Page 1

RAPORT DE ACTIVITATE 2012 Fundația PACT Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare


Misiune Fundația PACT contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin încurajarea, susținerea și promovarea inițiativelor locale și regionale, a parteneriatului și a responsabilității sociale (la nivel de indivizi – persoane fizice, societate civilă, mediu de afaceri, autorități și instituții publice).

Viziune Ne dorim ca un număr cât mai mare de oameni din mediul rural și mic urban să fie activi la nivel local, să găsească soluții pentru problemele cu care comunitatea în care locuiesc se confruntă, să contribuie direct la dezvoltarea economică și socială proprie și a localității de care aparțin.


Consiliu director

Consiliu Consultativ

• Maria Șandor Președinte Consiliu Director PACT • Mădălina Marcu Director dezvoltare de resurse, Asociația pentru

• Mircea Criveanu Managing Partner Orașul meu • Mike Hapoianu Director Comercial Happy Tour • Radu Manolescu Managing Partner K.M. Trust & Partners • Matei Păun Managing Partner BAC Investments • Andra Samson Communication Catalysts • Răzvan Tudor Partener Traducem Bine • Ionuț Zeche Partener Mirus Advisory Group

Relații Comunitare

• Cora Moțoc Consilier afaceri europene, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

• Simona David-Crisbășanu Președinte Asociația ROI • Daniela Gabor Lector Senior, Universitatea West of London, Bristol, Marea Britanie

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

05

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

06


Direcții strategice • Dezvoltare comunitară

• Economie socială

Cursuri de dansuri populare și înființarea de ansambluri folclorice, cursuri de profesionalizare a tinerilor din sat, construirea de locuri de joacă și realizarea de activități educative-creative pentru copii, activități menite să promoveze turismul și agro-turismul rural ca vehicole de punere în valoare a tradițiilor, patrimoniului și potențialului oamenilor locului, ateliere meșteșugărești și de creație, toate acestea și multe altele sunt exemple de proiecte comunitare pe care le-am susținut în anul 2012, gândite și realizate de grupuri de cetățeni preocupați din comunități locale din sudul țării. Identificăm în aceste comunități oameni cu inițiativă și facilităm crearea de structuri de societate civilă (organizaţii comunitare) care să se implice în rezolvarea unor probleme specifice de la nivelul comunității lor, pentru a contribui la dezvoltarea acesteia.

Stimularea economiei locale este unul dintre elementele principale din procesul de dezvoltare locală, de aceea suntem interesați să contribuim la dezvoltarea capacității individuale și colective de a răspunde oportunităților de dezvoltare locală prin sprijinirea inițierii de activități antreprenoriale cu scop social, generatoare de venit și de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile. Prin proiectele și acțiunile de încurajare a economiei sociale ne propunem să contribuim la consolidarea capacității oamenilor din comunitățile rurale și mic-mediu urbane din sudul țării de a valoriza, a valorifica și a gestiona resursele locale în manieră durabilă, pentru a asigura bunăstarea socială și economică a tuturor membrilor comunității, respectând coeziunea socială. Creăm oportunități pentru ca actorii locali să dobândească abilități, cunoștințe, inspirație și experiență practică în antreprenoriat social.

Membrii comunității sunt cei care decid care le sunt nevoile, care este problema prioritară și care poate fi rezolvată cu resurse locale. Noi îi sprijinim prin instruire, consultanță, facilitare comunitară și mică finanțare și îi încurajăm să conlucreze cu actorii de dezvoltare de la nivel local și regional pentru a deprinde noi abilități în evaluarea nevoilor, în elaborarea și managementul de proiecte, a învăța cum se strâng și/sau mobilizează resurse din/pentru comunitate și cum se lucrează într-o manieră participativă și transparentă cu membrii comunității, autoritățile și instituțiile publice locale, ONG-uri și alte structuri de societate civilă și diverși agenți economici.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

07

Încurajăm dezvoltarea de inițiative de antreprenoriat social și cultural cu scop social, afaceri comunitare cu profil social, afaceri sustenabile în agricultură bazate pe structuri asociative ale fermierilor locali și inițiative de revitalizare și perpetuare a meșteșugurilor tradiționale de către meșterii populari, cu participarea cât mai largă a comunității. Susținem activități economice, generatoare de venit, cu profil social, care mobilizează și valorizează resursele din comunitate, creează locuri de muncă la nivel local și reinvestesc profitul obținut în dezvoltarea activității proprii și a comunității pe care o deservesc.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

08


• Influențarea teoriei, practicii și politicilor publice în domeniile de interes În afară de acțiunile directe la nivelul comunităților locale, suntem implicaţi activ în maturizarea și profesionalizarea domeniilor de interes, cu focus pe abordarea de dezvoltare comunitară, în România și Europa deopotrivă. Realizăm sau contribuim la cercetări, studii, instruiri pentru profesioniști în domeniile de interes și oferim oportunități de internship și voluntariat pentru studenți. Lucrăm împreună cu alte organizații, fie ele din România sau străinătate, pentru a influența practicile și teoria în dezvoltarea comunitară și a transpune abordarea specifică acesteia ca numitor comun în dezvoltarea locală. Călătoria noastră înseamnă activism susţinut la fiecare etapă, pentru a fundamenta strategii și politici viabile de dezvoltare, care să aibă la bază procese de dezvoltare comunitară. De aceea, ne propunem să punem pe agenda publică acele principii și practici specifice dezvoltării comunitare, ca abordare transversală pentru politicile de dezvoltare socială. Ne concentrăm asupra dezvoltării comunitare ca instrument viabil pentru incluziune socială activă, schimbare socială şi inovare, ca mijloc care să contribuie la crearea unei societăți mai drepte, egale și sustenabile, la reducerea sărăciei și a inegalității. Abordarea participativă și incluzivă, încurajarea voluntariatului, a mobilizării și acțiunii colective, a activismului civic și participării la viața publică și a comunității, încurajarea și crearea de oportunități egale, (re)activarea cunoașterii și potențialului existente la nivel local, respectul și încrederea în capacitatea membrilor comunității de a găsi soluții valide și eficiente pentru problemele cu care se RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

09

confruntă în viața de zi cu zi, abordarea dezvoltării de jos în sus, toate acestea pot contribui considerabil la îmbunătățirea, legitimarea și autenticitatea actului politic, pot înrădăcina practica bunei guvernări, potențând totodată capitalul uman și social la nivel local, contribuind la dezvoltarea spiritului de inițiativă și apartenență la comunitate, a solidarității, echității și coeziunii sociale, la responsabilizarea socială a tuturor membrilor comunității și actorilor de dezvoltare.

• Dezvoltare organizațională Pentru a ne putea derula eficient și profesionist activitatea la nivel local și grass-roots, răspunzând nevoilor și contextelor curente, ca și pentru a contribui activ la maturizarea domeniilor de interes și a ne întări capacitatea de a influența politicile publice în domeniile relevante pentru noi și beneficiarii noștri, creșterea sustenabilă și strategică a organizației de la an la an reprezintă un element important pentru misiunea și viziunea noastră pe termen lung. Astfel, avem constant în vedere: • constituirea stabilității și sustenabilității financiare a organizației (cu focus pe dezvoltarea capacității; • organizației de a strânge fonduri din surse private, prin acțiuni și parteneriate strategice); • construirea rețelei organizaționale și a vizbilității organizației, acți unilor și beneficiarilor săi, la nivel național și în afara țării; • consolidarea structurilor de guvernare, de management, executive și de suport ale organizației, ca și a capacității de management organizațional; • conectarea continuă cu persoane și organizații din domenii relevante pentru dezvoltarea organizației și a beneficiarilor săi;

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

10


• consolidarea profesionalismului și renumelui organizației ca actor durabil de dezvoltare comunitară în România. De aceea, ne propunem să punem pe agenda publică acele principii și practici specifice dezvoltării comunitare, ca abordare transversală pentru politicile de dezvoltare socială. Ne concentrăm asupra dezvoltării comunitare ca instrument viabil pentru incluziune socială activă, schimbare socială și inovare, ca mijloc care să contribuie la crearea unei societăți mai drepte, egale și sustenabile, la reducerea sărăciei și a inegalității.

Programe și proiecte în 2012 RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

11


PACT pentru COMUNITATE Zonele în care lucrăm Sud-vest (Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt); Sud (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman); Sud-est (Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Perioada de desfășurare: începând din august 2012/anual Pentru a răspunde nevoilor variate din mediul rural și urban mic-mediu (până în 30.000 de locuitori), în 2012 am creat PACT pentru COMUNITATE. Acesta este noul program central al Fundației PACT, complementar programului de dezvoltare de organizații comunitare în sudul României «Învățare, Participare, Încredere», în baza căruia s-a constituit organizația, prin care le oferim comunităților locale: • sprijin financiar (mici finanțări nerambursabile sub formă de granturi sau start-up-uri cu valori între 1500 - 3000 USD) pentru implementarea de proiecte de dezvoltare comunitară și inițiative de economie socială (antreprenoriat social, antreprenoriat cultural cu scop social, antreprenoriat rural) propuse chiar de membrii comunității (organizații comunitare formale sau informale și alte ONG mici, locale din sudul României, ca și cooperative ale fermierilor sau meșteșugarilor în stadiu incipient, care lucrează în manieră incluzivă și participativă la nivelul comunității în care s-au constituit și pe care o reprezintă și o deservesc); • asistență personalizată/individualizată (complementară finanțărilor acordate) prin servicii gratuite de evaluare locală, facilitare comunitară, consultanță și/sau instruire, pornind de la nevoi și cerințe locale.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

13

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

14


PACT pentru COMUNITATE Prin ”PACT pentru COMUNITATE” susţinem iniţiativele acestor oameni care vor să lucreze împreună pentru un mai bine la nivel de individ, grup și comunitate. De la organizarea unui festival de artă şi cultură, la promovarea turismului local sau înfiinţarea unor afaceri funcţionale, respectând tradiţiile regiunii, toate aceste proiecte contribuie la dezvoltarea socială și economică pe termen lung a comunității. Toți cei care inițiază astfel de proiecte află în scurt timp că schimbarea poate începe de jos în sus, odată cu ei, declară Ruxandra Sasu, Director Executiv Fundația PACT. Prin acest program stimulăm implicarea civică, susţinem mobilizarea grupurilor din comunităţi şi ne consolidăm puterea de a atrage și a realoca sistematic resurse pentru a crea schimbarea pe care ne-o dorim, alături de beneficiarii noștri.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

15

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

16


În cadrul primei runde a programului “PACT pentru COMUNITATE” am acordat 13 finanțări pentru: nouă proiecte de dezvoltare comunitară, 3 afaceri sociale din mediul rural și 1 proiect de servicii de dezvoltare organizațională, cu o sumă totală de 110.011 RON

Proiectele sprijinite prin PACT pentru COMUNITATE - runda 1 (octombrie 2012 – martie 2013)

Fundația PACT a dezvoltat programul de finanțare și servicii complementare gratuite „PACT pentru COMUNITATE” cu sprijinul inițial al Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust – www.ceetrust.org), care a dublat resursele financiare mobilizate de PACT.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

17

Componenta Proiecte de dezvoltare comunitară realizate în parteneriat. Meștesuguri străvechi – Asociația D'Accord – oraș Corabia, jud. Olt Asociaţia D’Accord din Corabia a organizat cursuri în cadrul cărora 30 de elevi şi adulţi cu vârste între 12 și 64 de ani au fost iniţiaţi în tehnica modelării ceramicii de Vădastra, meşteşug străvechi ce datează din neolitic.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

18


Le-a fost profesor chiar meșterul olar Ionel Cococi din Vădastra, expozant în repetate rânduri la sediul UNESCO din Paris, la Strasbourg, Orleans şi Bruxelles, cel care, în urmă cu 14 ani și-a început ucenicia într-un proiect de revitalizare a tradiţiei ceramicii de Vădastra, inițiat de Universitatea de Arte din București. De asemenea, în cadrul proiectului au cumpărat un cuptor și au amenajat spațiul pentru a-l folosi pe termen lung și ca atelier și pentru a vinde produsele realizate acolo.

