Page 74

74

KWARTALNIK LAKTACYJNY nr 3/2016

Troska o dzieci

Małgorzata Jackowska rozmawia z Krzysztofem Śmiszkiem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

Kwartalnik Laktacyjny: Czy może Pan na początku opowiedzieć o działaniach Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego? Krzysztof Śmiszek: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjne zostało założone 10 lat temu. Jego działalność opiera się na trzech filarach. Pierwszy to bezpośrednia pomoc prawna osobom indywidualnym. Drugi to wspieranie innych organizacji pozarządowych prawno-człowieczych w podnoszeniu świadomości na temat prawa, również środków prawnych przysługujących organizacjom pozarządowym. Trzecim obszarem zainteresowania są działania rzecznicze. Towarzystwo prowadzi dialog z przedstawicielami władzy w Polsce w celu podwyższania standardów ochrony przed dyskryminacją.

KL: Jak to się stało, że Pani Liwia zdecydowała się wystąpić do sądu, czego oczekujecie Państwo od procesu i pozwanego restauratora? KŚ: Pani Liwia zgłosiła się do mojej organizacji poprzez grupę z Facebooka „Karmiące cyce na ulice”. Ja nie jestem częścią tej grupy, ale byłem w kontakcie z jedną z członkiń. Kiedyś wymieniłem z nią informacje, że jeśli na forum znajdą się kobiety, które uważają, że zostały gorzej potraktowane z uwagi na swój status macierzyński w różnych obszarach życia, tj. w zatrudnieniu, w dostępie do dóbr i usług, w opiece zdrowotnej czy w edukacji, to my możemy rozważyć wsparcie poprzez udzielenie pomocy prawnej. Tak Pani Liwia nas znalazła dosyć szybko po tym, jak spotkała ją ta nieprzyjemność w restauracji w Sopocie.

Kwartalnik3 2016 październik grudzień  

Trzeci w 2016 roku numer Kwartalnika Laktacyjnego - darmowego magazynu o karmieniu piersią i rodzicielstwie

Kwartalnik3 2016 październik grudzień  

Trzeci w 2016 roku numer Kwartalnika Laktacyjnego - darmowego magazynu o karmieniu piersią i rodzicielstwie