Page 1

it-uddannelser p책 universitetet


Dette hĂŚfte er udgivet i et samarbejde mellem de danske universiteter med det formĂĽl at fremme kendskabet til de videregĂĽende it-uddannelser.

Koordinator

www.it-vest.dk tlf. 7027 6850


It er fremtiden It er med, når der skal skabes forandring inden for alle områder i samfundet. Derfor er der fremtid i en it-uddannelse, og derfor kalder vi it-studerende for Future People. I dette hæfte kan du få overblik over de it-uddannelser, du kan vælge på de danske universiteter. Læs om: • • • • • •

Flerfaglige it-uddannelser Datalogi Informationsvidenskab HA/cand.merc. Civilingeniør It-kandidatuddannelser

Du kan finde link til uddannelserne på www.futurepeople.dk, hvor du også kan møde nogle af de unge, der allerede har løst billet til fremtiden med en it-uddannelse.


»Fleksbilitet er et nøgleord for mig, og it-branchen ændrer sig hele tiden.« Jasper Juhl, cand.scient. i datalogi. .


Sæt dine kompetencer i spil It-udvikling kræver mange forskellige kompetencer. Derfor er der både humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige it-uddannelser på universiteterne. Det betyder, at du har mulighed for at finde en it-uddannelse, der passer til dine interesser, hvad enten det er at designe, kommunikere, organisere eller programmere. Gennem projekter og valgfag kan du selv præge din uddannelse i den retning, du finder ud af, er den mest spændende for dig. It-uddannede finder job i mange forskellige typer af virksomheder og offentlige arbejdspladser. It-firmaer, banker, regioner og kommuner, produktionsvirksomheder, konsulentfirmaer osv. En it-uddannelse giver dig mange muligheder – også internationalt, og du har stor indflydelse på, hvordan de skal udnyttes.


Flerfaglige it-uddannelser Virksomhederne efterspørger it-medarbejdere, der kombinerer viden om teknologi med indsigt i andre fagområder. Derfor udbyder universiteterne flerfaglige it-uddannelser, der kobler it-viden med kompetencer inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab eller humaniora. Du kan læse flerfaglige it-uddannelser på følgende universiteter: AALBORG UNIVERSITET • Bachelor i informationsteknologi • Informatik • It, kommunikation og medieteknologi • Medialogi • Produkt- og designpsykologi AARHUS UNIVERSITET • Bachelor i it • Digital design


COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL • Information Management IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN • Bachelor i Digitale medier og design • Bachelor i Global Business Informatics • Bachelor i Softwareudvikling KØBENHAVNS UNIVERSITET • Bachelor i kommunikation og it • Bachelor i naturvidenskab og it • Bachelor i it og sundhed ROSKILDE UNIVERSITET • Datalogi • Informatik SYDDANSK UNIVERSITET • Bachelor i International virksomhedskommunikation med et fremmedsprog, IT og webkommunikation • Bachelor i IT og datamanagement


»Det at programmere er logisk tænkning, men mange folk ved ikke, hvad datalogi går ud på. Det er meget mere end computere.« Rikke Bendlin, cand.scient. i datalogi.


Datalogi Datalogiuddannelsen for fokus på principperne bag udvikling af fremtidens software og it-systemer, der både skal være teknisk funktionelle, sikre, effektive og brugervenlige. Datalogi handler først og fremmest om strukturering, analyse, problemløsning og programmering. Via dine valg undervejs kan du også beskæftige dig med f.eks. interaktionsdesign, digitale medier og projektledelse. Erfaringen viser, at datalogi ofte er et godt valg for dem, der kan lide matematik i gymnasiet. Det er en naturvidenskabelig uddannelse. Du kan læse datalogi på følgende universiteter: AALBORG UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET ROSKILDE UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET


»Uddannelsen har givet mig en masse værktøjer, som kan bruges mange steder. Med det har jeg skabt mine egne muligheder og bruger dem af lyst. Det skaber kreativitet.« Kristian Riis, bachelor i musik og informationsvidenskab. .


Informationsvidenskab Informationsvidenskab har fokus på samspillet mellem mennesker og teknologi. Uddannelsen giver analytiske, metodiske og praktiske kompetencer til at vurdere de forandringer, som informationsteknologi medfører for mennesker, virksomheder og samfund. På Informationsvidenskab lærer du f.eks. om kommunikation, organisationer, forretningsforståelse, systemudvikling og design. Det er en humanistisk uddannelse. Du kan læse informationsvidenskab på følgende universiteter: AALBORG UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET


HA/cand.merc. HA/cand.merc. med fokus på datalogi og informationsteknologi handler om samspillet mellem organisationer og it-systemer, virksomheders og samfundets økonomi og om organisationers opbygning og virkemåde. Uddannelsen handler desuden om, hvordan it-systemer indgår i en organisationsudvikling, om design og udvikling af tidssvarende it-systemer m.v. Det er en samfundsvidenskabelig uddannelse. Du kan læse HA/cand.merc. med fokus på datalogi og informationsteknologi på følgende universiteter:


COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL • HA(it) - Erhvervsøkonomi og it • Cand.merc.(it) - IT management and business economics - Information management HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET • HA-IT – Erhvervsøkonomi og it • MSc in Information Management – cand.merc.(it) ROSKILDE UNIVERSITET • HA/Virksomhedsstudier kombineret med datalogi eller informatik SYDDANSK UNIVERSITET • Almen Erhvervsøkonomi (HA) - HA-it


»Det er en bred uddannelse for både forretningsfolk, teknikere, strateger og dem, der vil de mere bløde områder. Den bredde åbner op for utroligt mange muligheder. Og så er det skønt at kunne vælge og vrage mellem gode job med et højt lønniveau« Nada Maria El-Tal, cand.merc.(dat).


Civilingeniør Civilingeniøruddannelserne i it har fokus på udvikling af avanceret software. Uddannelserne har udgangspunkt i teknisk videnskab og naturvidenskab, herunder specielt matematik. Civilingeniøruddannelserne sigter mod løsning af konkrete tekniske problemstillinger – lige fra idéudvikling og kravspecifikation over design, optimering og implementering til produktion, drift og vedligehold. Du kan læse til civilingeniør med fokus på it på følgende universiteter:


AALBORG UNIVERSITET • Elektronik og IT • Innovativ Kommunikationsteknik og Entrepreneurship • Internetteknologier og computersystemer • IT, Kommunikations- og Medieteknologi • Softwareingeniør AARHUS UNIVERSITET • Teknisk it DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET • It og Kommunikationsteknologi • Matematik og Teknologi • Softwareteknologi SYDDANSK UNIVERSITET • Lærings- og oplevelsesteknologi • Robotteknologi • Velfærdsteknologi


It-kandidatuddannelser It-kandidatuddannelser giver dig mulighed for at kombinere en bacheloruddannelse med en it-overbygning. Du får en flerfaglig uddannelse med indsigt i it-teknologi, organisation og interaktionsdesign i forskellig grad alt efter den valgte uddannelses fokus, og du skaber din egen faglige profil ved at lægge it til din bachelor. Du kan vælge en it-overbygning med baggrund i mange forskellige bacheloruddannelser på følgende universiteter:

»It er jo i alt, og det er det kreative og det brugermæssige i it, jeg brænder for.« Katja Lund, cand.it.


AALBORG UNIVERSITET Cand.it.-uddannelse i: • Informationsarkitektur • Interaktive digitale medier • IT-ledelse • Oplevelsesdesign / Emotional Design • Software Development • Softwarekonstruktion • Spilprogrammør AARHUS UNIVERSITET • It-produktudvikling Cand.it.-uddannelse i: • Audiodesign • Digital design • Informationsvidenskab DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET • Digitale Medieteknologier • Informationsteknologi • Matematisk Modellering og Computing • Telekommunikation


HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Cand.it.-uddannelse i: • It, kommunikation og organisation IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Cand.it.-uddannelse i: • Digital design og kommunikation • E-business • Medieteknologi og spil • Softwareudvikling og -teknologi KØBENHAVNS UNIVERSITET • Bioinformatik • eScience • It og kognition SYDDANSK UNIVERSITET Cand.it.-uddannelse i: • IT Product Design • Webkommunikation


Læs mere og find link til uddannelsernes egne hjemmesider på www.futurepeople.dk. Du kan også kontakte universiteterne direkte. AALBORG UNIVERSITET www.aau.dk – 9940 9440 AARHUS UNIVERSITET www.au.dk – 8942 1111 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL www.cbs.dk – 3815 2710 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET www.dtu.dk – 4525 2525 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET www.asb.dk – 8948 6688 IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN www.itu.dk – 7218 5240 KØBENHAVNS UNIVERSITET – www.ku.dk – 3532 2626 ROSKILDE UNIVERSITET www.ruc.dk – 4674 2000 SYDDANSK UNIVERSITET – www.sdu.dk – 6550 1000


»Efter de første fem semestre på uddannelsen, valgte jeg at specialisere mig i signalbehandling af lyd og billeder. Det, jeg brænder for, er helt klart det at arbejde med nye problemstillinger og metoder. Jeg elsker det kreative element i mit arbejde.« Mads Græsbøll Christensen, civilingeniør og forsker.


www.futurepeople.dk

Dec. 2010

Aalborg Universitet Aarhus Universitet Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen, Aarhus Universitet IT-Universitetet i København it-vest - samarbejdende universiteter Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet

Future People - it-uddannelser på universitetet  

It er med, når der skabes forandring inden for alle områder i samfundet. Derfor er der fremtid i en it-uddannelse, og derfor kalder vi it-st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you