Centura Cicloturistică București – Clubul Tinerilor de Succes – comuna Ciocănești, jud. Dâmbovița Acest proiect a pornit cu viziunea creării unei rețele de comunități rurale din jurul Bucureștiului (cca. 20-45 km distanță rutieră) care să formeze un mediu prietenos pentru cicloturism, ușor accesibil bucureștenilor iubitori ai naturii și ai mersului pe bicicletă. Comunitatea Ciocănești din Dâmbovița este comunitatea pilot a proiectului. Proiectul pilot susținut de PACT a avut misiunea de a arăta o comunitate rurală cicloprietenoasă, cu trasee marcate și facilitățile minime necesare pentru cicloturism, de a crea o comunitate de oameni organizații-instituții în jurul proiectului, ca și de a stabili o platformă informativă, (http://centuracicloturisticabucuresti.ro/, https://www.facebook.com/centuracicloturistica).

În aprilie 2012 ne-am bucurat de amenajarea primilor 25 km din centura ciclo-turistică a Bucureștiului, care leagă cele patru sate ale comunei Ciocănești: Vizurești, Urziceanca, Crețu și Ciocănești. Clubul Tinerilor de Succes din comună, în parteneriat cu Asociația pentru Educație, Antreprenoriat și Leadership (ApEAL), Asociația Adamos, Primăria Ciocănești și Cycling Romania, a inițiat acest proiect nu numai pentru a le oferi bucureștenilor alternative de a-și petrece timpul liber, dar și pentru a cunoaște bogățiile acestor sate: producătorii locali de miere și legume, atelierul tradițional de mături din sorg și crama din Urziceanca, gogoșile Magdei din Vizurești, RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

19

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

20


zonele de picnic din pădurea Ciocănești și multe altele. Pentru oamenii din comunitate, aceasta constituie o nouă oportunitate de a-și promova produsele locale și de a aduce noi venituri la ei în gospodărie, ca și pentru alți localnici. În continuare, partenerii își propun să multiplice proiectul și să agrege cât mai multe astfel de comunități rurale pentru a forma o rețea în jurul Bucureștiului. Această rețea urmează să faciliteze atât colaborarea pe tema cicloturismului între aceste comunități, dar și pe alte teme de dezvoltare comunitară.

Omagiul Dascălilor – Asociația Tinerețea și Prietenia – comuna Bălilești, jud. Argeș Omagiul Dăscălilor a fost un proiect realizat de Asociația Tinerețea și Prietenia din satul Poienița, comuna Bălilești. În această comunitate, membrii nu aveau un cadru care să le permită să se întâlnească și să discute despre problemele cu care se confruntă.

Donaris Fest (Festivalul Dunării) – grupul de inițiativă Giurgiu People – oraș Giurgiu, jud. Giurgiu Donaris Fest (Festivalul Dunării) a fost unul dintre primele proiecte susținute prin PACT pentru COMUNITATE, fiind și primul festival de artă și cultură urbană din Giurgiu. Organizatorii și-au dorit ca prin acest festival să promoveze arta și cultura în diverse forme, ca grupurile de tineri din zona Balcanilor să se cunoască și să interacționeze, să activeze comunități locale/regionale pentru activități de ecologie, educație și divertisment. Donaris Fest a fost organizat de grupul de inițiativă Giurgiu People, constituit în anul 2010, care dorește să aibă un rol activ și pe termen lung în a promova arta și cultura locală din zona Balcanilor și a activa comunitățile română și bulgară în diverse scopuri social-culturale.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

21

Astfel, prin acest proiect, au dorit să ofere ocazia cadrelor didactice care au predat cel puțin patru ani la Școala Poienița, atât cele pensionate, cât și cele active, să se întâlnească cu cel puțin un absolvent, ales dintre cei care au avut cele mai bune rezultate la învățătură și care au absolvit școala generală între anii 1960-2008. Evenimentul a adus împreună profesori, foști elevi, autorități locale și membrii comunității. Liderii generațiilor trecute și-au prezentat parcursul lor profesional, oferind cadrelor active noi direcții de abordare a actului educațional.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

22


Prin participarea la această manifestare au avut ocazia să se întâlnească cu cei ramași în sat și să propună acțiuni pentru întărirea rolului școlii în educarea formală și non-formală a copiilor. Astfel, și dascălii au devenit mai conștienți că satul le evaluează activitatea și, la un moment dat, îi va recompensa pe măsura rezultatelor obținute. Scopul evenimentului a fost de a întări relaţiile dintre cadrele didactice şi reprezentanţii comunităţii. Fundația PACT a co-finanțat această inițiativă, restul resurselor necesare fiind mobilizate de către asociația organizatoare și partenerii săi locali, din alte surse disponibile (sponsorizări, donații individuale). Asociația Tinerețea și Prietenia organizează anual câte un astfel de eveniment de reuniune a fiilor satului, în mod tradițional pentru localitate. Pact pentru comunitatea argeșeană – Asociația Ordes – Mărăcineni și Costești, jud. Argeș Asociația Ordes și-a propus, să ajute 30 de tineri aflați în dificultate să-și îmbunătățească rezultatele școlare și să-și dezvolte noi abilități. Asociația derulează, încă din 2008, proiecte prin care transmite elevilor de liceu competențe care să le îmbunătățească șansele de a-și continua educația după liceu și de a obține un loc de muncă. Prin acest proiect, organizația a lucrat cu un grup de 30 de tineri provenind din medii defavorizate și care, din acest motiv, sunt mai puternic expuși riscului de a avea performanțe școlare slabe.

Ei au participat la o excursie și un atelier de dezvoltare personală. Folosind metode interactive ca jocurile de rol și concursurile, atelierul a avut ca scop motivarea elevilor și convingerea lor privind importanța finalizării studiilor pentru a accesa noi oportunități în viitor. Astfel, ei și-au descoperit o parte din potențial și au înțeles rolul pe care îl pot juca în abordarea problemelor cu care se confruntă atât ei, cât și comunitatea lor.

Popasuri dunărene – Asociația Rudezis – comunele Giurgița, Cerăt, Bârca, Goicea, Cârna, Bistreț, Măceșu de Jos, Gighera, Măceșu de Sus, Urzicuța, Afumați și Cătane, jud. Dolj În proiectul “Popasuri Dunărene”, Asociația Rudezis împreună cu cei șapte parteneri – Asociația pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din Oltenia (ATRECO), Asociația Village Life, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Urzicuța, Asociația ABC Afumați, Asociația Cultural-Artistică Tinere Speranțe Bârca,

Mulți dintre ei provin din familii cu venituri reduse, ai căror părinți sunt plecați în străinătate sau care sunt discriminați pe baza etniei.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

23

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

24


Asociația Nasta din Cârna și Asociația Dascălcer din Cerăt – au încurajat turismul rural în 12 comune din zona de sud a județului Dolj. Ei au pus în valoare tradițiile locale, patrimoniul și potențialul oamenilor din comunitățile respective. În prima etapă, ei au realizat o cartă a tradițiilor și obiceiurilor locale, a meșteșugurilor, obiectivelor turistice și gastronomiei locale. Carta a devenit principalul material pentru promovarea zonei către potențialii turiști. Apoi, voluntarii organizațiilor au selectat, în fiecare comună, câte trei gospodării reprezentative pentru tradițiile locale și cu potențial de cazare. Cele 36 de gospodării au intrat într-un circuit agroturistic regional și sunt promovate pe site-ul proiectului (http://www.popasuridunarene.ro/). Pentru Asociația Rudezis și partenerii săi, “Popasuri Dunărene” reprezintă doar începutul unui efort pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă a zonei prin turism rural. Pe viitor, aceștia își doresc să construiască o marcă turistică a zonei, să organizeze un festival în jurul evenimentelor tradiționale și produselor locale și să promoveze în continuare dezvoltarea infrastructurii pentru turism.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

25

Prevent Rutier – Asociația Tinerilor Fermieri – comuna Pleșoiu, jud. Olt Anual, cea mai mare parte a accidentelor rutiere produse în localități sunt cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni. Comuna Pleșoiu din județul Olt este situată la o distanță de 15 km față de municipiul Slatina, pe un drum național, iar traficul rutier de pe șosea reprezintă un pericol pentru copiii din localitate care circulă spre școală sau se joacă în apropierea carosabilului, deseori fără a fi însoțiți de un adult. Asociația Tinerilor Fermieri a realizat activități extrașcolare de educație rutieră cu elevii din localitate. Într-un cadru informal, folosind cunoştinţe adaptate vârstei lor, copiii din clasele I-VIII au învățat ce înseamnă indicatoarele rutiere, cum să circule și cum să se joace în siguranță. Proiectul a fost realizat cu sprijinul tuturor actorilor din comunitate: autorități locale, școală, Asociația Tinerilor Fermieri și membri din Pleșoiu. Să ne creştem copiii frumos - Asociația Education in Education, oraș Călimănești, jud. Vâlcea Majoritatea părinților din Jiblea Veche (localitate componentă a orașului Călimănești din Vâlcea) sunt de etnie roma și sunt plecați din țară. Copiii sunt lăsați în grija fraților mai mari sau în grija rudelor. Unii dintre aceștia nu au niciun venit. În cadrul proiectului, Asociația Education in Education a organizat seminarii pentru peste 300 de părinţi şi cadre didactice, care să consolideze relaţia dintre familie şi şcoală. Au organizat discuții de grup atât cu părinții separat, cât și cu profesorii, toate adaptate la nevoile semnalate de aceștia. Multe dintre situațiile concrete pe care le-au dezbătut sunt situații reale, existente în multe familii, iar discutarea acestora a fost benefică pentru mulți dintre părinți. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

26


Asociația s-a bucurat și de sprijinul televiziunii locale, Vâlcea Unu, care a promovat proiectul către părinți și cadrele didactice printr-un scurt film.

