Presentació

Page 1

FUTBOL BASE U.E. BALSARENY ESCOLA MODEL 2011-2015


AGENDA

Model Escola (F.Llimargas-J.Sorroche) Model Esportiu (T.Bonillo) Conclusions (Tots) Precs i preguntes


OBJECTIUS Continuar i millorar l’escola de futbol Fer una escola model de futbol base Transmetre valors socials Fomentar conductes elementals Ajudar als pares a l’educació esportiva del fill Assegurar-nos que els nens aprenguin i disfrutin


METODOLOGIA Establir un estil propi de gestió, un model de treball: Treball en equip Criteris d’entrenament unificats Programa de continguts específics Propostes d’activitats Avaluació contínua


ORGANITZACIÓ Per tal de poder gestionar totes les àrees de l’escola es necessiten bons professionals en l’area esportiva i una gran col·laboració dels pares en l’àrea administrativa.

Àrea Esportiva (Professionals)

Àrea Administrativa (Pares)


ORGANIGRAMA GENERAL GERENT Francesc Llimargas

DELEGAT JUNTA U.E BALSARENY Albert Bertran

DIRECCIÓ ESPORTIVA Toni Bonillo

INICIACIÓ (MINIS) ENTRENADOR

PREBENJAMINS ENTRENADORS

ADMINISTRACIÓ Pares

LOGÍSTICA

ENTRENADORS ESPECÍFICS

TRESORERS/ES EQUIPS

BENJAMINS ENTRENADORS

PREPARADOR FÍSIC

COMUNICACIÓ Juan Emili Sorroche

ALEVINS ENTRENADORS

FISIOTERAPEUTES

DELEGATS CAMP


DETALL ÀREA ESPORTIVA


ÀREA ESPORTIVA

MINIS ENTRENADOR ?

DIRECTOR ESPORTIU Toni Bonillo PRE-BENJAMINS

BENJAMINS

COORDINADOR/A Moisès Garcia

COORDINADOR/A (Xavi Garcia)

PRE-BENJAMÍ “A”

PRE-BENJAMÍ “B”

BENJAMÍ “A”

BENJAMÍ “B”

ENTRENADOR Moisès Garcia

ENTRENADORA Vanessa Sanchez

ENTRENADOR (Xavi Garcia)

ENTRENADOR Xavi Izquierdo

DELEGAT/DA X

DELEGAT/DA X

DELEGAT/DA X

DELEGAT/DA X

ALEVINS ENTRENADORS/ ESPECÍFICS

ENTRENADOR Toni Bonillo DELEGAT/DA X


ÀREA ESPORTIVA DIRECTOR ESPORTIU Toni Bonillo

ENTRENADOR/A DE PORTERS

PREPARADOR/A FÍSIC/A

X

X

ÀRBITRE CONSELL

GESTIÓ ACCESOS CAMP I MATERIAL PARTITS

J.Moreno (A.Ambròs)

X

FISIOTERAPEUTA X

SENYALITZACIÓ CAMP X


DETALL ÀREA ADMINISTRATIVA


ÀREA ADMINISTRATIVA GERENT Francesc Llimargas

TRESORERS/ES PRE-BENJAMNIS BENJAMINS ALEVINS

LOGÍSTICA ROBA MATERIAL ESPONSORS

COMUNICACIÓ Joan Sorroche

DELEGATS PRE-BENJAMINS BENJAMINS ALEVINS


TRESORERS Cobraments (quotes) Pagaments (Ă rbitres, entrenadors) Activitats anuals

Loteria Paneres Etc.


LOGÍSTICA Material Esportiu Espónsors Roba


COMUNICACIÓ Federació (fitxes) Comunicació entre clubs (horaris) Web Actes oficials Activitats lúdiques


DELEGATS

Coordinar convocatòries partits Controlar fitxes dels jugadors Vetllar pel bon comportament en el partit Recollir l’acta del partit Comunicar els resultats Fer l’estadística bàsica del partit Reportar de qualsevol incidència


DETALL PRESSUPOST ANUAL


PRESSUPOST ANUAL INGRESSOS (objectiu 5+1

QUOTA

MESOS

TOTAL

5 EQUIPS x 10 NENS = 50 NENS (2000-2005)

20€ MES (- descomptes)

10

10.000€

1 EQUIP MINI x 10 NENS = 10 NENS (2006-2007)

5€ MES (- descomptes)

10

equips) (SETEMBRE-JUNY)

500€

(SETEMBRE-JUNY)

AJUNTAMENT

500€

PUBLICITAT

500€

LOTERIES

500€

CONSELL

500€

TOTAL

12.500€

COMPARATIVA QUOTES COMARCA BAGES (90% APROXIMADES) GIMNÀSTIC

450€

SANTPEDOR

300€

NAVÀS

300€

SANT JOAN

275€

SALLENT

270€

BALSARENY

200€


PRESSUPOST ANUAL DESPESES

PREU

TOTAL

ENTRENADORS (Pot haver-hi 2on entrenador però en el mateix pressupost)

5

100€ mes (10€ nen)

5000€

ENTRENADORS VARIS (Minis, Porters, Fisio, Etc.)

