Page 1

Mj책land Bygget | 1

M a r k e n s g a t e / H e n r i k We r g e l a n d s g a t e K r i s t i a n s a n d


HISTORISK

Mjålandbygget, kvartal 14. Etter to generasjoner med konfeksjonsdrift i Mjålandbygget med Ivar Mjåland

På denne tiden gikk biltrafikken rett gjennom Markens gate, men på begyn-

som grunnlegger, skal nå bygget renoveres og utvides til et topp moderne han-

nelsen av 70-tallet gikk de tre kvartalene som fremdeles er hovedsentrum

dels- og kontorsenter med til sammen 10 800 kvadratmeter og 6 etasjer.

sammen og finansierte den gågata som vi i dag kan traske gjennom uten særlige forstyrrelser og bråk fra trafikken. Markens gate er for øvrig Norges første

Mjåland – en institusjon for handel og konfeksjon på hele Sørlandet gjennom

hundre prosents privatfinansierte gågate!

mange år. Far Ivar Mjåland startet konfeksjonsforretning i Dronningens gate i 1947, flyttet så inn i et nybygg i Markensgate 36 i 1959, men der kunne etter

Butikken gikk fra å hete Ivar Mjåland Herremotehus, til Mjåland Vic og nå

hvert forretningsmannen konstatere at plassen rett og slett ble for liten. På

bare Vic. I 1979 tok arvtaker med samme navn over, og han kan konstantere

Mjålandtomta sto tre eldre trehus, og i ett av dem lå restauranten Markens

at konfeksjonsvirksomheten har gitt overskudd hvert år.

Grøde som uheldigvis for restauranten brant ned i 1968. Mindre uheldig var

Ivar Mjåland har nå solgt butikkene og satser fullt på eiendom. Kjeller, 1 og 2

det for Ivar Mjåland, for plutselig åpenbarte det seg en mulighet for et nytt,

etasje skal inneholde butikker, 3-6 etasje skal være kontor, og det blir også en

moderne bygg. Etter brannen i kvartal 14 ble det tidstypiske Mjålandbygget

garasje i bygget. Ivar Mjåland mener det er behov for butikker på gateplan og

reist i tre etasjer med klesbutikken Ivar Mjåland som hovedattraksjon.

for gode, moderne og fleksible kontorer sentralt. Leietakerne kan boltre seg på hele 1500 kvadratmeter på hver flate hvis det skulle være ønskelig, og slike lokaler er det ikke mange av her i byen.

Mjåland Bygget | 2


Mj책land Bygget | 3


Mj책land Bygget | 4


Mj책land Bygget | 5


MJÅLANDBYGGET

Mjåland Bygget | 6


Mj책landbygget sett fra Henrik Wergelands gate

Mj책land Bygget | 7


MJÅLANDBYGGET

Eksteriør Det nye Mjålandbygget er eksklusivt, og det er lagt vekt på at fasaden skal ha

et mye lettere og mer åpent uttrykk. Arkitekt Svein Tellefsen sier det har vært

et svært moderne uttrykk. Kvalitet og varighet er stikkord som har stått sen-

en lang og grundig prosess. Han har også tidligere brukt glass, naturstein og

tralt ved valg av materialer. Bygget vil fremstå moderne og lekkert med mye

sink på sine prosjekter med stort hell. Mjålandbyggets grunntanke oppsto for

glass, naturstein og innslag av sink. Materialene vil bli patinert og slipt, noe

tre år siden - den er beholdt, utviklet og foredlet så resultatet er et moderne,

som gjør at bygget ikke ser ”brukt” ut etter få år. Ofte kan bygg preges av svært

stilsikkert og eksklusivt bygg med attraktiv beliggenhet midt i byen.

tunge baldakiner, men i dette prosjektet er baldakinene av glass – noe som gir

Mjåland Bygget | 8


Miljø-energi-lys Innovative miljøvennlige løsninger har hatt høyt fokus. Bygget er meget godt

oppvarming er optimal, og gir anlegget store energibesparelser hvert år. I tillegg

isolert og det er boret 12 energibrønner, som hver er 300 meter dype. Energi-

hentes supplerende oppvarming fra miljøvennlig fjernvarmeanlegg. Bygget har

brønnene er kombinerte kjøle- og varmesystem som gir muligheten til å hente

mange og store glassflater og som første bygg i Kristiansand er det valgt glass-

opp varme om vinteren og kjøling om sommeren. Både varme og kjøling kan

lameller som solavskjerming. Disse gir høy isolasjon mot varmen fra sola, noe

hentes fra grunnen. Overskudd av varme fra sommeren blir dumpet i grunnen,

som reduserer kjølebehovet, samtidig som lyset og utsikten blir tilgjengelig.

lagret og utnyttet til oppvarming om vinteren. Vekslingen mellom kjøling og

Og som et ekstra pluss har de kun positive konsekvenser for fasadeuttrykket.

