Page 1

Memòria d’activitats 08-09

1


1

4

PRESENTACIÓ

2 5 ORGANITZACIÓ

3

2. 1. Estructura 2. 2. Patronat 2. 3. Junta rectora 2. 4. Recursos humans 2. 5. Espais 2. 6. Qualitat 2. 7. Organitzacions i xarxes

12 ACTIVITATS I SERVEIS 3. 1. Formació continuada 3. 2. Projectes, actes, jornades i congressos 3. 3. Noves activitats destacades 3. 4. Activitats realitzades fora de Catalunya 3. 5. Entitats amb conveni

4

26 COMUNICACIÓ I IMATGE

5

4. 1. Eines de comunicació

5 6 7 8 9 11 11

12 19 21 21 22

23

31 ESTATS COMPTABLES 5. 1. Informe d’auditoria 29 5. 2. Balanç de situació 30 5. 3. Balanç d’explotació 31 5. 4. Estat de canvis del Patrimoni Net 32

2

Memòria d’activitats 08-09


Memòria d’activitats 08-09

3


PRESENTACIÓ Amb més de 10 anys d’història des de la seva creació, la Fundació presenta la seva Memòria Econòmica i d’Activitats del curs acadèmic 2008-2009, i inicia una nova dècada en què ha de continuar contribuint al progrés social i empresarial de les comarques de Girona. Aquest curs ha conviscut amb una crisi econòmica global i profunda en la qual el mercat laboral s’ha deteriorat profundament, i moltes empreses han hagut d’adoptar fortes mesures per sobreviure. És en aquest context que l’oferta de formació continuada de qualitat ha de procurar donar resposta a les necessitats formatives reals del nostre entorn. Paral·lelament a l’oferta de màsters oficials de la universitat, la Fundació ha seguit desplegant un gran ventall d’estudis, des de màsters fins a cursos d’especialització, atorgant la certificació de titulació pròpia de la Universitat de Girona. Aquesta formació està molt orientada a la professionalització del nostre teixit socioeconòmic, atenta a les demandes reals en un moment prou complicat. Per altra banda, avui més que mai, la Fundació impulsa i orienta les necessitats formatives i relacionals de les empreses amb la universitat. Així, igual que altres centres universitaris i escoles de negoci de Catalunya, hem signat amb el Govern de la Generalitat de Catalunya el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

Així mateix, en l’encaix de la Fundació amb la societat, col·laborem en un gran nombre d’activitats promogudes per la gran diversitat d’associacions, col·lectius i entitats que configuren la societat gironina i que es concreten en la seva realització a la Sala d’Actes de la Fundació. D’aquesta manera, s’aconsegueix integrar, també, l’entorn social en l’àmbit universitari.

Joan Saurina Director general FUdGIF

4

Memòria d’activitats 08-09


ORGANITZACIÓ

2.1 – Estructura

Patronat

Junta Rectora

Direcció General

Subdirecció econòmica Responsable de Qualitat

Caps d’Àrea

Programes i màrqueting

Programes socials

Promoció empresarial

Gestió i Administració

Programes

Acadèmica

Econòmica

Memòria d’activitats 08-09

5


2.2 – Patronat El patronat és l’òrgan suprem de direcció i representació de la Fundació.

PATRONAT

[Composició de l’01-09-08 al 31-08-09]

Presidenta: Anna M. Geli i de Ciurana, rectora de la UdG. Vicepresidents: Albert Bou i Vilanova, president del Consell Social de la UdG. Domènec Espadalé i Vergés, president de la Cambra de Comerç de Girona.

Secretari: Joan Saurina i Canals, director general de la FUdGIF.

Vocals: Pere Albó i Marlés, alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Aureli Àlvarez i Villa, secretari general de Comissions Obreres, fins al novembre de 2008. Bartomeu Compte i Masmitjà, secretari general de Comissions Obreres, a partir del novembre de 2008. Lluís Busquet i Ruhí, membre del Consell Social de la UdG, fins al 4 de març de 2009. Jaume Viladecans i Bombardó, membre del Consell Social de la UdG a partir del 5 de març de 2009. Josep Carreras i Feixas, en representació de la Federació Provincial d’Hostaleria de Girona. Josepa Bru i Bistuer, vicerectora de Política Acadèmica de la UdG. Rosa Congost i Colomer, membre del Consell de Govern de la UdG fins al 21 de desembre de 2008. Francesc Feliu i Torrent, membre del Consell de Govern de la UdG, a partir del 22 de desembre de 2008. Joan F. Martí i Casadellà, president de la FOEG fins al gener de 2009. Jordi Comas i Matamala, president de la FOEG a partir del gener de 2009. Anna Pagans i Gruartmoner, alcaldessa de Girona. Josepa Perich i Pujol, Consell Social de la UdG. Joan Pluma i Vilanova, vicepresident tercer de la Diputació de Girona. Jordi Regincós i Isern, membre del Consell de Govern de la UdG. Dolors Bassa i Coll, secretària general de la UGT. Lluís Sacrest i Villegas, alcalde d’Olot. Josep M. Gómez i Pallarés, gerent de la UdG. Josep Tresserras i Picas, delegat de la rectora per al programa UdG-Empresa fins al 21 de desembre de 2008. Joaquim Maria Puigvert i Solà, membre del Consell de Govern de la UdG, a partir del 22 de desembre de 2008. Joaquim Velayos i Solé, membre del Consell de Govern de la UdG. Santi Vila i Vicente, alcalde de Figueres. Manel Xifra i Pagès, representant de l’Associació Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

6

Memòria d’activitats 08-09


2.3 – Junta rectora És l’òrgan de govern ordinari de la FUdGIF.

JUNTA RECTORA: [composició de l’01-09-08 al 31-08-09]

Presidenta: Anna M. Geli i de Ciurana, rectora de la UdG.

Vicepresidents: Albert Bou i Vilanova, president del Consell Social de la UdG. Domènec Espadalé i Vergés, president de la Cambra de Comerç de Girona.

