Vrijuit 1 - 2016

Page 1

VRIJUIT Driemaandelijks tijdschrift Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen

1 Januari - Februari - Maart / Jaargang 2016 Afgiftekantoor Antwerpen x - P303450

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! BALOISE INSURANCE VERWELKOMT NIEUWE CEO DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

V.U.: Kelly Schamphelaere - Autolei 250 - 2160 Wommelgem - Afzender: FVF - Autolei 250 - 2160 Wommelgem


!

?!

Bent u 40 of ouder en hebt u nog al uw tanden omdat u al 5 jaar lang geen ongevallen had? Proficiat, dan voldoet u aan de criteria om te genieten van een P40, de autoverzekering van Aedes die aan een knalprijs aan 40-plussers wordt aangeboden, met welke wagen u ook rijdt.

OORDEEL ZELF*: Een BA waar u sprakeloos van wordt:

*Onderworpen aan onze acceptatievoorwaarden

€ 355 < 140 kw ≥ € 420 Een volledig Zen-pakket (rechtsbijstand, bijstand na ongeval en pech, bestuurdersverzekering): € 140 Een Omnium die volledig aan uw behoeften voldoet.

Een autoverzekering voor de 40+ers

Opgelet dat uw tanden niet te hard beginnen klapperen van de verbijstering!

40-ers, het is hoog tijd dat u met uw makelaar over Aedes spreekt!

Verzekeringen

www.aedesvl.be

2

Durft & doet ! Winnaar van een Decavi trofee in Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen 2015


COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Vrijuit Autolei 250 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO

4 Voorwoord

V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen

5

Nieuws van onze leden

6

Kort Gezegd

7

Syndicale kamer Antwerpen opent 2016 feestelijk

9

Circulaire over regels voor reclame

10

Baloise Insurance verwelkomt nieuwe CEO

13

Bericht van wijziging tussenpersoon: FAQ-lijst

14

Verhoogde inschrijvingskost kredietbemiddeling: uitstel

15

Startvergadering syndicale kamer Oost-Vlaanderen I

Eindredactie, opmaak en coĂśrdinatie: Ashley Van den Broeck

16

Bemiddelingsovereenkomst: ondertekenen of niet?

18

FVF en Willemot slaan de handen in elkaar

22

Koppelverkoop: FVF werpt zich verder in de strijd!

Redactie: Ashley Van den Broeck Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Stijn Vanhalst Tosca Annemans

28

Wist u dat?

29

Verzekeringsmakelaar houdt stand!

37

FVF vertegenwoordigde haar leden

38

Opiniestuk: verzekeraars naar Raad van State tegen Vlaamse fiscus

40

Dossier: De Grote Belofte

57

Startvergadering syndicale kamer Limburg

58

Hoeveel is uw onderneming waard voor de brandverzekeraar?

62

Het FVF-team

Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties

63 Sectornieuws

10

29 40

3

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


VOORWOORD

Groter worden, meer slagkracht, een hogere capaciteit om dossiers te behandelen, meer mankracht, meer efficiëntie, betere service… Het zijn allemaal aangeprezen woorden die elke onderneming graag nastreeft. Ook voor FVF is dit hoegenaamd van toepassing. Als belangenorganisatie voor de Nederlandstalige verzekeringsmakelaars startte FVF dit jaar met meer dan 1600 leden. Dit historische cijfer is enkel maar het resultaat van de niet aflatende inspanningen van generaties van bestuurders en FVF-medewerkers, die enkel maar één doel vooropstellen, namelijk ervoor zorgen dat FVF als onbetwiste spreekbuis op de kaart staat. Het feit dat FVF vandaag de dag zonder enige vorm van schroom het etiket van ‘incontournable’ kan dragen, kan zij enkel maar danken aan de talrijke professionele verzekeringsmakelaars die aan haar het vertrouwen geven voor het behartigen van hun beroepsbelangen. Verzekeringsmakelaars die zich dagelijks met trots, ernst en passie inzetten voor de verzekeringsbehoeften en belangen van hun klanten, verdienen een sterke en representatieve beroepsfederatie.

Dat FVF die taak ten volle op zich neemt, bewijst de massa aan dossiers waarmee FVF bezig is. De leidraad van FVF in deze dossiers is en blijft het vrijwaren van de belangrijke rol die de verzekeringsmakelaar speelt. Ok, niemand zal ontkennen dat er heel wat uitdagingen zijn waaraan de verzekeringsmakelaar zich moet aanpassen; er zullen daarnaast ook veel kapers op de kust zijn, maar er is één belangrijke voorwaarde om de toekomst rooskleurig tegemoet te gaan: als beroepsgroep moeten we en zullen we er staan! Een beroepsgroep die geruggesteund wordt door FVF. Een dossier dat mee op de lijst van FVF staat, is de omzetting van de Richtlijn Verzekeringsdistributie naar Belgisch recht. Op de jaarlijkse receptie van Assuralia kondigde Minister Peeters alvast aan dat de werkzaamheden dit jaar gestart zullen worden, dit in samenspraak met de verzekeringssector. Tijdens zijn betoog benadrukte de minister één van de doelstellingen van de richtlijn, namelijk ‘gelijke regels voor elke marktspeler’. Veelbelovende woorden die voor FVF alvast een extra argument zijn voor de bijsturing van Twin Peaks II. Hier is werk aan de winkel! Christophe Thoen - Hoofdredacteur

4

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


NIEUWS VAN

Onze leden

Welkom Avika Verzekeringen bvba Capucienenlaan 41 9300 Aalst TEL. 05 377 93 38

SAVIKO bvba Kleenburg 2/301 9050 Gentbrugge TEL. 09 232 50 20

Declercq, Van der Beken & Vandereet bvba Berchemboslaan 33 2600 Berchem TEL. 03 293 96 20

Scania Insurance Belgium nv Antoon Van Osslaan 1 bus 28 1120 Neder-Over-Heembeek TEL. 02 264 01 62

Kantoor Katleen De Raet bvba Fr. Coeckelbergsstraat 12 2220 Heist-op-den-Berg TEL. 01 524 95 12 FAX. 01 524 95 12 Kantoor Segers - De Witte bvba Steenhuffelstraat 48 1840 Londerzeel TEL. 052 34 06 04

5

Secure Investments bvba Handelslei 14 B 2980 Zoersel TEL. 0497 39 99 38 Ufin bvba Ter Booye 47 8700 Tielt TEL. 0485 06 49 71

Van Daelem Sofie Broekstraat 49 1760 Roosdaal Verzekeringen J. Cuyvers bvba Pater Van Henxtenhovenstraat 1 2400 Mol TEL. 01 432 60 67 FAX. 01 432 60 68 Verzekeringen Verheyen - Quirynen bvba Van Aertselaerstraat 2 bus A 2320 Hoogstraten TEL. 03 314 41 69 FAX. 03 314 36 80 Verzekeringskantoor Schoeters bvba Priorijlaan 5 2980 Zoersel TEL. 03 312 49 85 FAX. 03 311 50 26

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


KORT GEZEGD Assuralia geeft tips om woningbranden en keukenongevallen te voorkomen Naar aanleiding van Batibouw lanceerde Assuralia een persbericht inzake woningbranden en keukenongevallen. Maar liefst één op drie woningbranden ontstaat in de keuken. Dit risico heeft te maken met het gebruik van keukenapparaten die brand kunnen veroorzaken of die (on)rechtstreeks tot brandwonden kunnen leiden. Voor kinderen vormt de aanwezigheid van giftige producten nog een extra gevaar. Verder is het zo dat in bijna de helft van de gevallen een menselijke fout aan de basis ligt van de brand. In 25% van de gevallen ligt een verkeerde reactie aan de basis van een woningbrand, bijvoorbeeld vuur doven met water wanneer een frietketel vuur vat. Een derde veel voorkomende oorzaak betreft de slechte werking of verkeerde aansluiting van elektrische apparaten. Hieronder kan men een aantal tips terugvinden om brand in de keuken te voorkomen: • Vervang frietvet na vijf keer. Frietvet gaat makkelijker branden naarmate het meer gebruikt is; • Flambeer gerechten nooit onder de dampkap, aangezien deze vuur zou kunnen vatten; • Laat inbouwkeukentoestellen door een vakman plaatsen. Om oververhitting te vermijden, moet er immers voldoende vrije ruimte rond die toestellen zijn. Assuralia publiceerde op www.ABCverzekering.be nog een reeks aan praktische tips.

FVF sluit samenwerkingsakkoord met NSZ Recent ondertekende FVF een samenwerkingsovereenkomst met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Als interprofessionele organisatie behartigt NSZ de belangen van ruim 40.000 zelfstandige ondernemingen. Via deze samenwerking wenst FVF haar eigen werking te versterken om zo meer te kunnen wegen op dossiers die op de verschillende beleidsniveaus worden besproken en die haar leden aanbelangen. FVF hoopt op een vruchtbare samenwerking.

Frank Koster is nieuwe voorzitter van Assuralia De Algemene vergadering van Assuralia heeft op 24 februari 2016 Frank Koster verkozen tot voorzitter. Hilde Vernaillen zal het ondervoorzitterschap waarnemen. Hun mandaat loopt over twee jaren. Frank Koster en Hilde Vernaillen volgen hiermee Hans Verstraete (KBC) en Bernard Thiry (Ethias) op. Frank Koster is CEO van AXA Belgium en lid van het uitvoerend comité van de groep AXA. Hilde Vernaillen is CEO en voorzitter van het directiecomité van de P&V Groep.


SYNDICALE KAMER ANTWERPEN OPENT 2016 FEESTELIJK Op 14 januari vond de eerste statutaire ledenvergadering van de syndicale kamer Antwerpen plaats. Verschillende leden kwamen afgezakt naar Kasteel Byckhove te Wijnegem om het nieuwe jaar in te zetten met een gezellig diner en een drankje. Hieronder vindt u een aantal foto’s terug van een sfeervolle avond.

Koen Torfs, ondervoorzitter van FVF, gaf een uiteenzetting over de verwezenlijkingen van FVF van het afgelopen jaar en lichtte bijkomend een aantal dossiers en prioriteiten toe voor het komende jaar. Daarnaast gaf hij aan dat de afdeling Antwerpen in 2015 een mooie groei heeft gekend en verwelkomde hij bijgevolg de nieuwe leden die zich bij de syndicale kamer Antwerpen hadden gevoegd en op de startvergadering aanwezig waren. Tot slot werden verschillende personen bedankt voor de bijdrage en inzet die ze het afgelopen jaar geleverd hebben.

7

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


Veiligheidsopties evolueren. Onze autoverzekering evolueert mee.

Parkeer-, aandachts-, voetgangerdetectie- en remhulpsystemen. De veiligheidsuitrusting van wagens wordt steeds beter en maakt de wereld veiliger. Dat stimuleren en belonen we. Net als de keuze voor een hybride of elektrische wagen. Want Baloise Insurance ziet verzekeren ruimer.

Investeren uw klanten in veiligheidsopties of in een milieuvriendelijke wagen? Baloise Insurance beloont hen met kortingen op hun autoverzekering.

Uw veiligheid, onze zorg.

Mobility Safe 1 is een autoverzekering naar Belgisch recht. Baloise Insurance is de handelsnaam van van Baloise Belgium nv, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0096 en FSMA-nr. 24.914A om de takken 3 (Voertuigcasco) en 10 (BA Motorrijtuigen) in België uit te oefenen. Informeer u grondig vóór de contractsluiting over uw wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze algemene voorwaarden op www.baloise.be. Bij klachten kunt u steeds bij ons terecht per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel, tel: 02 547 58 71 – fax: 02 547 59 75. VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.


CIRCULAIRE OVER REGELS VOOR RECLAME

Op 12 juni 2015 traden een aantal regels in werking die u als verzekeringsmakelaar dient te respecteren wanneer u reclame voert rond verzekeringsproducten. De circulaire van de FSMA met betrekking tot de geldende regels voor reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, herneemt een aantal principes die we reeds konden terugvinden in de wetgeving.

Tenslotte wordt ook de problematiek van het gezamenlijk aanbod behandeld in de circulaire. Een gezamenlijk aanbod aan de consument, waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, blijft in principe verboden, tenzij zij onder één van de door de wet voorziene uitzonderingen valt. De circulaire benadrukt echter dat deze uitzonderingen slechts zijn toegelaten voor zover alle andere wettelijke bepalingen worden gerespecteerd. Het is dus niet uitgesloten dat een gezamenlijk aanbod, dat onder één van de uitzonderingen valt, alsnog wordt beschouwd als een oneerlijke handelspraktijk.

VOORWAARDEN RECLAME

SANCTIES

Reclame moet : • Duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn; • Begrijpbaar zijn; • Niet misleidend zijn. Wat betreft het misleidend karakter adviseert de FSMA om: - De in de reclame gebruikte termen later toe te lichten; - In een reclame geen subjectieve beoordelingen op te nemen die niet ondersteund worden door een onafhankelijke externe bron en die er recht- streeks of onrechtstreeks toe strekken een positief - gevoel te creëren over het gecommercialiseerde - product. • Alle precontractuele informatie bevatten zoals verplicht door de AssurMiFID-wetgeving; • In geval van spaar -en beleggingsverzekeringen, de kosten en lasten vermelden die in mindering worden gebracht van het bruto rendement.

Het niet naleven van de wettelijke verplichtingen wordt gesanctioneerd. Op basis van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen kan de FSMA herstelmaatregelen opleggen al dan niet gekoppeld aan een dwangsom.

INHOUD VAN DE CIRCULAIRE De circulaire is omvangrijk en valt in grote lijnen onder te verdelen in drie onderdelen, die hieronder beknopt worden besproken.

Zo kan de FSMA de persoon aan wie zij een bevel richt, bevelen om de commercialisering of bepaalde vormen van de commercialisering van het betrokken financieel product op Belgisch grondgebied op te schorten zolang de betrokken wettelijke of reglementaire bepalingen niet zijn nageleefd. Verder kunnen ook administratieve geldboetes opgelegd worden. Een administratieve geldboete kan oplopen tot 75.000 euro. WIE DRAAGT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET NALEVEN VAN DE VERPLICHTINGEN? Wanneer de reclame werd opgemaakt door een verzekeringsonderneming, draagt de verzekeringsonderneming de verantwoordelijkheid voor het naleveren van de verplichtingen van de circulaire. Wanneer de reclame door een verzekeringsmakelaar werd opgemaakt, draagt de verzekeringsmakelaar de verantwoordelijkheid.

Het eerste deel betreft het ruime toepassingsgebied, zijnde iedere reclame behalve enkele uitdrukkelijk gestipuleerde uitzonderingen. Hierbij wenst FVF te benadrukken dat als reclame wordt beschouwd, elke vorm van communicatie die ertoe strekt de aankoop van een financieel product (waaronder een verzekeringsproduct) bij niet-professionele cliënten te promoten.

FVF-leden kunnen FVF contacteren, mochten zij hierover vragen hebben.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verplicht op te nemen vermeldingen. Deze kan men onderverdelen in: • De minimuminhoud op te nemen in iedere reclame, behoudens uitzonderingen. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de naam en het type van het product; • De verplicht op te nemen vermeldingen ingeval van verwijzingen naar historische, gesimuleerde of toekomstige rendementen bij spaar-en beleggingsverzekeringen.

FVF-leden kunnen de circulaire terugvinden op de website van de FSMA alsook op de e-bib van FVF.

9

Meer info? • • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “beroepsinfo” > “verplichtingen reclame”.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


BALOISE INSURANCE VERWELKOMT NIEUWE CEO Begin dit jaar verwelkomde Baloise Insurance haar nieuwe CEO, Henk Janssen. Hij nam de fakkel over van Gert De Winter, die nu aan het roer staat als CEO van de Baloise Group. Gaat hij een nieuwe koers voeren? En hoe ziet hij de verzekeringsmakelarij evolueren? Vrijuit ging alvast even langs bij Henk om hem te feliciteren met zijn nieuwe functie en vroeg hem naar zijn visie en toekomstplannen voor Baloise Insurance.

Beste Henk, u staat sinds kort aan het roer van Baloise Insurance. Welke zijn voor u de voornaamste uitdagingen van uw verzekeringsmaatschappij de komende vijf jaar? Henk Janssen: We moeten opletten dat we ons als sector niet teveel met navelstaren en regelgeving bezighouden en te weinig met onze omgeving. De belevingswereld van onze consumenten en de technologische ontwikkelingen veranderen immers in een razendsnel tempo. De grootste veranderingen in 2016 en de jaren daarna zullen het gevolg zijn van technologische en sociale ontwikkelingen geïnitieerd buiten onze sector. Toch kunnen we aan deze uitdagingen het hoofd bieden door verder te investeren in digitalisering en in onze tools die straight-through-processing bevorderen. ‘Eenvoud in processen tot bij de klant’ is onze ambitie. Het mooie is dat we eind dit jaar het traject van conversies in Niet-Leven Retail zullen kunnen afsluiten. Hiermee hebben we het pad geëffend voor versnelde innovatie. De technologische ontwikkelingen en de digitalisering bieden de verzekeringsmakelaars en Baloise Insurance op deze manier de mogelijkheid om juist beter te worden in klantoriëntatie. Het is de bedoeling om hier samen onze schouders onder te zetten. Met klantgerichtheid het verschil blijven maken. Daarom zal Baloise ook in 2016 blijven investeren in haar mensen! De klantoriëntatie bij Baloise Insurance zal vooral gericht zijn op het verhogen van het veiligheidsgevoel bij onze klanten. Niets is belangrijker voor een mens dan het gevoel dat je gezin een veilige woonomgeving heeft, op een veilige manier aan het verkeer deelneemt en dat de financiële risico’s optimaal zijn afgedekt.

10

Een werkgever wil hetzelfde voor zijn werknemers: een zo veilig mogelijke werkomgeving en de zekerheid van een zo gegarandeerd mogelijk inkomen. De lage rentestand in Leven biedt de mogelijkheid onze klanten andersoortige producten aan te bieden, waarin de effecten van deze lage rente op de uiteindelijke opbrengsten minder groot zijn. Ook hier stellen we veiligheid voorop.