Călători către un mediu curat – Grupul de iniţiativă pentru Dezvoltarea Şcolii Dichiseni – comuna Dichiseni, jud. Călărași Prin activitățile realizate, grupul de iniţiativă pentru Dezvoltarea Şcolii Dichiseni a atras atenţia elevilor asupra problemelor de mediu din comunitatea lor, pornind de la activitățile uzuale pe care aceştia le întreprind zilnic, până la adoptarea unui stil de viaţă ecologic, apropiat de mediul de viaţă: • “Noi şi mediul înconjurător” a fost principala activitate care i-a adus pe copii mai aproape de natură. Aceştia au participat la analiza calităţii apei din râul Borcea, mergând într-un laborator de specialitate; au ecologizat malul râului Borcea; au plantat puieţi în parcul comunei; au construit căsuţe pentru păsări şi au mers într-o excursie la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa şi în Parcul Naţional Retezat pentru a sărbători Luna Pădurii. • “Aspecte monografice privind comuna Dichiseni” – tinerii comunităţii au mers în cele trei sate ale comunei şi au vorbit cu bătrânii pentru a afla istorii, mituri şi tradiţii despre regiune şi devenirea comunei Dichiseni, pentru a realiza o monografie. Aceasta s-a dovedit a fi o experienţă inedită pentru tineri, care au descoperit numeroase lucruri despre istoria locurilor în care s-au născut.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

27

Componenta Antreprenoriat social Croitoria funcțională din comuna Bârca – Asociația Tinere Speranțe, comuna Bârca, jud. Dolj Prin “PACT pentru COMUNITATE” s-au născut în ultimul an poveşti frumoase, precum cea a doamnei Rodica Ciutureanu din Bârca – președinta Asociației Cultural-Artistice Tinere Speranțe din localitate. În luna mai 2012, aceasta a deschis oficial croitoria din comună, creând astfel trei noi locuri de muncă în comunitate: însăși inițiatoarea – croitoreasă de meserie, pasionată de a lucra mai ales cu și pentru copiii din comună și a transmite mai departe arta croitoriei, apoi doamna Sanda, care a lucrat mulți ani într-o fabrică de confecții, dar de 7 ani de când s-a închis, a rămas în şomaj şi, nu în ultimul rând, doamna Anișoara care este la început și vrea să învețe o nouă meserie pentru a putea să le ofere o viață mai bună celor patru copii ai săi. Spațiul în care se află croitoria a fost dat de către primărie, iar cu banii din proiect a fost amenajat și dotat cu mașini de cusut și conectat la utilități. Atelierele Urziceanca, sat Urziceanca, com. Ciocănești, jud. Dâmbovița Majoritatea locuitorilor din Urziceanca se ocupă cu meșteșugul producerii artizanale a măturilor din paie de sorg. Această ocupație este principala sursă de venit din sat, iar în ultimii ani acest meșteșug este în declin din cauza introducerii pe scară largă a măturilor realizate din material plastic. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

28


Cei trei inițiatori ai afacerii, cunoscători ai meșteșugului, au văzut că interesul pentru perpetuarea tradiției producerii măturilor din paie de sorg este scăzut și au dorit să o promoveze și să o mențină. În cadrul Atelierelor Urziceanca, 400 de copii din București și Târgoviște vor participa în primul an la cursuri, iar alături de ei alți 200 de copii din comunitate beneficiază de aceste ateliere fără să plătească. Meșterii locali implicați în proiect beneficiază de noi venituri din taxele plătite de participanți. Viziunea celor trei inițiatori este de a avea în sat meșteri mândri de meștesugul lor, gata să împărtășească și altora din cunoștințele lor, dar și să promoveze satul ca centru meșteșugăresc important. La Odăi, aproape de frumos – Asociația Pro Turism Nedeea Vâlceană – sat Călineşti, oraş Brezoi, jud. Vâlcea Asociaţia Pro Turism Nedeea Vâlceană (APTNV), organizaţie care propune valorificarea patrimoniului cultural şi natural ca factor important în dezvoltarea comunităţilor, au amenajat una dintre fostele odăi ale ciobanilor și au igienizat zona. Apoi, au organizat tabere tematice (istoria locurilor, astrologie, echitaţie etc.) menite să crească interesul pentru agro-turism în zonă şi să valorifice potenţialul resurselor locale. Pentru început, au organizat o tabără tematică de 3 zile, în cadrul căreia au implicat direct (gătit, spălat, ghidaj etc.) 5 membri din comunitate. Aceştia au obţinut un plus de venituri pe această cale. Pe lângă oamenii din comunitate, orăşenii din Bucureşti, Vâlcea, Piteşti, Sibiu care au participat la tabără s-au bucurat de bogățiile din zonă.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

29

Componenta Servicii de dezvoltare organizațională Comunicare, promovare şi lucru în echipă - Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu – oraș Nehoiu, jud. Buzău Prin acest proiect, membrii Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu (ADCN) și-au propus îmbunătăţirea dezvoltării organizaţionale atât la nivel intern, cât şi pe plan extern, prin instruirea a 25 de persoane din cadrul organizației, pentru a putea, apoi, să ofere servicii mai bune comunităţii în care activează. Prin organizarea unor seminarii de comunicare şi promovare organizaţională, dar şi de lucru în echipă, proiectul a vizat creşterea competenţei ADCN, care să ajute, pe termen lung, la îmbunătăţirea unor aspecte din viaţa comunităţii, respectiv sprijinirea persoanelor din grupurile vulnerabile prin căutarea de surse de finanţare şi prin proiecte relevante care includ munca în echipă.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

30


Învățare, Participare, Încredere – Programul de dezvoltare de organizații comunitare în sudul României (runda a 5-a) Perioada de desfășurare: iunie 2010 – mai 2013

Acesta este programul în baza căruia s-a constituit Fundația PACT, în martie 2006. Echipa extinsă a programului lucrează împreună în dezvoltare comunitară încă din octombrie 2002, când „Învățare, Participare, Încredere” a fost adus în România de către o organizație din Marea Britanie (Allavida), care a lucrat împreună cu Asociația Română de Dezvoltare Comunitară (ca organizație gazdă a programului) și cu o echipă locală de implementare (actuala echipă de colaboratori ai Fundației PACT). Odată cu înființarea Fundației PACT, Allavida ne-a transferat toate drepturile de autor asupra programului „Învățare, Participare, Încredere”, PACT devenind astfel cadrul instituțional unic al programului. Această rundă a adus un element nou în metodologia programului. De această dată am lucrat cu facilitatori comunitari cu experiență, care au promovat în primă etapă proiectul în rândul mai multor comunități, folosind acest prilej pentru a înțelege mai bine problemele cu care se confruntă acestea, pentru a câștiga mai ușor încrederea membrilor comunității și pentru a testa interesul și disponibilitatea de implicare în acțiuni comunitare. Facilitatorii au jucat un rol cheie în selecția comunităților, iar apoi în formarea, consolidarea și dezvoltarea grupurilor comunitare, realizarea RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

31

participativă a analizei de nevoi, identificarea soluțiilor și planificarea pașilor de punere în aplicare a acestora, încurajarea și sprijinirea grupurilor pentru a implementa cu succes proiectele propuse și îndrumarea lor în activitatea de strângere de fonduri. Mai mult, facilitatorii au asigurat transferul de cunoștințe de la formatorii și consultanții PACT către comunități, precum și transferul de informații dinspre comunități înspre Fundația PACT. Pe lângă facilitare, comunitățile au beneficiat de sesiuni de instruire în evaluarea participativă a nevoilor, planificare participativă a unui proiect comunitar și management de proiect, ateliere de lucru pentru strângere de fonduri, comunicare organizațională și planificare operațională pentru dezvoltarea organizației pe termen de cel puțin un an, ca și vizite de consultanță care să le ajute să pună în aplicare cunoștințele și abilitățile deprinse la instruiri și ateliere. Finanțarea în această rundă nu a depășit 4500 RON pentru fiecare din cele 17 proiecte comunitare implementate de noile grupuri ide inițiativă. Cele 17 comunități în care am lucrat sunt situate în județele Dâmbovița, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov. În cadrul acestei runde a programului, ca o componentă de strategie organizațională, începând din 2011 PACT a inițiat crearea unui fond de dezvoltare comunitară în valoare de 90.000 USD, constituit cu 50.000 USD mobilizați de PACT din surse private, la care CEE Trust a contribuit cu alți 40.000 USD. Acest fond susține financiar în continuare PACT pentru COMUNITATE - noul program central, extins, al Fundației PACT, care include “Învățare, Participare, Încredere” ca o componentă distinctă, de constituire de noi grupuri comunitare în sudul țării. Această rundă a programului a fost finanţată de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org) și co-finanțată de Fundația PACT din surse private (redirecționări 2% și donații de la indivizi – persoane fizice; sponsorizări de la companii și firme, de la fundații corporate și private din România și Belgia; venituri din activități economice și din dobânzi bancare ale Fundației PACT). RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

32


Cetățenie Activă în Băicoi, Băicoi, județul Prahova.

Identitate, Tradiție, Bunăstare locală.

Perioada de desfășurare: august 2012 – august 2013

Perioada de desfășurare: noiembrie 2012 – august 2013

În cadrul acestui proiect, facilitatorul comunitar al Fundației PACT a identificat și a adus împreună cetățeni activi din orașul Băicoi (jud. Prahova), dispuși să se asocieze și să acționeze colectiv în cadrul unei structuri organizate la nivel local (organizație comunitară – la început grup de inițiativă informal, urmând să devină asociație), pentru a contribui la dezvoltarea propriei comunități. În finalul anului 2012, 15 membri ai grupului de inițiativă au participat la o instruire privind evaluarea participativă a nevoilor din comunitate, în urma căruia grupul a început procesul de consultare cu comunitatea din Băicoi, pentru a identifica, analiza și prioritiza nevoile existente la nivel local. Astfel, localnicii înșiși pot să identifice problemele și nevoile din comunitate, să propună soluții din interior și să acționeze pentru a le implementa prin mobilizarea eficientă a resurselor existente pe plan local, cooperând cu diverși factori interesați de dezvoltarea locală în Băicoi. De asemenea, cetățenii constituiți în organizația comunitară vor fi susținuți în continuare prin instruire și facilitare comunitară, fiind încurajați să colaboreze autoritatea publică locală pentru realizarea unui plan de dezvoltare și acțiune locală. În baza acestui plan, fundamentat prin evaluarea de nevoi, grupul va planifica și implementa un proiect comunitar care să rezolve sau să amelioreze o nevoie prioritară a comunității.