Vocals: Pere Albó i Marlés, alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Lluís Busquet i Ruhí, membre del Consell Social de la UdG, fins al 4 de març de 2009. Jaume Viladecans i Bombardó, membre del Consell Social de la UdG, a partir del 5 de març de 2009. Jordi Regincós i Isern, membre del Consell de Govern de la UdG. Josep Tresserras i Picas, delegat de la rectora per al programa UdG-Empresa fins al 21 de desembre de 2008. Joaquim Maria Puigvert i Solà, membre del Consell de Govern de la UdG, a partir del 22 de desembre 2008.

Secretari: Joan Saurina i Canals, director general de la FUdGIF.

Memòria d’activitats 08-09

7


2.4 – Recursos humans Com a novetat en el present exercici, la Fundació ha rebut l’encàrrec per part de la UdG de contractar i gestionar part del professorat del Servei de Llengües Modernes de la Universitat. Aquest fet ha suposat un increment de la plantilla, passant de 28 persones contractades en l’exercici 2007-2008 a 47 persones contractades en aquest darrer curs.

2.4.1 – Equip de gestió El principal actiu de la Fundació és el seu equip humà, el qual s’ha ubicat en els següents llocs de treball: FUdGIF: 27 persones, de les quals 21 formen part de l’estructura pròpia de la Fundació; la resta han estat contractades en concepte de substitució per baixa de maternitat o bé en concepte de reforç puntual. Suport directe al Màster Internacional UNIGIS en Gestió de Sistemes d’Informació Geogràfica: 7 persones. Suport a la Girona International Graduate School (GIGS) de la UdG: 1 persona. Màster en Direcció d’Empreses: 1 persona. Servei de Llengües Modernes de la UdG: 11 persones. També s’han acollit 9 becaris procedents de la UdG mitjançant conveni de Cooperació Educativa, que han donat suport a les tasques estructurals de la Fundació.

2.4.2 – Docents La comunitat docent ha estat formada per 1.197 persones, les quals provenien tant de l’àmbit docent com del professional; d’aquestes, un 16,62% formen part del personal docent de la UdG, i el 83,38%, corresponen tant al món acadèmic com al món professional. Dins d’aquest curs acadèmic, destaquem que 235 professors de la Universitat de Girona han dirigit i/o coordinat les activitats de Màster, Postgrau i Especialització.

Professorat col·laborador

8

Memòria d’activitats 08-09

2006-2007

2007-2008

2008-2009

1.325

1.132

1.197


2.5 – Espais La major part de la gestió diària de la Fundació es realitza des de la seu central situada al centre de la ciutat de Girona, en un espai conegut com Edifici Mercadal, i també en els mòduls cedits per la Universitat de Girona al Campus de Montilivi. D’altra banda, la formació es desenvolupa en aules de les diferents facultats i escoles de la UdG, i també, en bona mesura, en mòduls cedits dins el mateix campus universitari on la Fundació hi té diferents aules.

Memòria d’activitats 08-09

9


També s’han realitzat activitats formatives als centres següents: GIRONA: - Escola de teatre El Galliner - Centre Cultural de Caixa de Girona – Fontana d’Or - Centre Cultural La Mercè - Ràdio Girona – Cadena SER - Escola d’Hostaleria i Serveis de Sant Narcís - Laboratori Clínic ICS - Col·legi d’APIS de Girona i Província - Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia - Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogia - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona - Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Jaume Casademont - Auditori Narcís de Carreras, de “La Caixa” - Sunset (club de jazz) - ICS-Girona - Gestió Girona SL - Delegació d’Hisenda a Girona - Hospital Josep Trueta de Girona COMARQUES GIRONINES: - Centre de Creació i Investigació de Pràctiques Escèniques L’Animal a l’esquena (Celrà) - Centre d’Estudis Sistèmics (Salt) - Centre Mas Ferran (Sant Gregori) - CECAM (Celrà) - CEIP La Draga (Banyoles) - Centre Hípic Mas Alba (Terradelles) - Museu Comarcal de la Garrotxa (Olot) - Ajuntament d’Hostalric (Hostalric) - Centre Municipal d’Educació de Palafrugell (Palafrugell) - Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit (Sant Feliu de Guíxols) - Espai de dansa de l’Esbart Dansaire Marboleny (Les Preses) - Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (Olot) - Museu d’Història-Espai del Metge i de la Salut Rural (Sant Feliu de Guíxols) - Centre Cívic de Banyoles (Banyoles) - Hotel Meliá Golf Vichy Catalán (Caldes de Malavella) - Rhodia Iberia, SL (Blanes) - CAPSA/ATO (Vidreres) - Fundació Salut Empordà. Hospital de Figueres (Figueres) BARCELONA I COMARQUES: - Centre Pompeia (Barcelona) - Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya (Barcelona) - Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona) - Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogia (Barcelona) - Escola Universitària de Turisme Euroaula (Barcelona) - Escola Universitària de Turisme CETA, CRAFS (Barcelona) - Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar (Sant Pol de Mar) - Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) - Escola Superior i Universitària Formatic Barna (Barcelona) - Centre Passatge (Barcelona) ALTRES: - Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga (Màlaga) - Universitat Cadi Ayyad de Marràqueix. Béni Mellal (Marroc) - Fundación UNIDA (Argentina) - Universidad de Talca (Xile) - Instituto Erickson (Madrid)

10

Memòria d’activitats 08-09


2.6 – Qualitat Entre els objectius permanents de la Fundació hi ha el mandat de promoure la cooperació entre la universitat i la societat en general, per tal de ser un centre de formació reconegut per la seva qualitat docent. Amb aquesta voluntat, doncs, desenvolupem una oferta de qualitat adequada a les necessitats de formació d’aquesta societat, que també vetlla per la qualitat en els processos i que manté actualitzat el sistema de gestió de la qualitat de la mateixa organització, tot orientant el conjunt de la Fundació cap a la millora continua.

