Page 1

Koła Naukowe

www akcenty


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

SŁOWO WSTĘPU

5

SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

6

FUNDACJA MANUS

7

KOŁA NAUKOWE

8

KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH RAPID TROOPERS

9

STOWARZYSZENIE NAUKOWE STUDENTÓW „AUTOMATYK” PRZY INSTYTUCIE ENERGOELEKTRYKI (I-8)

10

AKADEMICKIE KOŁO SEP

11

STOWARZYSZENIE NAUKOWE STUDENTÓW „STRIMER” PRZY INSTYTUCIE PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROTECHNOLOGII POLITECHNIKI

12

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKO-INŻYNIER

13

OSA & SPIE STUDENT CHAPTERS

14

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW CHEMII „ALLIN”

15

KOŁO NAUKOWE „FLOW”

16

KOŁO NAUKOWE FOTON

17

STOWARZYSZENIE POLSKICH ENTUZJASTÓW NANOTECHNOLOGII

18

KOŁO NAUKOWE „MATERIALIŚCI”

19

LABVIEW FAN GROUP

20

KOŁO NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ HYDRO+

21

KOŁO NAUKOWE OPTYKI WIDZENIA VISUS

22

KOŁO NAUKOWE MATEMATYKI

23

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MOS (MICROSYSTEMS ORIENTED SOCIETY)

24

PM GROUP

25

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SNS SYNCHRON

26

KOŁO NAUKOWE TK GAMES

27

KOŁO NAUKOWE POJAZDÓW I ROBOTÓW MOBILNYCH

28

KOŁO NAUKOWO-BADAWCZE GIS

29

KOŁO NAUKOWE JEDI

30

KOŁO NAUKOWE EKO-INSTYTUT

31

KOŁO NAUKOWE POLSKIEJ SEKCJI AUDIO ENGINEERING SOCIETY

32

ONLINE SYSTEM DEVELOPERS

33

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII „BIO-TOP”

34

SKN „KIWON”

35

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ „REKINY JAKOŚCI”

36

KOŁO INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ 1435

37

-2-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

AGENDY KULTURY

38

KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY JAPOŃSKIEJ DANGO

39

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „POLITECHNIKA”

40

MIESIĘCZNIK STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

41

ORKIESTRA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

42

STUDENCKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO ISKRA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

43

ORGANIZACJE STUDENCKIE

44

KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

45

STUDENCKI KLUB TURYSTYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

46

AIESEC

47

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW

48

ORGANIZACJA STUDENCKA DONUM

49

BEST WROCLAW (BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY)

50

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INFROMATYCZNE

51

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

52

AKADEMICKI KLUB MOTOROWY APANONAR

53

KOMITET LOKALNY IAESTE PRZY POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

54

DRUŻYNA KOLARSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

55

ERASMUS STUDENT NETWORK

56

PROJEKT PUSZKA

57

KOMISJA DS. ROZWOJU STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

58

MEDIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

59

REDAKCJA: Informacje zbierali i opracowali: Karolina Matuszewska, Natalia Goska i Sylwester Oracz, na podstawie nadesłanych przez podmioty studenckie informacji oraz grafik. Korekta: Hanna Łukaszczuk Projekt okładki oraz motyw atomowy: Ewelina Świętczak Skład i opracowanie graficzne: Kamil Nawirski

FUNDACJA MANUS 2014

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-3-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

Fundacja MANUS uruchomiła Studenckie Centrum Wolontariatu przy Politechnice Wrocławskiej. Jeśli chcecie realizować swoje pomysły, robić szkolenia, rekrutować się lub po prostu spotkać, a brakuje Wam miejsca - Studenckie Centrum Wolontariatu w akademiku T-15 wita Was z otwartymi ramionami  www.scw.manus.pl

-4-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

SŁOWO WSTĘPU Często zapominamy, że studiowanie to nie tylko obowiązkowe zajęcia na uczelni. W trakcie studiów mamy wiele wolnego czasu, który możemy poświęcić na działalność studencką. Na uczelni funkcjonują różnego rodzaju organizacje studenckie, koła naukowe i agendy kultury przeznaczone wyłącznie dla studentów i doktorantów. Ich różnorodność umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań, realizację własnych projektów, pomysłów oraz organizację wydarzeń dla studentów. Ponad to wszytko działalność to poznawanie innych, zawieranie znajomości i przyjaźni niekiedy na całe życie. Dodatkowym atutem aktywnych studentów są bezcenne doświadczenia, których nie można zdobyć w żaden inny sposób, a zwracają na nie uwagę pracodawcy. Mając więcej obowiązków, mimo powszechnej opinii, można znaleźć czas na wszystko co w życiu ważne. Dzięki działalności studenckiej studia mogą zmienić się z wędrówki pomiędzy stancją i uczelnią w niezapomnianą przygodę, którą niektórzy chcą sobie nawet specjalnie przedłużyć. Ze studenckim pozdrowieniem Zespół organizacyjny Dni Aktywności Studenckiej

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-5-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.samorzad.pwr.wroc.pl

Tworząc Studenckiego,

organy

Samorządu

reprezentujemy

najważniejszych

wydarzeniach

Was

i wspieramy projekty naszych studentów.

przed władzami Politechniki Wrocławskiej

Pamiętajmy, że Samorząd Studencki

oraz innymi Uczelniami w Polsce.

tworzy każdy z nas. Naszą codzienną

Zajmujemy się szeroko pojętymi sprawami

studenckimi,

dbając

pracą przyczyniamy się do tego, że Politechnika

Wrocławska

to

jedna

o przestrzeganie praw studenta, biorąc

z najlepszych Uczelni w Polsce. Zarówno

udział w tworzeniu planów i programów

pogłębiając wiedzę i tworząc projekty,

studiów,

które konkurują z tymi z najlepszych

a

także

uczestnicząc

w przyznawaniu stypendiów.

uczelni na świecie, jak i działalnością akcje

studencką, która umożliwia rozwijanie

związane z kulturą, rajdy, otrzęsiny,

naszych pasji. Razem tworzymy warunki,

tworzymy

w jakich studiujemy.

Organizujemy

przeróżne

juwenalia,

ściągamy

osobistości ze świata nauki, biznesu, aby Ci

mogli

podzielić

się

swoim

doświadczeniem i wiedzą. Informujemy o

-6-

www.manus.pl

Chcesz zacząć robić więcej? Dołącz do

Komisji

Parlamentarnych.

informacji na naszej stronie.

Więcej


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

FUNDACJA MANUS www.manus.pl

na

Działająca od 1995 roku Fundacja

szczeblach piramidy organizacyjnej są

rzecz

studenci

Samorządu

Studenckiego

lub

świeżo

Politechniki Wrocławskiej, ma w swojej

absolwenci,

historii wiele projektów, akcji i agend

stworzy przez studentów dla studentów.

które na przestrzeni lat działały i działają

Dlatego

z różnym

skupiają się na społeczności Politechniki

powiedzeniem.

Wszystko

zależy od ludzi i tak samo działalność

ponieważ

upieczeni

wszystkie

MANUS

nasze

jest

działania

Wrocławskiej.

MANUSa jest zależna od osób, które

Zapraszamy

serdecznie

do

obecnie tworzą jej szeregi. Począwszy od

korzystania z naszych projektów oraz,

sympatyków

jeśli tylko macie czas, do pomocy w ich

poprzez

wolontariuszy

i pracowników po koordynatorów, Zarząd

tworzeniu.

oraz Radę Fundacji. Na wszystkich tych

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-7-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁA NAUKOWE Koła naukowe działają głównie przy wydziałach. Dzięki nim można wykorzystać wiedzę zdobywaną na zajęciach w praktyce. Studenci wykonując doświadczenia, prowadząc badania naukowe i realizując własne

projekty,

zdobywają

wiedzę

i

umiejętności

znacznie

wykraczające poza program studiów. Koła naukowe są idealnym miejscem dla studentów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia doktoranckie.

Każde

koło

naukowe

dydaktycznego.

