Diari Jo em rebel·lo. Nosaltres existim

Page 80

80 | 81

Com actuem individualment davant d’un model de societat en caiguda lliure? I col·lectivament? I com a artistes? De quina manera es relaciona un centre d’art amb els problemes del món? Com podria intervenir la Fundació Palau en l’estat de les coses? Com s’hi podria posicionar, com podria actuar davant del terratrèmol sistèmic que estem vivint?

Mostrant alternatives: acollint-les. Hi ha una caterva de col·lectius, associacions, artistes, pensadors i fins i tot organitzacions polítiques que estan inventant i definint nous models de vida en comú que no passen per la destrucció dels recursos naturals, ni per l’assumpció de contractes laborals abusius, ni pel desballestament de la seguretat social, ni per la impunitat legal dels estafadors de l’erari públic. Hi ha molta gent treballant en gairebé tots els àmbits per construir una societat més equitativa i raonable, menys esclava dels mercats i víctima del saqueig i l’avarícia d’unes determinades elits econòmiques. Donem la veu i connectem nodes: això no hi ha qui ho aturi si ens hi sumem tots. Ni l’art en general ni la Fundació Palau poden restar aliens en aquest moment de convulsió, lluita i transformació. Ni poden, ni volen. L’art i les institucions culturals no estan al marge dels moviments de fons que impulsen el canvi de paradigmes que s’està donant ara mateix. I abans que simplement descriure’l des de lluny, és molt més interessant i productiu sumar-s’hi. Jo em rebel·lo, nosaltres existim vol donar forma a aquesta acollida, a aquesta presa de posició, en, bàsicament, tres àmbits: —Expositiu, —Factual i —Editorial 1— L’exposició s’inicia a la primera planta amb una instal·lació audiovisual que recull el testimoni de dotze activistes: Pau Llonch (PAH), Marta Sibina (Cafè amb Llet), la periodista Esther Vivas, el biòleg Iago Otero, l’arquitecta Itziar González, Marc Vives (Som Energia), Dídac Costa (Cooperativa Integral Catalana), el periodista Guillem Martínez i l’economista Antonio Baños, l’arquitecte Santiago Cirugeda, Xavi Teis (Coop57) i el periodista Roger Palà de Mèdia.cat. La segona planta reuneix els treballs dels següents artistes: Mireia Sallarès, Literatura de replà www.mireiasallares.com Núria Güell, La síndrome de Sherwood www.nuriaguell.net Eulàlia Grau, Me gustaría morir donde nadie me viera. María www.eulalia-grau.com Ruido Photo, www.ruidophoto.com Jordi Trullàs, Ull! Tot trontolla i Ells ens disparen bales de goma, nosaltres projectem veritat www.trullas.net Xavier Artigas, [No–res] i Ciutat morta www.metromuster.cc Itziar González Virós i l’Institut Cartogràfic de la Revolta El vestíbul acull una nova edició de Limen (www.arxiulimen.com) i l'exposició es clou a la planta baixa de la Fundació amb un recorregut històric del procés col· lectivista a Catalunya des de 1936 fins a l’inici del franquisme a través d’una recopilació d’objectes, diaris, cartells revolucionaris i documentació gràfica i audiovisual. 2— Estrena de l'obra de teatre Re-presentació: Numax d’en Roger Bernat el 12 d’octubre. El cap de setmana del 29 i 30 de novembre, jornades de debat i activisme amb els artistes i participants. A principis de desembre, la Fundación Robo organitza una acció reivindicativa musical en un espai públic de Barcelona. El dia 14 de desembre la filòsofa Marina Garcés impartirà una conferència sobre el compromís.

CRÈDITS Fundació Palau Patronat Patró fundador Josep Palau i Fabre President Tomàs Nofre Vicepresident, en representació de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve Figueras Secretària Alícia Vacarizo Alcalde de Caldes d’Estrac Joaquim Arnó Lluís Boiria Hermann Bonnín Perejaume Borrell Julià Guillamon Juan José López-Burniol Joan Tarrida i Planas Patronat honorífic Maya W. Picasso Joan Rangel Director Pere Almeda Col·lecció i exposicions Maria Choya Muntatge Joan Mascarell Comunicació Sònia Parra Biblioteca i arxiu Alícia Vacarizo

Fundació Palau Carrer Riera, 54 08393 Caldes d’Estrac Tel.: 34 937 913 593 www.fundaciopalau.cat

Col·laboren:

Inauguració dissabte 12 d’octubre a les 18.30 h i estrena de l’obra de teatre Re-presentació: Numax de Roger Bernat Fundació Palau. Carrer Riera, 54. Caldes d’Estrac

+ info sobre les activitats paral·leles : www.fundaciopalau.cat

DIARI Edició i grafisme Martí Sales i Roger Adam Dibuix punys Luis Quesada Correcció la correccional (serveis textuals) Impressió Indugraf Dipòsit Legal: B. 9761 2013 Edició Fundació Palau © dels textos, els seus autors © de les fotografies, els seus autors © d’aquesta edició, Fundació PalauDiputació de Barcelona

3— Aquest diari gratuït que tens a les mans recull d’articles dels col·lectius, artistes i pensadors que participen a Jo em rebel·lo, nosaltres existim i d’altres.

Jo em rebel·lo, nosaltres existim

EXPOSICIÓ Impuls Pere Almeda Idea i confabulació Martí Sales Disseny expositiu Blanca Pujals Grafisme Roger Adam Coordinació Maria Choya Comunicació Mireia Saura Vídeo Oriol Caba Participants LIMEN, Marina Garcés, Pau Llonch, Mireia Sallarès, Fundación Robo, Itziar González, Antonio Baños, Xavier Artigas, Núria Güell, Ruido Photo, Eulàlia Grau, Roger Palà, Santiago Cirugeda, Guillem Martínez, Oriol Caba, Iago Otero, Marta Sibina, Som Energia, Esther Vivas, Jordi Trullàs, Coop 57, Roger Bernat, Eulàlia Comas i Dídac Costa

Agraïments: Archivo Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona) Arxiu Històric de Barcelona Arxiu Jordi Viader Arxiu Nacional de Catalunya Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià Ateneu Enciclopèdic Popular Biblioteca Nacional de España Biblioteca del Pavelló de la República-CRAI (Universitat de Barcelona) Patrimoni de la CNT