Page 1

FUNDACIÓ PRIVADA PROA CATÀLEG DE TREBALLS

Activitat laboral al CET

Tipus de treballs: • Manipulats • Jardineria • Pintat mobiliari urbà • Recollida selectiva d’oli • LLoguer de vaixelles • Consergeria • Destrució documentació


CONTACTEU AMB NOSALTRES– 93 372 27 52

Pàgina 2

Manipulats

Tot tipus de productes, cosmètica, veterinaris, etc, que necessiten les següents manipulacions:

Envasats

Retràctil

Etiquetats

Muntatge

Paletitzats


FUNDACIÓ PRIVADA PROA Pàgina 3

Manteniment de jardineria

Conservació de gespa i praderies •

Reg amb mànega

Reg automàtic

Sega

Eliminació de males herbes

Encebaments

Adobs

Conservació de les plantacions •

Reg

Poda

Reposició de flor de temporada

Tractaments fotosanitaris

Adobs

Retallada de bardisses

Conservació general •

Encebament de camins, passeigs, zones de repòs i jocs infantils

Neteja general

Buidat de papereres


CONTACTEU AMB NOSALTRES– 93 372 27 52 Pàgina 4

Pintat de mobiliari urbà

Bancs, papereres, baranes, pilons, etc.


FUNDACIÓ PRIVADA PROA Pàgina 5

Recollida selectiva de residus d’oli El projecte de recollida selectiva de residus d’ o li vegetal abraça dos àmbits d ’ actuació: les escoles i els HORECA ( Hotels, Restaurants i Càterings ) . Territorialment, el projecte es realitza, en principi al municipi d`Esplugues de Llobregat, però estem oberts a ampliar l ’ àmbit d ’ actuació a altres municipis de la comarca.


CONTACTEU AMB NOSALTRES– 93 372 27 52 Pàgina 6

LLoguer de vaixelles

A entitats, empreses i particulars.


FUNDACIÓ PRIVADA PROA Pàgina 7

Treballs de consergeria Consergeria en exposicions, Museus... d ’ Esplugues de Llobregat Tasques:

Obrir l ’ exposició

Encendre llums

Vigilar

Comptabilitzar el nombre de visitants


FUNDACIÓ PRIVADA PROA Av.la Miranda 11-19 08950 Esplugues de LLobregat

Telèfon: 93 372 27 52 Correu-e: proa@fproa.cat http://blocs.xarxanet.org/fundacioproa

Catàleg serveis CET  

Treball discpacitatts intel·lectuals Fundació proa d'Esplugues.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you