-8-

www.manus.pl

ma

swojego

opiekuna


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH RAPID TROOPERS www.rt.pwr.wroc.pl

Koło naukowe Rapid Troopers (RT) jest

przeznaczone

dla

studentów

Naszym

najważniejszym

przedsięwzięciem

jest

projektowanie

i doktorantów Politechniki Wrocławskiej,

i budowa drukarki 3D. RepRap 2.0 – to

zainteresowanych

projektowane

przyrostowymi

technologiami (drukowaniem

3D).

przez

nas

urządzenie

wytwarzające modele fizyczne metodą

W ramach działalności RT członkowie

przyrostową

koła mogą poszerzać swoją wiedzę z

drukarkach typu RepRap. Dotychczas

zakresu projektowania i modelowania 3D

zaprojektowano

nowych

produktów,

kinematyczną,

technik

wytwarzania

innowacyjnych oraz

inżynierii

celu

generują

pomysły

prototypów.

projekty.

Ze

względu

realizowane na

szerokie

nową ustrój

na

znanych

konstrukcję nośny

oraz

wprowadzono usprawnienia mające na

odwrotnej. Członkowie RT samodzielnie na

bazujące

poprawę

jakości Naszym

uzyskiwanych celem

jest

opracowanie taniego, bezobsługowego

możliwości aplikacyjne technik będących

i precyzyjnego

w

wytwarzania modeli fizycznych w biurach

centrum

zainteresowania

RT,

współpracujemy z wieloma organizacjami

i gospodarstwach

z i spoza uczelni.

Zapraszamy

urządzenia

do

domowych. wszystkich

zainteresowanych!

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-9-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

STOWARZYSZENIE NAUKOWE STUDENTÓW „AUTOMATYK” PRZY INSTYTUCIE ENERGOELEKTRYKI (I-8) www.automatyk.pwr.pl

Jesteśmy

stowarzyszeniem

odzwierciedlających

zrzeszającym młodych i ambitnych

procesy

studentów,

szkolenia tematyczne z różnych firm

swoje

którzy

chcą

rozwinąć

zainteresowania,

zdobyć

praktyczne umiejętności, poznać ciekawych ludzi.

a

także

automatyki.

rzeczywiste Organizujemy

zewnętrznych. Jeżeli interesujesz się automatyką i chcesz rozwinąć swoją pasję, przyjdź

Zajmujemy się szeroko pojętą automatyką.

Uczymy

się

programować

sterowniki

PLC

do nas i zostań członkiem naszego Koła. Masz

wątpliwości

czy

oraz mikrokontrolery ARM, co później

nadajesz…

umożliwia

zorganizować sobie dobrze to odpowiedź już znasz

oraz

-10-

nam

projektowanie

wykonywanie

makiet,

www.manus.pl

jeżeli

się

potrafisz czas,


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

AKADEMICKIE KOŁO SEP www.aksep.pwr.wroc.pl

Akademickie Koło SEP jest na

Naszym cyklicznym projektem jest

Politechnice Wrocławskiej od 2008

ElektroTrip

roku. Organizujemy liczne projekty,

który

szkolenia,

zainteresowaniem wśród studentów

wydarzenia,

seminaria,

zarówno o charakterze regionalnym jaki i międzynarodowym. Co semestr organizujemy kurs na uprawnienia elektroenergetyczne dla

kierunków

(elektrotrip.pwr.wroc.pl), cieszy

się

dużym

elektrycznych,

elektronicznych oraz energetycznych. W tym roku będzie to już czwarta edycja projektu.

studentów Politechniki Wrocławskiej.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-11-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

STOWARZYSZENIE NAUKOWE STUDENTÓW „STRIMER” PRZY INSTYTUCIE PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROTECHNOLOGII POLITECHNIKI www.strimer.pwr.pl

Zajmujemy się energoelektroniką, elektroniką, szeroko

wysokimi napięciami, pojętą

automatyką programowaniem,

i

Często lub

jesteśmy

organizujemy współorganizatorami

elektrotechniką,

ciekawych wycieczek dla przyszłych

robotyką,

inżynierów elektryków (do elektrowni

elektromechaniką

np. Bełchatów, fabryk np. Alstom,

oraz popularyzacją nauki dotyczących elektryczności.

stacji

transformatorowych

oraz

występów edukacyjnych (np. Teatr

U nas nauczysz się samodzielnie

Wysokich Napięć w Centrum Nauki

wytrawiać płytkę PCB, projektować

Kopernik w Warszawie w 2013r.) oraz szkoleń.

proste układy elektroniczne a potem je lutować i składać.

-12-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKO-INŻYNIER www.ekoinzynier.pwr.wroc.pl

Studenckie

Koło

Naukowe

Eko-

termomodernizacji.

Dzięki

zmianie

Inżynier powstało w roku 2003. W ciągu

krzywej regulacyjnej jesteśmy w stanie

swojej działalności koło zorganizowało

poprawić zarówno komfort wewnętrzny

kilkadziesiąt

budynków i zaoszczędzić spore sumy

wyjazdów,

a

jego

członkowie uczestniczyli w konferencjach

pieniędzy

naukowych (KNS, Puzzel) oraz wielu

zużycie

szkoleniach.

Obecnie

koło

Niskoenergetycznych

działa

ramach

dwóch

w

tematycznych:

Sekcji

Niskoenergetycznych Sekcja

zajmuje

problemem

regulacyjnej. poprawa budynków które

Celem

sekcji

propozycją

W

Sekcji

Budynków

pracujemy

modernizacji

nad

budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18

Sekcji

we Wrocławiu. Projekt ten obejmuje

ogrzewnictwa krzywej

projektu

jest

krzywych

grzewczych

Politechniki

Wrocławskiej,

zostały

ciepła.

zmieniając

Budynków oraz

Ogrzewnictwa. się

naukowe

odpowiednio

opracowanie budynku

od

przygotowanie

koncepcji

modernizacji

strony

technicznej,

propozycji

urządzeń,

instalacji itp. mających na celu edukację ekologiczną uczniów.

poddane

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-13-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

OSA & SPIE STUDENT CHAPTERS osa-spie.pwr.pl

Koła naukowe OSA i SPIE Student Chapters tworzy grupa ludzi, pasjonatów fizyki i optyki, która stara się zaszczepić swoje zainteresowanie tymi dziedzinami nauki zarówno studentom jak i uczniom. Jak tego dokonujemy? To proste!  Prowadzimy działalność popularnonaukową np. poprzez prezentacje z warsztatami przeprowadzane w przedszkolach i szkołach  Uczestniczymy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, prezentując ciekawe doświadczenia fizyczne („Jak widzieć lepiej - o zaletach i wadach okularów”, „Tajniki widzenia przestrzennego”, „Oko tajemne”)  Organizujemy wykłady np. „Tajemnicze oko” lub zapraszamy gości, którzy najlepiej opowiedzą o tym, na czym się dobrze znają (np. jak pisać artykuły naukowe)  We współpracy z innymi kołami naukowymi w Polsce organizujemy coroczną konferencję OptoMeeting. Każdego na

roku

prestiżowe,

nasi

przedstawiciele

międzynarodowe

wyjeżdżają

konferencje

do

(Frontiers

Stanów in

Optics

Zjednoczonych oraz

Optics

and Photonics) organizowane przez towarzystwa OSA oraz SPIE! Uczestnictwo w kołach OSA/SPIE gwarantuje dostęp do wielu czasopism optycznych, zniżki na konferencje,

w tym dedykowane studentom optyki. Można

również korzystać z funduszy grantowych i uzyskać dofinansowanie na wyjazdy konferencyjne. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, skontaktuj się z nami!

-14-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW CHEMII „ALLIN” www.allin.pwr.wroc.pl

KNSCh

„ALLIN”

zajmuje

się

organizujemy

wycieczki

do

zakładów

popularyzacją szeroko pojętej chemii.

produkcyjnych. Podtrzymujemy tradycję

Regularnie

organizacji znanego od wielu lat „Meczu

organizujemy

popularnonaukowe,

wykłady

współpracujemy

Chemika”.