Prin acest proiect, alături de partenerii și beneficiarii săi, PACT și-a propus să recupereze patrimoniul imaterial local, pentru a stimula dezvoltarea iniţiativelor de antreprenoriat social şi cultural din cinci comunități din mediul rural din sudul României. Am început acest proiect cunoscând, din experiența de teren, că interesul membrilor comunităților rurale pentru păstrarea moștenirii culturale este în creștere. Aceștia conștientizează că identitatea culturală, în strânsă legătură cu capitalul social al unei comunități şi cu identitatea socială a membrilor acesteia, influențează în mare măsură capacitatea comunității de a răspunde sustenabil la valurile de schimbări economice, sociale și politice. Cu cât o comunitate își valorizează mai mult istoria, tradițiile și obiceiurile, cu cât consumul de cultură și educație este mai ridicat, cu atât sunt create relații mai puternice între membrii comunității, dar și cu factorii externi care pot influența comunitatea. Prin acest proiect am lucrat cu cinci organizații comunitare (doi asociații și trei grupuri comunitare informale) din cinci comunități:

Proiectul “Cetățenie activă în Băicoi” este implementat de Fundația PACT cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, susţinut de Petrom, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

33

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

34


Găujani (jud. Giurgiu), Spanțov (jud. Călărași), Făcăieni (jud. Ialomița), Cândești (jud. Dâmbovița) și Cocorăștii Mislii (jud. Prahova).

Într-o primă etapă, cu sprijinul facilitatorilor comunitari, cele cinci organizații comunitare, împreună cu alți membri din comunitate, au identificat, cules și inventariat tradiţii şi expresii locale, arte ale spectacolului, practici sociale şi ritualuri, meşteşuguri tradiţionale, constituind câte un portofoliu de cultură imaterială la nivelul localității lor. Apoi, împreună cu consultanții noștri, cele cinci comunități implicate vor identifica cele mai bune soluții de conservare și promovare a acestora, generând idei de afaceri bazate pe aceste tradiții locale, care pe termen lung să pună în valoare specificul local, dar să și aducă venituri suplimentare în comunitate.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

35

Din cele 5 idei de afaceri rezultate, PACT va selecta 3 care dețin cel mai înalt potențial de afacere socială sau culturală, pentru care va acorda fonduri de start-up prin programul de finanțare PACT pentru COMUNITATE. Pe termen lung, proiectul are în vedere menţinerea unei moşteniri culturale vii, care să fie transmisă de la o generaţie la alta în comunităţile rurale implicate, ca metodă alternativă de dezvoltare sustenabilă la nivel local. Identificarea şi promovarea unor identităţi culturale locale devin, astfel, primi paşi pentru dezvoltarea ulterioară a potenţialului economic şi social din regiune.

Proiectul este implementat de Fundația PACT în parteneriat cu Centrele Judeţene de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale din Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova, cu sprijinul financiar al Fondului de Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

36


Inițiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă Perioada de desfășurare: iulie 2012 – aprilie 2013

Prin acest proiect ne-am propus să stimulăm constituirea unui grup de inițiativă format din fermieri dintr-o comunitate locală din sudul țării, prin furnizarea de servicii de asistență tehnică și acompaniere de tip facilitare, instruire și consultanță, în vederea creșterii eficienței producției și vânzărilor acestora pe piață, impulsionând astfel dezvoltarea economică și socială a localității și a (micro)regiunii lor. Pentru început, am elaborat o listă de criterii pe baza cărora să fie evaluate mai multe comunități în vederea selecției, din perspectiva potențialului de a dezvolta o afacere agricolă în formulă asociativă. Aceste criterii au orientat activitatea de cercetare din birou și pe teren a consultanților și facilitatorilor: • existența unor strategii sau planuri de dezvoltare locală sau regională actuale; • deschiderea autorităţilor publice locale de a sprijini în mod activ cooperarea; numărul de proprietari de terenuri locale, implicati în agricultură; • conexiuni bune de infrastructură, pentru a facilita drumul spre pieţele de desfacere; • apropierea de orașe mai mari care să poată susține agricultura de proximitate; existența unui Grup de Acţiune Locală (oportunitate de finanţare pentru comunitatea locală); • deschiderea si dorinţa localnicilor de a se asocia; • resursele umane, antreprenoriale, de capital disponibile pentru dezvoltare; RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

37

• numărul de tineri care trăiesc în comunitate și doresc să se angajeze în agricul-tură;

• oportunităţi conexe în legătură cu ideea de afaceri centrală (biocombustibil, animale); programe bancare, fonduri europene în derulare etc. Am cercetat în faza inițială șapte comunități rurale din 3 județe din sudul României: comunele Bălilești, Hârtiești, Mărăcineni (jud. Argeș), Ariceștii Zeletin, Valea Plopului – Posești (jud. Prahova), Dracea și Suhaia (jud. Teleorman). Pe lângă cercetarea de birou, consultanții și facilitatorii PACT au realizat o serie de vizite de cercetare în teren, cu scopul de a evalua la fața locului nevoile și problemele, dar și potențialul de resurse și interesul comunității (autorități publice, instituții și organizații, simpli cetățeni – fermieri, antreprenori, angajați, grupuri vulnerabile) pentru inițierea procesului de asistență tehnică.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

38


Apoi, din cele șapte preselectate, am ales cinci comunități în care am aprofundat cercetarea la nivel local prin câte 25 de interviuri și câte doua focus-grupuri în fiecare comunitate, axându-ne pe potențialul economic, capitalul social, așteptări, atitudini și disponibilitatea de a colabora în implementarea acestui proiect. În baza rezultatelor etapei de cercetare, am selectat mai departe numai trei comunități (Suhaia - Teleorman, Hârtiești – Argeș și Posești - Prahova), unde am început coagularea câte unui grup de inițiativă format din 5-10 fermieri locali. În septembrie 2012, cele trei grupuri au participat la câte un atelier de dezvoltare de idei de afaceri în formulă asociativă; în baza ideilor de afaceri conturate în fiecare dintre cele trei comunități ca urmare a acestor ateliere, Fundația PACT a selectat comunitățile cu cel mai înalt potențial, care au prezentat cele mai bune idei de afaceri pentru agricultura locală (Hârtiești și Suhaia), luând decizia de a merge cu ele mai departe în paralel. Am continuat să acordăm sprijin celor două grupuri pentru a-și dezvolta viziunea și misiunea pe termen lung, a identifica cea mai potrivită formulă de asociere pentru comunitatea locală și pentru concretizarea ideilor de afaceri selectate, astfel încât aceștia să poată dezvolta o formă asociativă care să genereze o afacere sustenabilă în agricultură. Împreună cu fermierii din grupuri, am avut în vedere încă de la început creșterea eficienței muncii în agricultură și sporirea productivității locale, valorificarea producției locale pe piață și, implicit, dezvoltarea economică și socială în ansamblu a comunității de proveniență a grupului de fermieri, a comunităților învecinate, ca și a (micro)regiunii de care aceasta aparține.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

39

În final de octombrie – început de noiembrie 2012, PACT a organizat pentru prima dată în România două ateliere inovatoare de evaluare participativă a căilor de atingere a impactului proiectului (PIPA), la care au participat reprezenatanții principalelor grupuri și instituții în comunitățile Suhaia – jud. Teleorman și Hartiesti – jud.

Argeș (față de 1 atelier prevăzut în proiect), experți de la institute de cercetare de profil (industria laptelui și pomicultură), reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală. Aceste ateliere pilot au urmărit facilitarea coagulării de forțe în jurul grupului de inițiativă și al ideii de afacere pentru agricultura locală, printr-un proces în care să fie implicată întreaga comunitate, ca și alți potențiali factori interesați din regiune. PIPA – Participatory Impact Pathway Analysis (Analiza participativă a căilor de atingere a impactului preconizat) este un atelier de lucru participativ. Acesta funcţionează ca instrument de planificare, monitorizare, evaluare și ajustare a unui proiect inovator într-o comunitate, având ca rezultat direct alinierea nevoilor, asteptărilor și comportamentelor tuturor actorilor locali (ONG, autorităţi și instituţii locale, agenţi economici, fermieri, tineri, vârstnici, potenţiali consumatori din orașele de proximitate etc.), pentru a asigura un impact optim al proiectului. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

40


În noiembrie 2012, grupul de inițiativă al fermierilor din Hârtiești (Argeș) s-a retras din proiect, în lipsa perspectivei unor oportunități concrete, imediate și facile de finanțare a ideii lor de afaceri, deja concretizată într-o primă formă de plan de afacere. Am mers mai departe, așadar, cu grupul din Suhaia, unde am continuat să sprijinim fermierii pentru a-și dezvolta ideea de afacere, în vederea devenirii grupului de inițiativă într-o potențială entitate agricolă asociativă viabilă. Până la finalul anului 2012 a fost creat o primă formă a unui plan de afaceri împreună cu fermierii locali, proiectând activitatea unei cooperative potențiale pe termen mediu și lung (cooperativă agricolă centrată pe produse și procesare de lactate), cu condiția accesării de fonduri europene și angajării de credite bancare sau microcredite. Planul de afaceri propune obiective care direcționează activitatea grupului de fermieri înspre dezvoltarea producției și vânzarea acesteia pe piețele locale și regionale și, în același timp, deschide noi oportunități pentru stimularea producției locale de lapte, prin asigurarea unei colectări avantajoase și prin atragerea de noi membri în cooperativă, astfel încât să se asigure creșterea capacității competitive pe piața locală și regională.

Programul de Dezvoltare de Fundații Comunitare în România Perioada de desfășurare: iulie 2009 – mai 2013

Proiectul „Inițiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă” este implementat de Fundația PACT în cadrul programului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, inițiat și finantat de Romanian-American Foundation (RAF) și derulat în consorțiu cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) și Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare (CEED).

