Page 19

Premis aracoop - TFG

primer premi millor Tfg

La donació d’aliments a entitats amb fins socials i el seu paper en la lluita contra el malbaratament alimentari Guillermo Sasot Salas Tutora: Laura Salamero Teixidó Universitat de Lleida

Guillem sasot Guanyador del 1r Premi al Millor Treball de Final de Grau

Voluntaris del Banc dels Aliments de Barcelona.

Aquest treball és en col·laboració amb un projecte de l’àrea de Dret Administratiu de la Universitat de Lleida, la web del qual és https://derecho-administrativo09.webnode.es/actividades/, i sorgeix perquè no existeix cap regulació per a la reducció del malbaratament alimentari i per facilitar la donació d’aliments. El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, tenint en compte que al voltant d’una tercera part dels aliments produïts al món per al consum humà es perd o es malgasta. Amb això s’aconseguiria alimentar tota la població que passa fam al món. A Catalunya suposa 35 quilos de menjar en bon estat per persona cada any. Davant la manca d’una normativa en vigor en l’ordenament jurídic, el parlament català va fer una proposició de llei anomenada «Proposició de llei de reducció del malbaratament alimentari».

Cal destacar que el treball es basa en la metodologia APS, que és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. La metodologia APS busca formar els estudiants i investigar sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Mitjançant aquesta metodologia, com a alumne he buscat involucrar-me en la millora d’un context social, la lluita contra el malbaratament alimentari. L’entitat amb la qual ha col·laborat és el Banc d’Aliments de Lleida. Els objectius d’aquest treball han estat fer una anàlisi de la donació d’aliments a entitats amb fins socials i el seu paper en la lluita contra el malbaratament alimentari. Donar a conèixer la gravetat del problema. Ajudar el Banc d’Aliments en la interpretació i l’anàlisi de la proposició de llei catalana. I finalment guiar el legislador català en la futura llei veient així les fortaleses, debilitats i buits legals de la proposició de llei catalana.

429 - MARÇ 2019

19

Profile for Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 429  

Cooperació Catalana, 429| Març 2019 revista mensual Any 39è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 429  

Cooperació Catalana, 429| Març 2019 revista mensual Any 39è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca Galès

Advertisement