Page 1

Informujemy, że Fundacja GAJUSZ z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17, działając na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 153/2009 z dnia 6 października 2009 roku, zmienionej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr 27/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku, organizowała zbiórkę publiczną w okresie 15 października 2009 – 14 października 2010. Środki finansowe w kwocie 157 398,07 zł. zostały wydatkowane w październiku 2013 roku na przeprowadzenie operacji przeszczepu mięśni brzucha podopiecznego Fundacji Filipa Kołomańskiego na terenie Stanów Zjednoczonych oraz pokrycie kosztów podróży i pobytu wraz z opiekunem w okresie oczekiwania na operację, rekonwalescencję po odbytym zabiegu, a także pokrycie kosztów niezbędnych badań, leków, środków opatrunkowych i rehabilitacji przed i po operacji. Koszty organizacji zbiórki wyniosły 0,00 zł. Szczęśliwie Filipek jest już w Polsce po udanym zabiegu. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy !

Rozliczenie zbiórki 153 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you