Page 30

temat numeru 30

Małgorzata Jackowska |

KWARTALNIK LAKTACYJNY nr 3/2016

Rozszerzanie diety

i anemia

Z lekarzem Aleksandrą Budzowską rozmawiała Olga Luca Machuta-Rakowska

Kwartalnik Laktacyjny: Wielu rodziców obawia

AB: Lekarz, który podejrzewa u dziecka

się niedoboru żelaza u swoich dzieci. Czy

niedokrwistość, w pierwszej kolejności

rzeczywiście anemia to częsta przypadłość

zazwyczaj zleca morfologię krwi obwodowej

wśród starszych niemowląt?

z rozmazem. Morfologia krwi ukazuje stopień

Aleksandra Budzowska: Anemia, czyli niedokrwistość, jest obserwowana w tej grupie wiekowej dość często. Szczyt występowania niedokrwistości spowodowanej przez niedobór żelaza przypada właśnie na okres pomiędzy 6 a 20 miesiącem życia. Dlatego warto zachować czujność i znać objawy anemii, by zwiększyć szanse na szybkie jej rozpoznanie. U dzieci czasem objawy niedokrwistości są subtelne. Obserwuje się u nich zmniejszoną aktywność, senność albo rozdrażnienie; może wystąpić też zmniejszony apetyt. Naszą uwagę zwrócić powinna bladość skóry, bladość spojówek i śluzówek. Obserwować możemy także zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, łamliwość włosów i paznokci. W okresie intensywnego wzrostu niedokrwistość może być niebezpieczna i może prowadzić do pogorszenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, gdyż wiąże się ona ze zmniejszoną zdolnością do przenoszenia tlenu. To właśnie nasz mózg jest tkanką najbardziej wrażliwą na niedobory tlenu. KL: Jakie badania powinien zlecić pediatra i jak wygląda standardowe postępowanie po stwierdzeniu anemii u niemowlęcia?

niedokrwistości i pozwala określić wstępnie jej przyczynę – cechy krwinek pozwalają na stwierdzenie, czy jest to niedokrwistość z niedoboru żelaza, czy niedokrwistość spowodowana innymi niedoborami pokarmowymi. Cechy krwinek (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince) razem z wartościami hemoglobiny oraz hematokrytu pozwalają na stwierdzenie, czy mamy do czynienia z początkiem niedoboru żelaza, czy jest to już późniejszy etap czyli anemia. Gdy liczba krwinek czerwonych, hematokryt oraz poziom hemoglobiny są obniżone – możemy mówić o niedokrwistości. U dzieci najczęstsza jest niedokrwistość z niedoboru żelaza, dlatego w drugiej kolejności wykonuje się badania odzwierciedlające gospodarkę tego pierwiastka w organizmie (poziom żelaza w surowicy, TIBC, transferyna, ferrytyna). W przypadku niedoboru żelaza obniżone jest jego stężenie w surowicy, niski jest także poziom ferrytyny (która odzwierciedla zapasy żelaza i jest najlepszym wskaźnikiem do oceny zasobów żelaza u dzieci), a wysoka jest całkowita zdolność wiązania żelaza, czyli TIBC. W zależności od stopnia niedoboru żelaza zaleca się leczenie – przy nieznacznym niedoborze można rozpocząć od modyfikacji diety, lecz przy większych niedoborach, którym towarzyszą

Kwartalnik3 2016 październik grudzień  

Trzeci w 2016 roku numer Kwartalnika Laktacyjnego - darmowego magazynu o karmieniu piersią i rodzicielstwie

Kwartalnik3 2016 październik grudzień  

Trzeci w 2016 roku numer Kwartalnika Laktacyjnego - darmowego magazynu o karmieniu piersią i rodzicielstwie