Vrijuit 1 - 2017

Page 1

VRIJUIT Driemaandelijks tijdschrift Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

1 Februari - Maart - April / Jaargang 2017 Afgiftekantoor Antwerpen x - P303450

DOSSIER: VERZEKERINGSMAKELAAR WINT AAN BELANG! BOEIENDE TIJDEN INTERVIEW MET HANS DE CUYPER

AUTONOMIE: HET HOOGSTE GOED VOOR DE VERZEKERINGSMAKELAAR INTERVIEW MET ROGER HUYGENS EN KELLY SCHAMPHELAERE V.U.: Kelly Schamphelaere - Autolei 250 - 2160 Wommelgem - Afzender: FVF - Autolei 250 - 2160 Wommelgem


EÉN STRATEGIE, TWEE FONDSEN: APHILION Q² - EQUITIES (ISIN BE0058285850) APHILION Q² - BALANCE (ISIN BE6270159799)


COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Vrijuit Autolei 250 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen

4

Voorwoord

5

Nieuws van onze leden

6

Kort Gezegd

8

Interview met Hans De Cuyper, voorzitter Assuralia

12

Dossier: verzekeringsmakelaar wint aan belang!

18

Een kus van de juf voor de verzekeringsmakelaars!

20

Interview met Roger Huygens en Kelly Schamphelaere, respectievelijk Voorzitter en Directeur van FVF

Eindredactie, opmaak en coördinatie: Renée Van Laer

22

Commissie voor Onderzoek schiet uit de startblokken in 2017

24

Twin Peaks II: Update - Deugdelijke verslaggeving

26

Advies Commissie voor Verzekeringen, FSMA schrapt enkele tussenpersonen omwille van niet-betaling bijdrage

Redactie: Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Renée Van Laer Stijn Vanhalst Tosca Annemans Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties

28

Interview met Frederik Marain, The Reference

30

Digitale transformatie van de verzekeringsmakelaars!

34

Hoe organiseer ik een actie op sociale media?

36

Verbod uitsluitingsgrond alcoholintoxicatie of dronkenschap bij ‘omnium alle risico’s’

38

Broker Survey: de visie van de verzekeringsmakelaar

43

Initiatieven regionale afdelingen

44

Wist u dat?

45

To do’s in het kader van de antiwitwasverplichtingen

46

Verplichtingen tussenpersoon in kredietbemiddeling: update

50

Aan wie komt de rechtsplegingsvergoeding toe in geval van een rechtsbijstandsverzekering?

52

Brocom-campagne werpt haar vruchten af... Aan de verzekeringsmakelaar om ze te plukken!

8 3

58

Elektrische fietsen

61

FVF vertegenwoordige haar leden

62

Het FVF-team

63

Sectornieuws

12

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

20


VOORWOORD

Vertrouwen is de sleutel De verzekeringsmakelarij doet het goed! De laatste cijfers van Assuralia over de marktaandelen van de distributiekanalen in verzekeringen liegen er niet om. Als belangrijkste distributiekanaal groeien de verzekeringsmakelaars zelfs nog in quasi alle domeinen. Eén van de fundamenten waarom de Belg voor zijn verzekeringen beroep doet op een verzekeringsmakelaar is de hechte vertrouwensrelatie. Voor het ‘ontzorgen’ heeft de Belg dus duidelijk vertrouwen in zijn verzekeringsmakelaar. ‘Vertrouwen’ of beter gezegd, het herwinnen ervan, lag aan de basis van de tsunami aan regulering die de vorige regering op de financiële sector afvuurde. De beruchte ‘zware regulering’ moest het gefnuikte consumentenvertrouwen ten gevolge van de financiële crisis terug herstellen, ook binnen de verzekeringssector.

Heel wat uitgebreide informatieverplichtingen werden zonder impactstudie ook zomaar doorgetrokken naar de schadeverzekeringsmarkt, met alle gevolgen van dien. Verzekeringsmakelaars getuigen massaal dat hun klanten juist het vertrouwen verliezen wanneer zij een overaanbod aan informatie ontvangen en een overvloed aan documenten ter ondertekening voorgeschoteld krijgen. Dit heeft dus geleid tot een ongewilde paradox! De regulering wint geen vertrouwen maar ondermijnt het juist. Ook in de Broker Survey geven verzekeringsmakelaars opnieuw een duidelijk signaal: de AssurMiFID-gedragsregels in schadeverzekeringen moeten dringend bijgestuurd worden. FVF zal bij de politiek en de overheid terug aan de boom schudden. Een bijsturing is vereist om een goed evenwicht tussen een adequate consumentenbescherming en de kosten ervan voor de sector opnieuw te bewerkstelligen. Christophe Thoen - Hoofdredacteur

4

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


NIEUWS VAN

Onze leden

Welkom Assurax Schoten Brechtsebaan 200 2900 Schoten TEL. 03 303 46 20

H&B Verzekeringen Uitbreidingsstraat 84/3 2600 Berchem TEL. 03 231 46 38

De Witte Kwikstaart Dries 90 1785 Merchtem TEL. 0499 57 91 64

Insurli Ooievaarslaan 5 9840 De Pinte TEL. 02 282 78 53

Finadvies Dorp 24 2820 Bonheiden TEL. 015 50 95 50

Kantoor Bogaert Hoeksken 23/8 9940 Evergem TEL. 09 258 05 38

Group Claeys Insurance Brokers Moerkerkse Steenweg 1 8310 Sint-Kruis (Brugge) TEL. 050 50 60 70

Verzekeringen Somers Molenstraat 2 2290 Vorselaar TEL. 014 51 27 05 FAX 014 50 27 11

Zakenkantoor Moeskops Raaftuinweg 42 2380 Ravels TEL. 0496 12 28 87

Vigrofin bvba Lage Kaart 261 2930 Brasschaat TEL. 03 651 92 07

Geboorte Op 5 januari 2017 werd Fiene geboren, dochtertje van Ruben Brusselman, lid van FVF. FVF wenst de familie een dikke proficiat! Gecondoleerd Op 17 februari 2017 overleed Paul Maris, lid van FVF en zaakvoerder van Verzekeringen Maris. FVF wenst de familie erg veel sterkte.

VOLG

NU OOK OP FACEBOOK

5

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


KORT GEZEGD Assuralia lanceert ‘Crashform’

FAQ lijst voor tussenpersonen (FSMA)

Assuralia lanceerde dit jaar ‘Crashform’, een applicatie voor de elektronische aangifte en regeling van verkeersongevallen.

Om de tussenpersonen en de kredietgevers nog beter te informeren en hun gebruiksgemak te verhogen, heeft de FSMA alle Frequently Asked Questions (FAQ) over deze statuten op een gecentraliseerde wijze beschikbaar gemaakt op een sectie van de FSMAwebsite.

Met deze applicatie, die beschikbaar is in Google Play en App Store, kan de consument van tevoren zijn persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben. De verzekeringsmaatschappijen kunnen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR-code aanbieden die de consument kan scannen om zijn verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval. Voor FVF is het cruciaal dat de verzekeringsmakelaar onmiddellijk het bericht ontvangt wanneer zijn klant elektronisch een schadegeval doorgeeft. De verzekeringsmakelaar is niet alleen het belangrijkste aanspreekpunt voor de consument, maar heeft bovendien een belangrijke meerwaarde bij de afhandeling van schadegevallen. FVF zal dit dossier in die zin blijven opvolgen.

Nieuwe communicatie-assistent voor FVF FVF verwelkomt Renée Van Laer als nieuwe communicatie-assistent. Zij neemt daarmee de fakkel over van Ashley Van den Broeck, die haar carrière een andere wending geeft.

Meer motivatie enquêtes door FSMA De FSMA zal in de toekomst op een meer systematische en periodieke wijze enquêtes houden zowel ter ondersteuning van haar controles, als ter ondersteuning van preventieve acties. Deze controle van de verzekeringstussenpersonen slaat op een omvangrijk en gediversifieerd aantal, zowel naar tewerkstelling, organisatie, structuur, producten en personen. Het belang ervan is groot omdat spelers in een markt die de spelregels niet volgen, vaak het vertrouwen in deze markt ondermijnen. Dit is slecht voor de sector en voor de financiële consument, aldus de FSMA. De enquêtevragen slaan op zowel de verkochte producten, als op de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden en het businessmodel van de verzekeringstussenpersonen. Op deze manier wil de FSMA dit jaar ongeveer 400 marktspelers bevragen.

Het gaat hier om vaak gestelde vragen over de statuten van kredietgever, van kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, van (her)verzekeringstussenpersoon en van tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. Daarnaast heeft de FSMA de verschillende checklists en het stappenplan betreffende de beroepskennis geharmoniseerd en uitgebreid met bovenstaande statuten. De FAQ-sectie vindt u terug onder ‘Alle Vragen’ op mcc-info.fsma.be.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) In kader van de gegevensuitwisseling tussen banken en de overheid werden wereldwijd reeds meerdere initiatieven genomen, getuige daarvan de Europese spaarrichtlijn en de Amerikaanse FATCA-reglementering. De FATCA is Amerikaanse wetgeving die enerzijds financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, ...) wereldwijd verplicht om jaarlijks bepaalde uitbetalingen te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Anderzijds moeten de Amerikaanse belastingplichtigen zelf aangifte doen. Het doel van de wetgeving is het tegengaan van belastingontwijking door Amerikaanse belastingplichtigen. Internationale akkoorden Hiertoe werden 2 akkoorden gesloten tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Verenigde Staten van Amerika tot internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van FATCA. Op 9 januari 2017 werd de Wet houdende instemming met de internationale akkoorden in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.


WAAR GAAT HET NAARTOE? Aan tafel met FVF over de toekomst van de verzekeringsmakelaar

Save the date 22 september 2017 De Nekkerhal - Mechelen Gratis voor FVF-leden


BOEIENDE TIJDEN INTERVIEW MET HANS DE CUYPER, VOORZITTER ASSURALIA Het feit dat de verzekeringssector voor heel wat uitdagingen staat, hoeft geen betoog meer. Er breken boeiende tijden aan, dit vindt ook Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance die momenteel het voorzitterschap van Assuralia waarneemt. Vrijuit had de gelegenheid om met hem samen te zitten en zijn visie te vragen over een aantal actuele thema’s binnen de verzekeringssector.

Beste Hans, als voorzitter van Assuralia heeft u ook vanuit dit mandaat overleg met FVF en de andere makelaarsfederaties. Hoe ziet u de samenwerking tussen Assuralia en de makelaarsfederaties? Hans: Assuralia vertegenwoordigt alle verzekeringsmaatschappijen, ongeacht de distributiekanalen. Het is evenwel een feit dat de verzekeringsmakelarij in heel wat segmenten een zéér belangrijk distributiekanaal blijft. Voor het goed functioneren van Assuralia is het dan ook belangrijk om constructieve contacten te hebben met de makelaarsfederaties. Zo is het voor Assuralia nuttig om te weten en te begrijpen hoe de makelaarsfederaties zich in belangrijke dossiers positioneren. Ik ben dan ook van plan om de regelmatige contactmomenten met de makelaarsfederaties verder te zetten. Eén van deze actuele dossiers is de regulering, een uitdaging voor heel de sector die momenteel kreunt onder de overregulering. Welke prioriteiten stelt Assuralia voorop? Hans: De regulering is de laatste jaren een grote prioriteit binnen Assuralia, denken we maar aan Solvency II en Twin Peaks II. Onze sector kenmerkt zich door heel wat productvormen alsook distributievormen, waardoor de regulator niet gewoonweg met een botte bijl regulering kan doorduwen. Een continu overleg tussen de toezichthouders en de sector is nodig opdat de doelstellingen van de regulering behaald zouden worden. Vanuit Assuralia willen we de overheid er op attent maken dat regulering zijn doel niet mag voorbijschieten. Informatieverstrekking is belangrijk, maar te veel informatie is contraproductief waardoor de klant vertrouwen gaat verliezen, terwijl het juist de bedoeling is om vertrouwen te winnen. Een goed evenwicht tussen de financiële gezondheid van de verzekeringsmaatschappijen, een goede werking van de distributiekanalen en de bescherming van de consument is daarom cruciaal. Daarnaast hechten wij ook belang aan het level playing field-principe ten opzichte van andere spelers die in onze markt actief zijn, denken we hier bijvoorbeeld aan de mutualiteiten, pensioenfondsen, banken, ... .

8

‘Informatieverstrekking is belangrijk, maar te veel informatie is contraproductief waardoor de klant vertrouwen gaat verliezen, terwijl het juist de bedoeling is om vertrouwen te winnen.’

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Tenslotte moeten we ook waken over het fenomeen van gold-plating. Meer en meer regulering komt uit Europese hoek. Het is ons inziens niet nodig dat er op nationaal niveau bijkomende ‘lagen’ regulering worden gecreëerd op diezelfde thema’s waarvoor reeds Europese regulering wordt uitgevaardigd. Dergelijk scenario verhoogt onnodig de implementatiekosten voor de sector. Dat er heel wat uitdagingen zijn, tonen de herstructureringen bij verzekeringsmaatschappijen die meer en meer worden aangekondigd. Een teken aan de wand? Wat zijn de onderliggende oorzaken? Hans: De herstructureringen spelen zich veelal af aan de kant van de levensverzekeringen. De combinatie van verschillende factoren liggen volgens mij aan de basis van deze ingrepen, namelijk de lage rente, de hoge premietaks, de terugvallende groei en ook wel de regulering, in casu Solvency II. Door deze onderliggende factoren ontbreken we groei en gaan de verzekeringsmaatschappijen hun productiviteitswinsten ergens anders moeten zoeken. Voorheen werden deze dicht gefietst door de groei, nu zien we de werkgelegenheid terugvallen. De belangrijkste oplossing om de tewerkstelling te bewaren, is dus het creëren van groei. De maatschappelijke rol van de verzekeringssector is zeker niet afgenomen. Integendeel, deze zal enkel toenemen, denken we maar aan de pensioenopbouw, de kost van de gezondheidszorg, en meer algemeen uiteraard het indekken van risico’s waardoor de Belg in alle gemoedsrust kan blijven consumeren en investeren. Ik geloof er tevens in dat het slim inzetten op digitalisering ook groei kan bewerkstelligen hetgeen een positief effect heeft op de tewerkstelling. Over digitale initiatieven gesproken: de Belgische verzekeringsmaatschappijen buigen zich meer en meer over de ‘internet of things’, zoals smart eco-systems, blackboxes voor auto’s, smart-horloges, ... . Welke zijn de opportuniteiten of gevaren van deze evolutie? Hans: Laat mij beginnen met hetgeen waarvoor we moeten oppassen. De grootste fout die we zouden kunnen maken, is om de internet of things enkel te gebruiken voor de huidige kernactiviteit, namelijk voor de acceptatie van risico’s, de prijszetting of de fraudedetectie bij schaderegeling. De internet of things zorgt een stuk voor individualisering, maar dit zal slechts binnen bepaalde grenzen mogen gebeuren. De solidarisering van risico’s blijft immers centraal staan binnen de werking van het verzekeringsgebeuren; dit is en blijft de rol van de verzekeringssector. Ik verwacht ook dat de bereidheid van de klant om hieraan mee te werken, eerder klein zal zijn en dat we snel tegen de grenzen van de Privacy-wetgeving gaan botsen.

9

‘De grootste fout die we zouden kunnen maken, is om de internet of things enkel te gebruiken voor de huidige kernactiviteit, namelijk voor de acceptatie van risico’s, de prijszetting of de fraudedetectie bij schaderegeling.’ Omgekeerd brengt de internet of things een waaier van opportuniteiten met zich mee. Hoe kunnen we deze technologie immers gebruiken en benutten om een nieuwe toegevoegde waarde voor de consument te genereren, m.a.w. onze dienstverlening te verbreden? Deze opportuniteiten kunnen de makelaarsmaatschappijen samen met de verzekeringsmakelaar ontginnen. Dit gaat evenwel gepaard met investeringskosten en de hamvraag wordt, voor welke dienstverlening is de consument bereid om te betalen? Misschien tenderen we wel naar een nieuwe wereld waar het verzekeringsproduct ondergeschikt is aan een brede dienstverlening rond de thema’s zoals woning, mobiliteit, gezondheid en pensioen. Op wereldniveau zijn er tal van evoluties. Chinese investeerders die meer en meer interesse tonen in de Europese verzekeringsmarkt, de Brexit, de nieuwe politieke wind binnen Amerika, … . Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de Belgische verzekeringssector? Hans: Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen primaire effecten en secundaire effecten. Wat de primaire effecten betreft, maak ik me niet al te veel zorgen. Indien bijvoorbeeld Chinese investeerders in België rechtstreeks of onrechtstreeks actief worden, moeten zij accorderen met onze spelregels. Ik ga hier uit van een level playing field. Verzekeren blijft op zich een lokale business, in tegenstelling tot de banken die veel meer geïnternationaliseerd zijn. Mogelijk zijn er in het kader van de Brexit en de VS wel effecten op de beleggingsportefeuilles van de Belgische verzekeringsmaatschappijen, maar omwille van de valutarisico’s zijn de beleggingsportefeuilles niet zo gigantisch in deze landen. Indien er naar aanleiding van de verkiezingen in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland gelijkaardige scenario’s ontstaan, dan zou ik mij wel ongerust maken.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW ‘Misschien tenderen we wel naar een nieuwe wereld waar het verzekeringsproduct ondergeschikt is aan een brede dienstverlening rond de thema’s zoals woning, mobiliteit, gezondheid en pensioen.’

Momenteel is het wel oppassen voor de secundaire effecten. Zo is de Belgische economie afhankelijk van landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Als andere sectoren hierdoor economische vertraging krijgen, zal zich dat ook weerspiegelen in onze sector. Waar ik me zorgen rond maak, zijn de hoge kosten - met wellicht weinig toegevoegde waarde die de Brexit met zich zal meebrengen. Onze overheid heeft momenteel beperkte budgetten. Indien hier de kosten stijgen, kan dat zijn weerslag hebben op aanpassingen in fiscaliteit of bijkomende belastingen. Dit zou voor onze sector nefast zijn, zeker in termen van onze broodnodige groei. Bedankt voor dit gesprek Hans en nog veel succes met uw voorzitterschap!

Ik ben een trouwe volger

En u?

10

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Carglass® is altijd dicht bij uw klant, 24/7

Richard Capelle 47 jaar

Brussel

Meer dan 25.000 klanten getuigen op www.carglass-stories.be

“Mijn ervaring met Carglass® speelt zich af op 1 mei. Ik bel de service desk, krijg een charmante dame aan de lijn die me het dichtstbijzijnde Service Center voorstelt, waar ik amper een uur later al een afspraak heb. Op een feestdag! De monteur komt speciaal voor mij van Huy naar Brussel.”

42 Service Centers

Book online carglass.be of via gratis App (24/24-7/7)

Mobiele Service

24/24 - 7/7

©2017 Mercurius DM - Carglass® en het logo zijn geregistreerde merken van Belron SA en haar dochtervennootschappen.

Autoruit beschadigd?DOSSIER: VERZEKERINGSMAKELAAR WINT AAN BELANG! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse studie over de distributiekanalen van de verzekering. Het doel van de studie is het relatieve belang van de verschillende distributiekanalen in België en de ontwikkeling van hun marktaandelen in de tijd te onderzoeken. Het buikgevoel wordt nu ook bevestigd door de cijfers van 2015. De verzekeringsmakelaar wint aan belang! Wauthier Robyns, de woordvoerder van Assuralia, refereerde bij zijn inleiding naar het jaar van de tijgerkat. Hieronder kan u lezen waarom. ‘’Cambiare tutto perché niente cambi. Alles veranderen opdat alles zou blijven zoals het was. Het lijkt erop dat de Belgische verzekeringsmakelaars - en agenten - het bekendste citaat uit Il Gattopardo (De Tijgerkat) van Giuseppe Tomasi di Lampedusa tot hun motto hebben gemaakt.

In de wereld van cloud computing en data mining, van “likes” en van Internet of Things, blijken de traditionele distributiekanalen in België nog lang niet afgeschreven. Integendeel: in het bewogen jaar 2015, waarin de verzekering in België tegenwind uit verschillende richtingen ervaart - tegenvallende verkoopcijfers, aanhoudende lage rente, funeste taksen, nieuwe administratieve verplichtingen waarvan de toegevoegde waarde voor velen een vraag is - slagen makelaars en agenten er in, om beter te scoren - of juister: er meer op vooruit te gaan, terwijl de markt als geheel lichtjes krimpt - dan de bankverzekering, die van haar veren verliest, en de directe verzekering, laat staan de pure internetverkoop.” -Wauthier Robyns, Directeur Pers en Communicatie Assuralia Hierna wordt verder ingezoomd op de belangrijkste feiten.


De belangrijkste resultaten op een rij

De omzet van schadeverzekeringen wordt grotendeels gerealiseerd door de verzekeringsmakelarij.

Bij de levensverzekeringen in zijn globaliteit is de verzekeringsmakelarij in 2015 de belangrijkste speler.

• • •

gina 9

Pagina 10

De bankverzekering is de tweede belangrijkste speler metAssurinfo een marktaandeel van 21,2%. De directe Nr. 2 | verzekering Weekblad van 19 januari 2017 volgt met 20,8% marktaandeel, met op de laatste plaats de verzekeringsagenten die instaan voor 8,7% van de premie-inkomsten.

100% 90%

Op de markt van de individuele tak 21-levensverzekeringen en de individuele tak 26-levensverzekeringen is de verzekeringsmakelarij de belangrijkste speler. Pagina 11

Op de markt van de individuele tak 23-levensverzekeringen blijft de bankverzekering de grootste speler.

Direct

80% 70%

Bankverzekering

60%

Assurinfo Exclusieve

50%

Nr. 2 | Weekblad van 19 januari 20

netwerken

40% 30%

Makelarij

20%

Niettemin is de financiële wereld in snel tempo aan het digitaliseren. Nieuwe diensten worden De directe verzekering is het belangrijkste distri10% ontwikkeld en bestaande diensten zijn sterk aan het evolueren. Denk maar aan de verschillende butiekanaal voor de groepsverzekeringen, gevolgd apps die beschikbaar zijn voor de consument. Het is waarschijnlijk dat bepaalde ontwikkelingen 0% door de verzekeringsmakelarij. 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 Assurinfo Nr. 2 | Weekbladook vaneen 19 invloed januari2004 20172005 zullen hebben op 2007 de distributie van 2010 verzekeringsproducten.