Członkowie

naszego

koła

z młodzieżą tworząc dla nich pokazy

regularnie biorą udział w konferencjach

bądź

Jesteśmy

naukowych zdobywając tam prestiżowe

panelu

nagrody. Ambitni mają też szansą wziąć

dyskusyjnego „Przyszłość Energetyczna

udział w projektach naukowych, które

Polski”. Angażujemy się również we

realizujemy. Oczywiście wśród naszej

współpracę z przemysłem współtworząc

działalności

spotkania

podczas DFN-u i DAS-u.

warsztaty

chemiczne.

współorganizatorami

znaczących

z przedstawicielami firm

chemicznych

nie

brakuje

aktywności

oraz

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-15-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁO NAUKOWE „FLOW” www.knflow.pl

Koło

Naukowe

wydziale

„Flow” działa

na

Mechaniczno-Energetycznym.

współczesnej

energetyki.

Stawiamy

tworzenie

fizycznych

głównie

Nasza formacja jest stosunkowo młoda,

na

powstała 04.10.2012. Mimo tego od razu

urządzeń,

ruszyliśmy

wiedzy zdobytej podczas studiów.

pełną

parą,

z

zapałem

i głowami pełnymi pomysłów.

praktykę,

bazując

Jednak

Głównym celem KN „Flow” jest

pragniemy

na

teoretycznej

przede stworzyć

wszystkim,

wspólnotę

ludzi,

nabywanie i poszerzanie umiejętności

których łączą wspólne zainteresowania i

oraz

pasje.

wiedzy

projektowaniu

przydatnej

aby

każdy

znalazł

miejsce dla siebie, dlatego na nasze Koło

związanych z szeroko pojętą energetyką.

składa się aż 5 sekcji – Chłodnictwo

Od samego początku przyświeca nam

i Kriogenika, Energetyka Odnawialna,

idea stworzenia czegoś całkiem nowego,

Inżynieria

realizowania ambitnych i innowacyjnych

Energetyczne oraz Wysokie Energie.

-16-

które

i

Chcemy,

urządzeń

projektów,

maszyn

przy

pomogą

w rozwoju

www.manus.pl

Kosmiczna,

Maszyny


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE FOTON www.foton.pwr.wroc.pl

FOTON

zrzesza

zainteresowanych

ludzi

i

popularyzatorską.

światła zarówno do celów praktycznych,

W organizowanych

spotkaniach

jak i w badaniach naukowych, począwszy

dyskusyjnych nawiązujących do stylu

od realizacji projektów wymagających

nauczania

zgłębiania

uniwersytetów zostają poddane debacie

(kryptografia

falowej

wykorzystaniem

Koło prowadzi również działalność

natury

kwantowa,

światła

modulatory

SLM), przez alternatywne metody jego generowania

(sonoluminescencja),

dydaktyczną

sporne

laserowa,

badanie

z pogranicza

fizyki

po

własności

ferrofluidu). Każdy zrealizowany bądź będący w realizacji projekt angażuje studentów nie tylko ściśle związanych z fotoniką, ale również informatyków czy elektroników.

kwestie

i filozofii.

wykorzystanie do celów rozrywkowych (harfa

średniowiecznych

Nasze koło nie trzyma się ściśle utartych ścieżek i pozostaje otwarte na świeże pomysły dotyczące projektów, tajniki wiedzy pozostające do zgłębienia, czy wymianę doświadczeń z różnych dziedzin.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-17-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

STOWARZYSZENIE POLSKICH ENTUZJASTÓW NANOTECHNOLOGII www.spent.pwr.wroc.pl Stowarzyszenie Polskich Entuzjastów Nanotechnologii działa przy Zakładzie Metrologii Mikro- i Nanostruktur na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Od chwili powstania w 2002 roku naszym celem jest popularyzowanie nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanometrologii i wytwarzania nanostruktur. Członkami SPENT-u są studenci, dyplomanci, a także doktoranci. Większość z nas ma również możliwość wzięcia udziału w badaniach, zarówno krajowych, jak i będących częścią projektów europejskich realizowanych w Zakładzie Metrologii Mikro- i Nanostruktur. Nasze cele realizujemy przez:  Zachęcanie studentów do działalności naukowej i wynalazczej już od I roku studiów;  Wspieranie udziału studentów i doktorantów w konferencjach naukowych;  Organizację seminariów i szkół naukowych, także we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; Umożliwienie studentom i doktorantom poszerzenia wiedzy z zakresu badania i wytwarzania nanosystemów i nanomateriałów, projektowania układów elektronicznych analogowych

i

cyfrowych,

programowania

wysokopoziomowego,

programowania

niskopoziomowego. Niezależnie od tego, czym się interesujesz – u nas możesz znaleźć coś ciekawego!

-18-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE „MATERIALIŚCI” www.materialisci.pwr.wroc.pl

Materialiści – koło naukowe studentów wydziału chemicznego. Jesteśmy grupą studentów o różnych zainteresowaniach i pasjach, ale z konkretnymi postawionymi sobie celami. Jest jedno nieskromne słowo, które określa nas wszystkich - mówimy o sobie „materialiści”. Łączy nas inicjatywa do tworzenia, zainteresowanie nowymi materiałami, chęć wpłynięcia na poprawienie warunków życia codziennego. Kierując się tak ważnymi celami zaczęliśmy od nauki, dlatego też studiujemy na wydziale chemicznym na Politechnice Wrocławskiej i tworzymy koło naukowe "Materialiści", by pogłębiać nasze zainteresowania, dzielić się nimi z innymi i wspólnie tworzyć rzeczy, które mogą zmienić naszą przyszłość. Aktualnie po reformach wewnętrznych budujemy naszą działalność od podstaw. Czeka nas wiele pracy, więc każde ręce chętne do pomocy i osoby z ciekawymi pomysłami są mile widziane. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem odwiedź naszą stronę internetową, bądź skonsultuj się z prezesem koła poprzez maila: mkn.materialisci@gmail.com, gdyż każdy mail właściwie zaadresowany może zostać odczytany i pozytywnie rozpatrzony. O naszej działalności możesz również dowiedzieć się więcej śledząc nasz fanpage na Facebooku – szukaj nas pod hasłem ‘Materialiści’!

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-19-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

LABVIEW FAN GROUP www.lvfg.pwr.wroc.pl

LabVIEW Fan Group działa przy Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Zrzeszamy osoby zainteresowane tematyką programowania w LabVIEW. W naszym gronie znajdują się zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z programowaniem w G, jak i profesjonalni programiści z certyfikatami CLAD, CLD i CLA. Prowadzimy regularne spotkania, na których dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z zakresu programowania. Organizujemy warsztaty przygotowujące do egzaminów certyfikujących firmy National Instruments oraz realizujemy różnego rodzaju projekty techniczne i społeczne. Czym możemy się pochwalić:  Współpracujemy z wieloma firmami z branży, a przede wszystkim z firmą National

Instruments

w

zakresie

organizacji

regularnych

spotkań

przygotowujących do egzaminów na certyfikaty CLAD oraz CLD.  Organizujemy Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW. Impreza ma na celu integrację środowiska programistów LabVIEW i wyłonienie najlepszych programistów w Polsce. Na Mistrzostwach pojawiają się przedstawiciele wielu firm oraz instytucji. Studenci mają więc okazję poznać potencjalnych pracodawców, a także uzyskać informacje na temat praktyk. Kolejna odsłona Mistrzostw już w kwietniu!