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

41

Acest program național este implementat în parteneriat de către Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) – lider de proiect și coordonator național, Fundația pentru Parteneriat (REPF) – care acordă, monitorizează și evaluează finanțările pentru fundațiile comunitare constituite și Fundația PACT – responsabilă de stimularea inițiativelor locale și sprijinirea acestora în vederea constituirii de fundații comunitare în sudul României.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

42


Fundațiile comunitare sunt ONGuri care acționează ca antreprenori sociali și finanțatori locali deopotrivă. Acestea lucrează în arii geografice specifice, de unde mobilizează resurse private și apoi le canalizează înapoi în comunitate, către nevoi identificate la nivel local, prin acordarea de granturi, start-up-uri sociale și burse individuale. Rolul Fundației PACT în program este de a sprijini grupuri de cetățeni din orașe din sudul țării să se organizeze în grupuri de inițiativă și să lucreze ca echipe locale pentru a mobiliza resurse și fonduri pentru a constitui 50% din capitalul de start-up al unei fundații comunitare în localitatea lor (aproximativ 10.000 USD), această sumă urmând să fie dublată 1 la 1 prin programul național. În paralel, sprijinul PACT constă în asistență, consiliere, îndrumare, acompaniere, consultanță și facilitare pentru construcția instituțională a fundației comunitare propriu-zise. Fundația PACT joacă, totodată, rolul de organizație gazdă pentru fondurile mobilizate de grupurile de inițiativă din sudul țării, până la înființarea legală a acestora, când fondurile strânse de acestea sunt integral transferate în contul fundațiilor comunitare nou constituite, împreună cu fondurile din partea programului național, constituind patrimoniul lor social inițial. După constituirea fundațiilor comunitare din sudul țării ca entități legale, PACT menține relația cu acestea, facilitându-le accesul la noi oportunități și răspunzând la solicitări punctuale din partea acestora. După ce, în noiembrie 2011, partenerii au lansat al doilea apel pentru scrisori de intenție în vederea dezvoltării de fundații comunitare în România, cu termen limită în data de 5 decembrie 2011, în ianuarie și februarie 2012 au avut loc vizite de teren și interviuri pentru evaluarea aplicanților de pe lista scurtă.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

43

În zona de sud a României s-au constituit 5 noi inițiative (3 din Constanța, 1 din Ploiești și 1 din Craiova). Două dintre acestea (1 din Constanța și cea din Ploiești) au fost selectate pentru a merge mai departe. Alături de celelalte grupuri de inițiativă de la nivel național, grupurile din Constanța și Ploiești au participat la un seminar național organizat la Cluj Napoca în martie 2012 – ocazie cu care a fost înlesnită și o vizită de studiu la sediul Fundației Comunitare Cluj, întrunind echipa si consiliul director ale acesteia.

În octombrie 2012, tot la Cluj Napoca, a fost organizată Conferința Națională a Fundațiilor Comunitare din România, unde grupurile de inițiativă și fundațiile comunitare deja constituite au avut ocazia să participe la o serie de ateliere de interes pentru dezvoltarea lor.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

44


Între acestea, grupul din Ploiești a participat la atelierul privind etapele și aspectele cheie care trebuie luate în considerare pe parcursul demersului de constituire a unei fundații comunitare – atelier facilitat de directorul executiv al PACT. În timp ce grupul de inițiativă din Ploiești a continuat să parcurgă pașii necesari pentru mobilizarea resurselor în vederea constituirii patrimoniului inițial pentru înființare (50% urmând a fi alocat prin programul național) și construirii unei structuri instituționale viabile și solide, grupul din Constanța – în lipsa coeziunii dintre membri – a renunțat la participarea în program.

Programul național este susținut financiar de trei finanțatori americani: Charles Stewart Mott Foundation (www.mott.org), Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org) și Romanian-American Foundation (www.rafonline.org), promotori la rândul lor ai conceptului de fundație comunitară și ai practicilor de strângere de fonduri și acordare de finanțări din surse private – ca mecanism eficient de dezvoltare a filantropiei și a capacității și potențialului socio-economic al comunităților locale, pornind de la dezvoltarea capitalului uman și social comunitar.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

45

Cetățeni activi - comunități puternice (Empowered Communities - Active Citizens) Perioada de desfășurare: Septembrie 2012 – Februarie 2014

Prin acest proiect, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Europa pentru Cetățeni (EACEA), European Community Development Network (EuCDN) / anterior Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) - din care PACT este membră (alături de alte 9 organizații din 9 țări europene - din Vest și din Est), urmărește să dezvolte un cadru comun pentru dezvoltare comunitară, care să descrie scopul acesteia, valorile care-i fundamentează practica, rezultatele pe care le obține și instrumentele și metodologiile pe care le utilizează lucrătorii în dezvoltare comunitară și organizațiile de dezvoltare comunitară din Europa. Ambiția partenerilor este ca acest cadru comun să evidențieze importanța dezvoltării comunitare și contribuția acesteia la construirea unei societăți egale și democratice și la realizarea schimbării sociale. Cadrul comun va fi utilizat pentru a atrage atenția și a influența politicile privind promovarea și implementarea de abordări specifice dezvoltării comunitare la nivel European și național deopotrivă. Dezvoltarea acestui cadru comun se realizează prin consultarea persoanelor și entităților implicate în practica dezvoltării comunitare din fiecare țară parteneră, privind practicile curente de dezvoltare comunitară și cum pot fi acestea dezvoltate, îmbunătățite și consolidate pentru a învinge provocările viitoare.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

46


Până la finalul proiectului va fi produs un DVD care să ilustreze exemple specifice și dimensiuni ale bunelor practici din Europa în ce privește dezvoltarea comunitară; acestea vor fi apoi diseminate către politicieni / decidenți și persoane implicate în procese de politici publice, la nivel național și local, ca și european.

Advocacy şi politici publice pentru dezvoltare socială Perioada de desfășurare: septembrie 2012 – august 2013

Dezvoltăm acest proiect în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), cu scopul de a creşte capacitatea proprie și a organizațiilor membre ale unui grup de lucru în domeniul incluziunii sociale (constituit de PACT în 2010 și dezvoltat prin alte două proiecte anterioare ale Fundației) de a iniția și derula campanii de advocacy și de a participa în mod efectiv şi eficient la identificarea celor mai bune soluţii de politici publice în domeniul incluziunii sociale, în cooperare cu autorităţile publice. Împreună cu FDSC, vom organiza 2 sesiuni de instruire, în procese de advocacy și politici publice, la care vor participa atât proprii angajaţi, cât și membri ai grupului de lucru (cca. 25 de persoane). Mai departe, prin acest proiect, FDSC și PACT vor elabora trei strategii de advocacy: două pentru FDSC și una pentru PACT, precum și un plan de advocacy pentru și împreună cu grupul de lucru pentru incluziune socială. Acestea vor fi dezvoltate de cei doi parteneri sub îndrumarea a doi experţi locali în advocacy şi se vor baza pe analiza de oportunitate a tuturor domeniilor de interes pentru cele două organizaţii.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

47

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

48


Pe toată durata proiectului, partenerii (coordonator FDSC) monitorizează evoluţia politicilor publice, măsurile iniţiate de autorităţile publice şi legislaţia în domeniul incluziunii sociale, transmit aceste informații membrilor grupului de lucru şi își propun să realizeze o analiză a mecanismelor de dialog instituţional ale autorităţilor publice centrale şi locale din domeniul social şi a procesului de elaborare a politicilor publice în acest domeniu. Acest proiect ajută cei doi parteneri, ca și organizațiile membre ale grupului de lucru să își consolideze capacitatea de a desfăşura astfel de activităţi pe termen mediu şi lung în sectorul ONG. De asemenea, proiectul ajută Fundația PACT și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile să faciliteze şi să dezvolte implicarea ONG-urilor în elaborarea politicilor publice alături de autorităţile din domeniu.

Proiectul “Advocacy şi politici publice pentru dezvoltare socială”, cod SMIS: 40118, este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

ECT2S – A European capitalization system of credit transfer Perioada de desfășurare: noiembrie 2011 – decembrie 2014

Acest proiect, coordonat de Institut National du Développement Local (INDL) din Franța, vizează elaborarea unor concepte care să permită asocierea ECVET (Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională) la ECTS (Sistemul European de Transfer și Echivalare a Creditelor) și să faciliteze compatibilitatea / complementaritatea între cele două sisteme, ca și dobândirea de credite suplimentare, folosind un demers bazat pe rezultatele învățării. Obiectivul principal urmărit este profesionalizarea actorilor care lucrează în domeniul dezvoltării locale și regionale. Principalul produs va fi un mecanism (matrice) de evaluare și transfer care va cuprinde: cadrul conceptual, repere calitative și cantitative de evaluare comune și instrumentele asociate. Produsul va avea la bază un sistem de referință comun de competențe specifice domeniului ocupațional al dezvoltării locale/teritoriale (identificate în urma cercetării făcute în fiecare cadru național al partenerilor).

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin EACEA - în cadrul programului Leonardo da Vinci, iar PACT este partenerul din România, ce face parte dintr-un consorțiu alături de alte 8 organizații și instituții din alte 5 țări europene (Franța, Grecia, Italia, Luxemburg și Ungaria).

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

49

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

50


Viitori cetățeni activi: Voluntariatul ca un exercițiu de democrație Perioada de desfășurare: Septembrie 2011 – Decembrie 2012

Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audio-Vizual și Cultură (EACEA), în cadrul programului “Europa pentru cetățeni 2007-2013” care sprijină o gamă largă de activități și organizații care promovează cetățenia europeană activă, prin implicarea cetățenilor și a organizațiilor în societatea civilă.

În acest sens, PACT a colaborat la nivel național cu trei organizații partenere: Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat București – PROVOBIS, Salvați și Copiii, Fundația Noi Orizonturi. Pentru aceasta, PACT a selectat șase licee din București care au participat în proiect: Liceul Internațional de Informatică București (ICHB), Colegiul Național Mihai Viteazul, Liceul Teoretic Dante Aligheri, Colegiul Național Ion Creangă, Colegiul Național I.L.Caragiale și Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”. 125 de elevi din clasele IX-XII din șase licee din fiecare țară au avut parte de: • Seminar pe tema noțiunilor despre voluntariat, subiecte pe tema cetățeniei active și participării civice. În acest context, obiectivul principal al proiectului a fost de a stimula dorința tinerilor europeni de a deveni cetățeni activi, prin informare despre semnificația și activitățile concrete de voluntariat, cu ajutorul experienței asociațiilor civice și de voluntariat.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

51

• În perioada februarie 2011 – martie 2012 în fiecare din cele 6 licee participante în proiect au fost organizate câte 2 întâlniri în cadrul cărora organizațiile partenere și-au prezentat activitatea și importanța lucrului cu voluntari.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

52


Internet: Creatively Unveiling Discrimination Perioada de desfășurare: decembrie 2012 – decembrie 2014

Coordonat de Center for European Policy Studies (CEPS) din Spania, proiectul are drept scop folosirea responsabilă a internetului de către tineri, cu accent pe problematici privind discriminarea etnică, rasială, socială sau culturală în cadrul reţelelor de socializare. Implicarea noastră în acest proiect se înscrie în linia strategiilor “la firul ierbii” pe care le utilizăm în activităţile curente ale fundaţiei: de a atrage atenţia asupra importanţei activismului civic şi a solidarităţii sociale, pentru a crea o viaţă mai bună în rândul comunităţilor mici.

• Concurs de producții video (aprilie – mai 2012) – Studenții din cele șase licee realizat un videoclip care a ilustrat conceptul de voluntariat și practica voluntariatului în țara lor. Echipa câștigătoare participat la un eveniment european organizat de către unul dintre partenerii din proiect. • Realizarea și diseminarea a aproximativ 600 DVD (125 /țară) care au conținut toate filmulețele realizate de liceeni. • Organizarea unui eveniment la nivel european pentru decernarea premiului pentru echipă.