2.6.1 Certificació ISO 9001 Des de març de 2003, la Fundació disposa, a través d’AENOR, de la certificació UNE-EN-ISO 9001:2000 amb el registre d’empresa número ER-0342/2003. El 14 de març de 2009, AENOR va renovar la certificació per segona vegada, es va adaptar i aprovar d’acord amb la nova normativa ISO 9001:2008. A banda de mantenir els requisits propis de la ISO 9001:2008, ens hem proposat una sèrie de millores del sistema que anem implantant i avaluant a través de les diverses taules d’objectius i indicadors i en destaquem, al nostre criteri, les principals: - Àrea de finances: millorar la rendibilitat. - Àrea de clients: creixement sostingut de serveis (volum de clients) i clients estratègics (implica millorar la satisfacció i fidelització de clients). - Àrea de processos interns: millorar la revisió dels pressupostos (operativitat) i agilitat dels pagaments; innovar amb nous productes i serveis; millorar l’estat de les instal·lacions del Campus de Montilivi. - Àrea de formació i creixement: millora del nivell de satisfacció del personal (clima de l’organització), millora dels sistemes d’informació, de la intranet i de la base de dades.

2.7 – Organitzacions i xarxes Amb la finalitat d’estar actualitzats en la nostra activitat diària vinculada al món universitari i formatiu, la Fundació és membre de diverses associacions sectorials que, a més a més, ens permeten establir vincles de cooperació i participació entre els seus diversos àmbits.

Àmbit universitari: Associació Catalana d’Educació Contínua Universitària (ACECU) Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP) Universitat de Girona - Comissió de Formació Continuada - Comissió d’Informàtica Àmbit empresarial: Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Tribuna de Girona Fòrum Carlemany Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, com a membre de les següents comissions: - Comissió de Cultura Empresarial i Formació - Comissió de Turisme - Comissió d’Energia, Innovació i Noves Tecnologies Memòria d’activitats 08-09

11


ACTIVITATS I SERVEIS La Fundació gestiona l’oferta de formació continuada de la Universitat de Girona, tot funcionant com un agent actiu i generador de noves propostes a partir de la detecció de mancances, de noves activitats i d’àmbits emergents. Aquesta oferta també ens arriba dels diversos col·lectius professionals que s’apropen a la Fundació per tal de promoure la seva pròpia formació continua.

3.1 – Formació continuada Agrupem la formació desenvolupada per la Fundació, tal i com segueix: Estudis propis de la UdG - Màsters - Diplomes i cursos de postgrau - Diplomes i cursos d’especialització La Universitat per a Tothom - Accés a la Universitat per a Majors de 25 anys - Programes d’Educació i Família - La Universitat a l’Estiu Activitats per a empreses i organitzacions La diversitat de serveis que oferim, adreçats majoritàriament al món empresarial i universitari, acostumen a tenir una voluntat d’interrelació dels dos àmbits; es busca en cada cas i amb la gestió mediadora de la Fundació, l’apropament dels dos mons i un major reconeixement mutu.

% Matrícules per tipus d’activitat

% per Edats

Jornades, Seminaris i Altres 3,7% Formació Empresa 15,2%

Màsters i Postgraus 25,5%

> 60 anys 0,8% < 20 anys 1,2% 50 a 59 anys 5,8% 40 a 49 anys 14,3% 20 a 29 anys 41,7%

Universitat per a Tothom 33,8%

12

Memòria d’activitats 08-09

Especialització 21,7%

30 a 39 anys 36,2%


Matrícules

Evolució Matrícules Activitat FUdGIF (2004-2005 a 2008-2009)

6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

5.555

5.326

4.896

5.453 4.879

Curs 2004-05

Curs 2005-06

Curs 2006-07 Curs 2007-08 Curs Acadèmic

Curs 2008-09

3.1.1 – Estudis propis La Fundació està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, així com també amb els col·legis professionals per tal de donar resposta a les necessitats formatives del món professional. Els estudis propis de la Fundació s’estructuren en 8 àrees de coneixement: - Ciències de la Salut - Psicologia i Educació - Humanitats i Ciències Socials - Empresa i Economia - Administració Pública i Desenvolupament Local - Turisme i Hostaleria - Comunicació i Màrqueting - Arquitectura i Enginyeria

% Estudiants per Àmbit (Màsters, Postgraus i Especialització) Arquitectura i Enginyeria 5,2% Psicologia i Educació Adm. Pública i Des. Local 17,7% 8,5% Comunicació i Màrqueting 6,7% Turisme i Hostaleria 7,9%

Empresa i Economia 15,6%

CC Salut 21,0%

Humanitats i CC Socials 17,4%

Memòria d’activitats 08-09

13


% per Sexes (Màsters, Postgraus i Especialització)

Home 37,1%

Dona 62,9%

Cursos - Màsters, Postgraus i Especialització (Evolució 2006-2007 a 2008-2009)

200 188

Nombre de cursos

175 150

174 170

125 100

103

75

90

50 25 0

33 25 27 Màsters

79

31 31 31

15 13 13 14 13 14 Diplomes Post. Cursos Post. Diplomes Esp. Tipus de curs

Cursos Esp.

TOTAL

Matriculats - Màsters, Postgraus i Especialització (Evolució 2006-2007 - 2008-2009)

750

0

297 354

474

Màsters

620

843 533

161 147 238 260 197 177 Diplomes Post. Cursos Post. Diplomes Esp. Tipus de curs

Memòria d’activitats 08-09

1.058

1.250

250

14

2.304

2.502

1.750

1.164

Matriculats

2.250

2.599

2.750

882

Cursos Esp.