-20-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ HYDRO+ www.hydroplus.pwr.wroc.pl

Koło Naukowe Hydro+ działa na Wydziale Mechanicznym przy Zakładzie Maszyn i Układów Hydraulicznych. W ramach prac koła zajmujemy się m.in. hydrauliką, pneumatyką, automatyką (PLC) i wibroakustyką. Chętnie współpracujemy z innymi kołami naukowymi, np. SKNT P-13. Głównym projektem jest Pneumobil- pojazd o napędzie pneumatycznym, który bierze udział w międzynarodowych zawodach na Węgrzech. W roku 2012, w swoim debiucie, zajęliśmy dobre 13. miejsce w prestiżowej konkurencji prędkościowej, pokonując wszystkie drużyny z Polski. W roku 2013 dorobek się powiększył, tym razem startowały

dwa

pojazdy,

których

głównymi

sukcesami

były:

ocena techniczna – 19. i 4. miejsce, dystans: 2827m – 14. miejsce (v= 14,6) i 3685m - 10. miejsce (v=15,516) oraz slalom: 14. i 21. miejsce. Projekt jednak nie ustaje, wciąż pracujemy nad sprzętem oraz ulepszamy jego mankamenty. Do współpracy zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego. Po bliższe informacje zapraszamy na stronę internetową lub bezpośredniego kontaktu. Dla nowych osób prowadzone są szkolenia wprowadzające w poszczególne dziedziny zainteresowań oraz udział w projektach pod okiem doświadczonych kolegów.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-21-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁO NAUKOWE OPTYKI WIDZENIA VISUS www.facebook.com/visus.pwr www.visus.pwr.wroc.pl

Visus jest kołem naukowym działającym przy Wydziale PPT. Skupiamy ludzi zainteresowanych optyką widzenia, wzrokiem oraz badaniem jego wad. W ramach działalności naszego koła regularnie organizujemy badania wzroku dla studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, bierzemy czynny udział w akcjach mających na celu promocję częstego badania i dbania o wzrok oraz konferencjach optycznych, optometrystycznych i okulistycznych. Możemy pochwalić się naszą działalnością charytatywną, taką jak przesiewowe badania wzroku w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz badania wzroku wraz z doborem okularów dla ludzi bezdomnych. Jako nasz główny cel postawiliśmy sobie uświadomienie jak największej liczby osób, czym się różni zawód optometrysty od zawodu okulisty oraz jaki powinien być zakres ich obowiązków. Nieważne, czy jesteś studentem optometrii, czy inżynierii okularowej, czy jedynie interesujesz się procesem widzenia. Odwiedź nasze stanowisko i dowiedz się więcej! Powiemy Ci, jak dbać o wzrok i jak często go badać.

-22-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE MATEMATYKI www.knm.pwr.wroc.pl

KNM jest kołem naukowym działającym na Politechnice Wrocławskiej już od wielu lat. My-jego członkowie jako grupa ludzi młodych, kreatywnych i niebojących się wyzwań postawiliśmy sobie za cele:  propagowanie i promocję „królowej nauk” wśród osób, które nie miały jeszcze styczności z matematyką wyższą, poprzez liczne wykłady i prelekcje prowadzone przez członków koła we wrocławskich gimnazjach i liceach,  organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o tematyce matematycznej skierowanych do studentów, w tym także konkursu „Continuum”,  samodoskonalenie się członków poprzez spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy naukowe, wzajemną pomoc i rozwijanie umiejętności pracy w zespole,  umożliwianie wymiany myśli i wiedzy oraz rozwijanie inicjatywy twórczej.

Oprócz działalności dla studentów spoza Koła, dbamy także o swój rozwój. Służy temu m.in.:  Organizowanie odczytów i wykładów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości,  Organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów prowadzonych przez członków Koła,  Organizowanie wyjazdów na obozy naukowe związane tematycznie z działalnością Koła,  Organizowanie projektów badawczych lub udział w już istniejących.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-23-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

Studenckie Koło Naukowe MOS (Microsystems Oriented Society) www.mos.pwr.wroc.pl

Studenckie Koło Naukowe MOS zrzesza studentów interesujących się elektroniką, programowaniem i mechaniką. Razem tworzymy różne projekty związane z tymi dziedzinami nauki. Jednym z najbardziej znanych jest Projekt P.I.W.O., który to wciąż rozwijamy. Jesteśmy również w trakcie realizacji innych, nieco mniej spektakularnych projektów, takich jak drukarka 3D albo nagrzewnica indukcyjna.Jeśli szukasz rozwoju, pomocy przy realizowanych projektach oraz po prostu dobrej zabawy, to trafiłeś pod dobry adres.

-24-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

PM GROUP www.pmgroup.pwr.wroc.pl

Project Management Group to koło naukowe powstałe z inicjatywy grupy studentów, działające przy Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Misją naszego koła jest promowanie wiedzy związanej z szeroko pojętym obszarem zarządzania projektami oraz aktywne stosowanie tej wiedzy w środowisku akademickim oraz biznesowym. Naszym celem jest umożliwienie studentom zdobywania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą na odnoszenie sukcesów zawodowych w przyszłości. Wierzymy, że dzięki naszej aktywności, będziemy efektywni, skuteczni oraz kompetentni, a zdobyte umiejętności pozwolą nam sukcesywnie pracować zarówno w grupie jak i samodzielnie realizować ambitne projekty. PMGroup to przede wszystkim grupa ludzi z pasją. Odkrywamy w sobie ukryte talenty i umiejętności. Miło spędzamy środowe wieczory na spotkaniach,

gdzie uczymy się poprzez działanie.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-25-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SNS SYNCHRON www.synchron.pwr.wroc.pl

Nasze koło naukowe przede wszystkim porusza tematykę sterowania, automatyki i elektroniki. Prowadzimy szkolenia z podstaw programowania sterowników PLC z wykorzystaniem makiet, uczymy się podstaw programowania mikrokontrolerów oraz projektujemy proste układy elektroniczne. Zajmujemy się robotami

mobilnymi:

kroczącymi,

jeżdżącymi

minisumo,

line

follower,

automatyką procesów przemysłowych i wytwarzania, sterowaniem oraz techniką napędową. Umożliwiamy rozwój indywidualnych zainteresowań naukowych Nie wymagamy praktycznie żadnej wiedzy od członków koła tylko chęci i zapału do pracy. Mamy możliwość korzystania z laboratorium wydziałowych, zawsze możemy liczyć na naszą kadrę z przyjemnością będzie nam służyła pomocą

-26-

www.manus.pl

profesorską i

doktorską, która


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE TK GAMES tkgames.pwr.wroc.pl

TK Games to Koło Naukowe Politechniki Wrocławskiej zrzeszające studentów i doktorantów PWr (obecnie około 270 osób) zainteresowanych tematyką tworzenia gier komputerowych. Wspólnie dyskutujemy nad najciekawszymi pomysłami, które realizujemy w grupach projektowych stworzonych na podstawie modelu

opartego

o najlepsze praktyki liderów w branży. Prowadzimy studentów poprzez cały proces tworzenia gier od pomysłu, poprzez prototyp i rozwój projektu, na wydaniu i utrzymaniu produktu na rynku kończąc. Korzystamy przy tym z wieloletniego doświadczenia osób działających w branży gier komputerowych i mobilnych. Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na tworzeniu gier dla urządzeń mobilnych oraz PC, a w przyszłości planujemy również rozszerzyć obszar działań o inne platformy. Eksperymentujemy również z technologiami rozszerzonej rzeczywistości za pomocą Oculus Rift. W kole studenci uczą się od podstaw jak pełnić rolę Game Designera, Level Designera, Programisty, Grafika, Dźwiękowca, Testera oraz Project Ownera. Dzięki podziale na grupy tematyczne, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-27-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁO NAUKOWE POJAZDÓW I ROBOTÓW MOBILNYCH www.pirm.pwr.wroc.pl Jesteśmy prężnie działającym Kołem Naukowym, szeroko rozpoznawalnym na Politechnice Wrocławskiej a dzięki naszym projektom, coraz bardziej w świecie. Kontynuujemy dzieło opiekuna koła, prof. P. Wrzecionarza, który już w latach ’80 wraz ze swoim zespołem tworzył pojazdy spalające rekordowo niskie ilości paliwa. Idziemy krok dalej i skupiamy się na pojazdach elektrycznych. Mamy marzenia by przywrócić blask polskiej motoryzacji. Zrzeszamy studentów wszystkich wydziałów dając im możliwość rozwoju pasji oraz spełniania marzeń. Nie wierzysz? Spójrz nad jakim projektami działamy:  Lekki Motocykl Elektryczny - zwinny, pod wieloma względami innowacyjny m.in. posiadający odzysk energii z hamowania oraz komunikujący się ze smartfonem. W 2013 nasz motocykl zajął trzecie miejscie w konkursie SmartMotoChallenge w Barcelonie.  Lekki

Pojazd

Elektryczny

projekt

pojazdu

wykonanego

z

kompozytów,

napędzanego silnikami elektrycznymi.  Pojazd Autonomiczny – samochód poruszający się w warunkach miejskich bez ingerencji kierowcy. Pojazd rozpoznaje drogę, znaki pionowe, obserwuje otoczenie (pieszych, innych uczestników ruchu) oraz dzięki nawigacji satelitarnej wyznacza optymalną trasę przejazdu.