Grafiek 3: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen in leven en

Geheel van schade- en levensverzekeringen 40

35 30 25 20 15 10

Direct

Bankverzekering Exclusieve netwerken

Figuur 2: Ontwikkeling belangrijkste 2.4 Niet-levensverzekering niet-leven distributiekanalen schade- en levensverzekering

De niet-levensverzekeringen brengen in 2015 11,4 miljard euro op aan premie-inkomsten, een 4 Vergelijking deopzichte distributie in andere Europese landen stijging van 1,2 met % ten van 2014. Rekening houdend met de evolutie van de index de consumptieprijzen van 0,6 % in 2015, bedraagt de reële 0,6 %.via agenten en makelaars. Niet-levensverzekeringen worden in Europa verkocht Schadeverzekeringen ondervoornamelijk de loepgroei

Niet alleen in België, maar ook in Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt meer In 2015 kunnen opnieuw alle distributievormen een stijging van de premie-inkomsten dan de helft van de omzet verwezenlijkt via deze tussenpersonen. schadeverzekeringen brengen innemen 2015 een totaal voorleggen. De De inkomsten verworven via de makelarij in 2015 toe op met 67,7 miljoen euro tegenover 2014 (+1 %). De exclusieve netwerken hebben 38,4 miljoen extravan premie Voor de levensverzekeringen verwezenlijken Frankrijk en Italië dan de helft hun aan 11,4 miljard euro, hetgeen een stijging vanmeer 1,2% is euro ten 5 -1,5% premie-inkomen via de Voor Duitsland en Verenigd is via inkomsten verworven (+3 %) de bankverzekering 27,9 miljoen euroKoninkrijk (+3,2 %). Dedat directe opzichte vanbankverzekering. de en premie-inkomsten van 2014. Rekening makelaars houdend en agenten. In België wordt bijna helft van het premievolume de individuele verzekering noteert met 0,7 miljoen euro dede kleinste stijging op voor de van verkoop van niet met de evolutie van de index der consumptie-16,0% levensverzekeringen door de makelaars gerealiseerd, groepsverzekering voor meer levensverzekering, incasso van2015, deze bedraagt distributievorm blijft de dan ook nagenoeg op hetzelfde prijzenhet van 0,6% in deterwijl reële groei 0,6%. dan de helft via het directe kanaal verloopt. niveau als in 2014. +0,8%

12

Wat met verkoop via internet?

+2,7% Op het internet is heel wat informatie te vinden over verzekeringen. Verzekeraars en ook vele +0,0% 10 tussenpersonen hebben een website waarop de klant informatie kan vinden over de aangeboden Direct 0 verzekeringen. Maar de online verkoop van verzekeringsproducten lijkt, met name+3,2% in België, nog 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 niet van de grond te komen. In 2015 is deBankverzekering e-commerce slechts goed voor 0,3 %+3,0% van de totale omzet. De redenen hiervoor zijn divers: nietExclusieve elk verzekeringsproduct leent zich er gemakkelijk netwerken Grafiek 1: 2: Ontwikkeling Ontwikkeling premie-inkomen levenschadeen niet-leven Figuur premie-inkomen en levens6 toe om verkocht te worden via internet, verzekeraars willen de tussenpersonen niet voor het (in miljard euro) hoofd stoten, de opmaak van het contract moet nog bijgeschaafd worden voor deze manier van verzekering verkoop, …. lijkt de klant het internet vooral te gebruiken om informatie+1,0% te vinden over 4 Vandaag p de Belgische verzekeringsmarkt zijn de makelaars, of de niet-exclusieve netwerken, de of om producten met elkaar teMakelarij vergelijken, de aankoop ervan doet hij nog steeds Bovenstaande figuur schetst de evolutie van het totaleverzekeringen langrijkste distributievorm. Gedurende de laatste twaalf jaren behalen zij duidelijk het via de meer traditionele kanalen. ootste marktaandeel, met uitzondering van het jaar 2005 waarin de bankverzekering een 5

Makelarij

premie-inkomen van schade- en levensverzekeringen voor

2

nke incassotoename kende door de verkoop van individuele levensverzekeringen. In aankoop 2015 Indien een via e-commerce gebeurt, zal de consument, wanneer de mogelijkheid de periode 2004-2015. draagt hun marktaandeel 49,2 %, een toename van 2,7 procentpunten tegenover 2014. geboden wordt, toch dikwijls kiezen om een tussenpersoon aan te duiden. In dit geval wordt - Deze 2004 2006 2007 2008 2009 e-commerce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 et-exclusieve tussenpersonen zijnaan voor alle verzekeringsproducten een belangrijke door 2005 de ondernemingen niet onder geklasseerd. De cijfers tonen datzowat de verzekeringsmakelarij veruitdeze de aankoop rdeler, zowel bij de niet-levensverzekeringen als bij de individuele contracten Leven en belangrijkste vorm van distributie is, zowel bij schade- als Uit de resultaten blijkt dat e-commerce voornamelijk gebruikt wordt voor aankoop van oepsverzekeringen realiseren ze een belangrijk deel van het premie-inkomen. Grafiek 4: 3: Ontwikkeling premie-inkomen niet-leven volgens de belangrijkste Figuur Ontwikkeling premie-inkomen schadeverzekeautoverzekeringen, andere BOAR-verzekeringen (meer specifiek Hulpverlening of (reis)bijstand), bij levensverzekeringen. In 2015 verwezenlijkt zij de helft distributievormen (in miljard euro) pensioensparen en langetermijnsparen. klassieke makelarij is in goed voor 36,4 % (tegenover 34,1 in 2014) van hetringen totale (49,2%) van2015 de premie-inkomsten.

emie-inkomen en de megabrokers voor 7,9 % (ten opzichte van 7,1 % in 2014). In realiteit 4 Insurance van Europe, “European Insurance in wordt Figures voornamelijk – 2014 data”, www.insuranceeurope.eu, July 2016. De verkoop niet-levensverzekeringen verwezenlijkt via de verschillende www.insuranceeurope.eu > Publications t het aandeel van dede megabrokers echter hoger, gezien meerdere verzekeraars het incasso Voor goede orde dient meegegeven te worden dat In schadeverzekeringen is de verzekeringsmakelarij veruit 5 makelaarskanalen, dat zijn de niet-exclusieve distributiekanalen. Twaalf jaar geleden waren Voor Duitsland en Verenigd Koninkrijk betreft het enkel nieuwe productie n de megabrokers niet kunnen afsplitsenallevan de klassieke makelarij. Het met ‘de verzekeringsmakelarij’ onafhankelijke verzekebelangrijkste distributiekanaal en gaat er inde 2015 zelfs deze kanalenhet goed voor twee derde van de premie-inkomsten van niet-levensverzekeringen rzekeringsbankieren heeft in 2015 een marktaandeel van 4,7al%. ringstussenpersonen worden bedoeld, dan niet met nog licht op vooruit. bedraagt hetvandaag aandeel van de in een 2015 bedraagt hun aandeel hierinZo 61,6 %. Tot op blijven de makelaars beslist de

belangrijkste distributievorm wat betreft de verkoop van niet-levensverzekeringsproducten. He bankagentschap, alsook de megabrokers. verzekeringsmakelarij 61,6%. bankverzekering blijft, met een marktaandeel van 21,2 % in 2015, de tweede belangrijkste nam daling geleidelijk af over de jaren heen, maar hier blijkt nu toch een kentering in te zijn eler. In 2013 is het aandeel van de bankverzekering kleiner geworden dooraandeel een sterke n de premie-inkomsten in de individuele levensverzekeringen en gekomen. sindsdien Het is zijn hetde klassieke makelaars en de megabrokers die hier de sterkhouders zijn Hun marktaandeel arktaandeel van de bankverzekering vergelijkbaar met dat van de directe verzekering. De stijgt in 2015 licht ten opzichte van 2014 en is goed voor respectievelijk 46,8 % en 11 Deze % van de totale inkomsten van de niet-levensverzekeringen. nkverzekering is vooral sterk op de markt van de individuele levensverzekeringen.

stributievorm kent ook de grootste incassoschommelingen gedurende de laatste Op detwaalf marktjaren, van de niet-levensverzekeringen is de directe verzekering, met een premie 14 21-Federatie voor VerzekeringsFinanciële tussenpersonen hommelingen die zich voordoen in de individuele tak en tak 23-levensverzekeringen. inkomen van en 19,1 %, de tweede belangrijkste speler. Deze premie-inkomsten van de directe verzekering worden hoofdzakelijk verkregen via de onderlinge en coöperatieve directe verzekering is in 2015 goed voor 20,8 % van de totale premie-inkomsten. Hier zijn


2.5.3 Nieuwe productie

De nieuwe productie van levensverzekeringen levert in 2015 6,5 miljard euro premie-inkoms op tegenover 7,7 miljard euro in 2014, dat is een daling van 15,3 %.

Eerder werd al duidelijk dat de distributielandschappen voor de individuele levensverzekerin en de groepsverzekeringen verschillend zijn. Ook bij de verkoop van nieuwe zaken is dit vers merkbaar.

In 2015 ligt de omzet van de nieuwe productie van de individuele levensverzekerin 18,8 % lager dan in 2014 en komt op 5,4 miljard euro. De incassodaling wordt bijna volle gedragen door de bankverzekering die haar marktaandeel hierdoor ziet afnemen met procentpunten. Niettemin blijft de bankverzekering met een aandeel van 50,7 % in 2015 belangrijkste verdeler van deze producten.

DOSSIER: VERZEKERINGSMAKELAAR WINT AAN BELANG! De directe verzekering volgt op een tweede plaats met een marktaandeel van 19,1%. De verzekeringsagenten en de bankverzekering zijn kleinere spelers in deze markt en zijn goed voor respectievelijk 11,4% en 7,9% marktaandeel.

3,5% Makelarij (+6,9 pp)

43,0%

Levensverzekeringen onder de loep De markt van de levensverzekeringen is uiteenlopend. Alle diverse segmenten hebben specifieke kenmerken en worden daarom apart belicht in de Assuralia-studie. Hierna wordt een overzicht gegeven van: • Geheel van levensverzekeringen; • Nieuwe productie; • Individuele levensverzekeringen; • Groepsverzekeringen.

Pagina 14

Assurinfo

Geheel van levensverzekeringen

Exclusieve netwerken (+0,1 pp) Bankverzekering (-6,6 pp)

50,7%

Direct (-0,5 pp)

2,8%

Grafiek 23: Productie van nieuwe zaken leven individueel –

Figuur 5: Productie van nieuwe zaken leven individueel takken 21-23-26 tak 21-23-26

Uitsplitsing per kanaal in 2015 (ontwikkeling t.o.v. 2014)

Nr. 2 | Weekblad van 19 januari Bij 2017 groepsverzekeringen

realiseert de nieuwe productie in 2015 een premie-inkomen van 1,1 miljard euro, hetgeen een stijging is van 8,1% ten opzichte van 2014.

De levensverzekeringen realiseren in 2015 een premieinkomen van 15,4 miljard euro, hetgeen een daling is van 2.5 Levensverzekering 5,7% ten opzichte van 2014.

Individuele levensverzekeringen (tak 21-23-26)

De individuele levensverzekeringen brengen in 2015 10,4 euro op aan premie-inkomsten. Het leeuwendeel, handen, in 2014 was haar marktaandeel vergelijkbaar met 7,2 miljard euro is afkomstig vanNr.de2 |tak 21-levensPagina 16 namelijk Assurinfo Weekblad van 19 januari 2017 Het grootste deel van dit premie-inkomen wordt verwezenlijkt door de individuele datgene van de bankverzekering. De verzekeringsmakelarij verzekeringen. De tak 23- en tak 26-levensverzekeringen levensverzekeringen, in 2015 realiseren deze een omzet van 10,4 miljard euro. De overige is het distributiekanaal dat in 2015 een groei kent. zijn goed voor respectievelijk 2,9 miljard euro en 295 premie-inkomsten zijn enige afkomstig van de groepsverzekeringen. miljoen euro.

De levensverzekeringen realiseren in 2015 een premie-inkomen van 15,4 miljard euro, dat is verzekeringsmakelarij heeft in 2015 de leiderspositie in miljard een daling van De 936,2 miljoen euro (-5,7 %) ten opzichte van 2014.

30

100% 25

Direct

90% 80% 70%

15

vanaf 2012 inclusief tak 26

Direct

Bankverzekering

10

Exclusieve netwerken

5

Makelarij -

-2,4%

Bankverzekering

vanaf 2012 inclusief tak 26

20

60% 50%

-18,8%

40%

-1,9%

30%

+4,7%

20%

Exclusieve netwerken

Makelarij

10% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafiek 8: Ontwikkeling premie-inkomen leven volgens de belangrijkste Figuur 4: Ontwikkeling premie-inkomen leven totaal distributievormen (in miljard euro)

0% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafiek 10: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen in leven individueel (takken 21-23-26)distributiekanalen Figuur 6: Ontwikkeling belangrijkste

Nieuwe productie leven individueel tak 21-23-26 Tot en met 2012 was de bankverzekering veruit het belangrijkste distributiekanaal op de markt De bankverzekering is het belangrijkste kanaal wat betreft distributie van individuele van de levensverzekeringen. In 2013 kende het incasso van de levensverzekeringen, meer levensverzekeringen. In 2015 is ze goed voor 45,3 % van de premie-inkomsten. Hiermee ligt De de nieuwe productie van levensverzekeringen levert die inhaar Bij individuele levensverzekeringen de bankverzekering specifiek dat van individuele levensverzekeringen, een sterke terugval in grote mate marktaandeel 5,2 procentpunten lager dan inis2014. Van 2004 tot 2012 behaalde de gedragen werd 2015 door de 6,5bankverzekering. miljard euro premie-inkomsten op. Dit is een dahet belangrijkste distributiekanaal eenmaar marktaandeel bankverzekering een marktaandeel van meer danmet 50 %, in 2013 en 2015 duikt het

onder dat peil. De verzekeringsmakelarij groeit en volgt op een lingbankverzekering van 15,3% tegenover 2014. kwijt. In zowel 2013 alsaandeel van 45,3%. Sinds 2013 is de haar leiderspositie 2015 duikt het tweede plaats een marktaandeel 41,9%. marktaandeel van de bankverzekering onder dat van de makelaars, in Na 2014 waren de de bankverzekering zijn met het de makelaars die het van grootste deel van de premie-inkomsten marktaandelen In vergelijkbaar. 2015 ligt de omzet van de nieuwe productie van de verwerven. Deze niet-exclusieve tussenpersonen zijn in 2015 goed voor een marktaandeel van individuelezijn levensverzekeringen in 2014 verzekeringsagenten enterrein. de directe verzekering ishebben 41,9 ZijDe winnen ten opzichte van 2014 Hun marktaandeel met 4,8 procentpunten De levensverzekeringen op te delen in 18,8% twee lager grote dan groepen, de %. individuele gestegen, ten nadele van de bankverzekering. en komt op 5,4 miljard euro. Deze incassodaling is bijna een klein marktaandeel van respectievelijk 7,5% en 5%. levensverzekeringen (cf. sectie 2.5.1) en de groepsverzekeringen (cf. sectie 2.5.2). Om de

te wijten aantede bankverzekering. distributie van volledig de levensverzekeringen begrijpen, zijn de, toch wel verschillende, kenmerken netwerken slagen er in om stukje bij beetje terrein te winnen. In 2015 De exclusieve van deze twee groepen relevant. Een belangrijke oorzaak hiervan is het verschil bedraagt in publiek. hun marktaandeel 7,5 %.

De levensverzekeringen kunnen, in tegenstelling tot de meeste niet-levensverzekeringen, Vóór 2006 was de directe verzekering goed voor zo’n 15 % van het premie-inkomen van de beschouwd worden als langlopende contracten waarbij vaak meerdere, eventueel jaarlijkse, individuele levensverzekeringen, vooral via de verkoop van tak 21-producten. Tegelijk met de stortingen worden gedaan. Om een juist beeld te schetsen van de huidige machtsverhoudingen dalende premie-inkomsten in 2006-2009 daalde ook het marktaandeel van de directe onder de distributiekanalen is het daarom aangewezen om voor de levensverzekeringen de verzekering. Sindsdien bedraagt het marktaandeel ongeveer 5 %. productie van nieuwe zaken te observeren. In sectie 2.5.3. wordt hier op ingegaan. 15 Federatie voor VerzekeringsFinanciële tussenpersonen Wanneer de en evolutie voor de tak 21-, tak 23- en tak 26-levensverzekeringsproducten apart bekeken wordt, dan komen verschillende distributielandschappen tot uiting.


Individuele levensverzekeringen tak 23 Individuele levensverzekering tak 21Nr. 2 | Weekblad van 19 januari Assurinfo 2017

Pagina 17

Hoewel de tak 21-levensverzekeringen in 2015 7,2 miljard In 2015 ligt het premie-inkomen van tak 23-levenseuro opbrengen aan premie-inkomsten, wordt er een daling verzekeringen een vijfde hoger (20,3%) dan in 2014. van 17,8% vastgesteld ten opzichte van 2014. In de huidige Het grootste deel van de daling wordt gedragen door de bankverzekering, het premie-inkomen context maken de lage rentes en de 2%-taks dergelijke Deze groei zet zich door bij alle distributiekanalen. van dit kanaal valt terug met 1,2 miljard euro (-28,2 %). De makelaarskanalen zien hun premievorm van levensverzekeringen minder aantrekkelijk voor de inkomsten in 2015 terugvallen met 215,7 miljoen euro (-6,5 %), de exclusieve netwerken met consument. De grootste speler in tak 23-levensverzekeringen is de bank108,6 miljoen euro (-13,9 %) en de directe verzekering met 67,8 miljoen euro (-13,4 %). verzekering met een marktaandeel van 57,5%, gevolgd door 16 de verzekeringsmakelarij (37,9%). 14

Pagina 20

12

Direct

10 8

-13,4%

6

Pagina 18

Exclusieve netwerken

Assurinfo

2 -

-28,2%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Direct

90% 80%

-13,9%

70% Nr. 2 | Weekblad van 19 januari 2017

Makelarij

2004

Nr. 2 | Weekblad van 19 januari 2017

100%

Bankverzekering

4

Assurinfo

De verzekeringsagenten en de directe verzekering zijn met een marktaandeel van respectievelijk 3,6% en 1,0% eerder bescheiden spelers.

-6,5%

2011

2012

2013

2014

2015

Grafiek 11: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21 volgens de Figuur 7: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel belangrijkste distributievormen (in miljard euro)

3,5% tak 21 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard stijgingen of dalingen 3,7% van de premie-inkomsten hebben een belangrijke invloed euro)

Bankverzekering

60% 50% 40% 30%

Exclusieve netwerken

20%

Sterke op de 10% A.1 Klassieke makelarij (+4,2 pp) evolutie van de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen. Dit geldt des te meer 0% wanneer de stijging of daling grotendeels door één van de kanalen wordt (+1,0 gedragen. A.2 Verzekeringsbankieren pp) 35,6% laat zich voelen in alle vier de De daling tegenover 2014

2004

Makelarij 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exclusieve netwerken (+0,4 pp) Het premie-inkomen van de bankverzekering kent in B2015 de grootste afname, distributiekanalen. Bij de verzekeringsmakelarij blijft de zowel relatief C. Bankverzekering en (-6,0 pp) als absoluut. Het marktaandeel daalt met 6 procentpunten komt een op 41,3 %.Grafiek De 16: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen in leven indivdueel daling beperkt tot 6,5% (bij de bankverzekering wordt 41,3% Figuur 9: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanatak 23 bankverzekering verliest hiermee haar leiderspositie op de markt van de(-0,1 individuele tak 21D.1 Onderlinge en coöperatieve pp) daling van 28,2% genoteerd). len in leven individueel tak 23 verzekeringen, de eerste keer in de periode 2004-2015. Andere kanalen (+0,4 pp)

2.5.1.3

6,5%

Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26) 6

In 2015 worden de makelaarskanalen, met een aandeelhet vanbelangrijkste 43,1 %, de voornaamste Hierdoor wordt9,4% de verzekeringsmakelarij Individuele levensverzekeringen tak 26 De premie-inkomsten voor de (individuele) tak 26-levensverzekeringsproducten bedragen 295,4 distributievorm.distributiekanaal Hun aandeel stijgt metmarktaandeel 5,2 procentpunten tegenover 2014. Bij de met een van 43,1%, gevolgd miljoen euro in 2015, een daling van 74,9 miljoen euro (-20,2 %) tegenover 20147. makelaarskanalen zijn het vooral de klassieke makelarij en het verzekeringsbankieren die het door de bankverzekering (41,3%). De premie-inkomsten voor tak 26-levensverzekeringen grootste deelGrafiek van de12: inkomsten verwezenlijken, ze leven hebben een marktaandeel respectievelijk Sinds 2012 worden deze producten, waar voornamelijk vennootschappen op intekenen, opnieuw Uitsplitsing premie-inkomen individueel tak 21 per van kanaal dalen met 20,2% ten opzichte van 2014. Behoudens de actiever gecommercialiseerd. Ze genieten nog van een vrijstelling van de premietaks, maar zijn 35,6 % en 6,5 %. in 2015 (ontwikkeling t.o.v. 2014) De verzekeringsagenten en de directe verzekering hebben verzekeringsagenten zet de daling zich door bij de diverse wel onderworpen aan de roerende voorheffing. De exclusieve een netwerken zijn in 2015 van goedrespectievelijk voor 9,4 % van de en verdiende Ten klein marktaandeel 9,4% 5%. premies.distributiekanalen. Het distributielandschap van de individuele tak 26-levensverzekeringsproducten verschilt sterk opzichte van twaalf jaar geleden is hun marktaandeel verdubbeld. van jaar tot jaar. Het succes en de verkoop van deze producten hangt namelijk af van 100% Direct De overige premie-inkomsten, goed voor een aandeel van 6,1 %, worden verwezenlijkt via Dede verzekeringsmakelarij blijft in dit segment het grootste contextuele factoren (o.a. rentevoet en taksen) en deze producten gaan in principe niet gepaard 90% directe verzekering. De onderlinge en coöperatieve ondernemingen vertegenwoordigendistributiekanaal een met 51,7% marktaandeel. met periodieke betalingen. marktaandeel van 3,5 %. In 2005 was de directe verzekering nog goed voor een vijfde van de 80% exclusieve netwerken noteren een incassotoename in 2015, met een half miljoen euro premie-inkomsten. Daarna is haar aandeel gedaald en sinds 2009 schommelt hetEnkel rond de 5 %. Groepsverzekeringen 70% (+47,8 %). De andere distributievormen zien hun premie-inkomsten afnemen: de makelarij met Bankverzekering Voor de pensioenspaarverzekeringen worden de premie-inkomsten voornamelijk verworven via 15,7 miljoen euro (-9,3 %), de bankverzekering met 44,4 miljoen euro (-42,6 %) en de directe 60% de bankverzekering, de klassieke makelaars en de exclusieve zelfstandige verzekeringsagenten. premie-inkomsten van %). groepsverzekeringen neemt verzekeringDe met 15,3 miljoen euro (-15,8 50% marktaandeel van respectievelijk 32,2 %, 31,1 % % en 25,2 %. Zij hebben een

tegenover 2014 opnieuw toe met 4,1% en komen uit op 5,1

40% Exclusieveworden in belangrijke mate verkocht via Verzekeringen verbonden aan hypothecaire leningen de miljard euro. netwerken bankverzekering, zij vertegenwoordigt bijna de helft (48,5 %) van de premie-inkomsten. 30% Daarnaast zijn de klassieke makelaars en het verzekeringsbankieren de belangrijkste Deze groei is 20% distributiekanalen, zij hebben een marktaandeelMakelarij van respectievelijk 31 % en 13,4 %.

voornamelijk te danken aan de verzekeringsmakelarij (+ 12,5%), terwijl dat de bankverzekering en de directe verzekering dalen.