‘De rol van de verzekeringsmakelaar wordt in de toekomst per definitie niet anders gedefinieerd. Toch niet wanneer we het hebben over zijn werkelijke toegevoegde waarde.’

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Baloise Insurance wil zich profileren als innovatieve speler met behulp van technologische knowhow in bijvoorbeeld de tak auto. Wat kunnen we op dit vlak verwachten in de diverse verzekeringstakken en hoe positioneert u de rol van de verzekeringsmakelaar hierbij? Henk Janssen: De vernieuwingen die we in de diverse takken aan het voorbereiden zijn, wil ik heel graag toelichten op het moment dat we klaar zijn om ze effectief te lanceren. We geloven in openheid en transparantie naar onze partners, maar onze collega’s-verzekeraars lezen ongetwijfeld mee! Veel innovaties op dit gebied zullen te maken hebben met een meer proactieve rol als verzekeraar opdat we het veiligheidsgevoel van onze klanten kunnen garanderen. De rol van de verzekeringsmakelaar wordt in de toekomst per definitie niet anders gedefinieerd. Toch niet wanneer we het hebben over zijn werkelijke toegevoegde waarde. Straight-through-processing, een front office bij manier van spreken tot in de broekzak of handtas van de eindklant, verandert natuurlijk wel bepaalde zaken in de klassieke processen. Een particuliere klant gaat niet meer op zoek naar een verzekeringsmakelaar om dingen te doen die hij zelf kan terugvinden, maar hij blijft wel op zoek naar goed advies, goede begeleiding bij schade, enz... Bedrijven blijven een preventieaanpak, gepersonaliseerde contracten, enz… naar waarde schatten. De verzekeringsmakelaar die mee op de trein van de digitalisering is gesprongen en die zich openstelt voor de nieuwe trends in samenwonen, verkeer, werken, zijn manier van werken en bovendien het aanpassen van zijn strategie, is vertrokken voor de toekomst. Hoe ver is de integratie van de portefeuilles ex-Avéro en ex-Nateus gevorderd? Henk Janssen: In Niet-Leven converteren we naast de portefeuilles van ex-Avéro en ex-Nateus, ook de exMercatorpolissen naar ons nieuwe back office systeem. Brand en Varia zijn in het najaar van 2015 omgezet en met de conversie van onze portefeuilles Auto in november dit jaar zal een zeer belangrijke stap worden gezet. De conversie in Leven loopt nog tot eind 2017 en zit mooi op schema. Zal Baloise Insurance in de toekomst exclusief voor het verzekeringsmakelaarskanaal blijven kiezen? Henk Janssen: Baloise Insurance is een verzekeringsmakelaarsmaatschappij. Dat wijzigt niet. In de stappen die wij zetten naar het online gebeuren, respecteren wij altijd de rol van de verzekeringsmakelaar.

11

‘In de stappen die wij zetten naar het online gebeuren, respecteren wij altijd de rol van de verzekeringsmakelaar. Meer nog, ons business model gaat zelfs uit van de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar. Meer nog, ons business model gaat zelfs uit van de toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaar. Daartegenover is de toekomst natuurlijk een vaag begrip. Als de verzekeringsmarkt stevig door elkaar wordt geschud door de komst van nieuwe spelers buiten de sector en klanten kiezen voor de voordelen die zij bieden, dan zullen wij ons business model hiernaar moeten herzien. Dat is de verzekeringsmakelarij trouwens ook aan zichzelf verplicht. Ik wil de federaties oproepen om verzekeringsmakelaars hierin mee te begeleiden zodat we samen als partners sterk blijven staan in de toekomst. Hoe positioneert u Amazon Insurance ten opzichte van het verzekeringsmakelaarskanaal? Welke zijn de toekomstperspectieven van Amazon Insurance? Henk Janssen: Amazon Insurance is een distributiekanaal dat we in het verleden hebben uitgebouwd en loopt via Volvo en de autoconstructeurs van premiummerken zoals Jaguar en Landrover. Op die manier hebben we een mooie portefeuille opgebouwd. Dit bewijst trouwens dat er een markt hiervoor aanwezig is en er wel degelijk een klantensegment is dat voor deze distributie kiest. Uiteraard willen we deze klanten optimaal blijven bedienen. Baloise Insurance neemt momenteel het voorzitterschap van Brocom waar. Wat is uw visie omtrent de rol van Brocom? Henk Janssen: Brocom is een uniek platform op de markt. Al meer dan 20 jaar slaan verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars de handen in elkaar om de makelarij te promoten. De focus werd tot nu toe gelegd op de bekendheid en de promotie van de makelarij: ‘Hoe zorgen we ervoor dat het distributiekanaal de nodige bekendheid krijgt bij zijn doelgroep?’ en vooral ‘Hoe zorgen we ervoor dat het publiek de unieke positionering van de makelarij weet te waarderen?’.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Meer dan ooit is de rol van de verzekeringsmakelaar belangrijk. De digitalisering maakt het de consument gemakkelijker om zeer snel over uitgebreide informatie te beschikken. Het maakt ook sommige processen in de dienstverlening efficiĂŤnter, maar dit doet geen afbreuk aan de noodzaak van een gepersonaliseerd advies, integendeel. De verzekeringsmakelaar kent de individuele situatie met de specifieke noden van het gezin, de zelfstandige, het bedrijf en kan hierop inspelen met het aanbod van de volledige markt. De proximiteit gekoppeld aan zijn onafhankelijk advies maakt de verzekeringsmakelaar als distributiekanaal uniek. We stellen vast dat de consument nog steeds het bos door de bomen niet ziet en de verschillende distributiekanalen nauwelijks weet te onderscheiden. Hierin ligt de taak van Brocom.

Dit maakt dat de missie van Brocom nog steeds actueel is. Het blijft een uitdaging om het beroep van de verzekeringsmakelaar voldoende visibel te maken voor de consument, maar ook om daaraan de juiste connotatie te brengen van onafhankelijk advies. Daarnaast is Brocom uitstekend geplaatst om initiatieven te ontwikkelen die de verzekeringsmakelarij in haar digitalisering verder kunnen ondersteunen. Met de inbreng van de verzekeringsmaatschappijen, FVF en Feprabel met daar bovenop de ervaring en knowhow die ze ondertussen kunnen aanbieden, leidt dit zonder twijfel tot een mooi actieplan. Bedankt voor het gesprek, Henk!

Ik ben een trouwe volger

En u?

12

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


BERICHT VAN WIJZIGING TUSSENPERSOON: FAQ-LIJST Sinds 8 oktober 2014 werd een nieuw systeem ingevoerd dat van toepassing is in het geval van wijziging van tussenpersoon door de klant. Vanaf dan zag het bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon het levenslicht. Een eerste evaluatie van het systeem leerde FVF dat er in de praktijk toch nog vaak vragen rezen. Vandaar dat FVF samen met BVVM, Feprabel en Assuralia een FAQ-lijst heeft opgesteld die in werking trad op 1 januari 2016. Hieronder kunnen alvast enkele interessante vragen en antwoorden teruggevonden worden.

MAG ÉÉN FORMULIER GEBRUIKT WORDEN VOOR MEERDERE OVEREENKOMSTEN TEGELIJK? Er verandert niets ten opzichte van de vroegere praktijk. Een algemeen bericht voor meerdere polissen wordt nog altijd aanvaard. Het verdient echter wel aanbeveling om een bericht per verzekeringsonderneming te laten ondertekenen wegens praktische redenen van goed administratief beheer. Om in dergelijke gevallen iedere vorm van betwisting te vermijden, moet een lijst met de betrokken overeenkomsten (met vermelding van het nummer van de polis en het type polis) als bijlage bij het bericht van wijziging van tussenpersoon gevoegd worden. WELKE COMMUNICATIETECHNIEKEN GEBRUIKEN? Het is niet nodig om een aangetekende zending te gebruiken aangezien de overeenkomst niet meer moet worden opgezegd. Het valt echter aan te bevelen om een techniek te gebruiken waarmee men een bewijs van verzending en van de datum in handen heeft, mocht er ooit een betwisting komen, bijvoorbeeld verzending via e-mail van een gescande kopie van het bericht, fax,.... WAT MET OPEENVOLGENDE BERICHTEN VAN WIJZIGING VAN TUSSENPERSOON? Het recht op commissieloon wordt in geval van opeenvolgende wijzigingen van tussenpersoon toegekend aan de laatste tussenpersoon, aangeduid door een bericht verstuurd naar de verzekeraar, ten minste drie maanden vóór de hoofdvervaldag van de overeenkomst (in de verzekering niet-leven), onder voorbehoud van toepassing van een andere termijn onder de voorwaarden als beschreven in punt 2. Dankzij dit systeem zullen betwistingen vermeden kunnen worden. Voor een overeenkomst waarvan de hoofdvervaldag vastgesteld is op 1 januari, zal de termijn van drie maanden in acht worden genomen op voorwaarde dat de verzending gebeurd is op uiterlijk 30 september van het voorafgaande jaar, ongeacht de manier waarop die mededeling is gebeurd. Het beheer van de overeenkomst wordt daarentegen altijd onmiddellijk overgedragen naar de laatst aangeduide tussenpersoon.

13

MAG DIT MODEL TEGELIJK GEBRUIKT WORDEN OM DE OVEREENKOMST(EN) OP TE ZEGGEN EN OM EEN NIEUWE TUSSENPERSOON AAN TE DUIDEN VOOR HET BEHEER VAN DE OVEREENKOMST TOT DE OPZEGGING EFFECTIEF IS (“RUN OFF”)? Neen, dit model heeft alleen betrekking op de wijziging van tussenpersoon die voortaan duidelijk los staat van de opzegging. Als de cliënt tegelijk de overeenkomst wil opzeggen en van tussenpersoon wil wijzigen voor het beheer van de overeenkomst tot de opzegging effectief wordt, dan moet hij de verzekeraar twee documenten bezorgen: • Een bericht van wijziging van tussenpersoon; • En een opzeggingsbrief.

Meer info? FVF-leden kunnen de gehele FAQ-lijst, de toelichtingsnota en het model (in verschillende talen) terugvinden op de e-bib van FVF.

• • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “modellen” > “brieven” > “bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon”.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


VERHOOGDE INSCHRIJVINGSKOST KREDIETBEMIDDELING: UITSTEL

Iedere krediettussenpersoon die na 1 november 2015 nog aan kredietbemiddeling wenst te doen, dient een erkenningsdossier in te dienen bij de FSMA, en daar hangt een inschrijvingskost per statuut (hypothecair krediet en/of consumentenkrediet) aan vast. Oorspronkelijk bedroeg deze kost 500 euro per statuut. Het voornemen van de FSMA was om deze vanaf 1 maart 2016 op te trekken tot 628 euro.

FVF heeft hierop onmiddellijk gereageerd naar de FSMA toe. De wet voorziet immers een overgangsmaatregel waardoor het overgrote deel van de bestaande kredietbemiddelaars tot 30 april 2017 de tijd krijgt om zijn dossier bij de FSMA in te dienen, waarbij FVF trouwens vele leden bijstaat. Na intense contacten met de FSMA is FVF verheugd dat de verhoging van de inschrijvingskost pas van toepassing wordt vanaf 1 september aanstaande. ADVIES FVF FVF staat haar leden bij in het kader van de online registratie bij de FSMA. Zij raadt haar betrokken leden aan om het document tot aanvraag van de service zo snel als mogelijk aan FVF te bezorgen. Op die manier kan FVF de afspraak nog vóór 1 september inplannen, en wordt u niet geconfronteerd met de verhoging van de inschrijvingskost.

Meer info over de ledenservice? FVF-leden kunnen alle info (aanvraag document tot aanvraag van de service, checklists,…) terugvinden op de e-bib van FVF.

• • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “beroepsinfo” > “statuten kredietbemiddeling”.

14

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


STARTVERGADERING SYNDICALE KAMER OOST - VLAANDEREN I Op 18 februari nodigde het bestuur van FVF Oost-Vlaanderen haar leden uit voor de eerste startvergadering. Dit jaar vond deze plaats in Kasteel De Rozerie te Aalst.

De leden werden na de ontvangstreceptie verwelkomd door Frank De Hainaut, voorzitter van het bestuur van FVF Oost-Vlaanderen, aan de hand van een korte welkomstspeech. Daarnaast werd Freddy Boels, oud-voorzitter van FVF, in de bloemetjes gezet. Ook René Dhondt, algemeen directeur van Assuralia en tevens bestuurder van VZW Trip, was aanwezig op de startvergadering. Als gastspreker van dienst richtte hij zich op een zeer actueel thema, namelijk “Een verzekeringsoplossing voor schade, veroorzaakt door terrorisme”. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

15

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


BEMIDDELINGSOVEREENKOMST: ONDERTEKENEN OF NIET?

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen leggen verzekeringsmakelaars een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening voor. FVF heeft veel werk gestopt in de negotiatie van de inhoud en principes van de bemiddelingsovereenkomst op sectorniveau, maar stelt evenwel vast dat vele contracten niet conform zijn aan de bemiddelingsovereenkomst die recentelijk werd overeengekomen binnen de sector. De afspraken omtrent de bemiddelingsovereenkomst moeten naar oordeel van FVF afdoende gerespecteerd worden.

WAT ZIJN DE SECTORAFSPRAKEN? Bemiddelingsovereenkomst Vanuit de sector werd afgesproken dat de bemiddelingsovereenkomst integraal en letterlijk aan de verzekeringsmakelaars wordt voorgelegd. Kijk wel steeds artikel 3 na! De optie die daarin vastgelegd wordt (voor zover niets voorzien wordt in een aparte bijlage daarover), moet overeenkomen met de situatie zoals die tussen de verzekeringsmakelaar en de verzekeringsmaatschappij effectief voorheen was overeengekomen. WAAROM EEN NIEUWE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSMAKELAARS?

Bijlage Eventuele afwijkingen op de bemiddelingsovereenkomst kunnen in aparte bijlage voorgelegd worden. FVF spreekt zich niet uit over de inhoud van de bijlage. Die dient de verzekeringsmakelaar voor zijn kantoor zeker zelf nog na te kijken!

De oorspronkelijke standaardovereenkomst verzekeringsmakelaar dateert al van een aantal jaren terug, en diende onder meer door nieuwe wetgeving op een aantal punten aangepast te worden. WAAROM DE NIEUWE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST ONDERTEKENEN?

Ondertekening De bemiddelingsovereenkomst en de bijlage moeten afzonderlijk ondertekend kunnen worden. Praktisch Gezien de veelheid aan overeenkomsten die de verzekeringsmakelaar na de lancering van het sectorakkoord ter ondertekening voorgelegd worden, werd op vraag van FVF gezocht naar een efficiënte manier om dit te realiseren, zonder al te veel administratie en papierwerk voor de verzekeringsmakelaar. Deze oplossing werd gevonden bij AS/Web. Verzekeringsmakelaars kunnen met BrokerSign (een eContracting-dienst die volledig geïntegreerd werd in AS/Web) de bemiddelingsovereenkomsten bij diverse verzekeringsmaatschappijen elektronisch ondertekenen. BrokerSign wordt zonder meerprijs aangeboden aan de verzekeringsmakelaars die aangesloten zijn op AS/Web.

16

Het is voor de verzekeringsmakelaar om een aantal redenen wenselijk de overeenkomst te ondertekenen, en deze derhalve te laten gelden als basis voor zijn samenwerking met de maatschappijen. De overeenkomst: • Houdt op een evenwichtige manier rekening met de rechten en plichten, zowel van de verzekeringsmakelaar, als van de verzekeringsmaatschappij; • Houdt onder meer rekening met een aantal nieuwe wetgevingen; • Bevat in een aanvullende bijlage een takenverdeling in het kader van Twin Peaks II (Gedragscode betreffende de taakverdeling tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon in het kader van de toepassing van de MiFID-regels op de verzekeringssector); • Geldt als bewijs van de samenwerking van de verzekeringsmakelaar met de verzekeringsmaatschappijen.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Begeleiding voor FVF-leden via de ledenzone! Op de e-bib (rubriek “modellen” > “contracten” > “bemiddelingsovereenkomst”) heeft FVF een lijst van verzekeringsmaatschappijen gepubliceerd waarvan de overeenkomst mag ondertekend worden. FVF vult deze lijst systematisch aan van zodra zij kennis heeft gekregen dat een verzekeringsmaatschappij de bemiddelingsovereenkomst ter ondertekening voorlegt én rekening houdt met de sectorafspraken. Leden worden aangeraden de e-bib eerst te consulteren vooraleer de overeenkomst van een verzekeringsmaatschappij te ondertekenen.

exclusief voor leden van FVF!

Op zoek naar een nieuwe medewerker? Plaats uw vacature vandaag nog op de FVF-jobsite www.werkenbijeenverzekeringsmakelaar.be

17

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


FVF EN WILLEMOT SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR FVF en Willemot gingen het nieuwe jaar als partners van start. Doel van hun samenwerking? Niet alleen de krachten bundelen om elkaar te versterken, maar ook om de positie van de verzekeringsmakelarij te versterken. Vrijuit was benieuwd naar de inhoud en de verwachtingen van deze samenwerking, en ging daarom langs bij Benoit Willemot, zaakvoerder van Willemot, en Kelly Schamphelaere, directeur van FVF, om hen aan de tand te voelen.

