bulletinen Nr 1-2022

Page 1

bulletinen DUV

satsar på kondition, styrka och uthållighet

Nr 1/2022

JANUARI TEMA

Motionsglädje och hälsa

Reumaföreningen firar 50 år

Tips för vård och lindring av pollenallergi och atopisk hud

Nya hörselrådgivare behövs! Vill du bli hörselrådgivare?

Världsautismdagen 2 april Nominera Årets Autismkämpe 2022

sidorna 26 - 27

sidan 16

sidan 18

En tidning från Ålands handikappförbund


Ålands handikappförbund

Innehåll nr 1/2022

Verksamhetsledaren Den välkomnande och inkluderande arbetsplatsen Att känna sig nervös första dagen på nya jobbet är helt naturligt. Som ny på jobbet är det mycket att sätta sig in i. Förutom att du ska förstå och behärska dina nya arbetsuppgifter ska du komma in i arbetsplatsens unika kultur. Men kom ihåg att det finns stor förståelse för det, för alla har varit nya någon gång. En lugnande tanke är att du faktiskt valts ut som en av många sökande för att just din kompetens och dina förmågor var vad din nya arbetsgivare sökte. Den välkomnande och inkluderande arbetsplatsen har stora samhällsvinster - fler kan komma in i arbetslivet, kompetenser och färdigheter tas till vara och fler kan arbeta längre, det leder till ett hållbart arbetsliv. Det ger företag ökade möjligheter att stärka sin konkurrenskraft och för individen en möjlighet till försörjning och självförverkligande. En nyckel för att trivas är att skapa goda relationer med ett samhälle för alla. Denna vision, ett samhälle för alla, definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som Ålands lagting antagit den 10 juni 2016. Konventionen förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhället. Det tydliggörs även vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för människor med funktionsnedsättningar och

Det här är Ålands handikappförbund Ålands handikappförbund

6 7

Föreningen Vårt Hjärta

8 9

Förbundets ungdomsråd

• Personligt ombud • Dialog 2022 • Föreningarnas jubileumsadresser och kondoleanser Catrin Schönberg är vår nya verksamhetsledare

LAKU - Familjerehabilitering

familjerehabilitering för unga och deras familjer

Ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhället. FN-konventionen, antagen av Ålands lagting 10.6. 2016

hur dessa människor ska vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Samlad kraft Vi, Ålands handikappförbund och dess medlemsföreningar, är ett stort antal som slutit oss samman för att agera med samlad kraft. En av våra viktigaste uppgifter är att försöka påverka och motivera politiker, myndigheter och arbetsgivare till att arbeta med att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar, så att alla kan delta i samhället på lika villkor. Vi hoppas att regeringen, kommunerna och fler arbetsgivare tar del av vår vision – att tillsammans skapa den välkomnande och inkluderande arbetsplatsen.

Text och original Gunilla G Nordlund, redaktör Annonsförsäljning North Media Pärmbild Ålands handikappförbund Foton Om inget namn anges, Ålands handikappförbund Tryckning Tidningstryckarna på Åland Ab

Kontakt Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn

Fixtjänst

Samla alla arbetsgivarorganisationer i en pool - en åländsk jobbkanal

mottagningen vid ÅHS

14 Ålands Synskadade Teknik inte bara "för att" 15 Demensföreningen på Åland Det här vill vi aldrig mista! 16 Ålands Hörselförening Vill du bli vår nya hörselrådgivare? 17 Ålands Neurologiska förening Sara är ny verksamhetsledare 18-19 Ålands Autismspektrumförening

• Föreläsning, "Supermamsen" • Årets Autismkämpe 2022

20-21 Ålands Reumaförening • 50-års jubileum • Hjälpmedelscentralen

22-23 Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda • Föreläsning med Lasse Mattila

• YAM-projektet

24-25 De Utvecklingsstördas Väl på Åland Glädjefyllt men också allvar när DUV gympar 26-27 Andning & Allergi Åland Bästa tipsen för pollenallergi och atopisk hud 28 TagMole - åländsk uppfinning baserad på

Utebliven tidning? Bulletinen distribueras till alla hushåll och företag som inte tackat nej till reklam. Om du inte fått tidningen, mejla reception@handicampen.ax Ansvarig utgivare Ålands handikappförbund r.f.

Ungas röster förs fram genom rådet

10 Ålands handikappförbund Pussel-illustrationerna ställs ut i kommunbiblioteken 11 Diabetesföreningen Friskvårdsbiljetter och höstgåva 12-13 Ålands Cancerförening Personalteamet på onkolog- och hematolog

Per Leino Verksamhetsledare

bulletinen

2

2-3 4-5

beprövad metod

Bärkraft Förbundet är medaktör i nätverket Bärkraft där vi särskilt arbetar för att förverkliga hållbarhetsagendans delmål 1 och 2:

Delmål 1: Alla mår bra och får utvecklas Delmål 2: Alla är trygga och kan vara delaktiga i samhället

Facebook Gilla Ålands handikappförbund på facebook och dela gärna våra inlägg

Nyhetsbrev Nu kan du e-post-prenumerera på förbundets nyhetsbrev med information om de viktigaste nyheterna och evenemangen. Registrera dig på www.handicampen.ax

│ www.handicampen.ax │  fornamn.efternamn@handicampen.ax │

018-22 360


Ålands handikappförbund

Förbundet Ålands handikappförbund är en intresseorganisation som arbetar för personer med funktionsnedsättning på Åland. Vår huvudsakliga uppgift är påverkansarbete. Vi bevakar och främjar mänskliga rättigheter i enlighet med Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med medlemsföreningar, myndigheter och andra organisationer för ett samhälle där alla kan delta fullt ut.

Förbundet sprider information i samhället om frågor som berör personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, exempelvis genom projekt, föreläsningar och olika informationstillfällen.

www.handicampen.ax Förbundet håller öppet

Måndag – Torsdag kl. 9-15, Fredag kl. 9-13

Vi finns på kansliet Per Leino, vik. verksamhetsledare Telefon 040 189 7421 per.leino@handicampen.ax

Harriet Storsved, personligt ombud Telefon 040 189 7474 harriet.storsved@handicampen.ax

Anette Fredriksson, ekonomiansvarig Telefon 040 189 7449 anette.fredriksson@handicampen.ax

Iréne Johansson, byråsekreterare/­receptionist Telefon 22 360 reception@handicampen.ax

Gunilla G Nordlund, kommunikatör Telefon 040 189 7431 gunilla.nordlund@handicampen.ax

Emilia Liesmäki, rättighetsutbildare Telefon 040 189 7431 emilia.liesmaki@handicampen.ax

Förbundsstyrelsen & medlemsföreningarna Ålands handikappförbunds styrelse består av en representant från varje medlemsförening. Styrelsemedlemmar 2022, ordinarie/suppleant: Ålands handikappförbunds styrelse består av en representant från varje medlemsförening. Styrelsemedlemmar 2022, ordinarie/suppleant: • • • • • • • • • • • •

Pia Grüssner/Aija Horwood, Ålands Hörselförening Viveka Landgärds/Kjell Sipinen, Ålands Neurologiska förening Anna Hedenberg/Josefin Jansson, De utvecklingsstördas väl på Åland Jan Salmén/Bo-Sture Sjölund, Ålands Cancerförening Dan Backman/Kitty Andersson, Föreningen Vårt Hjärta Henrik Lagerberg, ordförande/Johan Wickström, Intresseföreningen för psykisk hälsa - Reseda Minna Mattsson/Robert Rosenholm, Diabetesföreningen på Åland Mona Eriksson/Ulla Andersson, Ålands Reumaförening Sanna Söderlund/Rolf Söderlund, Ålands Synskadade Irmeli Eriksson/Carita Johansson, Andning & Allergi Åland Mikael Staffas/Gudrun Gudmundsen, Demensföreningen på Åland Sonja Winé, viceordförande/Gun Lagerberg, Ålands Autismspektrumförening

Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda r.f. Demensföreningen på Åland r.f.

Ålands Hörselförening r.f.

Diabetesföreningen på Åland r.f.

Föreningen Vårt Hjärta r.f.

Andning & Allergi Åland r.f.

Ålands Neurologiska förening r.f.

Ålands Autismspektrumförening r.f.

Ålands Synskadade r.f.

Ålands Cancerförening r.f.

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.

Ålands Reumaförening r.f.

3


Ålands handikappförbund

Gratis stödtjänst. Personligt ombud, Harriet Storsved, arbetar för dig!

Personligt ombud - en medvandrare Ibland känns samhällets stödnätverk som en djungel. Det kan vara både ensamt och svårt att ta sig igenom den. Då kan du få hjälp av mig! Jag informerar dig om samhällets servicetjänster och dina rättigheter. Jag arbetar på uppdrag av dig och du bestämmer vad vi ska fokusera på.

Exempel på frågor jag kan hjälpa dig med • • • • • • • •

stöd du kan ansöka om för att delta i samhället på lika villkor som andra vilken instans som är rätt för dig att ansöka service och stöd från vad du ska göra om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut information om sociala rättigheter och förmåner stöd och hjälp vid myndighetskontakter som till exempel FPA, med flera medverka i dina möten hos myndigheter och vårdgivare stödande samtal och coachning som fokuserar på dina styrkor samarbete med SAMS juridiska verksamhet (Samarbetsförbundet kring funktionshinder - en intresseorganisation inom det finlandssvenska funktionshinderfältet).

Kontakt:

Harriet Storsved, personligt ombud telefon 040 189 7474 harriet.storsved@handicampen.ax

Exempel på en situation när personligt ombud kan vara till hjälp A är en riktig klippa på arbetsplatsen där hens specialkunnande behövs och hen är mycket uppskattad av kollegorna. Alla på jobbet vet att A ställer upp i vått och torrt. A trivs väldigt bra både med arbetsuppgifterna, kunderna och arbetskamraterna men under de senaste åren har hen blivit trött och sjuk. A har slussats till många olika läkare och varit tvungen att vara sjukskriven under kortare och längre perioder vilket har gett behövlig vila men också lett till kraftigt försämrad ekonomi. I takt med att sjukskrivningarna förlängts otaliga gånger börjar A känna sig alltmer utanför samhället och det blir svårt att ta sig ut ur hemmets trygga vrå.

Så småningom upphör A:s rätt till sjukdagpenning. Hen får avslag på sin ansökan om rehabiliteringsstöd men A är inte frisk och kan inte arbeta även om det är hens högsta önskan att återvända till jobbet. Den redan dåliga ekonomin försämras ytterligare och hen är tvungen att dra sig ur alla sammanhang som medför minsta lilla kostnad. A känner sig vilsen. Hen oroar sig över vacklande hälsa och försämrad ork och därtill skäms hen över sin ekonomiska utsatthet. I postlådan börjar breven med fönsterkuverten samlas på hög. A oroar sig mycket över att hen antagligen har gått miste om någon förmån eller

deadline när hen inte förmått sig öppna de opersonliga men viktiga kuverten. I sin yrkesroll är A van att ringa svåra samtal men i nuläget är det omöjligt att orka kontakta en enda myndighet eller vårdgivare som kanske skulle kunna hjälpa. A har inte krafter att fokusera på rehabiliteringen och tillfrisknandet blir lidande på grund av kaoset runt omkring som stjäl all energi. A behöver hjälp. A behöver hjälp att hitta den röda tråden och samla styrfart för att lyckas komma på fötter igen.

ANNS FOT-SUPPORT Ann Gustafsson leg.med.fotvårdare

Inlägg, Fot- och gånganalyser, Medicinsk fotvård annsfot@gmail.com

ANNS Fot-Support

annsfot_support

Östra Esplanadgatan 7 • tel. 16 450 4


Ålands handikappförbund

Dialog 2022

Pussel

En annorlunda barnbok om rättigheter

Den 9 - 10 februari arrangeras Dialog 2022 av utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering. Även detta år samlar utbildningsbyrån ett brett smörgåsbord av föreläsare som kommer att föreläsa på temat lära för framtiden. Seminariet hålls på Alandica kultur och kongress och anmälningen har öppnat. Sista anmälningsdag är 28 januari 2022. Anmäl ditt deltagande via hemsidan: www.utbildning.ax/dialog-2022 Ålands handikappförbund är utställare på Dialog 2022 där vi arrangerar två föreläsningar och en workshop den 10.2 på eftermiddagen. Föreläsningarna och workshopen är kopplade till vår barnbok Pussel som handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi vågar benämna funktionsnedsättningar med deras rätta namn. Det är när man gömmer undan sjukdomar och funktionsnedsättningar som de blir skamfyllda. Redan i tidig ålder påverkas barnen av sin omgivning och samhällets inställning. Vi måste tidigt i livet komma till insikt att vi alla är olika och alla lika mycket värda. Alla ska kunna vara delaktiga i allt vi gör.