10%

0% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafiek 13: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen in leven individueel Figuur 8: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen in tak 21

leven individueel tak 21

2.5.1.2

Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23)

In 2015 ligt het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen een vijfde hoger (20,3 %) dan in 2014, hetzij een stijging van 494,6 miljoen 6 Het incasso van de individuele tak 26-levensverzekeringen euro tot 2,9 miljard euro. omtrent deze verzekeringen niet voor in deze studie. 7

is pas beschikbaar vanaf 2012, voorheen kwam de informatie

Verschillend met incasso-enquête van Assuralia omwille van een kleinere steekproef van ondernemingen.

De vier distributievormen realiseren in 2015 een premie-inkomen dat hoger dan in 2014. Het 16 Federatie voor ligt Verzekeringsen Financiële zijn vooral de makelaars die de grootste (absolute) groei noteren: hun premie-inkomsten liggen 306 miljoen euro hoger (+38 %). De bankverzekering, de exclusieve netwerken en de directe

tussenpersonen


Pagina 24

Assurinfo

Nr. 2 | Weekblad van 19 januari 2017

DOSSIER: VERZEKERINGSMAKELAAR WINT AAN BELANG! 100% 90%

Andere directe kanalen Onderlinge en coöperatieve

80%

HET VOLLEDIGE RAPPORT INKIJKEN?

70% 60% 50% 40%

FVF-leden kunnen het volledige rapport terugvinden op de e-bib van FVF.

Directe verkoop en marketing

• • •

Exclusieve netwerken

Bankverzekering

30% 20%

Makelarij

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “studies en publicaties” > “Assurinfo nr. 2”.

10% 0% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafiek 22: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen in leven groep (incl. Figuur 10: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen in eerste pijler)

leven groep (incl. eerste pijler)

2.5.3 Hierdoor Nieuwe productie wint de verzekeringsmakelarij terrein, hun marktaanDe nieuwe productie vantot levensverzekeringen levert in 2015 6,5blijft miljard premie-inkomsten deel stijgt 36,6%. De directe verzekering deeuro belangop tegenover 7,7 miljard euro in 2014, dat is (56,7%). een daling van 15,3 %. rijkste speler in dit segment Eerder werd al duidelijk dat de distributielandschappen voor de individuele levensverzekeringen De bankverzekering en de eerder en de groepsverzekeringen verschillend zijn.verzekeringsagenten Ook bij de verkoop van zijn nieuwe zaken is dit verschil merkbaar. bescheiden spelers in dit segment. In 2015 ligt de omzet van de nieuwe productie van de individuele levensverzekeringen Bron: Assuralia nr. 2 op – 2017 18,8 % lager dan in 2014 en komt 5,4 miljard euro. De incassodaling wordt bijna volledig gedragen door de bankverzekering die haar marktaandeel hierdoor ziet afnemen met 6,6 procentpunten. Niettemin blijft de bankverzekering met een aandeel van 50,7 % in 2015 de belangrijkste verdeler van deze producten.

3,5% Makelarij (+6,9 pp)

43,0%

Exclusieve netwerken (+0,1 pp) Bankverzekering (-6,6 pp)

50,7%

Direct (-0,5 pp)

2,8%

Grafiek 23: Productie van nieuwe zaken leven individueel – takken 21-23-26 Uitsplitsing per kanaal in 2015 (ontwikkeling t.o.v. 2014)

17

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


EEN KUS VAN DE JUF VOOR DE VERZEKERINGSMAKELAARS! Dat de verzekeringsmakelarij aan belang wint, bewijst dat de verzekeringsmakelaars jaar na jaar een belangrijke strategische rol blijven spelen tussen de consument en de verzekeringsmaatschappijen. FVF is terecht verheugd met dit resultaat en is bijzonder trots op haar leden. Dat zij zo sterk scoren, heeft te maken met hun professionalisme, hun onafhankelijkheid en de persoonlijke relatie die zij met hun klant ontwikkelen. Diezelfde klant bevestigt daarom duidelijk zijn vertrouwen in zijn verzekeringsmakelaar!

Naar aanleiding van de publicatie van de Assuralia-studie, verspreidde FVF in samenwerking met Brocom een persbericht dat u hieronder integraal kan lezen.

Verzekeringsmakelaar wint aan belang Brussel, 25 januari 2017: Uit de jaarlijkse studie van Assuralia blijkt dat de verzekeringsmakelarij in België het zeer goed doet: het totale marktaandeel van verzekeringsmakelaars steeg tot zo’n 49,3% ten opzichte van 2014. „Wij zijn verheugd met deze resultaten“, aldus Kelly Schamphelaere, woordvoerder van Brocom, de vereniging die verzekeringsmakelaars en verzekeringsmaatschappijen samenbrengt. Een studie die iVOX in opdracht van Brocom uitvoerde bij zo’n 1000 Belgen belicht ook de reden van dat succes: „Makelaars worden gezien als een betrouwbare gids in het onoverzichtelijk kluwen dat verzekeringsproducten geworden zijn.“ Uit een studie over het Belgische verzekeringslandschap die Assuralia afgelopen dinsdag publiceerde blijkt dat de makelaar het kanaal bij uitstek blijft voor de Belg om zijn verzekeringen te regelen. Consumenten blijven beroep doen op makelaars om zich te verzekeren, zowel voor niet-levensverzekeringen (61.6%) als voor levensverzekeringen (40,2%). Ten opzichte van 2014 steeg het totale marktaandeel van verzekeringsmakelaars nog tot 49.3%.

Belg ziet het bos niet door de bomen Een studie die Brocom in 2015 liet uitvoeren bij zo’n 1000 Belgen werpt ook licht op de reden van dit succes: de Belgische consument ziet het bos niet meer door de bomen. De kennis over verzekeringen in zowat alle domeinen is laag: 72% geeft toe verloren te lopen in de veelheid aan verzekeringen. De Belg heeft er ook geen idee van hoeveel zijn of haar gezin op jaarbasis uitgeeft aan verzekeringen: 60% weet dat niet. De consument ziet de makelaar als een vertrouwenspersoon die voor hem op neutrale wijze de juiste verzekering kan kiezen uit dat kluwen, met een correcte prijskwaliteitsverhouding. Met 62% staat vertrouwen namelijk op nummer 2 van redenen om te kiezen voor een bepaalde makelaar, na advies en dienstverlening. Niettegenstaande het gebrek aan kennis is de Belg wel gerust in zijn verzekeringen.

18

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Kelly Schamphelaere: “Het gevolg van die paradox is dat de consument soms niet goed verzekerd is: soms is hij oververzekerd, soms onderverzekerd, soms is hij verkeerd verzekerd. Daarom is het belangrijk dat de makelaar als gids kan optreden voor consumenten“.

Een verzekeringslandschap in verandering Het verzekeringslandschap is ook een sector in verandering. „Makelaars zijn zich bewust van de digitalisering van het beroep. Men ziet potentieel in jonge, kritische en prijsbewuste consumenten.“ Die willen graag mogelijkheden vergelijken en staan open voor advies, maar willen bepaalde zaken rond verzekeringen graag online afhandelen, en zonder al te veel gedoe, rompslomp of tijdverlies. Sectorpartijen ondersteunen makelaars die inzetten op digitale aanwezigheid. De makelarij is daarom al begonnen met digitale transitie, om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe behoeften van de consumenten, en vandaag is dat digital en mobile. Schamphelaere: „Daarom hebben we samen met de makelarij enkele grote lijnen uitgestippeld. Enerzijds is het zeer belangrijk om antwoord te kunnen bieden op de steeds toenemende vraag naar gemakkelijke toegang tot gegevens (opvolging van een dossier, raadplegen van gegevens…). Maar ook de klassieke vertrouwensrelatie tussen de makelaar en de verzekerde mag niet uit het oog verloren worden. Dat blijft één van de belangrijkste kenmerken die klanten aan een makelaar appreciëren.”

Bent u lid van fvf en wenst u uw kantoor aan te bieden als stageplaats? Surf dan naar www.fvf.be en raadpleeg de rubriek "stageplaats aanbieden" via de ledenzone

19

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


AUTONOMIE: HET HOOGSTE GOED VOOR DE VERZEKERINGSMAKELAAR FVF springt dagelijks in de bres voor haar leden. En dat is nodig: de uitdagingen die op de verzekeringsmakelaar afkomen zijn niet gering. Hoe ziet FVF het beroep evolueren? Welke standpunten verdedigt de federatie in de meest prangende dossiers van dit moment? Vrijuit vroeg een stand van zaken aan Roger Huygens en Kelly Schamphelaere, respectievelijk Voorzitter en Directeur van FVF.

Beste Roger en Kelly, afgelopen maanden kondigden heel wat sectorpartijen herstructureringen aan. Waar focust FVF haar belangenverdediging op? Roger: De rode draad die FVF in dergelijke dossiers verdedigt, is het onafhankelijk statuut van de verzekeringsmakelaar. Verzekeringsmakelaars zijn ondernemers die vanuit hun wettelijk statuut een vrije keuze moeten hebben, in het bijzonder bij hun samenwerking met verzekeringsmaatschappijen. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat verzekeringsmakelaars eigenaar zijn van hun klantenportefeuille en dat het derhalve zij zijn die in volle onafhankelijkheid beslissen hoe met die klanten dient te worden omgegaan. Dit belangrijk principe moet absoluut beschermd worden, niet enkel in het belang van de verzekeringsmakelaar, maar vooral ook in het belang van de klant die de verzekeringsmakelaar ziet als zijn vertrouwenspersoon.

‘De belangrijke principes uit het regeerakkoord, vereenvoudiging en level playing field, moeten gerespecteerd worden, punt!’ - Kelly Schamphelaere Kelly: In het kader van de herstructureringen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen interne herstructureringen bij verzekeringsmaatschappijen en saneringen binnen de distributie. Bij interne herstructureringen moet de service naar verzekeringsmakelaars gegarandeerd blijven. Bij saneringen van verzekeringsportefeuilles waakt FVF erover dat de rechten van de verzekeringsmakelaar worden gerespecteerd in het kader van onder andere de termijnen. Bij saneringen in het bankactiviteit ziet FVF erop toe dat de rechten van de bankagent, in het bijzonder in het kader van de vergoedingen, worden gerespecteerd. Daarnaast zijn bij dergelijke kantoren ook heel wat klanten zowel bank- als 20

verzekeringsklant. Bij saneringen m.b.t. de bankactiviteit dient de makelaarsportefeuille in verzekeringen beschermd te worden. Hier waakt FVF erover dat er geen commerciële acties worden opgezet naar de makelaarsklanten toe. Eind 2016 werd er een Koninklijk Besluit gepubliceerd in het kader van de deugdelijke verslaggeving. Welke standpunten heeft FVF hierin verdedigd? Welke initiatieven mogen we nog van FVF verwachten? Kelly: Dit KB is nog een uitwerking van de AssurMiFIDgedragsregels. FVF heeft ervoor gepleit om deze uitwerking qua timing en inhoud af te stemmen op de omzetting van de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie, maar men heeft hierop helaas niet willen wachten. Desalniettemin stelt FVF vast dat de wetgever rekening heeft gehouden met ons standpunt rond efficiëntie en pragmatisme, namelijk onder bepaalde voorwaarden wordt een digitale rapportering aan de klant toegestaan. Hierdoor wordt de rapporteringsverplichting voor de verzekeringsmakelaar ook mogelijk via het toegang geven van de klant tot zijn klantenzone. Roger: Inderdaad! Dit is een belangrijke nuance om aan deze verplichting te voldoen. Vanuit FVF volgen we dit dossier verder op de voet en willen we ervoor zorgen dat er niet te veel bijkomende administratieve lasten bijkomen voor de verzekeringsmakelaar. Deze verplichting zal immers samen met de verzekeringsmaatschappijen moeten worden inge-

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW FVF pleegt vaak overleg met de verzekeringsmaatschappijen. Welke thema’s staan courant op de agenda? Waarop let FVF? Kelly: Een centraal thema dat met elke verzekeringsmaatschappij op de agenda staat, zijn de veranderende verwachtingen van de klant. Hoe inspelen op de nieuwe digitale generatie? Een goede samenwerking tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars is de sleutel tot succes. Uiteraard waakt FVF hierbij over de nodige garanties naar de verzekeringsmakelaar toe. De verzekeringsmakelaar heeft immers een belangrijke rol te spelen, nu en in de toekomst! De verzekeringsmaatschappijen moeten dit blijven respecteren ook bij hun eigen digitale agenda. Daarom dat FVF een digitaal charter heeft opgemaakt met een bundeling van onze standpunten. Zo moeten verzekeringsmaatschappijen bij eigen commerciële acties naar de klanten onder meer de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de verzekeringsmakelaar. Bovendien pleit FVF voor een betere coördinatie van de digitale initiatieven.

‘De sector kreunt onder de overregulering die vaak totaal zijn doel voorbij schiet. De overheid moet zich hier eindelijk eens van bewust worden. ’ vuld, zeker in de tak ‘leven’ aangezien de verzekeringsmaatschappijen reeds wettelijk verplicht zijn een jaarlijks overzicht aan de klant bezorgen. Dubbele of overlappende infoverstrekking moet absoluut worden vermeden. Tenslotte zal FVF bepaalde AssurMiFID-tools voor haar leden actualiseren. Kelly: Ik wil toch ook even melden dat dit dossier geen afbreuk doet aan onze positionering rond de herziening van Twin Peaks II en de noodzakelijke bijsturing ervan. In het kader van de omzetting van de richtlijn komt dit dossier nog op de agenda. De belangrijke principes uit het regeerakkoord, vereenvoudiging en level playing field, moeten gerespecteerd worden, punt! Het statuut verzekeringsmakelaar versus verzekeringsagent is een thema dat veel ter sprake komt. Welke standpunten verdedigt FVF? Welke zijn de voornaamste gevaren? Roger: FVF trekt uiteraard volmondig de kaart van de verzekeringsmakelaar. Er mag onder geen enkel beding een uitholling komen van het wettelijk en beschermd statuut van verzekeringsmakelaar. Bij de keuze van statuut zijn er voor FVF dan ook slechts twee opties mogelijk: onafhankelijk als verzekeringsmakelaar of afhankelijk als verzekeringsagent. Elk statuut heeft daarbij zijn specifieke rechten en plichten. Kies en bemin uw keuze!

21

- Roger Huygens Roger: Andere thema’s die vaak aan bod komen, zijn o.m. de noodzaak aan verjonging van de verzekeringsmakelarij en de overload aan wetgeving. De sector kreunt onder de overregulering die vaak totaal zijn doel voorbij schiet. De overheid moet zich hier eindelijk eens van bewust worden. Oplossingen op diverse vlakken dringen zich dan ook op. Er wordt veel geschreven over ‘privacy’. Toegang tot bepaalde klantengegevens is voor de verzekeringsmakelaar van cruciaal belang. Welke dossiers zijn hangende en welke zijn de actieterreinen van FVF? Kelly: Onze focus gaat nu naar de omzetting van de Europese Verordening. Ook hier waakt FVF opnieuw over de rol van de verzekeringsmakelaar. Hij moet zijn beroep goed kunnen uitoefenen, dit in het belang van de klant. Hierbij zal hij toegang moeten hebben tot relevante gegevens van zijn klant. Leden mogen verwachten dat FVF de bestaande tools en modellen zal aanpassen aan de nieuwe regels. Ook is FVF volop in gesprek met een aantal verzekeringsmaatschappijen die de rol van de verzekeringsmakelaar hierin te weinig respecteren.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Tot slot nog een laatste vraag voor de Voorzitter: hoe ziet u de toekomst van de verzekeringsmakelaar? Roger: Ik ben ervan overtuigd dat de verzekeringsmakelaar nog een schitterende toekomst voor zich heeft. De makelarij was, is en blijft nu eenmaal het belangrijkste distributiekanaal. Tot spijt van wie het benijdt. Doemdenkers die al jaren het einde van de makelarij verkondigen, krijgen steeds lik op stuk. De realiteit en de cijfers bewijzen immers hun ongelijk. Enerzijds ziet de consument zijn verzekeringsmakelaar als dé vertrouwenspersoon die hem in alle onafhankelijkheid kan bijstaan bij schade en die voor hem op neutrale wijze de juiste verzekering kan kiezen uit een kluwen van producten, internetinformatie, app’s, ... . Anderzijds ziet de Belg het bos niet meer door de bomen en geeft hij aan daarom een verzekeringsmakelaar nodig te hebben. Dit blijkt ook uit recente cijfers over de evolutie van de marktaandelen van de diverse distributiekanalen. De verzekeringsmakelaar is het enige distributiekanaal dat op quasi alle vlakken groeit. Dit ondanks de veranderende wetgeving, de vaak makelaarsonvriendelijke initiatieven, de vaak zinloze administratieve verplichtingen en dergelijke.

‘Ik ben er van overtuigd dat de verzekeringsmakelaar nog een schitterende toekomst voor zich heeft. De makelarij was, is en blijft nu eenmaal het belangrijkste distributiekanaal.’ - Roger Huygens

Verzekeringsmaatschappijen kunnen dus de meerwaarde van ons distributiekanaal niet negeren en zullen de belangrijke rol van de verzekeringsmakelaar moeten blijven respecteren. Natuurlijk moet de verzekeringsmakelaar zich aanpassen aan de veranderende en snel evoluerende digitale wereld, aan de wijzigende behoeften en verlangens van de klant. Zoals ook duidelijk mocht blijken op De Dag van de Makelaar is daarbij de klant centraal stellen van primordiaal belang om vervolgens samen met de verzekeringsmaatschappijen een maximale service te leveren aan die klant. Het mag duidelijk zijn dat FVF hierop streng zal toezien en er alles zal aan doen om de toekomst van haar leden veilig te stellen en verder positief te laten evolueren.

COMMISSIE VOOR ONDERZOEK SCHIET UIT DE STARTBLOKKEN IN 2017 Ook dit jaar blijft de Commissie voor Onderzoek haar tanden zetten in (nieuwe) dossiers. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van concrete dossiers die dit jaar reeds werden behandeld.

Werkgroep Recordbank/ING

Respect voor het inningsrecht van de verzekeringsmakelaar

De Commissie houdt via de Werkgroep Recordbank/ING de vinger aan de pols rond de evoluties in het Recordbank/ING dossier. De leden die zich destijds meldden als verzekeringsmakelaar met een Record bankagentschap worden op regelmatige basis geïnformeerd.

AG Insurance werd aangeschreven nadat is gebleken dat zij, naar aanleiding van het voorleggen van een nieuwe bemiddelingsovereenkomst, eenzijdig het inningsstatuut van een aantal kantoren wijzigde.

Aanpassing mailing DKV DKV werd door de Commissie verzocht om haar communicaties in het kader van wettelijke verplichtingen niet te combineren met commerciële boodschappen, rekening houdend met de van toepassing zijnde informatieverplichtingen en de verplichting tot correcte, duidelijke en niet-misleidende communicatie.

22

Bemiddelingsovereenkomst Sinds de lancering van de sectorale bemiddelingsovereenkomst passen steeds meer verzekeringsmaatschappijen de nieuwe bemiddelingsovereenkomst toe, conform het sectorinitiatief. De laatste lijst van verzekeringsmaatschappijen die het sectorinitiatief respecteerden, kunnen leden terugvinden op de e-bib (na inlog) onder “modellen” > “contracten” > “bemiddelingsovereenkomst”.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


voor elk gebouw een verzekering op maat Naargelang het type gebouw biedt AXA u de mogelijkheid om, in partnerschap met Atradius, een offerte te verkrijgen voor de verzekering ‘lasten van de mede-eigendom’ die de niet-betaling van de door de mede-eigenaars verschuldigde lasten dekt.

meer info over ons verzekeringsgamma gebouwen en de DECAVI-trofee op www.axa.be/building AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet: www.axa.be Tel.: (02) 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40 - ECB-nummer: BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel


TWIN PEAKS II: UPDATE DEUGDELIJKE VERSLAGGEVING Het koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, verplicht een verzekeringstussenpersoon om aan zijn cliënten deugdelijke verslagen te bezorgen over de verzekeringsbemiddelingsdienst(en) die hij hen aanbiedt en/of de verzekeringsovereenkomsten(en) die hij met hen heeft gesloten (art. 8°). Het KB meldt verder dat de exacte inhoud van die verslagen, alsook de vorm en de modaliteiten van de bezorging in een door de FSMA goedgekeurd reglement kunnen worden toegelicht. In het Belgisch Staatsblad verscheen intussen het KB tot goedkeuring van het reglement van de FSMA over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken.

Op wie rust deze verplichting? Op wie de verplichting rust om de deugdelijke verslagen over te maken, is afhankelijk van de tussenkomst van een verzekeringstussenpersoon. Concreet is een verzekeringsmakelaar verantwoordelijk voor de rapportering van de verzekeringscontracten die door zijn tussenkomst zijn afgesloten of worden beheerd. Inhoud? Het reglement verplicht éénmaal per jaar het volgende te communiceren: 1. 2.

een overzicht van de portefeuille van de verzekeringsovereenkomsten; een inventaris van de lopende verzekeringsovereenkomsten op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.