-28-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWO-BADAWCZE GIS gis-skn.pwr.wroc.pl

Koło

naukowo-badawcze

propagujące

zagadnienia

dotyczące

inne organizacje np. w Festiwalu

Nauki, próbują

przestrzennych

i geograficznych

studenci

systemów

zarówno

do

informacji

wśród

podczas

geograficznymi,

organizacją wydarzeń

Juwenaliów

którego

zachęcić

zainteresowania

studentów jak i uczniów. Zajmuje się (GIS-day, tj.

Dolnośląskim dzieci tematami

a

także

w

Pwr.

Koło

organizuje,

coroczne święto GIS, które przypada w

cieszącą

się

listopadzie), warsztatów i projektów dla

zabawę

Geocaching,

studentów związanych z GIS-em. Koło

skarbów przy pomocy odbiornika GPS,

działa

która za każdym razem przyciąga wiele

już

od

12

lat

na

Wydziale

Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, jego

fanów

dobrej

członkowie biorą również aktywny udział

powietrzu.

ogromną

trakcie

zabawy

popularnością tj.

na

szukanie

świeżym

w wydarzeniach organizowanych przez

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-29-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁO NAUKOWE JEDI www.jedi.pwr.edu.pl

Koło naukowe JEDI, działające przy Katedrze

Systemów

Sygnałów

na

Przetwarzania

komend

(głosu),

wykorzystanie

Elektroniki,

algorytmów

uczenia

maszynowego.

zrzesza studentów, doktorantów oraz

Zapraszamy

osoby

zainteresowane

pracowników Politechniki Wrocławskiej,

zarówno elektroniką, jak i algorytmiką.

których

obejmują

Naszym celem jest rozwój naukowy

w szczególności

studentów, w szczególności umożliwienie

platformy

Wydziale

inteligencję: rozpoznawanie otoczenia,

zainteresowania latające,

autonomiczne multicoptery: ich budowę,

nabycia

oprogramowanie, sterowanie, algorytmy

praktycznych

przetwarzania

realizacji projektów.

sygnałów.

W planach

mamy uzbrojenie dronów w sztuczną

-30-

www.manus.pl

dodatkowej

wiedzy

umiejętności

i

podczas


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO NAUKOWE EKO-INSTYTUT www.ekoinstytut.pwr.wroc.pl www.facebook.com/Ekoinstytut

Nasze

koło

studentów

i

naukowe

doktorantów

zrzesza Wydziału

Inżynierii Środowiska. W

ramach

wiele

sekcji,

spośród

najaktywniejsze są: Biomonitoring

Koła

prowadzimy

Biotechnologia środowiska

własne badania, realizujemy ciekawe

Gospodarka odpadami

projekty, uczestniczmy w konferencjach

Metody oceny jakości powietrza

oraz

Miasta niskowęglowe

wyjazdach

naukowych.

Każdy

znajdzie coś ciekawego dla siebie, będzie

Modelowanie w ekotoksykologii

mógł

Technologia

zrealizować

swoje

pomysły

i rozwinąć zainteresowania. Ze zagadnienia

nich

oczyszczania

wody

i ścieków

względu

na

szerokie

jakimi

Ochrona

Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij realizować swoje pomysły!

i Inżynieria Środowiska w kole działa

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-31-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁO NAUKOWE POLSKIEJ SEKCJI AUDIO ENGINEERING SOCIETY www.aes.pwr.wroc.pl

Koło Naukowe Polskiej Sekcji Audio Engineering Society działające przy Wydziale Elektroniki zrzesza młodych ludzi zafascynowanych wszelkimi dziedzinami akustyki: realizacja nagrań, pomiary hałasu, akustyka architektoniczna, termoakustyka, technika ultradźwiękowa, budowa elektroniki audio i inne. Prowadzimy wiele projektów zarówno badawczych jak i inżynierskich. Wykonaliśmy między innymi kompresor, dyfuzor Schroedera, adaptacje akustyczne wnętrz odsłuchowych. Z pozytywnymi efektami prowadziliśmy badania dotyczące wykorzystania e-learningu w celu kształcenia słuchu, wpływ środowiska akustycznego na problemu ze skupieniem uwagi i inne. Dzięki przynależności koła do międzynarodowej organizacji Audio Engineering Society skupiającej naukowców, inżynierów oraz studentów profesjonalnie zajmujących się tematyką audio członkowie mają dostęp do wydawnictw,

norm

i czasopism,

które

wydaje

organizacja

AES.

Jeśli

jesteś

zainteresowany poszerzaniem wiedzy i umiejętności z dziedzin akustyki zapraszamy na spotkania, które odbywają się we wtorki o 19 w sali 3 w budynku C-5.

-32-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

ONLINE SYSTEM DEVELOPERS www.osd.pwr.wroc.pl

Wspólnie z ASI tworzymy z rozmachem aplikacje internetowe w PHP i Ruby z użyciem baz danych, frameworków, HTML5 i CSS3. Jeśli nie znasz tych terminów nie

martw

się!

Organizujemy

kursy

zarówno

dla

początkujących,

jak

i średniozaawansowanych webdeveloperów, więc na pewno spotkasz tutaj grupę życzliwych sobie osób, chcących dzielić się wiedzą.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-33-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII „BIO-TOP” www.bio-top.ch.pwr.wroc.pl

Koło naukowe zrzesza studentów i absolwentów biotechnologii, pragnących rozwijać

swoje

cotygodniowych

zainteresowania spotkań

poprzez

prezentujemy

wzajemne

tematy

dokształcanie.

inspirujące

do

W

pracy

czasie

naukowej

i zawodowej oraz najnowsze trendy w obszarze naszych działań. Daje też ogromne możliwości w znalezieniu partnerów naukowych do interesującego nas tematu. Największą zewnętrzną inicjatywą koła są Ogólnopolskie Dni Biotechnologii. To jednodniowe świętowanie przygotowuje co roku prężna kadra studentów dzięki połączonym

siłom

Uniwersytetu

Wrocławskiego,

Uniwersytetu

Przyrodniczego

i Politechniki Wrocławskiej. Impreza jest cykliczna i odbywa się co roku w kwietniu na wrocławskim Rynku. W tym czasie można się przekonać, co to jest DNA i dlaczego jest ono „encyklopedią życia”. Dla głębszego zobrazowania tematu w miasteczku namiotowym przeprowadzane są przeróżne eksperymenty i pokazy. Działalność koła obejmuje również wspólne zatroszczenie się o przyszłość absolwentów biotechnologii – spotkania „Biohoryzonty”. Na konferencje są zapraszani eksperci zarówno ze strony naukowej jak i biznesowej. Tematy poruszane na wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczą również przyszłości samej biotechnologii.

-34-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

SKN „KIWON” www.nw.pwr.wroc.pl/~kiwon

SKN

"Kiwon"

jest

młodym,

 realizacja projektów badawczych,

dynamicznie rozwijającym się kołem,

 udział w konferencjach naukowych,

które zrzesza studentów,

 organizacja

oraz

doktorantów

pracowników

Wydziału

Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Główną tematyką naszych zainteresowań

wycieczek

naukowo-rekreacyjnych oraz spotkań,  edukacyjno-integracyjnych m.in. "Dzień Nafciarza".

są paliwa, adsorbenty, katalizatory oraz nanomateriały.

Zapraszamy

Do naszych celów należy:  rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy w zakresie chemii i technologii

wszystkich

zainteresowanych

do

działalności

naszym

w

aktywnej Kole!

Rozpalimy w Tobie chęć do działania

chemicznej,

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-35-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ „REKINY JAKOŚCI” rekiny.wmech.pwr.wroc.pl

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Rekiny Jakości” powstało na Wydziale Mechanicznym w marcu 2004 roku. Od początku istnienia Koła opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Tomasz Koch. Jesteśmy grupą żądnych wiedzy studentów, których zainteresowania związane są z szeroko rozumianą „jakością”. Działalność Koła opiera się nie tyko na zdobytej w trakcie studiów wiedzy, ale także, a może i przede wszystkim na wnikliwości oraz kreatywności jego członków. Szkolenia, wyjazdy do firm, udział i organizacja konferencji, czy też realizacja własnych projektów – to tylko część przykładów naszych urzeczywistnianych inicjatyw oraz aktywności.

