Raport Roczny „Poznanie” 2018

Page 1

p oz n a n i e t r a j e c to ry o f b o d i e s

Raport Roczny Grupy ergo Hestia 2017 1


Konstelacja Hiad, quincunx nieba, znika już za horyzontem, a z nim zamyka się pięciomian wiedzy. Z niechęcią strumień świadomych myśli wplatamy w iluzję snów na podobieństwo nici pajęczych i dzikich ogrodów. Thomas Browne, The Garden of Cyrus

2

t r a j ec to ry o f b o d i e s


Przyzwyczajeni do codziennej analizy, poruszamy się zwykle w linearnych granicach nakreślonych przez zmysły. W poszukiwaniu najpełniejszej informacji trzymamy się kurczowo wystudiowanych procedur. Jakże często w tym nieustającym dociekaniu prawdy ocieramy się o niebezpieczeństwo rutyny i jakże sprawnie unikamy eksperymentów. A przecież rozwój wymaga próby ognia, potrzebuje testu. To eksperyment – nieujarzmiona strona naszej natury – pozwala odejść na chwilę od logicznej kwerendy i wspiąć się na kolejne szczeble poznania. Zapomnieliśmy współcześnie o potrzebie zdziwienia. Świat, w którym coraz silniej ujawniają się paradoksy i nieprzewidywalność reguł, wymaga od nas rewizji oświeceniowych amplitud. Podążając wciąż nowymi drogami, musimy szukać nowych punktów widzenia, niekoniecznie zdając się już tylko na mędrca szkiełko i oko. Jaką optykę przyjmuje ergo Hestia? W 2017 roku przeglądamy się w lustrze naszych marzeń, pragnień i snów, żeby dostrzec, że nie istnieje jednowymiarowy obraz tak zwanego człowieka korporacji. W ten odważny i udany eksperyment wprowadziła nas Agnieszka Mastalerz, laureatka 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Przebieg jej performatywnej akcji ujawnił całe spektrum wspólnych wartości, którymi firma żyje. Uaktywnił naszą wrażliwość w (co)dziennej perspektywie. Sen przynosi bowiem inną skalę, inną prawdę niż to, co namacalne, widoczne dla oka. To poprzez sny możemy opowiedzieć o tym, kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być. Sny wskazują nowe obszary i pozwalają rozejrzeć się wokoło. Bogactwo pochodzi przecież z wewnątrz.

Piotr M. Śliwicki Prezes Grupy ergo Hestia


Bez tytułu (Remote control) cykl 9 termogramów, każdy 40 x 30 cm, 2017 wydruk cyfrowy na dibondzie papier archiwalny Moab Entrada Natural Rag 190 gsm

Praca wyróżniona Nagrodą Specjalną Prezesa Piotra M. Śliwickiego w 16. edycji konkursu aph

7


Topograficzna seria termogramów przedstawia miejsca, w których podejmowano / podejmowane są wpływowe decyzje. Sposób obrazowania odwraca relację pomiędzy państwem a jednostką. Zmienia kierunek kontroli i obserwacji. Może przypominać noktowizję, mierzenie do celu. Termografia działa w paśmie podczerwieni, rejestrując promieniowanie cieplne emitowane przez ciała fizyczne. Wykorzystana w pracy kamera termowizyjna, umożliwiła wgląd w konstrukcje wpływowych obiektów o powszechnie ograniczonej dostępności - w ich organizmy i tkanki. Centralnym punktem każdego z termogramów jest architektoniczny przykład ucieleśnienia władzy. Termogramy przedstawiają budynek Sejmu, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Okręgowy w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Dowództwo Garnizonu Warszawa, siedzibę Komitetu Centralnego, willę Bolesława Bieruta, willę Jürgena Stroopa.

8

9


Laureatka 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, wyróżniona Nagrodą Specjalną Prezesa Grupy ergo Hestia, Piotra M. Śliwickiego. Jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie kształci się w Pracowni Działań Przestrzennych pod kierunkiem prof. Mirosława Bałki. W semestrze zimowym 2017/2018 przebywała gościnnie w pracowni Adama Broomberga i Olivera Chanarina w Hochschule für Bildende Künste w Hamburgu. Jest też absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

ag n i e s z k a m a s ta l e r z

W swoich działaniach artystycznych korzysta najczęściej z wideo, performansu i fotografii. Szczególnie interesuje ją temat dyscypliny i mechanizmów kontroli. Jej prace pokazywane były m.in. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Instytucie Fotografii Fort, galerii Monopol, a także w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Trafostacji Sztuki w Szczecinie, Gdańskiej Galerii Miejskiej, bwa w Tarnowie oraz galerii Labirynt w Lublinie. Brała również udział w wystawach organizowanych za granicą, m.in. w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim, w Columbia College w Chicago, na Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze, Hochschule für Bildende Künste w Hamburgu oraz Fondation Hippocrène w Paryżu. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych „Próba”, finalistką 9. Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” i Konkursu Fundacji Grey House. Wyróżniono ją Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej „Inspiracje”. Trzykrotnie otrzymała Stypendium Rektora ASP w Warszawie za wybitne osiągnięcia, a także Stypendium m.st. Warszawy oraz Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego.