Mjåland Bygget | 9


FELLESAREALER

Mj책land Bygget | 10


Takterrasse Det blir en flott takterrasse med utgang fra 5. etasje til bruk for alle leietakere i bygget.

Garderobeanlegg Sykle til jobb? Selv om bussen stopper rett utenfor og det er mulighet for bilparkering i kjelleren, vil nok mange velge sykkelen til jobb. Og det er lagt godt til rette for parkering av sykler i kjelleren. Derfra er det kort vei inn til felles garderobe og dusjanlegg med nøkkelskaper. Fra kjelleren kan du sü - nystelt og fin - ta heisen opp til kontoret, klar for dagens utfordringer.

MjĂĽland Bygget | 11


SKAP DIN EGEN IDENTITET MED ÅPNE OG FLEKSIBILE LØSNINGER Mjåland Bygget | 12


Mj책land Bygget | 13


INTERIØR

Fleksible løsninger Bart Burgerhoudt er interiørarkitekt og har over 20 års erfaring med arkitektur

I den siste tiden har han jobbet med kontorarealene i Mjålandbygget, og har

og konseptdesign. Han har tegnet løsninger for boliger, leiligheter, kontorbygg,

fokusert på at disse arealene skal ha en identitet, med åpenhet og fleksibilitet.

barnehager, skoler, kjøpesentre, butikker, varehus og hele bydeler som

3-6 etasje blir hovedsakelig kontorer/kontorlandskap og i hver etasje er det

Justneshalvøya her i Kristiansand. Han er også med på å skape den første

mulig å boltre seg på inntil 1500 kvadratmeter.

barnehagen i Norge med Svanemerket.

Det vil bli lagt vekt på at leietakerne selv kan være med og bestemme hvordan de ønsker å ha kontoret. Det være seg et helt åpent kontorlandskap, et mer

Mjåland Bygget | 14


Illustrasjon fra fellesarealer i 6. etg

skjermet og lukket landskap med kontorceller, eller en kombinasjon av dette.

ønsket å utnytte arealene på en mest mulig kreativ måte, og setter fokus på å

Fokus er fleksibilitet. Om du vil jobbe som en del av et fellesskap - eller være

bruke dagslyset mest optimalt. Sammen med store vindusflater og innvendig

mer anonym - valget er ditt. I disse kontorlandskapene vil det bli brukt mye

bruk av glass vil en få en følelse av åpenhet og lys.

glass/matt glass, kombinert med aluminium for å skape en følelse av ro og klasse. Fellesarealene vil ved bruk av blant annet trematerialer og varmere farger skape en identitet og gi en annen atmosfære. Bart Burgerhoudt har

Mjåland Bygget | 15


INTERIØR

Møteplasser Lokalene kan tilpasses både store og små bedrifter. Her vil en kunne ha egne kontorplasser med glass, samt et fellesareal hvor det kan være ulike møteplasser. Plassene kan ha en sittegruppe som er åpen, en som er litt skjermet og en som blir totalt skjermet. Her, i hjertet av kontoret vil det bli mulig å møtes over en kaffe for å høre “siste nytt” eller ha et forretningsmøte.

Mjåland 16 | Mjåland Bygget Bygget | 16


Mj책land Bygget | 17


PLANLØSNINGER

Mjåland Bygget | 18


6. etg

Mj책land Bygget | 19


PLANLØSNINGER

Mjåland Bygget | 20


Forslag

3 og 4. etg

Mj책land Bygget | 21


PLANLØSNINGER

Hovedinngang

tilgjengelig fra gateplan og parkeringskjeller

Resepsjon

Lyse kontorer

med fasade mot Henrik W. gate

Møterom med unik utsikt

Små kontorceller

Møterom

Kontorer i ulike størrelser

Kontorer i ulike størrelser

Kontorer i ulike størrelser

Mjåland Bygget | 22


Kontor funksjoner

kopiering/garderobe etc.

Ekstra inngang

Felles areal

med ulike sittegrupper/møteplass/kantine

Prosjekt kontorer

Alternativ planløsning ved én leietaker i 3. eller 4. etg 850 m2 kontorareal kan deles i flere små enheter eller brukes som et stort kontor område

Mjåland Bygget | 23


Fundament | foto: Cobis, Anders Martinsen | Illustrajon: Bart Burgerhoudt

Byggherre

HEN

RIK

WE

LA RGE

NDS

GAT

E

M A RK EN G

ST

S

VE

AT E

RE ST RA ND GA TE

GA NS E G NIN N D RO

TE

A SG N E NG KO

ØS

TR

E

TE

GA D N RA ST

TE

Gisle Bø. Tlf: 40 40 80 45 gisle@abcenter.no Anstein Fidje. Tlf 40 40 80 04 anstein.fidje@abcenter.no Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard. Perspektivene er av illustrativ karakter

Mjåland Bygget | 24

Mjålandbygget  

Catalog for a new office building in Kristiansand.