De verzekeringsproducten worden voor de toepassing van de deugdelijke verslaggeving onderverdeeld in vier groepen/ types. De mee te delen informatie is afhankelijk van het type verzekeringsproduct. a. de niet-levensverzekeringen; b. de spaarverzekeringen; c. de beleggingsverzekeringen; d. de levensverzekeringen die geen spaar- en beleggingsverzekeringen zijn. Daarnaast moeten, voor zover van toepassing, bepaalde waarschuwingen letterlijk weergegeven worden in het verslag, o.a. een herhaling van de gevolgen van de stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomst.

tegen zal wel moeten worden nagegaan of de betrokken levensverzekeringsovereenkomst wel degelijk in de rapportering aan bod komt, en moet de tussenpersoon erop toezien uit zijn rapportering enkel die informatie weg te laten die al in andere rapporteringen wordt vermeld. De afwijking is voornamelijk relevant in levensverzekeringen waar bijvoorbeeld op basis van het KB van 14 november 2003 aan de verzekeringsondernemingen de verplichting wordt opgelegd om bepaalde gegevens over te maken aan de betrokken verzekeringsnemers. Hoe de gegevens overmaken? De verslagen moeten jaarlijks en gratis via een duurzame drager aan de betrokken verzekeringsnemer worden overgemaakt. FVF is verheugd vast te stellen dat de wetgeving onder bepaalde voorwaarden ook de mogelijkheid van digitale rapportering voorziet. Dit was één van de punten waarvoor FVF heeft gepleit. Onder duurzame drager moet worden verstaan: papier of op elke andere drager die de betrokken verzekeringsnemer in staat stelt om persoonlijk aan hen gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt (e-mail, cd-rom, intranet met een “login” en een wachtwoord beveiligde toegang, ...).

Voorziene afwijkingen Informatie kan uit de inventaris worden weggelaten voor zover de informatie krachtens andere wettelijke en reglementaire bepalingen reeds werd meegedeeld. In dat geval dient volgende waarschuwing in de inventaris opgenomen te worden: “Dit verslag moet worden gelezen in combinatie met de informatie die u moet worden verstrekt in het kader van andere jaarlijkse rapporteringen die krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen worden opgesteld.” Er zal niet moeten worden nagaan of de verzekeringsonderneming die rapportering correct heeft verricht. Daaren24

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Uitzondering?

Wat doet FVF?

Het regelement inzake deugdelijk verslagen is niet van toepassing op verzekeringsovereenkomsten aangaande de dekking van grote risico’s en collectieve verzekeringsovereenkomsten. De algemene verplichting om te rapporteren blijft echter wel bestaan. De levensverzekeringsovereenkomsten die in het kader van de eerste of de tweede pensioenpijler worden afgesloten, vallen buiten het toepassingsgebied van de AssurMiFiD-gedragsregels. De huidige rapportering is dus niet van toepassing op deze overeenkomsten, aangezien die ter uitvoering van voornoemde gedragsregels wordt vastgesteld.

Binnen de verzekeringssector wordt dit dossier momenteel onderzocht. Voor leven is FVF van mening dat bepaalde rapporteringsverplichtingen samen met de verzekeringsmaatschappijen moeten worden ingevuld, aangezien de verzekeringsmaatschappijen reeds wettelijk verplicht zijn een jaarlijks overzicht aan de klant te bezorgen. Dubbele of overlappende infoverstrekking moet absoluut worden vermeden. Voor niet-leven pleit FVF voor een uniforme sectortool. FVF wil pragmatische oplossingen zonder al te veel extra administratieve lasten voor de verzekeringsmakelaar. De leden worden hiervan stipt op de hoogte gehouden.

Inwerkingtreding De verplichtingen zijn voor het eerst van toepassing op de verslagen over het kalenderjaar 2017. De rapportering moet in principe uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar gebeuren. Voor het jaar 2017 voorziet men een overgangsperiode. Het verslag over het kalenderjaar 2017 moet uiterlijk op 31 december 2018 aan de verzekeringsnemer worden over gemaakt.

HET VOLLEDIGE KONINKLIJKE BESLUIT INKIJKEN? FVF-leden kunnen het volledige Koninklijk Besluit terugvinden op de e-bib van FVF.

• • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “reglementering” > “Twin Peaks II” > “wetgeving”.

Ontdek waarom meer dan 700 makelaars dagelijks op Demetris rekenen Mail naar brokers@demetris.be voor een afspraak Registreer u op www.demetris.be

Bied ook uw klanten het Soepel Woonkrediet aan

Contacteer ons nu!

van marktleider BNP Paribas Fortis Soepel bij de start – soepel tijdens de looptijd

Demetris nv, P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden, RPR Brussel - BTW BE0452.211.723 - FSMA nr. 16507A-cB. Demetris nv is verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv. Demetris nv is exclusief bankagent van BNP Paribas Fortis nv. Demetris nv distribueert als verbonden agent het Soepel Woonkrediet (kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming) van BNP Paribas Fortis nv. Kredietgever: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel - BTW BE0403.199.702.


ADVIES COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN FVF PLEIT VOOR EFFICIËNTIEVERHOGENDE MAATREGELEN De Commissie voor Verzekeringen somt in een nieuw advies heel wat voorstellen op met als doel de digitalisering in de verzekeringssector te verbeteren.

FVF heeft in dit advies onder meer gepleit voor: 1.

FVF, die deel uitmaakt van de Commissie, pleit sinds geruime tijd voor een modernisering van de reglementering opdat het werk van de verzekeringsmakelaar efficiënter kan worden gemaakt. 2.

3.

Digitale weg evenwaardig naast papier: de wetgever vertrok bij de opmaak van de Twin Peaks II-reglementering van de veronderstelling dat de informatieverplichtingen hoofdzakelijk moeten worden voldaan op papier. Deze veronderstelling is achterhaald rekening houdend met het digitale tijdperk waarin we vandaag leven en de technologische evoluties die we nog kunnen verwachten. Toegang tot het rijksregisternummer: het gebruik van het rijksregisternummer biedt voor de verzekeringsmakelaar een efficiënte weg om de verzekeringsnemer/verzekerde te identificeren. FVF vindt dan ook dat verzekeringsmakelaars het rijksregisternummer in dat kader moeten kunnen gebruiken. Archivering documenten: de nieuwe wetgeving is een goede zaak, maar de concrete toepassing ervan op verzekeringen moet nog verder worden onderzocht. Een sluitend juridisch kader voor de verzekeringsmakelaar is voor FVF hierbij de leidraad.

Het advies werd overgemaakt aan Minister Peeters. Alle adviezen van de Commissie zijn consulteerbaar op de website van de FSMA: www.fsma.be.

FSMA SCHRAPT ENKELE TUSSENPERSONEN OMWILLE VAN NIETBETALING BIJDRAGE De FSMA besliste om een aantal tussenpersonen te schrappen om reden van niet-betaling van één of meerdere bijdragen in de werkingskosten (2014-2016).

Ten gevolge van de schrappingsbeslissing mogen deze kantoren geen enkele activiteit van verzekeringsbemiddeling meer uitoefenen.

Deze tussenpersonen werden volgens de FSMA herhaaldelijk aangemaand : ze kregen van de FSMA (1) een Newsflash geheel gewijd aan de werkingskosten, (2) een vraag tot betaling, (3) een gewone herinneringsbrief, (4) een aangetekende herinnering en (5) een formele aanmaning.

De FSMA stelt dat de betrokken kantoren opnieuw een nieuwe aanvraag kunnen indienen en het daaraan verbonden inschrijvingsrecht betalen, na eerst de achterstallige werkingskosten aan te zuiveren.

Telkens werd daarbij het adres 3x gecontroleerd over een tijdspanne van ruim zes maanden, aldus de FSMA.

26

FVF raadt haar leden dan ook aan om verzoeken van de FSMA stipt op te volgen, opdat zij niet geschrapt zouden worden wegens niet-naleven van een wettelijke verplichting.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat 151 - 1210 Brussel - Verzekeringsmaatschappij erkend door de FSMA onder code 0058 - RPR Brussel - BTW BE 0402.236.531 - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - 03.2017

KRIJGEN AL UW KLANTEN EEN BESCHERMING OP MAAT VOOR HUN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vivium beschermt uw klanten tegen het onvrijwillig verspreiden van computervirussen ĂŠn tegen dataverlies. Voor uw IT-klanten kunt u waarborgen toevoegen tegen de schending van rechten en patenten en het onopzettelijk misbruik van vertrouwelijke gegevens. Wist u trouwens dat Vivium voor heel wat beroepen een oplossing op maat heeft? En dat tegen bijzonder aantrekkelijke premies. Uw account manager Non-Life vertelt u er graag meer over. Ontdek ook ons volledig aanbod op V-Connect.


UW KLANT VERWACHT OOK DIGITAAL! INTERVIEW MET FREDERIK MARAIN, THE REFERENCE Hoe de klantenervaring uitmuntend maken, ook voor de toekomstige generatie klanten? De klanten willen immers in de omgang met hun verzekeringsmakelaar meer en meer gebruik maken van het kanaal dat hen in de omstandigheden, naargelang hun directe noden of het tijdstip, het beste uitkomt. De vraag stelde zich hoe de verzekeringsmakelaar hierop kan inspelen. Daarom lanceerde FVF in navolging van De Dag Van De Makelaar enkele exclusieve workshops voor haar leden met het oog op de uitdaging rond multichannel. Deze werden door meer dan 500 leden gevolgd. Tijd om enkele prangende vragen te stellen aan één van de docenten Frederik Marain, Internet Business & Strategy Consultant van The Reference. Beste Frederik, we beginnen met een vaak gestelde vraag: vormt digitalisering volgens u een bedreiging of een opportuniteit? Frederik: Digitalisering vormt zowel een bedreiging, als een opportuniteit. De verzekeringsmakelaar moet zich ervan bewust worden dat digitalisering voor nieuwe en snellere concurrentie kan zorgen als hij niet mee op deze trein springt. Anderzijds is digitalisering zeker en vast ook een opportuniteit. Digitalisering zal er namelijk voor zorgen dat de verzekeringsmakelaar zijn klanten nog meer op maat kan bedienen en dat het contact met zijn klanten nauwer en frequenter wordt. Het thema ‘klantenervaring’ stond centraal in de FVFworkshops. Heeft de makelarij de troeven in handen om ook in de toekomst een uitmuntende klantenervaring te bieden? Welke zijn de voornaamste werkterreinen, uitgesplitst in wervingsfase en retentiefase? Frederik: Na het geven van de workshops, ben ik ervan overtuigd dat de verzekeringsmakelaar van de nabije toekomst alle troeven in handen heeft om toegevoegde waarde te leveren én deze te verkondigen. Het is niet alleen voldoende om te weten dat je toegevoegde waarde hebt, je moet dit ook uitdragen in het nieuwe concurrentielandschap dat vandaag de dag bestaat. Verzekeringen zijn een complex product waarbij consumenten vaak een negatief gevoel hebben. Verzekeringsmakelaars die actief deelnemen aan digitalisering, kunnen dit negatieve gevoel via deze weg omzetten naar een positief gevoel. Er is namelijk een degelijke opportuniteit voor hen

28

daar de verzekeringsmakelaar bekend staat als een échte vertrouwenspersoon die onafhankelijk handelt en mee op maat met de klant denkt. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende digitale kanalen, kan je met je klant op verschillende niveaus een relatie opbouwen. Dit kan bij heel eenvoudige dingen starten door bijvoorbeeld via Facebook je klanten een gelukkige verjaardag te wensen. Daarnaast kan je Facebook en andere sociale media ook gebruiken om je klanten tips te geven over verschillende onderwerpen die inspelen op het dagdagelijkse leven, denk maar aan tips bij het boeken van een reis, tips om je woning beter te beveiligen, ... . Zo creëer je meer touchpoints en meer

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW voeling met je klanten en vermenigvuldig je je raakpunten. Gebruik eveneens de 80/20-regel als referentie om berichten te plaatsen op je sociale mediakanalen. Zorg dat 80% van je berichten uit tips, conversaties en communicatie bestaan en de overige 20% uit commerciële berichten.

‘Door optimaal gebruik te maken van de verschillende digitale kanalen, kan je met je klant op verschillende niveaus een relatie opbouwen. Dit kan bij heel eenvoudige dingen starten.’ Wat betreft de wervingsfase, is het veel moeilijker om de werkterreinen te bepalen. Er is namelijk geen vaste succesformule die ervoor zorgt dat de verzekeringsmakelaar in de nabije toekomst nieuwe klanten kan trekken aan de hand van digitale kanalen. Wel is het zo dat als de verzekeringsmakelaar zijn lokale karakter weet uit te spelen, dit een positieve invloed zal hebben op de prospecten. Ook het gebruik van Facebook is een goede manier om aan werving te doen. The Reference heeft in het kader van de workshops de digitale aanwezigheid van heel wat makelaarskantoren gescreend. Wat zijn uw voornaamste bevindingen? Frederik: We kunnen stellen dat de makelarij over de gehele lijn positief staat tegenover de digitalisering. Toch is er een grote diversiteit binnen de verzekeringsmakelarij. Er zijn verzekeringsmakelaars die nog bezig zijn met het zetten van hun eerste stappen, maar er zijn er ook die zeer actief met digitalisering omgaan. Deze laatste groep bewijst dat je met relatief weinig tijd en investeringen toch wel interessante en effectieve dingen kan neerzetten. Zo zijn er mensen die met bescheiden middelen en zonder experts reeds mooie resultaten hebben geboekt. Dit is ook deel van het goede nieuws: digitale marketing is zeer toegankelijk. Mits wat zelfstudie en het volgen van een aantal workshops, kan je eenvoudig en snel zelf aan de slag gaan op een manier dat het gevoel van controle heel groot blijft. Kan u een aantal tips meegeven voor de verzekeringsmakelaar die momenteel zijn eerste digitale stappen zet? Frederik: Een zeer belangrijke tip die voor een groot deel het succes van je digitale verhaal bepaalt, is: beschik over de juiste attitude. Wanneer je aan het digitale proces begint, is het van groot belang om te beseffen dat het effect van je handelingen enige tijd zal vragen. Daarnaast moet je een leercurve door en is het 29

bovendien essentieel dat je een experimentele aanpak hebt die steeds de leidraad blijft wanneer je je digitale aanwezigheid uitbouwt. Er is namelijk geen duidelijke succesformule die continu zal blijven werken. Wel bestaan er programma’s zoals Google Analytics die je op een zeer snelle manier laten zien of iets werkt of niet. Het is dus niet alleen belangrijk om een experimentele attitude te hebben, maar ook om analytisch ingesteld te zijn. Wanneer je nieuwe dingen uitprobeert, maak dan meteen de reflex om dit te analyseren. Leid je af uit de cijfers dat iets niet werkt? Stop dan meteen. Een tweede tip die ik aan de verzekeringsmakelaar wens mee te geven, is: maak je website persoonlijker en toegankelijker! Houd goed voor ogen dat je website ‘contact’ moet uitstralen. Dit kan je eenvoudig bewerkstelligen door op je webpagina’s contactgegevens te plaatsen. Een derde tip, is: schrijf originele teksten voor je website en sociale mediakanalen! Het schrijven van originele teksten kost veel moeite en is geen eenvoudige opdracht, maar het toont aan wie jij als verzekeringsmakelaar bent. Echter is het hierbij belangrijk dat je op regelmatige basis de inhoud van je website blijft vernieuwen. Van zodra iemand jouw teksten overneemt, zullen je website en je sociale mediakanalen aan originaliteit verliezen. Een laatste tip die ik eveneens aan de verzekeringsmakelaars wens mee te geven: ben je nog niet aanwezig op sociale media? Begin er vandaag aan en creëer op deze manier een band met je klanten! Door regelmatig contacten te leggen met je klanten, krijgen deze het gevoel dat je bereikbaar bent en dat je altijd voor hen klaarstaat.

‘Een zeer belangrijke tip die voor een groot deel het succes van je digitale verhaal bepaalt, is: beschik over de juiste attitude.’ In de workshop kwamen ook de mogelijkheden van online adverteren aan bod, dit aan de hand van bijvoorbeeld Facebook of Google. Is online adverteren een realistische mogelijkheid voor de verzekeringsmakelaar en zo ja, waarom raadt u dit aan? Frederik: Online adverteren is zeker een mogelijkheid voor de verzekeringsmakelaar die reeds over een website beschikt en op verschillende sociale mediakanalen aanwezig is. Is dit nog niet het geval? Dan dient de verzekeringsmakelaar eerst deze stappen te doorlopen,

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW alvorens adverteren op Google of Facebook een realistische, maar voornamelijk zinvolle mogelijkheid wordt. Van zodra je over een goede website beschikt en je je sociale mediakanalen hebt uitgebouwd, ligt de drempel ook veel lager om met online adverteren te beginnen. Mits enige zelfstudie of het volgen van een aantal workshops, kan je hier eenvoudig mee aan de slag. Net zoals reeds eerder aangegeven, is het ook hier belangrijk om steeds met Google Analytics te werken wanneer je gaat adverteren via Google of Facebook. Meet voortdurend of je campagne effectief is of niet. Door continu te analyseren, kan je aan de hand van beperkte middelen en een beperkte kennis van marketing alsnog scoren in de zoekmotorrangschikking van Google!

Tenslotte is online adverteren ook een opportuniteit voor verzekeringsmakelaars die wensen mee te zeilen op de grote advertentiebudgetten van verzekeringsmaatschappijen. Door de eerste resultaten in de zoekmachine van Google te analyseren en te bekijken welke campagnes lopende zijn bij verzekeringsmaatschappijen, kan je hier op regionaal vlak veel voordeel uit halen. Als verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld op nationaal niveau campagne voeren voor een bepaalde autoverzekering, kan elke verzekeringsmakelaar voor zijn gemeente hetzelfde doen via online adverteren. Regionaal adverteren biedt je immers de mogelijkheid om je meest potentiële klanten te bereiken, namelijk de klanten die zich in jouw directe omgeving bevinden! Bedankt voor dit gesprek, Frederik!

DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE VERZEKERINGSMAKELAARS! STAPPENPLAN VOOR FVF-LEDEN

In deze tijd is digitalisering ook voor de verzekeringsmakelaar van groot belang. In samenwerking met The Reference, stelde FVF een stappenplan op om zijn leden hierin te ondersteunen. Het stappenplan helpt u in 13 stappen - van het aanmaken van een emailadres tot het werken met Google Analytics, Facebook en LinkedIn - de verdere digitale transformatie van uw kantoor tot een goed einde te brengen. Het stappenplan is interessant van leek tot kenner omdat u zelf kiest bij welke stap u inspringt! Naast een korte toelichting wordt ook een schatting meegegeven van de tijd die u nodig heeft om de stap te implementeren en de tijd die u moet doorlopen alvorens u succes zal ervaren.

Als lid vindt u het stappenplan terug op de e-bib van FVF.

• • •

30

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “studies en publicaties” > “workshop” > “stappenplan”.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Weet u hoeveel tijd u kan besparen dankzij onze digitale tools?

Reeds meerdere jaren staat Portima aan uw zijde in de digitale revolutie. Met PortiSign on Mobile bijvoorbeeld kan een klant vandaag contracten ondertekenen met zijn smartphone. Dat betekent meer tijd, een hogere productiviteit en een grotere mobiliteit voor u ĂŠn uw klanten! Ontdek alle voordelen van de digitalisering op

www.ikbespaartijd.be


RESULTATEN FACEBOOK-CAMPAGNE DOOR FVF FVF nam de proef op de som en voerde zelf een Facebookcampagne met de winnaar van de Gulden Regel 2016. Hiervoor werden twee segmenten onderscheiden. In de eerste leeftijdscategorie van 20 tot 27 jaar is men vooral

op zoek naar de eerste verzekeringen. Het tweede segment spitste zich toe op de leeftijd van 28 tot 35 jaar waar de interesse verschuift naar een eventuele update van de huidige verzekeringen.

De resultaten van deze actie zijn terug te vinden in de presentaties van de workshops op de e-bib van fvf.be.

• • •

32

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “studies en publicaties” > “workshop” > “presentaties”.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Laat ze veilig de wereld ontdekken

De bescherming voor het hele gezin, 24/7 Een ongeval is snel gebeurd. Of u nu met de wagen rijdt of met de fiets, of wanneer u een sport of hobby beoefent in uw vrije tijd. Bescherm uw klant met de nieuwe ongevallenpolis Veilig Gevoel. Met Veilig Gevoel bieden wij elke klant een verzekering op zijn maat. Wil hij zijn hele gezin of enkel zichzelf verzekeren? Voor welke ongevallen wilt hij zich verzekeren? En hoe wilt hij dat wij voor de schade betalen? De keuze is aan hem. Met Veilig Gevoel geeft u elke klant dat extra veilig gevoel. De verzekering Veilig Gevoel is een verzekering van personen naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be. Baloise Insurance is de handelsnaam van van Baloise Belgium nv, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0096 en FSMA-nr. 24.914A. VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.


HOE ORGANISEER IK EEN ACTIE OP SOCIALE MEDIA? Bij de opmaak van het stappenplan vond FVF een interessant artikel van Euromex dat we onze leden zeker niet wilden onthouden. Een campagne op bijvoorbeeld Facebook om ‘likes’ te generen is aan heel wat regelgeving onderworpen. Hieronder kan u het artikel integraal lezen.

Hoe organiseer ik een actie op sociale media? Vraag Je ziet het geregeld voorbijkomen op je Facebook-nieuwsoverzicht. Door te “liken” en te delen kan je allerhande winnen… Om je bedrijf onder de aandacht te brengen, wil je misschien op je professionele Facebookpagina ook zo’n wedstrijd organiseren. Inzet van de wedstrijd: een restaurantbezoek. Je hebt een mooie foto klaar van een vrolijk koppel aan een tafeltje in het gekozen restaurant. Die wil je posten met volgende tekst: ‘like de pagina van ons kantoor, like deze foto, deel de actie en win!’ Het diner voor 2 zal onder de deelnemers worden verloot. Een dergelijke leuk bedoelde actie is aan heel wat regelgeving gebonden. Er zijn enerzijds de richtlijnen van de verschillende sociale media. Facebook, Twitter en Pinterest hebben hun eigen terms of use. En anderzijds is er nationale wetgeving waarmee je rekening moet houden.

