Page 1

O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

est

WWW.DAS.MANUS.PL

1


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE ............................................................... 3

KOŁO NAUKOWE ROBOTYKÓW "KONAR” ........................23

Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej ....... 4

ORGANIZACJE STUDENCKIE ................................................24

Fundacja MANUS ....................................................... 5

MIĘDZYUCZELNIANY KLUB KAJAKOWY WROTKA ...............25

KOŁA NAUKOWE ................................................................ 6

STUDENCKI KLUB TURYSTYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ .................................................................................26

KOŁO NAUKOWE HYDRO+ ............................................... 7 KOŁO NAUKOWE POLSKIEJ SEKCJI AUDIO ENGINEERING SOCIETY ........................................................................ 8

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „PIJAFKA” ............27

KOŁO NAUKOWE POJAZDÓW I ROBOTÓW MOBILNYCH .......... 9

KLUB SPELEOLOGICZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ......30

LABDIGIFAB ................................................................10

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INFORMATYCZNE .............31

LABORATORY OF DIGITAL FABRICATION............................10

DOLNOŚLĄSKIE STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB .................................................................................32

AKADEMICKIE KOŁO NAUKOWE BIONANOPOR ..................11

ORGANIZACJA STUDENCKA DONUM ................................29

KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH (KN SISK)........................................12

DRUŻYNA KOLARSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ..........33

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO - KOŁO 1435 .......................13

AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ÓSEMKA PWR ............35

EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE - WROCŁAW ....34

KOŁO NAUKOWE MATEMATYKI ......................................14

KOMISJA DS. ROZWOJU STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ...........................................................36

AKADEMICKI KLUB LOTNICZY ..........................................15

BEST WROCŁAW .........................................................37

KOŁA NAUKOWEGO EKO-INSTYTUT .................................16

AGENDY KULTURY ............................................................39

KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH RT.........17 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "KIWON" ..........................18

STUDENCKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO ISKRA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ .......................................41

OSA & SPIE STUDENTSCHAPTER....................................19

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY "POLITECHNIKA" ..................41

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW CHEMII ALLIN ..................20

KLUB STUDENCKI BAJER ................................................43

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGÓW CHEMICZNYCH "CHEMITECH" .............................................................21

Media Politechniki Wrocławskiej ................................44

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ "MATERIALIŚCI" ....................................22 R E D A K C J A : Informację zbierała i opracowała: Aleksandra Michałek, Monika Rejnuś, na podstawie nadesłanych przez podmioty studenckie wiadomości oraz grafik. Korekta: Dominika Sudenis, Maria Gołębiewicz Koordynacja, wsparcie i projekt okładki: Kamil Nawirski Powielanie, przesyłanie i opowiadanie o informatorze szczególnie wskazane. Aby jak najwięcej osób się dowiedziało co się dzieje na PWr! FUNDACJA MANUS 22

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

SŁOWO WSTĘPNE Często zapominamy, że studiowanie to nie tylko obowiązkowe zajęcia na uczelni. W trakcie studiów mamy wiele wolnego czasu, który możemy poświęcić na działalność studencką. Na uczelni funkcjonują różnego rodzaju

organizacje

studenckie, koła naukowe i agendy kultury przeznaczone wyłącznie dla studentów i doktorantów. Ich różnorodność umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań, realizację własnych projektów, pomysłów oraz organizację wydarzeń dla studentów. Ponad to wszytko działalność to poznawanie innych, zawieranie znajomości i przyjaźni niekiedy na całe życie. Dodatkowym atutem aktywnych studentów są bezcenne doświadczenia, których nie można zdobyć w żaden inny sposób, a zwracają na nie uwagę pracodawcy. Mając więcej obowiązków, mimo powszechnej opinii, można znaleźć czas na wszystko co w życiu ważne. Dzięki działalności studenckiej studia mogą zmienić się z wędrówki pomiędzy stancją i uczelnią w niezapomnianą przygodę, którą niektórzy chcą sobie nawet specjalnie przedłużyć. Ze studenckim pozdrowieniem Zespół organizacyjny Dni Aktywności Studenckiej

WWW.DAS.MANUS.PL

3


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej www.samorzad.pwr.wroc.pl

Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

To my, w głównej mierze, organizujemy dla

jest organizacją reprezentującą wszystkich

Was zarówno Juwenalia, Otrzęsiny, rajdy,

Studentów Uczelni. To my reprezentujemy

wyjazdy naukowe, szkolenia, ale również kursy

Was przed Władzami Politechniki i na arenie

powtórkowe oraz kolejne terminy kolokwiów

ogólnopolskiej.

i egzaminów.

Zajmujemy

się

szeroko

Jesteśmy

ludźmi,

którzy

pojętymi sprawami studenckimi, począwszy od

w wolnych chwilach próbują znaleźć sposób na

dbania o przestrzeganie praw studenta,

kolejki pod dziekanatami.

poprzez wywieranie wpływu na kształt planów i programów stypendiów

Waszych i

nagród,

studiów,

rozdział

skończywszy

na

I dla Was, i dla Nas, bo Samorząd Studencki tworzą wszyscy Studenci!

organizacji życia kulturalnego Uczelni.

44

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

Fundacja MANUS www.manus.pl

Działająca od 1995 roku Fundacja na rzecz Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej ma w swojej historii wiele projektów, akcji i agend, które na przestrzeni lat działały i działają z różnym powodzeniem. W każdej działalności wiele zależy od ludzi. Działalność MANUSa również jest zależna od osób, które wstąpiły w jej szeregi. Liczy się każdy: począwszy od sympatyków, poprzez wolontariuszy i pracowników, aż po koordynatorów, Zarząd oraz Radę Fundacji. Na wszystkich szczeblach piramidy organizacyjnej są studenci oraz świeżo upieczeni absolwenci, ponieważ MANUS jest stworzony przez studentów dla studentów. Dlatego też wszystkie nasze działania skupiają się na społeczności Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy serdecznie z korzystania z naszych projektów, a jeśli tylko macie czas i chęcizachęcamy do pomocy w ich tworzeniu.

.

Wsparcie Dzialaności Studenkiej I wiele innych akcji i projektów 55

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOŁA NAUKOWE Koła naukowe działają głównie przy wydziałach. Dzięki nim można wykorzystać wiedzę zdobywaną na zajęciach w praktyce. Studenci wykonując doświadczenia, prowadząc badania naukowe i realizując własne projekty, zdobywają wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program studiów. Koła naukowe są idealnym miejscem dla studentów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia doktoranckie. Każde koło naukowe ma swojego opiekuna dydaktycznego.

