Page 27

RETALLS

El teixit social, els fonaments del municipalisme Mar Masip Centre de Documentació FRG – @rocagales

Amb motiu del II Encontre de Municipalisme Transformador a Extremadura, el digital cooperatiu El Salto publica la crònica d’un dels seus participants, Ricardo Sosa, del Colectivo Cala. A «Una piedra angular para la construcción de otro mundo: el municipalismo», Sosa exposa com, mitjançant el municipalisme, s'ha de desfer el camí que les polítiques centralitzadores han anat imposant; per així emprendre'n un d'alternatiu, on es torni a posar al centre totes aquelles accions i pràctiques que confereixin el poder a la comunitat. L'autor defensa que les accions municipalitzadores han de venir donades des de baix, és a dir, des de l'autoconstrucció d'un extens teixit social; i aquest ha de ser el resultant de la suma dels poders dels seus membres. També posa en relleu que és imprescindible que els projectes municipalitzadors es desenvolupin íntegrament a partir de processos participatius populars, sense la intervenció –i instrumentalització consegüent– de les administracions. I que, només quan aquests projectes col·lectius estiguin consolidats i arrelats, procedissin a impulsar un programa municipal que fes d'altaveu popular en tots aquells espais administratius que segueixen els designis preestablerts. I, apel·lava també el paper clau que havia de tenir el teixit social a l'hora de vertebrar models alternatius als que imposen les polítiques centralitzadores, Joan Rovira quan el 1936 va escriure a Acción Cooperatista sobre paper que havien de jugar les cooperatives, els sindicats i el municipalisme. En l’article «Municipio, Sindicato y Cooperativa», Rovira proposà que s'apliqués a la Barcelona revolucionària un sistema que combinés polítiques municipalistes amb estratègies cooperativistes i tàctiques sindicals.

El Salto SOSA, Ricardo: «Una piedra angular para la construcción de otro mundo: el municipalismo». Disponible a www.elsaltodiario.com/apuestamunicipalista-extremadura, publicat el 18 d’octubre de 2019.

Acción Cooperatista ROVIRA, Joan: «Municipio, Sindicato y Cooperativa», 25 de desembre de 1936, núm, 712.

437 - DESEMBRE 2019

27

Profile for Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 437  

Cooperació Catalana, 437| Desembre 2019 revista mensual Any 40è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 437  

Cooperació Catalana, 437| Desembre 2019 revista mensual Any 40è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca Galès

Advertisement