Antwoord Facebook In de Facebook-guidelines kan je het volgende lezen: “Persoonlijke tijdlijnen mogen niet worden gebruikt voor het beheer van promoties. Bijvoorbeeld: “deel op je tijdlijn om mee te doen” of “deel op de tijdlijn van je vrienden voor grotere kans op prijzen” is niet toegestaan.“ Facebook aanziet wedstrijden en loterijen als “promoties”. De oproep “Deel deze actie en win!” waarvan je in het voorbeeld gebruik wil maken, is dus niet toegelaten. Verder verbieden de guidelines om aan klanten te vragen zich te taggen in een foto waar ze zelf niet op staan. Als je deze regels overtreedt, loop je het risico dat Facebook je pagina offline haalt. Wat Facebook wél toelaat en hoe je dus wel een wedstrijd kan organiseren, is aan je klanten vragen om je pagina te “liken” en te reageren op geposte berichten of foto’s. Ook mag je aan je klanten vragen om je een privé-bericht te sturen of iets op je pagina te posten. Om terug te grijpen naar het voorbeeld in de inleiding, kan je dus zonder probleem de foto van het koppeltje op restaurant posten. Je kan dan vragen hierop zo origineel mogelijk te reageren. De meest gelikete reactie wint de restaurantbon. Of je kan je klanten vragen om een foto van hun favoriete dessert te maken en dat op de tijdlijn van je kantoor laten posten. De foto die dan de meeste likes krijgt, wint het restaurantbezoek. Als je een wedstrijd organiseert, vraagt Facebook je om aan de deelnemers duidelijk mee te delen dat zij op geen enkele manier aansprakelijk gehouden kan worden voor de wedstrijd. Dit vermeld je daarom best in het wedstrijdreglement. Verder legt Facebook de verantwoordelijkheid voor het naleven van andere toepasselijke wetgeving bij de organisator zelf.

34

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Nationale wetgeving In België moet je rekening houden met een heel arsenaal aan wetgeving:

• • • •

de wet op de kansspelen; de wet op de loterijen; de wet op consumentenbescherming; en de privacywet.

Je zorgt er best voor dat je wedstrijd niet kan beschouwd worden als een verboden kansspel of als een streng gereglementeerde loterij of tombola. Dat doe je door je aan een aantal basisregels te houden. Om niet onder de wet op de loterijen te vallen, is het van belang dat de uitkomst van de wedstrijd niet van toeval afhangt. Dus niet lukraak een winnaar loten, maar het laten afhangen van een kennis- of behendigheidsproef. “De meest originele reactie wint.” “De foto met de meeste ‘likes’ wint.” Of je stelt een vraag, gekoppeld aan een schiftingsvraag. “Wat is de naam van dit restaurant?” “Hoeveel mensen zullen deze vraag juist beantwoorden?” Het is belangrijk dat de winnaar zo objectief mogelijk wordt gekozen. Je kan ook werken met een jury. Om aan de informatieplicht te voldoen die opgenomen is in de wet op de consumentenbescherming en voor je eigen gemoedsrust, maak je best ook een duidelijk wedstrijdreglement op. In dit reglement vermeld je van wie de actie uitgaat en wie er mag deelnemen. Je geeft informatie over het wedstrijdmechanisme (de spelregels, de duurtijd, ...) en over de prijzen. Ten slotte - en dit spreekt waarschijnlijk voor zich - is het verboden om een financiële inzet van de deelnemers te vragen. Dit zou van je ludieke wedstrijd een verboden kansspel maken. Het lijkt heel wat, maar laat het je niet weerhouden een actie te organiseren op sociale media. Hou wel de bovenvermelde regels in het achterhoofd, zodat je wedstrijd een bron van amusement blijft en geen onaangename verrassing. Bron: Euromex

exclusief voor leden van FVF!

Op zoek naar een nieuwe medewerker? Plaats uw vacature vandaag nog op de FVF-jobsite www.ikwilstartenalsmakelaar.be


VERBOD UITSLUITINGSGROND ALCOHOLINTOXICATIE OF DRONKENSCHAP BIJ ‘OMNIUM ALLE RISICO’S’ Verzekeringsmaatschappijen kunnen door het inlassen van uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden hun tussenkomsten beperken. Verzekeringsmaatschappijen bepalen in hun verzekeringsvoorwaarden namelijk de omvang van de dekking die zij verlenen. Een vaak voorkomende uitsluitingsgrond bij ‘omnium alle risico’s’ is die van alcoholintoxicatie of dronkenschap.

Uitsluitingsbeding versus vervalbeding Het Hof van Cassatie besliste in een arrest van 11 februari 2016 dat een verzekeringsmaatschappij in geval van een verzekering ‘omnium alle risico’s’ zich niet meer kan beroepen op de uitsluitingsgrond alcoholintoxicatie of dronkenschap van de bestuurder. Het Hof van Cassatie beschouwt een dergelijke clausule als een vervalbeding en geen uitsluitingsbeding. Een vervalbeding is een sanctie voor de tekortkoming van de verzekerde aan één van zijn verplichtingen. Door een bepaalde tekortkoming, bijvoorbeeld alcoholintoxicatie, verliest de verzekerde zijn recht op verzekeringsdekking. Gevolg kwalificatie De kwalificatie als vervalbeding vereist het aantonen van een causaal verband tussen de tekortkoming en het schadegeval. Er zal met andere woorden moeten worden aangetoond door de verzekeringsmaatschappij dat de schade (aan het voertuig) voortvloeit uit de tekortkoming (alcoholintoxicatie of dronkenschap) van de verzekeringsnemer. Een causaal verband is niet altijd voorhanden en/of moeilijk te bewijzen. Het is mogelijk dat het schadegeval heeft plaatsgevonden door een andere reden dan het dronken rijden. De kwalificatie als uitsluitingsbeding daarentegen vereist niet dat de verzekeringsmaatschappij een causaal verband bewijst. Het enkele bewijs dat de verzekerde in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap zijn voertuig bestuurde, stelt de verzekeringsonderneming vrij van tussenkomst ten aanzien van de verzekerde.

Ten gevolge van het arrest van het Hof van Cassatie zijn dergelijke uitsluitingen nu ook verboden bij de niet-verplichte (omnium)verzekeringen. Voor zover de verzekeringsmaatschappij het causaal verband tussen de alcoholintoxicatie of dronkenschap en de schade niet kan bewijzen, moet de verzekeringsonderneming de schade vergoeden. Een eerste toepassing van het arrest van het Hof van Cassatie is reeds een feit. In casu bestond geen twijfel over de alcoholintoxicatie van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappij weigerde tussen te komen en beriep zich op de in de voorwaarden opgenomen uitsluiting in geval van ‘alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille, in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken’. De bestuurder van zijn kant verweet het ongeval aan het afgeschraapte wegdek. In een vonnis van 19 oktober 2016 verklaarde de rechtbank dat de dekking verloren gaat als gevolg van een bewuste tekortkoming van de bestuurder. De bewijslast van de bewuste tekortkoming rust op de verzekeringsmaatschappij. Deze laatste moet bewijzen dat het rijden onder invloed geleid heeft tot het schadegeval. Rekening houdend met onder meer het vonnis van de politierechter, het proces-verbaal en de discussie over de juiste mate van alcoholintoxicatie oordeelde de rechter dat het onvoldoende vaststaat dat het schadegeval het gevolg is van de alcoholintoxicatie, zodat dekking moet worden verleend door de verzekeringsmaatschappij.

Verplichting voor de rechter Het Hof herhaalde verder dat de rechter (los van de omniumverzekeringen) steeds verplicht is om na te gaan of een bepaalde uitsluitingsbeding in werkelijkheid geen vervalbeding uitmaakt. Belang arrest? Bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen inzake motorrijtuigen is geen uitsluiting voor alcoholintoxicatie of dronkenschap toegelaten krachtens het koninklijk besluit van 14 december 1992. Regres door de verzekeringsonderneming blijft mogelijk mits bewijs van het causaal verband.

36

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


eb-lease, uw partner voor krediet, leasing en renting.

7 redenen om voor eb-lease te kiezen Onze adviseur: uw vast aanspreekpunt ... adviseert u over de ingediende dossiers en garandeert een snelle afhandeling. We beperken de kosten en vergoeden competitief Eb-lease rekent nooit schattingskosten aan. Gespecialiseerd advies Eb-lease staat voor 30 jaar ervaring en expertise in kredietverlening voor zowel hypothecair krediet, zakenkrediet, financiële leasing en renting. We beslissen zeer snel U krijgt zeer snel feedback over de dossiers die u aan de eb-lease-adviseur voorlegt. We onderzoeken elke kredietaanvraag We behandelen elk dossier met het nodige vakmanschap. We zetten in op efficiëntie en gebruiksgemak We beperken de werklast voor u als makelaar en de doorlooptijd voor uw klant tot het absolute minimum. Respect voor uw klantenportefeuille Uw klant is en blijft uw klant.

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

V.u. eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnummers 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A Burgstraat 170 - 9000 Gent, BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.


BROKER SURVEY: DE VISIE VAN DE Consolidatie van makelaars versnelt licht, VERZEKERINGSMAKELAAR gedreven door grotere kantoren ONTW IKKELINGEN BIJ DE MA KELAAR - CONSOLIDAT IE & VERG RIJ ZING

T.o.v. editie 2014 is er slechts een lichte stijging van het aantal overnames. Wel opvallend is dat deze stijging volledig te wijten FVF is aan groterehebben kantoren (>750.000 EUR omzet). Op die manier ontstaat eenBenthurst kopgroep&die geleidelijk losmaakt ende Feprabel in samenwerking met het strategisch consultancybureau Cozich opnieuw een onderzoek bij de Belgische verzekeringsmakelaar. Niet minder dan 478 verzekeringsmakelaars hebben aan deze editie deelvangedaan het peloton. genomen, 64% van de respondenten waren Nederlandstalig. FVF staat erop alle leden die de tijd hebben genomen om de online enquête zorgvuldig in te vullen, van ganser harte te bedanken.

Bij dit tweejaarlijks onderzoek spreken verzekeringsmakelaars zich uit over een aantal tendensen binnen de sector en beoordelen ze de verzekeringsmaatschappijen waarmee ze courant samenwerken. Verzekeringsmakelaars zijn immers een zéér geschikte partij om verzekeringsmaatschappijen op heel wat criteria te beoordelen. De resultaten van dit onderzoek, in het bijzonder de beoordelingen van de verzekeringsmaatschappijen, worden door FVF gebruikt bij haar onderhandelingen met de diverse marktspelers. ONTWIKKELINGEN BIJ DE MAK ELAAR - CONSOLIDATIE & VERG RIJZING

Hierna wordt ingezoomd op enkele belangrijke resultaten.

HetOntwikkelingen landschap van verzekeringsmakelaars bij de verzekeringsmakelaar blijft gekenmerkt door veel kleine kantoren Profiel

lidatie, blijfHet het landschap verzekeringsmakelaars gekenmerkt door veel kleine kantoren. Belgische van makelaarslandschap blijftvooralsnog gekenmerkt door veelal van de makelaarskantoren heeft omzet minder danvan 200.000 EUR omzet.* kleinere kantoren. Zoeen heeft de van meerderheid de kantoren (88%)

maximum 5 werknemers in dienst.

BENTHURST & CO

Vergeleken met de editie in 2012 en in 2014 blijft de veroudering van het makelaarsberoep zich doorzetten: 63% van de makelaars is ouder dan 50 jaar, en nauwelijks 1% jonger dan 30 B ROKER SURVEY 2016 9 jaar. Activiteiten O N TWIK K E L IN G E N BIJ DE M A KE L AA R - HO O F D- E N N E VE N AC TIVITE ITE N

Zoals duidelijk geconcludeerd kan worden uit Assuralia-studie ‘Niet-Leven’ blijft meer een dan ¾ van (zie p.12), hebben verzekeringsmakelaars uitermate sterke positie in de bemiddeling van schadeverzekeringen. Dit gegede verzekeringsinkomsten uitmaken ven blijkt ook terug te komen in de resultaten van de Broker Survey. De inkomsten van de verzekeringsmakelaar komen voor Vanuit het perspectief van productgroepen haalt de makelaar driekwart van zijn inkomsten uit Niet-Leven, en dit on meer dan ¾ uit schadeverzekeringen, ongeacht de grootte van de grootte van het kantoor. het kantoor. *54% in 2014

Ten opzichte van het onderzoek in 2014 is er een lichte stijging van het aantal overnames. Het zijn evenwel enkel de grotere kantoBENT HURST & CO BROKER SURVEY 2016 ren (>750.000 euro omzet) die aan 7 de basis liggen van de lichte stijging. Het aantal verzekeringsmakelaars dat een verzekeringsportefeuille wenst over te laten is in dalende lijn.

Het aandeel van zelfstandigen en ondernemingen stijgt wel naargelang de schaalgrootte van de kantoren toeneemt, dit zoBE N THURST & CO BRO K E R S URVE Y 2 01 6 wel bij Niet-Leven als bij Leven.13 De makelaarskantoren met een bankactiviteit hebben gemiddeld meer inkomsten uit Leven.

6

38

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


O N T W IK K ELIN GEN BIJ DE MA KE LAAR - D IG ITALE KANALE N

De makelaar is positiever geworden t.o.v. lead generation*

O NT WI K K E L I N GE N B I J D E M A K E L AA R - D IG I TA L E KA N A L E N

Digitale kanalen

83% van de makelaars heeft een website t.o.v. slechts 66% in 2014

De digitale kanalen worden door de verzekeringsmakelaar meer en meer omarmd. 83% van de verzekeringsmakelaars beschikt over een website (tegenover 66% in 2014). Via verzekeraars en banken, maar ook door aanwezigheid op vergelijkingssites, kan de makelaar geïnteresseerde prospecten (= leads) ontvangen. Het sentiment tegenover lead generation is t.o.v. 2014 gevoelig verbeterd. Van de 40% makelaars die aangeven via deze weg leads te ontvangen, staan 6% met hun kantoor op vergelijkingssites. Indien er wordt ingezoomd op de FVF-leden, heeft het meren-

deel een website, ook bij de kleinere kantoren. De verzekeringsmakelaar biedt en meer functionaliteiten *Lead generation is hetmeer ontvangen van prospecten komende via aan op haar website. De duidelijkste stijging wordt vastgesteld bij het online andere websites, zoals websites van verzekeraars en vergelijkingssites mogelijk maken van schadeaangiftes en portefeuilleconsultatie. O NTW I K K E L I NG E N BIJ DE M AKE LAAR - DIG ITALE KANALE N Hier is sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2014.

ONTWI K K EL

Gebruik van social media Det.o.v. makelaar is positiev Ook het gebruik van sociale media zit in dezit lift. in 44%de van lift de De visie van de verzekeringsmakelaar AssurMiFID verzekeringsmakelaars zit reeds op facebook. Ook hier is een gevoelig verschil vast te stellen tussen leden en niet-leden van Dat FVF pleit voor een herziening en een bijsturing van de B EN T HURST & CO BROKE R SURVE Y 2016 FVF. AssurMiFID-gedragsregels, hoeft geen betoog meer. De De opmerkelijke stijging van het aantal kantoren met eigen Ook aantal makelaarswebsites dat ophaalt 25 het noodzaak ervan wordt ook in decontent resultaten van uit het onderzoek website, is hier vooral gedreven door een inhaalbeweging de Sector Catalog (IBP) steeg. weerspiegeld. Uit de bevraging blijkt immers dat voornamelijk bij de kleinere tot middelgrote kantoren. Enkel bij de éénde kleinere kantoren zich niet comfortabel voelen bij AssurMiFID. Bovendien stellen de verzekeringsmakelaars in het manszaken blijft het percentage laag. bijzonder bij schadeverzekeringen problemen vast, dus in hun grootste activiteitendomein.

Via verzekeraars en banken, maar ook door aan-

B E NT H U R ST & CO B R O K E R S U RV E Y 201 6

21

wezigheid op vergelijkingssites, kan de makelaar De loyaliteit t.o.v. de verzekeringsmaatschappijen B E O O R D E L I N G VA N D E V E R Z E K E R AA R S - T E V R E D E N H E I D – N P S

geïnteresseerde prospecten (= leads) ontvangen

Na ersignifi een cante significante daling in delead loyaliteit Na2009 2009 iswas er een daling de loyaliteit Het van sentiment tegenover van generation is t.o.v. van de makelaar t.o.v. top 3 verzekeraars de verzekeringsmakelaar tenzijn/haar opzichte van zijn/haar top 3 2014 gevoelig verbeterd.

verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat de top 3 bij Van de 40% makelaars die aangeven via deze we verzekeringsmakelaars regelmatig wijzigt qua volgorde en/of leads te ontvangen, staan 6% met hun kantoor o qua samenstelling. vergelijkingssites.

De verzekeringsmakelaar is daarnaast positiever geworden in het kader van lead generation (=ontvangen van prospecten k van social komende media zit in de 44% vanwebsites, alle makelaars is nuwebsites aanwezig op Facebook. Ook gebruik van LinkedIn vialift:andere zoals van verzekeraars de ten opzichte van 2014, daar waar het gebruik van Twitter nauwelijks toenam. en vergelijkingssites).

*Lead generation is het ontvangen van prospecten komende via andere websites, zoals websites van verzekeraars en vergelijkingssites

BE

BE NT H URST & CO BR OKER S URV E Y 2016

24 *Voor 2012 en 2014 werd er voor Leven enkel rekening gehouden met de wijziging van de Top 2 verzekeraars **Bron: A.T. Kearney

B E N T H U R ST & CO B R O K E R S U RV E Y 2 01 6

32

39

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


B E OO R D E L I N G VA N D E VE RZ E KE RAA RS - RE DE N E N VO O R SA M E N WE RKIN G

Niet-Leven: redenen voor samenwerking

In Niet-Leven zijn het Productaanbod en de Tarieven voor de eindklant, net als in 2014, het vaakst genoemd als rede waarom de makelaar met een bepaalde verzekeringsmaatschappij samenwerkt. Vergoeding voor de makelaar wordt opnieuw het minst vaak genoemd als reden om met een maatschappij samen te werken. Beoordeling van de verzekeringsmaatschappijen

1/ Redenen voor samenwerking (Niet-Leven)

Net Promoter Score De respondenten werd de vraag: “Zou u uw bevriende collegamakelaar aanraden om met deze verzekeringsmaatschappij te werken?”. Dit wordt ook wel de Net Promoter Score (hierna ‘NPS’) genoemd. Deze score peilt naar de klantentevredenheid middels de vraag of “men zou aanbevelen aan anderen”. BEOORDE LING VA N D E V E RZ E KE RAARS - TE VRE D E NH E ID – N P S Vervolgens neemt men het percentage erg positieve respondenten, en trekt men hiervan het percentage erg negatieve respondenten van af. Niet-Leven: lichte verbetering van de gemiddelde

NPS*

Bij Niet-Leven tekent zich een lichte verbetering af van de gemiddelde NPS-score t.o.v. 2014 (gemiddelde wasverzekeraar -16%). te werken? Vraag: “Zou u uw bevriende collega-makelaar aanraden om toen met deze BEOORDELING VAN DE VERZEKERAARS - REDENEN VOOR SAMENWERKING

Niet-Leven: domeinen voor verbetering B E O O R D E L I N G VA N D E V E R Z E K E R AA R S - T E V R E D E N H E I D – N P S

*NPS (Net Promoter Score) peilt naar klantentevredenheid middels de vraag of “men zou aanbevelen aan anderen”. Vervolgens neemt men het percentage erg positieve respondenten, en trekt men hiervan het percentage erg negatieve respondenten van af.

Tegenover de redenen voor samenwerking, staan de domeinen waarop de onafhankelijke makelaar verbetering verw van de verzekeringsmaatschappijen. Hier worden Administratieve efficiëntie en Tarieven voor de klant, net zoals in 2 ven: globaal betere NPS dan Niet-Leven, maar dalend Bij Leven is de NPS-score globaal beter, maar minder goed duidelijkdan naar voor geschoven door de makelaars. in 2014 (gemiddelde toen was 5%). n voor Optimco 2/ Lage Domeinen voor verbetering (Niet-Leven)

B E N THURST & CO BRO KE R SURVE Y 2016

39

B E NTH U RST & CO B RO K E R S U RV E Y 2016

33

Redenen voor samenwerking De verzekeringsmakelaars spreken zich in het onderzoek ook uit over de redenen voor samenwerking met een verzekeringsmaatschappij. Bij Niet-Leven zijn, net als in 2014, het productaanbod en de tarieven voor de eindklant de belangrijkste redenen voor een samenwerking. Administratieve efficiëntie en tarieven voor deLage eindklant worden door n voor Fidea, Cardif & ERGO Life de verzekeringsmakelaar duidelijk opgegeven als voornaamste domeinen van verbetering. B E N T H U R ST & CO B R O K E R S U RV E Y 2 01 6

35

40

BENTHURST & CO en BROKER SURVEY 2016 Federatie voor VerzekeringsFinanciële tussenpersonen

40


BEO O RDEL ING VA N DE V E R Z E KE R AA R S - R E D E N E N VOOR SA M E N W E R K I N G

Leven Particulieren: domeinen voor verbetering

ERZEKERAARS - REDENEN VOOR SAMENWERKING

Voor Leven Particulieren vragen makelaars aandacht voor de Administratieve efficiëntie, gevolgd door Goede applicatie en Snelle oplossingen door de binnendienst. T.o.v. Niet-Leven worden Concurrentiële tarieven voor de klant minder ver-

redenen voor samenwerking Ook bij Leven Particulieren is het productaanbod de belangrijkste

noemd. Het Imago van de verzekeringsmaatschappij blijkt een groter aandachtspunt te zijn dan in 2014.

2/ Domeinen voor verbetering (Leven Particulieren) reden om samen te werken met een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast speelt het imago van de verzekeringsmaatschappij en de rol en kwaliteit van deeen accountmanagers een belangrijke angrijkste reden om voor maatschappij te kiezen.rol. Het Imago van Opnieuw de administratieve efficiëntie en het gebrek aan goede en naar voor geschoven. Vergeleken metduidelijk 2014 spelen de Rol en kwaliapplicaties stippen verzekeringsmakelaars aan als werkpunten. even voor de klant enigszins een grotere rol als reden voor samenwer1/ Redenen tot samenwerking (Leven Particulieren)

B ENTHU R ST & CO

Bij Leven Zelfstandigen/KMO zijn de top 4 redenen voor samenwerking gelijkaardig aan die van Leven Particulieren. De rol van de accountmanager krijgt hier beduidend meer gewicht. De administratieve efficiëntie blijft ook hier een belangrijk B R O K E R S U RV E Y 2 01 6 werkpunt. 42

Bron: Benthurst & Co Broker Survey 2016

URST & CO BROKER SURVEY 2016

41

Het volledige rapport inkijken? FVF-leden kunnen het volledige rapport terugvinden op de e-bib van FVF:

• • •

41

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “studies en publicaties” > “resultaten enquêtes”.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Heb jij toegang tot de beste geneeskunde in België? Drie hospitalisatieverzekeringen van DKV: zeker één ervan is je op het lijf geschreven. Wanneer het aankomt op je gezondheid en die van je gezin, wil je geen compromissen sluiten. Daarom is alleen het beste goed genoeg. DKV geeft je toegang tot de beste gezondheidszorg dankzij drie formules samengesteld op basis van je noden en behoeften. Deze hospitalisatieverzekeringen bieden je een onbeperkte dekking en laten je de vrije keuze van arts en ziekenhuis.