Beste Benoit, wat waren voor u de beweegredenen om een samenwerking met FVF aan te gaan? Benoit Willemot: FVF is de beroepsfederatie bij uitstek voor de onafhankelijke, Nederlandstalige verzekeringsmakelaar. Wij zijn ervan overtuigd dat zij zowel voor Willemot zelf als voor de verzekeringsmakelaars een belangrijke meerwaarde betekenen in de verdediging van onze beroepsbelangen. Zeker in een snel veranderende, economische wereld waar de verzekeringsmakelaar gechallenged wordt door concurrerende kanalen en door een steeds meer eisende wetgeving. Beste Kelly, FVF kent door de samenwerking met Willemot een mooie stijging wat betreft het ledenaantal. In welke opzichten is dit belangrijk? Kelly Schamphelaere: Door de samenwerking met Willemot wordt FVF in Vlaanderen incontournable. FVF zal meer dan 1600 verzekeringsmakelaars vertegenwoordigen, hetgeen neerkomt op bijna de gehele markt in Vlaanderen. Dit maakt van FVF dé gesprekpartner voor de Nederlandstalige verzekeringsmakelarij, waar niemand nog rond kan! Hoe groter de representativiteit van FVF bij nationale overheden, hoe groter onze zeggenschap wordt, hoe beter en makkelijker we de belangen van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar kunnen verdedigen.

‘Dankzij de samenwerking met Willemot zal FVF meer dan 1600 verzekeringsmakelaars vertegenwoordigen, hetgeen neerkomt op bijna de gehele markt in Vlaanderen. Dit maakt van FVF dé gesprekpartner voor de Nederlandstalige verzekeringsmakelarij, waar niemand nog rond kan!’ - Kelly Schamphelaere

18

Wat is de kernactiviteit van Willemot? Benoit Willemot: De kernactiviteit van de NV Willemot bestaat erin de onafhankelijke verzekeringsmakelaar te ondersteunen door hem, indien gewenst, toegang te geven tot alle verzekeringsmaatschappijen en daar waar nodig hem bij te staan met knowhow in specifieke domeinen. Verder is de NV Willemot een belangrijke facilitator en biedt zij logistieke ondersteuning in het kader van de AssurMiFIDverplichtingen. Zo helpt zij te voldoen aan alle zware en kostelijke administratieve formaliteiten en verplichtingen.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW ‘De NV Willemot is een belangrijke facilitator en biedt logistieke ondersteuning in het kader van de AssurMiFID-verplichtingen. Zo helpt zij te voldoen aan alle zware en kostelijke administratieve formaliteiten en verplichtingen.’ - Benoit Willemot Welk voordeel is er voor de verzekeringsmakelaars die nog geen lid zijn van FVF? Kelly Schamphelaere: Alle verzekeringsmakelaars die samenwerken met Willemot met een nieuw samenwerkingscontract en reeds een abonnement GO of PRO hebben onderschreven, zullen van enkele voordelen bij onze federatie kunnen genieten. Specifiek voor de verzekeringsmakelaars die FVF nog niet kennen, worden een aantal ledenvoordelen ter beschikking gesteld zodat zij de mogelijkheid krijgen om met FVF kennis te maken. Zo hebben zij onder meer recht op een abonnement op ons driemaandelijks magazine Vrijuit waardoor zij op de hoogte blijven van alles wat actueel is binnen de verzekeringssector. Verder hebben zij toegang tot de praktische tools die FVF uitwerkte voor haar leden in het kader van Twin Peaks II en krijgen zij korting op de opleidingen die gegeven worden via Brokers Training, het opleidingscentrum verbonden aan FVF. Op deze manier willen wij de verzekeringsmakelaars die FVF nog niet kennen, overtuigen van onze meerwaarde als federatie. Willemot paste de samenwerking met verzekeringsmakelaars recent aan. In dat kader stelt zij een nieuw samenwerkingscontract aan de verzekeringsmakelarij voor. Wat was de reden hiervoor? Benoit Willemot: Traditioneel stelde de NV Willemot aan alle verzekeringsmakelaars één enkele vorm van samenwerking voor waarvan de kostprijs berekend werd aan de hand van commissiebarema’s. Deze vorm van samenwerking hield geen rekening met de werklast, noch met de diensten waarvoor de verzekeringsmakelaar op Willemot beroep deed. Daarom werden twee nieuwe formules ontwikkeld, enerzijds de basis samenwerkingsformule, gekend onder abonnement GO en anderzijds een meer uitgebreide samenwerkingsformule, gekend onder abonnement PRO. In beide gevallen betaalt de NV Willemot 100% van het verschuldigd commissieloon uit zonder enige inhouding.

19

‘Traditioneel stelde de NV Willemot aan alle verzekeringsmakelaars één enkele vorm van samenwerking voor waarvan de kostprijs berekend werd aan de hand van commissiebarema’s. Deze vorm van samenwerking hield geen rekening met de werklast, noch met de diensten waarvoor de verzekeringsmakelaar op Willemot beroep deed. ’ - Benoit Willemot

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Internetsite portfolio klant Easinsure

Portefeuille - audit

CommerciĂŤle ondersteuning

Vergelijkende offertes

Technische bijstand - schade

Een geactualiseerde en dynamische website

Jaarlijks overzicht van verzekeringssituatie van klant

E-mailing tools

Paperless office

Opleidingen

Algemene technische bijstand

Bewaring alle documenten voor lange termijn

Printcentrale

Telefonische permanentie (PRO)

Technische bijstand - Productie

Catalogus van specifieke dekkingen

www.willemot.eu

Inning van de premies

Toegang tot verzekeringsmaatschappijen

Bibliotheek en digitale nieuwsbrieven


INTERVIEW ‘We gaan tewerk volgens de idee dat beide partijen elkaar zullen versterken, maar dat er niet aan de core business geraakt mag worden. Willemot en FVF zullen als eigen identiteit blijven fungeren.’ - Kelly Schamphelaere Het basisabonnement GO is bedoeld voor de verzekeringsmakelaar die enkel beroep wenst te doen op de NV Willemot om risico’s te kunnen plaatsen bij verzekeringsmaatschappijen waar hij geen producentennummer heeft. Hij betaalt daarvoor een maandabonnement van 50 euro aangevuld met een kost per transactie die de NV Willemot voor hem doet. In deze formule heeft de verzekeringsmakelaar via internet toegang tot alle gegevens van zijn verzekeringsportefeuille via de NV Willemot. Het tweede abonnement, namelijk het PRO-abonnement, is bedoeld voor verzekeringsmakelaars die met de NV Willemot willen samenwerken en meer beroep willen doen op de diensten die de NV Willemot kan bieden in onder andere het AssurMiFID-conform werken. De verzekeringsmakelaar met een PRO-abonnement betaalt 100 euro per maand, vermeerderd met de kosten van de diensten waarop hij beroep doet.

21

Hij kan net zoals de GO-makelaar uiteraard alle gegevens van zijn verzekeringsportefeuille bij de NV Willemot via internet raadplegen, maar bovendien krijgt hij van de NV Willemot een website die AssurMiFID-conform is, met een toegang voor zijn klanten om alle gegevens van hun verzekeringsportefeuille via de NV Willemot te kunnen raadplegen. In deze formule kan de verzekeringsmakelaar zich volgens ons focussen op zijn taak als raadgever van zijn klanten en de kostelijke tijdrovende en saaie, maar verplichte administratieve formaliteiten en rompslomp die de AssurMiFID-wetgeving met zich meebrengt, overlaten aan de NV Willemot. Hoe ziet u de samenwerking tussen FVF en Willemot in de toekomst evolueren? Kelly Schamphelaere: Zowel FVF als Willemot zien deze samenwerking als een zeer positief gegeven. Zoals reeds eerder vermeld, zal FVF meer dan 1600 verzekeringsmakelaars vertegenwoordigen waardoor zij een gesprekspartner wordt die niet meer te negeren valt. Dit is uitermate belangrijk in het kader van de verdediging van de belangen van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar! Verder willen we benadrukken dat deze samenwerking stipt zal worden opgevolgd aan de hand van verschillende evaluatiemomenten. We gaan tewerk volgens de idee dat beide partijen elkaar zullen versterken, maar dat er niet aan de core business geraakt mag worden. Willemot en FVF zullen als eigen identiteit blijven fungeren. Bedankt voor dit gesprek, Benoit en Kelly!

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


KOPPELVERKOOP: FVF WERPT ZICH VERDER IN DE STRIJD!

Voor FVF is en blijft het dossier omtrent koppelverkoop een topprioriteit. De federatie heeft namelijk een ernstig probleem met de feitelijke gijzeling van de consument tijdens de looptijd van een hypothecair krediet, wanneer het hypothecair krediet gekoppeld is aan bepaalde verzekeringen door middel van een voordelige rentevoet. In dat opzicht ondernam FVF de afgelopen maanden opnieuw tal van acties.

FVF IN DE PERS Naar aanleiding van Batibouw gaan heel wat Belgen weer woonkredieten afsluiten. Voor FVF reden genoeg om haar visie nog maar eens in de pers te verspreiden. Dit leidde tot heel wat persaandacht, waaronder de twee artikels die hierna teruggevonden kunnen worden.

‘Huizenkopers worden erin geluisd met lagere rente’ 19/02/2016 om 14:50 door Wle

Een dure brandverzekering kan een lening een pak minder interessant maken. Foto: BELGAIMAGE

Wie een woonlening sluit tegen een lage rente, maar tegelijk toezegt om een brand- of schuldsaldoverzekering te sluiten bij dezelfde bank, wordt er eigenlijk ingeluisd. De consument hangt immers voor lange tijd vast aan een verzekering waarvan het tarief jaarlijks kan worden herzien. Daarvoor waarschuwt de FVF, de sectororganisatie voor de verzekeringsmakelaars. Dat uitgerekend die organisatie liever geen koppeling ziet, is uiteraard niet verbazend. De makelaars zetten immers in op goedkope verzekeringen, en wie met de bank een akkoord aangaat om gedurende de hele looptijd van de hypotheeklening bij dezelfde verzekeraar te blijven, kan immers niet bij die makelaars terecht.

22

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Maar in ruil daarvoor geeft de klant dan wel de controle over zijn verzekering op. Volgens de FVF gaat het in de praktijk dan ook om ‘wurgcontracten’. ‘Consumenten hangen 20 tot 30 jaar vast aan een voor hen vaak nadelig contract’, zo stelt de organisatie. ‘Het tarief van de verzekering kan jaarlijks verhoogd worden, zonder dat de consument zijn verzekering kan opzeggen, want dan wordt hij geconfronteerd met een hogere rentevoet’, aldus directeur Kelly Schamphelaere. Het voordeel van die lagere rentevoet compenseert dus niet altijd de kost van een duurdere verzekering. Een praktisch voorbeeld: wie 150.000 euro leent tegen 2,6 procent, betaalt per maand 799,94 euro af. Als diezelfde persoon elders een verzekering sluit, zou die mogelijks 2,95 procent rente betalen, wat dan op een afbetaling van 825,22 euro komt. Op jaarbasis maakt dat een verschil van 300 euro. Maar als daar tegenover staat dat de brandverzekering na verloop van een paar jaar 300 euro duurder wordt dan bij een concurrerende verzekeraar, dan is de lener dus eigenlijk minder goed af. Bron: De Standaard Online

Bent u lid van fvf en wenst u uw kantoor aan te bieden als stageplaats? Surf dan naar www.fvf.be en raadpleeg de rubriek "stageplaats aanbieden" via de ledenzone

23

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


PARTNERI (SCHOON) OUDERSI BA NKI VERZEKERAARI FISCU SI NOTARISI OVERHEIDI ARCHIT ECT I AANNEMERI BU U RI

Als u bouwt, is het niet meteen het eerste waaraan u denkt: de verzekeringsmaatschappij. Toch kan het nuttig zijn op voorhand bij uw verzekeraar aan te kloppen. Zeker als uw aannemer niet (of niet meer) verzekerd blijkt te zijn.

verzekeraar

12

Doet u er goed aan uw lening en schuldsaldoverzekering bij dezelfde bank af te sluiten?

18

Een lage rentevoet voor de afbetaling van uw woonkrediet is op het eerste gezicht aanlokkelijk. Waarom zou u dan ook geen schuldsaldoverzekering of brandverzekering bij de kredietgever aangaan? Toch denkt u daar beter even over na. ‘De bank-verzekeraar kan de lage rentevoet voor de aflossing van het woonkrediet compenseren door een hoge premie voor de verzekering’, waarschuwt Kelly Schamphelaere, directeur van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF). ‘In ruil voor het voordelige woonkrediet kan de consument de verzekering duur betalen. Daarom laat hij/zij het verzekeringsaanbod van de bank-verzekeraar beter eerst bekijken door een makelaar. Die kan het aanbod met andere verzekeringsproducten vergelijken.’ Het is dan aan de kredietnemer om te beoordelen wat het zwaarste doorweegt: het goedkope tarief voor het woonkrediet of de duurdere premie voor het verzekeringsproduct dat aan de lening wordt gekoppeld. Schamphelaere waarschuwt dat de bankverzekeraar de consument jaren kan gijzelen. ‘Het goedkope tarief voor de afbetaling van het woonkrediet geldt maar zolang de klant ook bij de bank-verzekeraar verzekerd blijft. Zegt de klant de verzekering op, dan verliest hij het voordelige tarief voor het woonkrediet.’

netto FEBRUARI 2016

24

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


OPVOLGING REGLEMENTERING: KRACHTIG ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN

NIEUW Op 1 december worden nieuwe regels van kracht waardoor de consument een duidelijker beeld moet krijgen van de kostprijs van het woonkrediet én van de vraag wat de impact is op de kostprijs van de hypothecaire lening als de klant ook een verzekering afsluit. Een financiële instelling mag beide producten (lening en verzekering) wel samen blijven aanbieden. Volgens de FVF gaan die plannen niet ver genoeg. NIEUW!

VOORBEELD

Hoe groot de tariefverschillen zijn, blijkt uit de simulatie die de FVF maakte op vraag van De Tijd. We gaan uit van de hypothese dat een echtpaar een hypothecair krediet afsluit van 250.000 euro, af te betalen over een periode van 25 jaar tegen een rentevoet van 3,05 procent per jaar. Voor een schuldsaldoverzekering bij BNPP Fortis betaalt de man over een periode van 25 jaar in totaal 5.378,62 euro aan premies, de vrouw 3.323,01 euro, samen 8.701,63 euro. Als de ontleners de schuldsaldoverzekering via een makelaar afsluiten bij Cardif, dan betalen ze over een periode van slechts 16 jaar samen 5.723,52 euro, wat dus 2.978,11 euro goedkoper uitvalt. ‘Ontleners kunnen de looptijd van een schuldsaldoverzekering tot 16 jaar beperken door die niet bij de bank af te sluiten. Toch blijven ze dan gedurende de volledige looptijd van de lening voor het volledige kredietbedrag verzekerd ’, stelt Schamphelaere. Noteer wel dat makelaars soms hoge winstmarges nemen op het afsluiten van schuldsaldoverzekeringen. In de berekening is de FVF naar eigen zeggen uitgegaan van een modale, gewone winstmarge voor de makelaar. Het totaal aan betaalde premies van 5.723,52 euro kan hoger zijn als de makelaar een hogere marge neemt. ELLEN CLEEREN

13

FVF is erin geslaagd het dossier op de agenda van de Commissie voor Verzekeringen te brengen, waaruit een krachtig advies is ontstaan. De standpunten van FVF werden integraal in het advies opgenomen en werdenaansprakelijkheidsverzekering zelfs mede onderschreven door de vertegenwoordigers van de Is een aparte consumenten.

noodzakelijk bij verbouwingen?

Het volledige advies is terug te vinden op de website van de FSMA.

in oprichting. De verzekeraar zal geen verHet renoveren van een woning houdt veel goeding betalen als er schade is aan het risico’s in, zeker als u een rijwoning verHieronder kunnen een bestaande aantal interessante passages gedeelte van uw woning, noch uit dit advies bouwt. Verzakkingen of scheuren in de aan het huis van uw buren. Wenst u ook muren van de buren zijn geen zeldzaamteruggevonden worden. die risico’s te verzekeren, dan moet u een heid. De verzekeringscontracten die u uitbreiding van het contract vragen. Idem heeft lopen, bieden niet altijd soelaas. FVF blijft uiteraard lobbyen, als u een en verzekering houdt haar wil voor leden schadegeverder op de hoogte. U kunt wellicht terugvallen op uw brandvallen die pas na het eind van de werken verzekering bij een ontploffing, maar die opduiken. Informeer u grondig en kijk polis komt niet tussen als de renovatiewerook na wat de eventuele uitsluitingen, vrijken tot waterschade leiden. stellingen en vergoedingsplafonds zijn. Misschien bent u er gerust op omdat u meent dat de architect of de aannemer wel (…)Een Dearchitect Commissie voor●Verzekeringen wijst in het bijzonder op de verzekerd zal zijn. is welisKOSTPRIJS waar verplichtregeling om zich tegen allerhande De premiebestaande voor een ABR-verzekering inzake nevendiensten uit het onderschrijven of risico’s te verzekeren, maar voor de aannehangt af van de kostprijs van de renovatiehandhaven van een verzekeringsovereenkomst als voorwaarde van de mers is dat niet het geval. U mag er niet zowerken: erelonen van de architect en de kredietovereenkomst. maar op vertrouwen dat uw aannemer (…) veiligheidscoördinator, de facturen van verzekerd is. Mogelijk heeft die laatste de aannemers enzovoort. Afhankelijk daarpremies niet betaald of gaat hij tijdens de van en van de vraag of u een bepaald kapi(…)De vertegenwoordigers vantede verzekeringstussenpersonen en werkzaamheden over de kop. taal wenst verzekeren voor schade aan U kunt daarom overwegen om een zogebestaande varieert de premie de vertegenwoordigers van degebouwen, verbruikers blijven sterk de binding naamde ABR-verzekering (alle bouwvan 500 tot enkele duizenden euro. van een consument aan zijn kredietgever tijdens de looptijd van het plaatsrisico’s) af te sluiten. Voor doe-het-zelvers biedt de ABR-verkrediet ten gevolge vanzekering een gebundelde bekritiseren en geen oplossing.verkoop De polis is ook Wat houdt een ABR-verzekering overbodig als uw architect of de algemene verwerpen het kennelijk onevenwicht dat hierdoor wordt gecreëerd precies in? aannemer een ABR-verzekering heeft aftussen de rechten en plichten van partijen.dekt. Hoewel de wet van 4 ● VOORDELEN gesloten die ookde de bouwheer Als er door deapril werken materiële schade ELLEN CLEERENopzeggingsrecht 2014 betreffende de verzekeringen een jaarlijks ontstaat, wordt die meteen vergoed, los toekent aan de verzekering-nemer, is de consument in de praktijk vaak van mogelijke discussies over de vraag wie voor de schadegedurende aansprakelijk is.de Eengehele ander looptijd van het krediet gebonden aan hetzelfde voordeel van een ABR-verzekering is dat u (woningverzekering op U mag er niet zomaar verzekeringscontract of schuldsaldo-verzekering), zich bij schadegevallen kunt blijven conaannemer uw dat vertrouwen of dezelfde verzekeringsonderneming opdat hij het tariefvoordeel centreren op het bouwproces. De werken is. hoeven dan geen vertraging op te lopen verzekerd verbonden aan het krediet zou kunnen behouden. (…) door expertises of - erger - lang aanslepende procedures voor de rechtbank.

