Page 1

PACT PENTRU COMUNITATE


Viziunea noastră este ca un număr cât mai mare de oameni din mediul rural și mic urban să fie activi la nivel local, să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc, să contribuie direct la dezvoltarea economică și socială proprie și a localității de care aparțin. Astfel, prin programele și proiectele pe care le derulăm, identificăm oamenii cu inițiativă din comunitățile din sudul României și îi sprijinim cu resurse și informații pentru a dezvolta proiecte relevante în comunitățile lor.


Pact pentru comunitate

Pentru a contribui la dezvoltarea comunităților locale, Fundaţia PACT a creat fondul de dezvoltare comunitară durabilă PACT pentru COMUNITATE. Acesta este un instrument prin care le oferim comunităților locale nu numai un sprijin financiar pentru implementarea proiectelor propuse chiar de membrii comunității, dar și oportunitatea de a parcurge pas cu pas procesul de învățare care însoţeşte demersul comun al membrilor comunităţii de a rezolva probleme locale semnalate chiar de ei. Prin acest fond, acordăm finanțări directe nerambursabile sub formă de granturi pentru proiecte comunitare și inter-comunitare sau start-up-uri de inițiative antreprenoriale cu impact social sau cultural, dar şi servicii gratuite la nivel local sau regional: instruire, consultanță, facilitare comunitară, ateliere de lucru, seminarii, evenimente de networking.

3


4

Finanțările directe vizează următoarele arii de interes: Proiecte comunitare propuse și dezvoltate de grupuri comunitare noi - cu asistență directă din partea Fundației PACT prin servicii gratuite complementare (instruire, consultanță, facilitare, ateliere, evenimente, vizite de studiu, schimb de experiență); Inițiative de antreprenoriat social sau cultural, afaceri comunitare, activități generatoare de venit, forme ale economiei sociale la nivel local sau inter-comunitar; Dezvoltarea capacității de lucru în parteneriat a organizațiilor comunitare (rețele emergente) prin proiecte de dezvoltare comunitară, antreprenoriat social sau cultural, economie socială, inițiate și realizate în comun de organizații comunitare și locale mici, preferabil cu implicarea altor actori relevanți la nivel local sau regional; Vizite de studiu sau schimb de experiență între comunități locale, la nivel național sau european, în beneficiul organizațiilor comunitare sau locale mici, privind bune practici în domeniile dezvoltării comunitare, antreprenoriatului social sau cultural, economiei sociale; acestea trebuie să genereze apoi noi proiecte la nivel local și pot beneficia de asistență din partea Fundației PACT, prin servicii complementare; Planificare și dezvoltare organizaţională (strategică) pentru organizaţii comunitare și locale mici ce dețin personalitate juridică, ca și pentru grupuri comunitare informale care urmează să se înființeze ca ONG, conform legii; Consolidarea abordării de dezvoltare comunitară în rândul ONG-urilor locale din mediul rural și urban mic-mediu (până în 30.000 locuitori), interesate de domeniu.


Pact pentru comunitate

Serviciile furnizate comunităților locale acoperă următoarele arii tematice de dezvoltare: Evaluarea participativă a nevoilor și resurselor (identificare, analiză, prioritizare) Planificare participativă, scriere și management de proiect

Strângere de fonduri din surse private (indivizi - persoane fizice și sector de afaceri) și mobilizare de resurse proprii comunității sau accesibile la nivel local/regional

Planificare (strategică) participativă pentru dezvoltare locală (realizarea de strategii sau planuri de dezvoltare locală, utilizând metode și instrumente participative) Dezvoltare de competențe antreprenoriale (cunoștințe, abilități, motivație, context) Educație socio-financiară

Comunicare și promovare organizațională (intern și extern) și lucru în echipă Planificare pentru dezvoltare organizațională și management organizațional

Dezvoltare și management de activități generatoare de venit, afaceri comunitare, întreprinderi sociale, inițiative de antreprenoriat social sau cultural (analiză de pre/fezabilitate, plan de afaceri, managementul afacerii, marketing)

Advocacy

5


6

PACT pentru COMUNITATE este, de asemenea, un instrument prin care donatorii privați

individuali (persoane fizice) şi instituționali (fundații private, companii, IMM) pot contribui la dezvoltarea comunităţilor locale din mediul rural şi mic urban.

Beneficiari • Grupuri comunitare informale constituite din membri ai comunităţilor locale mici şi mijlocii (din mediul rural şi mic-mediu urban) din sudul ţării. • Organizaţii comunitare existente (care fie dețin personalitate juridică, fie sunt încă grupuri comunitare informale), active, dezvoltate prin programele noastre. • ONG-uri mici locale, constituite conform legii asociațiilor și fundațiilor.

Prin PACT pentru COMUNITATE • Stimulăm implicarea civică și mobilizarea comunităților locale din sudul țării; • Ne sistematizăm procesul de acordare de finanţări şi servicii complementare; • Ne consolidăm capacitatea de a atrage sistematic finanțări private pentru activitatea la nivel grassroots; • Conştientizăm factorii de decizie și actorii privați din România privind importanţa construirii unei atitudini proactive a comunităţii, pentru a obţine schimbări durabile.

Pentru aplicanţi Dacă vreți să aplicați pentru o finanţare din fondul PACT pentru COMUNITATE, accesați www.pactpentrucomunitate.ro şi veți afla detalii cu privire la condițiile de eligibilitate, termene limită, linii de finanţare și priorități.


Pact pentru comunitate

Pentru donatori Dacă vreți să contribuiți la finanţarea fondului PACT pentru COMUNITATE, intrați pe www.pactpentrucomunitate.ro şi veți afla cum puteţi să-i ajutaţi pe oamenii cu inițiativă din sudul țării să dezvolte proiecte culturale și educaționale, să promoveze arta și meșteșugurile tradiționale, să rezolve probleme de mică infrastructură, să își dezvolte comunitatea!

Despre PACT Contribuim la dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin promovarea inițiativelor locale și regionale, a parteneriatului și a responsabilității sociale. Oferim instruire, consultanță, facilitare și finanțare grupurilor și organizațiilor locale interesate să deruleze proiecte și afaceri comunitare pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă.

PACT în cifre Am instruit 296 de persoane în evaluare participativă a nevoilor, planificare de proiect, management de proiect, comunicare organizațională și strângere de fonduri

510 membri

Am lucrat în

107 comunități

ai grupurilor de inițiativă s-au implicat voluntar, atrăgând alături de ei și alți

și am facilitat crearea a peste

902 voluntari

150 de parteneriate

din comunitățile lor în implementarea proiectelor comunitare

Am finanțat 95 de proiecte comunitare

în comunităţi mici şi mijlocii din sudul României, în valoare totală de

237.285,069 lei 45 de organizații comunitare active în 2012

20 de grupuri de inițiativă înființate juridic în urma participării la programele noastre

11.661 de persoane sunt beneficiari direcți ai activităților proiectelor comunitare

7


Strada Hagiului, nr. 6, et. 1, sector 2, cod poștal 024049, Bucureşti www.fundatiapact.ro www.pactpentrucomunitate.ro www.facebook.com/FundatiaPACT

PACT PENTRU COMUNITATE

PACT pentru COMUNITATE  

PACT pentru COMUNITATE este un instrument prin care le oferim comunitatilor locale nu numai un sprijin financiar pentru implementarea proiec...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you