Parteneri locali: Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat București – PRO VOBIS, Salvați Copiii, Fundația Noi Orizonturi.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

53

Ne dorim, împreună cu partenerii noștri, să identificăm tendinţele rasiste din cadrul reţelelor sociale, să le studiem şi să descoperim cele mai bune modalităţi de a folosi reţelele sociale, pentru a corecta comportamentele discriminatorii şi a îmbunătăţi mecanismele de raportare a unor astfel de practici. Prin participarea unor organizaţii de tip “grassroots” din Belgia (Pour la Solidarité), Italia (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo), România (Fundația PACT), Marea Britanie (College Arts) şi Spania (CEPS), sub supervizarea Universităţii din Tarragona, ca partener academic, vom crea un ghid practic de identificare a unor comportamente discriminatorii mascate, din reţelele de socializare. Astfel, ne propunem să contribuim la crarea unui model inovativ de tactici anti-discriminare, cu un rezultat practic – un pachet cu măsuri anti-discriminare ce va fi promovat în toate ţările implicate.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

54


Acest pachet va fi un instrument important pentru tineri, familii, profesori, traineri, asistenţi sociali și pentru oricine îşi doreşte să afle mai multe despre discriminarea în mediul online şi cum poate fi ea combătută.

Proiectul e finanțat de Comisia Europeană prin Programul "Fundamental Rights and Justice" (DG Justice).

Rețele, coaliții, federații și grupuri de lucru din care facem parte • Aflatoun, o rețea internațională administrată de Fundația Stichting Child Savings International din Amsterdam (Olanda), care funcționează ca parteneriat global între numeroase instituții publice, private și organizații ale societății civile care implementează programul Aflatoun, adaptându-l contextual în fiecare țară, mobilizând totodată și resursele necesare pentru implementarea programului la nivel național; ca mișcare globală, Aflatoun a atins viețile a peste 600.000 de copii cu vârste între 6-18 ani din peste 85 de țări; a fost fondată în 2005 pentru a îmbunătăți situația copiilor din țări aflate în curs de dezvoltare economică, având misiunea de a-i inspira să se dezvolte social și economic, pentru a deveni agenți ai schimbării propriei vieți și pentru o lume mai echitabilă; rețeaua lucrează pe baza metodologiei specifice care echilibrează educația socială cu cea financiară; doi membri ai echipei Fundației PACT au fost instruiți ca Master Regional Trainers (http://www.aflatoun.org). • APARTE, rețeaua organizațiilor active în domeniul strângerii de fonduri din comunitate (din surse private); apartenența la această rețea asigură organizației o mai bună expunere și înțelegere a metodologiei și mediului pentru atragerea de fonduri din comunitate, contribuind astfel la succesul organizației în implementarea planurilor de fundraising.

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

55

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

56


• Camera Americană de Comerț din România / American Chamber of Commerce in Romania (AmCham), cu misiunea de reprezentare a intereselor de afaceri ale membrilor în fața autorităților, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri din România; AmCham promovează comportamente de business responsabile, în baza unui cod al guvernării corporate – un set de principii menite să sprijine companiile membre în gestionarea propriilor afaceri, în interacțiunea cu diverse entități, ca și în stabilirea de bune practice de supervizare și raportare; în calitate de membru ONG al AmCham, Fundația PACT participă la evenimente speciale, interacționează cu reprezentanții mediului de afaceri și beneficiază de sprijin și promovare pentru propriile evenimente, activități și proiecte (http://www.amcham.ro/).

• Federația Europeană pentru Solidaritate Locală / The European Federation for Local Solidarity, o organizație care coordonează, la nivel european, o iniţiativă ce are loc în ultima zi de vineri a lunii mai din fiecare an, care îşi propune să celebreze conceptul de vecinătate şi implicarea oamenilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de convieţuire în comunitate, printr-o serie de acţiuni organizate în peste 30 de state din Europa şi din lume, cu participarea a peste 10 milioane de oameni din peste 1200 de localități, sub numele de „Ziua vecinului” sau „Sărbătoarea Vecinilor” (http://www.european-neighbours-day.com/); în 2011 și 2012 Fundația PACT a organizat acest eveniment ca partener al Federației pentru România (http://www.localsolidarity.com/).

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

57

• Grupul de lucru pentru “Dezvoltare economică în spațiul rural (activități non-agricole, infrastructură rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural)”, constituit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Europene, în cadrul comitetului consultativ tematic “Dezvoltare rurală, agricultură și pescuit”, ca structură partenerială cu rol consultativ la nivel național, în procesul de consultare pentru Politica de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor ce vor fi incluse în noul Program Național de Dezvoltare Rurală. • Rețeaua Cetățenească din Europa Centrală și de Est / Central and Eastern European Citizens Network (CEE CN), este o rețea care promovează participarea cetățenilor în mediul politic și în societatea civilă, oferind oportunități pentru dezvoltarea inițiativelor cetățenești la nivel local, național și european; CEE CN organizează, în mod tradițional, în fiecare vară, Universitatea Participării Cetățenești (Citizens Participation University); în cadrul CEE CN, Fundația PACT organizează anual acțiuni, activități sau evenimente cu ocazia Săptămânii Participării Cetățenilor (Citizens Participation Week), ce are loc în luna septembrie a fiecărui an (http://www.ceecn.net/) • Rețeaua Europeană de Dezvoltare Comunitară / European Community Development Network (EuCDN), cunoscută înainte ca și Combined European Bureau for Social Development (CEBSD), este o organizație neguvernamentală umbrelă la nivel european, cu sediul în Olanda, care aduce laolaltă parteneri din 10 țări diferite din Europa de Vest și de Est (atât din cadrul Uniunii Europene, cât și din afara acesteia), care promovează dezvoltarea comunitară sustenabilă în Europa (http://eucdn.net/) RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

58


• Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR), cu obiectivul general de a cumula energia tuturor actorilor angajați în procese de dezvoltare rurală, promovează schimbul de informații, idei și bune practici și cooperarea dintre acești actori, aducând laolaltă organizațiile și instituțiile implicate în dezvoltare rurală; activitățile RNDR sunt coordonate de un Comitet Național, condus de MADR; membrii comitetului național de coordonare sunt reprezentanți ai principalelor grupuri de actori implicați în procesul de dezvoltare rurală; RNDR este formată din organizații care reprezintă sau lucrează pentru actorii implicați în procesele de dezvoltare rurală. • RuralNet - rețeaua organizațiilor neguver namentale active în dezvoltare comunitară în mediul rural din România, este o rețea info rmală cu misiunea de a sprijini dezvoltarea comunitară la nivel național prin creșterea și valorificarea competențelor actorilor din domeniu (http://ruralnet.ro/).

Evenimente de strângere de fonduri • Dar din dar se face Prima ediție a evenimentului de strângere de fonduri Dar din dar se face, organizat în noiembrie 2012, a adus împreună 80 de prieteni apropiați ai fundației, parteneri, donatori și beneficiari, cu menirea de a strânge fonduri și a face un dar comunităților mici din sudul României cu care lucrăm. Prietenii de la De-a brutăria, Stephany’s, Teatrul fără frontiere, LaserMaxx, Vedart, SCAE România, familia Scripcariu din satul Piscu, Ioana Tatu, Marc Roman, Ciprian Târâcă, Tamara Mihalache și Simona David-Crisbășanu și-au donat abilitățile și ne-au ajutat să strângem 3500 euro pentru trei noi comunități rurale.

“Dar din dar se face”

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

59


Andra Dăroiu, Engagement & Employer Branding Intern Zâmbete@Danone România - voluntar PACT Ce m-a atras la PACT? În primul rând, echipa. Informală, prietenoasă, răbdătoare. Ceea ce a dus la formarea unui mediu de lucru plăcut. În al doilea rând, evenimentele. Am avut ocazia să întâlnesc oameni curajoşi care luptă pentru schimbare. Mai mici, mai mari, dar cu care am rezonat, într-un fel sau altul. Iar pentru cineva care a urmat un curs de antropologie, am avut ocazia să învăţ destul de multe despre comunităţile formate. Pe scurt, o experienţă grozavă.

Ioana Nedelescu, consultant asigurări ING România donator și voluntar PACT

Testimoniale

Am copilărit într-un mic oraș din județul Constanța, cu miros de țară, strada principală cu colb și castani umbroși, cu oameni minunați și tradiții adunate de la români și tătari. Din păcate, amintirea copilăriei nu are legătură cu orașul de acum și îmi doresc să fi existat o Fundație PACT și acolo, astfel ca tradițiile să reziste, să miroasă încă a țară, iar comunitatea să se dezvolte. Ceea ce face PACT este o modalitate de a conserva amintiri, dar totodată, de a da șansa comunităților cu care lucrează să crească și să creeze noi amintiri! Iar pentru mine, lucrul alături de fundație este o modalitate de a-mi reaminti ce înseamnă să faci parte cu adevărat dintr-o comunitate. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

62


Iulia Enescu, Public Affairs Coordinator Dentons – donator PACT În apropierea Crăciunului din 2012 mi-am dorit să dăruiesc ceva și în afara cercului « celor dragi », iar când am primit invitația de a participa la evenimentul « Dar din dar se face », mi-a plăcut foarte mult ideea campaniei de strângere de fonduri. « Licitația de abilități » mi-a înfrumusețat Crăciunul și am avut plăcuta surpriză să regăsesc în echipa fundației PACT oameni pe care îi cunoscusem în mediul de afaceri și pentru care am o profundă admirație. Fundația PACT îmi este dragă și pentru că dezvoltă programe adresate comunităților mici, ai căror membri au nevoie nu doar de sprijin material, ci și de încurajare, mentorat și educație în ceea ce privește spiritul comunitar.

Cea mai importantă schimbare este trecerea de la grup de inițiativă la înființarea ca ONG, care este o evoluție vizibilă în comunitate și benefică pentru aceasta. În urma acestei prime experiențe, care a avut loc în satul Clinciu din comuna Spanțov, mulți dintre membrii comunității sunt deschiși să se implice în implementarea altor inițiative, dar și să inițieze proiecte pentru că au reușit să depășească reținerile pe care le aveau și să aibă mai multă încredere în forțele proprii. Cel mai important lucru este că Fundația PACT continuă să sprijine noul ONG format în comuna Spanțov prin alte proiecte implementate în comunitate.