(…)Het verlies van (voordelige) kredietvoorwaarden lijkt volgens de

Opgelet: uw bankverzekeraar kan u met de combinatie ‘woonkredietschuldsaldoverzekeringbrandverzekering’ jarenlang gijzelen.

● NADELEN vertegenwoordigers van de verzekeringstussenpersonen en de verteEen ABR-verzekering vergoedt in principe genwoordigers van alleen de materiële schade die tijdens hetde verbruikers des te onbillijker wanneer het niet de bouwproces ontstaat ‘aan het gebouw in verzekeringnemer, maar de verzekeringsonderneming is die het contract oprichting’. Mogelijk rijzen er problemen opzegt of de voorwaarden het nadeel van de consument) aanpast of als u maar een gedeelte van uw woning reDe(in premie voor de ABR-verzenoveert. Veel standaardcontracten biedendoorvoert. kering varieert een tariefverhoging (…) van 500 euro alleen dekking bij schade aan het gedeelte tot enkele duizenden euro.

500€

Bron: Bouwgids - Netto magazine

25

Tijdens de redactie van dit artikel is België volop bezig met de omzetting van de Richtlijn betreffende hypothecair krediet naar Belgisch recht. FVF is van mening dat de regering dit moment moet aangrijpen om oplossingen te bieden aan deze schrijnende problematiek.

(…)De vertegenwoordigers van de verzekeringstussenpersonen en FEBRUARI 2016 netto 19 de vertegenwoordigers van de verbruikers verwijzen voorts naar de Europese Commissie die naar hun oordeel deze situatie van gebundelde verkoop reeds bestempelde als onrechtmatig (White paper on the integration of EU mortgage credit markets, 2007). (…)

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


(…)De vertegenwoordigers van de verzekeringstussenpersonen en de vertegenwoordigers van de verbruikers verwijzen tevens naar de open brief die de Europese financiële toezichthouders (ESMA, EBA en EIOPA) op 26 januari 2016 aan de Europees commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële diensten en Kapitaalmarktenunie stuurden. In deze brief formuleren zij het verzoek aan de Europese Commissie om de juridische tegenstrijdigheden tussen de bank-, verzekerings- en investeringssector aan te pakken. In deze brief komt de problematiek inzake koppelverkoop van financiële producten, en meer bepaald de koppelverkoop tussen bank- en verzekeringsproducten, uitdrukkelijk aan bod: “(…) cross-selling between banking and insurance products, given that this particular constellation, such as the cross-selling between mortgages, loans or credit cards with payment protection insurance, has in the past caused significant detriment to consumers, has undermined market confidence; has led to unprecedented compensation and litigation payouts and fines; and has resulted in a loss of confidence in the integrity of the financial system. (“The cross selling of financial products – request to the European Commission to address the legislative inconsistencies between banking, insurance and investment sector”, letter to Lord Jonathan Hill Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union)”. (…)

(…)Verder merken de vertegenwoordigers van de verzekeringstussenpersonen en de vertegenwoordigers van de verbruikers op dat de jarenlange binding van een consument aan een kredietgever concurrentieverstorend werkt. Dit blijkt uit het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de Belgische economie waarin is gesteld: “(…) the strategic marketing goals of cross-selling products is to increase the switching costs for customers, thus reducing the probability of their escape toward more competitive rivals. Such cross-selling may include aggressive pricing on mortgage loans or savings accounts, which are cross-sold with other products. Thus, financial services providers tend to compensate their low net interest margins with income form cross-sold banking and insurance products (OESO Economic Surveys Belgium 2007)”. Deze leden stellen dat de OESO in het advies aan de Belgische overheid vraagt om het probleem inzake koppelverkoop te herbekijken bij een herziening van de hypotheekwet en ze betreuren dat hiermee in het voorontwerp van wet blijkbaar geen rekening is gehouden. Zij pleiten er daarom voor een oplossing te bieden voor deze problematiek door in het voorontwerp van wet een nieuwe paragraaf bij ‘onderafdeling 3 – Nevendiensten’ toe te voegen die betrekking heeft op de postcontractuele fase van een hypothecair krediet en waarin wordt gesteld: “Het is verboden om de toekenning of het behoud van een voordeel of een rentevermindering te laten afhangen van het behoud van een nevendienst.” (…)

MARMAR NV/SA Marmar wenst activiteiten uit te breiden door onder meer de aankoop van klantenportefeuilles in regio Antwerpen Reeds 5 jaar actief in verzekeringsmakelarij voor KMO’s en particulieren & meer dan 40 jaar ervaring in de industriële verzekeringsmakelarij website: www.marmarnv.be gsm: 0470 50 87 60 e-mail: paul. bruyland@marmarnv.be

26

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


CarglassÂŽ is de specialist en pionier in het herstellen en vervangen van autoruiten. Met eigen medewerkers die nieuwe trends en hoogtechnogische innovaties onder de knie hebben. Die gebruik maken van de beste materialen. Die eenzelfde service bieden in al onze Service Centers en via de Mobiele Service. 24/7. Telefonisch of online. Met de passie en het vakmanschap om uw klanten een onvergetelijke service te bieden. Zo staan wij garant voor een uniforme dienstverlening van het hoogste

4,8/5

niveau. Uw garantie: de tevredenheidsscore van 4,8 op 5. Lees zelf wat onze klanten zeggen op carglass-stories.be.

Book online carglass.be of via gratis App Bel gratis 0800 136 36 (24/24-7/7)

Š2016 Mercurius DM - CarglassŽ en het logo zijn geregistreerde merken van Belron SA en haar dochtervennootschappen.

Uniforme service van het hoogste niveau


Wist u dat? FVF houdt haar leden, onder meer via elektronische nieuwsberichten, op de hoogte te houden van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Via onderstaande 'facts' kunnen FVF-leden zelf nagaan hoe ver hun kennis van de actua reikt. 1. Wist u dat... FVF dit jaar De Dag van de Makelaar organiseert op 14 oktober in De Nekkerhal te Mechelen? 2. Wist u dat... FVF sinds dit jaar een samenwerking aanging met Willemot NV? 3. Wist u dat... FVF de afgelopen maanden meermaals in de pers verscheen inzake het dossier rond koppelverkoop? 4. Wist u dat... FVF samen met BVVM, Feprabel en Assuralia een FAQ-lijst heeft opgesteld inzake de wijziging van tussenpersoon door klant? 5. Wist u dat... FVF op haar e-bib een lijst ter beschikking stelt van de verzekeringsmaatschappijen die rekening houden met de sectorafspraken wat betreft de bemiddelingsovereenkomst?

6. Wist u dat... FVF op haar e-bib een modelattest ter beschikking stelt om uw praktische ervaring als VVD’er aan te tonen? 7. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over enkele belangrijke elementen van nieuwe CAO’s binnen het Paritair Comité 307? 8. Wist u dat... FVF en Brocom de verzekeringsmakelaar in de kijker hebben gezet tijdens ‘De Week van het Geld’? 9. Wist u dat... FVF een samenwerkingsovereenkomst ondertekende met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen? 10. Wist u dat... FVF haar leden informeerde over het feit dat de commerciële kentekenplaten dit jaar tot 2 april 2016 mogen worden verlengd?

Uw score 10/10-9/10 Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze website meer dan regelmatig, prima! 8/10-7/10 Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort! 6/10-5/10 Net geslaagd. Informeer u nóg beter door snel naar www.fvf.be te surfen. 4/10-3/10 Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be 2/10-0/10 U bent niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden regelmatig informeert via www.fvf.be?

FVF-leden kunnen bovenstaande feiten nog een keer herlezen op www.fvf.be, onder de rubrieken ‘laatste nieuws’ en ‘exclusief ledennieuws’. Inloggegevens voor het exclusief ledennieuws kunnen aangevraagd worden via de website van FVF.

28

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)


VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND!

Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het verzekeringswezen. De enquête heeft tot doel het relatieve belang van de verschillende verzekeringsdistributiekanalen in België en de ontwikkeling van hun marktaandelen in de tijd te onderzoeken.

Geheel van schade- en levensverzekeringen

Het volume aan premies en de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende distributievormen, waaronder de verzekeringsmakelarij, bleven ten opzichte van het voorgaande jaar gelijk. De verzekeringsmakelaar hield dus in 2014 alom stand! Hierna wordt verder ingezoomd op de belangrijkste feiten.

Overzicht van de belangrijkste resultaten •

De totale omzet van de verzekeringsmaatschappijen kwam in 2014 neer op een totaalbedrag van 27,5 miljard euro. Dit is een stijging van 289 miljoen euro ten opzichte van 2013. Rekening houdend met de toename van de index der consumptieprijzen, bedroeg de reële groei 0,8%. De premie-inkomsten voor schadeverzekeringen zorgden voor 40% van de totale omzet en blijven jaar na jaar toenemen. In 2014 nam het incasso niet-leven toe met 1,9% en bedroeg dit 11,3 miljard euro. Daarnaast vormt deze soort verzekeringen sinds enkele jaren een grotendeels verzadigde markt en kent deze een redelijk gezonde conjunctuur: de schadelast is onder controle, de herverzekeringsvoorwaarden zijn versoepeld en de concurrentie is reëel. De premie-inkomsten voor levensverzekeringen kende in 2014 opnieuw een bescheiden groei van 0,5% na een sterke daling van 45,6% in 2013. Het grootste deel van het premie-inkomen heeft betrekking op de individuele levensverzekeringsproducten. Deze kende een stijging van 4,9% dankzij de toegenomen premie-inkomsten van tak 21- en tak 26producten.

Figuur 1: Ontwikkeling premie-inkomen schade- en levensverzekering Bovenstaande grafiek schetst de evolutie van het totale premie-inkomen van schade- en levensverzekeringen voor de periode 2003-2014. Deze grafiek toont aan dat de verzekeringsmakelarij nog steeds veruit de belangrijkste vorm van distributie is, zowel bij schade- als bij levensverzekeringen. In 2014 verwezenlijkt zij bijna de helft (46,2%) van de totale premie-inkomsten. Voor de goede orde dient meegegeven te worden dat met ‘de verzekeringsmakelarij’ alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen wordt bedoeld, al dan niet met een bankagentschap, alsook de megabrokers die op internationaal vlak actief zijn. De bankverzekering is de tweede belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt. Zij heeft namelijk een marktaandeel van bijna één op vier. Deze distributievorm realiseert het grootste deel van haar premie-inkomsten via de verkoop van individuele levensverzekeringen. De directe verzekering staat op de derde plaats met een marktaandeel van ongeveer 20%. Op de laatste plaats staan de verzekeringsagenten. Zij hebben slechts een beperkt marktaandeel.

Terugblikkend op de resultaten van 2013, bleek e-commerce in 2014 nog steeds geen groot succes. Deze vorm van verkoop zorgde slechts voor 0,2% van de totale omzet. De klant lijkt het internet voornamelijk te gebruiken om informatie over verzekeringen op te zoeken, maar wanneer het op de aankoopt aankomt, verkiest hij de meer traditionele kanalen, zoals de verzekeringsmakelaar.

30

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Wat de bankverzekering betreft, zijn zij met 7,8% de kleinste speler op de markt van de schadeverzekeringsproducten. Zoals reeds uit de voorgaande studies van Assuralia bleek, verwerft de bankverzekeringssector zijn inkomsten voornamelijk uit woning- en familiale verzekeringen. FVF wijst hiervoor onder meer naar de koppelverkoop die de bankverzekering toepast vanuit haar hypothecair krediet. In Vrijuit kan u de mening van FVF hierover lezen vanaf pagina 22. Levensverzekeringen onder de loep

Figuur 2: Ontwikkeling belangrijkste distributievormen schade- en levensverzekering Schadeverzekeringen onder de loep Schadeverzekeringen brachten in 2014 een totaal op van 11,3 miljard euro, wat een stijging van 1,9% betreft ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter dient men rekening te houden met de index der consumptieprijzen van 0,3%, waardoor de reële groei uiteindelijk 1,6% bedroeg.

De markt van levensverzekeringsproducten is uiteenlopend. Alle diverse segmenten hebben een specifiek karakter en worden afzonderlijk belicht in deze studie. Hierna wordt een overzicht gegeven van: • Alle levensverzekeringen samen; • Nieuwe productie; • Individuele levensverzekeringen; • Groepsverzekeringen. Totale levensverzekeringsverrichtingen Het totale inkomen van de levensverzekeringsproducten lag in 2014 op 16,2 miljard euro, een bescheiden toename van 0,5% ten opzichte van 2013. Het premie-inkomen van levensverzekeringen werd tot enkele jaren terug voornamelijk verwezenlijkt via de bankverzekering, maar door een sterke terugval van de premie-inkomsten in 2013 concurreert ze nu met de verzekeringsmakelarij voor de eerste plaats. In 2014 hadden ze beiden een marktaandeel van zo’n 36%. De directe verzekering was in 2014 goed voor iets meer dan 20% van de premie-inkomsten en de verzekeringsagenten voor 6%.

Figuur 3: Ontwikkeling premie-inkomen schadeverzekeringen De vier distributievormen zagen hun premie-inkomen toenemen in 2014. De verzekeringsmakelarij bleef met ruime voorsprong op nummer één staan, wat betreft de distributie van schadeverzekeringen (61,3%). Zowel particulieren als ondernemingen hebben voor hun schadeverzekeringen vaak de voorkeur voor een verzekeringsmakelaar. Daarnaast behield deze distributievorm ook zijn marktaandeel ten opzichte van 2013. De directe verzekering kan rekenen op een aandeel van net geen 20% Hierbij zijn de onderlinge en coöperatieve ondernemingen de voornaamste speler: ze namen in 2014 11,8% van de markt voor hun rekening.

Figuur 5: Ontwikkeling premie-inkomen leven totaal

Op de derde plaats staan de verzekeringsagenten met een aandeel van 10,9%.

31

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Nieuwe productie

De verzekeringsagenten en de bankverzekering hadden in 2014 slechts een marktaandeel van 6,5% en 6,8%.

De verkoop van nieuwe levensverzekeringscontracten bracht in 2014 7,8 miljard euro op. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2013. De individuele tak 21-verzekeringen behaalde een omzet van 4,3 miljard euro wat betreft de nieuwe productie in 2014. Voor de individuele tak 23-verzekeringen constateerde men dat er een daling was van 3,2% ten opzichte van 2013, goed voor 2 miljard euro.

Individuele levensverzekeringen: takken 21-23-26 Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen lag in 2014 op 11,3 miljard euro. Ondanks de incassodaling van de tak 23-producten, zorgden de toegenomen premieinkomsten van zowel tak 21- als tak 26-producten voor een totale stijging van 4,9% ten opzichte van 2013. De afgelopen 12 jaren kende het incasso van de individuele levensverzekeringen behoorlijk wat schommelingen. Dit valt te wijten aan producten die meer of minder interessant werden.

Figuur 4: Productie van nieuwe zaken leven individueel takken 21-23-26 Zowel in tak 21- als tak 23-producten realiseerde de bankverzekering de grootste omzet, gevolgd door de verzekeringsmakelarij, maar ten opzichte van 2013 behielden beide distributievormen min of meer hun marktaandeel in 2014. De verkoop van nieuwe tak 26-verzekeringen kende in 2014 een forse toename. Het premie-inkomen steeg met 38,7% en bedroeg 365 miljoen euro. De bankverzekering heeft in 2014 een tandje bijgestoken wat betreft de verkoop van deze verzekeringen: de toegenomen premie-inkomsten van de nieuwe zaken werden voornamelijk verworven via dit kanaal. Hierdoor strandde de bankverzekering met haar 28,6% op een tweede plaats wat betreft hun marktaandeel. Op de eerste plaats staat nog steeds de verzekeringsmakelarij. Wat betreft het premie-inkomen via de verkoop van nieuwe zaken betreffende groepsverzekeringen, daalde het incasso met 12,1% ten opzichte van 2013. De totale inkomsten bedroegen 1,1 miljard euro. De grote koploper van de premie-inkomsten is de directe verzekering met 59,4% marktaandeel, maar zij verloor 5,1 procentpunten tegenover vorig jaar. De verzekeringsmakelarij daarentegen stond op een tweede plaats met een percentage van 27,3%, maar steeg naast de verzekeringsagenten als enige distributievorm met 4,6 procentpunten.

32

Figuur 6: Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen leven individueel takken 21-23-26 Wat betreft de individuele levensverzekeringen, bezat de bankverzekering in 2014 het grootste marktaandeel, namelijk 50,6%. Na de bankverzekering, was de verzekeringsmakelarij de belangrijkste vorm van distributie met een marktaandeel van 37,5%. De verzekeringsagenten en de directe verzekering waren beiden goed voor een aandeel van respectievelijk 7,1% en 5%. Het aandeel van deze distributievormen was echter aanzienlijk verschillend voor de tak 21-, tak 23- en tak 26-producten. Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet kwam in 2014 neer op 8,5 miljard euro. Dit is 662,7 miljoen euro meer ten opzichte van 2013, ofwel een stijging van 8,4%.