Utgivare Ålands handikappförbund Författare Karin Erlandsson Illustratör & layoutare Hannamari Ruohonen Pussel är en bok som på ett empatiskt sätt berättar att alla människor är olika och alla är lika mycket värda. Djuren i berättelsen har olika funktionsnedsättningar. Att prata om funktionsnedsättningar ska vara något helt naturligt.

Vi formas ofrånkomligen av det samhälle vi lever i, och därför är det så viktigt att hålla fast i den öppenhet och respekt för andra människor som barn ofta har naturligt. Vi behöver också våga prata om att vi är olika, men när vi gör det utgå från att vi alla är precis lika mycket värda. Vi hoppas att bokens berättelse leder till intressanta frågor och diskussioner bland barn och vuxna/personal inom förundervisningen, och blir ett hjälpmedel när den nya läroplanen för barnomsorgen på Åland implementeras. Pussel distribueras gratis till alla åländska daghem med förundervisning. Förhoppningsvis ska boken också få spridning utanför Åland i hela det svenskspråkiga i Norden. Barn och personal inom barnomsorgen har medverkat i bokarbetet och föreningar har fungerat som bollplank. I samband med utbildningsbyråns fortbildningstillfälle Dialog 2022 arrangerar Ålands handikappförbund en workshop om boken för personal i barnomsorgen.

Alla vi djur i boken finns som klippdockor på www.handicampen.ax Du kan skriva ut oss på papper och färglägga oss!

Pyssel och info Här hittar du pyssel och lite annat smått och gott som är bra att veta:

Våga prata öppet om funktionsnedsättningar

www.handicampen.ax

Dialog 2022, 10.2 kl. 12.30 - 14.10 Program med reservation för ändringar pga pandemiläget. •

Elias Vartio, juridiskt ombud vid SAMS/Samarbetsförbundet kring funktionshinder talar om rättighetsperspektivet

Christian Johansson, klinikchef för Ålands hälso- och sjukvårds barn- och ungdomsklinik talar om vikten av att våga prata om sin funktionsnedsättning utan skam.

Därefter följer en tillhörande workshop för Pussel på ca 50 minuter med handledning av handikappförbundets personal för hur boken kan användas i barnomsorgen. Jobbar du inom barnomsorgen/förundervisningen men har inte fått boken? Kontakta oss på info@handicampen.ax

Ålands handikappförbund saknade en bok för barn om FN:s funktionsrättskonvention och allas lika rättigheter. Pussel är en bok utöver det vanliga utbildningsmaterialet - en fängslande, vacker bok som barnen själva vill läsa.

Så här får du tag på ditt eget exemplar av Pussel Pussel kan lånas från stadsbiblioteket och alla åländska kommunbibliotek. Du kan också köpa ditt eget exemplar från de lokala bokhandlarna.

Kontakt, ansvarig utgivare Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, Mariehamn Telefon 018 22 340, info@handicampen.ax Boken har förverkligats med stöd av Ålands kulturdelegation med anledning av Åland 100 jubileet Svenska kulturfonden Föreningen Konstsamfundet r.f. William Thurings Stiftelse

Föreningarnas jubileumsadresser och kondoleanser kan köpas på HandiCampen - utan serviceavgift! Vill du ge en kondoleans eller fira en jubilar är du välkommen in till vår reception i förbundets kansli på Skarpansvägen 30. Här säljer vi alla våra medlemsföreningars kondoleans- och jubileumsadresser, utan att lägga på någon serviceavgift. Vi hjälper gärna också till med att fylla i och i mån av möjlighet kan vi även leverera till begravningsbyrån.

Diabetesföreningen på Åland r.f.

Föreningen Vårt Hjärta r.f.

Ålands Neurologiska förening r.f.

Ålands Autismspektrumförening r.f.

Ålands Hörselförening r.f.

Demensföreningen på Åland r.f.

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.

Ålands Synskadade r.f.

Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda r.f.

Andning & Allergi Åland r.f.

Ålands Reumaförening r.f.

Ålands Cancerförening r.f.

5


Föreningen Vårt Hjärta

Ny verksamhetsledare för Vårt Hjärta

Catrin Schönberg är vår nya verksamhetsledare

Catrin Schönberg, verksamhetsledare tel. 018-14195, info@hjarta.ax www.hjarta.ax Adress: Skarpansvägen 30, Mariehamn Kanslitid: Mån - ons kl. 9 - 15 Välkommen!

BLI MEDLEM Som medlem får du ta del av våra ­ aktiviteter och får medlemsbrev hem. Vi har även många understödande medlemmar. Årsavgift 20 euro Ring 018-14195 eller skriv till info@hjarta.ax

Kalender OBS! Du som varit med i en grupp under hösten

har automatiskt plats även under vårterminen. Om du avser att sluta eller av någon anledning inte kan fortsätta, meddela Vårt hjärtas kansli snarast.

Om restriktionerna förändras så att våra klasser påverkas, meddelas detta via Facebook och Kalendern i lokaltidningarna

Vattengympa, 85 € - Enstaka platser finns. • Tisdagar kl. 16 och 17, ÅHS, Lillemor. Start 11.1. • Onsdagar kl. 11, Godby, Gujan. Start 12.1. • Torsdagar kl. 10, 11 och 12, Godby, Gujan. Start 13.1. Hjärtfriskgympa, 100€. Måndagar kl. 13, RehabCity, med Johanna. Start 10.1. Kom-igång-grupp med fysioterapeut, 100€. Tisdagar kl. 10, RehabCity med Johanna. Start 18.1. Personlig träning med Johanna. Enskilda träffar med fysioterapeut – lämpligt efter sjukdomsdebut. Föreningen betalar 10 € per tillfälle för 1-3 besök, patientens andel enl. rådande taxa. Boka direkt till Johanna på Rehabcity. Gymma med Gujan, 85 €. Måndagar kl. 12, Ålands Idrottscenter i Godby start 10.1. Mjukgörande yoga för stela kroppar, 85 €. Måndagar kl. 17.30, Tomas Hellén, Yoga Samprema, Godby. Start 10.1. Lätt uteträning med Gujan och Mia, ingen kostnad Tisdagar kl. 12, träff vid Lilla Holmens grindar. Ingen anmälan. Start 5.4. Vi pärlar armband. Måndagar kl. 13.30-15.30 i Ankaret. 17.1, 14.2, 21.3 och 11.5. Ingen anmälan. Handarbetskvällar. Tisdagar kl. 19 i Handicampen 11.1, 1.2, 1.3 och 5.4. Ingen anmälan. Medlemslunch, Tisdagar kl. 13 på Indigo 11.1, 8.2, 8.3 och 12.4. Var och en betalar på plats, ingen anmälan. Samtalsgrupp & fika med anhöriga för dig som har haft stroke. Obs ny veckodag- onsdagar 13.30-15 i Handicampen 12.1, 2.2, 2.3 och 6.4. Ingen anmälan. Bingokväll, onsdagar kl. 18 i Handicampen 12.1, 9.2 och 9.3. Kostnad 6 € för bingo och fika, ingen anmälan. Föreningssamarbete mellan Reuma och Neurologiska. Allsångscafé med Kim och Marianne i restaurang Compagniet, Arkipelag onsdag 30.3 kl.13.30. Du deltar gratis, kaffe med bröd ingår, kom håg att meddela ev. allergi, begränsat antal platser. Ett föreningssamarbete inom HandiCampen. Välkommen med och sjung tillsammans! Anmälan senast 28.3.

6

Vårt Hjärta har utsett en ny verksamhetsledare. Catrin Schönberg tar över från den 10 januari i år. - Jag ser så fram emot det nya jobbet. Jag trivs med att vara en spindel i nätet och arbeta med olika saker och föreningen har en mycket imponerande verksamhet, säger hon. Catrin Schönberg, 57 år, är utbildad merkonom och har under de elva senaste åren arbetat som byråsekreterare på fiskodlingsföretaget Nordic Trout på Föglö med uppgifter som bland annat fakturering, reskontra och löneräkning. - Det är bra kunskaper att ha i botten i mitt nya jobb, säger hon. Att byta jobb och bana efter många år känns intressant, stimulerande och roligt. - Nu får jag ta fram min kreativa sida på ett annat sätt än i mitt nuvarande jobb. Vårt Hjärta har en imponerande bredd på sin verksamhet och jag vill fortsätta på den banan och även se om man kan satsa på något annat. Jag ser fram emot att få kontakt med medlemmarna och lyssna på deras önskemål. Det är också viktigt att hitta fler sätt att få inkomster till föreningen. Ta del av gemenskapen Hon ser också fram emot att få arbeta i gemenskapen i Handicampen där medlemsföreningarna i Ålands handikappförbund har sina kontor. - Även om vi arbetar mot olika grupper Middag på Lemböte lägergård för familjer med hjärtebarn så fort Coronaläget tillåter. Håll koll på Facebook.

har vi samma mål – att göra det bästa för våra medlemmar – och vi kan stimulera och inspirera varandra. Catrin, som är född och uppvuxen i Mariehamn, bor sedan länge i Bjärström i Finström med sin man. De tre barnen är utflugna. Driftig hästflicka Hästar och ridning har varit hennes stora intresse sedan unga år. Hon har tävlat i både dressyr och hoppning och varit engagerad i ridklubbens Sleipners verksamhet. - Jag rider inte längre men för närvarande sköter jag om två hästar, som vi har på gården och som ägs av min dotter. Hästflickor blir enligt undersökningar, som gjorts, ofta driftiga och handlingskraftiga. - Jo, det stämmer nog. Jag är inte rädd för att ta i och ordna upp olika saker som kan uppstå och jag trivs med att vara en spindel i nätet. Jag vet också att jag kommer att ha en bra styrelse i ryggen i det nya jobbet. Catrin Schönberg börjar som verksamhetsledare den 10 januari. Barn som har hjärt- eller kärlsjukdom simmar gratis 1 ggr/månad tillsammans med en ledsagare i Ålands Idrottscenter. Kontakta kansliet för info.


LAKU-Familjerehabilitering

LAKU - Familjerehabilitering  Kirsi Kero, ergoterapeut och Sinikka Loukamaa, psykiatisk sjuksköterska, jobbar i ett multiprofessionellt team med familjerehabilitering för barn och unga och deras familjer. De bidrar till att stärka positiva familjemönster och stödja familjeskapet. De är stationerade i Åbo men Åland hör också till deras upptagningsområde. Med jämna mellanrum besöker de Åland för att träffa två familjer som bor här. Att träffas i hemmiljön är viktigt - Träffarna är på barnens/de ungas och deras familjers villkor och önskemål, berättar Kirsi och Sinikka. - Ibland träffar vi bara unga, ibland bara föräldrarna eller till exempel morföräldrarna eller andra till familjen närstående personer. De betonar hur viktigt det är att få träffas i hemmiljön så att de ser vad de pratar om. Hur ofta de gör hembesök är upp till de unga och deras familjer.

