Page 1

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam Het bieden van gelijke kansen voor mensen met een beperking is een speerpunt van het Rotterdamse collegeprogramma


Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam Wat is aanpasbaar bouwen? Wanneer een bewoner functiebeperkingen heeft of krijgt, moet de woning worden aangepast. Aanpasbaar bouwen is het zodanig ontwerpen en bouwen dat aanpassingen eenvoudig en daardoor relatief goedkoop kunnen plaatsvinden. Het gaat dus niet om woonruimte die op voorhand bestemd, bedoeld of ontworpen is voor personen met een beperking. De gemeente Rotterdam roept alle ontwikkelaars van woningen en woongebouwen op om de Rotterdamse keuze voor aanpasbaar bouwen te volgen. In aanvulling op het landelijke Bouwbesluit zijn daarom richtlijnen opgesteld ten behoeve van het aanpasbaar bouwen. In de praktijk betekent dit dat zowel bij de indeling van de woning als bij het ontwerp van de omgeving rekening gehouden dient te worden met mensen met een beperking. Woningen zijn bereikbaar en toegankelijk met een rollator en een (standaard)rolstoel. De leefruimtes zijn voldoende groot, en de maat en indeling van de keuken en sanitaire ruimtes is zo, dat met eenvoudige aanpassingen de woning geschikt te maken is wanneer een bewoner gebruik moet gaan maken van een rolstoel of rollator.

Niet duurder, wel duurzamer Aanpasbaar bouwen is niet duurder dan conventioneel bouwen. De winst zit vooral in de toekomst. Het verbouwen van een gewone woning tot een aangepaste woning is doorgaans een lastige en kostbare aangelegenheid, als het al mogelijk is. Een aanpasbare woning daarentegen kan in een kortere tijd en tegen veel lagere kosten worden omgebouwd tot een aangepaste woning. En, van groot belang voor de bewoners, het voorkomt noodgedwongen verhuizing.

De Woonadviescommissie Met de oprichting van de Woonadviescommissie op 1 maart 2008, is uitvoering gegeven aan de wens van de gemeenteraad van Rotterdam om aanpasbaar bouwen te stimuleren en als norm voor nieuwbouwprojecten in te voeren.

Hoe doen we het in Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft voor een no-nonsense aanpak gekozen: geen ingewikkelde extra regels; geen extra procedures; geen vertraging in de huidige procedures. Tijdens de vergunningsaanvraagprocedure worden schetsplannen en/of bouwtekeningen door de dS+V aan de Woonadviescommissie gezonden. Deze commissie toetst de plannen op aanpasbaarheid aan de hand van onderstaande richtlijnen. De Woonadviescommissie stuurt binnen twee weken een rechtstreeks advies naar de aanvrager. Een kopie van het advies wordt ter kennisgeving gezonden aan de architect, de aannemer, de verantwoordelijk wethouder, de raadscommissie FIBS, en de dS+V.

Meer informatie Waarom aanpasbaar bouwen? Aanpasbaar bouwen is bouwen met aandacht voor de toekomst. Het heeft veel voordelen: Er worden beter bruikbare en bezoekbare woningen gecreĂŤerd. De woningen zijn beter verhuurbaar. Mensen kunnen langer in hun woning blijven wonen. Aanpasbaar bouwen bevordert zo een duurzame samenleving. De maatschappelijke integratie en participatie van ouderen en gehandicapten wordt gestimuleerd. Dure woningaanpassingen die nodig zijn in een andere levensfase worden vermeden.

Pagina 2

De Woonadviescommissie is een onderdeel van Platform Agenda 22. Dit Platform adviseert het college van B en W gevraagd en ongevraagd over gemeentelijk beleid vanuit de Agenda 22 regels: gelijke kansen voor iedereen. Platform Agenda 22 legt jaarlijks verantwoording af aan het college van B en W over haar werkzaamheden en de resultaten daarvan. Meer info over de Woonadviescommissie en Platform Agenda 22 is te vinden op: www.agenda22-rotterdam.nl Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Woonadviescommissie via: wac@agenda22-rotterdam.nl of (010) 282 1110.

Pagina 3


Voorbeeldplattegrond

U ziet hier een voorbeeldplattegrond van een aanpasbaar ontworpen woning. Dit betekent dat in elke kamer rekening is gehouden met voldoende bewegingsruimte, ook met rollator of rolstoel. Daarnaast is in het ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid aanpassingen aan te brengen, zoals beugels in sanitaire ruimtes of een extra toilet in de badkamer. Het leidingwerk is hierop voorbereid. Wanneer de noodzaak ontstaat voor een tweede, ruimer toilet, kan de wasmachine naar de berging verplaatst worden. Voor verdere details: zie de richtlijnen op pagina 6.