-36-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KOŁO INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ 1435 kolo1435.pwr.wroc.pl

Koło Infrastruktury Szynowej 1435 jest organizacją studencką działającą na wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechniki Wrocławskiej, a opiekę nad jego działalnością sprawuje Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego. Jeśli interesuje cię transport kolejowy i jego fundament, którym jest inżynieria lądowa to jest to miejsce dla Ciebie. Pamiętaj o tym, że kolej to jedna z najbardziej złożonych struktur w gospodarce, a przy jej budowie i eksploatacji pracują inżynierowie z różnych branż

m.in. : budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika,

energetyka, mechanika, architektura, teletechnika, automatyka i robotyka. Znajdziesz na Facebooku oraz na stronie

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-37-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

AGENDY KULTURY Agendy kultury są przeznaczone przede wszystkim dla studentów zainteresowanych działalnością kulturalną i animacją życia kulturalnego na uczelni. Znajdą wśród nich coś dla siebie miłośnicy sztuki, teatru, filmu, muzyki i fotografii. Do agend kultury zaliczają się również media studenckie

-38-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY JAPOŃSKIEJ DANGO www.facebook.com/DangoKlub

Kim jesteśmy?

i użyteczne”

Poznajcie Klub Miłośników Kultury

Dużym

Szerzyć wśród studentów wiedzę aspektach

pięknego

i zadziwiającego kraju jakim jest Japonia. ( I przede wszystkim dobrze się przy tym bawić :) ) młodym

klubem

Przede

bierzemy

dla

z organizatorami

nas mini-

na którym mogliście zobaczyć nas jako prelegentów i poznać odpowiedzi między innymi na pytania: „Jak mikrofalówka zagina

czasoprzestrzeń?”

czy

„Jakimi

rymami rzucali kiedyś buddyjscy mnisi w

i

działamy krótko, ale staramy się robić dużo.

jest

kimon.

Japonii na widok kamyczka?”

Co robimy? Jesteśmy

dotyczył

konwentu X-mas Time (ekipa NiuConu),

Czego chcemy? o różnych

sukcesem

współpraca

Japońskiej “Dango”.

który

wszystkim

udział

aktywnie

i informujemy

o wszystkich wydarzeniach związanych z Japonią - takich jak konwent B.A.K.A

Ponadto spotykamy się również we własnym gronie na prelekcjach które sami

organizujemy.

Serdecznie

zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcieliby

nas

poznać!

czy (darmowy!) wykład z cyklu „piękne

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-39-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „POLITECHNIKA” www.dkf.pwr.wroc.pl

Dyskusyjny

Filmowy

niewielu miejsc, w którym oglądano filmy

funkcjonuje już pół wieku. Przez te

oficjalnie zakazane przez władze. Dziś

wszystkie

członkowie

nasz repertuar czerpie pełnymi garściami

coś

nowego,

ze wszystkich dobrodziejstw i bogactwa

innowacyjne

pomysły

kina. Kraj pochodzenia, rok produkcji,

nadając kształt dzisiejszej formacji. Na

poruszany temat - w DKF „Politechnika”

cotygodniowych spotkaniach oglądamy

staramy

filmy,

podział filmów to na dobre i złe.

lata

próbowali

Klub kolejni

wnieść

zrealizować

które

następnie

staramy

się

wspólnie omówić, zauważyć problemy, o

się

udowodnić,

Przekonaj

się

sam!

że

jedyny

Zapraszamy

których była mowa. Każdy widz to inny

w czwartki

punkt widzenia, a swobodna atmosfera

w

panująca

Wrocławskiej. DKF to Dom Koneserów

na

spotkaniach

sprzyja

owocnej i kulturalnej wymianie opinii. W stanie wojennym klub ten był jednym z

-40-

www.manus.pl

o

budynku

Filmowych ;)

19.00 A-1

do

sali

329

Politechniki


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

MIESIĘCZNIK STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.zak.pwr.wroc.pl

Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej „Żak” to pismo, w którym studenci i pracownicy naszej uczelni (i nie tylko naszej) mogą przeczytać ciekawe artykuły, uruchomić swoje szare komórki, rozwiązując krzyżówkę oraz pośmiać się, oglądając satyry. Jest to bezpłatny miesięcznik, który można znaleźć w budynkach znajdujących się na kampusie Politechniki. Redakcję „Żaka” tworzą młodzi ludzie – każdy z nas zajmuje się tym, co go interesuje: pisaniem artykułów, tworzeniem fotoreportaży i ilustracji do tekstów, korektą językową, czy składem tekstu. Do naszej redakcji może dołączyć każdy, kto chciałby spróbować swoich sił w tworzeniu „Żaka”. Zapraszamy do lektury i dołączenia do redakcji.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-41-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

ORKIESTRA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Orkiestra Politechniki Wrocławskiej zrzesza muzyków ze środowiska akademickiego. Jeśli masz instrument oraz zamiłowanie do muzyki, to zapraszamy! Orkiestra składa się z sekcji dętej oraz smyczkowej, więc każdy znajdzie miejsce dla siebie. Naszym opiekunem jest pani dyrygent Katarzyna Krzywniak. Repertuar Orkiestry to szeroka gama utworów, od rozrywkowych tematów po klasyczne dzieła mistrzów. Niektóre projekty łączą obie sekcje w jeden zespół. Jeżeli szukasz miejsca, gdzie można rozwijać swój talent i pasje muzyczne przyjdź! Spotykamy się we wtorki i czwartki o godzinie 17:30 w Auli Głównej, budynek A-1.

-42-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

STUDENCKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO ISKRA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.sktt.pwr.wroc.pl

Taniec Towarzyski to nie tylko nowe kroki i figury, to także sposób na zdrowy tryb życia, piękną sylwetkę i świetną zabawę. Poprzez

treningi

prowadzone

przez

dyplomowanego

nauczyciela

tańca

Licentiate ISTD* Barbarę Pisarską-Gubernat nauczysz się nie tylko świetnie tańczyć, ale także nabierzesz umiejętności jak lepiej prezentować swoją osobę podczas wystąpień. Naszą życiową pasją jest Taniec Towarzyski. Rozwijamy nasze umiejętności poprzez treningi na 3 poziomach zaawansowania – podstawowym , średnim i zaawansowanym. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno osoby które chcą zacząć tańczyć jak i osoby posiadające klasy sportowe. Poza regularnymi treningami organizujemy również warsztaty taneczne w okresie wakacji i ferii zimowych. SKTT ISKRA w imieniu Politechniki Wrocławskiej korzysta z praw członka wspierają-

cego Polskie Towarzystwo Taneczne. Pary w naszym klubie mają możliwość osiągnięcia bardzo wysokich wyników sportowych i występowania na ogólnopolskich turniejach. Jak dotąd najlepsza para osiągnęła klasę sportową B (wyżej jest tylko klasa “A” i międzynarodowa “S”). Na zajęciach uczymy się tańców towarzyskich zarówno standardowych – walc angielski, walc wiedeński, tango, quickstep, foxtrot, jak i latynoamerykańskich – samba, cha cha, rumba, jive, paso doble. Oprócz 10 tańców, tańczymy także popularne formy tańca taki jak salsa czy bachata.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-43-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

ORGANIZACJE STUDENCKIE Działalność w organizacjach studenckich polega przede wszystkim na aktywności społecznej. Zrzeszają one studentów zainteresowanych głównie działalnością na rzecz innych, współpracą międzyuczelnianą, turystyką i sportem. Organizacje działają zarówno na poziome uczelni, ogólnopolskim, jak i zagranicznym.