FAKTA Familjerehabiliteringen (LAKU) är avsedd för barn och unga i åldern 5–15 år som har diagnostiserats med • ADHD eller • autismspektrumstörning eller • Tourettes syndrom Därtill ska barnet/den unga • ha behov av olika slag av stöd och handledning i form av rehabilitering under en lång tid • ha störningar som försämrar funktionsförmågan i vardagsmiljöerna, såsom daghemmet, skolan eller hemmet • eventuellt också samtidigt ha beteende- och känslomässiga svårigheter som hänger samman med barnets eller den ungas neuropsykiatriska störning eller med dess symtom (t.ex. impulsivitet). I rehabiliteringen deltar förutom barnet/den unga också anhöriga eller andra närstående personer som finns nära i det dagliga livet. Om barnet eller den unga får krävande medicinsk rehabilitering, kan han eller hon inte beviljas familjerehabilitering (LAKU). Familjerehabiliteringen (LAKU) är avsedd för klienter som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Utformning och genomförande Rehabiliteringen genomförs under 18 månader och innefattar • 38 möten • 2 rehabiliteringsveckoslut • 2–4 gemensamma sammankomster med barnets eller den ungas nätverk. Mötena ordnas på det sätt som familjens behov och situationen kräver och de genomförs i serviceproducentens lokaler eller i barnets eller den ungas vardags miljöer. Platsen bestäms alltid utifrån det ämne som ska behandlas och utifrån deltagarnas behov och situationen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse, om möjligt med tanke på klientens situation. Målet för rehabiliteringen är att • familjen ska få information i frågor som gäller barnets/den ungas växande och utveckling samt konkreta råd om hur familjen kan få en smidigare vardag och klara av svåra situationer • familjen och daghemmet eller skolan ska få konkreta verktyg för att stödja barnet/den unga i daghemmets eller skolans vardag och i hens interaktion med kamraterna. Syftet med mötena är att familjen • ska lära sig att förstå barnets eller den ungas symtom och beteende och att för hålla sig konstruktivt till olika situationer • ska hitta metoder för att underlätta vardagen • ska hitta metoder som utvecklar de sociala och emotionella färdigheterna och stärker interaktionsförmågan • ska uppleva att samarbetet mellan t.ex. hemmet och daghemmet eller skolan fungerar och verkligen stöder barnets eller den ungas delaktighet • genom växelverkan med andra familjer ska få utbyta erfarenheter, kunskaper och råd i anslutning till sin livssituation.

Servicetjänsten LAKU-familjerehabilitering finansieras av FPA och är helt gratis för familjerna. Tjänsten startade för ca 1,5 år sedan och är så pass nystartad att någon större utvärdering ännu inte hunnit göras. Familjen behöver både tid och krafter för rehabiliteringen och en rehabiliteringsperiod omfattar 18 månader. - Hur våra träffar utfaller och upplevs varierar ganska mycket från familj till familj, berättar de. Vissa familjer ser väldigt mycket fram emot våra träffar.

Här hittar du instruktioner om hur du ansöker om rehabilitering https://www.kela.fi/web/sv/familjerehabilitering Ansök så här Fyll i blanketten med barnets namn för ansökan om rehabilitering enligt prövning KU132r (pdf ). Bifoga ett B läkarutlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården eller en motsvarande medicinsk utredning, där sjukdomen, den rekommenderade rehabiliteringen och målen för rehabiliteringen framgår. Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA

- Familjen behöver mycket tid och kraft för rehabiliteringen! Kirsi Kero och Sinikka Loukamaa

7


Förbundets ungdomsråd ser till att unga med funktionsnedsättning blir hörda på Åland Ungdomar i åldern 13 - 24 år med en funktionsnedsättning deltar i förbundets råd för att påverka utvecklingen i samhället till det bättre.

Under hösten 2021 startade förbundet ett ungdomsråd Senaste året har barn och ungdomar varit ett fokusområde i förbundets påverkansarbete och Rättighetsutbildarprojekt. Syftet är att lyssna på hur barn och unga med funktionsnedsättningar upplever sin vardag och hur deras rättigheter beaktas. Under hösten har rådet arbetat med delaktighet och inkludering som teman. Vi har identifierat vilka rättigheter som upplevs vara de viktigaste, till exempel Rätten att bli lyssnad på, Skydd mot våld och Rätt till hälsa. Med hjälp av grupparbete har vi diskuterat och kommit fram till viktiga frågeställningar. Känner ungdomarna att man lyssnar på dem i skolan och hemma? Och hur är en bra och rättvis grupp? Rådet har också diskuterat coronapandemin och vilka effekter den har haft på ungdomarna. Rådets möten har hållits i samarbete med Rädda Barnen som har bidragit med kunskap och färdiga modeller för arbetet med barn och unga. Rådet fortsätter under våren 2022 och kommer att behandla temat tillgänglighet, med fokus på bemötande och framtidsdrömmar. Om du är intresserad av att vara med i rådet, kontakta gärna rättighetsutbildaren: emilia.liesmaki@handicampen.ax eller telefon +358 40 189 7451. Vi skulle gärna välkomna fler nya medlemmar till rådet! Emilia Liesmäki Rättighetsutbildare 8

Om ungdomsrådet Antalet träffar är cirka 4 per år. Övriga vuxna och unga med kunskap om de aktuella områden som diskuteras kan också bjudas in till träffarna. Rådets medlemmar får själva föra fram vilka områden de vill diskutera och förbättra, till exempel situationen i skolan eller tillgängligheten i samhället. Varje diskussionsområde presenteras alltid på förhand så att alla har möjlighet att förbereda sig inför träffarna. Informationen från träffarna tar vi bland annat med oss till arbetet inom Samarbetsgruppen för barnens rättigheter, som består av ÅHF, Ombudsmannamyndigheten och Rädda Barnen. Dessutom för vi fram ungdomarnas röster vid kontakter och i samarbetet med landskapsregeringen och andra myndigheter. Vi ser också möjligheter att representera åländska ungdomars hjärtefrågor i det nordiska samarbetet och andra sammanhang där vi kan utbyta erfarenheter med omvärlden. Som deltagare i ungdomsrådet bidrar man till en positiv samhällsutveckling och får en chans att lära känna nya vänner.


FIXTJÄNST PÅ ÅLAND Cita Nylund är verksamhetsledare för Fixtjänst - hon har en dröm

Samla alla arbetsgivarorganisationer i en pool - en åländsk Jobbkanal

Fixtjänst Åland är en arbetsplats för personer med olika funktionsnedsättningar. Inom Fixtjänst erbjuds flera arbetsuppgifter under handledning, som till exempel snickerarbeten, sömnad av flaggor och tillverkning av olika brukssaker - det mesta inom återbruk. Fixtjänst tar också emot beställningsarbeten och reparationsarbeten av olika slag. Målsättningen är att de som arbetar inom Fixtjänst på sikt ska kunna få en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Under senare tid har coronapandemin slagit hårt mot Fixtjänsts verksamhet och det har varit svårt att hitta arbetsplatser till Fixtjänsts arbetstagare. Cita Nylund lyfter fram statsägda Samhall i Sverige som skapar utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och ger dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bestämmer vilka som får jobba på Samhall. Alla som anställs har någon form av funktionsnedsättning och yrkesutbildas i Samhalls egen skola och får det stöd och anpassning som behövs för att vara väl förberedda inför arbetsuppgifterna. Samhalls egenutvecklade metod för att matcha människor till rätt arbetsuppgifter är välkänd - den så kallade Samhallmetoden.

Samhall och Jobbkanalen är goda exempel Åland, som har egen behörighet inom arbetsmarknadsfrågor, borde följa Samhalls och Jobbkanalens goda exempel och skapa motsvarande möjligheter till arbete på Åland, antingen genom ett landskapsägt bolag, eller genom att skapa en arbetspool genom offentliga sektorn, till exempel via KST. Fixtjänsts arbetstagare tillhör samma målgrupp som Jobbkanalen vänder sig till och framtiden känns idag oviss i och med att Fixtjänst vid årsskiftet 2022/2023 kommer att överföras till KST.

Jobbkanalens verksamhet inleds 2022 Nu har ett motsvarande statsägt bolag grundats i Finland, Jobbkanalen Ab. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att ha jobbat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Bolagets prissättning ska ske enligt marknadsvillkor. Bakom grundandet av bolaget ligger målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Verksamheten inleds under 2022 och tillämpliga delar har använts av bolaget Samhall som redan länge funnits i Sverige.

Avtalsenliga löner istället för flitpeng Idag utgår verksamheten på Fixtjänst i första hand enligt socialvårdslagen §70, vilket betyder att man är anställd med allt vad det innebär. Cita betonar vikten av att kunna betala avtalsenliga löner istället för flitpeng. Enligt Cita är flitpengen begränsande och ett stort steg tillbaka från samhällsutvecklingen som går i motsatt riktning i Finland. Åland borde följa de goda exemplen omkring oss! För de allra flesta lönar det sig inte att jobba för flitpengen som är statisk, för närvarande 7 - 12 €/dag oberoende hur många timmar man arbetar. Det uppstår kostnader för

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnesättning gäller på Åland sedan 2016

Fixtjänst Cita Nylund, verksamhetsledare

Telefon 22 735, E-post info@fixtjanst.ax Facebook FixTjänst Åland www.handicampen.ax/fixtjanst Adress Fabriksgatan 10, Mariehamn Öppet mån - tors kl. 8-16, fre 8-14.30

arbetsresorna och för lunchen som inte täcks av flitpengen. Det är brukarens behov som behöver styra! Samhall och Jobbkanalen följer FN-konventionens §27, vilket också Åland borde göra i större utsträckning. Åland får inte backa här! Dessutom utgår hela den nya socialvårdslagen från klientcentrerad socialvård, alltså individens behov ska styra stödåtgärderna. Sammanslagning ger samordningsfördelar Om alla arbetsgivarkanaler skulle slås samman på Åland, Emmaus, Boost, AMS och Fixtjänst, så skulle möjligheterna att matcha rätt arbetstagare med rätt arbetsplats öka och det skulle underlätta för arbetsgivarna som då får samma information om vad som gäller vid anställning och färre aktörer att samarbeta mot. Samsyn inom sysselsättningssektorn Den här drömmen är inte bara min. Det finns en samsyn inom sysselsättningssektorn, om att samordningen och utvecklingen av sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, behöver prioriteras. Vi ska jobba för att uppfylla Hållbarhetsagendan för Åland och ta vara på allas inneboende resurser!

Artikel 27 "Rätt till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning". 9


Pusselbokens illustrationer turnerar i de åländska biblioteken Illustratören Hannamari Ruohonen som skapat bilderna i Pusselboken är bibliotekarie i Vårdö Bibliotek där bilderna visades under november och december. Här berättar hon om utställningen; - Pusselutställningen blev en succé bland skol- och dagisbarnen! Jag printade ut och placerade färgläggningsbilderna som finns på www.handicampen.ax i utställningsrummet och fick printa ut nya hela tiden, eftersom de var så populära. - Jag hade sagostund med två dagisgrupper och med åk 1-2. Läraren till åk 3-4 lånade boken till klassen och de läste den i omgångar i religionen för att diskutera om

10.1 - 24.2 2022 visas illustrationerna ur boken Pussel i Föglö bibliotek. Öppet: mån 10-13 och 16.30-20 ons 16.30-20, tors 16.30-21 Tag kontakt med Handikappförbundet om du vill boka utställningen till ditt kommunbibliotek!

funktionsnedsättningar och rättigheter! - Åk 5-6 kom också till biblioteket för att lära om projektet, rättigheterna, FN-konventionen och Handikappförbundet. Slutligen ville de få högläsning av boken. - Det är roligt att utställningen blev så givande och jag är glad att boken har kommit till så flitig användning, säger Hannamari glatt.

Pussel har kostnadsfritt delats ut till alla förundervisningsenheter inom barnomsorgen på Åland. Nu sprids den också utanför Åland och efterfrågas i förundervisningen i Finland och Sverige.

Hej! I förra veckan fick vi ett trevligt paket innehållande två exemplar av er fina barnbok Pussel. Boken blev verkligen uppskattad och den är redan utlånad till medarbetare med egna småbarn/barnbarn och kommer att komma till stor glädje! Vilken bra idé att på det här sättet nå ut till även de yngsta med information om att livet kanske inte ser exakt likadant ut för alla, men att vi alla till slut ändå är en bit av det stora pusslet och att vi alla behövs för att få en hel bild!

Med vänlig hälsning Ewa Preston Gd-sekreterare

Vernissage på stadsbibilioteket i Mariehamn

10


Diabetesfö på Åland

Diabetesföreningen på Åland

Kom ihåg att Friskvårdsbiljetterna för 2022 ska ansökas om senast 28.2.2022 Förmånen kan sökas av alla medlemmar över 16 år. Du meddelar om du vill ha dem i pappersform eller i app (obs du kan endast använda appen till en leverantör/arbetsgivare av friskvårdspengar). Meddela ditt medlemsnummer som står på ditt medlemskort som du får från föreningen då du betalar medlemsavgiften för 2022. Dessutom behöver vi ditt telefonnummer om du vill ha dem till en app. Alla barn under 18 år beviljas ett 10 -gångers kort per år till antingen Mariebad eller Godby simhall. Du som är 16-18 år väljer antingen simbiljetter eller friskvårdsbiljetter. Maila dina uppgifter till info@diabetes.ax

Kom ihåg höstgåvan! Eftersom pandemin fortfarande försvårar sammankomster vill vi uppmuntra till rörelse och kultur Hämta ut biljetter till bowling, bio och MarieBad. En biljett per aktivitet till alla betalande medlemmar. Biljetterna finns att hämta ut i Receptionen på Handicampen som är öppen måndag - torsdag 9-15 och fredagar 9-13.