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


Daarnaast beginnen de verzekeringsagenten langzaamaan ook meer marktaandeel te verwerven. In 2014 bedroeg hun marktaandeel 9,2%, een stijging van 5 procentpunten ten opzichte van 2003. De overige 5 procent premie-inkomsten werd gerealiseerd via de directe verzekering. Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23)

Figuur 7: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21 De vier distributievormen zagen in 2014 hun premie-inkomen stijgen tegenover 2013. De bankverzekeringen kende een stijging van 535,7 miljoen euro en de verzekeringsmakelarij een stijging van 90,4 miljoen. De verzekeringsagenten en de directe verzekering kenden een stijging van respectievelijk 20,4 miljoen euro en 16,3 miljoen euro.

Het totale premie-inkomen van dit type levensverzekeringsproducten lag in 2014 236 miljoen euro, ofwel 8,9%, lager dan in 2013. Deze incassodaling ligt voornamelijk bij de verzekeringsmakelarij. Deze daalde met 195 miljoen euro. De bankverzekering had 45,7 miljoen euro minder inkomsten en de directe verzekering 1,9 miljoen euro. De enige distributievorm die een incassostijging kende, waren de verzekeringsagenten. Hun incasso nam toe met 7 miljoen euro, dat is een stijging van 42,9%.

Figuur 9: Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen leven individueel tak 23 Figuur 8: Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen leven individueel tak 21 Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de bankverzekering de belangrijkste verdeler is van de individuele tak 21-levensverzekeringen. In 2012 en 2013 kende deze distributievorm een flinke terugval van de premie-inkomsten waardoor haar marktaandeel terugviel op ‘slechts’ 44,9%, maar in 2014 wist de bankverzekering haar aandeel terug te versterken tot een marktaandeel van 47,4%. Naast de bankverzekering vormt de verzekeringsmakelarij ook een belangrijke distributievorm met een aandeel van 38,4% van de totale premie-inkomsten.

33

In 2014 werd 65,5% van de inkomsten voor individuele tak 23-levensverzekeringsproducten gerealiseerd door de bankverzekering. Met 4,1 procentpunten meer dan het voorgaande jaar, verstevigde de bankverzekering dus haar marktpositie als marktleider. De verzekeringsmakelarij behaalde in 2014 een aandeel van 33,1% en is daarmee nog steeds goed voor een derde van de premie-inkomsten van de individuele tak 23-levensverzekeringen. De verzekeringsagenten en de directe verzekering zijn met een marktaandeel van respectievelijk 1% en 0,4% slechts zeer bescheiden spelers op deze markt.

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26) In 2014 werd 370,3 miljoen euro aan premie-inkomsten verworven via de verkoop van individuele tak 26-levensverzekeringen. Dat is 100,9 miljoen euro of 37,5% meer dan in 2013.

De verzekeringsmakelarij en de verzekeringsagenten daarentegen kenden een incassotoename van respectievelijk 9,2 miljoen euro (+ 0,6%) en 9,6 miljoen euro (+ 4,2%).

Figuur 11: Ontwikkeling premie-inkomen groepsverzekeringen Figuur 10: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 26 De vier distributievormen kenden een incassostijging, maar bij de bankverzekering werd de grootste toename genoteerd, namelijk 86,9 miljoen euro meer dan het voorgaande jaar. De verzekeringsmakelarij blijft, net zoals in 2013, op de eerste plaats staan wat betreft het grootste marktaandeel. Zij realiseerde in 2014 45,5% van de totale premie-inkomsten, terwijl dit bij de bankverzekering op 28,2% neerkomt. De directe verzekering is goed voor 26% van de premieinkomsten. De laatste distributievorm, de verzekeringsagenten, hebben slechts 0,3% marktaandeel. Groepsverzekeringen Het totale incasso van de groepsverzekeringen kende in 2014 een daling van 8,3%. Dit bracht de totale premie-inkomsten van de groepsverzekeringen op 4,9 miljard euro. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de directe verzekering (442,7 miljoen euro minder inkomsten) en de bankverzekering (20,5 miljoen euro).

34

Ondanks de aanzienlijke daling van haar premie-inkomsten in 2014, blijft de directe verzekering wel de belangrijkste vorm van distributie wat betreft de verkoop van groepsverzekeringen. Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt gerealiseerd via de directe verkoop en marketing, en de onderlinge en coöperatieve ondernemingen. De verzekeringsmakelarij staat op de tweede plaats wat betreft belangrijkste distributievormen. Zij heeft een marktaandeel van 33,6%. Bron: Assuralia, Assurinfo 2 – 2016

Het volledige rapport inkijken? FVF-leden kunnen het volledige rapport terugvinden op de e-bib van FVF.

• • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “studies en publicaties” > “Assurinfo”

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE VERTROUWEN ! Al 30 jaar zijn jullie behoeften onze prioriteit. Via onze vooruitstrevende tools zorgen we ervoor dat jullie een lengte voorsprong behouden. Jullie zijn en blijven onze drijfveer! Uitzonderlijke kortingen voor nieuwe klanten


THE RIGHT PERSON CAN CHANGE YOUR BUSINESS THE RIGHT JOB CAN CHANGE YOUR LIFE Hays Banking & Insurance is gespecialiseerd in het rekruteren binnen de wereld van bank en verzekeringen. Om de juiste persoon in de juiste job te plaatsen, bieden wij grondige en kwalitatieve rekruteringsdiensten zowel aan onze klanten als aan onze kandidaten. Hays Banking & Insurance is actief in heel Vlaanderen en kan u ondersteunen in het vinden van: · Productiebeheerder particulieren/ondernemingen · Schadebeheerder particulieren/ondernemingen · Commercieel verzekeringsadviseur · Accountmanager verzekeringen · Schade-expert Interesse? Contacteer ons! Regio Antwerpen/Limburg: antwerpen.insurance@hays.com Regio Oost- en West-Vlaanderen: gent.insurance@hays.com Regio Brussel/Vlaams-Brabant: brussel.insurance@hays.com

hays.be/insurance

Volg onze groep op LinkedIn


FVF VERTEGENWOORDIGDE HAAR LEDEN IN JANUARI - FEBRUARI 2016

Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden onder meer vertegenwoordigde:

JANUARI 05/01/2016 Overleg Feprabel en BVVM 11/01/2016 Overleg Assuralia 12/01/2016 CEN opstart TC (DIN) ‘Digital information interchange in the insurance’ / Raad van Bestuur Ombudsdienst / Algemene Vergadering Ombudsdienst 13/01/2016 CEN opstart TC (DIN) ‘Digital information interchange in the insurance’ 18/01/2016 Overleg Assuralia 19/01/2016 Verzekeringskring der Vlaanderen 20/01/2016 Raad van Bestuur Brokers Training 21/01/2016 Overleg Ancoras / Colloque Credit Feprabel 22/01/2016 Overleg Private Insurer 28/01/2016 Commissie voor Verzekeringen / BIPAR 29/01/2016 BIPAR FEBRUARI 01/02/2016 Overleg Feprabel en BVVM / Overleg AXA 08/02/2016 Overleg Baloise Insurance 10/02/2016 Raad van Bestuur Brokers Training 11/02/2016 Werkgroep Normalisatie / Gemengde Opvolgingscommissie 15/02/2016 Kernbestuur Brocom / Vereniging der Verzekeringsjuristen 16/02/2016 Accreditatiecommissie inzake geregelde bijscholing / Erkenningscommissie Certassur 17/02/2016 Raad van Bestuur Brocom / Overleg Assuralia 22/02/2016 Overleg InMotiv 24/02/2016 Kernbestuur Brocom / Jaarlijkse receptie Assuralia / Koninklijke Kring der Verzekeraars van België 29/02/2016 Overleg Baloise Insurance

37

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


OPINIESTUK: VERZEKERAARS NAAR RAAD VAN STATE TEGEN VLAAMSE FISCUS DUBBELE BELASTING BIJ SCHENKING LEVENSVERZEKERING ONWETTIG EN ONAANVAARDBAAR Stel je even voor: je wil iemand een levensverzekering cadeau geven en betaalt er op het ogenblik van de schenking 3% schenkingsrechten op. Welnu, wie dankzij een schenking een levensverzekering krijgt, moet sinds 1 maart volgens de Vlaamse Belastingadministratie (Vlabel) successierechten betalen wanneer de schenker later overlijdt, al werden er op het ogenblik van de schenking reeds de 3% schenkingsrechten betaald. Deze beslissing van de Vlaamse Belastingadministratie is onaanvaardbaar. Zij is juridisch incorrect, gaat in tegen alle fiscale beginselen en is bovendien discriminerend voor Vlaamse inwoners. Het standpunt van Vlabel doet zowat alle fiscalisten in de verzekeringswereld van hun stoel vallen. Aangezien Vlabel weigert tot redelijke inkeer te komen en zij ook niet tot orde geroepen wordt, besliste de verzekeringssector om dit meer dan betwistbare standpunt voor de Raad van State aan te vechten. JURIDISCH INCORRECT Met haar opmerkelijk standpunt gaat de Vlaamse Belastingadministratie regelrecht in tegen de tekst van de eigen Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit Vlaams fiscaal wetboek bepaalt dat wie kosteloos het geld uit een levensverzekering ontvangt bij het overlijden van degene die de levensverzekering heeft aangegaan hierop successierechten moet betalen. Degene die de verzekeringsovereenkomst aangegaan heeft, is de verzekeringnemer. Hij is eigenaar van het verzekeringscontract en van alle rechten die hiermee verband houden, zoals het recht om een begunstigde aan te duiden, de begunstiging te herroepen, een nieuwe begunstigde aan te wijzen, de verzekering af te kopen of de levensverzekering aan een derde over te dragen of weg te schenken. Wanneer de verzekeringnemer het verzekeringscontract wegschenkt aan de begunstigde (degene die al aangeduid was om het geld uit de verzekering te krijgen bij overlijden van de verzekeringnemer), draagt hij dus ook alle hogergenoemde eigendomsrechten van dat contract over. De begunstigde wordt daardoor verzekeringnemer. De oorspronkelijke verzekeringnemer verdwijnt uit het verhaal. Het overlijden van de schenker van de levensverzekering (de oorspronkelijke verzekeringnemer) kan in dat geval geen aanleiding meer geven tot het betalen van successierechten. Na een schenking van het verzekeringscontract is er immers niet meer voldaan aan de voorwaarden die de Vlaamse Codex Fiscaliteit stelt om successierechten te kunnen heffen. De overleden schenker is geen verzekeringnemer meer, terwijl successierechten enkel betaald moeten worden in geval van overlijden van de verzekeringnemer (zie hoger).

38

De Codex bepaalt bovendien uitdrukkelijk dat er geen successierechten verschuldigd zijn op de sommen die de levensverzekering uitkeert bij overlijden wanneer “die (de sommen) verkregen zijn ingevolge een beding dat aan de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen onder levenden (reeds) is onderworpen (geweest)”. FEDERALE FISCUS DENKT ER ANDERS OVER DAN DE VLAAMSE Die laatste regel is niet nieuw. Ze bestond al onder artikel 8 van het vroegere Wetboek Successierechten. De Federale Belastingadministratie bevestigde dan ook in 2013 dat in de mate dat de oorspronkelijke verzekeringnemer geen verzekeringnemer meer is op het ogenblik van zijn overlijden en voor zover schenkingsrechten betaald zijn geweest bij de schenking van de levensverzekering aan de begunstigde, er verder geen successierechten verschuldigd zijn.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


‘Als klap op de vuurpijl discrimineert Vlabel met haar stelling de eigen Vlaamse inwoners ten opzichte van wie in het Brusselse of Waalse Gewest woont, waar het klassieke fiscaal beginsel geldt dat één keer belasting betalen genoeg is.’

VLABEL DISCRIMINEERT VLAAMSE INWONERS Als klap op de vuurpijl discrimineert Vlabel met haar stelling de eigen Vlaamse inwoners ten opzichte van wie in het Brusselse of Waalse Gewest woont, waar het klassieke fiscaal beginsel geldt dat één keer belasting betalen genoeg is. Afhankelijk van het gewest waar de begunstigde woont, zal hij in geval van schenking van een levensverzekering eenmaal (schenkingsrechten) of tweemaal (schenkingsrechten en successierechten) belast worden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

ALGEMEEN FISCAAL RECHTSBEGINSEL VERBIEDT DUBBELE BELASTING De beslissing van Vlabel gaat ten andere voorbij aan de eenvoudige toepassing van het algemeen fiscaal rechtsbeginsel dat zich verzet tegen dubbele belasting. Indien er schenkingsrechten werden betaald, is er geen reden meer om successierechten te heffen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit bevestigt dit nadrukkelijk in zijn art. 2.7.1.0.6, § 2, lid 2.

Noch vanuit juridisch, noch vanuit maatschappelijk oogpunt kan het standpunt van de Vlaamse Belastingadministratie gevolgd worden. De verzekeraars hebben het daarom voor vernietiging aan de Raad van State voorgelegd. Philippe Colle, Gedelegeerd Bestuurder Assuralia Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

Het standpunt van de Vlaamse Belastingadministratie is hiermee strijdig en dus gewoon onbegrijpelijk.

standpunt van FVF: FVF ondersteunt het standpunt van Assuralia. FVF-leden kunnen over deze materie meer informatie terugvinden op de e-bib:

• • •

Surf naar www.fvf.be; Klik op “e-bib” en log in; Daarna klikt u op “studies en publicaties” > “verzekeringsgift”.

39

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonenDOSSIER: DE GROTE BELOFTE De werkzaamheden binnen Brocom draaien op volle toeren. Achter de schermen heeft FVF hard meegewerkt aan de volgende fase van de promotiecampagne voor de verzekeringsmakelaar. Het grootste distributiekanaal in verzekeringen verdient immers de aandacht van de consument! In oktober vorig jaar werd de grootschalige enquête ‘alleskanaltijdbeter. be’ als eerste fase gelanceerd waarbij de consument bevraagd werd over onder meer zijn kennis over verzekeringen. In de tweede fase werd er begin 2016 naar buiten gekomen met de verzamelde antwoorden, onder de vorm van ‘De Grote Belofte’. In dit dossier krijgt u alvast een kijk op de verwezenlijkingen van Brocom gedurende fase twee en enkele resultaten van de enquête.


DE TOEKOMST VAN DE MAKELAAR IS VERZEKERD! NA DE ENQUÊTE, DE BELOFTE Zoals u weet, luidt de missie van Brocom voor 2016: de onafhankelijke verzekeringsmakelaar stevig op de kaart zetten. Hoe? Door eerst een enquête te organiseren om te peilen naar de kennis en de behoeftes van de Belg en zijn verzekeringen, en daarna te hameren op de toegevoegde waarde en de werkelijke betekenis van het beroep van de verzekeringsmakelaar. En dat is precies wat Brocom gedaan heeft in het tweede deel van de campagne, ter promotie van het beroep van onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Piet Vandeborne van Brocom: “De Grote Belofte” was het perfecte antwoord op de enquête.

Geen loze holle term maar een echt engagement dat de verzekeringsmakelaar aangaat met zijn klanten”. Effectief, De Grote Belofte is engagement. Het gaat over proximiteit, reactiviteit, luisterbereidheid, maar ook over gepersonaliseerd advies, administratieve vereenvoudiging, service op maat en accurate assistentie. U herkent ongetwijfeld de krantenadvertenties of de dynamische banner die de aandacht trok op heel wat krantenwebsites.

DE GROTE BELOFTE GROOTS GEFILMD Een Grote Belofte vraagt ook om groots uitgebeeld te worden. Het werd uiteindelijk een gefilmde stunt die een gevoelige snaar wilde raken, gedraaid met de hulp van 150 jonge studenten in verzekeringen van de hogeschool UCLL. Waarom studenten? Kelly Schamphelaere, directeur FVF: “Net omdat zij bij uitstek de toekomst van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar uitstralen. Ideaal om de boodschap achter “De Grote Belofte” uit te dragen.”

42

De studenten communiceren op deze manier een dubbele boodschap. Eerst en vooral dat het beroep van verzekeringsmakelaar klaar is voor de komende decennia. En daarnaast dat de verzekeringsmakelaars van morgen een serieus engagement onderschrijven, eentje van professionele hulp, bijstand en advies. Hiernaast leest u een aantal getuigenissen van de studenten met de reden waarom zij deelnemen aan ‘De Grote Belofte’.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

WAAROM MEEDOEN AAN DEZE “GROTE BELOFTE”?

« Omdat ik mijn klanten zal gidsen in de toekomst. » - Jana, 18 jaar Bachelor Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen UCLL

« Omdat het een engagement naar de klant toont. Wij willen de klant goede informatie bieden als toekomstige verzekeringsmakelaars. » - Sil, 20 jaar Bachelor Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen UCLL

« Omdat ik mijn klanten graag onafhankelijk wil adviseren. » - Amber, 20 jaar Bachelor Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen UCLL

« Omdat het een toegevoegde waarde geeft aan de servicesector. » - Bo, 20 jaar Bachelor Bedrijfsmanagement: Financie- en verzekeringswezen UCLL

Brocom wil graag nogmaals de directie, professoren en studenten van de UCLL bedanken voor hun medewerking aan de opnames van deze video.

43

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


opnames van deze video.