10

11


t r a j e c to ry o f b o d i e s


W budynkach Grupy ergo Hestia w Sopocie i w Gdańsku znajdują się czytniki, z których korzystają pracownicy, wchodząc na teren firmy bądź go opuszczając. W momencie, w którym ktoś przykłada osobistą kartę do urządzenia, system identyfikuje daną osobę i zapisuje dokładny czas jej pracy. Elementy telematyki wykorzystywane są w zarządzaniu firmą, pozwalają na precyzyjny pomiar natężenia i kierunku ruchu. Podobne rozwiązania stosuje się w nowoczesnych modelach oceny ryzyka. ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wprowadziła na rynek ubezpieczenie oparte na zaawansowanej analizie stylu jazdy kierowców. Dzięki telematyce, a więc przetwarzaniu dużej liczby danych dotyczących zdefiniowanych parametrów, takich jak prędkość czy płynność jazdy, ubezpieczyciel może zaoferować spersonalizowaną polisę ubezpieczeniową. Jej cena jest ściśle powiązana z profilem ryzyka konkretnego kierowcy. Wszystko dzieje się automatycznie.

14


Wybrałam sny i myśli jako obszar, który jest nieprzewidywalny i nie podlega badaniu ani weryfikacji przez możliwości techniczne ergo Hestii jako ubezpieczyciela / pracodawcy. Postawiłam na relację korporacji i ciała indywidualnego. Interesowały mnie kontrola i prywatność, zarządzanie ryzykiem i granica przewidywalności. Chciałam odejść od cyfryzacji danych i obrazu. Poprosiłam osoby zatrudnione w Grupie ergo Hestia o spisanie w wolnym czasie dowolnego snu. Jedynymi wymogami były odręczny zapis i zachowanie anonimowości. W działanie mogli zaangażować się nie tylko pracownicy z Sopotu i Gdańska, ale również z całej Polski. To 30 przedstawicielstw detalicznych i korporacyjnych oraz 2 fundacje należące do Grupy. Przy telematycznych czytnikach w siedzibie firmy w Sopocie i w Gdańsku postawiłam pudełka, do których pracownicy mogli wrzucać swoje „sny”. Podczas akcji system rejestracji kart został odłączony.

17


Jak namówić pracowników, żeby zaangażowali się w projekt niezwiązany bezpośrednio z ich pracą? Jak zachęcić ich do tego, aby po wyjściu z firmy pamiętali o eksperymencie? W jaki sposób przekazać prośbę, żeby zapisali odręcznie swoje sny i – co więcej – podzielili się fragmentem swojej podświadomości?

2624

Chociaż pracownicy ergo Hestii otrzymują raz w tygodniu wewnętrzny newsletter, niektóre informacje przekazywane są za pomocą wygaszacza ekranu służbowych komputerów, a w najbardziej uczęszczanych miejscach firmy wywieszane są plakaty. Istniała jednak możliwość, że nawet przy wykorzystaniu tych narzędzi i kanałów komunikacji, odzew okaże się znikomy. Uważałam, że ewentualny brak odpowiedzi też będzie istotną informacją. Zależało mi na uzyskaniu kompleksowego obrazu. E-mail, w którym zachęcałam do udziału w działaniu, dotarł do 2624 osób z całej Polski. Odpowiednio wcześniej wszyscy pracownicy firmy otrzymali ode mnie list, czystą kartkę A4 i ołówek. Wieczorem, w dniu poprzedzającym akcję, obok czytników do rejestracji kart pracowniczych stanęło 40 pudełek na „sny”. Podczas zbierania materiału czas pracy nie był rejestrowany. Obserwując główne wejście w sopockiej centrali firmy, nie zauważyłam nikogo, kto nie użyłby swojej karty. Później dowiedziałam się, że część pracowników wrzucała kartki do pudełek w ciągu dnia, a nie rano, jak zakładałam. Jako pierwsze otworzyłam pudełka z Sopotu i Gdańska. Było ich 20. W środku znalazłam 88 kartek, w tym 11 zupełnie pustych. Zdarzały się pudełka bez zawartości. W następnych dniach kurier dostarczał przesyłki z pozostałych miast. Niektóre z pudełek obwiązano czerwoną wstążką, inne opakowano w ozdobny papier. Do każdego wrzucono co najmniej jedną kartkę, w sumie 143, w tym 4 puste. Jedna osoba udostępniła wynik pomiaru głębokości swojego snu. Ostatecznie dostałam 232 odpowiedzi.