Fysioterapi • Ergoterapi • Talterapi • Friskvård

Rätt vård på rätt nivå Styrmansgatan 10, Telefon 27 900, www.rehabcity.ax

Diabetesföreningen på Åland Minna Mattsson är ordförande. Föreningen har ingen anställd. Kontakt: E-post info@diabetes.ax Telefon till HandiCampens växel 018 22360

Januariaktivitet I januari planerar en träff för dig som har insulinpump eller sensor eller funderar på att byta till det. Kom och prata, fråga och dela med dig över en fika. Vad är bra med pump? Hur funkar fritidsaktiviteter, jobb, motion? Mera info i början av januari.

tips! iD a b e set lÅ åp f ö r ine dna n g ne

Du ansöker via mail till info@diabetes.ax

Vår förening har informationsmaterial om diabetes och allt kring detta för både barn, unga och vuxna. Materialet kan exempelvis delas ut till dagis, skolor och fritidsledare eller föräldrar! Vi hjälper också till med materialanskaffning både via finska och svenska Diabetesförbunden. Dessutom finns vi som stöd för nyinsjuknade!

Välkommen att kontakta oss!

11


Ålands Cancerförening

Personalteamet på onkolog- och hematologmottagningen vid ÅHS gör sitt bästa för att måna om och skapa trygghet för cancerpatienterna och anhöriga

- Omsorgen om våra patienter är det viktigaste! - Den som får en cancerdiagnos får remiss till vår mottagning för behandlingar och provtagningar. I det läget kan man vara ganska skör och väntan på provsvar är jobbig för många. Hos oss finns inga väntetider men däremot kan provsvaren som skickas för analys till Åbo och Helsingfors dröja. Därför gör vi allt vi kan för att finnas till hands för frågor och samtal. Vi jobbar i team med sjukskötare, läkare, dietist, socialkurator och sjukhuspräst och patienten är alltid i mitten.  Från vänster: Mirjami Kullaa, ansvarig sjukskötare, Katarina Helin, sjukskötare, Marika Sundqvist, cancersjukskötare, Pernilla Fagerlund, sjukskötare, Monica Viktorsson, sjukhusbiträde. Längst fram: Ramona Mansnerus, sjukskötare. Saknas på bilden gör Ingvor Högman, sjukskötare.

Onkolog- och hematologmottagningen Mottagningen är en dagmottagning. Här finns en vilosal med fyra sängplatser och en sal med sex sittplatser där man kan titta på TV. Dessutom finns ett samtalsrum som är inrett med medel från Ålands Cancerfond och Ålands Cancerförening. Det råder ett gott, nära och viktigt samarbete mellan mottagningen och fonden och föreningen som bidrar med små guldkanter på tillvaron, till exempel litteratur för patienterna. Föreningen förmedlar peruker och bröstproteser med mera, anordnar kurser och rehabilitering. Verksamheten Sammanlagt sex personer, som är ett väl sammansvetsat team med lite olika ansvarsområden och inriktningar, arbetar på mottagningen. - Förutom våra allmänna kunskaper har vi också våra egna specialiteter. Vi ger behandlingar, och försöker på olika sätt bidra till trygghet, rofylldhet och god atmosfär. En styrka vi har är tillgänglighet och möjlighet att vara flexibla. Vi har till exempel inga telefontider, patienterna får ringa under dagen. Kommunikation och närheten till andra enheter gör att hela vårdkedjan fungerar bra. - Vi är 5 sjukskötare som träffar patienterna när de får sin cancerbehandling. Marika, cancersjukskötaren är ofta första kontakten när man får sitt sjukdomsbesked och fungerar lite som spindeln i nätet, ordnar praktiska saker, gör hembesök och

12

hjälper med det psykosociala stödet. - Vi trivs tillsammans och stämningen här är god, det försöker vi förmedla till våra patienter. Behandlingarna kan ta från några minuter till flera timmar och kan pågå under några månader till några år. - Vi arbetar efter ett så kallat ”egenskötarsystem” som betyder att varje patient har sin egen skötare och egen läkare så långt det är möjligt. Måndag - fredag finns en hematologläkare med onkologisk kunskap på plats. Våra onkologer är konsulter och kommer både från Sverige och fastlandet. Var fjärde vecka får teamet handledning för att fylla på sina egna energiförråd. Dessutom får teamet administrativ hjälp av en avdelningssekreterare som sköter kontakterna med fastalandet. Småskaligheten är en styrka Tack vare vår litenhet kan vi ordna det mesta på kort tid. Här får man till exempel tid till röntgen när man behöver och hela kedjan fungerar. Det mesta klarar vi av att behandla och operera på Åland men vissa åtgärder remitteras till Åbo och ibland Uppsala.

Konstnären Jonas Vilén fick uppdraget att visualisera den värdegrund som personalen på mottagningen har tagit fram och jobbar efter. Resultatet blev en oljemålning från golv till tak 

Vår värdegrund Vårt mål är att du skall känna dig välkommen, bli välbemött, i en trygg miljö, med kunskap som ständigt utvecklas. Tillit, värdighet och delaktighet utgör grunden för vårt arbete. Vi vill inge hopp, mod och kraft för att nå bästa möjliga livskvalitet. Framtagen av Onkologens personal i samband med kvalitetsarbete.


Ålands Cancerförening Ålands Cancerförening

Monica Toivonen är Cancerföreningens verksamhetsledare. Hon finns i HandiCampen mån–tors kl. 9–15 eller enligt överenskommelse Telefon 22 419, 0457 530 1471 E-post monica@cancer.ax www.cancer.ax Stöd Ålands Cancerförening genom en inbetalning till IBAN: FI30 6601 0002 3031 70

Kalender I föreningens medlemsbrev och på hemsidan finns mer utförlig information om föreningens aktiviteter och kurser. Här nedan finns en kort sammanfattning: Guidad tur i Anders Wiklöfs konstutställning på Ålands konstmuseum. Välj mellan tisdag 11.1 kl. 12 eller onsdag 12.1 kl. 16.

Kan du tänka dig att ställa upp som följeslagare vid patientresor? Det är brist på frivilliga följeslagare vid sjukhusbesök utanför Åland. Följeslagarna följer med som sällskap för de som inte kan resa ensamma, främst till Åbo med flyg/ taxi, eller med båt (Rosella) t/r till Uppsala (taxiservice finns från Kapellskär). Utbildning av Röda Korset som koordineras av ÅHS transportkoordinatorn. Ingen betalning utgår. Nästa kurstillfälle i februari 2022, kurslängd 2 timmar, 5–10 personer/tillfälle. Är du intresserad eller vill veta mer kontakta Monica tel. 22 419 eller mail monica@cancer.ax

Föreläsning, Arv- och Testamente med jurist Carina Luoma, torsdag 3.3 kl. 18.30 – ca 20 i Ålands Hotell- och Restaurangskolas auditorium. Anmäl till Monica senast måndag 28.2, begränsat antal platser. Allsångscafé med Kim och Marianne, Arkipelag, Compagniet (tidigare PAF-Casino) onsdag 30.3 kl. 13.30 – ca 15.30. Bokcirkel, start 24.1 kl. 13 - ca 15. Följande träffar under våren är 21.2, 21.3 och 25.4. Eine Eklund leder träffarna. Frisk för Livet i samarbete med Medimar Grupp 1 tisdagar kl. 9 - 10, start 11.1. Grupp 2 torsdagar kl. 9 - 10, start 13.1. Självträning vid Medimar. Som medlem har du möjlighet att köpa 10-gångers kort för 24,-. Myssöndag 13.2 kl. 16 - 19, Ålands Idrottscenter i Godby. Förhandsanmälan.

VILL DITT FÖRETAG SYNAS HÄR? Kontakta: Stefan Norrgrann 0457 323 44 45 stefan@north.ax

Vattengymnastik i Mariehamn, Gullåsen Måndagar 10.1 – 2.5 kl. 16 - 17, 17 – 18 och 18 – 19, ledare Gujan Östman. Torsdagar 13.1 – 28.4 kl. 17 - 18, ledare Tua Liewendahl-Åvik. Vattengymnastik i Godby Tisdagar 11.1 – 19.4 kl.17.30 - 18.20 och 18.30 - 19.20, ledare Tuire Granesäter. Yoga med Emelie Börman/Nanica Lindblom vid Leva BörMan, Askuddsvägen 28. Onsdagar 12.1 – 6.4. Grupp 1, kl. 17 - 18, Grupp 2, kl. 18.30 - 19.30.

PERSONLIG SERVICE 19199 - hela vägen

Yoga med Johanna Lundberg vid Rehab City. För dig som haft eller har en cancerdiagnos. Tisdagar kl. 11 - 12, start 18.1, 10 tillfällen. Vi Zumbar igång året med Hela Hälzan! Tisdagar kl. 15.30 – 16.30, 11.1 - 21.4, ledare Laura Vauras. Make-up tips, utseende i förändring. Sminkkurs för cancerdrabbade onsdag 26.1 kl. 18, Studio 11 i Sittkoff Gallerian. "Skapande Färger", att måla ut ur färger. Kom med och skapa med färg tillsammans med Soffi Wetterhoff, 4 torsdagar med start 31.3 kl. 14 -16, därefter 7.4, 14.4 och 28.4.

Starka tillsammans - en kurs där du får träffa

andra i liknande situation oavsett om du är anhörig, har eller har haft cancer. Under fyra onsdagskvällar träffar vi olika föreläsare som tar upp • Människokroppen, symptom och utredning • Lymfsystemet/lymfterapi • Dietist • Munvård • Kommunikation och krishantering • Avspänningsövningar Onsdagar i Ålands Cancerförenings kansli, Skarpansvägen 30 i Nyfahlers. Start 16.3, därefter 23.3, 30.3 och 6.4 kl. 18 - ca 20 med paus för kaffe/te och smörgås. Kursen och kursmaterialet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Rullstolstaxi Färdtjänst

FPA-körning Dygnet runt

Taxi19199 taxi19199@gmail.com 13


Ålands Synskadade

Kontaktuppgifter till Ålands Synskadade r.f. Verksamhetsledare Charlotta Solax mobil 0457 3438950, e-post aland.syn@aland.net Jobbar måndag - torsdag

IT- och taltidningsstöd mobil 0406800950 e-post it.syn@aland.net Jobbar tisdag - torsdag

KALENDER

Preliminärt schema våren 2022 Borstbindning torsdagar klockan 11.30 – 14.30 på Ankaret Simning fredagar klockan 13 – 14 i Folkhälsans allaktivitetshus Bokcirkel tisdagar klockan 18 på Ankaret Allsång start i februari på Ankaret, i samarbete med Hörselföreningen och Neurologiska föreningen

Januari

13.1 It-dag 17.1 Månadsträff 19.1 Fotvård 26.1 Trivselkaffe 27.1 Fotvård

Februari

Anders Wiklöfs konstsamling på Ålands konstmuseum, syntolkad. Datum meddelas senare 7.2 Månadsträff – Banken i vardagen, hur kan du betala dina räkningar? 23.2 Trivselkaffe Anhörigdagar för att stärka och inspirera dig som lever nära någon med synnedsättning. I samarbete med Finlands Svenska Synskadade (FSS).