TOTAL


Procedència - Màsters, Postgraus i Especialització

Universitat de Procedència - Màsters i Postgraus

Europa 1,3%

Amèrica Llatina 3% Europa Resta del Món 1% Espanya 2% 6%

Espanya 11,5%

Amèrica 5,1%

Resta del Món 0,5%

Altres-Catalunya 8%

Tarragona 1,0%

UPC 3%

Lleida 1,5% Girona 60,3%

Barcelona 18,8%

UdG 50%

URL 3% UB 11%

UAB 13%

3.1.2 – La Universitat per

a Tothom

La Fundació elabora i promou anualment un programa de formació específic adreçat a la ciutadania en general, universitària o no, l’objectiu del qual no és altre que, d’una banda, estendre la Universitat de Girona arreu i, de l’altra, respondre a una insistent demanda de formació en aquells temes que contribueixen al desenvolupament personal i social. Aquest programa de formació planteja en el territori de les comarques gironines temes d’interès i actualitat adreçats a tots els col·lectius per ajudar-los a adaptar-se als processos de canvi de la societat, tant en l’àmbit social com en l’acadèmic i cultural. Accions com “Formació per a la gent gran” i “Formació en salut pública”, formen part d’una carta d’accions formatives que poden ser susceptibles de ser adaptades a un territori en particular i adreçades al públic en general. Aquesta és la línia que dibuixa l’interès i la necessitat de formació continuada que té la societat actual, és a dir, la formació al llarg de la vida. Durant el curs 2008-2009, s’han realitzat les accions següents: Accés a la Universitat per a Majors de 25 anys Educació i Família La Universitat a l’Estiu 2008

ACCÈS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS Les universitats catalanes realitzen anualment una prova per a persones majors de 25 anys que vulguin accedir a la Universitat. La prova consta de dues parts: una part comuna, igual per a tots els candidats, i una altra d’específica. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ofereix dues modalitats de curs per a preparar aquesta prova específica a totes aquelles persones que vulguin presentar-se: - Una modalitat de classes presencials que ofereix l’opció de preparar qualsevol de les matèries de les cinc opcions que donen accés als diferents estudis universitaris. Aquestes matèries són impartides per grups específics i professionals especialitzats.

Memòria d’activitats 08-09

15


- L’altre modalitat és la possibilitat d’oferir a distància algunes de les matèries d’aquesta prova específica. I són impartides, igualment, per professors especialitzats a través de la xarxa d’internet. Les assignatures específiques que hem ofert durant aquests curs acadèmic han estat: Física, Matemàtiques, Química, Dibuix Tècnic, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Literatura, Història i Filosofia. PROGRAMES D’EDUCACIÓ I FAMÍLIA Un dels reptes importants de qualsevol societat moderna és l’educació de fills i filles com a peça clau del seu progrés. No obstant això, la tasca no és fàcil i sovint s’obre el debat de si aquesta formació és una tasca exclusiva de l’escola o també de la família. La Fundació, doncs, aposta per una resposta articulada entre els dos col·lectius: el familiar i l’escolar. Per això oferim una proposta formativa adreçada a pares, mares, mestres i educadors, per mitjà de tallers i conferències. L’objectiu d’aquestes activitats no és altre que aplegar professionals de diferents àmbits i aportar experiències i coneixement per tal d’ajudar a desenvolupar aquestes funcions. En aquest curs acadèmic hem realitzat a Figueres els següents programes: Taller - Eines per afrontar conflictes familiars Taller - Responsabilitat: dinàmica familiar Conferències - La cultura de l’esforç LA UNIVERSITAT A L’ESTIU 2009 La Fundació organitza, des de l’any 2000, els Cursos d’Estiu de la UdG dins el programa La Universitat a l’Estiu i, en aquesta desena edició, s’han realitzat 54 programes amb 1.150 alumnes matriculats. Tot i que la gran majoria d’activitats s’han realitzat a Girona, s’han descentralitzat algunes d’aquestes activitats a diferents localitats de les comarques gironines, com ara Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Salt i Palafrugell.

Evolució de les Matrícules - Programa de Cursos d’Estiu 1.500

Matrícules

1.250

1.300 1.150

1.000 750

934

851 690

500 250 0

16

Memòria d’activitats 08-09

Curs 2004-05

Curs 2005-06

Curs 2006-07 Curs Acadèmic

Curs 2007-08

Curs 2008-09


3.1.3 – Activitats per a empreses i organitzacions La Fundació, com a institució referent de moltes empreses i organitzacions del territori, rep encàrrecs i sol·licituds de col·laboració per a la realització d’accions formatives en els seus diversos àmbits d’actuació i, si bé l’activitat vinculada a l’empresa s’ha vist afectada per la desfavorable conjuntura econòmica, en l’àmbit de les institucions i l’administració ha experimentat, darrerament, un increment. Fruit de les noves inquietuds i demandes que es detecten tant en l’àmbit de la formació com dels serveis, s’ha cregut convenient dotar de valor la marca EdN (Escola de Negocis universitària) per tal que aquells programes i projectes que incorporen una certa especificitat siguin tractats amb els plantejaments diferenciats de les escoles de negocis universitàries que hi ha arreu i, en el nostre cas, obrin un nou camí de relació amb el món empresarial gironí. Així doncs, resumim aquestes activitats en dos capítols principals: formació i serveis. FORMACIÓ Aquest és l’apartat més rellevant que actualment vincula empresa i universitat. Amb el desenvolupament d’una gran diversitat d’accions formatives enfocades a la professionalització del món laboral gironí, s’aconsegueix enllaçar l’àmbit universitari amb el món de la formació a l’empresa més convencional. La Fundació hi intervé com a entitat facilitadora de transmissió del coneixement tot aportant-hi la gestió, la logística i els serveis inherents a cada activitat. Programes com els postgraus Banca i Finances, Gestió Sanitària i Expert Superior en Comptabilitat són bons exemples d’una formació professionalitzadora d’àmbit universitari. Així mateix, els programes de formació a l’empresa, majoritàriament fets a mida, apleguen la major part dels àmbits de coneixement sol·licitats i s’adapten a les necessitats, objectius, realitats i característiques de les empreses del territori, així com –i de forma molt específica– a les institucions i administracions. Amb aquesta finalitat, doncs, s’han editat els respectius programes que recullen i presenten la diversitat de l’oferta.