3

50€ mes

1500€

ARBITRATGES

75 partits

20€ mitjana F-C

1500€

VESTUARI ESPORTIU

60 persones

25€ mitjana

1500€

FITXES + MÚTUA

60 fitxes

10€ mitjana

600€

MATERIAL ESPORTIU

6 equips

100€ equip

600€

DIRECCIÓ ESPORTIVA

1

50€ mes

500€

RESERVA (Extres, imprevistos,etc)

1300€

TOTAL

12.500€

RELACIÓ PREU HORA ENTRENADOR PRINCIPAL

200 hores any

5€ hora

DIRECCIÓ ESPORTIVA

100 hores any

5€hora

ENTRENADORS VARIS

100hores any

5€ hora

NENS

200 hores any

1€ hora


MODEL ESPORTIU


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA

Direcció esportiva

•Filosofia de club •Objectius i Criteris comuns •Metodologia treball comú •Coordinació en tots els àmbits

Pares Mares Jugadors

•Treball en equip

Equip d’entrenadors

Reglament Règim Intern


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Treballar conjuntament per aconseguir els objectius generals del nostre projecte esportiu: pares, entrenadors, jugadors/es...


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Definir estil o filosofia de joc a nivell de club


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Definir sistemes de joc possibles que s’adaptin OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA millor al nostre estil o filosofia de joc


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Planificar els objectius i continguts de les diferents OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA etapes/categories/equips a nivell general

Tàctica

Prepara ció física

Prebenjamenis Benjamins Alevins

Tècnica

Valors i normes


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Planificació general de la temporada: objectius, horaris, tasques...


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Planificació equips: criteris OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA (edat, nivell, necessitats...), jugadors que poden pujar i baixar d’equip, etc. EQUIPS

PREBENJAMINS

BENJAMINS

ALEVINS

INFANTILS

ENTRENADORS DELEGAT JUGADORS

ENTRENADORS DELEGAT JUGADORS

ENTRENADORS DELEGAT JUGADORS

ENTRENADORS DELEGAT JUGADORS

•1r criteri o criteri general: edat (equip B 1r any / equip A 2n any). •2n criteri: necessitat per formar o completar equips. En aquest cas es pujarien a l’equip de 2n any jugadors/es en funció de les seves caràcterístiques o nivell. •3r criteri: possibilitat que alguns jugadors/es puguin anar puntualment a l’equip A o B de la mateixa categoria si les circumstàncies ho requereixen.


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Metodologia d’entrenament: definir el tipus d’entrenament, unificar criteris...


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Unificar criteris partits: objectius, canvis, etc

PUNTUALITAT

RUTINES

ESCALFAMENT

PARTITS

CANVIS

OBJECTIUS

TÀCTICA


OBJECTIUS ÀREA ESPORTIVA Formació tècnics i entrenadors


PERFIL DE L’ENTRENADOR Títol d’entrenador 1er, diplomats en educació física. Capacitat docent i bon comunicador Responsable i organitzat Puntual i correcta indumentària Treballador en equip Proper


NORMATIVA INTERNA

Ju g

ad or s/

Pares, mares familiars

es


CONCLUSIONS


CONCLUSIONS 1.

2. 3.

4.

Donar les gràcies a tothom que ha fet posible que hi hagi una escola de futbol a Balsareny amb més de 40 nens (no hi ha cap club al poble igual en número de nens): U.E. Balsareny, “Ajuntament”, Gerent (Alex), col.laboradors, entrenadors, pares i nens. Hem de continuar endavant perquè aquest llegat no es perdi i intentar millorar-lo progressivament. La millora consisteix en establir una filosofia d’escola on l’educació esportiva del nen i els valors siguin prioritaris. Que els pares estiguin orgullosos i que el nen disfruti de l’esport i del futbol. Consolidar aquest model per molts anys i que arribi a ser un referent al poble i a la comarca.


PRECS I PREGUNTES


MOLTES GRÀCIES Volem agrair la feina feta a dues persones que han treballat molt per tenir l’actual model d’escola: Alex Cañete Jonatan Moreno


WEB

Mantenir-la actualitzada. Fer-la per equips. Els delegats donen les actes dels partits al coordinador de comunicació per poder-les posar a la web. Imatges actualitzades (fotos i vídeos) demanant la col·laboració dels pares que enregistren o fotografien els partits. Apartats d’informació general del club i d’informacions específiques per equips.


QUOTES Tipus

Pagament

Mesos

Descompte

Quota

Anual (domiciliada-comptat)

180€

Setembre

10€

18€

Semestral (domiciliada-comptat)

95€

Setembre Febrer

5%

19€

Bimensual (domiciliada-comptat)

39€

Setembre (cada 2)

2,5%

19,5€

Mensual (comptat)

20€

Cada mes

-

20€

Minis Anual (domiciliada-comptat)

45€

Setembre

10%

4,5€

Minis Semestral (domiciliada-comptat)

25€

Setembre Febrer

-

5€