Fundació Setba

Barcelona, ES

La Fundació Setba és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda el 23 de desembre del 2009 a Barcelona. Els objectius fundacionals són la promoció de l’art i la cultura perquè arribin al màxim de persones possible; la vetlla per l’atenció integral de persones en risc d’exclusió social o amb possibilitats de patir-ne; i la preservació i millora del medi ambient i la qualitat de vida.

https://www.fundaciosetba.org