Page 1

Były prezydent Polski jako pierwszy wschodnioeuropejski przywódca wchodzi do Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej. WARSZAWA, 11 maja – były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski przystąpił do Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej, by działać na rzecz zmiany nieskutecznych i szkodliwych przepisów. Jest w Komisji piątym prezydentem wraz z Cesarem Gavirią z Kolumbii, Fernando Henrique Cardoso z Brazylii, Ruth Dreifuss z Szwajcarii i Ernesto Zedillo z Meksyku. „Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej z radością wita nowego członka, byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego” – powiedział jej przewodniczący, prezydent Fernando Henrique Cardoso. „O ile Europa Środkowa szuka skutecznych sposobów radzenia sobie z narkotykowym problemem, wiele krajów na wschód od Polski stoi przed poważnym wyzwaniem, jakim są rosnące statystyki używania i śmiertelnego przedawkowania niedozwolonych substancji. Kraje te realizują w znikomym zakresie lub nie realizują wcale bazujących na danych empirycznych programów redukcji szkód i terapii, czego skutkiem jest szybkie rozprzestrzenianie się HIV/AIDS. Aleksander Kwaśniewski, który przyjął nasze zaproszenie, będzie naszym głównym regionalnym ekspertem, poszerzając w istotny sposób światowy zasięg naszej Komisji” . Prezydent Kwaśniewski odpowiedział na zaproszenie prezydenta Cardoso w uznaniu dla znaczenia problemu i widząc potrzebę reprezentowania w Komisji naszego regionu. „Decyzja, którą podjąłem w 2000 r. podpisując ustawę karzącą za posiadanie każdej ilości niedozwolonych substancji miała, jak się okazało, szereg złych konsekwencji. Chcieliśmy, żeby młodzi ludzie rzadziej sięgali po narkotyki, ale nasze surowe prawo tylko pomnożyło ich problemy. Mam nadzieję, że inne kraje zapoznają się z faktami i wyciągną z naszych błędów stosowne wnioski. Moim celem jest działać na rzecz takiej polityki narkotykowej, która zamiast piętnować i krzywdzić będzie skuteczna”. Z raportu Instytutu Spraw Publicznych, oceniającego koszty i skuteczność ustawy z 2000 r., wynika, że penalizacja posiadania każdej, nawet najmniejszej ilości narkotyku, kosztowała polskich podatników ponad 80 mln złotych rocznie. Surowa i kosztowna polityka nie spowodowała spadku użycia narkotyków, a wręcz sprawiła, że mniej dealerów trafiło za kratki. Wskutek ustawy z 2000 r. wzrosły też statystyki zatrzymań młodych użytkowników marihuany (52 proc. zatrzymanych nie przekroczyło 24 roku życia). Najważniejszym zaleceniem Komisji dla naszego regionu jest depenalizacja używania i posiadania narkotyków na własny użytek. Polski parlament podjął ostatnio ważną decyzję,


korygując surowe prawo narkotykowe. Jednym z promotorów poprawki był prezydent Kwaśniewski. „Rządzący muszą przezwyciężyć retorykę antynarkotykowej wojny i wesprzeć redukcję szkód, opartą na naukowych dowodach” – mówi Kasia Malinowska-Sempruch, która w Open Society Foundations kieruje programem Global Drug Policy. „Szczególnie dramatyczna jest sytuacja Rosji i Ukrainy, gdzie epidemia HIV jest rezultatem dożylnego używania narkotyków. Mamy nadzieję, że nasi wschodni sąsiedzi przyłączą się do światowej debaty”. Z ponad miliona zakażonych HIV w Rosji 80 proc. to użytkownicy opiatów, na Ukrainie 60 proc. z 350 tys. W Rosji leczenie metadonem jest nadal zakazane, mimo że Światowa Organizacja Zdrowia uznała metadon za podstawowy lek w terapii uzależnień i zapobieganiu HIV. W Polsce prowadzi się leczenie substytucyjne, ale obejmuje ono jedynie około 8 proc. pacjentów i wymaga radykalnego poszerzenia, by sprostać obecnym potrzebom.

Więcej o Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej na www.globalcommissionondrugs.org Z wyrazami szacunku Maja Ruszpel Global Drug Policy program OSF +48 515 665 815

Prezydent_Kwaśniewski_GCinfo  

Prezydent_Kwaśniewski_GCinfo

Advertisement