Mars

7.3 Månadsträff – sopsortering 16.3 Fotvård 17.3 Miramar – I afton dans, fars i två akter, syntolkad 24.3 It-dag 24.3 Fotvård 30.3 Trivselkaffe

April

27.4 Internationella Ledarhundsdagen 11.4 Månadsträff 21.4 It-dag på Handicampen Vårmöte, datum meddelas senare

Maj

9.5 Vårutflykt 14-15.5 FSS 75 års jubileum, resa till evenemanget 24.5 Trivselkaffe – utflykt om vädret tillåter 25.5 Fotvård

Juni

2.6 Fotvård 14-18.6 Resa till Öland, arrangör Vasa synskadade

Sommarstängt 24 juni - 7 augusti Augusti

22.8 Höstutflykt

14

Ankaret är Ålands Synskadades verksamhetscenter Adress Johannebovägen 7, Strandnäs, Mariehamn. Öppet måndag till torsdag klockan 10-15 (med reservation för lunch och möten) www.handicampen.ax/alands-synskadade www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/aland

Teknik inte bara ”för att” Tekniken är här för att stanna – det är bara så! Själv hör jag till en generation som när vi var små inte hade mobiltelefon, dator, pratade högtalare eller fjärrstyrda tvättmaskiner. Vår generation har ändå haft möjligheten att under skoltiden få börja känna på och använda teknik tillsammans med handledare och lärare. Jag kan bara föreställa mig hur stor omställningen är för äldre generationer som inte haft den möjligheten. Men tillsammans och med tålamod kan vi alla ta hjälp av den teknik som finns – inte all teknik ”bara för att” - utan den teknik som hjälper just oss i vardagen!

Seeing Ai – app Här kommer ett app-tips till iPhone eller iPad som har förenklat min vardag och som kanske kan förenkla din vardag en smula. Den heter Seeing Ai och laddas ner gratis från App Store. Jag kör den på en Iphone 8. Seeing Ai är det bästa som hänt sedan skivat bröd därför har jag endast provat den här appen och inga andra liknande appar. Läser upp vad det står Seeing Ai har många olika användningsområden som alla på ett eller annat sätt läser upp det den ser. Exempel på väldigt bra funktioner hos Seeing AI är att den använder mobilens kamera för att läsa upp skrivna texter. Man håller helt enkelt telefonen över det som man vill läsa och får det uppläst på svenska. Jag använder den funktionen mest när jag läser min pappers-post men även i butiken om jag vill veta vad som står på en vara. På tal om det så finns även en smart funktion som scannar streckkoder för att exempelvis få reda på innehållsförteckningen. Väldigt bra om du vill veta hur onyttiga kakorna i paketet verkligen är. Förutom att Seeing Ai är ett hjälpmedel kan du också ha mycket roligt med appen. Låter du den tolka foton eller beskriva människor den ser kan resultaten ibland bli lite fel men roliga. Kort och gott en lättanvänd app som dessutom är gratis. Mycket nöje! TEXT Björn Lindfors, medlem i Ålands Synskadade som hjälper till med frågor som rör teknik och it-stöd Seeing ai laddas ner från appels App Store till din mobiltelefon SEEING AI:s FUNKTIONER: Kort text – Läser upp text när den visas framför mobilkameran Dokument – Guidar dig att fota en hel sida text, känner igen vad som är text och läser upp den Produkter – Guidar dig att hitta en streckkod genom att pipa till. Scannar streckkoden för att identifiera produkten och läser upp innehållsförteckningen. Obs är det en finsk produkt kan innehållsförteckningen ibland läsas upp på finska. Personer – Kan beskriva personer och deras humör. Kan även lära sig känna igen personer. Omgivning – Är på experimentstadiet men appen kan beskriva omgivningen omkring dig då du riktar kameran mot den. Valuta – Kan identifiera sedlar och berätta vad du betalar med för sedel Tips. Appen drar mycket batteri så ha din appleprodukt laddad eller använd powerbank!


Demensföreningen på Åland

Deltagarna är överens; Rörelse ger minst lika stor nytta för själen som för övriga kroppen - Det här ger glädje och av glädje mår man bra!

Det här vill vi aldrig mista!

Både anhöriga och medlemmar med diagnos deltar i föreningens träningar tillsammans med fysioterapeut Markus Palm på Rehab City. Det är tredje terminen och deltagarna beskriver sin kondition som mycket bättre sedan starten. Betydelsen av rolig, social samvaro är enorm intygar de alla. Och Markus är en populär tränare. - Han har humor och vi trivs så bra tillsammans, det är deltagarna rörande eniga om!

Demensföreningen på Åland Fia Hagelberg, verksamhetsledare, träffas på kansliet i HandiCampen mån–tors kl. 9–15 eller enligt överenskommelse Telefon: 0457-548 38 18 E-post: info@demens.ax

Kalender Föreläsning om arv- och testamente med jurist Carina Luoma torsdagen den 3 mars kl. 18:30 – ca 20. Kostnadsfritt. I samarbete med Cancer- , Demens-, Reumaföreningen och Vårt Hjärta. Anmälan till Fia senast måndag 28 februari, begränsat antal platser. Välkomna! Allsångscafé med Kim & Marianne på Compagniet onsdagen den 30 mars 2022 kl. 13.30-15.30. Ett föreningssamarbete inom HandiCampen. Vi bjuder på kaffe med dopp, meddela ev. allergier. Anmälan till Fia senast 28.3 kl. 12. Begränsat antal platser. Varmt välkomna alla sångglada och glada lyssnare!

Vårens anhöriggrupper på HandiCampen Anhöriggrupp (1) måndagar kl. 14 - 15.30. Datum: 17.1, 14.2, 14.3, 11.4, 9.5, 13.6 Anhöriggrupp (2) måndagar kl. 12.30 - 14. Datum: 10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 2.5, 6.6 Anhöriggrupp (3) onsdagar kl. 14.30 - 16. Datum: 19.1, 16.2, 16.3, 13.4, 4.5, 8.6 Stödgrupp för dig med en demensdiagnos eller som är under utredning Ledare Mejt Svahnström, tisdagar kl. 18- 19.30, (varannan tisdag)18.1, 1.2, 15.2, 2.3, 15.3, 29.3 och 12.4. Hör av dig om intresse, det finns platser lediga! Motionsgrupp på Rehab City Ledare Markus Palm, torsdagar kl. 13 - 13.45, 12 tillfällen. Start 13.1 vecka 2, (paus v. 8), avslut 7.4. Anmälan till Fia.

Markus Palm, fysioterapeut och tränare; Vi träffas en gång i veckan och vi har roligt tillsammans när vi tränar. Det är en blandad friskvårdsgrupp med både anhöriga och personer med diagnoser. Det går väldigt bra att anpassa programmet efter deltagarnas behov och förmågor. Vi blandar mycket, konditionsövningar blandas med styrka, balans och rörlighet.

Rörelse för glädje och hälsa

Deltagarkommentarer: - Det är roligt! - Vi utmanar oss själva! - Våra 45 minuter går för fort! - En katastrof om vi inte skulle få fortsätta! - Man känner sig som hemma efter tredje gången! - Coronapausen var en pärs!

Anmälan till tel. 0457 548 3818 eller mejl info@demens.ax

- Om vi skulle gå miste om vår träning skulle vi uppleva en mycket stor saknad!

Demensföreningens styrelse 2022 Nya ledamöter: Johanna Muukkonen, Annica Rydberg och Monica Backman (ersättare) Sittande sedan tidigare: Inger Eriksson (ordförande), Henrik Flöjt (vice ordförande), Gudrun Gudmundsen, Marja Harcke, Mikael Staffas och Kaj Backas (ersättare) 15


Ålands Hörselförening

Nya hörselrådgivare behövs

Ålands Hörselförening

Anna Vesa jobbar som organisations­sekreterare på Hörsel­föreningen i Handi­Campen Öppet mån och ­tis kl. 9–15 samt ­ons kl. 9–12 Telefon 21 365 E-post info@horsel.ax Hemsida www.handicampen.ax/horsel

Kalender Hörselrådgivningen fortsätter som vanligt alla onsdagar kl.16.30-17.30 på handicampen, Skarpansvägen 30 Hörhjälpmedelsexperten Dick Lundmark besöker oss följande datum; • 18 - 19 januari • 1 - 12 mars • 29 - 30 mars • 3 - 4 maj • 7 - 8 juni Tidsbokning på tel 21365

Hörselrådgivning är en viktig del av föreningens verksamhet Vill du bli vår nya hörselrådgivare? Hörselföreningen har några aktiva hörselrådgivare som både håller i våra onsdagsmottagningar och även gör en del hembesök till boenden, och till privatpersoner om det finns särskilda orsaker till det. Nu behöver vi förstärkning. Vi söker flera personer som är intresserade av att utbilda sig till hörselrådgivare. Hörselföreningen arrangerar en kurs under ledning av hörselteknikern och hörhjälpmedelsexperten Dick Lundmark, som föreningen samarbetar med sedan många år tillbaka. Dick är regelbundet på Åland och väl bekant med både medlemmarna och verksamheten. Till hörselrådgivarnas arbetsuppgifter hör bland annat rengöring och utbyte av mindre delar i hörapparaterna. Många gånger kan också mindre fel snabbt åtgärdas direkt på plats av en hörselrådgivare. På så sätt kan långa väntetider undvikas för att få sin hörapparat i bruksskick. Efter avslutad kurs kan du som hörselrådgivare lära ut hur medlemmarna själva rengör sina hörapparater och byter filter. Förutom praktisk hjälp kan hörselrådgivarna också hjälpa till med administrationen, bland annat med att boka tid till hörselkonsult eller ÅHS.

Medlemsutflykter och övriga medlemsaktiviteter inför våren är under planering.

Lars-Runar Knuts från Mèniére förbundet i Finland föreläser om Mèniéres sjukdom Datum: 25 januari Tid: kl. 18 Plats: Ålands sjöfartsmuseums auditorium

Lars-Runar Knuts är ordförande i Finlands Mèniéreförbund. 16

Lars-Runar kommer även att hålla i en stödgrupp under våren för personer med mèniéres sjukdom. Kontakta kansliet via mail info@horsel.ax eller ring 21365 under våra öppettider om du är intresserad av att delta. Tiden meddelas senare.


Ålands Neurologiska förening

Sara är ny verksamhetsledare Sara Sundqvist jobbar sedan första november 2021 som verksamhetsledare för Neurologiska föreningen. - Jag hoppas kunna bidra till en fortsatt bra utveckling för föreningen och medlemsverksamheten, jag gillar att ta ansvar och leda men först ska jag sätta mig in i hur allt fungerar och bli lite varm i kläderna, säger hon. - När jag såg att Neurologiska föreningen sökte en verksamhetsledare kände jag att det var precis rätt jobb för mig. Som syster till en familjemedlem med svår sjukdom, har jag under uppväxten fått stor förståelse för hur oerhört viktigt det är att skapa en meningsfull vardag trots sjukdom. Att hitta ljusglimtar när mycket annat känns svårt. Därför är det viktigt för mig att ha ett arbete med möjlighet att bidra, ett arbete som har betydelse för andra!

Ålands Neurologiska förening Välkommen till oss! Sara Sundqvist, verksamhetsledare, finns på k­ ansliet tis–tors kl. 9–15 Telefon 22 371 eller 040 156 0200 E-post info@neurologiska.ax Hemsida www.handicampen.ax/neurologiska Ålands Neurologiska förening Oavsett neurologisk diagnos eller ­annan funktionsnedsättning har vi mycket gemensamt. Vi arbetar för ökad tillgänglighet, ­info­rmerar och ökar medvetenheten g ­ ällande funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vi ordnar medlemsträffar, arrangerar ­föreläsningar, resor, kurser och hälso­främjande aktiviteter.

KALENDER För mer info och anmälan till nedanstående kurser och aktiviteter kontakta Sara: tel. 22371, info@neurologiska.ax Träningsgrupp på Medimar, start 13.1, torsdagar kl. 18–19, 16ggr /80 €. Ledare Lina Larsson. Träningsgrupp på Rehab City, start 10.1, måndagar kl.14.30-15.15, 12 ggr/60 €. Ledare Markus Palm. Vattengymnastik i ÅHS terapibassäng, start 14.1, fredagar 16 ggr/80 €. Ledare Anja Bäckblom. - grupp 1 kl.14-15 - grupp 2 kl.15-16 Föreningsbingo på Handicampen 12.1, 9.2 och 9.3, onsdagar kl.18, bingo med kaffe och dopp, 6 €/pers. I samarbete med föreningen Vårt Hjärta och Reumaföreningen.

