Page 1


SERIA D - SERIA X (PCI) Rozwiązanie składa się z trzech elementów: monitorów sieciowych LG, zestawu karty PCI* i głównego komputera PC*. Karta PCI jest instalowana w głównym komputerze PC. Dzięki temu do jednego głównego komputera PC można podłączyć do maksymalnie 5 monitorów sieciowych LG. Dodanie kolejnej karty PCI umożliwi podłączenie kolejnych 5 monitorów sieciowych LG do tego samego komputera głównego PC. Z użytkownikiem pracującym na głównym komputerze PC, to w sumie 11 stanowisk podłączonych do jednego komputera PC!


Mobilna Pracownia NTT w technologii Intel ClassmatePC Inteligentnie zaprojektowany do pracy w szkole z dziećmi i łatwy w użyciu dla Nauczyciela, ECO-System łączący komputery i specjalne oprogramowanie sterujące, dedykowany do edukacji wczesnoszkolnej i nowej podstawy programowej. Dodatkowo Pracownia może być wyposażona w oprogramowanie do prowadzenia lekcji najbardziej popularnych wydawnictw edukacyjnych działających w Polsce.


CZYM JEST Mobilna Pracownia ? Schemat systemu


Laptopa wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela – JAKO CENTRUM ZARZADZANIA LEKCJĄ

Certyfikowanego routera do bezprzewodowej transmisji danych Odpowiedniej ilości netbooków uczniowskich Entete 8, 9’ wyposażonych w oprogramowanie uczniowskie w zależności od ilości uczniów w klasie

Szafki mobilnej, w której można ładować i przechowywać komputery


Tablica interaktywna czyli Efektywny proces aktywnego przyswajania wiedzy Tablica interaktywna SMART Board ma dużą, interaktywną powierzchnie, za pomocą której nauczyciele oraz uczniowie mogą przeszukiwać zasoby sieciowe, przedstawiać prezentacje naukowe czy tez odbyć wirtualna podróż. Pomaga ona budować motywacje uczniów oraz ich osiągnięcia poprzez uczynienie z nauki opartej na poszukiwaniu odpowiedzi, niezwykłego dynamicznego doświadczenia.

Kluczem do tego wszystkiego jest dotyk. Wystarczy tylko dotknąć powierzchni z wybranym elementem menu czy ikona. Do robienia notatek wystarczy pióro lub własny palec.


Kontakt ze wszystkimi uczniami Tablica interaktywna SMART Board zaspokaja wymagania związane zarówno z wizualnym jak i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się. Uczniowie widza duże, kolorowe i dynamiczne obrazy, a także mogą wchodzić w fizyczne interakcje z materiałem poprzez przesuwanie liter, liczb, słów i obrazów za pomocą swoich rak. Uczniowie o specjalnych potrzebach mogą łatwo zobaczyć i odczytać informacje - mogą dotykać powierzchni tablicy, chociaż nie maja dostatecznych umiejętności motorycznych, aby korzystać z komputerowej myszy.


Prezentacja OFEK  

Prezentacja OFEK