Page 8

EQUIPAMENTS Seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

L

a Fundació Antiga

Aquest edifici fou concebut

originàriament ocupada per

Caixa Sabadell 1859

per allotjar les dependències

l’oficina

té la seva seu al

de Caixa Sabadell, la seva

actualment hi ha l'oficina

carrer de Gràcia, 17 de

biblioteca i un saló d’actes.

principal de BBVA CX a

Sabadell,

a

Ocupa

entre

Sabadell i les dependències

modernista

que

façana

pròpies de la gestió i el

Sabadell va encarregar el

principal al carrer de Gràcia i

govern de la Fundació. A la

1904 a l’arquitecte Jeroni

la posterior a un jardí.

planta

Martorell per ser la seva seu

Consta

dependències, hi ha el Saló

i que s’inaugurà el 1916.

soterrani, planta baixa i

l’edifici Caixa

mitjeres

un

solar

amb

de

la

tres

nivells:

i

pis,

la

biblioteca,

entre

altres

modernista.

planta pis. A la planta baixa,

Balanç social 2016

8

Profile for Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Balanç social 2016 Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859  

Balanç social 2016 Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859  

Advertisement