Ålänning sedan tio år tillbaka För 10 år sen flyttade Sara med sin sambo från Jakobstad till Åland. Det var studierna inom Hospitality Management som drog hit. Det fanns liknande utbildningar på fastalandet men Högskolan på Åland lockade mest, berättar hon. - Varken jag eller min sambo hade varit på Åland men vi tänkte att vi ger det en chans och ser vad som händer. Min sambo arbetade till att börja med som avbytare på en stor mjölkgård i Sund medan jag studerade. Förälskade i skärgårdsnaturen - Vi blev båda förälskade i den åländska övärlden och bestämde oss för att stanna. Idag har vi två barn, en femåring och en tvååring. Min sambo jobbar numera i skolvärden men är för

Akvarellkurs på Handicampen, start 17.1, måndagar kl. 13-15, 6 ggr. Ledare Lin Simons.

tillfället vårdledig med vår son. Efter examen började jag jobba på Viking Line Buss som resesäljare och marknadsförare. Familjen bor i ett egnahemshus i Kalmarnäs. Det ligger perfekt nära skogen, nära till stan och nära till badstrand. Till familjen hör också en hund, en cairnterrrier som heter Nelson. Livskvalitet är det viktigaste - Vi tycker om att göra skogsutflykter och fixa på gården. För ett år sedan byggde vi ett växthus där vi odlar tomater, gurkor, paprika och lite örter och barnen tycker om att vara med i odlingsarbetet. Jag gillar att styrketräna och älskar att gå på loppis. Jag brinner för miljö, hållbarhet och jämställdhet och står för det jag tror på.

Allsång, i klubblokalen Ankaret i Johannebo. Start i februari. I samarbete med Hörselföreningen och Ålands Synskadade. Vårmöte tisdag 26.4 kl.18 MS stödgrupp ordnar föreläsning och middag fredagen den 21.1. kl. 16 hos Leva Börman. Båtutflykt till Kobba Klintar tisdag 9.8 kl.17. Under planering våren 2022: • • • • •

Kryssning i mars Surfstöd Första hjälpen kurs Prova på curling-tillfälle Prova på sittzumba

17


Ålands Autismspektrumförening

Föreläsning 31.3 "Supermamsen" Reseda arrangerar en digital föreläsning med "Supermamsen" efter boken med samma namn som blivit en storsäljare. Närmare information följer om klockslag och länkar.

Supermamsen; - Sommaren 2015 startade jag, en uppgiven mamma, bloggen Supermamsen som egenterapi. Bloggnamnet var ironiskt eftersom jag just då kände mig som världens sämsta mamma. Familjelivet var tufft och mitt äldsta barn hade precis fått sin

aspergerdiagnos efter att ha blivit utmattad och varit hemma från skolan i åtta månader. De senaste åren har alla mina tre barn fått NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och vi kämpar med barnens skolgång och vår vardag. Till yrket är

jag lärare i fritidshem och du får följa med mina tankar både som förälder och pedagog. Du får ta del av bergoch-dalbanan mellan hopp och förtvivlan som förälder och de insikter jag har fått som pedagog samt min kärlek till mina barn.

Världsautismdagen 2.4 Vi nominerar Årets Autismkämpe 2022 Årets Autismkämpe 2021 blev Marika Österlund-Jansson med följande motivering: Hon har engagerat sig i flera år för att arrangera loppet Hero Home Run för att sprida rörelseglädje bland barnfamiljer med NPF och även bland vuxna och där alla fått känna sig som vinnare. På så sätt har föreningen fått in sponsorpengar för att ordna gratis föreläsningar om NPF på Åland för att öka kunskapen bland professionella och allmänhet.

Vem vill du nominera till Årets Autismkämpe 2022? Håll utkik efter närmare information om hur du kan rösta på Årets Autismkämpe 2022. Planeringsarbetet är i full gång och info om röstningsförfarandet kommer att publiceras på Ålands Autismspektrums Facebooksida samt i annonser i lokaltidningarna. Världsautismdagen den 2.4 kommer också att uppmärksammas av föreningen med olika aktiviteter som ännu är under planering. Närmare information följer.

18


Ålands Autismspektrumförening

Föreningen ser tillbaka på en mycket

aktiv och lärorik höst Ålands Autismspektrumförening Henrik Lagerberg är ordförande i Autismspektrumföreningen. Telefon 0400 478 884 alandsautismspektrumforening@gmail.com www.handicampen.ax/autism

Läs vårt nyhetsbrev På föreningens hemsida www.handicampen.ax/autism kan du läsa om aktuella händelser i vårt nyhetsbrev som utkommer 2 - 4 ggr/år

Gilla föreningen på Facebook!

- På grund av pandemin har vi lärt oss mycket om digital mötesteknik och hybridmöten, konstaterar föreningens ordförande Henrik Lagerberg. - Digitala möten och streamade föreläsningar online har breddat utbudet och ökat tillgängligheten. Alla tekniska kunskaper som vi samlat på oss tar vi med oss in i framtiden.

FUN-Kalaset har kommit för att stanna För andra gången ordnade Ålands Autismspektrumförening under hösten ett FUN Kalas på Uncan för barn mellan sju och femton år som inte har möjlighet att gå på kalas så ofta. Antalet platser är begränsat för att ljudnivån och den sociala kontakten inte ska bli för påfrestande och medlemmar i Autismspektrumföreningen har förtur. Feedbacken både från barnen och föräldrarna har varit väldigt positiv. - Det här är något vi väldigt gärna vill fortsätta med framöver, säger Henrik. Det bjuds på tårta och saft, hinderbana, tyst disco med egna hörlurar, klättervägg, pysselhörna, tysthörna, mete och skattjakt. Skattjakten går ut på att barnen ska veta att de är värdefulla! - Vi var 12 barn och 7 vuxna samt 3 unga funktionärer och 3 vuxna funktionärer, sammanlagt 26 stycken som upplevde varandras glädje av att kunna skapa ett kalas tillsammans där alla är lika mycket värda. - Deltagarna får ta med sig en vuxen som stöd. Efter anmälan får barnet en personlig inbjudan med mer information och bildstöd.

Slutna grupper på Facebook: •

Föräldradiskussionsgrupp Kontakta Henrik Lagerberg för att bli ­ansluten; henrik.lagerberg@aland.net eller telefon 0400 478 884

Ungdomsgrupp Kontakta Moa Gestberg för att bli ansluten; telefon 0457 343 1096 eller moa_75@hotmail.com

Stöd vår förening! Ålands Autismspektrumförening tar tacksamt emot bidrag och donationer att använda i vårt arbete för att skapa bättre levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Konto FI06 6601 0010 1605 05 Alla bidrag är välkomna – stora som små.

Sara Melin föreläste för en engagerad publik i Ålands hotell- & restaurangskola Sara är föreläsare och inspiratör inom ADHD, Autismspektra, Tourettes med mera. Hon har tre barn med olika former av funktionsnedsättning/NPF-diagnoser och i november delade hon med sig av sina erfarenheter. - Det har varit många slitiga år men idag fungerar familjelivet jättebra mot när barnen var små och vi inte visst att det fanns diagnoser i botten som orsakade kaoset, berättade Sara. Hon har anpassat sig efter barnen i det mesta. När hon började anpassa sig började livet äntligen att fungera. - Väldigt mycket anpassningar har det blivit men nu fungerar allt ganska bra.

Lina Liman och Heléne Stern föreläste om autism 75 deltagare lyssnade på föreläsningen i november i Ålands hotell- & restaurangskola. Ytterligare 35 personer ur ÅHS personal lyssnade till föreläsningen digitalt. Lina fick sin autismdiagnos när hon var 32 år. Diagnosen blev en vändpunkt som räddade hennes liv. I utredningsteamet fanns Heléne Stern, psykolog med lång erfarenhet av personer med autism. Föreläsningen grep tag i åhörarna och Lina sålde slut på sina böcker ”Fejka arabiska”. Tyvärr fick inte föreläsningen streamas, många hade velat se den.

19


Ålands Reumaförening

Hjälpmedelscentralen, till din tjänst!

Elisabeth och Eva är konditionsskötare till utbildningen med god erfarenhet av hjälpmedel. De tipsar gärna om små hjälpmedel till stor nytta.

Telefon- och öppettider

Måndag 12 – 15.30 och tisdag – fredag 8 - 12 Telefon 018 538 466 – besök behöver inte förhandsbokas! Besöksadress Doktorsvägen 1 C - Besök behöver inte förhandsbokas! ▲ Elisabeth Westling har koll på hjälpmedel Smarta hjälpmedel för dig med artros och onda leder Två personer jobbar heltid på Hjälpmedelscentralen, Elisabeth Westling och Eva Ljungdahl. De hyr ut en stor mängd hjälpmedel för olika ändamål för personer med begränsad rörlighet. De vanligaste hjälpmedlen som hyrs ut är kryckor, rullatorer och toaförhöjningar. Hyrestiden brukar ofta vara på tre månader. Om man missar att returnera inom avtalad hyrestid får man en påminnelse – det är ingenting farligt, inflikar Elisabeth – det går bra att förlänga hyresavtalet över telefon. När hjälpmedlen returneras kontrolleras de, repareras vid behov, tvättas och desinficeras. Årligen köps nya hjälpmedel in för att ersätta de som faller för åldersstrecket eller inte längre går att laga. Vem som helst kan hyra bashjälpmedel så länge man är mantalsskriven på Åland. Hyran upp till tre månader per person är 15 € och man får också hyra fler hjälpmedel inom ramen för samma hyresbelopp. Hyran är emellertid inte inkluderad i högkostnadstaket. Om man har stora svårigheter att klara sin vardag till exempel på grund av reuma eller artros ska man be sin läkare om en remiss till ergoterapin.





  



Då görs en individuell bedömning av vilka hjälpmedel man eventuellt kan ha nytta av och om man får dessa ersatta av ÅHS eller får bekosta hjälpmedlen själv. Vissa hjälpmedel kan man få som egna och andra hjälpmedel skall återlämnas till ÅHS då man inte längre behöver dem. Den medicinska rehabiliteringens kriterier för kostnadsfria hjälpmedel är följande: - Patienten ska ha bestående men som gravt nedsätter funktionsförmågan - Hjälpmedlet ska förbättra funktionen väsentligt eller förhindra nedsatt funktion - Patienten får inte vara inskriven på långvarig institutionsvård Många små smarta hjälpmedel, som syns på bilden nedan, bygger på principen om hävstångseffekten och ger styrka när till exempel förpackningar ska öppnas. Elisabeth och Eva ger goda råd och hjälper dig att hitta just dina bästa lösningar som underlättar i vardagen. Dessa små hjälpmedel kan man dock inte hyra från Hjälpmedelscentralen men ett stort utbud finns att köpa hos apoteken och i vanliga butiker med hushållssortiment.

1. Hårtvättare 2. Tre olika förtjockningar som kan trädas på pennor, bestick, virknål med mera 3. Osthyvel och kniv med stående skaft 4. Bestick med tjocka skaft 5. Saxar i olika format som öppnar automatiskt med fjäder. Finns också som naglesax. 6. Burklocksöppnare som anpassar sig runt burklocket och underlättar öppnandet 7. Silikonhattar som ger bättre grepp runt flaskor och burkar 8. Burköppnare som läggs runt metallburkskanten för lättare öppning 9. Ringkapsylöppnare som kan dra upp ringen på metallburkar 10. Öppnare som kan dra upp ringen på läskburkar 11. Handtag för tetror 12. Skruvöppnare som öppnar skruvkorkar/lock 13. Tube Master, klämmer ut innehållet i tandkräms- och kaviartuber med mera

 Styrelsen 2022 Övre raden från vänster: Yvonne Lindeman, Britt-Marie Bock-Jakobsson, Monica Hägerstrand-Selander, Peter Kåhre, ordförande Ulla Andersson, Karl-Erik Tingsvik, verksamhetsledare Ann-Katrin Mörn Främre raden från vänster: Torunn Fredrikson, Gun-Maj Lehtonen, Katrina Böling, viceordförande Ulla-Britt Dahl och Mona Eriksson

20


Ålands Reumaförening

Viktiga eldsjälar Bland viktiga eldsjälar bör nämnas Maj-Lis Blom, May Flodin och Solveig Schönberg. Märkesår Två viktiga märkesår för Ålands Reumaförening är - 1972 då vi startade vatten och rörelseterapi för medlemmarna i efterlängtad varmvattenbassäng med 32 gradigt vatten i Park Hotell - 1996 då äntligen terapibassängen på Gullåsen stod färdig. Vattengymnastiken är fortfarande en av föreningens allra viktigaste aktiviteter.

