Page 19

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

MONEDES COMPLEMENTÀRIES I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: DUES REALITATS PARAL·LELES Jesús Mir CooDin, Sccl info@monedacomplementaria.com

Jornada reflexió - Assistents a la jornada de cloenda de l'estudi on vam reunir 10 de les 11 monedes complementàries catalanes.

La nostra empresa del tercer sector, CooDin, és una societat cooperativa dedicada a la dinamització i gestió de l’estructura comercial de zones urbanes i desenvolupament local (foment de l’associacionisme, urbanisme comercial, normatives i interlocució amb les administracions, màrqueting per al desenvolupament comercial i local, gestió econòmica i finançament). Ubicada a Barcelona i amb un abast a tot el territori català, estem compromesos amb la generació d’ocupació de qualitat i digna, els valors i la responsabilitat social i el bé comú. Durant l’any 2019, hem desenvolupat, amb l’Associació Novact com a entitat agrupada, un projecte «Singulars», promogut per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministeri de Treball, l’objectiu del qual era l’enfortiment de l’economia social i solidària (ESS) a través de les monedes complementàries. Mentre Novact treballava per a la consolidació del REC, la moneda ciutadana de Barcelona, i gestionava la creació de la Taula de Canvi, la

cooperativa cridada a governar la moneda en un futur proper, nosaltres ens vam centrar en l’elaboració d’un mapeig actualitzat del teixit de monedes complementàries existent a Catalunya. La nostra feina es va dividir en tres accions diferenciades: •

Una enquesta entre entitats d’ESS de tot Catalunya per saber com finançaven els seus projectes.

Un mapatge real de les monedes complementàries amb implantació a Catalunya

Un conjunt de taules de treball arreu del territori on confluïssin entitats d’ESS i responsables de monedes.

Tot plegat va arribar a port en una Jornada de Reflexió celebrada a Manresa el passat dia 10 d’octubre, on representants de 10 de les 11 monedes existents van poder debatre l’estat, les mancances i les perspectives de cadascuna de les monedes. 437 - DESEMBRE 2019

19

Profile for Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 437  

Cooperació Catalana, 437| Desembre 2019 revista mensual Any 40è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 437  

Cooperació Catalana, 437| Desembre 2019 revista mensual Any 40è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca Galès

Advertisement