18

19


m o i m z a da n i e m n i e j e s t a n a l i z a i o c e n a z e b r a n yc h

„ s n ów ”.

232 osoby poświęciły prywatny czas na odpowiedź. Zebrany w ten sposób materiał jest częścią eksperymentu. Nie stanowi jednak istoty akcji performatywnej, jaką udało się wspólnie przeprowadzić w firmie.

21


p oz n a n i e

Tuż pod powierzchnią codzienności, w najmniejszych cząstkach naszego tu i teraz, tli się nieustannie potrzeba poznania.


p oz n a n i e

24

25


o dwag a

26

27


o dwag a

Czy doświadczenie i zmysły wystarczą, żeby znajdywać rozwiązania? Jak szukać odpowiedzi? Jak zadawać pytania?

28

29


e k s p e ry m e n t

A może choć raz trzeba dać pierwszeństwo temu, co tkwi w podświadomości, i odrobić lekcję z tego, co tkwi poza kontrolą, poza naszymi zmysłami?

30

31


e k s p e ry m e n t

32

33


harmonia

34

35


harmonia

Przebywanie w labiryncie znaczeń i myśli jest paradoksalnie ożywczym procesem. Poznanie przynosi bowiem rozedrganej współczesności ład i symetrię. Czy sen przybliża nas do prawdy?

36

37


u wa ż n o ś ć

Trudno, bo, bardzo trudno, nieomylnej prawdy dociec Odróżnić jawność zmysłów do ducha dopowiedzeń. Lukrecjusz, De rerum natura, Księga IV

38

39


u wa ż n o ś ć

40

41


Aegir to jeden z 62 księżyców Saturna. Ukryty w chmurze zagęszczonej materii i kosmicznego pyłu, odkryty został dopiero 12 grudnia 2004 roku. To jeden z najmniejszych naturalnych satelitów planety. Jego nazwa pochodzi od imienia jednego z bogów w mitologii nordyckiej – Ägira, który uosabiał dzikość natury, mórz i oceanów.

w r a ż l i wo ś ć

Jak odkryć siłę drzemiącą wewnątrz każdego z nas, jeśli nie poprzez optykę wrażliwości?

42

43


z roz u m i e n i e

44

45


Czy to, co ukryte, jest tak samo ważne, jak to, co widzialne?

z roz u m i e n i e

Pomyślałam, że najcudowniejszą rzeczą na świecie jest cień. Miliony ruchomych kształtów i zaułków cienia. Cień w szufladach biurek, w szafach i walizkach, pod domami, pod drzewami i kamieniami, pod powiekami ludzi, pod ich uśmiechami i jeszcze długie, bezkresne kilometry cienia po ciemnej stronie naszego globu. Sylvia Plath, Szklany klosz

46

47


Wartością samą w sobie jest przekraczanie granic poznania, konfrontowanie się z jego procesem.

g otowo ś ć

48

49


50

51


Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata. Ludwig Wittgenstein Traktat logiczno-filozoficzny

p oz a r a m a m i

Czy materialny obraz rzeczywistości jest obrazem skończonym i całkowitym?

52

53


t r a j e c to ry o f s at e l l i t e s

Nie zjadłem jeszcze dosyć owoców z Drzewa Poznania, choć w mojej profesji jestem zobligowany spożywać je regularnie. Albert Einstein, List do Maksa Borna z 9 listopada 1919 roku

54

55


t r a j e c to ry o f s at e l l i t e s

56

57


w y n i k i f i n a n s ow e

Grupa ergo Hestia 5 854

6 000 5 750

5 364

5 500 5 250

5 190

4 974

5 000 4 750 4 500 4 194

4 250 4 000

4 235 4 236

3 707

4 285 447

5 434 946

126,8%

904 503

419 006

46,3%

5 189 950

5 853 952

112,8%

ubezpieczenia majątkowe

81 040

190 720

235,3%

ubezpieczenia na życie

12 856

1 232

9,6%

składka Grupy ergo Hestia

3 000 2 750

2 433

2 500 2 250

w y n i k f i n a n s ow y n e t to

1 961

2 000 1 750

1 329

1 500 1 250

817

1 000

931

1 052

1 551

1 114

569 649

750 500 250

dy n a m i k a

ubezpieczenia na życie

3 139

3 250

2017

ubezpieczenia majątkowe

3 750 3 500

2016

skł adk a

0,9

17

47

79

93

178 238

wszystkie dane liczbowe wyrażone są w tys. pln

398

0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rozwój składki Grupy ergo Hestia (mln pln)