U MAF Ö

Å LA N DS

50

NING

Ålands Reumaförening fyllde 50 år den 17 november 2020. Äntligen kunde vi fira vårt 50-års jubileum den 26 november 2021 med god middag, hedersomnämnanden och trevlig underhållning på Alandica. - Vi firar en pigg och aktiv 50-åring. Föreningens verksamhet har utvecklats och vuxit under årens lopp. År 1970 då föreningen grundades var vi 36 medlemmar. Då vi firade 30 år 355 medlemmar, vid 40 år 430 medlemmar och nu vid 50 år är vi 580 medlemmar.

RE

RE

Stämningsfullt 50-års jubileum på Alandica

1970 - 2020

Ålands Reumaförening

Verksamhetsledare Ann-Katrin Mörn finns på HandiCampen mån-tors kl. 9-15, fre kl. 9-13, samt enligt överenskommelse. Telefon 21 370, 0457 3135 009 E-post info@reuma.ax Hemsida www.handicampen.ax/reumaforeningen

Kalender Om du har deltagit i träninsgrupp på höstterminen har du automatiskt din plats i gruppen också på vårterminen. Nya deltagare anmäler sig till Ann-Katrin på kansliet, tel 21370 eller info@reuma.ax from 3.1. Artrosgymnastik med inriktning på styrketräning Folkhälsans allaktivitetshus måndagar kl.10 och tisdagar kl.11 med Mats Danielsson. Start 10.1 och 11.1. Terminsavgift: 80€/termin Anpassad gymnastik för dig med onda leder, Start 13.1. ÅHS träningssal torsdagar kl.18-19 med Tua Liewendahl-Åvik. Terminsavgift: 80€/termin Avkopplande akvarellmålning, HandiCampen tisdagar kl.13 med Raina Clemes. Start 18.1.Terminsavgift: 50€/termin. Gymträning för dig med artros, Medimar torsdagar kl. 16 med Lina Larsson. Start 13.1. Terminsavgift: 80€/termin Yoga, Yogastudio Samprema måndagar kl.17.30 med Tomas Hellén. I samarbete med Vårt Hjärta. Start 10.1. Terminsavgift: 85 €/termin Paraffinbad med efterföljande handgymnastik Folkhälsans allaktivitetshus tisdagar kl.13.30 och 14.30 med Maria Fjäder. Start 11.1. Terminsavgift: 60 €/termin

Hedersomnämnanden 

Övre raden från vänster: Hannele Vaitilo, Elisabeth Westling, Kerstin Andersson, Terttu Karlman, Raina Clemes Nedre raden från vänster: Gun-Lis Andersson, Birger Dahlin, Mona Eriksson På bilden saknas Solveig Schönberg och Tua Liewendahl-Åvik

Hjärtlig stämning med 90 glada firare. Energiska sång- och musiksällskapet Lösa Boliner framförde låtar som väckte gamla minnen.

Vattengymnastik, terminsavgift: 85€/termin - Ålands Idrottscenter, Godby onsdagar kl.14 och kl.15 med Mats Danielsson. Start 12.1. - ÅHS terapibassäng tisdagar kl.18 och onsdagar kl.16,17,18,19 med Elisabeth Westling. Start 11.1 och 12.1. - ÅHS terapibassäng torsdagar kl.16 med Hannele Vaitilo. Start 13.1. Allsångscafé med Kim och Marianne, Restaurang Compagniet, Arkipelag onsdag 30.3 kl.13.30. Du deltar gratis och kaffe med bröd ingår, men kom håg att meddela ev. allergi. Anmälan senast måndag 28.3, begränsat antal platser. Ett föreningssamarbete inom HandiCampen. Välkommen med och sjung tillsammans! Bingokvällar, HandiCampen onsdagarna 12.1, 9.2 och 9.3 kl.18. Pris: 6 €/person för bingo med kaffe. Ingen anmälan. Föreningssamarbete med Neurologiska föreningen och Vårt Hjärta. Välkommen! Bokcirkel, HandiCampen måndagarna 24.1, 21.2, 21.3 och 25.4 kl.13-15. Medlemmar från Reuma- och Cancerföreningen träffas en gång per månad och diskuterar en bok. Kaffe och trevlig samvaro. Välkommen med! Medlemslunch, Arkipelag första tisdagen i månaden kl.12. Start 1.2. Välkommen med och träffas över en lunch, som betalas på plats.

Festtalare för kvällen ÅHS styrelseordförande Wille Valve med verksamhetsledare Ann-Katrin Mörn och ordförande Ulla Andersson 

Gratis föreläsning om Arv och Testamente med jurist Carina Luoma, Ålands Hotell-och Restaurangskolas auditorium torsdag 3.3 kl. 18.30 – ca 20. I samarbete med Cancer-, Demensföreningen och Vårt Hjärta. Anmäl till Ann-Katrin senast måndag 28.2, begränsat antal platser. Farsen Miramar-I afton dans på Alandica söndag 13.3 kl.14. Vi har biljetter på främre parkett, boka din subventionerade biljett hos Ann-Katrin på kansliet, tel 21370 eller info@reuma.ax.

21


Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda

Föreläsningar 10.3 med Lasse Mattila - Alternativ till psykofarmika, mer komplicerat än kvick-fix En arbetsgrupp med representanter från flera föreningar planerar i ett samarbetsprojekt två föreläsningen den 10.3 med Lasse Mattila. Föreläsningarna fokuserar på barn och ungdomars psykiska hälsa och är direkt kopplad till Elevhälsorapporten 2021. Närmare info om klockslag följer.

Lasse Mattila är socionom och konsult med inspirerande föreläsningar om hur man effektivt kan arbeta mot utanförskap och utsatthet. - För att vi ska kunna hantera och bemöta det vi idag kallar för psykisk ohälsa behöver vi förstå de bakomliggande orsakssambanden till dess olika uttryck. - Jag vill i mitt arbete bidra till ökad förståelse för psykisk ohälsa som fenomen, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa en hållbar positiv förändring för oss själva och för våra medmänniskor, barn som vuxna, liksom för samhället och för folkhälsan. /Lasse Mattila

Det börjar aldrig med psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Allt detta är bara funktionella reaktioner på livets påfrestningar som vi aldrig fått verktyg till att hantera.

Ålands Intresseförening för Psykisk Hälsa - Reseda r.f. Ordförande Henrik Lagerberg är föreningens kontaktperson. Telefon 0400 478 884 E-post henrik.lagerberg@aland.net eller intresseforeningenreseda@gmail.com Hemsida www.handicampen.ax/reseda/

22

Reseda verkar för attitydförändring, dvs avstigmatisering av psykisk ohälsa, stöd och gemenskap. Vår förening är öppen för alla. Vi ordnar teaterbesök, friskvårdsdag, temadagar, vår- och julfest, med mera.

Resedas kondoleanser kan köpas hos HandiCampen, Ålandsbanken och Nocturne. Du kan också stöda Reseda genom en inbetalning till FI42 6601 0002 3104 23


Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda

YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever

YAM-projektet testas i skolvärden för att förbättra den psykiska hälsan hos skolelever

Den mentala ohälsan på Åland går ner i åldrarna. Reseda har under en videokonferens den 29.11.2021 informerat landskapsregeringen och ÅHS om projektet YAM – Youth Awareness of Mental Health - som testas i Finland och i Sverige med mycket goda resultat. Det är mycket viktigt att tredje sektorn får ingå i landskapsregeringens folkhälsostrategi för psykisk hälsa. Tredje sektorn sitter på mycket erfarenhet och kunskap och behöver tillsammans med våra grundskolor vara delaktiga i det viktiga folkhälsoarbetet framåt med att förbättra våra ungdomars psykiska hälsa. YAM-programmet - bakgrund Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) i Sverige ansvarar för YAM-programmet på uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. NASP stöttar de kommuner i Stockholms län som vill implementera programmet och erbjuder gratis konsultation, utbildning och handledning av instruktörer. De tillhandahåller också allt material som behövs för att genomföra programmet. YAM-programmet testas också i Jakobstad i högstadiet. Idén bygger på att man pratar om psykisk ohälsa och efter tre år mäter man hur eleverna har upplevt det. Under projekttiden kommer också en mellanrapport. Läraren är inte med i projektet utan en specialutbildad person/ instruktör. Resultatet av insatserna är mätbara och presenteras i en slutrapport. Unga får lära sig om psykisk hälsa så att de vet

skillnad på lite deppighet och en depression. Tanken är att stöda utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens hos de unga och hjälpa dem att handskas med relationer och känslor. Både sina egna och andras.

är med. Det kan ju finnas någon som är deprimerad fast den inte berättat det för någon!

Så här kommenterar högstadieelever som deltagit i programmet:

- Vi pratade inte så mycket om psykisk ohälsa förut och kanske var vi också rädda för att väcka den björn som sover. Men i dag vet vi att ju lättare vi kan tala om saker, desto lättare är det också att få hjälp och stöd.

- Hur ska man veta om man är deppig eller deprimerad och var ska man söka hjälp om man själv eller en kompis mår dåligt? Och vad är egentligen en livskris? Det är frågor som YAM projektet ger svar på. - Det är bra att vi fått prata om psykisk hälsa. Nu vet jag också var man kan få hjälp om det skulle behövas - Vi uppskattar att en utomstående person kommer till skolan för att berätta om psykisk hälsa. - Vi vågar berätta lite mera när det är en främmande person. Det är också bra att hela klassen

- Egentligen handlar det om ganska självklara saker, en slags vardagskompetens. Varför fick vi inte lära oss det här när vi gick i skolan?

- Varannan finländare drabbas faktiskt av psykisk ohälsa i någon form under sitt liv. Ungdomarna är förvånade över det gamla sättet att tänka, att kriser och illamående liksom skulle smitta av sig om man pratar om det. - Nej, det är viktigt att vi vågar prata om det här. Det är också bra att veta hur man ska göra om man märker att en kompis mår dåligt, säger livets påfrestningar som vi aldrig fått verktyg till att hantera.

23


De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Stort intresse med många duktiga deltagare i gympan som DUV startade upp under hösten i samarbete med Ålands Motionsförbund

Glädjefyllt men också allvar när DUV gympar  Hanna Sivén-Bell, Ålands Motionsförbund; - Vi körde igång med onsdagsträningarna i Idrottsgården under den senaste hösten. Sedan dess har det bara vuxit och spridit sig! Vi har roligt tillsammans samtidigt som vi tränar seriöst. Vi cirkeltränar med olika konditions- och styrkeövningar. Emellanåt har vi vattenpaus och vilar lite. Programmet är detsamma under några veckors tid så att man hinner lära sig övningarna ordentligt och ser resultat på musklerna. - Om någon är intresserad av att haka på onsdagsträningarna finns utrymme för några deltagare till!

 Petra Gustafsson jobbar som fritidssekreterare hos DUV. Hon brukar delta som ledare och coach på onsdagarnas träningspass i idrottsgården. - Det här är jätteroligt, säger hon. Det är ett riktigt härligt gäng, med ett åldersspann på 10 till 40 år, som tränar tillsammans och stortrivs ihop och hejar på varandra. Och alla tar träningarna på största allvar! - Vi lärde känna vår tränare Hanna Sivén-Bell på Ålands Motionsförbund för ett par år sedan i samband med Skolidrottsdagarna. Hanna visade sig vara helt rätt person för oss och vi har samarbetat i olika former ända sedan dess.