Memòria d’activitats 08-09

17


I aquesta oferta es presenta com: Formació especialitzada: - cursos oberts - cursos in company Outdoor training Formació subvencionada: - cursos oberts - cursos in company La Fundació també gestiona cursos de formació subvencionada de l’organització empresarial PIMEC, sol·licitant dels Plans de Formació Intersectorials, així com els cursos que sol·licita l’entitat IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació), responsable de la gestió dels Plans de Formació Continuada de la UGT de Catalunya. En ambdós casos, la Fundació s’encarrega de la captació dels alumnes i de la gestió dels cursos que es programen en obert dirigits a empreses i treballadors amb caràcter multisectorial. També s’ofereixen cursos subvencionats tancats a les empreses que ho sol·liciten directament. Així mateix, la Fundació és una de les entitats organitzadores inclosa en el cens de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo i facilita la gestió de les bonificacions i crèdits de les empreses. SERVEIS Aquest apartat inclou un gran nombre de serveis diversos, tant d’assessorament, consulta com d’intervenció en projectes, dirigits a empreses individuals i també a institucions i administracions públiques, i els desenvolupem tant amb la col·laboració dels diversos departaments de la Universitat com amb experts de l’àmbit més professional i privat. També oferim serveis d’organització, logística i coordinació d’actes, jornades i congressos, tant per l’àmbit universitari i de recerca com per a empreses i institucions, sobretot quan en l’esdeveniment hi ha un gran nombre d’assistents i es requereix una logística important.

18

Memòria d’activitats 08-09


3.2 – Projectes, actes jornades i congressos La Fundació ofereix a la comunitat universitària, empreses, organitzacions i institucions el servei de gestió i coordinació d’actes, jornades i congressos. Al llarg d’aquest exercici, la Fundació ha promogut i participat en diversos esdeveniments conjuntament amb altres entitats. A continuació en destaquem els principals: - El 5 de novembre: organització de la Conferència Catalunya: llibertat, benestar i excel·lència, a càrrec de l’Hble. Sr. Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitat i Empresa, amb motiu de l’acte de presentació del programa Diploma Expert Superior en Comptabilitat i amb la col·laboració de “La Caixa” i Tribuna de Girona. - El 12 de desembre: col·laboració en l’organització de la jornada La gestió empresarial: la innovació – El directiu com a motor de la innovació, promoguda per Konsac Group. - Col·laboració en la primera edició de Business Angels University Catalunya, organitzat per BANC (Business Angels Network Catalunya), del 18/12/2008 al 21/01/2009. - Es van realitzar les tres primeres sessions dels Cercles de debat en excel·lència empresarial “PARLEM DE...”, organitzats per UdGMBA, Associació Màster Girona, Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la Fundació. El 26 de març el Sr. Pere Laymon, director general de Miquel Alimentació Grup, va parlar sobre les “Claus d’èxit per a un model de distribució eficient”; el 30 d’abril el Sr. Lander Unzuerta, director de màrqueting, comercial i mèdia del FC Barcelona, va parlar de “Màrqueting social i la consolidació de la marca”, i el 18 de juny el Sr. Xavier Pascual, director de salons industrials de Fira de Barcelona, va parlar sobre “La importància de les fires en temps de crisi”.

Memòria d’activitats 08-09

19


- El 17 d’abril: organització, a la Sala d’Actes de la FUdGIF, d’una taula rodona i col·loqui per tractar la innovació sota el lema “Innovar o morir?”, amb la presència i participació de destacats experts i representants de l’àmbit empresarial gironí.

- El 7 de maig: a Banyoles, 2a edició de les jornades sobre participació ciutadana “Una opció per a la Llei de barris”, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Banyoles.

- El 17 de juny: col·laboració en la conferència Tècniques de venda aplicades a la inserció laboral, organitzada pel projecte Incorpora de l’Obra Social de la Fundació “La Caixa”. - El 19 de juny: col·laboració en la jornada La gestió del compromís – Les persones com a agents de millora, promoguda per Konsac Group. - El 7 de novembre de 2008: inauguració d’una nova edició dels Seminaris de Dret Local, dirigits pel Dr. Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de Dret Administratiu de la UdG, organitzats conjuntament amb la Diputació de Girona, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Fundació Caixa Girona. En aquesta sessió es va parlar dels “Problemes actuals del dret urbanístic” i hi van intervenir l’Excm. Sr. Cándido Conde-Pumpido, fiscal general de l’Estat i l’Excm. Sr. Emilio Berlanga Ribelles, president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Dones Memòria i Territori 20

Memòria d’activitats 08-09

Projecte “Dones, Memòria i Territori” Aquest és un projecte que el Consorci de Benestar Social del Consell Comarcal del Gironès encomana a la Fundació i que vol donar a conèixer el paper d’aquelles dones que, per raons diverses, han suposat un revulsiu en diverses localitats de la comarca del Gironès en els darrers 100 anys. El projecte té una primera fase de recerca, duta a terme en aquest curs, i una posterior, d’exposició, que tindrà lloc durant el primer semestre del curs 2009/2010.


3.3 – Noves activitats destacades Del gran nombre accions formatives realitzades, en volem destacar algunes que han estat novetat en aquest curs: Máster en Gestión Integral en la Edificación y Consultoría Inmobiliaria: Project, Facility & Property Manager Curs realitzat a Màlaga i organitzat conjuntament pel Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció i el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Diploma de Postgrau en Assessors Tècnics Comercials Curs organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols i la Fundació UdG: Innovació i Formació. Cercles de debat en excel·lència empresarial “PARLEM DE...”, organitzats per UdGMBA, Associació Màster Girona, Fundació UdG: Innovació i Formació i Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Diploma Expert Superior en Comptabilitat Primer curs d’aquestes característiques que es realitza a les comarques gironines, contemplant les especificitats de la Comptabilitat Espanyola, Ia Internacional i de l’Administració Pública amb un total de 240 hores lectives i adreçat especialment a l’àmbit empresarial.