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam

Balkon

Vluchtroutes moeten bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Voor deze ‘uitgankelijkheid’ gelden dezelfde richtlijnen als voor toegankelijkheid. Woonkamer

Bij een splitlevelwoning of een woning waarvan de woonkamer niet op de begane grond ligt: zorg dat er een ontvangstkamer (werkkamer, tuinkamer, woonkeuken) en een bezoekbaar toilet op de begane grond bereikbaar zijn.

Slaapkamer

Entree van een woongebouw: een opstelmogelijkheid aan weerszijden van de toegang van 2000 x 2000 mm zorgt dat er voldoende ruimte is om elkaar te passeren, ook voor een scootmobiel. De bediening van ramen en zonwering moet zittend vanuit een rolstoel kunnen gebeuren.

Let bij er bij het gevelontwerp op, dat de borstwering en balustrades zo zijn uitgevoerd dat de bewoner, zittend in een rolstoel, zicht heeft op het straatniveau.

Hal

Keuken Berging

Badkamer

Tussen de hoofdslaapkamer en de badkamer is bij voorkeur een directe verbinding.

De badkamer heeft bij voorkeur een vrije muur die minimaal 2 meter lang is, zodat er een douchebrancard geplaatst kan worden.

MK Goede afvoer van vocht is belangrijk voor mensen met een allergie of astma.

Goede afvoer van vocht is belangrijk voor mensen met een allergie of astma.

Pagina 4

Een uitsparing in de vloer direct achter de voordeur zorgt dat een deurmat geen obstakel vormt.

Een lichtpunt bij de voordeur kan zodanig geplaatst worden dat het licht op het slot valt.

Entree: wanneer de intercom is voorbereid op mogelijke toepassing van videofoon, is ook deze makkelijk en goedkoop aan te passen.

Pagina 5


Een toegankelijke looproute of rolroute is stroef, vlak en obstakelvrij. De breedte van de route moet overal, dus ook ter plaatse van trappen en hellingbanen, minimaal 1200 mm zijn, een eventuele versmalling in de route mag niet smaller zijn dan 900 mm. Parkeren: parkeerplaatsen mogen op maximaal 50 meter afstand van de entree van gebouwen / woningen liggen. Het is wenselijk om bij een woongebouw te voorzien in een Algemene Gehandicapten Parkeerplaats.

Woongebouw en woning

≥ 1800 mm (twee rolstoelen passeren elkaar)

Breedte toegangspad woning

≥ 1200 mm

Hellingen woongebouw en woningen

BB+

bij hoogteverschil ≤ 250 mm: hellingshoek 1:12 bij hoogteverschil 250 mm < x ≥ 500 mm: 1:16 bij hoogteverschil 500 mm < x ≥ 1000 mm: 1:20 na elke 500 mm hoogteverschil een horizontaal rustplateau invoegen van 1500 x 1500 mm geen hoogteverschil toepassen van ≥ 1000 mm, dan evt. plateaulift (bij)plaatsen

Opstelruimte toegangsdeur voor woningtoegangsdeur: woning horizontaal vlak van minimaal 1500 x 1500 mm

1500

Onderstaande richtlijnen* gelden zowel voor woongebouwen als voor woningen. Waar er sprake is van afwijkende richtlijnen, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke entree van een woongebouw, is dit apart aangegeven. De code BB+ geeft aan dat de eis boven het Bouwbesluit uitstijgt.

Breedte toegangspad woongebouw

Hal

1500

opstelruimte toegang woongebouw

BB+

1500

Pagina 6

1850

opstelruimte toegang woongebouw

BB+

1500

toegangsdeuren

Hal

500

1350

Opstelruimte toegangsdeur achter woningtoegangsdeur: woning 1500 x 1500 mm met 500 mm bedieningsruimte naast slotzijde, of 1350 mm breed en 1850 mm diep, met 350 mm bedieningsruimte naast slotzijde

* Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het Handboek voor Toegankelijkheid. Dit Handboek is een belangrijk naslagwerk bij het programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van voor iedereen toegankelijke stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. Het is verkrijgbaar als boek en CD-rom.

BB+

1500

In de openbare ruimte en de omgeving van het gebouw of de woning moet rekening gehouden worden met toegankelijkheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetpaden, trottoirs en trottoiropgangen, het overbruggen van hoogteverschillen, oversteekplaatsen en straatmeubilair.