De klik-en kijkcijfers! “De Grote Belofte” werd ondersteund via verschillende digitale banners. Heel de online campagne, van banner tot video, werd in totaal 48.234.943 gezien, een zeer mooi resultaat. DOSSIER: DEkeer GROTE BELOFTE De banners werden eveneens ingezet op contextueel relevante websites zoals Neckermann, Wat te doen, Thomas Cook, Kapaza!, Mappy, Immoweb en Netto. Net door de interessante context scoorden ze een cijfer van 4.251.048 views. DE KLIKENmooi KIJKCIJFERS Al lijken deze cijfers abstract, Brocom mag er best mee uit“De Grote Belofte” werd ondersteund via verschillende digitale Ook op Facebook zag je de ‘Grote Belofte’ verschijnen, gericht opde debelangrijkste doelgroepnieuws 25-54 jaar. Hier verpakken. Ook op websites waren de banners. Heel de online campagne, van banner tot video, werd banners zichtbaar, zoals deze op de cijfers sites vanabstract, Het Nieuwsblad, De de banners niet 40.314.033 impressies. Al lijken Brocom in zamelden totaal 48.234.943 keer gezien, eenminder zeer mooidan resultaat. De Morgen, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Belang van banners werden eveneens ingezet op contextueel relevante mag er best mee uitpakken. Ook op de belangrijkste nieuws websites waren de banners zichtbaar, Limburg, De Standaard. Hier werden ze 3.449.042 keer gezien. websites zoals Neckermann, Wat te doen, Thomas Cook, zoals op de sites van Het Nieuwsblad, De Morgen, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Kapaza!, Mappy, Immoweb en Netto. Net door de interessante Naast de banners was er tenslotte ook nog de video, hoofdLimburg, Deze Standaard. Hier 3.449.042 keer gezien. context scoorden een mooi cijfer vanwerden 4.251.048ze views. zakelijk zichtbaar in de vorm van een advertentie (preroll ad) op Youtube en werd deze maar liefst 220.820 keer gezien door Ook op Facebook zag je de ‘Grote Belofte’ verschijnen, gericht Naast de banners was er tenslotte ook nog de video, hoofdzakelijk zichtbaar in de vorm van een een doelgroep van 18-34 jaar. op de doelgroep 25-54 jaar. Hier verzamelden de banners niet advertentie (preroll ad) op Youtube en maar liefst 220 820 gezien door een doelgroep van 18-34 jaar. minder dan 40.314.033 impressies.

In totaal werd er 52.937 keer doorgeklikt. Het resultaat? De website www.degrotebelofte.be werd zo’n 47.955 keer bezocht door 39.736 unieke bezoekers. Een uitstekend resultaat !

BROCOM IN DE PERS Enkele enquêteresultaten werden reeds gebruikt in een aantal acties alsook in persberichten. Afgelopen periode heeft Brocom hiermee ook de pers gehaald.

Hiernaast kan u ook een voorbeeld terugvinden dat naar aanleiding van de skivakanties werd gepubliceerd.

U kan de belofte nog steeds nalezen en ook de video bekijken op www.degrotebelofte.be.

P3

44

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


Bijna op skivakantie? Check bij jouw verzekeringsmakelaar om onverwachte uitgaven te vermijden. Carnaval en Pasen zijn traditionele momenten voor een skivakantie. Een skireis plannen valt echter niet te onderschatten: locatie, verblijf, skimateriaal, lessen voor de kleintjes en diegenen met minder ervaring, een skipas, enz. Eenmaal op de skipiste durven gebroken benen en andere blessures die plannen al eens in de war te sturen, en dat gebeurt tegenwoordig steeds meer. Een goede verzekering is dus onmisbaar. Check voor je vertrekt zeker of je aan alles hebt gedacht.

Mijn moeder is ziek Ik besloot om toch te vertrekken, maar het gaat niet beter. Ben ik in dit geval gedekt door mijn polis voor een repatriĂŤring?

Mijn ski gaat stuk bij de afdaling van een zwarte piste Er was een verzekering voorzien, maar die blijkt minder interessant te zijn dan mijn eigen verzekering? Wie kan me daarbij helpen?

Ik ben ziek op de piste Ik ben verzekerd voor hulp en bijstand, maar wat als een helikopter me moet komen halen?

Er is mist en ik ski iemand omver Ben ik beschermd via mijn familiale polis? Of via een ongevallenverzekering?

Mijn vrouw snowboardt buiten de piste Ze breekt haar arm. Is dit gedekt?

We stappen uit de auto De vriend van mijn zoon breekt zijn been. Ik heb een verzekering voor repatriĂŤring, maar is deze ook geldig voor hem?

Op weg naar het skioord Wat als iemand mijn bagage steelt op de parking van een benzinestation in Oostenrijk? Ik kan toch moeilijk al mijn bagage meenemen in het restaurant? Onder welke polis valt dit: autoverzekering? bijstandsverzekering? familiale verzekering? Wie moet ik hiervoor bellen?

Thuis Ben ik nog gedekt voor ongevallen in het buitenland? Sommige verzekeringen zijn beperkt in tijd, waar kan ik die informatie vinden en wie kan ik bellen?

Verzekeringsmakelaars zijn een eerste contactpersoon die op al die vragen kunnen antwoorden.


• • •

Representatief samengesteld naar taal, geslacht, leeftijd en opleiding Steekproefgrootte N=1002 Belgen 18+ Foutenmarge +/- 3,1% (95% betrouwbaarheid) Veldwerk 19-30 oktober 2015 LOI = ca. 15 minuten

stratifié Établi de manière représentative en fonction de la langue, du sexe, de l’âge et du niveau d’étude Taille de l’échantillon N=1002 Belges de 18 ans et plus Marge d’erreur+/- 3,1% (95% confidentialité) Travail de terrain entre le 19 et le 30 octobre 2015 LOI = ca. 15 min

ENKELE RESULTATEN VAN DE NATIONALE ENQUÊTE • •

• • •

3

3

1. Le Belge pense être bien assuré. L B Le Belge l estt confiant, fi t il place l son sortt entre t lles mains i de d professionnels; il a également le sentiment d’être suffisamment – et donc bien – assuré.

1.

Belge pense être bien assuré. DeLe Belg denkt goed verzekerd te zijn. zijn L Belg Le B l is est Belge confiant, fi gerust t il place lin, hij son sort t entre t in lleshanden mains i van de d De ert nogal legt zijn lot professionals, professionnels;enil heeft a également het gevoel le sentiment dat hij goed d’être en voldoende oldoende e eke d is. is suffisamment – et verzekerd donc bien – assuré.

De Belg denkt goed verzekerd te zijn. zijn De Belg is er nogal gerust in, hij legt zijn lot in handen van professionals, en heeft het gevoel dat hij goed en voldoende oldoende verzekerd e eke d is. is

4

2

Perceptie / Perception 4 2 Algemeen aanvoelen sterkst aanwezig bij Vlamingen.

Totaal

Ik denk dat ik goed verzekerd ben Je pense que je suis bien assuré(e)

7%4%

89%

NL 6%3%

FR

91%

7% 7%

86% geen mening

Totaal

7%3% 7% 3%

Volgens mij ben ik in het algemeen … NL 6%1% Selon moi, en général, je suis … FR

Filter: geen N=1002

niet akkoord

akkoord

83%

6%

87%

9% 6%

6%

79%

6%

geen idee

onderverzekerd

voldoende verzekerd

oververzekerd

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

46

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

5


geen mening geen idee

niet akkoord akkoord onderverzekerd

voldoende verzekerd

Totaal

7%3% 7% 3%

oververzekerd

83%

6%

Filter: geen

Volgens mij ben ik in het algemeen … NL Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) N=1002 6%1% 87% Selon moi, en général, je suis … FR

Filter: geen N=1002

9% 6%

6%

79%

5

6%

geen idee

onderverzekerd

voldoende verzekerd

oververzekerd

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

5

DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

2.

Mais… le Belge ne s’y connaît pas vraiment en assurances. assurances Ses connaissances en matières d’assurances sont assez faibles, quel que soit le domaine assuré. Le Belge n’a pas une idée bien précise du montant total qu’il qu il dépense en assurances.

2.

Mais…de leBelg Belge ne niet s’y connaît pas vraiment en Maar: kent veel van verzekeringen verzekeringen. assurances. assurances De kennis over verzekeringen in zowat alle domeinen is laag Ses en matières en de connaissances Belg heeft er ook geen ideed’assurances van hoeveel sont hij inassez totaal faibles, quel que soit le domaine assuré. Le Belge n’a pas aan verzekeringen e eke ingen uitgeeft. itgeeft une idée bien précise du montant total qu’il qu il dépense en assurances. Maar: de Belg kent niet veel van verzekeringen. verzekeringen De kennis over verzekeringen in zowat alle domeinen is laag en de Belg heeft er ook geen idee van hoeveel hij in totaal aan verzekeringen e eke ingen uitgeeft. itgeeft

Kennis / Connaissance

6

3

6

3 Voor 2 op de 3 Belgen zijn verzekeringen een ondoorgrondelijk iets.

Verzekeringen hebben weinig geheimen voor mij Les assurances n'ont pas de secret pour moi

9%

67%

Geen mening

24%

Niet akkoord

Akkoord

% (helemaal) akkoord 24% Verzekeringen hebben weinig geheimen voor mij

Les assurances n'ont pas de secret pour moi

Total

NL

24% 23%

FR

Filter: geen N=1002

7

47

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen Kennis / Connaissance

Algemene scores / Scores globaux


3. 3. Les assurances sont un véritable labyrinthe. Les sont véritable labyrinthe. L Belge Le B assurances l ad des diffi difficultés lté un à s’y ’ retrouver t en matière tiè L Le B Belge l a d des diffi difficultés lté à s’y ’ retrouver t en trouver matière tiè la d’assurances. Pour lui, il n’est pas évident de d’assurances.meilleure Pour lui, solution il n’est pas sur évident mesure.de trouver la meilleure solution sur mesure.

3.

Les assurances sont un véritable labyrinthe. Verzekeringen zijn een doolhof. Le Belge L B l Verzekeringen ad des diffi difficultés lté zijn à s’y ’ een retrouver t doolhof. en matière tiè De Belg vindt het niet makkelijk om door het bos de bomen lui, il n’est pas évident de trouver la Ded’assurances. Belgen vindt hetPour niet om door hetmaat bos de bomen te zien de beste oplossing p makkelijk g op p zijn j of haar te vinden. meilleure solution sur mesure. te zien en de beste oplossing p g op p zijn j of haar maat te vinden.

Verzekeringen zijn een doolhof. De Belg vindt het niet makkelijk om door het bos de bomen te zien en de beste oplossing p g op p zijn j of haar maat te vinden.

31

31

Behoefte / Besoin Behoefte / Besoin 31 Meer dan 70% van de Belgen vindt het moeilijk de juiste verzekering te vinden.

Meer dan 70% van de Belgen vindt het moeilijk de juiste verzekering te vinden.

Behoefte / Besoin

Het vinden van de juiste verzekering vind ik 7% 19% 73% een hele opgave Het vinden van de juiste verzekering vind ik 7% 19% 73% een hele opgave Meer dan 70% van de Belgen vindt het moeilijk de juiste verzekering te vinden. Je trouve que c'est une véritable épreuve que de devoir trouver la bonne assurance

Je trouve que c'est une véritable épreuve que de devoir trouver la bonne assurance

Er zijn zoveel soorten verzekeringen met eigen voorwaarden dat ik door het bos de 7% 20% 72% Het vinden van de juiste verzekering vind ik Er zijn zoveel soorten verzekeringen met 7% 19% 73% bomen niet meer zie een hele opgave eigen voorwaarden dat ik door het bos de 7% 20% 72% bomen niet meer zie IlJe trouve que c'est une véritable épreuve que de devoir trouver la bonne assurance Il y a tant de types d y a tant de types d'assurances assurances avec leurs propres conditions, que je ne m avec leurs propres conditions que je ne m'yy retrouve plus retrouve plus

Il y a tant de types d'assurances Il y a tant de types d assurances avec leurs propres conditions, que je ne m avec leurs propres conditions que je ne m'yy retrouve plus retrouve plus

Er zijn zoveel soorten verzekeringen met eigen voorwaarden dat ik door het bos de 7% Filter: geen bomen niet meer zie N=1002

Geen mening

Niet akkoord

Akkoord

Geen mening

Niet akkoord

Akkoord

20%

72% 32

Filter: geen Il y aN=1002 Il y a tant de types d tant de types d'assurances assurances avec leurs propres conditions, que je ne m avec leurs propres conditions que je ne m'yy retrouve plus retrouve plus

Geen mening

Niet akkoord

32

16 16

Akkoord

Filter: geen N=1002

32

16 48

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


T l Total

NL

FR 72%

Filter: geen Er zijn zoveel soorten verzekeringen met eigen Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) N=1002

77%

voorwaarden dat ik door het bos de bomen niet meer zie

Il y a tant de types d'assurances avec leurs propres conditions, que je ne m'y retrouve plus

T l Total Filter: geen N=1002

33

67%

NL

FR

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

33

DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

4.

U Une valeur u ajoutée jou significative sg pou pour le courtier. ou Les gens ont besoin d’une personne qui les guide de manière objective afin de faire le meilleur choix.

4.

Une valeur U u verwachte ajoutée jou significative s meerwaarde g pou pour lemakelaar. courtier. ou Duidelijke voor Les gens ontnood besoin d’une personne qui guide de Mensen hebben aan iemand die hen oples een objectieve manier wegwijs manière gobjective j maakt afin om dede faire beste le meilleur keuze techoix. maken.

Duidelijke verwachte meerwaarde voor makelaar. Mensen hebben nood aan iemand die hen op een objectieve manier wegwijs g j maakt om de beste keuze te maken.

34

17

Verwachte meerwaarde 34 17 Meerwaarde van makelaar wordt duidelijk erkend, en dat nog het meest in Vlaanderen.

Totaal

9%

14%

77%

Iemand die objectief alle mogelijke verzekeringen voor mij oplijst en mij adviseert in de beste keuze voor mijn situatie zou een meerwaarde zijn voor mij situatie zou een meerwaarde zijn voor mij Quelqu'un qui énumérerait objectivement toutes les assurances possibles pour moi et qui me conseillerait pour faire le meilleur qui me conseillerait pour faire le meilleur choix dans ma situation me serait précieux

NL

8% 10%

FR

11%

82%

19%

Geen mening

Filter: geen N=1002

70%

Niet akkoord

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

49

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

Akkoord

35


11%

FR

N=1002

19%

70%

Geen mening

35

Niet akkoord

Akkoord

Comment avez-vous souscrit vos assurances actuelles ? Hoe heeft u uw huidige verzekeringen afgesloten? Filter: geen Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) Meerdere antwoorden mogelijk.

Klant van makelaar? 35

N=1002

5.

39% heeft nu al minstens een deel van zijn of haar huidige verzekeringen afgesloten via een makelaar In Vlaanderen worden veel vaker verzekeringen afgesloten via de bank of via een agent die 1 verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigt

Un po U potentiel de d croissance o ss pour pou le courtier. ou

Jongere mensen gaan voor hun verzekeringen meer te rade bij hun bank, 4 Belges sur 10 font appel à un courtier. terwijl de oudere generatie frequenter voor onafhankelijke makelaars kiest

5.

Près de 3 Belges sur 10 envisagent de le faire à l’avenir. Taal

T Totaal l N

1002

Leeftijd

NL

FR

<= 34

35 ‐ 54

55 +

573

429

290

376

336

Und'un U potentiel po de d croissance pou le courtier. ou Par l'intermédiaire courtier indépendant p qui qo ss offrevoor pour Groeipotentieel 395 makelaar. 39% 38% 41% 28% 43% les assurances de plusieurs compagnies d'assurances 4 de Belges sur 10doen font appel à unop courtier. 4 op 10 Belgen al beroep makelaar, Par l'intermédiaire de votre banque (par ex. CBC, ING, 31% à l’avenir. 42% 44% Prèsbijna de 10 envisagent de le45%faire Belfius, Fortis,..) j 3 3Belges op p de sur 10 overwegen g 391het39% in de toekomst.

44% 31%

Directement,, sans l'intervention de qui q que q ce soit

244

24%

18%

33%

29%

20%

25%

Par l'intermédiaire d'un agent qui offre les assurances d'une seule compagnie d'assurances précise

191

19%

22%

16%

20%

19%

19%

En ligne par l'intermédiaire de compagnies spécialisées

44

4%

2%

7%

5%

4%

5%

Groeipotentieel voor makelaar. 4 op de 10 Belgen doen al beroep op makelaar, Filter: geen Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) bijna j 3 op p de 10 overwegen g het in de toekomst. N=1002

36

37

Makelaar overwegen? 36

18

18

65% van de Belgen zou overwegen om in de toekomst een beroep te doen op een onafhankelijke makelaar; ook binnen de jongste leeftijdsgroep overweegt 2 op de 3 consumenten gebruik te maken van een makelaar 93% van de huidige klanten/ clients actuels overwegen klant te blijven 50%

IIn welke lk mate t zou u in i de d toekomst t k t gebruik willen maken van een makelaar?

7% Ja Oui

Dans quelle mesure seriez-vous disposé(e) à faire appel à un courtier à l’avenir ?

33%

32% 25%

26%

48% van de niet-klanten/ non-clients overwegen klant te worden 9%

0%

Ja, zeker wel

Neen Non

93%

Ja, eerder wel

Filter: geen N=1002

Nee, eerder niet

Nee, zeker niet

52% 48%

Ja Oui Neen Non

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

38

19

50

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


30% 20% 10%

Is nu geen klant en overweegt niet klant te worden Is nu klant, maar overweegt niet om klant te blijven 39% 37% 35%

0% Filter: geen Totaal N=1002

NL

Pas client maintenant et n’est pas disposé à faire appel Client maintenant mais n’est pas disposé à faire appel

38%

26%

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) man vrouw <= 34

FR

Is nu klant en overweegt klant te blijven is nu geen klant, maar overweegt klant te worden Is nu geen klant en overweegt niet klant te worden Is nu klant, maar overweegt niet om klant te blijven

Filter: geen N=1002

35%

40%

42%

35 ‐ 54

55 +

39

Est client d’un courtier maintenant et reste disposé à faire appel Pas client maintenant, mais est disposé à faire appel Pas client maintenant et n’est pas disposé à faire appel Client maintenant mais n’est pas disposé à faire appel

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

39

DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

6.

Valeur ajoutée. Quiconque Q q est/veut / devenir client chez un courtier demande à obtenir des services et des conseils dans le but de trouver les meilleures solutions (les meilleures, pas forcément les moins chères !). Pour les clients actuels, actuels le contact personnel est primordial primordial. Les (jeunes) clients potentiels préfèrent utiliser des canaux on-line.

6.