3.4 Activitats realitzades fora de Catalunya La Fundació és present, amb la seva oferta formativa, en altres territoris de fora de Catalunya, i aquesta oferta es concreta en les activitats següents: Máster en Gestión Integral en la Edificación y Consultoría Inmobiliaria: Project, Facility & Property Manager Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga (Màlaga) Màster Internacional en Turisme Universitat Cadi Ayyad de Marràqueix - Béni Mellal (Marroc) Máster y Diploma de Postgrado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Universidad de Talca (Talca – Xile) Diploma de Postgrado en Gestión Estratégica para la Dirección de ONG Fundación Unida (Buenos Aires – Argentina)

Memòria d’activitats 08-09

21


3.5 – Entitats amb conveni Per al bon desenvolupament dels projectes que promovem amb una gran diversitat d’objectius, ja siguin en l’àmbit de l’empresa, de l’entorn social més immediat o en les diferents àrees de formació en què incidim, la Fundació sempre estableix convenis de col·laboració. En el transcurs del curs acadèmic 2008-2009 s’han signat 208 convenis amb 98 entitats, institucions i empreses diferents, que detallem a continuació: ACCES L’animal a l’esquena - Advanced Leisure Services, SL AECC - Catalunya Contra el Càncer - Ajuntament de Banyoles Ajuntament de Cambrils - Ajuntament de Cassà de la Selva - Ajuntament de Figueres Ajuntament de Girona - Ajuntament de Lloret de Mar - Ajuntament de Palafolls Ajuntament de Palafrugell - Ajuntament de Palamós Ajuntament de Pineda de Mar - Radio Pineda de Mar Ajuntament de Roses - Ajuntament de Salt - Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Ajuntament de Tarragona - Ajuntament de Tossa de Mar - ANMAMATO-DARIPE, SL Asociación Universitaria de Investigación Egiptológica (A.U.I.E.) - Assisdepén, SL Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica Associació d’Integració Social Taller d’Idees - Associació GREFART Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar PRISMA Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG (AUCOC - UdG) Benito Menni Casm Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús Bitó Produccions - C.T.O. ASPACE Poblenou Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - Casal de Joves de Marianao (CJM) CEIP Miquel Martí i Pol - Centre Cultural la Mercè Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques (CRIIT) Centre d’Educació Especial Font de l’Abella Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi Material - CECAM Centre d’Estudis Sistèmics, SC - Centre Hípic Mas Alba Col·legi d’Administradors de Finques de Girona - Col·legi de Pedagogs de Catalunya Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Província Consell Comarcal de la Selva - Consell Comarcal del Baix Empordà Consorci del Museu de l’Empordà - Consorci Hospitalari de Vic Consorci Vies Verdes de Girona - Diputació de Girona Diputació de Girona - Conservatori de Música Isaac Albéniz Disseny de Software Empotrat per Telegestió, SL Ecònom Provincial de Caputxins Ordre de Framenors Prov. Catalunya Escola de Gestió Empresarial - Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona Escola Universitària de Ciències de la Comunicació Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí - European Teamwork Center, SL. Farners Formació, SLU - Foro para la Evaluación de la Gestión Ética - FORÉTICA Fruites Mercader Olot, SL - Fundació Caixa de Girona Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (II) Fundació Escola de Gestió - Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa Fundació Privada Auditori Palau de Congressos de Girona Fundació Privada Casa de Cultura - Festival Int. de Teatre Amateur de Girona Fundació Privada Iris - Fundació Privada Onyar - La Selva Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell - Fundació Vila Casas Fundación Carolina - Fundación Mapfre - Fundación Salud y Comunidad Fundación UNIDA - Gas Gas Motos, SA Generalitat de Catalunya - Departament de Relacions Institucionals i Participació Generalitat de Catalunya - Departament d’Innovació, Universitats i Empresa Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona Hospital de la Santa Creu de Vic - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Infraplan Barcelona, SL - Institut d’Assistència Sanitària Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot - L’Espai Zer01 Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella - Institut Geològic de Catalunya Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida - Instituto Erickson Madrid Kontelmec, SL - Laboratorios Hipra, SA - Merial Laboratorios, SA Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - Museu de l’Empordà Nutrilab, SL - PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Pública Empresarial Mataró Audiovisual - Ràdio Espanya de Barcelona, SA Ràdio Girona / Cadena Ser - Screen Projects, SL - Festival Loop SERSA, SCCL - Uniprex, SAU - Universitat de Girona Universitat de Girona - Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar Universitat de Girona - Càtedra d’Esport i Educació Física Universitat de Girona - Càtedra M. Àngels Anglada Universitat de Girona - Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

22

Memòria d’activitats 08-09


COMUNICACIÓ I IMATGE Durant el curs 2008-2009, hem continuat treballant per millorar la comunicació i difusió de les diferents activitats que realitza la Fundació per tal d’arribar als diferents públics objectiu als quals s’adreça. D’altra banda, ha estat important l’esforç realitzat per millorar la comunicació entre la Fundació i els directors/coordinadors de les diferents activitats, amb la posada en marxa d’una nova extranet, plataforma on line de gestió documental de les activitats i de seguiment pressupostari. A més a més, i fruit de la creixent demanda de serveis vinculats entre l’empresa i la universitat, hem vist oportú potenciar una marca pròpia que identifiqui aquelles accions i projectes que requereixen la incorporació de valor afegit de caire més tècnic, universitari i, en alguns casos, especialment vinculat a la recerca aplicada. Així doncs, hem fet evolucionar la imatge que presenta i representa aquests valors.

EdN

Escola de Negocis universitària

4.1 – Eines de comunicació Per tal de facilitar la comunicació entre les activitats promogudes i el públic interessat, s’han editat diversos catàlegs i fulletons, entenent que gairebé cada programa té el seu propi fulletó. Així mateix, les activitats complementàries d’alguns programes requereixen un tractament individualitzat atesa la seva rellevància.

Programa de Màsters Propis, Postgraus i Especialització.

