Inbjudan till en social satsning för människor - Ett spännande initiativ från föreningen Runstenen

Page 1

Inbjudan �ll en social satsning för människor

E� spännande ini�a�v från föreningen Runstenen

Hur vi �llsammans bygger en social verksamhet där människor kan hi�a e� lugn, vara sig själva, utvecklas, lära sig mer och komma ut på arbetsmarknaden. Verksamhetsområden inom djur, media, arbetsmarknad, fri�d, social samvaro och socialt företagande.


Bakgrund Bakgrund - Runstenen, en plats för människan Runstenen började sin utveckling kring 2008 och har sedan dess utökats med fler och fler verksamhetsområden. Vi samlar personer i utanförskap, med funk�onsnedsä�ning och �llfällig psykisk ohälsa. Våra ak�viteter kretsar kring sådant som mo�verar och ger glädje. Vi arrangerar en årlig gala, volontärsarbetar på Sweden Rock, arrangerar sociala ak�viteter och driver verksamhet kring papegojor, skateboard och e-sport. Nu står vi inför utvecklingen a� �llsammans med andra bygga en bä�re och större verksamhet.

DYSLEXI

SKATEBOARD

FÅGELHEMMET

E-SPORT


Verksamhetsområden

Runstenens verksamhetsområden Fågelhem

Räddningscenter för papegjojor som startade våren 2009 och har sedan dess utvecklats. Målet är a� kunna ta emot e� större antal fåglar med en bredd av alla hobby- och sällskapsfåglar.

Skateboardpark

En skateboardanläggning har påbörjats i Lagan. Verksamhet där tävlingar och andra skateboardarrangemang bevakas och deltas i.

Datorer, e-sport och LAN

Olika digitala spelarrangemang i samverkan med e-portaktören Northern Sky. Arrangemang och deltagande på LAN på olika platser runt om i Sverige.

Gala och sociala arrangemang Genomförande av en årlig större gala samt värd för många sociala arrangemang så som familjedagar, julfest, läger och event så som föreläsningar och utställningar.

FAKTA Organisa�onsform: Ideell förening Startade: 2008 Förenings säte: Hörby kommun Medlemmar: cirka 400 Websida: www.runstenen.org Geografi: Finns på flera platser i Sverige


Fram�dsplaner Fram�dsplaner Spännande fram�da utveckling

Runstenen står inför utvecklingen, a� i samverkan med andra föreningar och offentliga aktörer bygga en större och bredare verksamhet.

Större lokaler

Det vi ser framför oss är större lokalmässiga förutsä�ningar där flera olika typer av verksamheter kan inrymmas och kanske även flera organisa�oner husera ihop.

Inspirerande modeller

Modellen som vi inspirerats av är likt Fryshuset i Stockholm eller Ak�vitethuset Mästeriet i Växjö. Där ger en mix av föreningar och verksamheter nya posi�va effekter.

Vill ni vara med eller stödja? Vi söker intresserade föreningar, eldsjälar, offentliga aktörer som vill vara med, bidra eller understödja framväxten av en sådan här pla�orm.


Hur en idé blir verklighet! Hur en idé blir verklighet! A� vi är flera engagerade verksamheter/personer! A� vi får stöd från det offentliga, kommun och region. A� vi får hjälp så a� dörrar öppnas �ll samverkan, resurser och kunskap. A� vi har en verksamhet med hög kvalité som främjar människor, skapar välmående och ökar livskvalitén. A� vi arbetar långsik�gt och målmedvetet med struktur, ordning och reda.


Samarbeten Samarbeten Samverkan är nyckeln �ll en sådan här satsning. Vi ser en verksamhet som drivs av föreningslivet och som inledningsvis understödjs av det offentliga. Här är några aktörer vi känner �ll och som vi gärna ser finns med. Kommunerna Kris�anstad, Hässleholm, Höör, Hörby och Eslöv med enheter inriktade på fri�d, omsorg, arbetsmarknad och socialt företagande. • Region Skåne • Funkibator syd samt riksförbund • Länsstyrelsen i Skåne • Studieförbund • Coompanion

Vill du vara med eller stödja? Det här är en exempellista av tänkbara samarbetspartners. Är du en aktör som önskar vara med, så är du självklart välkommen!


Kontakta oss Tre verksamhetsutvecklare koordinerar den här satsningen �llsammans. Runstenen, verksamhetsutvecklare Mikael Olsson, mikael@runstenen.org, 073-428 03 04 www.runstenen.org Funkibator riksförbund, na�onell verksamhetsutvecklare Stefan Johansson, stefan@funkibator.se, 070-816 53 98 www.funkibatorrf.se Funkibator Syd, regional verksamhetsutvecklare Björn Jönsson, bjorn.jonsson@syd.funkibator.se 070-888 07 10


Intresseanmälan/mer informa�on

Vi är posi�va �ll a� fler kommer med i den här satsningen. Vill du veta mer eller bli en del av det här så skicka e� kort mail så fångar vi upp frågor/intresse du har. Epost: socialsatsning@runstenen.org