-44-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.azs.pwr.wroc.pl

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Wrocławskiej jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród społeczności akademickiej. W Klubie działają aktywnie 32 sekcje sportowe, w tym 3 wyczynowe, zrzeszając ponad 800 członków. Przez ponad 60 lat działania na naszej Uczelni wychowaliśmy wielu Mistrzów i Olimpijczyków, poprzez ich sukcesy promując dobre imię Politechniki. Na co dzień zajmujemy się organizacją szeregu imprez o charakterze sportowym w tym Akademickich Mistrzostw Polski czy Europy, a także masowych sportowych wydarzeń dla studentów m.in.:  Obóz Sportowo-Rekreacyjny Wilkasy  Express Żagle  Bieg Uliczny o Puchar J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej  Ligi Wydziałowo – Instytutowe (tzw. Ligi Nocne: PoliSiata, PoliKosz i PoliNoga)

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-45-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

STUDENCKI KLUB TURYSTYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.skt.pwr.wroc.pl

Studencki Klub Turystyczny – klub ogólnoturystyczny działający przy Politechnice Wrocławskiej, zrzeszający jej studentów, absolwentów, pracowników, a także studentów innych polskich uczelni. Jesteśmy ludźmi z pasją, kochającymi aktywny wypoczynek, a przede wszystkim grupą przyjaciół, taką wielką rodziną  Organizujemy piesze górskie wycieczki, jednodniowe, kilkudniowe, a raz do roku w wakacje naszą Wielką Zagraniczną Wyprawę Trekkingową. Odwiedziliśmy już Ukraińskie Karpaty Wschodnie, Rumuńskie Karpaty Południowe i Wschodnie (Fogarasze, Retezat, Alpy Rodniańskie) oraz góry Bułgarii (Riła, Piryn, Rodopy). Dwa razy do roku dla studentów wszystkich wydziałów naszej uczelni organizujemy Rajd Elektryka – jeden wiosenny, drugi jesienny. W naszej ofercie można również znaleźć wycieczki rowerowe, a także spływy kajakowe, które wspaniale integrują i uczą pracy w grupie. Niezaprzeczalną zaletą naszych wyjazdów jest ich niski koszt – idealny na studencką kieszeń. Zapraszamy wszystkich miłośników podróży – tych małych i dużych, a także poszukiwaczy przygód. Z nami na pewno się uda :D

-46-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

AIESEC www.pwr.aiesec.pl

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 100 000 członków. AIESEC działa w 124 krajach na ok. 2400 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, min. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego

uczenia się, przedsiębiorczość

i odpowiedzialność społeczną.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-47-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW www.kns.pwr.wroc.pl www.facebook.com/Students.Science.Conference

Konferencja Naukowa Studentów to prestiżowe międzynarodowe

wydarzenie

organizowane przez Politechnikę Wrocławską od 2003 r. Ta interdyscyplinarna konferencja łączy niemal wszystkie dziedziny naukowe współczesnej techniki. Daje okazję do zaprezentowania wyników swoich badań prowadzonych np. w ramach projektu inżynierskiego, czy pracy w kole naukowym. Ponadto umożliwia spotkanie młodych ludzi z całej Europy realizujących się w całej gamie kierunków i dyscyplin naukowych, którzy poszerzają swoje horyzonty, zawierają znajomości oraz podejmują współpracę z innymi studentami i doktorantami. Konferencja adresowana jest do studentów wszystkich lat oraz doktorantów, którzy w dniu rejestracji będą na I roku studiów. Tegoroczna, już dwunasta edycja konferencji, odbędzie się w dniach 18-21 września 2014r. Aplikacje w języku angielskim można przesyłać od 1 marca. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdują się na stronie konferencji.

-48-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

ORGANIZACJA STUDENCKA DONUM www.donum.pwr.wroc.pl

Młodzi, pomysłowi i chętni do podejmowania nowych wyzwań – tacy są członkowie Uczelnianej Organizacji Studenckiej DONUM. Działamy przy Politechnice Wrocławskiej, oprócz studiowania część naszego czasu poświęcamy przedsięwzięciom, które mają na celu promowanie wartości moralnych, niekoniecznie w sposób standardowy. Zależy nam na pokazaniu naszego punktu widzenia jak największej ilości osób, stąd inicjatywy, jakich realizacji się podejmujemy, są zakrojone na szeroką skalę. Najlepszym przykładem tego jest Koncert na Tekach, którego piąta edycja jest w przygotowaniu. W ubiegłym roku przyszło na niego około 3000 osób, to dla nas duży sukces. Pomagaliśmy w organizacji spektakli pantomimicznych i koncertów, które odbyły się na Politechnice Wrocławskiej, m.in. Śladu Losu. Innym, niezwykle ważnym dla nas projektem jest Laboratorium Miłości – coroczny cykl konferencji dotyczących relacji w związkach, kobiecości, męskości, ról społecznych, seksualności i tego, co z tym związane. Wszystko, czego się podejmujemy, pomaga nam rozwijać nasze umiejętności i zainteresowania. I sprawia nam to dużą przyjemność. Znajdziecie nas w duszpasterstwie akademickim Redemptor.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-49-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

BEST WROCLAW (BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY) www.best.wroclaw.pl BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą studentów z 96 renomowanych uczelni technicznych w 33 europejskich krajach. W Polsce mamy swoje siedziby w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gliwicach, Gdańsku oraz Krakowie. Cel, jaki sobie stawiamy poprzez naszą działalność, to rozwój studentów na wielu płaszczyznach. Dajemy im szansę zaprezentowania swoich technicznych umiejętności przed władzami uczelni i przedstawicielami firm w prestiżowym konkursie EBEC, organizujemy targi pracy BEST Career Week, festiwal informatyczny BIT, a także to spod naszych skrzydeł wychodzi „Inżynieria Kultury” dostarczająca niezbędnych szkoleń dla przyszłych inżynierów. Oprócz nieustannej chęci rozwoju, istotnymi elementami naszej działalności są zabawa i podróże, których esencją są kursy naukowe, pozwalające studentom na zagraniczne wyjazdy, gdzie spędzają czas w największych ośrodkach akademickich w Europie razem z ich międzynarodowymi rówieśnikami. W każdym projekcie staramy się łączyć 3 środowiska: studenckie, akademickie oraz gospodarcze, tak aby ich wspólne działanie dawało studentom oraz nam, jak najwięcej wiedzy i doświadczenia, które zaprofituje w przyszłości

-50-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INFROMATYCZNE www.asi.pwr.wroc.pl Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne (w skrócie: ASI), to organizacja studencka działająca na Politechnice Wrocławskiej, skupiająca pasjonatów informatyki, elektroniki oraz dziedzin pokrewnych. Nasza działalność opiera się przede wszystkim na organizowaniu wykładów, warsztatów i konferencji. Tematyka tych imprez jest różnorodna, jednak zawsze dotyka zagadnień z zakresu informatyki, elektroniki, robotyki etc. W ciągu swojej działalności , nasze stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem (jak choćby Sesja Linuksowa). W tym czasie nauczyliśmy się sprawnie organizować zarówno pojedyncze wykłady, jak i całe konferencje. Nasze sukcesy zawdzięczamy entuzjazmowi i zaangażowaniu, z jakim nasi członkowie przystępują do realizacji powierzonych im zadań. Wspólnie uczymy się, jak zgłębiać wiedzę informatyczną i jak wykorzystywać ją do realizowania ciekawych i twórczych projektów. Spotkania ASI odbywają się co tydzień, we wtorek – zaczynamy o godzinie 18:00. Forma spotkań jest na ogół bardzo luźna, dlatego można przyjść bez skrępowań, zarówno z zepsutym laptopem, jak i z zamiarem podyskutowania o sieciach neuronowych.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-51-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW www.nzs.pwr.wroc.pl https://www.facebook.com/NZS.PWR

NZS

tworzą

ludzie

o

nieprzeciętnej

wyobraźni,

szalonych

pomysłach

i niezaspokojonej ciekawości świata. Naszym celem jest aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości, ale też dobra zabawa! Wybraliśmy NZS, ponieważ obca jest nam bierność. Pokazujemy, tworzymy, dyskutujemy, a nade wszystko spędzamy czas w przyjacielskiej atmosferze, poznając interesujące osoby z różnych środowisk, od studentów po dyplomatów czy ludzi biznesu. Niezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim. Znacie nas z projektów takich, jak m.in. Wampiriada, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej czy Studenckiego Nobla. Jesteśmy opiekunami Sztandaru Politechniki Wrocławskiej, co roku w listopadzie odwiedzamy groby pracowników PWr. Mamy nawet własną audycję w Dolnośląskim Radio! Pomimo mnogości i różnorodności naszych akcji, wciąż jesteśmy otwarci na nowe pomysły – przyjdź do nas, a pomożemy Ci w realizacji Twoich marzeń!

