichtingen en minimumportefeuilles niet verenigbaar met het statuut van verzekeringsmakelaar.

FVF verwijst hiervoor naar de verklaring op erewoord die de verzekeringsmakelaar moet afleggen bij zijn inschrijving bij de FSMA. Hiermee verklaart de verzekeringsmakelaar dat hij zijn beroepswerkzaamheden uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht de hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij één of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Met betrekking tot de cumul tussen de statuten van verzekeringsmakelaar en tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, kan er in de circulaire van de FSMA volgende passage teruggevonden worden: “De cumulatie van de statuten van verzekeringstussenpersoon en tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten blijft echter mogelijk binnen de door de wet vastgestelde grenzen. In dat verband moet een persoon die het statuut van agent in banken beleggingsdiensten zou cumuleren met het statuut van verzekeringsmakelaar, erop toezien dat een overeenkomst die hij als agent in bank- en beleggingsdiensten heeft gesloten, geen clausule(s) bevat die onverenigbaar is (zijn) met de voor hem als makelaar geldende verplichting om zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan bij een verzekeringsonderneming te plaatsen. De tussenpersoon die de statuten van verzekeringstussenpersoon en tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten cumuleert, zal zich passend moeten organiseren om te voldoen aan de regels die op beide types van bemiddeling van toepassing zijn. Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn: • de informatieverstrekking aan de cliënten; • de zorgplicht inzake spaar- of beleggingsverzekeringen; • de regels in verband met belangenconflicten.”

53

Verder verwijst FVF naar de wettelijke bepaling die bepaalt dat indien de tussenpersoon niet meer verkeert in de omstandigheden die hij in de verklaring op erewoord heeft vermeld, hij naar een andere categorie van het inschrijvingsregister wordt overgebracht. De FSMA kijkt strikt toe op de naleving van deze verplichtingen. OOK ALS KREDIETMAKELAAR OPLETTEN! Bovenstaande verplichtingen gelden ook voor kredietmakelaars. Zij mogen geen overeenkomsten tekenen waarbij zij zich verplichten hun hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een onderneming of ondernemingen die tot eenzelfde groep behoren.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


HET FVF-TEAM

54

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


SECTORNIEUWS ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE Introduceert een fietsverzekering die voor fietsen tot 5000 euro en e-bikes tot 6000 euro onderschreven kan worden. De klant kan kiezen tussen een wereldwijde diefstalverzekering of deze inclusief schadedekking en pechhulp. Ook tweedehandsfietsen tot en met drie jaar oud kunnen verzekerd worden.

AXA Neemt vanaf 1 september afscheid van Henri de Castries, CEO en voorzitter van de verzekeringsmaatschappij. AXA grijpt de gelegenheid aan om de functie van voorzitter van de raad van bestuur en die van CEO niet langer door dezelfde persoon te laten uitoefenen. Thomas Buberl zal dus Henri de Castries opvolgen als CEO, terwijl Denis Duverne zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur op zich neemt.

DKV BELGIUM Introduceerde drie nieuwe producten om tegemoet te komen aan de toenemende medische kosten en de nieuwste trends binnen de private ziekteverzekeringen: DKV Hospi Premium, DKV Hospi Flexi en DKV Medi Pack. Naargelang de formule wordt ingespeeld op aanvullende dekkingen, de keuze tussen een één- of tweepersoonskamer of de vervaging van de grenzen tussen hospitalisatie en verdere verzorging.

GENERALI BELGIUM

Viert dit jaar haar 115-jarig bestaan. Voor die gelegenheid lanceert de verzekeringsmaatschappij een flexibel vastgoedinvesteringsfonds, Flex Immo, binnen de beleggings- en spaarverzekeringen Fortuna di Generali en Profilife. Het beleggingsfonds biedt de mogelijkheid om te investeren in onroerend goed, in combinatie met de voordelen van een tak 23-levensverzekering. Generali Flex Immo heeft als doel een stabiel en regelmatig rendement te genereren en het kapitaal te behouden wanneer de markten zakken of volatiel zijn. Haar strategie bestaat uit het verspreiden van aandelen over verschillende vastgoedsegmenten, zoals commerciële centra, kantoren en onroerend goed.

Heeft zich aangesloten bij het collectief van duurzame opdrachtgevers en verzekeraars binnen het onderdeel Auto van de non-profit organisatie Duurzaam Repareren. Op die manier wil de verzekeringsmaatschappij actief bijdragen aan duurzaamheid in het carrosserieherstel van haar leveranciers en geeft het invulling aan de bedrijfsstrategie.

BALOISE INSURANCE Lanceerde een applicatie om arbeidsongevallen te voorkomen. De oorzaak hiervan is dat het aantal ongevallen sinds 2007 met 25% is verminderd, maar dat het aantal zware arbeidsongevallen, met overlijden of zware letsels tot gevolg, nagenoeg gelijk bleef. Het risico op dergelijke zware ongevallen is het grootst in kleinere bedrijven aangezien zij vaak niet over een preventieadviseur beschikken. Met de applicatie krijgen werkgevers hulp bij maatregelen om de kans op een ongeval te verkleinen.

DAS Geeft haar klanten de mogelijkheid om preventief juridisch advies in te winnen en een documentencheck te vragen bij de Service Box. DAS creëerde daarvoor een nieuw departement: de ‘DAS Legal Advisors’. Het nieuwe departement wordt geleid door Denis Honoré, die tot nu team leader was van één van de twee DAS-teams in het regionale kantoor in Charlerloi. Naast de preventieve adviesregeling via ‘Service BOX’ focust ‘DAS Legal Advisors’ zich ook op alternatieve geschillenregeling en minnelijke regelingen.

GENERALI GROUP

Heeft Philippe Donnet tot nieuwe Managing Director en CEO benoemd. Philippe Donnet was sinds 2013 Generali Italia Country Manager en heeft daarvoor reeds verschillende posities binnen Generali Group bekleed. Daarnaast werd Alberto Minali tot General Manager van Generali Group benoemd. Alberto Minali bekleedt daarnaast ook de functie als CFO en Manager die instaat voor de voorbereiding van de financiële rapporten van het bedrijf.

SECTORNIEUWS TE MELDEN? Bezorg het aan de redactie van FVF via ashley.vandenbroeck@fvf.be


De kracht van de verzekeringsmakelaar. Waar maakt hij het verschil? 14 oktober 2016 @ De Nekkerhal, Mechelen

Schrijf u in! Gratis voor FVF-leden Meer informatie op www.dedagvandemakelaar.be