Entree

toegangsdeuren

Woonomgeving

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam

500

Richtlijnen*

1500

Pagina 7


Richtlijnen

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam

Entree Niveauverschillen* bij toegang gebouw in gebouw / woning

Gangen / galerijen ≤ 20 mm, afgerond

Gangbreedte en galerijbreedte ≥ 1200 mm woongebouw

* Dit geldt voor afgewerkte vloeren, b.v. tegelvloeren. Bij drempels t.p.v. onafgewerkte vloer (bijv. zandcement vloer) mag er 35 mm niveauverschil aanwezig zijn. ≥ 850 mm

Bedieningsruimte deuren

500 mm aan de slotzijde

BB+

500

Vrije doorgang deuren

Gangbreedte woning

Openingskracht deuren woongebouw

≤ 15 N of Automatisch

Openingskracht deuren woning

≤ 15N Geschikt te maken voor elektrische deuropener

Hoogte postbussen

≥ 700 mm en ≤ 1300mm

Draaicirkel woongebouw woning Som verkeersstrookbreedte

In alle verblijfsruimtes 1500mm In verkeersroutes op logische plekken (1800 mm in routes die toegankelijk zijn voor scootmobiel)

A+B ≥ 1950mm

BB+

BB+

Liften Afmeting lift woongebouw binnen

1050 x 2050 mm (brancard past in lift)

Afstand lift - woningentree woongebouw binnen

≤ 50 m

Liftruimte / trap woning

Mogelijkheid aanbrengen plateaulift of traplift Opstelruimte bij trap tbv rolstoel/rollator e.d. In het Handboek voor Toegankelijkheid staan uitvoeringstips.

Hoogte bedieningselementen ≥ 900 mm en ≤ 1200 mm Bedieningsruimte schakelaars etc.

500 mm uit inwendige hoeken

BB+

BB+

BB+

BB+

Berging BB+

B B

BB+

BB+

Gang + haaks daarop staande doorgang ≥ 1950mm

Scootmobiel berging woongebouw

Bij verzamelruimte geldt de formule: aantal scootmobielen = aantal woningen x 0,15 Per scootmobiel 3 m2 met een minimum van 15 m2

Berging woning

Individuele bergingen: minimaal 1800 x 2500 mm, wandcontactdoos aanwezig

BB+

BB+

A

A

Pagina 8

BB+

≥ 1100 mm

Pagina 9


Richtlijnen

Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam

Toilet / badkamer Bezoekbaar toilet ≥ 900 x 1200 mm, deur in lange wand, en slotzijde naast toiletpot

BB+

1200

Bezoekbaar toilet

Keuken Achterwand

Achterwanden geschikt om aangepaste keuken aan te hangen

Ruimte voor kooktoestel (tweezijdig afzetten)

Breedte 900 mm

BB+

BB+

Woonkamer 900

Badkamer met toilet Materialen

Oppervlakte: ≥ 5 m Voorkeursafmeting: Minimaal 2150 x 2150 mm of 1700 x 2700 mm. Draaicirkel van minimaal 1500 mm mogelijk, mag gedeeltelijk onder wastafel door. WC in badkamer of voorbereid daarvoor. Deur draait naar buiten open. Indeling volgens Handboek voor Toegankelijkheid*. 2

Wanden waaraan beugels bevestigd moeten kunnen worden (bij toilet, douche etc.) geschikt om extra krachten te dragen. Geen gipswanden.

BB+

Oppervlakte

Voor 1 persoon: ≥ 19 m2 Voor 2 personen of meer: ≥ 22 m2

BB+

Slaapkamer Oppervlakte

Voor 1 persoon: ≥ 12 m2 breedte: ≥ 3000 mm

Oppervlakte

Voor 2 personen: ≥ 14 m2 breedte: ≥ 3000 mm Per woning moet minimaal 1 slaapkamer hieraan voldoen

BB+

BB+ BB+

Was- en droogruimte Was- en droogruimte

Voor wasmachine vrije ruimte van 1000 x 1300 mm

BB+

Oppervlakte

Keuken

Pagina 10

Balkon / buitenruimte

Oppervlakte

≥ 6 m²

Vrije ruimte voor aanrecht

≥ 1500 mm Of 1200 mm met de mogelijkheid om een onderrijdbaar blad te maken.

Drempel ≤ 20 mm Oppervlakte ≥ 1200 x 3300 mm

BB+

BB+

BB+

Pagina 11


Aanpasbaar Bouwen in Rotterdam

Woonadviescommissie onderdeel van Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam tel. (010) 282 11 11 info@agenda22-rotterdam.nl www.agenda22-rotterdam.nl

DS+V

Afdeling vergunningen Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam tel. 0800 - 1545 dsv@dsv.rotterdam.nl www.wonen.rotterdam.nl

Brochure aanpasbaar bouwen in rotterdam