Valeur ajoutée. Added value. value Q Quiconque q est/veut / devenir client chez un courtier demande à obtenir Wie bij makelaar klant is/wil worden, is vragende partij om via advies des services et des conseils dans le but de trouver les meilleures en service de beste oplossingen voor zichzelf te vinden solutions (les meilleures, pas forcément les moins chères !). (de meest optimale, optimale niet noodzakelijk de goedkoopste). goedkoopste) Pour les clients actuels, actuels le contact personnel est primordial primordial. Les Voor huidige klant is persoonlijk contact cruciaal, maar (jeunes) clients potentiels préfèrent utiliser des canaux on-line. (jonge) potentiële klant opteert meer voor online kanalen. Added value. value Wie bij makelaar klant is/wil worden, is vragende partij om via advies 40 en service de beste oplossingen voor zichzelf te vinden (de meest optimale, optimale niet noodzakelijk de goedkoopste). goedkoopste) Voor huidige klant is persoonlijk contact cruciaal, maar (jonge) potentiële klant opteert meer voor online kanalen.

Added value 40 De makelaarsklant wil graag geholpen worden en via persoonlijk contact informatie, advies en service op maat krijgen Potentiële klanten willen ook advies, maar zijn ook meer geneigd online te werken Niet-klanten Niet klanten zoeken het liever zelf allemaal uit Stel, u wil een nieuwe verzekering. Dan bent u iemand die …

Totaal

vooral online informatie opzoekt vs. vooral via persoonlijk contact informatie verzamelt het graag allemaal zelf uit zoekt vs vs. graag geholpen wil worden vooral online dossiers wil kunnen opvolgen vs. vooral via persoonlijk contact dossier wil opvolgen

Filter: geen N=1002

<< 0 >> << 0 >> << 0 >>

1002 29% 28% 43% 22% 28% 50% 25% 29% 46%

Type Is nu klant en is nu geen klant, Is nu klant en is nu geen klant overweegt klant maar overweegt te blijven klant te worden 366 19% 26% 56% 13% 26% 61% 16% 27% 57%

289 30% 29% 41% 16% 30% 54% 24% 27% 49%

Overweegt niet om klant te blijven / te worden 347 40% 28% 32% 36% 29% 35% 36% 32% 32%

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

51

41

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

Added value

20

20


Added value

Jongeren zijn prijsgevoeliger en willen vooral meer zelf online Added informatie zoeken, dossiers opvolgen, … terwijl de ouderen meer persoonlijke p j service verlangen g

value

De (potentiële) makelaarsklant kijkt naar het advies en de service om de beste optie te • Vlamingen zijn in grotere mate op zoek naar hulp/advies (54%) dan verkrijgen en is liever te veel verzekerd dan te weinig

Franstaligen (45%)

Added value

Niet-klanten zijn prijsgevoeliger en er meer op uit om zich zo goedkoop mogelijk en alleen voor het te verzekeren • allernoodzakelijkste Vlamingen zijn meer geneigd zich enkel te verzekeren voor wat

moet en liefst bij 1 aanbieder

Stel, u wil een nieuwe verzekering. Dan bent u iemand die …

Type online Jongeren zijn prijsgevoeliger en willen vooral meer zelf

Franstaligen voelen zich vaker onderverzekerd en zijn liever te veel Overweegt niet informatie zoeken, dossiers opvolgen, … terwijl de ouderen meer Is nu klant en is nu geen klant, Totaal om klant te om klant te verzekerd te weinig overweegt klant maar overweegt persoonlijke p j dan service verlangen g

blijven / te worden 1002 naar hulp/advies 366 289 (54%) 347 • Vlamingen zijn in grotere mate op zoek dan Franstaligen (45%) 26% 28% 35% << 30% heel prijsbewust heel prijsbewust naar de goedkoopste oplossing zoekt naar de goedkoopste oplossing zoekt 30% 28% 33% vs. 0 30% vooral kijkt naar de service i.p.v. de kost 45% 44% 32% >> 40% • Vlamingen zijn meer geneigd zich enkel te verzekeren voor wat49% 34% 36% << 40% enkel wil verzekeren wat moet moet en liefst bij 1 aanbieder 29% 30% 22% vs. 0 27% liever te veel verzekerd is dan te weinig 37% 34% 28% >> 33% 47% 50% 51% << onderverzekerd 49% graag alle producten bij 1 aanbieder heeft • Franstaligen voelen zich vaker en zijn liever te veel 19% 23% 23% vs. 22% verzekerd dan te weinig 0 graag meer aanbieders heeft om beste optie te kiezen 34% 27% 26% >> 29% te blijven

Filter: geen N=1002

klant te worden

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

45

43 45

7.

Added value

Les clients actuels.

De (potentiële) makelaarsklant naar het en de service om de beste Ils viennent pour le kijkt confort et advies un service personnalisé suroptie te verkrijgen en is liever te veel verzekerd dan te weinig

7.

mesure. Ils veulent être ‘déchargés’ déchargés et privilégient la confiance que prix. Niet-klanten zijn prijsgevoeliger en er plutôt meer op uit omle zich zo goedkoop mogelijk en alleen voor het allernoodzakelijkste te verzekeren

Les clients actuels.

Ils viennent confort et unVous service Supposons que vous vouliezpour souscrirele une nouvelle assurance. serez alorspersonnalisé quelqu'un qui...

sur De huidige klanten. Type mesure. Ils veulent être ‘déchargés’ déchargés et privilégient la Overweegt niet Komen voor convenience en persoonlijke service-op-maat, is nu geen klant, confiance plutôt que leIs nu klant en prix. Totaal om klant te om klant te

overweegt klant maar overweegt willen “ontlast” ontlast worden en verkiezen vertrouwen boven blijven / te prijs prijs. te blijven klant te worden worden

289 347 De huidige 1002 klanten.366 26% 28% 35% recherche la solution la moins chère en étant attentif aux recherche la solution la moins chère en étant attentif aux << 30% coûts Komen voor convenience 0en persoonlijke 30%service-op-maat, 28% 33% 30% VS willen “ontlast” 45% 44% 32% ontlast worden en verkiezen vertrouwen boven prijs prijs. recherche surtout les services dont il compte bénéficier >> par rapport aux coûts << ne veut assurer que ce qui est nécessaire t i t é i VS 0 préfère assurer trop que pas assez >> << préfère tout regrouper à 1 seul endroit VS préfère avoir plusieurs p p prestataires pour pouvoir toujours p p p j 0 choisir la meilleure offre >> Filter: geen N=1002

40%

40% 27% 33% 49% 22% 29%

34% 29% 37% 47% 19% 34%

36% 30% 34% 50% 23% 27%

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

49% 22% 28% 51% 23% 26%

46

23 46

23 44

22 52

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

Waarop baseerde u zich bij de keuze van uw verzekeringsmakelaar? Kan u de drie belangrijkste aspecten aanhalen uit onderstaande lijst?

Drivers

Waarom makelaar g gekozen?

Keuze voor makelaar is gebaseerd op advies en service en op vertrouwen Slechts 1 op de 5 klanten zegt dat keuze voor bepaalde makelaar sterk verband houdt met de verzekeringsmaatschappij(en) waarmee hij samenwerkt

% motief in top 3 74%

Zijn advies en dienstverlening

62%

Op basis van vertrouwen

33%

Ik ken hem

30%

Zijn reputatie

29%

Hij werd mij aangeraden

24%

Het feit dat hij in de buurt woont Mijn ouders zijn/waren ook klant bij hem

20%

De verzekeringsmaatschappijen waar hij mee samenwerkt

19%

De informatie die ik van hem kreeg via een brief/brochure

3%

De informatie die ik van hem kreeg via een mail

2%

Ik k heb h b hem h gevonden d op het h internet

2%

Filter: indien gebruik onafhankelijk makelaar N=395

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

8.

Sur quoi vous êtes-vous fondé(e) pour le choix de votre courtier en assurances ? Pouvez-vous citer les trois aspects principaux dans la liste ci-dessous ?

47

Drivers

Waarom makelaar g gekozen? Les clients potentiels.

Les jeunes consommateurs mettent le focus sur le prix, veulent bien des conseils professionnels et comparer les Slechts 1 op de 5 klanten zegt dat keuze voorne bepaalde makelaar verband houdt différentes possibilités, mais veulent pas sterk perdre trop demet de verzekeringsmaatschappij(en) waarmee hij samenwerkt temps pour faire ça et ils se rédigent vers online. Keuze voor makelaar is gebaseerd op advies en service en op vertrouwen

8.

Les clients potentiels. % motief in top 3 Les jeunes consommateurs mettent le focus sur le prix, De potentiële klanten. 74% Ses conseils et ses prestations de services veulent bienkritische des conseils professionnels et comparer Jonge, en prijsbewuste consument wil les 62% différentes possibilités, ne veulent pas perdre trop de Sur la base de lamais confiance mogelijkheden g j vergelijken g j en staat open p vooronline. advies,, temps pour faire ça et ils se rédigent vers 33%

le connais maar wil verzekeringen Jeliefst online afhandelen en zonder al De potentiële klanten.30% Sa / réputation te veel gedoe rompslomp / tijdverlies. Jonge, kritische en prijsbewuste consument wil

Il m'a mogelijkheden g j vergelijken g étéjconseilléen staat open p 29% voor advies,, maar wilSur verzekeringen liefst online afhandelen en zonder al 24% le fait qu'il habite dans les environs te veel gedoe / rompslomp / tijdverlies. Mes parents sont/étaient également clients chez lui

20%

Les compagnies d'assurances avec lesquelles il collabore

19%

Les informations que j'ai reçues de lui par… Les informations que j'ai reçues de lui par e-mail

55

3% 2%

2% Je l'ai l' trouvé é sur Internet Kan u onderstaande mogelijke voordelen van een 53 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen onafhankelijk verzekeringsmakelaar rangschikken naar wat Kan mogelijke vanom een voor uu onderstaande de belangrijkste redenenvoordelen zouden zijn eventueel Filter: indien gebruik onafhankelijk rangschikken makelaar onafhankelijk naar Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) wat mett een makelaar k verzekeringsmakelaar l te t werken? k ? voor u de belangrijkste redenen zouden zijn om eventueel

Drivers

Drivers Waarom makelaar kiezen?

N=395

mett een makelaar k l te t werken? k ?

55

Waarom makelaar kiezen?

48


mogelijkheden g j vergelijken g j en staat open p voor advies,, maar wil verzekeringen liefst online afhandelen en zonder al te veel gedoe / rompslomp / tijdverlies.

55

Kan u onderstaande mogelijke voordelen van een onafhankelijk verzekeringsmakelaar rangschikken naar wat voor u de belangrijkste redenen zouden zijn om eventueel mett een makelaar k l te t werken? k ?

Drivers

Waarom makelaar kiezen?

Prijs-kwaliteit, onafhankelijkheid en service-op-maat zijn belangrijkste verwachtingen, meer dan pure expertise op zich Jongeren leggen sterker nadruk op prijs-kwaliteit, ouderen op administratieve rompslomp

% belangrijkste motief Hij bekomt de beste kwaliteit/prijs voor mijn verzekering

19%

Hij is niet gebonden aan 1 bepaalde maatschappij en dus j objectief

19%

Hij weet welke verzekering het beste bij mijn situatie past

18%

Bij mogelijke schade neemt hij alle administratieve rompslomp l op zich i h

16% 14%

Hij staat aan mijn kant bij afhandelen van schade

9%

Hij kent alle details en de kleine lettertjes Hij is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Filter: geen N=1002

5%

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

56

28

9.

Les non‐potentiels. Ils se sentent bien servis, mais il y a aussi d’autres barrières: (1) Prix : plus coûteux (2) Préférence P éfé d l b de la banque (3) Confiance

9.

Les non‐potentiels. Dservis, mais il non-potentials. t y a aussi ti l Ils se sentent bienDe d’autres barrières: Gevoel goed(1) bediend te zijn overheerst, Prix : plus coûteux maar andere barrières ook: (2) Préférence P éfé d lspelen de la banque b (1) prijs: perceptie van (3) makelaar als duurdere oplossing; Confiance (2) voorkeur/gewoonte om via bank te gaan D non-potentials. De t ti l ((3)) vertrouwen: p perceptie p van “makelaar” bijj jongeren j g Gevoel goed bediend te zijn overheerst, maar andere barrières spelen ook: (1) prijs: perceptie van makelaar als duurdere oplossing; (2) voorkeur/gewoonte om via bank te gaan (3) ( ) vertrouwen: p perceptie p van “makelaar” bijj jongeren j g

63

63

Waarom zou u in de toekomst geen gebruik willen maken van een makelaar? Meerdere antwoorden mogelijk.

Barriers

Waarom g geen makelaar kiezen?

Waarom zou u heeft in de toekomst gebruik Niet-gebruik minder geen te maken met ontevredenheid (slechte ervaringen), maar wel met: Barriers willen maken van een makelaar? Meerdere antwoorden mogelijk.

1.

Waarom g geen makelaar kiezen?

54bediend Federatie voor VerzekeringsFinanciële tussenpersonen Gevoel al goed te zijn = geen idee van /en nood aan toegevoegde waarde makelaar? -> gevoel wordt sterker met de leeftijd (36% van -35j -> 46% van 35-55j -> 56% van +55j)

Niet-gebruik heeft minder te maken met ontevredenheid (slechte ervaringen), maar wel met:

2.

Perceptie van duurdere oplossing, sterk aanwezig aan Franstalige kant (42% vs. 25% NL)


(3) Confiance D non-potentials. De t ti l Gevoel goed bediend te zijn overheerst, maar andere barrières spelen ook: (1) prijs: perceptie van makelaar als duurdere oplossing; (2) voorkeur/gewoonte om via bank te gaan ((3)) vertrouwen: p perceptie p van “makelaar” bijj jongeren j g

Drivers & Barriers

Vous avez indiqué que vous ne seriez pas disposé(e) à faire appel à un courtier à l’avenir, pourquoi ? Plusieurs réponses possibles.

Waarom g geen makelaar kiezen?

DOSSIER: DE GROTE BELOFTE

63

Niet-gebruik heeft minder te maken met ontevredenheid (slechte ervaringen), maar wel met: 1.

Gevoel al goed bediend te zijn = geen idee van / nood aan toegevoegde waarde makelaar? -> gevoel wordt sterker met de leeftijd (36% van -35j -> 46% van 35-55j -> 56% van +55j)

Barriers

Waarom zou u invan de toekomst geen gebruik 2. Perceptie duurdere oplossing, sterk aanwezig aan Franstalige kant (42% vs. 25% NL) willen maken van een makelaar? Meerdere antwoorden mogelijk. 3. Voorkeur / gewoonte om via (hoofd)bank te gaan, vnl. aan Vlaamse kant (33% vs. 15% FR)

Waarom g geen makelaar kiezen?

4. Significant meer -35 jarigen (28%) gebrek aan vertrouwen als drempel aan wel met: Niet-gebruik heeft minder te maken metgeeft ontevredenheid (slechte ervaringen), maar

1.

Gevoel al goed bediend te zijn = geen idee van / nood aan toegevoegde waarde makelaar? Je suis très bien servi(e) sans courtier -> gevoel wordt sterker metmaintenant de leeftijd (36% van -35j -> 46% van 35-55j46% -> 56% van +55j)

Je pense que les qui passent Vous avez indiqué que vous ne assurances seriez pas disposé(e) à

32% Drivers & Barriers

par

fairePerceptie appel à unvan courtier à l’avenir, pourquoi ? coûteuses l'intermédiaire d'un courtier sont plus que… 2. duurdere oplossing, sterk aanwezig aan Franstalige kant (42% vs. 25% NL) Plusieurs réponses possibles.

3.

Je préfère passer par ma banque (principale)

Waarom g geen makelaar kiezen? 26%

Voorkeur / gewoonte om via (hoofd)bank te gaan, vnl. aan Vlaamse kant (33% vs. 15% FR)

Niet-gebruik heeft minder te maken met ontevredenheid (slechte 19% ervaringen), maar wel met: Je ne fais pas confiance aux courtiers

4. meer bediend -35 jarigen (28%) geeftidee gebrek vertrouwen als drempel aanmakelaar? 1. Significant Gevoel al goed te zijn = geen van aan / nood aan toegevoegde waarde personne Je n'ai besoin de l'aide de p

12%

-> gevoel wordt sterker met de leeftijd (36% van -35j -> 46% van 35-55j -> 56% van +55j)

2.

J'ai moi-même une mauvaise expériencesterk des courtiers Perceptie van duurdere oplossing, aanwezig aan9%Franstalige kant (42% vs. 25% NL)

3.

Voorkeur / gewoonte om via te gaan, vnl. aan Vlaamse kant (33% vs. 15% FR) 3% Ik denk dat de verzekeringen via(hoofd)bank een makelaar duurder

4.

Ik ben nu goed bediend zonder makelaar 46% J'ai entendu parler de mauvaises expériences de personnes que je connais 32% zijn dan rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij Significant meer -35 jarigen (28%) geeft gebrek vertrouwen als drempel aan Autres aan3% Ik ga liever via mijn (hoofd)bank 26% 46% Je suis très bien servi(e) sans courtier Filter: indien geen makelaar overwegen Significant hoger (betrouwbaarheid 95%) Ik maintenant vertrouw makelaars niet 19% N=347 Je pense que les assurances qui passent par

l'intermédiaire d'un courtier sont plus coûteuses que…

12%

geen hulp p nodig g van iemand Ik heb g

Je préfère passer par ma banque (principale)

9%

Ik heb er slechte ervaringen mee gehad zelf Je ne fais pas confiance aux courtiers Ik heb gehoord over slechte ervaringen van mensen die ik personne Je n'ai besoin de l'aide de p ken J'ai moi-même une mauvaise expérience des courtiers

Andere

J'ai entendu parler de mauvaises expériences de personnes que je connais

3%

65

32%

26%

19%

12%

9%

3% 3%

Filter: indien geen makelaar overwegen N=347

Autres Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

Filter: indien geen makelaar overwegen N=347

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

3%

64 65

32

10. Satisfaction élevée envers les courtiers Mais aussi envers les assurances et la g gestion des dossiers de sinistre (y compris chez les non clients de courtiers)

10.

