Page 1

FutureTeens

www.futureteens.net Telefon: 08-500 112 89 E-mail: futureteens@bredband.net Vill du lämna ett bidrag? Plusgiro: 29 98 89-6 Kontakta FutureTeens för mer information. - Stödmedlem vuxen ........................100 kr/år - Stödmedlem ungdom .......................10 kr/år - Stödmedlem företag .......................250 kr/år


T

rots ett välfungerande skolsystem finns det ungdomar som av en mängd olika anledningar inte klarar av de krav skolan ställer. Skälen till detta kan vara stökig hemmiljö, inlärningssvårigheter eller konflikter med vuxenvärlden. Att bygga upp deras nätverk prioriteras.

Placeringsalternativ hos

Att inte kunna leva upp till ”idealbilden” av hur en tonåring ska vara, kan i sig självt vara ett hinder. För dessa ungdomar finns det ett alternativ.

Handledning, en gång per månad.

FutureTeens är en ideell organisation med 50 platser som hjälper ungdomar att ”hitta in” i samhället igen. Målgruppen är i första hand 1624 år.

V

i utgår alltid ifrån individen och tillsammans skapar vi en handlingsplan. Det första steget kan vara att ta sig upp på morgonen och passa en bestämd tid. När de känner sig trygga med oss tar vi sedan nästa steg. Mål som de själva sätter upp är att återgå till studier, hitta ett arbete och ett eget boende. Självklart är vägen till studier, arbete och eget boende lång och snårig. Att lära sig fungera i en grupp, ta egna initiativ, diskutera olika förslag är också en viktig process för många. Hos oss får de chans att växa och utvecklas i sin egen takt.

V

i har aktiviteter som träning på gym, temakvällar, simning, bakning, studiebesök, utflykter med mera.

FutureTeens

1. Plats hos FutureTeens, dagverksamhet Aktiviteter/studiebesök. Läxhjälp.

Tack till följande företag och organisationer för Ert stöd till vår ungdomsverksamhet. • Aftonbladet • Bertil Settergrens Stiftelse • Design & Måleri • Enrica & Mats Halvarssons Stiftelse • Ess Kök & Luckor AB

Stöd till att söka arbete.

• Facil Consult AB

Viss hjälp med personliga ärenden.

• Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse

2. Plats hos FutureTeens, dagverksamhet Aktiviteter/studiebesök. Läxhjälp/medföljande personal till skola. Handledning, en gång per månad. Stöd till att söka arbete. Stöd och hjälp med personliga ärenden. Aktivt stöd på kvällstid. Stöd och hjälp med eget boende.

3. Kontaktperson Stöd i vardagen. Möte/samtal en gång per vecka. Aktiviteter.

• Integrationsverket • Jan É Claesson • Kaj Nilsson Fastigheter AB • Kaj Nilsson Golv AB • Kompotek AB • Kungliga Slottet, Stockholm • Kungliga Patriotiska Sällskapet • Lions Club Österhaninge • Martin don Montage AB • Mälartak AB • Nattvandrarna i Älta • Papperskedjan AB • Prins Carl Gustafs Stiftelse • Reklamservice/Arla AB • Petrus & Augusta Hedlunds Stiftelse

FutureTeens

• Salong Magic Hands AB/Coop Forum Haninge

söker bidrag hos fonder och stiftelser för att ge ungdomar möjlighet till betald utbildning, resor och körkort

• Storstadssatsningen

• Stiftelsen Karin och Ernst-August Bångs Minne • Ungdomsalliansen • Vianor AB

Infobroschyr  

Infobroschyr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you