66

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KOŁO NAUKOWE HYDRO+

www.hydroplus.pwr.wroc.pl

Koło Naukowe Hydro+ działa na Wydziale

planujemy przebudowę pojazdu tak, aby

Mechanicznym

Maszyn

poprawić ten wynik. Bazując na zdobytym

i Układów Hydraulicznych. W ramach prac

doświadczeniu chcemy też zbudować nowy

koła

pojazd, który będzie walczył w konkurencji

przy

zajmujemy

pneumatyką,

Zakładzie

się

m.in.

hydrauliką,

automatyką

i wibroakustyką.

Chętnie

(PLC)

współpracujemy

dystansowej. Do

współpracy

zapraszamy

z innymi kołami naukowymi, np. SKNT P-13.

studentów

Głównym projektem jest Pneumobil- pojazd o

bliższe informacje zapraszamy na nasze

napędzie pneumatycznym, który bierze udział

stanowisko lub stronę internetową. Dla

w

nowych

międzynarodowych

zawodach

na

Wydziału

wszystkich

osób

Mechanicznego.

prowadzone

Po

są szkolenia

Węgrzech. W roku 2012, w swoim debiucie,

wprowadzające w poszczególne dziedziny

zajęliśmy dobre 13. miejsce w prestiżowej

zainteresowań oraz udział w projektach pod

konkurencji

okiem doświadczonych kolegów.

prędkościowej,

pokonując

wszystkie drużyny z Polski. W tym sezonie

WWW.DAS.MANUS.PL

7


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOŁO NAUKOWE POLSKIEJ SEKCJI AUDIO ENGINEERING SOCIETY www.aes.pwr.wroc.pl

AES to koło naukowe przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Skupia ono studentów zainteresowanych akustyką oraz inżynierią dźwięku. Koło jest jednocześnie studencką sekcją międzynarodowej organizacji Audio Engineering Society zrzeszającej naukowców, inżynierów oraz studentów zajmujących się profesjonalnie tematyką audio. Studenci uzyskują dostęp do wydawnictw, norm oraz czasopism, które wydaje organizacja AES. Warto zajrzeć na www.aes.org. Spotykamy się co najmniej 2 razy w tygodniu. Pierwsze spotkanie (zwykle we wtorek lub środę wieczorem) ma formę seminaryjną. Omawiamy krótko najważniejsze sprawy, a potem jedna z osób przedstawia wcześniej przygotowany przez siebie temat. Najczęściej są to tematy zaproponowane przez samych studentów. Czasem zapraszamy gości, np. absolwentów, którzy podpowiadają na czym skupić się na studiach, by robić to co oni. Przykładowe tematy spotkań w ostatnim roku akademickim: „Decybele – czy jest się czego bać?”, „Omówienie typów i budowy wzmacniaczy oraz zestawów głośnikowych”, „Omówienie konsolet fonicznych”, „Systemy mikrofonowe, kompresory dynamiki”. Drugie spotkanie odbywa się zwykle w piątek w studiu nagraniowym i ma formę warsztatów lub nagrań muzycznych.

88

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KOŁO NAUKOWE POJAZDÓW I ROBOTÓW MOBILNYCH http://pirm.pwr.wroc.pl

Historia koła naukowego sięga lat ‘80, kiedy to obecny opiekun koła, prof. P. Wrzecioniarz, wraz ze swoim zespołem tworzył pojazdy spalające rekordowo małe ilości paliwa. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych zrzesza studentów z różnych wydziałów, dając im możliwość rozwoju pasji i marzeń. Celem działalności koła jest rozwój innowacyjnych technologii, wdrażanie i realizacja nowoczesnych projektów. Obecnie w kole naukowym realizowane są równocześnie 3 projekty: Smart Moto Challenge - Lekki skuter napędzany silnikiem elektrycznym. Lekki Pojazd Elektryczny - Projekt pojazdu

wykonanego z kompozytów, napędzanego silnikami elektrycznymi. Pojazd Autonomiczny - Samochód będący w stanie poruszać się w warunkach miejskich bez ingerencji kierowcy. Do tego celu pojazd musi rozpoznawać drogę, znaki pionowe oraz poziome, obserwować otoczenie, rozpoznawać samochody oraz pieszych, korzystać z systemu nawigacji satelitarnej i map drogowych w celu wyznaczania optymalnej trasy przejazdu. Na podstawie tych odczytów musi samodzielnie zadecydować o działaniu jakie podejmie, wybrać odpowiedni pas ruchu oraz dostosować prędkość jazdy.

WWW.DAS.MANUS.PL

9


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

LABDIGIFAB LABORATORY OF DIGITAL FABRICATION http://labdigifab.pwr.wroc.pl

LabDigiFab to koło naukowe przy Wydziale Architektury, który zrzesza zarówno studentów architektury, jak i informatyki. Projekty tworzone w ramach jego działalności rodzą się na granicy technologii i sztuki. Wykorzystując projektowanie parametryczne, algorytmiczne i generatywne studenci tworzą zoptymalizowaną architekturę, interaktywne instalacje, a nawet roboty. Koło naukowe w grudniu ubiegłego roku zorganizowało wystawę „Architektura parametryczna i generatywna - objawienie czy zło?”. Wystawa przyciągnęła tłumy zainteresowanych.

1010

POLITECHNIKA

Relację z wystawy, a także więcej informacji na temat działalności koła można zobaczyć na naszej stronie: labdigifab.pwr.wroc.pl oraz na fb : www.facebook.com/pages/LabDigiFab Zapraszamy do współpracy studentów informatyki, elektroniki i mechaniki oraz wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Spotkania koła odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w budynku E-5 przy Wydziale Architektury. Tematy spotkań i ich dokładny termin zawsze ustalany jest wcześniej mailowo, więc jeśli zamierzasz nas odwiedzić najpierw napisz: labdigifab@gmail.com

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

AKADEMICKIE KOŁO NAUKOWE BIONANOPOR www.ibp.pwr.wroc.pl/KotulskaLab/

AKN BioNanopor realizuje liczne projekty naukowe z zakresu biofizyki, biochemii i bioinformatyki. Obecnie nasi członkowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach dwóch grup badawczych. Pierwsza z nich zajmuje się analizą bioinformatycznych technik przewidywania struktur

białkowych

z wykorzystaniem rozmaitych

metod uczenia

maszynowego oraz

ontologicznych baz danych. Druga, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym, prowadzi badania eksperymentalne na komórkach nowotworowych. Celem tego projektu jest poprawa skuteczności stosowanych terapii - podejmujemy próby udoskonalenia transportu leków za pomocą elektroporacji. Nasi członkowie mogą liczyć na czynny udział w projektach badawczych i rozwój umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy. Wyniki naszych prac prezentujemy na konferencjach naukowych. Dodatkowo aktywnie uczestniczymy w życiu studenckim Inżynierii Biomedycznej.