Satisfaction élevée envers les courtiers Mais aussiGrote enverstevredenheid les assurancesover et la makelaars gestion des dossiers g de sinistre Maar ook over verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen (y compris chez les non clients de courtiers)

en de afhandeling van schadedossiers (ook bij niet makelaarsklanten)

Grote tevredenheid over makelaars Maar ook over verzekeringen, verzekeringsmaatschappijen en de afhandeling van schadedossiers (ook bij niet makelaarsklanten) 66

33 66

33 55

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


In welke mate bent u tevreden over … ? Score op een schaal 0 - 10

Tevreden over makelaar?

Huidige makelaarsklanten zijn zeer positief over ervaringen Zowel aan Nederlands- als aan Franstalige kant 93% geeft dan ook aan klant te blijven Hoogste score (8/10) bij 55 55-plussers plussers

Tevredenheid over verzekeringsmakelaar =

8,0/10

Filter: indien nu gebruik onafhankelijke makelaar (N (N=395) 395)

43%

21% 0%

0%

0%

1%

1%

5%

0

1

2

3

4

5

8%

6

17%

7

29%

25%36% 15%

8

9

10

7,7/10 7 7/10 Net Promoter Score = % promoters - % criticasters = +20

Verzekeringsmakelaar aanraden bij familie, familie vrienden of kennissen? = Filter: indien nu gebruik onafhankelijke makelaar (N=395)

43%

21%

0%

1%

1%

1%

3%

5%

0

1

2

3

4

5

7%

6

21%

23%

7

8

23%36% 15%

9

10

Significant hoger (betrouwbaarheid 95%)

67

Tevredenheid/Satisfaction

Dans quelle mesure êtes êtes-vous vous satisfait(e) de votre courtier en assurances ? = 8,0/10

43%

21% 0%

0%

0%

1%

1%

5%

8%

0

1

2

3

4

5

6

17%

7

25%36% 15%

29%

8

9

10

Dans quelle mesure conseilleriez-vous votre courtier en assurances auprès de votre famille, vos amis ou vos connaissances = 7,7/10

Net Promoter Score = % promoters - % critics = +20 43%

21% 0%

1%

1%

1%

3%

5%

7%

0

1

2

3

4

5

6

21%

23%

7

8

23%36% 15%

9

10

68

34

56

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


STARTVERGADERING SYNDICALE KAMER LIMBURG Op 22 februari vond de statutaire ledenvergadering van de afdeling Limburg plaats. Locatie van dienst was deze keer het mooie ‘De Barier’ in Houthalen.

Benny Janssis, voorzitter van SK Limburg, gaf eerst een overzicht van het reilen en zeilen binnen de afdeling Limburg. Vervolgens was het aan Roger Huygens en Christophe Thoen, respectievelijk voorzitter en adjunct-directeur van FVF, om een aantal prangende thema’s voor de verzekeringsmakelaar te overlopen. Heel wat dossiers passeerden de revue zoals Twin Peaks II, koppelverkoop, statuten kredietbemiddeling, bemiddelingsovereenkomst en Brocom. Het werd een interactieve sessie met heel wat vragen van de aanwezige verzekeringsmakelaars. ’s Avonds konden de aanwezigen nog napraten tijdens een mooi verzorgd diner.

57

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


HOEVEEL IS UW ONDERNEMING WAARD VOOR DE BRANDVERZEKERAAR? Één van de citaten van Oscar Wilde spreekt boekdelen: ‘Mensen kennen tegenwoordig overal de prijs en nergens de waarde van.’ Het bepalen van de waarde van een goed is logischerwijze een belangrijk aspect in de verzekeringssector. Vrijuit interviewde daarom Luk Van Meenen en Renaud Rosseel, respectievelijk CEO en COO Valuations van Troostwijk Roux Expertises, een gespecialiseerde speler van onder meer de waardering van bedrijven.

Beste Luk en Renaud, heel wat verzekeringsmakelaars hebben klanten binnen het bedrijfssegment. Hoe belangrijk is een goede waardebepaling bij het verzekeren van industriële en KMO-risico’s? Luk Van Meenen: Het wordt alsmaar duidelijker dat een professionele waardebepaling enorm belangrijk is. De ervaring leert ons dat er veel aandacht wordt besteed aan allerlei mogelijke waarborgen, maar dat er verhoudingsgewijs niet dezelfde aandacht wordt besteed aan de verzekerde kapitalen. De verzekeringnemer gaat er maar al te vaak vanuit dat hij voldoende verzekerd is, maar vaak is dat niet zo. Maar liefst in 75% van de schadegevallen werd er een onderverzekering vastgesteld door Troostwijk Roux Expertises wat betreft property en in 90% van de gevallen bij bedrijfsschade. Dergelijke zaken komen vrijwel nooit aan het licht wanneer er zich geen schadegeval voordoet, maar wanneer er zich dan wel een schadegeval voordoet en men stelt vast dat er sprake is van onderverzekering, dan gaat dit gepaard met pijnlijke gevolgen. De klant zal onder meer te maken krijgen met de evenredigheidsregel. Dit wil zeggen dat men een bedrag zal ontvangen dat evenredig is met de verzekerde waarde en de waarde die verzekerd had moeten zijn. Zonder het te beseffen is de verzekerde deels zijn eigen verzekeraar en zal de ontvangen schadevergoeding niet volstaan om de schade integraal te herstellen. Renaud Rosseel: Bovendien begint onderverzekering vaak al bij het vastleggen van de waarde van het machinepark.

58

Verschillende bedrijven beschikken over een tweedehands machinepark. Men gaat ervan uit dat de geïnvesteerde waarde verzekerd zou moeten worden, terwijl dit de nieuwwaarde moet zijn. Deze zaken kan men niet afleiden vanuit de boekhouding en maken dus een doolhof van de eigenlijke waarde van een bedrijf. Een onafhankelijk expert weet hoe men deze zaken moet achterhalen. Hij zorgt er dus niet alleen voor dat er een correcte beschrijving gebeurt van de zaken die de klant bezit, maar zal ook bepaalde nieuwwaardes achterhalen indien de klant niet over deze informatie beschikt.

‘De ervaring leert ons dat er veel aandacht wordt besteed aan allerlei mogelijke waarborgen, maar dat er verhoudingsgewijs niet dezelfde aandacht wordt besteed aan de verzekerde kapitalen.’ - Luk Van Meenen

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW is het zijn rol erop toe te zien dat de verzekeringnemer zich voldoende verzekert. In dat kader kan de verzekeringsmakelaar een onafhankelijke expertise adviseren. Een onafhankelijk expert kan namelijk de juiste waarde bepalen van gebouwen en machines waardoor de verzekeringsmakelaar, na ontvangst van het rapport, zijn cliënt naar behoren zal kunnen verzekeren.

‘Een correcte a priori waardebepaling is voor ons een essentieel onderdeel van het verzekeren, maar toch stellen we vast dat dit nauwelijks gedaan wordt.’ - Renaud Rosseel Renaud Rosseel: Bovendien is een correcte a priori waardebepaling voor ons een essentieel onderdeel van het verzekeren, maar toch stellen we vast dat dit nauwelijks gedaan wordt. Dit heeft naar onze mening vaak te maken met de drempelvrees van de verzekeringsmakelaar. Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen alvorens hij een waardebepaling kan laten uitvoeren door Troostwijk Roux Expertises? Luk Van Meenen: Wij zijn voor waarderingen actief in het segment van de bedrijven, wat betekent dat we hoofdzakelijk werkzaam zijn in het kader van een polis brand speciale risico’s wat in de praktijk neerkomt op een waarde van minimaal 1 miljoen euro. Deze waarde omvat niet alleen de materiële zaken, maar ook het gebouw. Enkel stocks worden niet gewaardeerd aangezien deze in real time uit de boekhouding te halen zijn. Deze ondergrens lijkt op het eerste zicht tamelijk hoog, maar de praktijk leert ons dat zelfs een lokale bakkerij met een aantal industriële machines al snel aan een totale geschatte waarde van minimum 1 miljoen euro komt. We kunnen dus stellen dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen dus beroep kan doen op onze diensten. De rol van een onafhankelijk expertisebureau is ongetwijfeld duidelijk in het kader van de waardebepalingen, maar welke rol hebben verzekeringsmakelaars te spelen in dit verhaal? Luk Van Meenen: De verzekeringsmakelaar is de vertrouwenspersoon en adviseur van de verzekerde en in die hoedanigheid

59

Een onafhankelijk expertisebureau kan na een waardebepaling tegen een klant zeggen dat hij op dit moment onderverzekerd is en dat het te verzekeren bedrag zal moeten verhoogd worden indien hij na een schadegeval correct uitbetaald wil worden. Een onafhankelijk expertisebureau heeft hier geen enkel belang bij en geeft dit enkel mee aan de klant als informatie. Wanneer een verzekeringsmakelaar de vaststelling van onderverzekering doet, komt dit voor de cliënt vaak over alsof de verzekeringsmakelaar een ‘verkoopgesprek’ houdt, ook al is dat niet het geval. Dankzij de inschakeling van een onafhankelijke partij kan de verzekeringsmakelaar aantonen dat het niet gaat om een verkoopargumentatie, maar dat deze vaststelling werd gedaan door een deskundige. Wat zijn de voordelen wanneer men voor een waardebepaling kiest? Luk Van Meenen: Zoals reeds eerder werd vermeld, heeft de cliënt die opteert voor een waardebepaling de correcte waarde van zijn onderneming in handen. Alles wat op papier staat, is dus waarheidsgetrouw dankzij onze professionele deskundigen. Een waardebepaling is trouwens niet zomaar een document, maar bevat een gedetailleerde inventarisatie. Deze is onafhankelijk van de cliënt vastgesteld en wil dus zeggen dat we in eerste instantie niet gaan kijken naar wat de cliënt ons meegeeft.

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen


INTERVIEW Bovendien zijn de rapporten van een onafhankelijke waardebepaling tegenstelbaar aan derden. Dergelijk rapport bevat een proces-verbaal van schatting en is dus een officieel stuk vanwege een onafhankelijke deskundige die niet alleen tegenstelbaar is aan de opdrachtgever, maar tegenover iedere derde. Dit rapport is vijf jaar geldig, wat dus wil zeggen dat er in theorie gedurende deze vijf jaar geen evenredigheidsregel toegepast kan worden.

Troostwijk berekent daarom jaarlijks een eigen industriële index, de TREX-index, bestaande uit twee aparte indexen: een industriële index voor gebouwen en een industriële index voor materieel. De TREX-Index stijgt minder snel dan de ABEXindex doordat hij beter rekening houdt met de prijsevolutie van materieel en machines. Dat is niet onbelangrijk. Want samen met de stock maken die beide elementen over het algemeen het grootste deel van het verzekerde kapitaal uit.

Renaud Rosseel: Het is ook niet onbelangrijk om te melden dat we onze cliënten een fysische inventarisatie voorleggen. Onze deskundigen gaan dus ter plaatse met pen en papier en noteren werkelijk alles dat ze zien zonder dit onder te brengen in verschillende categorieën zoals in de boekhouding het geval is. Een dergelijke gedetailleerde beschrijving geeft een goed beeld van de aanwezige machines en is zeer nuttig bij onderschrijving.

Luk Van Meenen: Als de verzekerde waarde door een deskundige wordt vastgesteld, en dus volledig waarheidsgetrouw gekoppeld wordt aan de ABEX-index, is de kans reëel dat de klant na verloop van tijd oververzekerd is. Dat kan vermeden worden door in te tekenen op een abonnementsformule die over een periode loopt van vijf jaar, gelijk aan de wettelijke geldigheidsduur van een waarderingsrapport.

Troostwijk-Roux Expertises hanteert de TREX-index bij een waardebepaling terwijl verzekeringsmaatschappijen zich baseren op de ABEX-index. Wat is er anders aan de TREX-index ten opzichte van de ABEX-index?

Deze abonnementsformule bestaat erin dat we in het tweede tot en met het vierde jaar na onze initiële waardebepaling een overzicht van de investeringen en desinvesteringen opvragen bij de klant, nagaan in welke mate deze een invloed hebben op de verzekerde waarde en vervolgens actualiseren aan de hand van de TREX-index, die veel nauwkeuriger is. In plaats van een automatische indexatie in de polis, kan de klant jaarlijks opnieuw aangifte doen van de aangepaste kapitalen, wat meestal resulteert in een correcte premie.

Renaud Rosseel: De ABEX-index is een weergave van de gemiddelde kostprijsevolutie van de particuliere woningbouw, met inbegrip van de BTW. Aangezien wij waardebepalingen doen voor ondernemingen en dus met bedrijfsgebouwen en machine-uitrustingen in contact komen, is deze ABEX-index voor ons niet bruikbaar. Voor bedrijfsgebouwen kan je nog een zekere verwantschap aantreffen met de particuliere woningbouw, maar op langere termijn zal de ABEX-index te snel stijgen en dus niet meer van toepassingen zijn voor bedrijfsgebouwen. Voor materieel is er zelfs helemaal geen sprake van een verwantschap.

60

In het vijfde jaar gaan we dan opnieuw over tot een taxatie op locatie zodat de klant voor de komende vijf jaar opnieuw een tegenstelbaar document ter beschikking heeft wanneer hij te maken zou krijgen met een schadegeval. Bedankt voor dit gesprek, Luc en Renaud!

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonenHET FVF-TEAM

62

Federatie voor Verzekerings- en FinanciĂŤle tussenpersonen


SECTORNIEUWS AG INSURANCE

AMLIN EUROPE NV

Onderging op 4 januari 2016 een fusie met haar verzekeringsonderneming naar Brits recht, Amlin Insurance (UK) plc. Sinds de fusie is het bedrijf een Europees bedrijf geworden met de naam Amlin Europe se, en is zij gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Lanceerde een nieuwe autoverzekering tegen natuurgeweld, genaamd OmniNatuur. Deze verzekering werd in het leven geroepen om een oplossing aan te reiken aan mensen met een voertuig die niet over een omniumverzekering beschikken. De verzekering verzekert het voertuig tegen natuurfenomenen zoals storm en onweer, overstroming, hagel, bliksem, grondverschuivingen, … en geldt in Europa en een aantal aangrenzende landen. Daarnaast wordt er geen vrijstelling toegepast indien het voertuig hersteld wordt door een carrosseriebedrijf dat deel uitmaakt van het netwerk van AG Insurance. De verzekering kost op jaarbasis 60 euro, ongeacht de waarde en de leeftijd van het voertuig. Heeft Luc Fierens sinds november 2015 als General Manager Underwriting – Broker Channel aangesteld. Luc Fierens werkte voorheen bij AXA, waar hij als District Manager voor Antwerpen, Limburg en VlaamsBrabant fungeerde.

ALLIANZ

Voerde een onderzoek om de meest impactvolle levensmomenten van de Belg te achterhalen. Uit de resultaten bleek dat de studiekeuze op de eerste plaats staat, gevolgd door trouwen en kinderen krijgen. Ook de aankoop van een woning, een eerste of nieuwe job beginnen, een nieuwe relatie of een breuk hebben een grote impact. Verder toont het onderzoek aan dat de meest impactvolle beslissingen op je pad komen tussen de leeftijd van 18 en 40 jaar. In dat kader heeft Allianz eind 2015 een merkcampagne opgericht in België, genaamd “Durf gerust. Met Allianz aan je zij.”. Aan de hand van deze campagne wil de maatschappij een positief verhaal brengen zonder de nadruk op de risico’s te leggen. Neemt in Nederland de niet-leven portefeuille Ondernemingen over van Aegon. Hieronder vallen de actieve zakelijke portefeuille met een premievolume van 90 miljoen euro en twee run off portefeuilles. Zo’n 60.000 zakelijke klanten worden hierbij overgedragen. Door de overname stijgt het marktaandeel van Allianz van 4,4% naar 5%. Zo’n 70 medewerkers die instaan voor het beheer van deze portefeuilles stappen over naar Allianz.

AXA BELGIUM Sloot met Aedes nv een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking zal van start gaan vanaf 1 juli 2016 voor zowel de nieuwe zaken als voor de bestaande portefeuille. Aedes nv heeft de hoedanigheid van een onderschrijvingsbureau en verdeelt zijn gamma van BOAR-producten uitsluitend via verzekeringsmakelaars.

BALOISE INSURANCE Lanceerde een autoverzekering die een blijvende korting geeft van maximaal 10% aan klanten die investeren in veiligheidsopties. Onder meer systemen voor parkeerhulp, aandachthulp en aanrijdingswaarschuwing komen in aanmerking. Ook wie kiest voor een ecologische wagen, krijgt korting.

BNP PARIBAS CARDIF Voerde op 1 januari 2016 een interne herstructurering in België door. De vennootschap “Cardif Leven nv” zal geïntegreerd worden in de vennootschap “Cardif Assurance Via nv”. Alle overeenkomsten van Cardif Leven NV zullen automatisch overgedragen worden naar Cardif Assurance Vie nv.

VIVIUM Is sinds 1 januari 2016 gefuseerd met P&V Verzekeringen. Al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten betreffende risico’s gelegen in België van Vivium werden overgedragen aan P&V Verzekeringen.

VROUW EN MAKELAAR Organiseert op donderdag 26 mei 2016 van 9u30 tot 14u00 een workshop “Omgaan met stress door mindfulness” in Wetteren. Het eerste deel van de workshop zal bestaan uit theorie over mindfulness en o.a. de oorsprong ervan. Tijdens het tweede deel kan men zelfs proeven van wat mindfulness juist inhoudt. Geïnteresseerde vrouwelijke verzekeringsmakelaars kunnen zich inschrijven via de website www.vrouw-makelaar.be.

SECTORNIEUWS TE MELDEN? Bezorg het aan de redactie van FVF via ashley.vandenbroeck@fvf.be


De kracht van de verzekeringsmakelaar. Waar maakt hij het verschil?

Save the date 14 oktober 2016 @ De Nekkerhal, Mechelen Gratis voor FVF-leden