Page 1

Nyheter från Funkibator MAJ-JUNI 2014

Funkibator nyhetsbrev maj/juni 2014 Just nu! 

Sök till distanskursen! www.distanskursen.se

Mässan Funka för livet 8-9 maj. www.funkaforlivet.se

Du med funktionsnedsättning! Hör av dig om du vill praktisera, arbetsträna eller arbetspröva hos Funkibator. Från och med juli/augusti kommer vi att ha ett 20-tal anpassade platser.

Vi köper en eldriven fyrhjuling., Zoomcamp.

Aktivitetskalender 8-9 maj - Funkibator ställer ut på mässan Funka för som handlar om sexualitet + funktionsnedsättning.

10 maj - Funkibator deltar i Växjös Pridefestivalståg.

15 maj – Funkibator arrangerar en kvällsföreläsning med Mats Trondman. Det här sker i samarbete med Handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum.

16 juni - Funkibator tar emot över 20 sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättning. Ännu ett rekordantal! 16 juni - Funkibator har utställning på Växjö stadsbibliotek. Den kommer att pågå i två veckor. 1 juli - Arvsfondsprojektet Funkisförmedlingen startar upp. Det ska pågå i tre år och har till syfte att stödja personer med funktionsnedsättning till arbete 24 juli - Funkibator skickar iväg 11 personer i åldern 18-26 till Belgien. Där kommer de träffa lika många personer, i ett utbyte, under en vecka. EU bekostar det mesta och resten söks det fondmedel för. 19 augusti – Tillkännagivande av utsedd person att få Joel Gustafsson-stipendiet.

21 maj – Funkibator åker till Danmark på studieresa för att höra mer om anställningsformen Flexjobb. Även besök sker hos arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning arbetar.

Funkibator ideell förening Västergatan 8A 352 30 Växjö

12 juni – Blixtkonferens arrangerad av Galaxhopen och Funkibator. Inriktning på arbetsmarknad och funktionsnedsättning.

25 augusti - Distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället startar. Kursen arrangeras i samarbete med Grimslövs folkhögskola. 1 september – En ny volontär kommer till Funkibator. Vivien är 29 år och kommer från Ungern. Hon arbetar som psykolog inom arbetsmarknad och funktionsnedsättning.

www.funkibator.se info@funkibator.se 0470-223 40 (kansli)

Sid 1 av 4


Nyheter från funkibator Tema arbete och funktionsnedsättning Under det senaste året har Funkibator samverkat mycket med arbetsmarknadsprojektet Galaxhopen. Idéer och verksamheter inom Funkibator har kunnat fångas upp av, och vidareutvecklas inom Galaxhopen. Det som varit färdigutvecklat har på samma sätt kunnat planteras ut i Funkibator för genomförande i skarpt läge. Samarbetet har fött fram många möjligheter kring arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. Projektet Galaxhopen, som medfinansieras av Europeiska socialfonden och Regionförbundet södra Småland, avslutas nu i juni. Funkibator tar över verksamheten kan på så sätt fortsätta även om projektet avslutas. I det här nyhetsbrevet presenterar vi den kommande arbetsmarknadsverksamheten, kallad Funkisförmedlingen.

Vad är Funkisförmedlingen? Funkisförmedlingen är namnet på Funkibators arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska etableras under tre års tid för att sedan fortsätta vidare. Funkisförmedlingen kommer innehålla en bredd av olika tjänster. Samverkan kommer att ske med den statliga Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner. Det som kommer att skilja den här verksamheten mot myndigheternas är arbetssättet. På sex områden kommer det arbetas annorlunda.

5. Etablerade digitala plattformar som Facebook och Skype kommer att använda till fullo. 6. Arbetsandan kommer vara att vi hjälper varandra och delar med oss av egen kunskap, erfarenhet och nätverk. Personalen tillåter sig att vara personliga. Funkisförmedlingen startar den 1/7 2014. Den första tiden kommer att bestå av en uppbyggnadstid med pilotverksamhet och testgrupper. Från 2015 kommer verksamheten vara igång nästintill i full skala. Funkisförmedlingen kommer att erbjuda en bred verksamhet. Arbetsprövning, arbetsträning, bemanning, praktik, sysselsättning, företagande, utbildning med mera. Arbete kommer erbjudas inom kansli, tidning, hund, ekonomi, administration och Funkisförmedlingens egen verksamhet.

Galaxhopens finansiärer och samarbetsparter 1. Föreningen som juridisk form gör verksamheten snabb, fri, flexibel. Det kommer inte finnas några krav eller kontroller så som hos myndigheter. 2. Handläggarna inom Funkisförmedlingen ska själva ha funktionsnedsättningar. Det ger en unik expertkunskap och förståelse. 3. Hela individens situation ska beaktas. Och om det krävs färdtjänst, körkort, assistans, ledsagning eller annat för att en person ska komma i arbete så får det också lösas. 4. Generösa öppettider genom det digitala där verksamheten är tillgänglig även på kvällar och helger.