Meer info over DKV Hospi Premium, DKV Hospi Flexi en DKV Medi Pack op dkv.be. Algemene informatie. De volledige omvang van de waarborgen en de onderschrijvingsmodaliteiten vind je terug in de Verzekeringsvoorwaarden beschikbaar op www.dkv.be. DKV Belgium N.V. | Bischoffsheimlaan 1-8 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.M. 0414858607. Vennootschap naar Belgisch recht toegelaten onder nummer 0739, fabrikant van de producten DKV Hospi Premium, DKV Hospi Flexi en DKV Medi Pack. Deze producten behoren tot de tak 2 ‘ziekte’ en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Uitgesloten van verzekeringsdekking zijn onder meer: gebruik van drugs, sterilisatie, contraceptie, medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen, esthetische ingrepen en vaccinatie. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kan men zich wenden tot de dienst Quality Control via www.dkv.be/nl/contact/ (DKV Belgium, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Dit is een commercieel document.

DE BESTE ZORGEN. 42 LEVENSLANG. Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INITIATIEVEN REGIONALE AFDELINGEN

Nieuwjaarsreceptie SK Antwerpen Op 9 januari organiseerde SK Antwerpen haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit event vond naar goede gewoonte plaats in Domein Byckhove te Wijnegem.

Startvergadering SK Oost-Vlaanderen Op 16 februari opende de SK Oost- Vlaanderen het werkjaar 2017. Tijdens deze startvergadering bracht Merel De Vleesschouwer, lid van Imboorling, de presentatie ‘Waarom we twee oren hebben en slechts 1 mond’. Tijdens deze interactieve voorstelling wordt de toeschouwer een spiegel voorgehouden. Op basis van een aantal uit het leven gegrepen voorbeelden en grappige filmpjes worden verschillende communicatiestijlen overlopen. De juiste communicatiestijl is belangrijk om ervoor te zorgen dat je gesprekspartner je begrijpt. Daarnaast vereist een geslaagde communicatie in eerste instantie de juiste luisterhouding. En dat is waarom we twee oren hebben en slechts één mond. De presentatie werd gesmaakt door de aanwezige verzekeringsmakelaars!

Startvergadering SK Limburg Naar goede gewoonte organiseerde SK Limburg haar statutaire ledenvergadering. Roger Huygens, Kelly Schamphelaere en Christophe Thoen, respectievelijk voorzitter, directeur en adjunct-directeur van FVF stonden paraat om vragen van de aanwezige leden te beantwoorden. Nadien konden de aanwezigen nog napraten tijdens een mooi verzorgd diner.

43

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Wist u dat? FVF houdt haar leden, onder meer via elektronische nieuwsberichten, op de hoogte van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Via onderstaande 'facts' kunnen FVF-leden zelf nagaan hoe ver hun kennis van de actua reikt.

1. Wist u dat... FVF in het kader van De Dag van de Makelaar enkele exclusieve workshops organiseerde rond het optimaliseren van de klantenervaring voor de multichannel verzekeringsklant? 2. Wist u dat... FVF een persbericht schreef over Crashform, de applicatie van Assuralia voor het elektronisch aangeven van een verkeersongeval? 3. Wist u dat... FVF met succes een verlenging verkreeg voor de regularisatiefase voor het aanvragen van nummerplaten van bestaande bromfietsen? 4. Wist u dat... FVF sinds kort ook actief is op Facebook? 5. Wist u dat... FVF de papieren ongevalsmappen heeft herwerkt en beschikbaar stelt via de e-bib (na inlog)?

6. Wist u dat... FVF in een advies van de Commissie voor Verzekeringen pleitte voor efficiëntie verhogende maatregelen? 7. Wist u dat... FVF in samenwerking met Brocom een nieuwe campagne lanceerde in verband met het autosalon? 8. Wist u dat... FVF sinds enkele maanden digitale touchpoints opmaakt voor haar leden zodat zij deze kunnen uitdragen op sociale media? 9. Wist u dat... FVF naar aanleiding van Batibouw een persbericht verstuurde over de schrijnende gevolgen van wurgcontracten? 10. Wist u dat... FVF een aantal opleidingen heeft gegeven omtrent de wettelijke verplichtingen voor kredietbemiddelaars in hypothecair krediet?

Uw score 10/10-9/10 Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze website meer dan regelmatig, prima! 8/10-7/10 Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort! 6/10-5/10 Net geslaagd. Informeer u nóg beter door snel naar www. fvf.be te surfen. 4/10-3/10 Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be 2/10-0/10 U bent niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden regelmatig informeert via www.fvf.be?

44

FVF-leden kunnen bovenstaande feiten nog een keer herlezen op www.fvf.be, onder de rubrieken “Laatste nieuws” en “Exclusief ledennieuws”. Inloggegevens voor het exclusief ledennieuws kunnen aangevraagd worden via de website van FVF.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


TO DO’S IN HET KADER VAN DE ANTIWITWASVERPLICHTINGEN

De waakzaamheid ten aanzien van witwassen van geld werd reeds besproken in de door de FSMA uitgevaardigde circulaire van 6 april 2010. Tijdens de controles die de FSMA het afgelopen anderhalf jaar bij verzekeringsmakelaars uitvoerde is gebleken dat de FSMA bijzonder belang hecht aan een uitgewerkt kantoorbeleid inzake antiwitwas.

De waakzaamheid ten aanzien van witwassen van geld werd reeds besproken in de door de FSMA uitgevaardigde circulaire van 6 april 2010. Tijdens de controles die de FSMA het afgelopen anderhalf jaar bij verzekeringsmakelaars uitvoerde is gebleken dat de FSMA bijzonder belang hecht aan een uitgewerkt kantoorbeleid inzake antiwitwas.

4.

Beschikken over een geschikte interne administratieve organisatie. Hieronder wordt onder meer begrepen: het aanduiden van een verantwoordelijke antiwitwas, interne controleprocedures, opleiden en sensibiliseren van het personeel en het opmaken van een jaarlijks activiteitenverslag.

Dit werd bevestigd door de “mededeling over de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: synthese van de voornaamste verplichtingen voor de nietexclusieve verzekeringstussenpersonen” van 20 september 2016 die de FSMA op haar website publiceerde.

5.

Actief meewerken met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Bestendige waakzaamheid brengt weinig op wanneer verdachte transacties niet worden gemeld aan de betrokken controlediensten. Daarom voorziet de wetgeving, naast het verbod om transacties af te sluiten met personen die voorkomen op de lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme, in bepaalde gevallen een verplichte meldingsplicht.

Hierna worden enkele belangrijke zaken overlopen. Wetgevend kader De antiwitwaswetgeving van 1993 legt een aantal verplichtingen op aan niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen. De FSMA is bevoegd om de naleving hiervan na te gaan.

Jaarlijks moeten niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen ook bijdragen aan de werkingskosten van de CFI. Deze wordt gelijktijdig geïnd met de bijdrage aan de jaarlijkse werkingskosten van de FSMA.

Verplichtingen

Gevolgen niet-naleving?

De voornaamste verplichtingen die onder meer op niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen rusten zijn de volgende:

Niet naleving van de hierboven vermelde verplichtingen kan aanleiding geven tot een administratieve geldboete van 250,00 tot 1.250.000,00 euro. Leden kunnen voor eventuele vragen altijd terecht bij FVF.

1.

Identificatie en controle van de identiteit van de cliënten, hun lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden. Dit dient in principe te gebeuren aan de hand van een afschrift (op papier of in elektronische vorm) van een bewijsstuk (typevoorbeeld: identiteitskaart). De afschriften van de bewijsstukken moeten 5 jaar bewaard worden.

2.

Het opstellen en uitvoeren van een cliënt-acceptatiebeleid. Afhankelijk van het risico (cliënten, producten) dienen verschillende aanvaardingscriteria uitgewerkt te worden.

3.

Bestendige waakzaamheid door de betrokken personen ter opsporing van atypische verrichtingen. Deze verplichting geldt zowel bij het afsluiten van het verzekeringsproduct als tijdens de volledige looptijd ervan (typevoorbeeld: bijstortingen).

45

REGLEMENTERING Leden kunnen op de e-bib (na inlog) de relevante wetgevende bepalingen met betrekking tot de antiwitwasverplichtingen raadplegen onder “reglementeringen” > “antiwitwaswetgeving”.

MODELDOCUMENTEN Daarnaast stelt FVF aan haar leden een aantal documenten ter beschikking op de e-bib (“reglementeringen” > “antiwitwaswetgeving” > “documenten”) die leden moeten helpen bij de naleving van de hierboven vermelde verplichtingen. De sectorcode Leven en alle bijlagen bij de Sectorcode leven zijn hier ook terug te vinden.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


VERPLICHTINGEN TUSSENPERSOON IN KREDIETBEMIDDELING: UPDATE In vorige publicaties van de Vrijuit werd uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe statuten kredietbemiddeling. Vanaf 1 november 2015 werd de FSMA bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en consumentenkrediet. Naast de verplichte inschrijving als kredietbemiddelaar voorziet de wetgeving gedragsregels die krediettussenpersonen vanaf 1 april 2017 moeten naleven. De na te leven verplichtingen kunnen teruggevonden worden in het Wetboek van Economisch Recht. Dit Wetboek van Economisch Recht is een combinatie van enerzijds de coördinatie van bestaande wetgeving en anderzijds aanvullingen op bestaande wetgeving.

De sector is nog steeds in afwachting van de publicaties van een aantal teksten ter verduidelijking van de bestaande wettelijke verplichtingen. In afwachting van de publicatie belicht dit artikel een aantal aspecten met betrekking tot het inschrijvingsdossier en de gedragsregels. Verplichte inschrijving bij de FSMA Iedere tussenpersoon die in de toekomst nog kredieten wenst te realiseren, hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, zal hiervoor een erkenning moeten aanvragen bij de FSMA. FVF stelt vast dat de inschrijvingen momenteel achterblijven. Aarzel echter niet langer om uw inschrijving in orde te brengen indien u nog kredietbemiddelingsactiviteiten wenst uit te voeren. Indien u op 1/11/2014 reeds actief was als kredietbemiddelaar, heeft u tot en met 30 april 2017 de tijd om de aanvraag tot erkenning als kredietbemiddelaar in te dienen via de online applicatie van de FSMA (https://mcc-info.fsma. be/). Nadien komen de overgangsbepalingen qua kennis en ervaringsvereiste te vervallen en zal iedereen zijn kennis inzake kredietbemiddeling moeten aantonen door te slagen voor een examen.

WAT DOET FVF?

Wettelijke verplichtingen wanneer u bent ingeschreven Opleiding Erkende verantwoordelijken voor de distributie (VVD’ers) en de betrokken bestuurders moeten 5 studiepunten geregelde bijscholing kunnen aantonen op 2 jaar tijd (apart te bekijken per statuut). Voor de leden die reeds in 2016 hun erkenning in orde brachten, loopt de eerste tweejarige periode vanaf 1/01/2017. FVF liet alvast een opleiding hypothecair krediet erkennen. Deze opleiding wordt in samenwerking met de regionale afdelingen georganiseerd en werd reeds op 26 januari 2017 voor de eerste maal gegeven. Daarnaast is FVF een regelmatig gevraagd spreker op allerlei events. Wordt verwacht? De FSMA stelt een FAQ met betrekking tot de vereisten van geregelde bijscholing in het kader van verzekeringsbemiddeling ter beschikking (terug te vinden op de e-bib (na inlog) onder “reglementering” > “gedragsregels geregelde bijscholing”). Een gelijkaardige FAQ inzake geregelde bijscholing van toepassing op kredietbemiddelaars wordt verwacht. FVF zal niet nalaten haar leden hiervan op de hoogte te brengen.

WAT DOET FVF?

FVF staat haar leden bij in het kader van de online registratie bij de FSMA. Leden kunnen hiervoor terecht op het kantoor van FVF (Autolei 250, 2160 Wommelgem). Bij interesse, bezorgt u ons het bijstandsformulier, dat u kunt terugvinden op de e-bib, ingevuld terug (info@ fvf.be). FVF neemt met u contact op om een afspraak in te plannen. Reeds meer dan 200 kantoren maakten van deze service gebruik.

46

FVF houdt de vinger aan de pols voor wat betreft het aanbod aan erkende kredietopleidingen. Enkel door de FSMA erkende opleidingen geven namelijk recht op punten geregelde bijscholing. De lijst van de erkende opleidingen kan worden teruggevonden in de FAQ lijst van de FSMA (https://mcc-info.fsma. be – vraag 191).

Voor VVD’ers en betrokken bestuurders van kredietbemiddelaars die reeds in 2015 hun inschrijving als krediettussenpersoon realiseerden, loopt hun eerste tweejarige periode af eind 2017. Rekening houdend met het beperkte aanbod aan erkende kredietopleidingen blijft FVF voorstander van een verlenging van de eerste tweejarige periode voor deze personen.

FVF is voorstanders van een matiging van de kennisvereisten voor effectieve leiders die geen daden van kredietbemiddeling stellen.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Na te leven gedragsregels

Precontractuele informatieplicht

De statuten kredietbemiddeling en de van toepassing zijnde verplichtingen voor kredietbemiddelaars worden behandeld in Boek VII, titel IV, hoofdstuk IV van het Wetboek van Economisch Recht en de Wet van 22 maart 2016 (terug te vinden op de e-bib (na inlog) onder “reglementering” > “kredietbemiddeling”).

Voorafgaandelijk aan het onderschrijven van een krediet is een kredietbemiddelaar ertoe gehouden via duurzame drager volgende informatie te verstrekken:

De in deze wetteksten vermelde gedragsregels zijn van toepassing op:

• •

een kredietaanbod ingediend vanaf 1 april 2017; een kredietaanbod dat dateert van voor 1 april 2017 dat pas vanaf 1 juli 2017 wordt gesloten.

De wet van 22 april 2016 moest een aantal gedragsregels verduidelijken die van toepassing zijn op (hypothecaire) kredietbemiddelaars. Hieronder alvast een schematisch overzicht van een aantal wettelijke verplichtingen. Basisbeginselen (art. VII. 129, art. VII. 130 en art. VII. 131)

• •

Een krediettussenpersoon is ertoe gehouden:

• •

bij het stellen van daden van kredietbemiddeling op een eerlijke, billijke, transparante en professionele wijze te handelen, rekening houdend met de rechten en belangen van de consument. voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend enerzijds met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst en anderzijds met het doel van het krediet. passende toelichtingen te verstrekken over de voorgestelde kredietovereenkomst(en) en eventuele nevendienst(en) zodat de consument in staat is te beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomsten en nevendiensten aangepast zijn aan zijn behoeften en financiële situatie.

47

zijn identiteit en geografische adres; het register waarin hij is ingeschreven, in voorkomend geval het registratienummer, en op welke wijze deze registratie kan worden geverifieerd. De erkenning als kredietbemiddelaar is gekoppeld aan een ondernemingsnummer. De FSMA houdt op haar site lijsten bij van erkende kredietbemiddelaars; het bestaan van een contractuele verbondenheid met uitsluitend één of meer kredietgevers. Het statuut van kredietmakelaar wordt gekenmerkt door het gebrek aan exclusiviteitsverplichtingen, dit in tegenstelling tot het statuut van verbonden agent. Deze moeten de naam verstrekken van de kredietgever(s) voor wie zij optreden; volgens welke procedures consumenten of andere belanghebbende partijen klachten over kredietbemiddelaars kunnen indienen en behandelen. Wat betreft daden van kredietbemiddeling is Ombudsfin de bevoegde ombudsdienst; De commissielonen of andere aanmoedigingspremies die de kredietbemiddelaar ontvangt en indien bekend, het bedrag ervan. Indien het bedrag op het tijdstip van openbaarmaking niet bekend is, volstaat een melding in een latere fase (ESIS). Kredietmakelaars die commissielonen van één of meer kredietgevers ontvangen, verstrekken op verzoek van de consument informatie over de variatie in de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers. De consument wordt ervan in kennis gesteld dat hij het recht heeft om deze informatie op te vragen. FVF onderzoekt op welke wijze kan worden omgegaan met deze verplichtingen.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Over te maken documentatie door bemiddelaars in hypothecair krediet Prospectus (art. VII. 125)

ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche (art. VII. 127))

Wat?

algemene, duidelijke en begrijpelijke informatie, kosteloos beschikbaar te stellen op een duurzame drager of in een elektronische vorm

gepersonaliseerde informatie om de op de markt beschikbare kredietproducten te kunnen vergelijken, de gevolgen te kunnen beoordelen en een geïnformeerd besluit te nemen

vermeld de geldigheidsduur en de contractvoorwaarden

Wie?

kredietgever en desgevallend kredietmakelaar

kredietgever en desgevallend kredietmakelaar

kredietgever en desgevallend kredietmakelaar

• •

Wanneer?

In het kader van het beoordelen van de kredietwaardigheid door de kredietgever, rekening houdend met de financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de ontlener, wordt de kredietbemiddelaar verplicht de juiste en volledige informatie te verzamelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst heeft minstens betrekking op het doel van het krediet, het inkomen, de personen ten laste, de lopende financiële verbintenissen waaronder het openstaand bedrag en het aantal kredieten in omloop. De wet voorziet de mogelijkheid om de hiervoor vermelde lijst van verplichte onderwerpen via KB uit te breiden voor kredieten die het bedrag van 3.000,00 euro overschrijden. De consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden de vragen juist en volledig te beantwoorden. De kredietgever of de kredietbemiddelaar waarschuwt de consument dat, indien de kredietgever geen kredietwaardigheidsbeoordeling kan uitvoeren omdat de consument ervoor kiest de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling vereiste informatie of controlegegevens niet te verstrekken, het krediet niet kan worden toegekend. Deze waarschuwing kan in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

voorafgaandelijk aan of tegelijk met het uitreiken door de kredietgever van een kredietaanbod bij een krediet ter financiering van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten

verplicht voor hypothecair krediet met onroerende bestemming en hypothecair krediet met roerende bestemming met vestiging van een hypothecaire zekerheid

WAT DOET FVF?

FVF werkt samen met Feprabel aan modellen waaronder een standaardovereenkomst voor kredietbemiddeling, gelijkaardig aan het initiatief voor verzekeringsbemiddeling, alsook fiches die kredietbemiddelaars in staat moeten stellen de op hen van toepassing zijnde (informatie) verplichtingen na te leven.

Wat betreft het toepassingsgebied van de verplichtingen die rusten op de kredietbemiddelaars streeft FVF een level playing field na. De verplichtingen die rusten op de krediettussenpersonen dienen voor alle categorieën gelijklopend te zijn.

FVF volgt de wetgevende initiatieven met betrekking tot kredietbemiddeling (waaronder de te verwachten KB’s) op de voet op.

Wordt verwacht? Ook na de wet van 22 april 2016 wordt ruimte gelaten om de inhoud van een aantal gedragsregels verder uit te werken via onder meer een KB.

48

Kredietaanbod (art.127 §3)

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Gespreide uitbetaling commissielonen

WAT DOET FVF?

Met betrekking tot de vergoedingen die kredietbemiddelaars in hypothecair krediet ontvangen, meldt artikel VII. 147/30 §3 van het Wetboek van Economisch Recht het volgende: “volgens de regels door de Koning bepaald, wordt de betaling van de commissie aan kredietbemiddelaars en personeelsleden ten minste voor de helft gespreid naargelang van de aard van het krediet en van de duur ervan.”

FVF volgt de omzetting van bovenstaande verplichting in de praktijk op. Het Koninklijk Besluit treedt in werking op 1 januari 2018, voor wat betreft hypothecaire kredieten met onroerende bestemming.

FVF klaagde bij de totstandkoming van de wettelijke verplichtingen onder meer de ondoordachte harmonisatie tussen consumentenkrediet en hypothecair krediet aan.

De volledige tekst van het besluit kunnen leden terugvinden op onze e-bib (na inlog) > “reglementering” > “kredietbemiddeling”.

In het Belgisch Staatsblad verscheen een Koninklijk Besluit met betrekking tot de gespreide uitbetaling van commissielonen. Het KB stelt dat de commissie bij het sluiten van de kredietovereenkomst in principe uitbetaald wordt ten belope van maximum 50%. De uitbetaling van de overige 50% van de commissies dient volgens het KB verdeeld te worden ‘over een duur die ten minste gelijk is aan de helft van de door de kredietovereenkomst bepaalde totale terugbetalingstermijn zonder dat die duur evenwel 24 maanden mag overschrijden’.

Gebundelde verkoop Naar aanleiding van Batibouw verstuurde FVF een persbericht over de gevolgen van gebundelde verkoop, dat u hieronder kunt terugvinden. De pers heeft deze boodschap breed uitgedragen. Daarnaast maakte FVF een digitale folder op die leden kunnen verdelen onder hun klanten. Leden kunnen deze folder terugvinden op de e-bib (na inlog) >“studies en publicaties” > “folder gebundelde verkoop”.

PERSBERICHT

Wommelgem, 10 februari 2017

Verzekeringsmakelaars waarschuwen voor wurgcontracten bij een woonkrediet! ‐ ‐

Met Batibouw in het verschiet gaan veel Belgen informeren naar een woonkrediet; ‘Gebundelde verkoop’ zorgt ervoor dat veel consumenten gegijzeld worden op lange termijn.