WWW.DAS.MANUS.PL

11


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH (KN SISK) http://sisk.kssk.pwr.wroc.pl

Koło Naukowe SISK (Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych) zrzesza głównie studentów kierunków Informatyka i Teleinformatyka na wydziale Elektroniki, których pasją są, jak mówi sama nazwa organizacji, szeroko pojęte systemy informatyczne i sieci komputerowe. Najważniejszy jest dla nas rozwój naszych studentów, nawiązywanie międzynarodowych znajomości jak również umożliwienie współpracy z potentatami z branży informatycznej jeszcze podczas studiów.

Nasze cele realizujemy poprzez: 

współpracę z zagranicznymi uczelniami z: Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Francji, Portugalii, Australii, Rosji,

coroczną organizację konferencji Polish British Workshop (PBW),

uczestniczenie oraz współorganizowanie konferencji naukowych: KNS, CORES, SURUZ.

aktywny udział studentów na konferencjach: KNS, PBW, CORES, SURUZ, ASIE, ICSE i wiele innych,

szkolenia i wykłady dla studentów, organizowane we współpracy z zewnętrznymi firmami (BZWBK, HP, SENSO),

1212

współpraca z potentatami z branży informatycznej: NSN, IBM, BZWBK.

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO - KOŁO 1435 http://kolo1435.pwr.wroc.pl

Chcesz podróżować pociągami po Polsce znacznie szybciej? Wolisz jeździć tramwajem niż autobusem? Interesujesz się koleją? W takim razie nasze Koło jest dla Ciebie! Koło 1435 działa przy Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, a opiekę nad jego działalnością sprawują pracownicy Zakładu Infrastruktury Transportu Szynowego. Nasza działalność służy pogłębianiu wiedzy o transporcie szynowym wśród członków Koła i poza nim. W tym celu organizujemy prelekcje i wycieczki dydaktyczne dla studentów oraz tworzymy pomoce naukowe dla Zakładu ITS. W ostatnich latach odwiedziliśmy m.in. Berlin i Monachium, zapoznając się z tamtejszym transportem szynowym, oraz kilkakrotnie – modernizowane stacje i szlaki kolejowe na Dolnym Śląsku. Dlaczego 1435? Wbrew pozorom to nie rok założenia koła naukowego ani nawet wynalezienia szyny kolejowej. Koło powstało w 2006 r., a obecny kształt szyny został zastosowany po raz pierwszy już ok. 1830 r. Liczba w nazwie koła to normalna szerokość toru kolejowego wyrażona w milimetrach.

WWW.DAS.MANUS.PL

13


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOŁO NAUKOWE MATEMATYKI www.knm.im.pwr.wroc.pl

KNM jest kołem naukowym działającym na

naukowe,

Politechnice Wrocławskiej już od wielu lat. My –

umiejętności pracy w zespole,

jego członkowie jako grupa ludzi młodych,

- umożliwianie wymiany myśli i wiedzy oraz

kreatywnych

rozwijanie inicjatywy twórczej

i

niebojących

się

wyzwań

wzajemną

pomoc

i

rozwijanie

postawiliśmy sobie za cele:

Oprócz działalności dla studentów spoza Koła,

- propagowanie i promocję „królowej nauk”

dbamy także o swój rozwój. Służy temu m.in.:

wśród osób, które nie miały jeszcze styczności z

-

matematyką wyższą, poprzez liczne wykłady i

wygłaszanych

prelekcje prowadzone przez członków koła we

zaproszonych gości,

wrocławskich gimnazjach i liceach,

- Organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów

- organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o

prowadzonych przez członków Koła,

tematyce

- Organizowanie wyjazdów na obozy naukowe

matematycznej

skierowanych

do

Organizowanie

odczytów

przez

i

członków

wykładów Koła

lub

studentów, w tym także konkursu „Continuum”,

związane tematycznie z działalnością Koła,

- samodoskonalenie się członków poprzez

- Organizowanie projektów badawczych lub

spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy

udział w już istniejących.

1414

WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

AKADEMICKI KLUB LOTNICZY www.akl.pwr.wroc.pl

AKL powstał w marcu 1998 roku. Skupiamy studentów zainteresowanych tematyką lotnictwa, modelarstwa, pilotażu statków powietrznych, inżynierii lotniczej i z zarządzania. Działamy przez cały rok, nasza organizacja liczy 40 aktywnych członków. Umożliwiamy studentom odkrycie swojego potencjału i wykorzystanie swej wiedzy w praktyce. Wdrażamy nowe technologie, dzięki czemu nieustannie udoskonalamy przemysł lotniczy. Dajemy ludziom skrzydła poprzez pierwszy kontakt z szybowcami i samolotami. Naszymi najważniejszymi projektami są: konkurs SAE Aerodesign - budowa samolotu udźwigowego, Akademickie Mistrzostwa Polski na Celność Lądowania - okazja do integracji i rywalizacji studentów pilotów z całej Polski oraz projekt Modernizacji Sterowca - budowa własnej platformy transmisji obrazu z powietrza i rozwój w kierunku bezzałogowych aparatów latających. Wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania - czwartki o 17.00, do odwiedzin w naszej siedzibie - 3.26 bud. C13 oraz na nasze strony internetowe.