Cartell dels Cercles de Debat en Excel·lència Empresarial “PARLEM DE...” Memòria d’activitats 08-09

23


Mensualment s’han programat insercions en premsa escrita, incidint especialment en l’època de matrícula (juny – octubre).

Anunci premsa – setembre 2008

Anunci premsa - abril de 2009

La Fundació ha estat present al Saló Futura 2009 de Barcelona, compartint estand amb l’Escola de Postgrau – GIGS de la Universitat de Girona. Els estudiants matriculats s’han assabentat de l’àmplia oferta de cursos de la Fundació fonamentalment a través del web, fet que suposa un increment de 8 punts respecte al curs 2007-2008. La comunicació entre els alumnes, persona a persona, i la bona valoració de l’oferta de la Fundació, continuen essent factors importants, ja que gairebé un 19% dels matriculats arriba per recomanació d’antics estudiants. Tot plegat fa que la Fundació treballi dia a dia en la millora de les eines telemàtiques de difusió i gestió, incidint encara més en la millora contínua i en els controls de qualitat que es realitzen a les diferents activitats. El web de la Fundació és un punt de difusió molt important, com ho indica el fet que un 44,2% dels matriculats diu haver-se assabentat de l’activitat a través d’aquest mitjà.

Mitjà pel qual s’han assabentat del curs

Com es realitza la matrícula A altres centres col·laboradors 4,3%

Fires i Congressos Altres - NS/NC 13,3% 0,2% Col·legis Prof i Assoc 1,5%

Ràdio / TV Girona 0,3% Programa general 1,0% Cartells/Pòsters Premsa escrita 0,7% 2,2% Correu electrònic 7,8%

Fax 1,1%

Telèfon / Correu postal 1,0%

Personalment 18,2%

Web 44,2%

Fulletó 9,8%

Boca - Orella 19,0%

24

Memòria d’activitats 08-09

Web 75,4%


El web és un element de comunicació dinàmic i, a tal efecte, s’han dissenyat bàners per a programes específics a fi de fer més visual i accessible l’accés a la informació.

Baner Flash – Formació on-line i semipresencial

Creix el nombre de visitants únics al web (no comptabilitzem el total d’entrades que fa cada visitant, sinó el nombre de visitants diferents que entren al web), sobretot en època de matrícula, els mesos de juny-novembre.

Visitants/mes - www.fundacioudg.org (2006-2007 al 2008-2009)

4.663 5.410 4.905

9.121 9.348 9.709

9.346

8.006

7.987 4.478 3.249

3.912

5.095 5.116

6.259

7.245

2.000

4.312 4.572 4.140

3.000

4.664

4.000

4.754

5.000

3.610 3.758 4.013

7.214

6.000

4.513 3.837 5.595

7.000

5.152 6.028

8.000

7.323

Visitants/mes

9.000

8.854

10.000

9.423

10.968

11.000

11.693 11.709

12.000

1.000 0

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gener Febrer Març Mes

Abril

Maig

Juny

Juliol Agost

Memòria d’activitats 08-09

25


4.1.1 Extranet de la Fundació A meitat de curs es va implantar la nova extranet de gestió, una eina telemàtica que permet als directors i coordinadors de les diferents activitats fer un seguiment on line i actualitzat de tots els moviments que es realitzen en la seva gestió, ja sigui el seguiment acadèmic [memòria acadèmica – màrqueting – convenis – dades d’estudiants – assistències – avaluacions i actes], com el seguiment econòmic [pressupost - detall ingressos i despeses - gestió de matrícules i estudiants]. Aquesta eina ha estat molt ben acollida pels directors i coordinadors de les activitats, ja que permet realitzar les tasques de gestió de manera més àgil i amb la informació sempre disponible de forma clara i ordenada. Així mateix, l’extranet facilita l’accés a documentació d’interès per als responsables de les activitats: reglament d’estudis propis, dossier del director, normativa docent, calendari acadèmic i laboral, etc. Una de les novetats més rellevants és la validació de les ordres de pagament que es deriven de la realització de cada activitat, per part de la direcció del curs.

L’extranet també ens permet aconseguir una gestió administrativa amb menys volum de paper i enfocada al concepte d’oficina sense papers, fet que implica una millora en els processos, més productivitat i qualitat en el servei, reducció d’espais d’emmagatzematge d’arxius i reducció de costos. El resultat és una reducció de la quantitat de paper utilitzada i una major eficiència en la gestió documental.

26

Memòria d’activitats 08-09


4.1.2 Butlletí virtual de la Fundació Durant el curs 2008-2009 s’ha començat a treballar en la posada en marxa del Butlletí de difusió virtual de la Fundació, que ha de permetre, d’una banda, difondre les diferents activitats i projectes en què participem i, de l’altra, ordenar l’enviament de correus electrònics als diferents destinataris, optimitzant cada enviament en conjunció amb la plataforma que gestiona la base de dades.

Memòria d’activitats 08-09

27


4.1.3 Base de dades La difusió a la Fundació esdevé un aspecte fonamental per assolir els nostres objectius i per fer arribar la nostra oferta formativa al teixit educatiu, social i empresarial del nostre entorn. És per aquest motiu que la gestió de les dades de què disposem esdevé un instrument essencial en la consecució dels objectius. S’ha realitzat un replantejament de la base de dades existent, que permet millorar els aspectes següents: – Evitar la duplicitat de dades i la dispersió d’arxius, minimitzar el procés d’enviament, mantenir les dades actualitzades, millorar l’estructura dels filtres d’enviament, agrupar les dades per sectors d’activitat, i cercar, actualitzar i analitzar la informació de manera ràpida i eficaç a fi de poder nodrir amb noves dades el programa i arribar al major nombre de destinataris possibles.