1

2

BILDTEXTER, sid 24 och 25 1. Livia Hansen 2. Ella Söderlund 3. Erik Weyand 4. Minna Alén och Magdalena Lindström 5. Noomi Rehnberg och Felicia Hemmälin 24

6. Moa Selin 7. Ronja Karlström 8. Janne Danielsson, Minna Alén och Nora Fredrikson 9. Jeffrey Blomqvist 10. Millie Ahonen

3


De Utvecklingsstördas Väl på Åland

De utvecklingsstördas väl på Åland

4

5

• • • • •

Susan Enberg, verksamhetsledare DUV (bilden) Carola Hemmälin, kanslist och bokförare Petra Gustafsson, fritidssekreterare Fredrik Scott, ungdomssekreterare Ulrica Sund, kanslibiträde

Kansli i HandiCampen, Skarpansv. 30, Mariehamn Öppet: mån-tors kl 9-15, fre 9-13 E-post: info@duv.ax eller fornamn.efternamn@duv.ax Tel: 018 527 371/018 527 372 Hemsida: www.duv.ax

Kalender Fritidsaktiviteter - våren 2022

6 7

Fritidsverksamhet för ungdomar 12-19 år Tid: Måndagar 10 januari - 25 april kl. 18 - 20.30 (obs! ej 18.4) Plats: ungdomsgården, Nya Samlingshuset, Gamla Godbyvägen. Ansvarig ledare: Fredrik Scott Fritidsverksamhet för ungdomar 20 år och uppåt Tid: Måndagar 10 januari - 25 april kl. 18.00 - 20.30. (obs! ej 18.4) Plats: Ungdomshuset Boost, Uppgårdsvägen 6 i Mariehamn. Ansvarig ledare: Nora Fredrikson Bowling Tid: Tisdagar 11 januari - 26 april kl. 15 - 16 och 16 - 17 Plats: Idrottsgården, Neptunigatan 23 Terminsavgift: 40€ Ansvarig ledare: Fredrik Scott Inga fritidsaktiviteter på vinterlovet 21-25.2 Gymnastik Tid: Onsdagar 12 januari - 27 april kl. 15.15 - 16.15 Plats: Idrottsgårdens judosal, Neptunigatan 23 Terminsavgift: 40€ Ansvarig ledare: Hanna Sivén-Bell Yoga Tid: Torsdagar 13 januari - 28 april kl. 18 - 19. Plats: Hildas Hus, Navigationsskolegränd 3 Ansvarig ledare: Tomas Hellén Terminsavgift: 40€ Innebandy/fotboll Tid: Torsdagar 13 januari - 28 april kl. 18 - 19 och 19 - 20. Plats: Sjömansskolans gymnastiksal, Neptunigatan 6 Terminsavgift: 40€ Ansvarig ledare: Daniela Haglund

8

Månadsluncher

9

10

Familjegympa med Nettan och Moa DUV bjuder alla familjer som har barn och ungdomar under och i skolåldern på ett fartfyllt gympapass tillsammans med Moa och Nettan. En enkel familjegympa där alla deltar utifrån sina egna resurser och förmågor. Det ni behöver är mjuka och sköna kläder samt en egen vattenflaska. Tid: Söndagen den 23 januari kl. 13 - 14 Plats: Valbohallen, Skolvägen 3 i Söderby, Lemland Er anmälan vill DUV ha senast den 17 januari på tel. 018-527 371, 018-527 372 eller 0405273701, per e-post: susan.enberg@duv.ax

Tid: Den andra onsdagen i månaden kl. 12 - 13. Datum: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april Plats: Restaurang Park, Norra Esplanadgatan

Umgås med kompisar över en bit mat!

After Work

Tid: Onsdagen den 12 januari 2022 kl. 17 - 19 Plats: Restaurang Park och Bar, Norra Esplanadgatan 2 Anmälan: Senast onsdagen den 5 januari till DUV-kansliet tel. 018-527 371, 018-527 372/0405273701 eller per e-post: susan.enberg@duv.ax OBS! Viktigt att ni respekterar anmälningstiden då DUV har reserverat platser i restaurangen.

25


Andning & Allergi Åland

Atopisk hud - Bästa tipsen • Om frasiga utslag (eksem) uppstår ska kortisonsalva användas. • Om huden kliar utan eksem ska bassalva användas. • Om svåra kliande skov uppstår kan både kortisonsalva och anthistaminpreparat (tabletter) användas. • Använd rätt tvättmedel för dig med lågt pH-värde.

Andning & Allergi Åland

Carita Johansson är ordförande för föreningen som inte har ­någon anställd personal.

Kontakt:

Iréne Johansson, telefon 22 360 reception@handicampen.ax

Pollenallergi - Bästa tipsen • Börja ta allergimedicin i god tid före du får symtom. • Det finns många olika receptfria preparat. • Be apotekspersonalen om hjälp med att hitta rätt bland alternativen.

Kalender

• Var förberedd, följ med pollensituationen på pollenrapporten.se, som rapporterar om läget i Stockholmsregionen och norkko.fi som har svensk information om pollenläget i Finland och på Åland.

Anmäl deltagande till HandiCampen

• Vid rikliga pollenmängder: Vädra inte! Häng inte ut tvätten! Gå ut tidigt på morgonen eller vänta tills det har regnat!

telefon 22 360 reception@handicampen.ax Styrketräning

Onsdagar 16.30 - 17.30, Rehab City. Ledare Markus Palm. Start 12.1.

Vattengymnastik, grupp 1

Torsdagar 18 - 19, ÅHS bassängen. Ledare Markus Palm. Start 13.1.

Vattengymnastik, grupp 2

Torsdagar 19 -20, ÅHS bassängen. Ledare Tua Liewendahl. Start 20.1.

Planerade aktiviteter i januari Medlemsluncher startar upp Samtalsgrupp för personer med sömnapné startar Besök till Anders Wiklöfs konstutställning i Ålands konstmuseum

Kondoleanser Andning & Allergi Ålands kondoleansadresser finns till försäljning hos HandiCampen, Skarpansvägen 30. Pris: 15 €

Folkhälsans surfstöd Folkhälsan på Åland kan nu erbjuda kostnadsfritt, individuellt stöd till ovana internetanvändare i alla åldrar. Målet är att Du ska känna större självständighet, trygghet och säkerhet i att använda din smarttelefon, surfplatta eller dator. Exempel på vad Du kan få stöd i är: nedladdningar, uppdateringar och användande av olika appar och program samt råd i datasäkerhetsfrågor. Stödet kan ges i ditt eget hem eller på en allmän plats. Kontakta Annette Hagman på tel: 018 - 527 063 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax för att komma överens om tid och plats.

www.folkhalsan.ax 26


Andning & Allergi Åland

Apotekare Ingrid Qvarnström delar med sig av kunskap och lång erfarenhet om våra vanligste allergier

Pollenallergi och atopisk hud - tips för vård och lindring

Ingrid Qvarnström är apotekare och ägare av Första Apoteket i Mariehamn. Här delar hon med sig av sina bästa tips hur man sköter, lindrar och i bästa fall blir fri från symtomen. Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på så kallade allergen, eller retande ämnen, i omgivningen.

Allergi och pollenbesvär Vissa år börjar allergisymtomen tidigt, redan i mitten av februari. Al och hassel kommer först. Deras pollen kan sprida sig med sydliga vindar ända från kontinenten. De svåraste allergisymtomen kommer oftast i slutet av april och början av maj när björken blommar. Hur lång eller kort blomningstiden är beror helt på väderleken. Knappt hinner björken blomma ut förrän många olika gräsarter börjar blomma vid midsommar och de blommar länge. Gråbon tar vid i augusti och blommar ända in i september. På hösten kommer också svampsporerna som kan vara besvärliga för många. Mögelsvampen finns länge i det ruttnande gräset. Vad kan man göra för att lindra besvären? Apoteken har ganska bra utbud av egenvårds

läkemedel. Antihistamin finns i tablettform men också som ögondroppar och nässpray. Vad som passar bäst är individuellt. Man får prova sig fram. Ibland räcker det med en sort, ibland behöver man alla. Ögondroppar och nässpray brukar inte medföra trötthetssymptom. Men även om tabletterna medför viss trötthet är det ofta bättre än den trötthet som allergin ger. Atopisk hud Atopisk hud betyder torr hud. En person som är allergisk kan ofta också ha atopisk hud. Symtomen är kroniskt eller återkommande kliande hud, ofta med kliande utslag. Symtomen kan lindras om man sköter sin hud men har tendens att återkomma vintertid när luften är torr. Sommaren är bättre på grund av den högre luftfuktigheten. Atopisk hud är ofta genetiskt betingad men kan

också bero på miljön eftersom vi i Norden har en torrare luft som ger immunologiska problem för hudens skyddande barriär. Om huden blir uttorkad och man kliar mycket kan eksem uppkomma. Egen vård är A och O Lär dig själv att ta hand om din hud! Vårda dagligen genom att tvätta skonsamt och smörja huden. Pröva dig fram bland de olika bassalvor som finns på apoteken. Vid värre skov rekommenderas kortisonsalva som som kan användas som upprepade kurer. Om man orkar sköta sin underhållande basvård väl, kan skoven till och med helt undvikas!

27


TagMole - åländsk uppfinning baserad på beprövad metod

Tag själv bort dina störande hudflikar Åländsk uppfinning siktar globalt efter test på hemmamarknaden Läkaren Marina Donner berättar att hon ser en hel del hudcancer men också mycket hudflikar, åldersvårtor och liknande som inte är farliga men kan skava och irritera. - Om man har haft mjuka, lösa, upphöjda eller hängande, hudflikar i många år är de sannolikt helt ofarliga och kan tas bort på egen hand med hjälp av TagMole, säger Marina. - Sådana hudflikar är väldigt vanliga och Bakgrunden - Marina berättar - En patient till mig utvecklade tillsammans med en vän protoptypen för TagMole i samarbete med Danderyds sjukhus Innovationscentrum och ställde sedan frågan till mig. När jag fick se prototypen samt läste på om metoden tyckte jag att det var en himla fiffig uppfinning och bestämde mig för att gå med. Vi utvecklade prototypen, gjorde research, provanvände på patienter. Den åländska marknaden har därefter fungerat som pilotmarknad med gott resultat. Nu introduceras

så pass många som fyra av tio får hudflikar någon gång i sitt liv. Men Marina betonar att om man är osäker ska man uppsöka läkare för att få en professionell bedömning innan man avlägsnar sina hudflikar! Speciellt om något ser avvikande ut, har förändrats, kliar, blöder eller ändrar färg eller utseende.

TagMole på fler marknader, bland annat i Sverige och till exempel Ryssland finns också med i planerna. - Metoden är gammal och beprövad sedan länge men tack vare det tekniskt smarta verktyget har det nu blivit mycket lätt för gemene man att själv avlägsna störande hudflikar. - Jag jobbar både på den offentliga och den privata sidan i sjukvården och jag ser att den här smarta uppfinningen kan innebära en avlastning inom sjukvården . TagMole-förpackningen

innehåller fem trådar som gör att verktyget kan återanvändas. Dessuton finns refillförpackningar med trådar att köpa . Alla apotek och flera utvalda butiker och salonger på Åland säljer TagMole. TagMole fungerar genom att applicera en ögla runt hudfliken som dras åt så att blodtillförseln stryps. Detta får hudfliken att skrumpna ihop och falla av inom 1-2 veckor med minimalt kvarvarande märke.

Delta i utlottningen av ett gör-det-själv-kit för att ta bort hudflikar! Mejla eller skicka per post in ditt namn och telefonnummer och/eller mailadress senast 31.1.2022. Du kan också delta via Ålands handikappförbunds facebooksida eller besök oss personligen. Adress: Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

”Prickdagarna” arrangeras årligen av Ålands Cancerförening Under 2021 undersöktes 420 personer via föreningens Prickdagar och varje år upptäcks ett flertal olika hudcancerformer samt förstadiet till hudcancer. Prickdagarna arrangeras i samarbete med Medimar. Specialiserande allmänläkare Marina Donner med klinisk träning från Australien inom hudcancer undersöker samtliga patienter från topp till tå och tittar på hudförändringar, födelsemärken och prickar. I de fall då läkaren upptäcker hudförändringar som kräver någon form av åtgärd får patienten direkt en tid bokad för åtgärd som även de görs på Medimar.

Undersökningarna, operationerna och PAD (PatologiskAnatomisk Diagnos) bekostas av Ålands Cancerförening. Detta blir möjligt tack vare att ett flertal personer ställer upp ideellt samt med föreningens insamlade medel och donationer. Det är ett stort tryck på tiderna till prickdagarna och tyvärr kan föreningen inte ta emot alla som önskar få komma och bli undersökta. Den som är fundersam över någon hudförändring och inte får tid till Prickdagarna ska kontakta ÅHS eller företagshälsovården om man har sådan. Det går också bra att gå privat antingen till Cityläkarna eller Medimar. 28