WWW.DAS.MANUS.PL

15


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOŁA NAUKOWEGO EKO-INSTYTUT www.ekoinstytut.pwr.wroc.pl

Nasze koło naukowe zrzesza przede wszystkim studentów oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Środowiska. W ramach koła prowadzimy własne badania, realizujemy ciekawe projekty, uczestniczymy w konferencjach oraz wyjazdach naukowych. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, będzie mógł zrealizować swoje pomysły i rozwinąć zainteresowania. Ze względu na szerokie zagadnienia jakim są Ochrona i Inżynieria Środowiska w kole jest wiele sekcji: 

Biologiczne = przyjazne metody oczyszczania gazów

Biomonitoring

Biotechnologia środowiska

GIS w ochronie środowiska

Green Energy Group

Gospodarka odpadami

Inżynieria ochrony atmosfery

Metody oceny jakości powietrza

Miasta niskowęglowe

Mikrobiologia środowiska

Technologia oczyszczania wody i ścieków

Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków

Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij realizować swoje pomysły! Opiekun: dr hab. inż. Izabela Sówka Prezes: Aleksandra Siwek ekoinstytut@pwr.wroc.pl Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.ekoinstytut.pwr.wroc.pl Jesteśmy także na: www.facebook.com/EkoInstytut 1616

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH RT rt.pwr.wroc.pl

W Kole Naukowym Technologii Innowacyjnych RT zajmujemy się technologiami wytwarzania przyrostowego (drukowanie 3D, rapid prototyping), projektowaniem 3D CAD oraz inżynierią odwrotną (reverse engineering). Obecnie prowadzimy dwa projekty obejmujące takie dziedziny jak mechanika, elektronika i programowanie. Pierwszym z nich jest budowa drukarki 3D, bazującej na zbudowanej przez nas wcześniej drukarce RepRap. Naszym celem jest zbudowanie urządzenia klasy desktop, które będzie tanie i jednocześnie zapewnienie wysokiej jakości wydruków. Drugim projektem jest budowa sportowego motocykla z napędem elektrycznym o wysokich osiągach. Ponadto zajmujemy się projektowaniem 3D CAD (prowadzimy również szkolenia dla chętnych członków koła) i inżynierią odwrotną. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie zaprezentujemy wszystkie nasze projekty!

WWW.DAS.MANUS.PL

17


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "KIWON" http://www.nw.pwr.wroc.pl/~kiwon

SKN „Kiwon” jest kołem naukowym działającym przy Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Zrzesza studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej, których tematyką zainteresowań są przede wszystkim paliwa, adsorbenty, katalizatory oraz nanomateriały. Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się kołem. Naszym celem jest rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy w zakresie chemii i technologii chemicznej, dobrze się przy tym bawiąc. Realizujemy projekty badawcze, bierzemy udział w licznych konferencjach naukowych oraz organizujemy wycieczki rekreacyjno-edukacyjne do zakładów chemicznych znajdujących się na terenie całego kraju. Ponadto zajmujemy się organizacją różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do studentów spoza Koła, między innymi każdego roku Koło Naukowe „Kiwon” organizuje Dzień Nafciarza. Zapraszamy wszystkich kreatywnych i zainteresowanych tematyką paliw studentów z Wydziału Chemicznego do aktywności w naszym Kole!

1818

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

OSA & SPIE STUDENTSCHAPTER www.osa-spie.pwr.wroc.pl

W kołach naukowych OSA i SPIE Student Chapter poznajemy inne oblicza optyki i staramy się zaszczepić nasze zainteresowanie fizyką i optyką studentom i uczniom. Jak tego dokonujemy? To proste!

Każdego roku nasi przedstawiciele wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na prestiżowe, międzynarodowe konferencje (Frontiers in Optics oraz Optics and Photonics) organizowane przez towarzystwa OSA oraz SPIE!

 Prowadzimy działalność popularno-naukową, np. podczas lekcji pokazowych w szkołach.  Uczestniczymy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki: („Niewidzialność, Złudzenia optyczne i Fotonika”, „Jak widzieć lepiej - o zaletach i wadach okularów”, „Tajniki widzenia przestrzennego”, „Profilometry - zobacz swój odcisk palca w 3D”).

Uczestnictwo w kołach naukowych OSA lub SPIE gwarantuje dostęp do wielu znakomitych czasopism optycznych i zniżek na konferencje, w tym dedykowane studentom optyki. Można również korzystać z funduszy grantowych i uzyskać dofinansowanie na wyjazdy konferencyjne. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, skontaktuj się z nami!

 Organizujemy wykłady, np. „Oko tajemne”.

osachapter@pwr.wroc.pl

 We współpracy z innymi kołami naukowymi w Polsce organizujemy coroczną konferencję OptoMeeting.

spie@pwr.wroc.pl

Przyjdź do nas, a wyjaśnimy Ci ją !!! Podczas DAS zapraszamy na konkurs „Co wiesz o Optyce?” – nagrody!!! WWW.DAS.MANUS.PL

19


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW CHEMII ALLIN www.allin.pwr.wroc.pl

KNSCh „ALLIN” zajmuje się popularyzacją szeroko pojętej chemii. Regularnie organizujemy wykłady popularnonaukowe, współpracujemy z młodzieżą tworząc dla nich pokazy bądź warsztaty chemiczne. Jesteśmy współorganizatorami panelu dyskusyjnego „Przyszłość Energetyczna Polski”. Angażujemy się również we współpracę z przemysłem współtworząc spotkania z przedstawicielami znaczących firm chemicznych oraz organizujemy wycieczki do zakładów produkcyjnych. Podtrzymujemy tradycję organizacji znanego od wielu lat „Meczu Chemika”. Członkowie naszego koła regularnie biorą udział w konferencjach naukowych zdobywając tam prestiżowe nagrody. Ambitni mają też szansę wziąć udział w projektach naukowych, które realizujemy. Oczywiście wśród naszej działalności nie brakuje aktywności podczas DFN’u i DAS’u.

2020

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGÓW CHEMICZNYCH "CHEMITECH" http://www.chemitech.pwr.wroc.pl

ChemiTech - Studenckie Koło Naukowe Technologów Chemicznych powstało 5 stycznia 2010 roku z inicjatywy Jakuba Skuta, Filipa Donigiewicza i Macieja Wadowskiego – doktoranta i studentów Politechniki Wrocławskiej. Koło naukowe zrzesza studentów, doktorantów i pracowników PWR zainteresowanych tematyką z zakresu technologii chemicznej. Naszą misją jest dostosowanie kwalifikacji studentów do wymagań przyszłych pracodawców, aby w ten sposób lepiej spełniać oczekiwania jakie stawia przed nimi rynek pracy. Dążymy do zapewnienia studentom najlepszej drogi rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez organizację szkoleń, wycieczek i paneli dyskusyjnych. Obecnie głównym projektem są „Spotkania z przemysłem”, na które zapraszamy wiodące firmy przemysłu chemicznego by zaprezentowały swoje opinie na temat kwalifikacji przyszłych pracowników. W panelu wzięły juz udział takie firmy jak Yara International ASA czy PCC Rokita. Nasi członkowie uczestniczą w wielu projektach, np. Projekcie wtryskarki do wtrysku dwukomponentowego lub Projekcie odzyskiwania metali szlachetnych ze zużytych podzespołów komputerowych.