Ce joc și ce unealtă ar fi Fundația PACT? Cristina Tătaru, facilitator comunitar, donator și voluntar PACT Mă gândesc la stropitoare, pentru că se potriveşte cu intervenţiile în comunităţi – te duci, sădeşti, iar dacă nu te reîntorci să hrăneşti plantele respective, să le uzi, este riscul mare ca ele să nu înceapă să se dezvolte. Şi le uzi la început, după care îi înveţi şi pe ceilalţi să folosească stropitorile şi o să fii sigur că vor avea grijă şi mai departe. Iar ca joc, mă gândesc la Alunelul, hora sau Periniţa,

Emilia Ion, Asociația Împreună pentru Viitor, comuna Spanțov (jud. Călărași) – beneficiar PACT Sprijinul oferit de PACT a adus schimbare la nivel local; prin folosirea unor metode eficiente, am reușit să conștientizăm oamenii din comunitate că schimbarea poate fi realizată de către ei cu resursele existente la nivel local. PACT a contribuit la dezvoltarea grupului de inițiativă, oferind informații despre dezvoltare comunitară, lucrul cu oamenii și implementarea unui proiect. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

63

pentru că sunt jocuri de echipă. Iniţial am avut în minte versurile Alunelului, pentru că este clar un joc de echipă - oamenii se ridică, se aşează în diferite momente, este un joc care îi implică pe ceilalţi. Apoi, m-am gândit că poate Periniţa ar fi mai potrivită, pentru că se pot schimba rolurile – pot fi lideri din comunitate care apar la diferite momente, pot rămâne în mijlocul jocului, dar oricând pot lăsa locul şi altora. RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

64


Ioana Petrache, facilitator comunitar, voluntar și donator PACT […] oamenii care reacţionează la ideea de dezvoltare comunitară sunt cei care au deja ideile astea în minte. Nu îi convingem noi când le vorbim, aşa gândeau de dinainte, dar sunt o minoritate, ca şi noi. Mi se pare că asta e cel mai important – să aducem împreună pe cei care gândesc în felul acesta şi să îi ajutăm să-și structureze munca şi să aibă rezultate. Să transpună în realitate ceea ce ei au în minte ca valori, dar nu le pot exercita.

Despre Fundația PACT

PACT în cifre (10 ani de activitate ca echipă, 2002 - 2012)

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

65


Teme

Comunități în care am lucrat Comunități noi

Perioada

Programe și Proiecte Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere

(Martie 2003 - Iunie 2004) (Iulie 2004 - Iunie 2006) (Octombrie 2006 - August 2008) (Iunie 2008 - Februarie 2010) (Iunie 2010 Aprilie 2013)

Participare și Putere de Acțiune PACT pentru COMUNITATE Cetățenie Activă în Băicoi Identitate. Tradiție. Bunăstare locală

(Octombrie 2006 - Ianuarie 2008) (August 2012 - Aprilie 2013) (August 2012 - August 2013) (Noiembrie 2012 - August 2013)

+20 +20 +15 +20 +18 +13 +10 +1 +1

+ 118

Persoane instruite

- evaluarea participativă a nevoilor; - planificarea de proiect; - managementul de proiect; - comunicarea și dezvoltarea organizațională; - strângerea de fonduri.

Învătare. Participare. Încredere (Martie 2003 - Aprilie 2013) Participare și Putere de Acțiune (Octombrie 2006 - Ianuarie 2008)

32

Cetățenie Activă în Băicoi (August 2012 - August 2013)

19

Identitate. Tradiție. Bunăstare locală (Noiembrie 2012 - August 2013) - metode participative inovatoare de lucru cu comunitatea; - instrumente de comunicare eficientă; - managementul resurselor și al activităților. - planificare strategică participativă.

Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere Învățare. Participare. Încredere Participare și Putere de Acțiune PACT pentru COMUNITATE

(Martie 2003 - Iunie 2004) (Iulie 2004 - Iunie 2006) (Octombrie 2006 - August 2008) (Iunie 2008 - Februarie 2010) (Iunie 2010 - Aprilie 2013) (Octombrie 2006 - Ianuarie 2008)

17 proiecte - 77.055 lei

Cetățenie Activă în Băicoi 15 (August 2012 - August 2013) Participare. Strategie. Democrație (Decembrie 2008 - Octombrie 2008)

19 proiecte - 67.041 lei 17 proiecte - 76.469 lei 13 proiecte - 21.450 lei 13 proiecte - 110.011 lei

(August 2012 - Aprilie 2013) 109 proiecte finanțate -

TOTAL

460,404 lei valorea totală a finanțărilor

33

Comunități în care am lucrat

18 proiecte - 71,662 lei 11 proiecte - 36.715 lei

13

Organizațiile coumunitare - centre de 45 mobilizare a comunității (Decembrie 2008 - Octombrie 2009)

Finanțări în comunitate Învățare. Participare. Încredere

264

voluntari din comunitățile participante la programele și proiectele PACT, implicați în implementarea proiectelor comunitare inițiate de organizațiile comunitare Învățare. Participare. Încredere (Martie 2003 - Aprilie 2013)

voluntari, membri ai organizațiilor comunitare au participat la activitățile programelor și proiectelor PACT și au voluntari inițiat proiecte comunitare

654

1875

450

786

Participare și Putere de Acțiune (Octombrie 2006 - Ianuarie 2008)

60

116

Pact pentru COMUNITATE (August 2012 - Aprilie 2013)

35

132

Cetățienie Activă în Băicoi (August 2012 - August 2013)

15

Participare. Strategie. Democrație (Decembrie 2007 - Iunie 2008)

58

521

Organizații comunitare - centre de mobilizare a comunității (Decembrie 2008 - Octombrie 2009)

36

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

67

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

320

68


Beneficiari direcți ai activităților proiectelor comunitare

Raport Financiar 2012 1,000,000 lei 800,000 lei

Organizații beneficiare active

13780 20

45 213

Grupuri de inițiativă înființate juridic ca urmare a participării la programele și proiectele PACT

600,000 lei 400,000 lei 200,000 lei - lei Series1

Parteneriate

Total Total Rezultatul venituri cheltuieli exercitiului 969,187 lei 726,856 lei 242,331 lei

Surse de venituri 2012 Donații și sponsorizări 3%

Dobanzi bancare 2%

Diferențe de curs valutar 3%

Servicii Prestate 1% 13780

45

213

20

Finanțări nerambursabile 91%

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

69

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

70


Cheltuieli 2012

Cheltuieli de Chirie și mentenanță communicații Materiale 2% sediu și consumabile echipamente și ob de 7% Echipamente Facilitare și inventar (achiziții noi) consultanță 3% (colaboratori 1% conv civile, PFA) Cotizaţii şi 10% contribuţii PR &FR 1% 3%

Alte Servicii 6%

Finantari (11 proiecte PpC, ATP, Donaris Fest) 13%

Apariții media 2012 • Online – 91 • Radio – 3

Radio France International – Interviu despre activitatea Fundației PACT; Radio Lynx – Interviu despre activitatea Fundației PACT; Guerilla Radio – Scurtă intervenție despre Dar din dar se face.

Cursuri, seminarii, evenimente (cheltuieli cu participantii) 3%

• TV - 1

TV Muscel – despre proiectul Inițiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă.

Vizite de monitorizare, întâlniri internaționale (Deplasări Staff) 3%

Facilitare și consultanță (colaboratori conv civile, PFA) 47%

• Print – 3

2 în publicația Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, 1 în Dilema Veche.

Finanțatori/Proiecte

PODCA - Proiect "Advocacy și politici publice" (Rambursare CR1) RAF - Proiect Trust for Civil Society "Inițiative comunitare in Central pentru agricultură Eastern Europe sustenabilă" - Proiect CBO5 FDSC -Proiect "Identitate-Tradiție -Bunăstare locală" (tranșa-I-a)

Comisia Europeana - Program Leonardo, Proiect ECT2S (transa-I-a)

Online

FDSC -Proiect "Cetățenie activă în Baicoi " (tranșa-I-a)

Comisia Europeana -Proiect"Viitori cetateni activi" Asociația pentru Relații Comunitare CS MOTT Foundation - Grant de suport general - Programul de Fundații Comunitare

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

71

Radio

91

3

Apariții

Apariții

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

TV

1

Apariții

72

Print

3

Apariții


Echipa de coordonare a Fundației PACT în 2012

Ruxandra Sasu

director executiv ruxandra@fundatiapact.ro

Ioana Traistă

Mădălina Ene

Marcela Voicu

director programe madalina@fundatiapact.ro

manager financiar marcela@fundatiapact.ro

Georgiana Cune

Luiza Cristea

Irina Pop

coordonator advocacy și politici publice irina@fundatiapact.ro

Simona Pantelimon

asistent financiar simona@fundatiapact.ro

Maria (Ionescu) Vasile asistent proiecte maria@fundatiapact.ro

manager PR, comunicare coordonator proiecte coordonator proiecte și strângere de fonduri dezvoltare comunitară economie socială ioana.traista@fundatiapact.ro georgiana@fundatiapact.ro luiza@fundatiapact.ro RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

73

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

72

Laura Oanca

specialist comunicare și strângere de fonduri laura@fundatiapact.ro


Echipa de colaboratori a Fundației PACT în 2012 Consultanți și traineri:

• Iustina Neagu

(organizator comunitar – Centrul de Resurse pentru participare publică, CeRe)

• Ioana Petrache

(organizator comunitar – Centrul de Resurse pentru participare publică, CeRe)

• Nicolae Cuță (director - Centrul de Resurse pentru Organizațiile Nonprofit din Oltenia, CRONO și Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale)

• Monica Drăgan

• Cristina Tătaru (organizator comunitar – Centrul de Resurse pentru participare publică, CeRe)

Parteneri ai Fundației PACT în 2012 Parteneri naționali:

(PRIMCONSULT ABC)

• Corneliu Ionescu (freelancer; manager dezvoltare - Fundația Cartea Călătoare)

• Oana Preda (director - Centrul de Resurse pentru participare publica, CeRe)

• Adrian Sorescu (asociat Strategicus Consulting și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC; expert politici europene - Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis)

• Andreea Sorescu (director executiv – Asociația Învingem Autismul)

• Istvan Szabo (Erudis Consulting SRL, Brașov)

• Magdalena Tancău (manager proiecte europene – European Think Tank Pour la Solidarite)

• Adelaide Katerine Tarpan (manager programe și strângere de fonduri - Romanian Angel Appeal)

Facilitatori comunitari: • Dumitru Alexe

(Asociația pentru Tânărul European din comuna Cărbunești, jud. Prahova; mentor-formator - Asociația Comunelor din România; secretar general și coordonator proiecte - Federația ONG Prahova)

• Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) • Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare (CEED) • Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Călăraşi • Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Dâmboviţa • Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Giurgiu • Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Ialomiţa • Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale • Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) • Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat București - Provobis • Centrul de Resurse pentru Organizațiile Nonprofit din Oltenia (CRONO) • Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) • Fundația Civitas pentru Societatea Civilă • Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) • Fundația Noi Orizonturi • Fundația pentru Parteneriat (REPF) • Fundația Pestalozzi • Fundația Salvați Copiii România • Habitat pentru Umanitate România • Reper21 • Village Life