Volgende week gaat Batibouw weer van start, het moment waarop het bij veel Belgen gaat kriebelen om een huis te kopen of te (ver)bouwen. De zoektocht naar een woonkrediet start. Echter, wie niet goed oplet, riskeert bij het afsluiten van een woonkrediet jarenlang voor zijn verzekeringen gegijzeld te worden. Let op voor wurgcontracten! Volgens Kelly Schamphelaere, directeur van de Federatie voor Nederlandstalige verzekeringsmakelaars (FVF), dient de consument zéér aandachtig te zijn: “Bij het afsluiten van een woonkrediet krijgen consumenten van de bank vaak een lagere rentevoet op voorwaarde dat ze meerdere producten afnemen van dezelfde groep, bijvoorbeeld een schuldsaldo en/of brandverzekering vaak aan veel te hoge premies. De consument dient wel te beseffen dat hij hierdoor feitelijk verplicht is om de verzekeringen voor de volledige duurtijd van het woonkrediet aan te houden!” Consumenten hangen daardoor dus gemiddeld 20 tot 30 jaar vast aan een voor hen vaak nadelig verzekeringscontract. Het jaarlijkse opzegrecht voor verzekeringen, een belangrijk principe dat de wetgever inbouwde in het kader van de bescherming en de vrije keuze van de consument, wordt hierdoor overduidelijk beknot. Bijvoorbeeld, bij het verhogen van het tarief van de brandverzekering staat de consument met zijn rug tegen de muur. Schamphelaere: “De consument kan zijn verzekering niet opzeggen, anders wordt hij geconfronteerd met een hogere rentevoet. Laat u dus niet vangen door zo’n wurgcontract! Zeker in het kader van Batibouw willen we de consument hierop attent maken!” Nieuwe regels brengen geen oplossing FVF pleit al jarenlang voor afdoende oplossingen om de feitelijke gijzeling van de consument 49 Federatie voor Verzekeringsen Financiële tussenpersonen aan banden te leggen. De federatie wordt hierin gesterkt door de OESO die in een eerder rapport stelde dat dergelijke verkoopstrategie de omschakelingskosten voor de consument te hoog maakt, hetgeen indruist op de regels van de vrije markt. Helaas blijft de politieke


verzekeringsmakelaars (FVF), dient de consument zéér aandachtig te zijn: “Bij het afsluiten van een woonkrediet krijgen consumenten van de bank vaak een lagere rentevoet op voorwaarde dat ze meerdere producten afnemen van dezelfde groep, bijvoorbeeld een schuldsaldo en/of brandverzekering vaak aan veel te hoge premies. De consument dient wel te beseffen dat hij hierdoor feitelijk verplicht is om de verzekeringen voor de volledige duurtijd van het woonkrediet aan te houden!” Consumenten hangen daardoor dus gemiddeld 20 tot 30 jaar vast aan een voor hen vaak nadelig verzekeringscontract. Het jaarlijkse opzegrecht voor verzekeringen, een belangrijk principe dat de wetgever inbouwde in het kader van de bescherming en de vrije keuze van de consument, wordt hierdoor overduidelijk beknot. Bijvoorbeeld, bij het verhogen van het tarief van de brandverzekering staat de consument met zijn rug tegen de muur. Schamphelaere: “De consument kan zijn verzekering niet opzeggen, anders wordt hij geconfronteerd met een hogere rentevoet. Laat u dus niet vangen door zo’n wurgcontract! Zeker in het kader van Batibouw willen we de consument hierop attent maken!” Nieuwe regels brengen geen oplossing FVF pleit al jarenlang voor afdoende oplossingen om de feitelijke gijzeling van de consument aan banden te leggen. De federatie wordt hierin gesterkt door de OESO die in een eerder PERSBERICHT rapport stelde dat dergelijke verkoopstrategie de omschakelingskosten voor de consument te hoog maakt, hetgeen indruist op de regels van de vrije markt. Helaas blijft de politieke wereld tot op vandaag blind voor deze problematiek en wordt er geen bereidheid gevonden om hieraan op definitieve wijze een einde te stellen.

Vanaf 1 april worden kredietgevers weliswaar verplicht een nieuw standaardformulier (ESIS) voor te leggen waarin informatie staat over de kosten, de rentevoet, enz.. “Dit formuliertje brengt jammer genoeg totaal geen soelaas voor deze problematiek. Het onevenwicht tussen rechten en plichten blijft bestaan. De feitelijke gijzeling van de consument voor zijn verzekeringen blijft derhalve een courante praktijk!”, aldus Kelly Schamphelaere. Autolei 250 - 2160 Wommelgem - België - Sopharty: 20901 ATO In3afwachting gedegen oplossing is een blijvende sensibilisering van de consument tel. + 32 244 12 80 van - faxeen + 32 3 216 97 45 - info@fvf.be - www.fvf.be dan 6528 ook noodzakelijk. IBAN BE44 1286 6045 - BIC HBKABE22 - BTW BE 0408.383.064 FVF is de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen en telt meer dan 1.600 leden. De leden van FVF zijn verzekeringsmakelaars die staan voor een onafhankelijke keuze, goede service en optimale verdediging van de belangen van hun klant. De verzekeringsmakelarij is in België een van de belangrijkste distributiekanalen, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De onafhankelijke verzekeringsmakelaar is herkenbaar via dit logo

AAN WIE KOMT DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING TOE IN GEVAL VAN EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING? De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetrechtsbijstandsverzekeraar. De rechtsplegingsvergoeding heeft koming in de kosten en erelonen van de advocaat van de namelijk tot doel op forfaitaire wijze de schade(kosten) te verin het gelijk gestelde procespartij. Voor het voeren van de goeden die de procespartij ondervindt doordat zij een advocaat procedure werd in casu beroep gedaan op de polis rechtsdient te raadplegen. Voor zover de kosten ten laste worden gebijstand die bijgevolg de kosten van de procedure ten laste nomen van een derde partij, zijnde de rechtsbijstandsverzekeraar, nam. De in het gelijkgestelde partij weigerde de ontvangen ondervindt de procespartij/verzekerde geen schade. De ereloon250 - 2160 Wommelgem - België - Sopharty: 20901 ATO rechtsplegingsvergoedingAutolei door te storten naar de rechtsnota kwam in deze toe aan de rechtsbijstandsverzekeraar. tel. + 32 3 244 12 80 - fax + 32 3 216 97 45 - info@fvf.be - www.fvf.be IBAN BE44 6528 1286 6045 - BIC HBKABE22 - BTW BE 0408.383.064 bijstandsverzekeraar. Met dit arrest sluit het Hof van Cassatie zich aan bij het Na een procedure ten gronde oordeelde het Hof van Cassatie in protocolakkoord (artikel 2.2.5) gesloten tussen de rechtsbijeen arrest van 24 maart 2016 uiteindelijk dat een procespartij zich standsverzekeraars die zijn aangesloten bij Assuralia, de Orde niet kan beroepen op een rechtsplegingsvergoeding wanneer van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et de kosten van de procedure ten laste worden genomen van zijn germanophone de Belgique.

50

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


“Op zoek naar een gepersonaliseerde opvolging voor het geld van uw klanten?”

Surf naar www.axaprivatemanagement.be en contacteer ons Architas NV Vorstlaan 25 · B-1170 Brussel Tel +32 (0)2 678 44 40 · Fax +32 (0)2 678 44 41 KBO nr : BTW BE0475 585 456 · RPR Brussel


DE BROCOM-CAMPAGNE WERPT HAAR VRUCHTEN AF... AAN DE VERZEKERINGSMAKELAAR OM ZE TE PLUKKEN DE VERZEKERINGSMAKELAAR KEERT TERUG NAAR HET SCHERM In de Vrijuit van vorig jaar vertelden we u reeds dat de ‘verzekeringsmakelaar’ zou terugkeren naar het televisiescherm. Zo gezegd, zo gedaan: op 21 november 2016 werd de TV-spot opnieuw gelanceerd op televisie. Vier weken lang (tot 18 december 2016) was deze te zien op zenders als VTM, Q2, ACHT, National Geographic, Vitaya, Dobbit TV, Kanaal Z, History Channel, FOX, XITE en evenaar. De spot was ook te zien als preroll op o.a. Youtube. Op 23 januari 2017 werd de spot opnieuw een maand lang on air gebracht (tot 19 februari 2017), ditmaal op VTM, O2 en Vitaya, alsook online. In totaal bijna 1.300 keer op televisie!

U herinnert zich vast nog de spot, waarin een zoon door enkele prangende vragen van zijn moeder de hulp van zijn verzekeringsmakelaar meer dan ooit kan gebruiken. Zijn verzekeringsmakelaar staat gelukkig voor hem paraat met de nodige service en persoonlijk advies.

Op humoristische wijze weet deze spot de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar duidelijk te communiceren. De onafhankelijk verzekeringsmakelaar luistert naar het verhaal van zijn klanten, hun zorgen en wensen en biedt hen een gepast antwoord op hun vragen en de juiste oplossing. Kortom, hij informeert en adviseert zijn klanten en verdedigt hun belangen in alle onafhankelijkheid.

52

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DE VERZEKERINGSMAKELAAR ‘TATOEËERT ZIJN MERK’ OP HET AUTOSALON! Brocom zoekt steeds naar manieren om de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar in de verf te zetten. Naast de klassieke campagne op televisie, grijpen we dus ook unieke opportuniteiten om deze meerwaarde op originele en concrete wijze duidelijk te maken aan de consument! Het autosalon is hiervoor de perfecte gelegenheid. Want wie ‘nieuwe auto’ zegt, zegt ook meteen ‘autoverzekering’. Tussen 14 en 22 januari brachten duizenden geïnteresseerden een bezoek aan het Autosalon, om gewoon een kijkje te nemen of om te profiteren van de Saloncondities. De aankoop van een nieuwe auto gaat steeds gepaard met de zoektocht naar een goede verzekering. En wie is er meer geschikt om verschillende offertes te vergelijken en een goed advies te geven dan de onafhankelijke verzekeringsmakelaar? Hij is er namelijk om zijn klanten te adviseren, informeren en hun belangen te verdedigen, wat er ook gebeurt! Dit is de boodschap die we wilden meegeven aan alle chauffeurs met deze advertentie. Om zéker op te vallen te midden van het grote mediageweld n.a.v. zo’n Autosalon werd met opzet gekozen voor een opvallende visual: een rug met een enorme tatoeage van Sint-Christophe: de patroonheilige van de automobilisten. Ben je zo voldoende beschermd voor wat er onderweg kan gebeuren? Waarschijnlijk niet, dus reken liever op één van de 4000 onafhankelijke makelaars in verzekeringen die zich elke dag ten volle inzetten voor hun klanten. De advertentie was te zien in het Auto Magazine dat verscheen als bijlage bij Het Laatste Nieuws, De Morgen, Le Soir en Sud Presse. In totaal 2,5 miljoen lezers! Om het eigen makelaarskantoor te linken met deze in het oogspringende campagne in zijn eigen lokale markt, hebben we ook een affiche ter beschikking gesteld. - Autosalon 2017 -

EN ALS DIT NIET WERKT KAN JE ALTIJD REKENEN OP ZO’N 4000 MAKELAARS. Gelukkig hang je vandaag niet alleen meer af van de patroonheilige van de chauffeurs. Je verzekeringsmakelaar staat klaar, wat er ook gebeurt. Hij helpt je, geeft heldere informatie, adviseert met respect voor jouw keuze en verdedigt je belangen in alle onafhankelijkheid. www.makelaarinverzekeringen.be

BROCOM annonces salon de l'auto_B210xH297mm+5mm snit.indd 1

53

29/12/16 12:13

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DE BROCOM-CAMPAGNE WERPT HAAR VRUCHTEN AF! Zoals u weet, is het de rol en missie van Brocom om uw beroep als onafhankelijk makelaar meer bekend te maken en zijn toegevoegde waarde relevant te maken bij zoveel mogelijk mensen. De enquête, de ‘Grote Belofte’, de TV campagne, de Wist-je-datjes en de Autosalon-campagne zijn allemaal inspanningen om hiertoe bij te dragen. Nu was het tijd om te meten of die inspanningen ook iets opleveren. Bereiken we de eindconsument en welke impact hebben onze campagnes? Doen we voort op de ingeslagen weg of sturen we bij? Dus… ‘meten’. Want ‘meten is weten’. Tijdens het campagnejaar 2016 hebben 2 metingen plaatsgevonden (zie tijdlijn onderaan).

DE CONCLUSIES? De campagne was voornamelijk doeltreffend op vlak van de merkbekendheid: de bekendheid van ‘Je Makelaar’ steeg met maar liefst 28,5%! Daarnaast blijft de perceptie van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar proximiteit

en

zeer

positief:

vertrouwen

blijven

uw

bekwaamheid, belangrijkste

kenmerken voor de consument.

Okt 2015

Jan 2016 DE GROTE BELOFTE

VANDAAG BENT U DE EXPERT!

Wij, meer dan 4300 onafhankelijke makelaars in verzekeringen, vroegen u even geleden hoe we onze service nog konden verbeteren. Vandaag engageren wij ons met onze “Grote Belofte”. Zo weet u wat u van ons mag verwachten en waar wij voor staan. En wat nog belangrijker is, waar u staat, namelijk helemaal centraal.

Elke dag doen wij, meer dan 4300 onafhankelijke makelaars in verzekeringen, ons uiterste best. Voor u. Wij bieden u en elke andere klant een persoonlijke aanpak. Als expert in verzekeringen weten wij wat de markt te bieden heeft en staan wij helemaal onafhankelijk tussen u en de verzekeringsmaatschappijen. Alleen zo kunnen we u de best mogelijke service bieden.

Fase 1

Enquête

Begin April 2016

ALS MAKELAAR IN VERZEKERINGEN BELOVEN WIJ... U te verzekeren op maat U te adviseren in alle onafhankelijkheid Naar u te luisteren en u te begrijpen

Zo zorgen wij dat u: goed beschermd bent

Fase 2

geen administratieve rompslomp heeft onafhankelijk verdedigd wordt correct vergoed wordt

De Grote Belofte

een goede verzekering krijgt Toch willen wij het nog beter doen. Daarom organiseren we een grootschalig onderzoek op alleskanaltijdbeter.be en bent ù dus even onze expert. En omdat het bij ons altijd allemaal rond u draait, doen we ook dit weer in alle onafhankelijkheid.

U bij te staan in alle vertrouwen U passende oplossingen aan te bieden U bijstand te verlenen voor al uw verzekeringen U te informeren over evoluties op de markt U te helpen bij het papierwerk

Vind een makelaar in uw buurt op makelaarinverzekeringen.be

Om u beter te kunnen adviseren, vragen we eerst uw advies.

alleskanaltijdbeter.be

Doe mee op Voor elke deelname storten wij 1€ voor Bednet *

Dankzij Bednet kan een langdurig zieke leerling van thuis uit de lessen van zijn eigen klas live actief volgen.

* De bijdrage beperkt zich tot één deelname per natuurlijk persoon. De bijdrage wordt enkel gestort wanneer de volledige vragenlijst correct is ingevuld.

Brocom_PQ_NL_DeMorgen_290x191.indd 1

8/10/15 15:16

54

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

1STE METING

Phase 3

Le Saviez-vous ?


Maar ook op het imago en de inhoud van het merk had de campagne een positieve impact: de associatie met het kenmerk ‘onafhankelijkheid’ komt sterker naar voren, en de negatieve associaties (gebrek aan vertrouwen, perceptie van duur) zijn verminderd. Bovendien heeft de campagne ook een positief effect gehad op de houding ten opzichte van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar in het algemeen: 13% van de respondenten heeft zijn mening positief bijgestuurd. Dankzij de campagne is het voor de consument duidelijker geworden dat de makelaar: Zijn klanten bijstaat met competent advies; Échte service biedt – hij antwoordt op alle vragen en regelt praktische zaken; Betrokken is: hij denkt samen met zijn klanten na over de geschikte oplossing. Verder heeft de campagne haar steentje bijgedragen aan de kennis die de consument heeft van het makelaarsberoep: één derde geeft aan iets te hebben bijgeleerd en 1 op 4 heeft effectief actie ondernomen na het zien van de spot of advertenties:

7% heeft zijn/haar huidige verzekeringen herbekeken;

6% heeft meer informatie opgezocht over zijn/haar eigen verzekeringen;

5% heeft opgezocht wat ‘Je Makelaar’ eigenlijk is;

4% is naar de website van ‘Je Makelaar’ gesurft;

En maar liefst 9% heeft zijn of haar makelaar aangesproken naar aanleiding van de campagne.

April ‘16

Juni ‘16

Sept ‘16

Dec ‘16

Einde Dec 2016

WIST JE DAT...

bij diefstal met geweld in het buitenland, je brandverzekering ook kan tussenkomen? Ben je op vakantie dan kan je niet alleen een beroep doen op je reisbijstandsverzekering, maar ook op je brandverzekering. Check daarom met je onafhankelijke makelaar of je inboedel goed verzekerd is tegen diefstal en je kan heel wat geruster vertrekken.

Vind een onafhankelijke makelaar in je buurt op makelaarinverzekeringen.be

WIST JE DAT... Zeg, zoneke.. Is mijn huis eigenlijk goed verzekerd tegen waterschade?

Want tante Mia, die is bij haar dochter moeten gaan wonen omdat haar huis was ondergelopen, ah ja met die storm.

En ik heb mij pas ingeschreven op een da@ngsite

Zeg, zoneke.. Is mijn huis eigenlijk goed verzekerd tegen waterschade?

Want tante Mia, die is bij haar dochter moeten gaan wonen omdat haar huis was ondergelopen, ah ja met die storm.

En ik heb mij pas ingeschreven op een da@ngsite

..dus wie weet sta ik binnenkort niet alleen met mijn valies maar ook met mijn nieuw lief voor uw deur..

IEEEEEETTTTTT!! (SFX: remgeluid) Gewoon door die stomme verzekering!

En wie gaat dat allemaal betalen?

één aangepaste reisbijstandsverzekering voor een volledig jaar veel interessanter is dan meerdere voor kortere periodes? De reisbijstandsverzekeringen van touroperators en betaalkaarten komen slechts tussen in zeer concrete gevallen. Wend je daarom tot je onafhankelijke makelaar. Zo vermijd je onaangename verrassingen en heel wat rompslomp. Vind een onafhankelijke makelaar in je buurt op makelaarinverzekeringen.be

..dus wie weet sta ik binnenkort niet alleen met mijn valies maar ook met mijn nieuw lief voor uw deur..

IEEEEEETTTTTT!! (SFX: remgeluid) Gewoon door die stomme verzekering!

En wie gaat dat allemaal betalen?

55

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

2E METING


‘Last but not least’ werd er ook een sterke impact op de overwegingsgraad vastgesteld: maar liefst 25% van de respondenten gaf aan dat ze te overwegen een verzekering af te sluiten bij een onafhankelijke verzekeringsmakelaar na het zien van de campagne.

DRAAGT U ALS VERZEKERINGSMAKELAAR DE CAMPAGNE MEE UIT? SAMEN STERK! Zoals de resultaten uitwijzen, werpt de Brocom-campagne haar vruchten af. De merkbekendheid is niet alleen gestegen, de campagne heeft er ook voor gezorgd dat mensen actie ondernemen: met andere woorden, de makelaarsreflex wordt gestimuleerd! Brocom gaat zo verder: we blijven de boodschap brengen naar de consument dat de verzekeringsmakelaar een expert is die aan hun kant staat, zodat iedereen die een verzekering wil afsluiten als eerste denkt aan de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Binnenkort ontvangt u meer info over de campagneplannen voor de rest van het jaar. Om af te sluiten nog graag uw aandacht voor deze belangrijke vaststelling: de metingen tonen aan dat de consument het logo van ‘Je Makelaar’ herkent omdat ze dit zien in het straatbeeld. De lichtbakken - er hangen er zo’n 1579 aan gevels verspreid over het hele land - doen hun werk, bravo! (U heeft ‘m als verzekeringsmakelaar nog niet, bestel online op brocom.be, zéker doen). Maar er zijn nog vele andere mogelijkheden om het merk mee uit te dragen: gebruik het logo als handtekening in uw e-mails, op uw brieven, website, Facebookpagina, hang de affiches op, gebruik de campagnebanners op uw website... U vindt al het materiaal in de Campagnebibliotheek op de website: www.brocom.be. Er is geen betere ambassadeur van zowel het merk als het beroep dan uzelf: de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Kortom, wees trots op uw beroep, draag dit uit en pluk de vruchten van onze nationale campagnes!

56

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Als verzekeringsmakelaar ook kredieten aanbieden zonder investering? Het statuut van kredietmakelaar is sinds 01/01/2015 gereglementeerd. Om aan de eisen voor de inschrijving bij het FSMA te voldoen, moet u als makelaar heel wat inspanningen leveren. Misschien ziet u hier wel tegenop?

De Vlaamse Leencentrale biedt u de perfecte oplossing.

De Vlaamse Leencentrale heeft een grote expertise opgebouwd als onafhankelijk kredietmakelaar. Ze werkt met 25 banken en kredietinstellingen samen. Voor elke kredietaanvraag zoekt zij een passende oplossing. Ondertussen zijn er in heel Vlaanderen al veel makelaars die met de Vlaamse Leencentrale samenwerken.

Wat ze aanbiedt is UNIEK.

‘Wij installeren kredietkennis en ervaring bij u op kantoor zonder dat u hiervoor een inspanning of een investering hoeft te doen’ zegt Jurgen Van Den Stockt. ‘U sluit de verzekeringen af. Zo blijft uw klant die u al jaren kent ook uw klant. Per dossier ontvangt u als aanbrenger een mooie vergoeding. De perfecte win-winsituatie want uw klant krijgt het meest voordelige tarief, u behoudt uw klant en u wordt hiervoor beloond.’

De Vlaamse Leencentrale werkt heel nauw met u samen.

Als makelaar kan u rekenen op een snelle reactie van Jurgen Van Den Stockt en Mathias Cooreman. Ze zijn beschikbaar van 8u tot 21u en zelfs op zaterdag en zondag beantwoorden ze uw vragen. Met de online tool kan u steeds de status van het kredietdossier opvolgen. Wilt u ook het aanspreekpunt blijven bij uw klant voor zijn kredieten ? Contacteer ons dan snel:

VLAAMSE LEENCENTRALE

Dorpsplein 1, 9940 Evergem 09 224 22 22 Opperstraat 14, 1770 Liedekerke 053 66 47 78 info@vlaamseleencentrale.be www.vlaamseleencentrale.be

De Vlaamse Leencentrale, het ideale alternatief voor de grootbank. De Vlaamse Leencentrale, de ideale aanvulling voor de onafhankelijke verzekeringsmakelaar.


ELEKTRISCHE FIETSEN NIEUWE VORMEN VAN MOBILITEIT ZORGEN VOOR JURIDISCHE SPANNING

Met de lentemaanden in het zicht worden ook weer de fietsen van stal gehaald. FVF vond een interessant artikel van Kluwer over de toenemende populariteit van de elektrische fiets en de Belgische wetgeving hierrond dat we zeker met onze leden wilden delen. Hieronder kan u het artikel integraal lezen.