WWW.DAS.MANUS.PL

21


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ "MATERIALIŚCI" www.materialisci.pwr.wroc.pl

Działalność jako "Materialiści" rozpoczęliśmy w październiku 2010. Pierwszym naszym wyzwaniem było uformowanie zarządu a także utworzenie potrzebnych dla sprawnego działania koła funkcji. Od tego czasu braliśmy czynny udział w życiu uczelni. Na stałe w naszą historię wpisał się udział w Dniach Aktywności Studenckiej oraz w akcji "Dziewczyny na politechniki". Jako koło nawiązaliśmy współpracę z kołami naukowymi, m. in. z Wydziału Architektury "Humanizacja Środowiska Miejskiego", Budownictwa "Etaksi" oraz Chemicznego "Biotop". Jedną z form naszej aktywności są projekty naukowe, takie jak "Papier jako tworzywo architektoniczne", czy synteza ciekłych kryształów oraz prace badawcze realizowane u naszych opiekunów. Ponadto swoją pasję do chemii rozwijamy podczas zajęć laboratoryjnych. Ale to nie wszystko! Chcąc poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej organizujemy liczne wycieczki i wykłady popularno-naukowe.

2222

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KOŁO NAUKOWE ROBOTYKÓW "KONAR” www.konar.pwr.wroc.pl

Koło Naukowe Robotyków "KoNaR" działa przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej nieprzerwanie od 2003 roku. Właśnie wtedy pewien student Automatyki i Robotyki, dzisiaj znany jako dr inż. Łukasz Małek, wraz z garstką pasjonatów stworzył podwaliny robotycznego imperium. Pierwsze zawody zorganizowane przez KNR "KoNaR" miały zaspokoić ducha rywalizacji żyjącego w robotach minisumo. Zawody stały się coroczną tradycją, wciąż zaś ewoluując przeobraziły się w znaną nam dziś Robotic Arenę, gdzie konstrukcje mogą zmierzyć się ze sobą aż w siedmiu konkurencjach. KNR "KoNaR" na początku każdego zimowego semestru organizuje warsztaty rekrutacyjne, podczas których studenci, z pomocą starszych kolegów z koła, tworzą własne konstrukcje. Sukces na warsztatach gwarantuje przyjęcie w poczet koła, otwierając tym samym drzwi do robotycznej kariery. Korzyści płynące z członkowstwa w kole są niezliczone: wyborne towarzystwo ludzi o wspólnych zainteresowaniach, uczestnictwo w akcjach promujących robotykę, a także podróże wynikające z udziału w konkursach krajowych i międzynarodowych.

WWW.DAS.MANUS.PL

23


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

ORGANIZACJE STUDENCKIE Działalność w organizacjach studenckich polega przede wszystkim na aktywności

społecznej. Zrzeszają one studentów zainteresowanych głównie

działalnością na rzecz innych, współpracą międzyuczelnianą i sportem. Organizacje działają zarówno na poziome uczelni, ogólnopolskim jak i zagranicznym.

2424

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

MIĘDZYUCZELNIANY KLUB KAJAKOWY WROTKA http://www.wrotka.pwr.wroc.pl/

Główną osią naszej działalności są oczywiście kajaki. Zimą trenujemy na basenie metody asekuracyjne pomocne w szczególności na górskich rzekach. Na początku semestru letniego rozpoczynamy szkolenie nowych kandydatów do klubu. W międzyczasie spotykamy się w każdą środę, aby omówić sprawy bieżące oraz zacieśniać klubowe znajomości. Oczywiście nie samymi kajakami żyje człowiek, toteż działamy na wielu płaszczyznach, zwłaszcza, że sezon kajakowy trwa niecałe pół roku. Oprócz spływów kajakowych organizujemy różne imprezy tematyczne mające na celu zabawę i integrację członków: wyjazdy w góry

(turystyka górska), wyjazdy na narty zjazdowe i biegowe, bale karnawałowe i inne. Teraz kilka słów o samym kajakarstwie. Po pierwsze wyobrażenie, że pływanie kajakiem wymaga większej siły jest nieprawdziwe. Wśród nas są drobne dziewczyny, które pływają na równi z silnymi kajakarzami. Aby zacząć z nami przygodę kajakarstwa nie musisz mieć jakiegokolwiek doświadczenia z kajakiem bądź pływaniem wpław - wszystkiego Cię nauczymy. Serdecznie zapraszamy!!!

WWW.DAS.MANUS.PL

25


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

STUDENCKI KLUB TURYSTYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ http://www.skt.wroclaw.pl

Studencki Klub Turystyczny SKT jest akademickim klubem ogólno-turystycznym, co oznacza, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Organizujemy rajdy piesze, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy na narty i snowboard oraz inne bardziej niecodzienne imprezy. Są to imprezy dostępne dla wszystkich: dla wytrwałych włóczykijów jak i dla początkujących turystów. Co roku organizujemy dużą wyprawę zagraniczną. Odwiedziliśmy już: Ukraińskie Karpaty Wschodnie, Rumuńskie Karpaty Południowe i Wschodnie (Fogarasze, Retezat, Alpy Rodniańskie) oraz góry Bułgarii (Riła i Piryn). Dwa razy do roku organizujemy Rajd Elektryka – jeden wiosenny, a drugi jesienny. Rajdy Elektryka mają charakter międzywydziałowy i są adresowane do wszystkich studentów naszej uczelni. Ich celem jest integracja środowiska studenckiego ponad podziałami wydziałowymi. Wszystkie te oferty łączy jedna niezaprzeczalna zaleta: niskie koszty. Jak widać każdy kto tylko ma ochotę może się z nami wybrać latem i zimą. Zapraszamy Z turystycznym pozdrowieniem Studencki Klub Turystyczny

