Page 16

Economia solidària

Les Régies de Quartier franceses i les seves aportacions per a avançar en una proposta pròpia de desenvolupament comunitari, local i social Josep M. Navarro Cantero Cooperativa Desenvolupament Comunitari

R.Q.

Introducció La present reflexió va començar amb la realització d’uns quants viatges d’estudi i prospecció a les experiències franceses de les régies de quartier i de territoire (primerament, l’any 2010 a la rodalia de París, i tot seguit, l’any 2011, a Perpinyà i Lunel) i s’ha complementat amb una participació-recerca-dinamització activa (que es manté viva) en experiències concretes en els barris barcelonins de la Barceloneta i el Poblenou, així com amb un debat en el marc del que anomenem Barris Cooperatius1 i amb una Jornada de reflexió que es va fer el 2014. Breu presentació de l’experiència francesa: característiques i continguts Característiques de la régie de quartier (RQ) / régie de territoire (RT): · Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que habitualment és composta per habitants de barris o pobles, càrrecs polítics locals i partenaires socioeconòmics locals i/o regionals. · Els ciutadans veïns d’un territori són els primers beneficiaris de les ofertes de feina i de la generació d’ocupació, i els que reben les prestacions, i formen part de l’equip de direcció de la RQ o RT. n 16

cooperació catalana n

· Els càrrecs polítics locals són clau en la RQ/RT, ja que aporten la legitimitat d’haver estat triats i, per tant, el suport institucional. · Els organismes de lloguer social d’habitatge públic (HLM) també són clau en la RQ/ RT, ja que contribueixen al desenvolupament núm. 391 - octubre 2015 n

del territori. A més, en ser propietaris dels habitatges socials del territori, generen demandes per a mantenir-los i rehabilitar-los, de manera que es creen llocs de treball. · Les feines de manteniment i arranjament de l’espai públic: ne-

Profile for Fundació Roca Galès

Cooperació Catalana, 391  

Octubre 2015 • revista mensual Any 36è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca i Galès

Cooperació Catalana, 391  

Octubre 2015 • revista mensual Any 36è • PVP 3,00 € edita Fundació Roca i Galès

Advertisement