De elektrische fiets is enorm populair. In 2015 werden er zelfs voor het eerst meer elektrische fietsen verkocht dan gewone stadsfietsen. Met een aandeel van 31,4% is de elektrische fiets goed voor bijna één op de drie fietsverkopen. De populariteit van de elektrische fietsen zal in de toekomst vermoedelijk nog stijgen. Uit een enquête van VAB blijkt immers dat deze fiets nog veel potentieel heeft. Van de ondervraagden die nu nog geen elektrische fiets hebben, geeft 41 procent aan dat ze overwegen er een te kopen in de komende twaalf maanden. Desondanks is onze huidige Belgische wetgeving nog niet volledig aangepast aan de elektrische fiets als nieuwe vorm van mobiliteit. De elektrische fiets zorgt voor een belangrijke verzekeringsproblematiek. Uit cijfers van het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid blijkt dat vorig jaar 506 ongevallen gebeurden waarbij een elektrische fiets betrokken was. Maar al te vaak wordt aangenomen dat een elektrische fiets correct verzekerd is binnen de familiale verzekering. Hierbij kan men vragen stellen, aangezien sommige elektrische fietsen gedefinieerd kunnen worden als motorrijtuig. De kwalificatie heeft als gevolg dat dergelijke motorrijtuigen verzekeringsplichtig zijn zoals voorzien in de wet van 21 maart 1989 betreffende de verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (art. 1 WAM-wet). De kwalificatie is niet altijd gemakkelijk, al dan niet een fiets alias rijwiel, al dan niet een voortbewegingstoestel, al dan niet een motorrijtuig… . De terminologie maakt de zaken niet eenvoudiger. Door de onduidelijke afbakening ziet menig jurist, verzekeraar en particulier door het bos de bomen niet meer. Aan deze problematiek is gedeeltelijk tegemoetgekomen door het koninklijk besluit van 21 juli 2016. Met dit koninklijk besluit wordt de speed pedelec uit de grijze zone gehaald waarin deze zich bevond, onder meer binnen de wegcode. Er kunnen nu drie soorten elektrische fietsen onderscheiden worden: het rijwiel met hulpmotor, het gemotoriseerde rijwiel en de speed pedelec. Rijwiel met hulpmotor Het ‘rijwiel met hulpmotor’ is een fiets met een maximaal geassisteerde snelheid van 25 km per uur en een vermogen van maximaal 250 Watt. De aandrijfkracht vermindert geleidelijk en wordt onderbroken als de fiets een snelheid van 25 km/u bereikt of als de bestuurder stopt met trappen. Bij deze fiets is er in principe enkel trapondersteuning, zonder trappen doet 58

de motor niets. Of beter, als men niet trapt zou die fiets niets mogen doen. Tot vandaag is er quasi geen enkele elektrische fiets die geen wandelondersteuning - soms ook garagefunctie genoemd - aanbiedt. Dit is een hulpfunctie die bedoeld is om de gebruiker van de fiets te helpen bij het verplaatsen van de fiets, in onbereden toestand. Het is dus niet de bedoeling om op de fiets te gaan zitten en aan de hand van deze functie ‘autonoom’ met de fiets te rijden. Dit is belangrijk omdat een standpunt zou kunnen zijn dat van zodra iets autonoom kan rijden, het geen fiets meer is, maar wel een motorrijtuig en bijgevolg verzekeringsplichtig in de WAM. Dit zou betekenen dat quasi elke elektrische fiets, louter omwille van de wandelassistentie, zou kunnen beschouwd worden als motorrijtuig. Dit lijkt niet de bedoeling te zijn. Het zou de absurde situatie opleveren dat, behalve op verzekeringstechnisch vlak, het rijwiel met hulpmotor op alle andere vlakken een ‘normale fiets’ blijft. In de regel is geen rijbewijs, gelijkvormigheidsattest, inschrijving of WAM-verzekering vereist; er geldt geen minimumleeftijd noch helmplicht. Qua verkeersregels blijft men een fietser. Gemotoriseerde rijwiel Het ‘gemotoriseerde rijwiel’ biedt een geassisteerde snelheid tot 25 km/u. Opnieuw moet die ondersteuning stoppen als de snelheid van 25 km/u is bereikt. Het verschil zit hem in het vermogen van maximaal 1000 Watt en in de intrinsieke mogelijkheid tot autonoom rijden. Volgens de begripsomschrijving in artikel 2.15.3 van de Wegcode moet de hulpaandrijving als ‘hoofddoel’ trapondersteuning hebben. Hieruit zou men kunnen afleiden dat autonoom rijden als ondergeschikt doel is inbegrepen. De loutere wandelassistentie/garagefunctie zou hieronder kunnen begrepen worden, zonder dat dit per definitie ervoor moet zorgen dat het gemotoriseerd rijwiel als motorrijtuig wordt aanzien. Naast de reeds vermelde wandelassistentie/garagefunctie beschikken sommige fietsen van dit type over de bijkomende mogelijkheid om zonder trappen te rijden tot een bepaalde snelheid. Dit kan bijvoorbeeld onder vorm van een starthulp, waarbij je na (één) enkele trappen of door een simpele druk op de knop vanuit stilstand tot een bepaalde snelheid wordt gebracht. Uit de terminologie ‘hoofddoel’ kan mogelijks worden opgemaakt dat tot een snelheid van 12,5 km/u de kwalificatie als gemotoriseerd rijwiel behouden blijft (belangrijk voor o.a. verkeersregels, rijbewijs…), terwijl sprake zou zijn van een bromfiets klasse A bij hogere autonome snelheid (tot maximaal 25km/u). Wanneer de motor aandrijfkracht kan geven zonder trappen, is er in principe een WAM-verzekering nodig. De dekking binnen de familiale verzekering voldoet in dat geval niet meer. In de regel verleent de familiale verzekering immers geen dekking voor motorrijtuigen die onderworpen zijn aan de WAM-ver-

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


zekeringsplicht. Bovendien is de familiale verzekering geen verplichte verzekering en omvat de dekking in de familiale in de regel o.a. niet de vergoedingsregeling voor de ‘zwakke weggebruikers’ overeenkomstig artikel 29bis van de WAM en moet rekening gehouden worden met tegenstelbaarheid van excepties, in tegenstelling tot de WAM-verzekering. De wetgever beschouwt dit type fiets toch als een iets gevaarlijker rijwiel, aangezien een minimumleeftijd van 16 jaar is opgelegd. Er is evenwel geen rijbewijs of helm vereist, ook geen inschrijving, wel een certificaat van overeenstemming (gelijkvormigheidsattest – type L1E-A). De verkeersregels als fietser blijven gelden.

gelet op de gewijzigde verkeerssignalisatie waarbij is voorzien in uitzonderingen voor speed pedelecs in afwijking ten aanzien van de bromfiets A/B inzake plaats op de weg, bijvoorbeeld verkeersbord F99a, M11-M20. Ook geldt voor de speed pedelec helmplicht, maar er is keuze uit een bijzonder type fietshelm met ruimere bescherming van slapen en achterhoofd of een ‘echte’ bromfietshelm zoals verplicht voorgeschreven voor bromfiets A/B.

Speed pedelec De derde categorie elektrische fietsen is deze van de speed pedelecs. Deze geven trapondersteuning tot een snelheid van 45 km/u en hebben een vermogen tot maximaal 4000 Watt. Sedert 1 oktober 2016 is wettelijk vastgelegd dat de speed pedelec een derde categorie onder de bromfietsen is. Een speed pedelec is dus geen fiets meer, maar een bromfiets en dus een motorrijtuig. Er bestaan voortaan dus drie bromfietsklassen: de klasse A, de klasse B en de speed pedelec. Op basis van deze indeling kan geargumenteerd worden dat het er zelfs in eerste instantie niet toe doet hoe snel dat voertuig autonoom kan rijden. De wettelijke kwalificatie als bromfiets - onderdeel van de categorie motorrijtuig - impliceert dan als het ware de WAM-verzekeringsplicht. Behoudt men de kwalificatie op basis van ‘autonoom’ rijden, zou enkel de theoretische uitzondering van de speed pedelec die enkel trapondersteuning zou bieden, niet WAM-verzekeringsplichtig zijn, maar wel als bromfiets moeten ingeschreven worden. Ook in de definitie van de speed pedelec is de term ‘hoofddoel’ opgenomen. Conform de Verordening 3/2014 moet het vermogen van de hulpaandrijving worden toegevoerd aan de trapkracht van de berijder en moet deze minder dan of gelijk aan viermaal de werkelijke trapkracht zijn. De trapondersteunende functie moet dus primeren. De trapondersteuning zou te kwalificeren zijn als hoofdzakelijk indien voor meer dan de helft van de snelheid ondersteuning is. Hieruit zou kunnen opgemaakt worden dat naast de trapondersteuning als ‘ondergeschikte’ functie de motor ook aandrijfkracht levert zonder dat de bestuurder moet trappen. Voor zover dit – overeenkomstig voormelde uitgangspunten – tot een maximale snelheid van 22,5km/u zou gebeuren, zou de kwalificatie als speed pedelec behouden kunnen blijven. Op die manier zou onderscheid kunnen gemaakt worden ten aanzien van bromfiets klasse A (bij autonoom rijden tussen 22,5 -25 km/u) en B (bij autonoom rijden 25-45km/u). Dit zou relevant kunnen zijn 59

Wie met een speed pedelec rijdt, is bijgevolg (in de regel) bestuurder van een motorrijtuig en kan bij een verkeersongeval niet meer beschouwd worden als vergoedingsgerechtigde onder artikel 29bis van de WAM. Dit artikel voorziet in een automatische (wettelijke) vergoedingsregeling voor zogenaamde “zwakke weggebruikers”, of beter iedereen die geen bestuurder is van een motorrijtuig. De kwalificatie als motorrijtuig heeft wel als gevolg dat het artikel 19bis-11, §2 van de WAM van toepassing kan zijn. Dit artikel voorziet in een bijzondere automatische (wettelijke) vergoedingsregeling wanneer verscheidene voertuigen bij een ongeval betrokken zijn en het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt. Vakjes voldoen niet Ook al zijn er nu drie categorieën van elektrische fietsen gedefinieerd, alle nieuwe hybride trap- en elektrische voertuigen in de bestaande vakjes vatten is moeilijk. De fietsen met hulpmotor en het gemotoriseerde rijwiel zijn omschreven als twee-, drie- of vierwielige voertuigen. Maar in de handel vind je ook voertuigen met één wiel. De enige definitie die daar vandaag lijkt op te passen is deze van voortbewegingstoestel; de andere begripsomschrijvingen

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


vertrekken immers vanuit de idee van minstens twee wielen. Maar dan moet de autonome snelheid wel beperkt zijn tot 18 km per uur. In dat geval stelt zich de vraag of men dan een voetganger, fietser of de bestuurder van een - WAM-verzekeringsplichtig - motorrijtuig is. Ook de vraag naar de plaats op de weg zorgt voor onduidelijkheden. De wetgever stelt dat wie stapvoets met zo’n voortbewegingstoestel rijdt, overal mag zijn waar dit voor de voetganger toegelaten is. Gaat men sneller dan stapvoets, dan is men een fietser. De uitdaging is natuurlijk te weten wat stapvoets is, want de wetgever heeft dat niet in objectieve cijfers uitgedrukt. Het lijkt in elk geval zo te zijn dat ook voortbewegingstoestellen moeten beschouwd worden als motorrijtuigen; inzake typegoedkeuring voorziet de Verordening 168/2013 in een uitzondering voor “evenwichtstoestellen”. Speed pedelecs zijn dan weer enkel als tweewielige voertuigen omschreven. Terwijl er intussen ook bijvoorbeeld vijfwielige voertuigen rijden die ondersteunen tot een hogere snelheid dan 25km per uur. Eveneens bestaan er fietsen waarop geen batterij te bespeuren valt, maar de mogelijkheid is voorzien om een karretje aan te koppelen. Zonder karretje is het een gewone fiets op twee wielen waarbij er moet getrapt worden. Door de koppeling van het karretje kan de fiets aangedreven worden zonder dat de bestuurder van de fiets moet trappen. Er bestaan ook elektrische skateboards zonder trappers en zonder stuur, waarmee zonder de voet aan de grond te zetten vlotjes een snelheid van 35 km per uur gehaald kan worden. Dit is sneller dan 25 km per uur en trager dan 45 km per uur op vier wielen, waardoor dergelijke voertuigen gekwalificeerd lijken te moeten worden als een bromfiets klasse B, en dat betekent o.a. rijbewijs en helm verplicht, BA-verzekering verplicht, minimumleeftijd 16 jaar. Er bestaan zelfs ‘fietsen’ die 5200 Watt leveren en tot 80km/u autonoom kunnen rijden. Dergelijke ‘fietsen’ kunnen o.i. in de Belgische wetgeving nooit passen binnen de definitie van een elektrische fiets, omdat deze alle mogelijke caps overstijgt. Dit is o.i. een motorfiets, wat betekent dat beschermende kledij, handschoenen, bottines, een motorhelm verplicht zijn en uiteraard dat al de andere verkeersregels met betrekking tot motorfietsen en in het bijzonder de plaats op de weg gerespecteerd moeten worden (deze zouden zelfs toegelaten zijn op onze autosnelweg…). Gemakkelijker inschrijven Sinds 1 oktober vorig jaar is het inschrijven van een elektrische fiets als motorrijtuig gemakkelijker gemaakt: het inschrijvingsformulier is aangepast en er kwam een nieuw type nummerplaat voor speed pedelecs, een kleiner (10x12cm) en dus veiliger formaat, met de beginletters “S” (categorie bromfietsen) en vervolgens “P” (verwijst naar Pedelec: Pedal Electric Cycle). Maar helemaal sluitend is

60

de administratieve afwikkeling nog niet. Op het nieuwe inschrijvingsformulier staat een vakje X15, zijnde een vakje speciaal voor tweewielers. Meerwielers vallen dus uit de categorie van de speed pedelecs. In het vakje X15 wordt gevraagd of het om een speed pedelec gaat of niet. Het is onduidelijk welk nut het formulier nog zou hebben indien men ‘neen’ aankruist aangezien de speed pedelec in de regel de enige fiets is die kan ingeschreven worden (behoudens bij de strikte idee dat ook het gemotoriseerde rijwiel als motorrijtuig moet beschouwd worden, bijvoorbeeld op basis van de garagefunctie). Bij het aankruisen van het vakje ‘ja’ moet er verder gekozen worden tussen ‘enkel trapondersteuning’ en ‘trapondersteuning en autonoom rijden’. Het lijkt o.i. gevaarlijk ‘enkel trapondersteuning’ aan te kruisen, om te vermijden dat de link zou worden gelegd met de idee dat alles wat autonoom kan rijden wordt beschouwd als een motorrijtuig dat verzekeringsplichtig is. De meeste speed pedelecs hebben immers - naast de wandelassistentie/ garagefunctie - de mogelijkheid om tussen de 15 en 20 km/ uur te rijden zonder dat men trapt (zie ook de uitdrukkelijke vermelding op het gelijkvormigheidsattest). Weginfrastructuur Tenslotte mag er nog worden op gewezen dat de snelheid die kan gehaald worden met de speed pedelec (gemiddeld rond 30 km/u) vereist dat de wegverharding voldoende grip biedt, de draaicirkels ruim genoeg zijn voorzien en aandacht worden geschonken aan de breedte van het tracé (het is anders quasi onmogelijk om met twee speed pedelec elkaar te kruisen zonder met de achteruitkijkspiegels te raken). Ondoordacht geplaatste paaltjes en slagbomen zijn bijzonder onaangenaam op het traject; de gemiddelde speed pedelec weegt immers snel 20 à 25 kg, zodat je niet eenvoudig je fiets over een slagboom of chicane kan tillen. Misschien kan inspiratie worden gevonden in het project Vision Zero 2020, waarbij in de aanleg van de infrastructuur maximaal wordt geprobeerd om de fietser en voetgangers te scheiden van de auto’s. Ook al worden er dan ‘fouten’ gemaakt, de mogelijkheid om een impact tussen de ‘zwakke’ en ‘sterke’ verkeersdeelnemer te hebben, wordt zo goed als (mogelijk) uitgesloten. Op die manier streeft men naar een verkeersinfrastructuur die ‘fool proof’ (en dus niet - enkel - full proof) zou zijn. We zijn benieuwd wat de toekomst ons op alle vlakken nog zal brengen om het gebruik van ‘de elektrische fiets’ als nieuwe vormen van mobiliteit vrije baan te bieden. Bron: Verzekeringsnieuws nr. 2 van Kluwer (auteurs van het artikel: Stephane Vereecken en Silke Suys, Charlier Advocaten)

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


FVF VERTEGENWOORDIGDE HAAR LEDEN IN DECEMBER 2016 - JANUARI & FEBRUARI 2017 Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden ondermeer vertegenwoordigde:

DECEMBER 02/12/2016 05/12/2016 06/12/2016 07/12/2016 08/12/2016 09/12/2016 13/12/2016 14/12/2016 15/12/2016 20/12/2016 21/12/2016 22/09/2016

Overleg Teledesk Overleg FSMA/ BIPAR directeurencomité/ Vereniging der Verzekeringsjuristen BIPAR directeurencomité Brocom kern/ Overleg AXA Werkgroep normalisatie Overleg Assuralia/ Overleg AIG Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Raad van Bestuur Brokers Training Raad van Bestuur Ombudsdienst/ Algemene Vergadering Ombudsdienst/ Overleg Baloise Insurance Paritair Comité 307 Raad van Bestuur Brocom Commissie voor Verzekeringen

JANUARI 04/01/2017 05/01/2017 09/01/2017 11/01/2017

12/01/2017 16/01/2017 23/01/2017 25/01/2017 26/01/2017 30/01/2017

FEBRUARI Overleg Ergo Life Overleg BDM Overleg Adfiz Overleg DNCA Investments/ Gemengde opvolgingscommissie/ Overleg Allianz/ Brocom kern/ Werkgroep normalisatie/ Raad van Bestuur Brokers Training Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid/ Overleg CHUBB/ Werkgroep examenvragen Raad van Bestuur Vereniging der Verzekeringsjuristen Overleg Assuralia/ Overleg FSMA Raad van Bestuur Brocom Commissie voor Verzekeringen Werkgroep examenvragen/ Overleg Assuralia

61

06/02/2017 07/02/2017 08/02/2017 16/02/2017 17/02/2017 21/02/2017 22/02/2017 24/02/2017

Overleg Febrabel en BVVM/ Overleg AG Insurance Accreditatiecommissie geregelde bijscholing/ Erkenningscommissie Verzekeringen Werkgroep normalisatie/ Raad van Bestuur Brokers Training/ Paritair Comité 307 BIPAR/ Werkgroep normalisatie BIPAR Gastcollege Karel de Grote Hoge School Overleg Record/ Overleg Europ Assistance Overleg met Febrabel en BVVM

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


HET FVF-TEAM

62

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


SECTORNIEUWS ALLIANZ BELGIUM

DAS

Heeft vanaf 1 september 2017 een nieuwe CEO van DAS Rechtsbijstand. Erik Van Dyck neemt de fakkel over van Gustaaf Daemen, die vanaf deze datum met pensioen gaat. Van Dyck heeft reeds 14 jaar ervaring binnen DAS, in 2014 werd zij ook lid van het Directiecomité van DAS.

Neemt op 31 maart 2017 na 13 jaar afscheid van CEO Robert Franssen en verwelkomt Anthony Bradshaw vanaf 1 april 2017 als nieuwe regionale CEO. Bradshaw treedt aan vanuit Allianz Italy als lid van het Directiecomité en beschikt dus al over een ruime ervaring binnen de verzekeringssector en de Allianz Group. Franssen blijft de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van Allianz Benelux nv en behoudt zijn huidige posities in andere Raden van Bestuur binnen de Allianz Group. Nam op 1 juli 2016 de Nederlandse verzekeringsonderneming Aegon Schadeverzekering NV over. Dit werd goedgekeurd op 21 juni 2016 door de Nederlandse prudentiële autoriteit.

ATRADIUS BELGIË Kondigt een reorganisatie aan. Zo worden de commerciële activiteiten onder één managementlijn gebracht. Frederik Devoogh wordt vanaf 1 februari 2017 Head of Commercial voor België en Luxemburg en Vincent Copay werd reeds verwelkomt als Head of Accountmanagement Namen. Daarnaast werd Catherine Gillet aangesteld als Manager Buyer Underwriting Luxemburg en neemt Dimitri Pelckmans de rol van Manager Underwriting België op zich. Kristel Vergauwen werd benoemd tot Manager Special Risk Management Atradius BeLux. Tania Wilems versterkt het Deal Team en Key Acount Underwriting Team. Tot slot werd Nathalie De Decker aangesteld als Account Manager in het Belgische Bondingteam.

AXA verwelkomt vanaf 3 april 2017 François Lecomte als nieuwe Head of Retail AXA Belgium. Hij volgt Stéphane Slits op die CEO en uitvoerend bestuurder wordt van AXA Holdings Belgium, en tevens adviseur van de CEO AXA Belgium, Jef Van In.

CARGLASS

DKV Lanceerde op 1 januari 2017 twee nieuwe producten op de markt voor bedrijven vanaf 20 werknemers. DKV Premium Corporate biedt een onbeperkte terugbetaling aan in geval van een hospitalisatie in een éénpersoonskamer. Bij DKV Flexi Corporate wordt er wel een persoonlijke bijdrage gevraagd indien de verzekerde bij hospitalisatie kiest voor een éénpersoonskamer.

FEDRIS Is vanaf heden de openbare instelling voor alles wat met beroepsrisico’s te maken heeft. Op 1 januari fuseerde het Fonds voor arbeidsongevallen, FAO, namelijk met het Fonds voor de beroepsziekten, FBZ, tot Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Er werden echter geen veranderingen aan het beheer van de arbeidsongevallen- en beroepsziektendossiers gemaakt. Meer informatie vindt u op de nieuwe website: www.fedris.be.

NN GROUP/ DELTA LLOYD Zullen op 23 december 2017 de krachten bundelen. Zo willen NN en Delta LIoyd samen hun leiderspositie in Nederland en België versterken.

P&V VERZEKERINGEN Nam op 1 januari 2017 de portefeuille rechtsbijstand (tak17) betreffende risico’s over van de verzekeringsonderneming Arces NV. Dit werd goedgekeurd op 25 oktober door de Nationale Bank van België. Deze overname is een gevolg van de fusie door absorptie van Arces NV door P&V Verzekeringen CVBA.

Neemt CARe Carrosserie België over onder voorbehoud van goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteit. Aanvankelijk zullen de twee netwerken naast elkaar blijven bestaan en blijven hun specifieke expertises behouden. Op termijn zullen er echter wel bepaalde diensten, zoals ‘smart repair’, worden aangeboden in beide service centra.

SECTORNIEUWS TE MELDEN? Bezorg het aan de redactie van FVF via renee.van.laer@fvf.be


U heeft een elektrische fiets ? Denk na over De P-fiets !

De De verzekering oP wieltjes

www.pfiets.be

Omnium = €84 incl. taks (franchise = €0) Ba fiets = €84 incl. taks

Dé innovatie in verzekeringen