• Sorina Bunescu (director executiv – Asociația Partener pentru Tine, APT)

• Puiu Lătea (lector invitat, cursuri de sociologie și antropologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București)

• Șerban Moldoveanu (antreprenor; președinte - Asociația pentru Educație Antreprenoriat Leadership, ApEAL)

RAPORT DE ACTIVITATE FUDAȚA PACT

75

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

76


Parteneri europeni: • Association for Adult Education (AAE) – Grecia • BBE – Germany • European Think Tank Pour la Solidarité – Belgia • Center for European Policy Studies, CEPS – Spania • Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ) – Franța • Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL) – Lyon, Franța • Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo – Italia • Cittadinanzattiva – Italia • College Arts – Marea Britanie • Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) / European Community Development Network (EuCDN), cu membrii săi: o Agora CE, o.p.s. – Praga, Cehia o Community Workers’ Co-operative – Galway, Irlanda o Creating Effective Grassroots Alternatives – Sofia, Bulgaria o Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC) – Barcelona, Spania o Hungarian Association for Community Development (HACD) / Közösségfejlesztők Egyesülete – Budapesta, Ungaria o Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw – Bruxelles, Belgia o Scottish Community Development Centre – Glasgow, Scoția o Stiftelsen Cesam – Orebro, Suedia o Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Varșovia, Polonia • Consumer Protection Society – Slovacia • ENGIM Piemonte – Torino, Italia • Fondaca – Italia • Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Developpement (IFAID) – Franța • Institut National du Développement Local (INDL) – AGEN, Franța • Institut Universitaire International du Luxembourg (IUIL) – Luxemburg • Rutland Citizens Advice Bureau – Marea Britanie • Szent Istvan University – Godollo, Ungaria • The World of NGO’s – Austria • Universitatea publică Rovira i Virgili din Tarragona – Spania • Zavod Nefiks – Slovenia

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

77

Beneficiari ai Fundației PACT în 2012 Programul PACT pentru COMUNITATE (runda I): • Asociația D'Accord – oraș Corabia, jud. Olt • Asociația Education in Education, oraș Călimănești, jud. Vâlcea • Asociația Ordes – oraș Mioveni, jud. Argeș • Asociația Rudezis – comuna Giurgița, jud. Dolj • Asociația Tinerețea și Prietenia (ATP) – sat Poienița, com. Bălilești, jud. Argeș • Asociația Tinerilor Fermieri – comuna Pleșoiu, jud. Olt • Clubul Tinerilor de Succes – sat Ciocănești, com. Ciocănești, jud. Dâmbovița • Grupul de iniţiativă pentru Dezvoltarea Şcolii Dichiseni – comuna Dichiseni, jud. Călărași • Grupul de inițiativă Giurgiu People – oraș Giurgiu, jud. Giurgiu • Asociația Cultural-Artistică Tinere Speranțe, oraș Bârca, jud. Dolj • Asociația Pro Turism Nedeea Vâlceană (APTNV) – sat Călineşti, oraş Brezoi, jud. Vâlcea • Atelierele Urziceanca, sat Urziceanca, com. Ciocănești, jud. Dâmbovița • Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu (ADCN) – oraș Nehoiu, jud. Buzău

Învățare, Participare, Încredere – runda a 5-a • Grupul de inițiativă Spanțov Împreună pentru Viitor – com. Spanțov, jud. Călărași (devenit Asociația de Dezvoltare Comunitară Împreună pentru Viitor) • Grupul de iniţiativă CÂNDești ACTIV – com. Cândești, jud. Dâmbovița • Grupul de iniţiativă Ciocăneşti – sat Ciocănești, com. Ciocănești, jud. Dâmbovița (devenit parte din Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Ciocănești – Dâmbovița, ADCCD) • Grupul de iniţiativă locală “Inimi deschise” Vizureşti – sat Vizurești, com. Ciocănești, jud. Dâmbovița (parte din Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Ciocănești – Dâmbovița, ADCCD) • Grupul comunitar Datini Găujani – com. Găujani, jud. Giurgiu (devenit Asociația Datini, Educație și Cultură Găujani) • Grupul de dezvoltare comunitară Vlăsceanul – com. Oinacu, jud. Giurgiu • Grupul de iniţiativă Bileanul – sat Bila, com. Schitu, jud. Giurgiu • Grupul de iniţiativă “Păstrarea tradiţiilor” – com. Bărcănești, jud. Ialomița • Grupul de iniţiativă Drăgoeşti – com. Drăgoești, jud. Ialomița • Grupul de iniţiativă Făcăieni – com. Făcăieni, jud. Ialomița • Grupul de iniţiativă pentru dezvoltarea comunității Dârvari – com. Ciorogârla, jud. Ilfov • Grupul de iniţiativă “Noi pentru noi” – com. Glina, jud. Ilfov • Grupul de inițiativă Ariceștii Zeletin – com. Ariceștii Zeletin, jud. Prahova • Grupul de inițiativă Brebu – com. Brebu, jud. Prahova • Grupul de iniţiativă Cornu – com. Cornu, jud. Prahova • Grupul de iniţiativă Măneciu – sat Măneciu, com. Moeciu, jud. Prahova • Grupul de iniţiativă Puchenii Mari – sat Miroslăvești, com. Puchenii Mari, jud. Prahova

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

78


Advocacy şi politici publice pentru dezvoltare socială

Cetățenie activă în Băicoi:

• Grupul de inițiativă comunitară «Esența Băicoi» (viitoare asociație)

Identitate, Tradiție, Bunăstare locală:

• Asociația Datini, Educație și Cultură – com. Găujani, jud. Giurgiu • Asociația de Dezvoltare Comunitară Împreună pentru Viitor – com. Spanțov, jud. Călărași • Grupul de inițiativă CÂNDeștiACTIV – com. Cândești, jud. Dâmbovița • Grupul de inițiativă Cocorăștii Mislii – com. Cocorăștii Mislii, jud. Prahova • Grupul de inițiativă PACT Făcăieni – com. Făcăieni, jud. Ialomița

Programul de dezvoltare de fundații comunitare în România: • Grupul de inițiativă pentru Fundația Comunitară Prahova • Fundația Comunitară București • Youth Bank București

Inițiativă comunitară pentru agricultură sustenabilă • Grupul de inițiativă al fermierilor pentru Cooperativa BOIAN din comuna Suhaia, jud. Teleorman

RAPORT DE ACTIVITATE FUDAȚA PACT

79

• Asociația Amurtel România • Asociația Ateliere fara frontiere • Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana Brașov • Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) • Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – Filiala Iași (ANCAAR Iași) • Asociația Ovidiu RO • Asociația Persoanelor cu Handicap “Sporting Club” Galați • Asociația Progenies • Asociația React • Asociația Serviciul APEL • Asociația SOS Satele Copiilor • Centrul pentru Dezvoltare Democratică • Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-Profit din Oltenia (CRONO) • Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) • Centrul Rromilor Amare Rromentza • Centrul de Politici pentru Roma și Minorități • Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA) • Federația “Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR) • Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) • Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale (FDES) • Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) • Fundația “Inimă pentru Inimă” • Fundația Romanian Angel Appeal • Fundația Ruhama • Fundația Soros • Fundația Terre des hommes

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

80


Sponsori și donatori ai fundației PACT în 2012 Sponsori Mirus Advisory Group Class IT Roddia

Parteneri media ai Fundației PACT în 2012

Donatori Adriana Lungu Adriana Popescu Alexandra Toderita Alice Mircescu Alice Teodorescu Ana Maria Pălăduș Anca Ghinea Andreea Dereli Andreea Sorescu Andrei Pop Andrei Popescu

Florina Presada

Beatrice Weber Bogdan Vasiliu

Mădălina Georgiana Marcu Mădălina Puiu Marian Florea Mike Hapoianu Miruna Covaci Monia Martini

Ciprian Dragomir Ciprian Tărâcă Constantin Gordon

Georgiana Mincu Geta Cristea Ioana Obreja Ioana Traistă Ionuț Munteanu Iulia Enescu Lucian Grămescu

Daniela Nemoianu Denisa Meiroșu Dorelia Stanciu

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

Nicoleta Gavrilă Nicoleta Luminita Mihalache și Oana Preda Raluca Dan Raluca Dinu Roxana Florescu Ruxandra Sasu Sebastian Hubati Sergiu Neguț Simona David-Crisbășanu Simona Pantelimon Ștefania Oancea

• Eurodesk • Lume Bună • România Pozitivă • ȘtiriONG • CSR Media

Valentina Lazăr Vera Ularu Viorica Boboc Virgil Scripcariu Zamfir Todor

81

RAPORT DE ACTIVITATE FUNDAȚIA PACT

83


RAPORTUL CENZORULUI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCTAR CONTABILA A FUNDATIEI PACT pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012 Subsemnata Moldovan Gabriela-Georgeta in baza mandatutui incredintat, am verificat situatiile financiare anuale ale Fundatiei PACT intocmite pentru exercitiulfinanciar 01.01.2012-31.12.2012, care se refera ta: Capitaluri proprii Total venituri: Total cheltuieli: Rezultatul net a! exercitiului- excedent

507.936 |ei 969.186 lei 777.381 lei 191.805 lei

Raspunderea pentru intocmirea acestor situatii financiar-contabile revine conducerii fandatiei. Responsabilitatea cenzorului este aceea de a exprima opinia asupra situatiilor financiare, bazata pe expertiza efectuata. Verificarea a fost efectuata in conformitate cu Normele Profesionale elaborate si aprobate de CECCAR. Aceste standarde ne cer sa planificam si sa desfasuram verificarea cu scopul de a ne asigura, de o maniera rezonabila, ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Verificarea include examinarea, pe baza de sondaj, a elementelor probante ce justifica sumele si prezentarile din situatiile finaciare. Situatiile fianciare anuale sunt in conformitate cu Legea contabilitatii 8211gg1 si Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementdrilor contabile pentru persoanele juridice fir5 scop patrimonial. La incheierea misiunii noastre nu am constatat existenta unor elemente care sa puna la indoiala regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare. Bilantul, contul rezultatului exercitiului si notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate pentru exercitiul financiar 2012 dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatului. S.C. BEL CONT S.R.L. Autorizatie CECCAR nr. 605212008 Moldovan Gabriela-Georgeta Expert Contabil

Bucuresti 29.aprilie.2013


Fundatia PACT – Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare Strada Hagiului, nr 6, et. 1, sector 2, cod 024049, Bucuresti 021/4101058 ofďŹ ce@fundatiapact.ro www.fundatiapact.ro www.pactpentrucomunitate.ro www.facebook.com/FundatiaPACT www.facebook.com/pactpentrucomunitate https://twitter.com/fundatiapact

Raport Anual 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you