Page 1

PRESENTACIÓ PROJECTE U.E. BALSARENY FUTBOL BASE TEMPORADA 2011-12 i POSTERIORS

1


Escola de futbol - Unió Esportiva Balsareny-

Presentació projecte temporada 2011-2012 El nostre projecte 1. Objectius generals • Fer una escola model de futbol base amb una filosofia clara de club. • Transmetre valors i hàbits socials. • Fomentar conductes elementals. • Ajudar els pares en l’educació esportiva dels seus fills/es. 2. Metodologia • Treball en equip. • Criteris unificats a tots els nivells. • Programa d’objectius i continguts a aconseguir. • Propostes d’activitats. • Avaluació i millora contínua. 3. Organització Per tal de poder gestionar totes les àrees de l’escola es necessiten bons professionals en llocs estratègics i una gran col·laboració dels pares.

Area Esportiva (Professionals)

Area Administrativa (Pares)

4. Organigrama general

ADMINISTRACIÓ Francesc Llimargas

DELEGAT JUNTA U.E BALSARENY Albert Bertran

DIRECCIO ESPORTIVA Toni Bonillo

Area Administrativa (Pares)

LOGÍSTICA

INICIACIÓ (MINIS) ENTRENADORS DELEGATS

PREBENJAMINS ENTRENADORS DELEGATS

FISIOTERAPEUTES

TRESORERS/ES EQUIPS

BENJAMINS ENTRENADORS DELEGATS

ENTRENADORS ESPECÍFICS

COMUNICACIÓ Joan Sorroche

ALEVINS ENTRENADORS DELEGATS

PREPARADOR FÍSIC

2


5. Planificació d’equips Per a la temporada 2011-2012 tenim la següent previsió. Aquesta pot variar en funció dels nens/es que es puguin incorporar: Iniciació (minis)

Prebenjamí B

Prebenjamí A

Benjamí B

Benjamí A

Edat

4-5 anys P4 / P5

6 anys 1r primària

7 anys 2n primària

8 anys 3r primària

9 anys 4t primària

Competició

Sense competició

Consell Esportiu

Consell Esportiu

Consell Esportiu

Federació Catalana Futbol

10-11 5è i 6è primària Federació Catalana Futbol

Horaris entrenaments

Dilluns i dimecres 17:1518:15

Dilluns i dimecres 18 - 19.30 h.

Dilluns i dimecres 18 - 19.30 h.

Dimarts i Divendres 18 - 19.30 h.

Dimarts i Divendres 18 - 19.30 h.

Dimarts i divendres 18 - 19.30 h.

Dissabtes 12 h. matí Vanessa Sánchez

Dissabtes 11 h. matí Moisès García

Dissabtes 12 h. matí Xavi Izquierdo

Dissabtes 11 h. matí

Dissabtes 10 h. Mati

Xavi García

Toni Bonillo

Horaris partits casa Entrenadors

Aleví A

Delegat

Els criteris per assignar els nens/es a l’equip, en el cas de les categories que tenen A i B, seran: • • •

1r criteri o criteri general: edat (equip B 1r any / equip A 2n any). 2n criteri: necessitat per formar o completar equips. En aquest cas es pujarien a l’equip de 2n any jugadors/es en funció de les seves característiques i/o nivell esportiu. 3r criteri: possibilitat que alguns jugadors/es puguin anar puntualment a l’equip A o B de la mateixa categoria si les circumstàncies ho requereixen.

6. Quotes i cobraments • Un sol pagament de 180 € a l’inici de temporada. 180 € • Dos pagaments de 95 € al setembre i al febrer. 190 € • Cinc pagaments de 40 € al setembre, novembre, gener, març i maig. 200 € • Deu pagaments mensuals de 20 €. 200 € 7. Material i indumentària esportiva Amb la quota es proporcionarà als jugadors la roba d’entrenament i l’equipació dels partits. Serà obligat per a tots els esportistes utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita la UE Balsareny. En cas de pèrdua s’haurà de reposar a càrrec propi. 8. Normativa (Reglament de Règim Intern) Els jugadors (nens i nenes) Els nens i nenes adquireixen la condició d’esportistes de l’Escola de futbol UE Balsareny, en el moment que s’inscriuen voluntàriament en ella. L’objectiu fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones, social i moralment mitjançant la pràctica de l’esport. Els nens/es es comprometran a: •

Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu. Tot això es consideren factors importants per ajudar a adquirir autodisciplina i sentit de la responsabilitat personal.

3


• • • •

Respectar els entrenadors i el grup de treball assignat ha de ser un tret fonamental de l’esportista en el seva estada a l’Escola. Caldrà comunicar l’absència a entrenaments i competicions via telefònica al seu entrenador d’equip, com a compromís de responsabilitat. Obligatorietat per a tots els esportistes d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita l’UE Balsareny. En cas de pèrdua s’haurà de reposar a càrrec propi. El comportament de tots i cada un dels esportistes ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No han d’oblidar mai que són integrants de l’Escola representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.

El comportament dels esportistes es regularà mitjançant les Normes Generals de Convivència que han de conèixer, respectar i complir. Per tal que les normes de convivència es portin a terme, es formarà un Comitè integrat per l’entrenador, Director esportiu, Administrador i un representant del pares i mares. Pares/mares o tutors legals Els pares/mares o tutors legals dels esportistes, són una part molt important i necessària per el correcte funcionament de l’Escola per a poder assolir els objectius educatius i esportius fixats. En el moment que inscriuen voluntàriament els seus fills a l’escola de futbol UE Balsareny, adquireixen els següents compromisos: • •

• •

Procurar l’assistència dels seus fills a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’Escola, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola. El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, tant en els entrenaments, com de forma especial, en la competició, mostrant en tot moment el respecte i l’educació propis de la filosofia que vol promoure l’Escola. No han d’ oblidar mai que són integrants de l’Escola, representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa. Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills/es (esportistes) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli. Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers el funcionament de l’Escola ha de dirigir-se al Director esportiu o Administrador, essent aquests els encarregats de tractar i resoldre’ls, amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible. Es important que sàpiguen que la inscripció del seu fill/a no inclou l’elecció d’equip o entrenador. La inscripció inclou l’ensenyament i aprenentatge del futbol i aspectes col•laterals de formació personal dels jugadors.

El comportament dels pares i mares es regularà mitjançant les Normes Generals de Convivència que han de conèixer, respectar i complir. Per tal que les normes de convivència es portin a terme, es formarà un Comitè integrat per l’entrenador, Director esportiu, Administrador i un representant del pares i mares. El Futbol Base de la Unió Esportiva Balsareny forma part de la Federació Catalana de Futbol i es regeix per les seves normes que haurem de respectar en tot moment.

Per qualsevol aclariment us podeu dirigir a: Francesc Llimargas (620037870), Toni Bonillo (653998240), Joan Sorroche (657339469)

4

Presentació del projecte  
Presentació del projecte  

Presentació del projecte per a la temporada 2011-12

Advertisement