Funkibator

Funkibator är ett utvecklingscenter inom funktionsnedsättning i Växjö, Kronobergslän. Vi arbetar med samverkan, nytänkande och inspirerande verksamhet både nationellt och internationellt.

Publications