Sid 2 av 4


Nyheter från funkibator Flexjobb

Bemanning och uthyrning

Under flera års tid har Neuroförbundet nationellt drivit ett påverkansarbete för att Danmarks Flexjobb ska införas i Sverige. Det är ett bättre alternativ än dagens system med lönebidrag. En person som har Flexjobb får en heltidslön, där arbetsgivaren betalar för det arbete som utförs och där staten skjuter till resten. Vi kommer att hjälpa till med att sprida information om detta koncept.

Ibland finns det inte möjlighet hos en arbetsgivare att nyanställa personer. Då kan det vara ett alternativ att hyra in personen inom ramen för ett bemanningskoncept. Funkisförmedlingen har allt klart för att erbjuda arbetsgivare det här upplägget. Anställningen ligger juridiskt sett hos Funkibator men placeringen är hos hyrestagande arbetsplats.

Lönebidrag som hindrar I det svenska systemet med lönebidrag släpar uträkningsmodellen efter. Det är nämligen så att Arbetsförmedlingen utgår från en maximal lön om 16 700 kr. Då en arbetsgivare sätter en höge lön, vilket är vanligt enligt kollektivavtal, så utgår det ingen kompensation för den lönen som är över 16 700 kr. Det här innebär ofta ett hinder vid anställning av personer med funktionsnedsättning.

5 000 statliga praktikplatser En nationell satsning pågår just nu som går ut på att 5 000 statliga praktikplatser ska skapas för personer med funktionsnedsättning. Den här satsningen har så här långt inte gått så bra. Endast något hundratal praktikplatser har skapats. Vi kommer att kontakta myndigheterna och efterfråga dessa platser, för att kunna lotsa personer dit.

Arbetsträning och arbetsprövning

Nationell spridning Funkisförmedlingen kommer länge fram börja arbeta för att verksamheten ska spridas. Just nu finns anmält intresse från både Stockholm och Skåne. Flera andra orter/regioner/personer har också hört av sig och visat intresse. Enligt planerna så ska spridningsarbetet påbörjas under andra året.

Funkisförmedlingen i media Sveriges Radio Kronoberg http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid =106&artikel=5809364 Svensk handikapptidskrift http://svenskhandikapptidskrift.se/hon-startaregen-arbetsformedling/ TV4 Sydost http://www.tv4play.se/program/nyheternaväxjö?video_id=2572030 Taltidningen Skåne http://stream.skane.se/Taltidning/0914/06funkis.m p3

Funkisförmedlingen kommer att erbjuda både arbetsträning och arbetsprövning. Arbetsträning går ut på att en person ska ta reda på i vilken omfattning den har förmåga att arbeta. Arbetsprövning går ut på att ta reda på vilka olika typer av arbetsuppgifter som klaras av. Avseende båda uppläggen så har vi en tät kontakt med ordinarie handläggare hos AF, FK eller kommun.

Smålandsposten

Sid 3 av 4


Nyheter från funkibator Verksamhetserbjudanden Om du vill komma med i Funkibators arbetsmarknadsverksamhet så finns det ett antal verksamhetsområden som erbjuds. Du kan delta genom exempelvis praktik, arbetsträning, arbetsprövning eller ideellt. Vi är bara i början av den här uppbyggnaden och fler möjligheter är på väg att skapas. Funkisförmedlingen Du kan komma med och få arbeta tillsammans med Funkisförmedlingens personal. Och det kan du göra dels för att utveckla dig själv samt att även få kontakt med arbetsgivare och hitta vägar till arbete. Så du är med oss och arbetar samtidigt som du hjälper dig själv. Totalt ska vi vara 10-15 personer i vårt arbetsteam.

Ekonomi/administration Du kan utveckla dig inom ekonomi och administration. Här handlar det om bokföring, kontering, kalkylering, budgetar, redovisning, sammanställningar, informationssökning med mera.

Kansliarbete Du kan komma med i Funkibator förenings kansli. Där arbetar vi med medlemsverksamhet, aktiviteter, utställningar och annat föreningsrelaterat.

Butiksarbete Du kan komma med och arbeta ihop med vårt butiksteam. Vi driver en hjälpmedelsbutik och där arbetar vi med information och marknadsföring.

Sid 4 av 4

Redaktionsarbete Vi har ett begynnande arbete som kretsar kring tidnings- och textproduktion. Vi vill sprida information och kunskap till omvärlden om frågor kring funktionsnedsättning i allmänhet och arbetsmarknad i synnerhet. Du kan komma med i det här teamet och agera skribent, fotograf, bloggare, krönikör, skriva insändare med mera. Hundverksamhet Vi kommer antagligen kunna erbjuda någon sorts hundverksamhet till hösten. Det här håller att på utveckla sig genom ett samarbete mellan Funkibator och Tiger hundcenter.

Funkibator nyhetsbrev maj juni 2014  
Advertisement