-52-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

AKADEMICKI KLUB MOTOROWY APANONAR www.apanonar.pl

Akademicki APANONAR

Klub

działa

Motorowy

przy

Wydziale

także wycieczki krajoznawcze zarówno po

Polsce,

jak

i innych

Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

europejskich.

od 1996 r. Klub zrzesza studentów -

otwarci ludzie i owocna współpraca

pasjonatów motocykli. Nasza działalność

między członkami to podstawy, bez

to

których nasz klub nie mógłby istnieć.

przede

wszystkim

zainteresowań

rozwój

naukowo - technicznych, promowanie wizerunku

ochrona

zabytków

atmosfera,

związanych

z motoryzacją, prowadzenie projektów dobrego

Przyjazna

krajach

motocyklisty, i

pamiątek

motoryzacyjnych oraz wspólne wyjazdy na zloty i inne imprezy motocyklowe, a

Zapraszamy wszystkich miłośników (i miłośniczki) jednośladów na spotkania klubowe, które odbywają się w każdy wtorek od godziny 19.00 w budynku F-8 Politechniki Wrocławskiej, ul. Gdańska 7/9.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-53-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOMITET LOKALNY IAESTE PRZY POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ www.iaeste.pwr.wroc.pl

Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej pomaga studentom zdobyć doświadczenie zawodowe oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami. Naszym celem jest nawiązanie bliskiej współpracy między firmą a studentem. Poza tym organizujemy wiele mniejszych projektów lokalnych dając upust pomysłowości naszych członków. Nigdy się nie nudzimy! Koordynowane przez IAESTE zagraniczne praktyki zawodowe mogą się odbyć w jednym z ponad 90 krajów świata. Praktyki, za które studenci otrzymują wynagrodzenie, są ściśle związane z kierunkami studiów technicznych. Pozwala to na wyjazd każdemu chętnemu studentowi Politechniki, który przejdzie proces prostej rekrutacji. IAESTE Case Week to cykl warsztatów o różnorodnej tematyce, prowadzony przez komercyjne firmy na najlepszych uczelniach technicznych w Polsce. Biorący w nich udział studenci mają możliwość zmierzenia się z problemami, z którymi mogą się spotkać w przyszłej pracy zawodowej jednocześnie nabywając wiele praktycznych umiejętności. Jest to również doskonała okazja dla pracodawców, by poznać środowisko akademickie i zaprosić wyróżniających się studentów na staże, bądź zaproponować im pracę.

-54-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

DRUŻYNA KOLARSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.mtbPWR.pl

Sekcja kolarstwa górskiego działa na Politechnice Wrocławskiej od 1997 roku. Wiele lat doświadczenia pozwoliły nam przygotować odpowiednie warunki do trenowania i wygrywania w najważniejszych imprezach MTB w Polsce i za granicą – nasz cel to zwyciężać. Skupiamy zarówno ambitnych amatorów jak i profesjonalistów - nie tylko studentów i studentki Politechniki Wrocławskiej. Co roku zdobywamy medale na Akademickich Mistrzostwach Polski oraz zajmujemy czołowe miejsca w Akademickim Pucharze Polski. Od sezonu 2013 sponsorem tytularnym drużyny kolarskiej działającej przy

sekcji

została

firma

Mitutoyo,

producent

najnowocześniejszych

narzędzi

pomiarowych i metrologicznych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Damy Ci możliwość wzięcia udziału w wirtualnym wyścigu, powiemy gdzie można wspólnie trenować kolarstwo górskie we Wrocławiu i okolicach oraz doradzimy gdzie serwisować rower we Wrocławiu. Poznaj nasze możliwości i wkręć się.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-55-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

ERASMUS STUDENT NETWORK www.pwr.esn.pl

Erasmus Student Network jest ogólnopolską organizacją, której głównym celem jest gospodarowanie czasu wszystkim studentom uczestniczącym w różnych programach wymian, a także cudzoziemcom odbywającym pełny cykl kształcenia w Polsce. Sekcja ESN PWr składa się z ok. 35 aktywnych działaczy-studentów różnych uczelni, kierunków, którym członkostwo w sekcji daje nie tylko szansę na spędzenie wolnego czasu w gronie obcokrajowców, a przede wszystkim możliwość nabycia wielu nowych

umiejętności

organizacyjnych,

komunikacyjnych

oraz

lingwistycznych.

Zajmujemy się organizacją wielu wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, m.in. wycieczek do najpiękniejszych zakątków Polski, imprez klubowych, wieczorków filmowych czy karaoke. Największy nacisk kładziemy jednak na rozwój akcji o charakterze socjalno – charytatywnym. Wspólnie ze studentami z zagranicy odmalowaliśmy hol Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Bujwida w ramach ogólnopolskiego projektu „Hol Erasmusa”, organizujemy spotkania Erasmusów z uczniami szkół podstawowych – program „Erasmus in Schools, bierzemy aktywny udział w projekcie „Szlachetna Paczka”.

-56-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

PROJEKT PUSZKA www.projekt-puszka.pl

Jesteśmy grupą studentów, których już 6. rok łączy kreatywność, pasja i chęć tworzenia czegoś... z niczego. Wykorzystujemy najbardziej popularny wśród studentów materiał - puszki aluminiowe i taśmę. Na swoim koncie mamy już budowę samolotu, modnego zestawu kanap, mobilnego trabanta i tramwaju. Wykorzystaliśmy przeszło 40 tysięcy puszek i setki kilometrów taśmy klejącej. Z roku na rok nasze aspiracje i plany rosną – znowu pokażemy, że student potrafi! Możecie pomóc nam w zbiórce puszek przynosząc je do akademików Politechniki Wrocławskiej (T-4, T-15, T-16, T-17) lub Uniwersytetu Przyrodniczego (Zodiak). Jeśli jednak masz trochę czasu, chcesz zrobić coś kreatywnego i jednocześnie szalonego w swoim życiu - dołącz do nas!

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-57-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH

KOMISJA DS. ROZWOJU STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ www.rozwoj.samorzad.pwr.wroc.pl

Komisja

ds.

Rozwoju

została

stworzona

w

celu

rozszerzenia możliwości wielopłaszczyznowego rozwoju studentów poprzez organizację szkoleń, pokazów i seminariów. Jesteśmy organizacją studencką, realizującą projekty na skalę międzyuczelnianą. W organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach, dyskusjach czy seminariach każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ w roku 2013/2014 realizujemy aż 11 projektów! I jeszcze się rozkręcamy!

Jeżeli szukasz szkoleń, dzięki którym udoskonalisz

kompetencje miękkie, świetnie trafiłeś. Możesz podszkolić się z Leadership lub zgłębić techniki NLP. Wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów, organizując szkolenia z oprogramowań np. szkolenia z grafiki inżynierskiej w środowisku CAD. Nasze projekty zawsze są objęte szeroką promocją medialną co zwiększa zakres zainteresowania naszą działalnością nie tylko przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Jednym z naszych flagowych wydarzeń jest coroczna impreza o nazwie Akademia Przeżycia, która odbywa się w pierwszy dzień Juwenaliów, w budynku C-13. Komisja Rozwoju to przede wszystkim ludzie! Dając możliwość rozwoju Studentom sami to robimy, więc korzystajcie z naszych wydarzeń jak najczęściej!

Jeśli chcesz

poznać zakręconych ludzii zrobić coś dla siebie, nie zwlekaj tylko dołącz do nas! Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły!

-58-

www.manus.pl


POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

MARZEC 2014

MEDIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Telewizja Studencka STYK jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego na Politechnice. Materiały Styku możecie oglądać na YouTube.

www.samorzad.pwr.wroc.pl

-59-


INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH Notatki i kontakty

-60-

www.manus.pl

INFORMATOR O PODMIOTACH STUDENCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 2014  

Na uczelni funkcjonują różnego rodzaju organizacje studenckie, koła naukowe i agendy kultury. Ich różnorodność umożliwia rozwój indywidualny...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you