2626

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „PIJAFKA” www.pijafka.org

PIJAFKA to klub tworzony przez studentów i absolwentów, których połączyło

zainteresowanie

tematyką

honorowego

krwiodawstwa

oraz chęć niesienia pomocy innym. Naszym głównym działaniem jest regularna organizacja akcji poboru krwi na terenie wrocławskich uczelni oraz domów studenckich. Zbiórki takie odbywają się co około 2-3 miesiące i ze względu na panującą na nich atmosferę i profesjonalne przygotowanie cieszą się dużą popularnością w środowisku akademickim. Ponadto podejmujemy szereg innych inicjatyw. Nieustannie rozpowszechniamy wiedzę na temat krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku kostnego. Organizujemy odpowiednie prelekcje i konferencje. Integrujemy się ze środowiskiem krwiodawców na Dolnym Śląsku oraz w całej Polsce. Klub działa przy Duszpasterstwie Akademickim „Redemptor” (Wittiga 10). Serdecznie zapraszamy do współpracy. Włączenie się do Pijafki, gwarantuje ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia ludzkiego obowiązku pomagania innym. Spotykamy się w każdy poniedziałek około godziny 20:30. Przyjdź! Daj coś z siebie. Zapraszamy na naszą stronę: www.pijafka.org

WWW.DAS.MANUS.PL

27


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

ERASMUS STUDENT NETWORK POLITECHNIKA WROCŁAWSKA http://pwr.esn.pl

Chcesz przeżywać wydarzenia i emocje związane z wymianą Erasmus nie tylko przez jeden rok w życiu? Bezpłatnie podszkolić się w językach obcych u native speakerów? Poznać ludzi z wielu różnych krajów Europy i świata? Nawiązać przyjaźnie na całe życie? Dołącz do nas! Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Naszym mottem jest hasło Students helping Students. Działalność ESNu nie obejmuje jednak tylko pomocy zagranicznym studentom w zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju, lecz również organizowanie wyjazdów ukazujących piękno Polski, wielu akcji charytatywnych, konkursów fotograficznych oraz, przede wszystkim, licznych imprez i eventów. Masz pytania? Chcesz się do nas przyłączyć lub potrzebujesz naszej pomocy? Czekamy na Ciebie ;)

2828

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

ORGANIZACJA STUDENCKA DONUM

www.donum.pwr.wroc.pl

Główną misją Organizacji Studenckiej Donum jest szerzenie wartości i kultury wśród młodych ludzi. Zajmujemy się organizacją takich wydarzeń jak Koncert Na Tekach i Laboratorium Miłości. Lubimy łamać stereotypy, staramy się pokazać, że młody katolik może być ciekawą, energiczną i pełną życia osobą. Uważamy, że najlepsze projekty tworzy się w grupie, dlatego stawiamy na dobrą komunikację i zaufanie. Doceniamy pomysłowość i zaangażowanie, często się integrujemy i staramy się, aby organizowane przez nas wydarzenia z roku na rok były coraz ciekawsze. Spotkania Donum odbywają się w siedzibie DA Redemptor przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu.

WWW.DAS.MANUS.PL

29


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KLUB SPELEOLOGICZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ speleo.pwr.wroc.pl

Klub Speleologiczny Politechniki Wrocławskiej

Klub propaguje speleologię nie tylko jako

powstał w grudniu 2011 roku w celu

naukę, lecz także ciekawą formę spędzania

skoordynowania

sformalizowania

wolnego czasu. Pomaga w organizacji zajęć

eksploracyjnej

wychowania fizycznego „Wspinaczka linowa”,

działalności

i

jaskiniowej

i

studentów, pracowników oraz absolwentów

organizowanych

Politechniki

Wrocławskiej. Członkowie organizacji dzielą

Wrocławskiej.

zainteresowanych

szeroko

Zrzesza pojętą

ludzi górską

się

swoimi

na

Politechnice

osiągnięciami

na

cyklicznych

Wspinaczki Linowej KS AZS PWr i wraz z nią

Oczywiście

organizuje

organizacjami speleologicznymi oraz bierze

wyjazdy

do

jaskiń

Klub

współpracuje

dolnośląskich i jurajskich. Mentorem Klubu

udział

jest dr Kazimierz Buchman, grotołaz i

grotołazów i ludzi gór.

podróżnik

3030

z

wybitnym

w

doświadczeniem.

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA

i

wiedzą

aktywnością. Działa w porozumieniu z Sekcją

regularne

spotkaniach

i

ogólnopolskich

prelekcjach. z

innymi

spotkaniach


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INFORMATYCZNE http://www.asi.pwr.wroc.pl

Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne (w skrócie: ASI), to organizacja studencka działająca na Politechnice Wrocławskiej, skupiająca pasjonatów informatyki, elektroniki oraz dziedzin pokrewnych. Nasza działalność opiera się przede wszystkim na organizowaniu wykładów, warsztatów i konferencji. Zajmujemy się również tworzeniem projektów informatycznych. Ich tematyka zależy od inwencji pomysłodawców – każda nowa idea jest mile widziana. Wszystkich chętnych do realizacji własnych projektów wspieramy zarówno merytorycznie, jak i materialnie (sprzęt i finanse). Nasze sukcesy zawdzięczamy entuzjazmowi i zaangażowaniu, z jakim nasi członkowie przystępują do realizacji powierzonych im zadań. Wspólnie uczymy się, jak zgłębiać wiedzę informatyczną i jak wykorzystywać ją do realizowania ciekawych i twórczych projektów. Zachęcamy do uczestnictwa w prowadzonych przez nas imprezach, a wszystkich aktywnych studentów Politechniki Wrocławskiej zapraszamy do wstąpienia w szeregi ASI.

WWW.DAS.MANUS.PL

31


D N I

2013

MARZEC

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

DOLNOŚLĄSKIE STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB www.sfbcc.wroclaw.pl

Dolnośląskie

Studenckie

Forum

Business

Misję

spełniamy

poprzez

realizację

Centre Club zostało oficjalnie zarejestrowane

regionalnych edycji ogólnopolskich projektów,

przez Przemysława Huminieckiego w 2003

jak i przez własne projekty. W tym roku

roku przy Akademii Ekonomicznej im. Oskara

akademickim organizować będziemy: Festiwal

Langego we Wrocławiu. Obecnie jest jednym

Przedsiębiorczości BOSS, Najlepsze Zajęcia z

z

regionów

Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczą Kobietę

ogólnopolskiej organizacji Studenckiej Forum

czy Galę Złoty Krawat. Ściśle współpracujemy

BCC.

z Lożą Dolnośląską Business Centre Club. W

20-stu

Naszym

prężnie

działających

podstawowym

celem

jest

naszych działaniach nawiązujemy współpracę

propagowanie idei przedsiębiorczości wśród

z

młodych ludzi. Swoimi działaniami chcemy

organizacjami działającymi w świecie biznesu.

pokazać, że aktywność i własna inicjatywa

Chcemy rozwijać profesjonalną organizację

może stać się doskonałym rozwiązaniem dla

zrzeszającą młodych ludzi z pasją, którzy

wielu

kształtują siebie i swoje otoczenie poprzez

spośród

naszych

rówieśników.

przedsiębiorcami

promowanie

postaw

przedsiębiorczych.

