Page 5

editorial

Món cooperatiu

Acabem l’any celebrant, amb els seus protagonistes, el vintè aniversari de Nou Verd - Centre Especial de Treball. Vint anys de serveis amb valor, donant oportunitats a les persones. Vint anys de treball compartit, de compromís amb el territori, amb el país, amb la gent. En definitiva, vint anys enfortint el món cooperatiu, el del suport mutu. També ens acompanya Ramon Sarroca, que és el president de la Federació de Cooperatives Agràries i que ens exposa el Pla marc del cooperativisme agrari i les línies de futur per-

què el món cooperatiu agrari continuï gaudint de bona salut. I tanquem el 2014 amb la publicació de l’article guanyador del 23è Premi Periodístic Jacint Dunyó, d’articles sobre cooperativisme, que versa sobre la ciutadania econòmica. I, també, amb l’entrevista que hem fet al seu autor. Tot plegat, amb el desig (i voluntat) que tenim tants de nosaltres de rebre i viure l’any nou amb un món cooperatiu molt més gran, molt més fort i molt més solidari. n

LA COBERTA/ Nou Verd, vint anys de serveis amb valor, de treball compartit, de compromís

amb el territori, amb el país, amb la gent. Vint anys enfortint el món cooperatiu. Foto: Neteja i manteniment de parcs i jardins amb valor © Nou Verd, SCCL núm. 382 - desembre 2014 n

cooperació catalana n

5n

Profile for Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana 382  

Desembre 2014 • revista mensual Any 35è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca i Galès

Cooperació Catalana 382  

Desembre 2014 • revista mensual Any 35è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca i Galès

Advertisement