Page 1

POLITECHNIKI WROCナ、WSKIEJ

MARZEC 2016

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-1-

​ ​INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 2016  

W PWr działa 168 podmiotów studenckich, czego 50 najprężniej działających jest opisanych w niniejszym katalogu. Ich różnorodność umożliwia s...

​ ​INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 2016  

W PWr działa 168 podmiotów studenckich, czego 50 najprężniej działających jest opisanych w niniejszym katalogu. Ich różnorodność umożliwia s...

Advertisement