58

59


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ergo Hestia sa

2016*

2017

dy n a m i k a

składka przypisana brutto

4 285 447

5 434 946

126,8%

odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

2 401 099

2 463 602

102,6%

koszty działalności ubezpieczeniowej

1 083 023

1 161 454

107,2%

153 984

140 869

91,5%

koszty działalności lokacyjnej

29 751

34 221

115,0%

wynik techniczny

36 641

215 886

589,2%

wynik finansowy brutto

101 712

244 955

240,8%

wynik finansowy netto

81 040

190 720

235,3%

scr – kapitałowy wymóg wypłacalności

1 234 787

1 471 076

119,1%

środki własne

1 619 257

2 001 695

123,6%

131,1%

136,1%

5 372 929

6 359 939

118,4%

17 512

9 102

52,0%

kapitały własne

1 407 854

1 648 147

117,1%

rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

5 255 437

6 303 143

119,9%

skł adk a

zarz ąd

Piotr Maria Śliwicki - Prezes Zarządu Małgorzata Makulska - Wiceprezes Zarządu Grzegorz Szatkowski - Wiceprezes Zarządu Adam Roman - Członek Zarządu

przychody z lokat

r a da n a dzo rc z a

Od 1 stycznia do 6 października 2017 roku Rada Nadzorcza działała jako organ trzyosobowy w składzie: Thomas Schöllkopf - Przewodniczący Rady Nadzorczej Thomas Schirmer - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jürgen Schmitz - Członek Rady Nadzorczej Od 7 października do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała jako organ pięcioosobowy w składzie: Monika Sebold-Bender - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Cornelius Alexander Ankel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deniss Sazonovs - Członek Rady Nadzorczej Wojciech Kostrzewa - Członek Rady Nadzorczej Janusz Reiter - Członek Rady Nadzorczej

bil ans

współczynnik wypłacalności scr a k t y wa

lokaty środki pieniężne pa s y wa

wszystkie dane liczbowe wyrażone są w tys. pln * dane przekształcone po połączeniu z ProContact

60

61


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ergo Hestia sa

2016

2017

dy n a m i k a

904 503

419 006

46,3%

odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

520 235

711 403

136,7%

koszty działalności ubezpieczeniowej

263 292

182 865

69,5%

przychody z lokat

75 825

129 948

171,4%

koszty działalności lokacyjnej

31 305

2 147

6,9%

wynik techniczny

28 227

26 914

95,3%

wynik finansowy brutto

17 780

16 539

93,0%

wynik finansowy netto

12 856

1 232

9,6%

scr – kapitałowy wymóg wypłacalności

162 641

196 573

120,9%

środki własne

420 827

431 164

102,5%

258,7%

219,3%

-

682 580

705 585

103,4%

258

127

49,3%

2 210 894

1 803 071

81,6%

224 554

213 551

95,1%

rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

2 693 168

2 304 530

85,6%

rt-u dla ubezp. na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

2 210 894

1 803 071

81,6%

w y n i k f i n a n s ow y

składka przypisana brutto zarz ąd

Piotr Maria Śliwicki - Prezes Zarządu Małgorzata Makulska - Wiceprezes Zarządu Grzegorz Szatkowski - Wiceprezes Zarządu Adam Roman - Członek Zarządu

r a da n a dzo rc z a

Od 1 stycznia do 6 października 2017 roku Rada Nadzorcza działała jako organ trzyosobowy w składzie: Thomas Schöllkopf - Przewodniczący Rady Nadzorczej Thomas Schirmer - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jürgen Schmitz - Członek Rady Nadzorczej Od 7 października do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała jako organ pięcioosobowy w składzie: Cornelius Alexander Ankel - Przewodniczący Rady Nadzorczej Maximilian Happacher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deniss Sazonovs - Członek Rady Nadzorczej Wojciech Kostrzewa - Członek Rady Nadzorczej Janusz Reiter - Członek Rady Nadzorczej

bil ans

współczynnik wypłacalności scr a k t y wa

lokaty środki pieniężne lokaty fund.ub. na życie na rachunek i ryzyko ubezpieczającego pa s y wa

kapitały własne

wszystkie dane liczbowe wyrażone są w tys. pln

62

63


Raport Roczny 2017 został wydany i opracowany przez Grupę ergo Hestia z udziałem Agnieszki Mastalerz. Projekt graficzny oraz skład: Aleksandra Matyas Tłumaczenie motta: Joanna Muchlińska Zdjęcia: Piotr Litwic, Michał Szaranowicz, Sławomir Zieliński Wybór cytatów i narracja: Janusz Heller, Magdalena Kąkolewska Zaprojektowano krojem Garamond Premier Pro ( Robert Slimbach, 1989) oraz Gil Sans ( Eric Gill 1928-1932). Wydrukowano na papierze Munken Pure Rough 150g/m2 w drukarni cmyk w Gdańsku.

Grupa ergo Hestia 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 www.ergohestia.pl www.artystycznapodrozhestii.pl