3232

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA

dolnośląskimi

oraz

oraz

wartości


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

DRUŻYNA KOLARSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA www.mtbPWr.pl

Sekcja kolarstwa górskiego KS AZS Politechnika Wrocławska istnieje od 1997 roku, jednak wciąż mamy ten sam cel - zwyciężać. Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam przygotować odpowiednie warunki do trenowania i wygrywania w najważniejszych imprezach MTB w Polsce i za granicą. Skupiamy zarówno ambitnych amatorów jak i profesjonalistów - nie tylko studentów i studentki Politechniki Wrocławskiej. Co roku zdobywamy medale na Akademickich Mistrzostwach Polski. W sezonie 2013 sponsorem tytularnym drużyny kolarskiej działającej przy sekcji została firma Mitutoyo

Polska,

producent

najnowocześniejszych

narzędzi

pomiarowych

i

rozwiązań

metrologicznych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Damy Ci możliwość wzięcia udziału w wirtualnym wyścigu, powiemy gdzie można wspólnie trenować kolarstwo górskie we

Wrocławiu

i

okolicach,

doradzimy

gdzie

serwisować

rower

we

Wrocławiu.

Poznaj nasze możliwości i wkręć się!

WWW.DAS.MANUS.PL

33


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE - WROCŁAW http://aegee.wroclaw.pl/

AEGEE [czyt.aeże] to Europejskie Forum Sprawdź: http://www.aegee.org/ Studentów i jednocześnie największa i http://www.aegee.pl/ organizacja studencka promująca idee W bieżącej rekrutacji do naszej Anteny zjednoczonej Europy. Zrzeszamy studentów ze poszukujemy osób gotowych rozwijać wszystkich wrocławskich szkół wyższych. organizację w działach Human Resources, AEGEE to m.in. projekty i working grupy na Public Relations, Fund Raising oraz IT. poziomie europejskim (Summer University, Zaintrygowany? Health4Youth, EuroArab) oraz eventy lokalne. Chwytaj formularz rekrutacyjny Nasze cele to: http://tnij.com/AEGEEwroclaw2013  promowanie współpracy i integracji A na początek szkolenie – „Wprowadzenie do pomiędzy młodymi Europejczykami, sztuki mowy ciała”.  zwiększenie mobilności studentów, Więcej informacji łapcie na naszej stronie:  zdobywanie umiejętności, praktycznej http://aegee.wroclaw.pl/ wiedzy i doświadczeń http://www.facebook.com/aegee.wroclaw oraz oczywiście dobra zabawa! Wroclove – the meeting place, AEGEE – our space!

3434

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ÓSEMKA PWR

http://www.osemka.pwr.wroc.pl/

Zajmujemy się trenowaniem i wygrywaniem zawodów. Ale to oczywiście w skrócie. Mamy 5-6 treningów w tygodniu, bieganie, ergometr, siłownia i oczywiście schodzenia na wodę. Wioślarstwo jest to sport, który przede wszystkim wymaga od członków osady zaangażowania, zaufania do partnera z osady, szacunku, no i rzecz jasna ciężkiej pracy na treningach. Za główny cel w tym sezonie stawiamy sobie medal na Akademickich Mistrzostwach Europy, które od będą się w Poznaniu. Dodając do tego APMy na ergometrze i na wodzie oraz Mistrzostwa Polski AZS w Kruszwicy, plany na sezon robią się bardzo ciekawe. W tym roku akademickim braliśmy już udział w międzynarodowych zawodach w Chorwackim Dubrovniku, zajmując miejsce tuż za podium. Także jesteśmy zgraną paczką, która spragniona jest sukcesu. Aktualnie jesteśmy w fazie poszukiwania dwóch sterników męskich oraz sterniczki, zainteresowanych zapraszamy do nas do H14 . ZAPRASZAMY :)!

WWW.DAS.MANUS.PL

35


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

KOMISJA DS. ROZWOJU STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ http://www.rozwoj.samorzad.pwr.wroc.pl

Komisja ds. Rozwoju została stworzona przy Samorządzie Studenckim Politechniki Wrocławskiej w celu rozszerzenia możliwości wielopłaszczyznowego rozwoju studentów poprzez początkowo zbadanie potrzeb szkoleniowych wśród studentów, ich oczekiwań oraz wymagań względem wiedzy i umiejętności, a następnie organizację szkoleń, pokazów i seminariów. Głównym zadaniem Komisji ds. Rozwoju jest organizacja różnorodnych szkoleń. Są to zarówno warsztaty z umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie projektami, wystąpienia publiczne, warsztaty językowe czy Akademia NLP, a także inne szkolenia, na które jest zapotrzebowanie wśród studentów, np. grafika inżynierska w środowisku AutoCAD. Jednym z większych projektów, który organizujemy cyklicznie, jest Akademia Przeżycia, podczas której są przeprowadzane profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz istnieje możliwość wykonania kilku badań profilaktycznych. Z roku na rok akcja się rozrasta i przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Organizując szkolenia dla studentów, również sami chcemy się rozwijać. Działalność w Komisji daje nam tą możliwość. Jeśli chcesz poznać świetnych ludzi i wiele się nauczyć, DOŁĄCZ DO NAS!

3636

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

BEST WROCŁAW www.BEST.wroclaw.pl

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą studentów z 94 renomowanych uczelni technicznych w 32 europejskich krajach. W Polsce mamy swoje siedziby w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu oraz Krakowie. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług dla studentów z całej Europy. Poprzez różnego rodzaju projekty staramy się połączyć ze sobą trzy środowiska: studenckie, akademickie oraz gospodarcze, tak w Polsce, jak i zagranicą. W ten sposób umożliwiamy innym studentom (a przez to i samym sobie) zdobycie wiedzy i doświadczenia. To, co odróżnia nas od innych organizacji studenckich, to połączenie rozmaitych szkoleń, kursów a nawet targów pracy w kraju i zagranicą, ze wspaniałą zabawą. Swoją działalnością pomagamy także studentom poznawać rówieśników z innych krajów, podróżować po Europie, a tym samym nawiązywać międzynarodowe znajomości.