28

Memòria d’activitats 08-09


ESTATS COMPTABLES 5.1 Informe d’auditoria

Memòria d’activitats 08-09

29


5.2 Balanç de situació a 31-2009 (abans de l’aplicació de resultats) ACTIU

A) B)

ACTIU NO CORRENT I. Immobilitzat intangible 5. Aplicacions informàtiques II. Immobilitzat material 1. Terrenys i béns naturals 2. Construccions 5. Altres instal·lacions i utillatge 6. Mobiliari 7. Equips per a processaments d’Informació 9. Altre immobilitzat ACTIU CORRENT II. Existències 2. Matèries primeres i altres aprovisionaments 6. Acomptes III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis 4. Altres deutors 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques V. Inversions financeres a curt termini 3. Valors representatius de deute VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

30

A) A.1

PATRIMONI NET FONS PROPIS I. Fons dotacional o fons social 1. Fons dotacional o fons social

A.3 B) C)

IV. Excedents d’exercicis anteriors 1. Romanent VI. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 1. Subvencions oficials de capital PASSIU NO CORRENT II. Deutes a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit PASSIU CORRENT III. Deutes a curt termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 3. Altres passius financers V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 1. Proveïdors 3. Creditors varis 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7. Acomptes d’usuaris V. Periodificacions a curt termini TOTAL PASSIU

Memòria d’activitats 08-09

31/08/09 1.239.407,12 34.296,10 34.296,10 1.205.111,02 244.005,41 903.321,54 19.392,48 19.073,81 15.681,28 3.636,50 2.341.057,05 12.026,97 11.299,55 727,42 1.394.199,55 1.394.832,42 (965,00) 332,13 553.111,68 553.111,68 29.299,42 352.419,43 352.419,43 3.580.464,17

31/08/2009 288.209,45 288.143,38 12.000,00 12.000,00 185.775,57 185.775,57 90.367,81 66,07 66,07 1.109.737,53 1.109.737,53 1.109.737,53 2.182.517,19 94.072,41 79.377,29 14.695,12 270.267,49 36.770,63 150.714,98 15.042,64 51.825,24 15.914,00 1.818.177,29 3.580.464,17


5.3 Balanç d’explotació (balanç d’explotació de l’1-09-08 a 31-08-09) COMPTE DE RESULTATS 1. Ingressos per les activitats a) Vendes i prestacions de serveis e) Subvencions oficials a les activitats 2. Ajuts concedits i altres despeses a) Ajuts concedits 5. Aprovisionaments 6. Altres ingressos de les activitats a) Ingressos per arrendaments 7. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats b) Indemnitzacions c) Càrregues socials 8. Altres despeses d’explotació a) Serveis exteriors b) Tributs 9. Amortització de l’immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 12. Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat a) Deterioraments i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres 13. Altres resultats I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 14. Ingressos financers b) Ingressos de valors de renda fixa c) Altres interessos i ingressos 15. Despeses financeres a) Per interessos de deutes b) Altres despeses financeres II) RESULTAT FINANCER III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 19. Impost sobre beneficis IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

31/08/2009

% VDES

3.251.499,23 2.697.310,88 554.188,35

100,00% 82,96% 17,04%

(220.103,77) (220.103,77)

(6,77)% (6,77)%

11.451,56

0,35%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

(950.471,55) (715.880,28) (26.160,13) (208.431,14)

(29,23)% (22,02)% (0,80)% (6,41)%

(1.955.026,62) (1.951.573,26) (3.453,36)

(60,13)% (60,02)% (0,11)%

(62.487,40)

(1,92)%

24,00

0,00%

(843,98) 0,00 (843,98)

(0,03)% 0,00% (0,03)%

0,00

0,00%

74.041,47

2,28%

59.805,81 49.969,10 9.836,71

1,84% 1,54% 0,30%

(43.479,47) (42.502,52) (976,95)

(1,34)% (1,44)% (0,03)%

16.326,34

0,50%

90.367,81

2,78%

0,00

0,00%

90.367,81

2,78%

Memòria d’activitats 08-09

31


5.4 Estat de canvis del Patrimoni Net

EXCEDENTS EXERCICIS ANTERIORS

12.000,00 0,00 -120.620,93

0,00

0,00

226.514,54

I. Ajustaments per canvis de criteri 2006-07 i anteriors

II. Ajustaments per errors 2006-07 i anteriors

12.000,00 0,00 -120.620,93

0,00

0,00

226.514,54

79.881,96

-226.514,54

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 07-08 I. Total ingressos i despeses reconeguts

II. Operacions de patrimoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 4. Altres aportacions

III. Altres variacions del patrimoni net

12.000,00 0,00

105.893,61

0,00

0,00

C. SALDO, FINAL DE L’ANY 07-08

226.514,54

226.514,54

-226.514,54 79.881,96

I. Ajustaments per canvis de criteri 07-08

II. Ajustaments per errors 07-08

12.000,00 0,00

105.893,61

0,00

0,00

79.881,96

90.367,81 -79.881,96

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 08-09 I. Total ingressos i despeses reconeguts II. Operacions de patrimoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 4. Altres aportacions

III. Altres variacions del patrimoni net

12.000,00 0,00

185.775,57

0,00

0,00

E. SALDO FINAL DE L’ANY 08-09

32

RESERVES

PENDENTS DE DESEMBORSAR

TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L’ANY 06-07

EXCEDENTS DE L’EXERCICI

EXCEDENT PENDENTS DE DESTINAR A LES FINALITATS ESTATUTÀRIES

Exercici

FONS

Estat de canvis del Patrimoni Net

Memòria d’activitats 08-09

79.881,96

79.881,96

-79.881,96 90.367,81


118.265,52

0,00

0,00

0,00

371,91

118.265,52

-281,84

79.600,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

371,91

0,00

AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR

APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES

90,07

197.865,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,07

197.865,64

-24,00

90.343,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,07

288.209,45

Memòria d’activitats 08-09

33


34

Memòria dâ&#x20AC;&#x2122;activitats 08-09


Memòria dâ&#x20AC;&#x2122;activitats 08-09

35


36

Memòria dâ&#x20AC;&#x2122;activitats 08-09

Memòria Fundació UdG  

Memòria d'activitats de la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you