WWW.DAS.MANUS.PL

37


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

PROJEKT PUSZKA

www.projekt-puszka.pl

Jesteśmy grupą, która od 5 lat zadziwia

w tym roku chcemy pokazać… że student

wszystkich

potrafi!

swoją

pomysłowością.

Z najpopularniejszego studenckiego tworzywa

Zostaw nam niezgniecione puszki, a uczynimy

- aluminiowych puszek i taśmy, niczym

z nich cuda. Zbieramy w akademikach T4, T15,

McGyver,

zrobić

T16, T17, ASP i biurze Samorządu w C13,

WSZYSTKO. Dzięki zaangażowaniu studentów

a tym samym działamy na rzecz środowiska

kilku uczelni udało nam się zbudować: wyspę,

i udanej zabawy ;)

czołg, samolot, jeżdżącego TRABANTA i

Jeśli chcesz by studia były najbardziej epickim

poręczne

-

okresem w Twoim życiu i zastanawiasz się, co

niedługo do kupienia w szwedzkiej sieci

ze sobą zrobić w wolnym czasie, to Twoim

meblowej :D Nasze aspiracje ciągle rosną, a

powołaniem jest udział w Projekcie!

3838

jesteśmy

zestawy

w

mebli

stanie

ogrodowych

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

AGENDY KULTURY Agendy

kultury

przeznaczone

przede

wszystkim

dla

studentów

zainteresowanych działalnością kulturalną i animacją życia kulturalnego na uczelni. Znajdą w śród nich coś dla siebie miłośnicy sztuki, teatru, filmu, muzyki, fotografii i turystyki. Do agend kultury zaliczają się również media studenckie.

WWW.DAS.MANUS.PL

39


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

MIESIĘCZNIK STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ "ŻAK" www.zak.pwr.wroc.pl Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak" to pismo, w którym studenci i pracownicy naszej uczelni (i nie tylko naszej) mogą przeczytać ciekawe artykuły, uruchomić swoje szare komórki, rozwiązując krzyżówkę oraz pośmiać się, oglądając satyry. Jest to bezpłatny miesięcznik, który można znaleźć w budynkach znajdujących się na kampusie Politechniki. Redakcję "Żaka" tworzą młodzi ludzie - każdy z nas zajmuje się tym, co go interesuje: pisaniem

artykułów,

tworzeniem

fotoreportaży

i

ilustracji

do

tekstów,

korektą

językową, czy składem tekstu. Do naszej redakcji może dołączyć każdy, kto chciałby spróbować swoich sił w tworzeniu "Żaka". Zapraszamy do lektury i dołączenia do redakcji.

4040

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

STUDENCKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO ISKRA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.sktt.pwr.wroc.pl

Naszą życiową pasją jest Taniec Towarzyski. Rozwijamy nasze umiejętności poprzez treningi na 3 poziomach zaawansowania – podstawowym, średnim i zaawansowanym. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno osoby, które chcą zacząć tańczyć, jak i osoby posiadające klasy sportowe. Poza regularnymi treningami organizujemy również warsztaty taneczne w okresie wakacji i ferii zimowych. Poprzez treningi prowadzone przez dyplomowanego nauczyciela tańca Licentiate ISTD* Barbarę Pisarską-Gubernat nauczysz się nie tylko świetnie tańczyć, ale także nabierzesz umiejętności jak lepiej prezentować swoją osobę podczas publicznych wystąpień. Na zajęciach uczymy się tańców towarzyskich zarówno standardowych – walc angielski, walc wiedeński, tango, quickstep, foxtrot, jak i latynoamerykańskich – samba, cha cha, rumba, jive, paso doble. Oprócz 10 tańców, tańczymy także popularne formy tańca taki jak np. salsa.

*ISTD — ang. Imperial Society ofDonec auctor mi. Curabitur vel massa. Integer adipiscing.

WWW.DAS.MANUS.PL

41


MARZEC

D N I

2013

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY "POLITECHNIKA" http://dkf.pwr.wroc.pl

DKF

Politechnika

zajmuje

się

przede

przed seansem oraz dyskusja o filmie po

wszystkim wyświetlaniem w każdy czwartek

seansie.

pokazu filmowego. Pokazy odbywają się w

patronuje i pomaga w realizowaniu innych

budynku A1 w sali 329 o godzinie 19.

przedsięwzięć

Charakterystycznym elementem jest prelekcja

filmowych.

4242

POLITECHNIKA

Dodatkowo

WROCŁAWSKA

nasza

kulturalnych,

organizacja

nie

tylko


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

KLUB STUDENCKI BAJER

www.bajer.pwr.wroc.pl

Klub Studencki Bajer to agenda kultury

rozrywki ludziom żyjącym na osiedlu Domów

skupiająca studentów, którzy chcą aktywnie

Studenckich Wittigowo i nie tylko.

uczestniczyć w życiu kulturalnym Domów

Chcesz organizować koncerty, Juwenalia lub

Studenckich

Politechniki

wszelkie inne formy studenckiej rozrywki?

Wrocławskiej. Każdy z nas ma swoje miejsce

Poznać ciekawych ludzi? Masz odrobinę

w Klubie albo wciąż go szuka. Każdy z nas jest

wolnego czasu, talent, który chcesz rozwijać,

inny, ma swoje pasje i zainteresowania,

głowę pełną pomysłów lub po prostu chcesz

jednak Bajer to jest to, co nas łączy. Dobrze

coś zrobić, lecz jeszcze nie wiesz co?

oraz

całej

bawimy się w swoim towarzystwie i chcemy aby z nami bawiło się jak najwięcej ludzi. Naszym głównym celem jest zapewnienie

Przyłącz się do nas, a my pomożemy zapełnić Ci lukę.

WWW.DAS.MANUS.PL

43


MARZEC

2013

D N I

A K T Y W N O Ś C I

S T U D E N C K I E J

Media Politechniki Wrocławskiej Zachęcamy do informowania o swojej działalności w mediach PWr. W dużej mierze tworzone są przez studentów dla całej spółczesności akademickiej.

4444

POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA


O R G A N I Z A C J E

S T U D E N C K I E

P W R

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO DZIAŁANIA W TRAKCIE STUDIÓW

WWW.DAS.MANUS.PL

45

Informator o Podmiotach Studenckich Politechniki Wrocławskiej  

Na uczelni funkcjonują różnego rodzaju organizacje studenckie, koła naukowe i agendy kultury. Ich różnorodność umożliwia rozwój indywidualn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you