MEMÒRIA 2014 - FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – català

Page 1

2014 memòria Creiem que és possible


01 02

03

04

05 06 07 08 09

Presentació

3

La Fundació Maria Auxiliadora Dades generals Nous projectes

4 5 6

Àmbit social Presentació i dades generals Promoció de la qualitat de vida infantil Inserció social i laboral de joves i adults Dona i igualtat d’oportunitats Suport a la immigració Recursos residencials i emancipació

8 8 10 13 15 18 19

Cooperació Presentació i dades generals Treballem en xarxa amb Gràcies per la col·laboració Suport a nous projectes

20 20 22 23 26

Projectes de qualitat educativa

28

Formació

34

Treball en xarxa

36

Informe econòmic

37

Gràcies!

38


01

Presentació A la Fundació Maria Auxiliadora, durant aquest any, s’han fet realitat alguns dels somnis que tant desitjàvem i que ens fan viure el present amb més audàcia, oferint oportunitats concretes a algunes persones. Junts/es, sumant els recursos i habilitats, oferim noves oportunitats per viure amb dignitat als diversos projectes a través de l’empresa unipersonal “Insieme-Suma”. Hem afavorit, abans que res, l’acollida de les persones i així, ens hem sentit més valorades i potenciades en allò que som i en allò que fem, cuidant la vida que brota en el nostre entorn, de manera que arribi a un major nombre de persones aquest futur d’esperança que desitgem, entrellaçat amb justícia, pau i igualtat d’oportunitats per a tots i totes. Són moltes les persones que, des de la cultura de la gratuïtat, són testimonis del servei i la solidaritat a la vida quotidiana. Així ha estat possible la realització dels projectes, uns més amplis i altres de mutu suport. Obertes a la interculturalitat i acceptant les diferències com un do i riquesa, anem construint aquesta casa: comunitària, alegre, acollidora, salesiana. El Papa Francesc deia als parlamentaris europeus, a Estrasburg, el 25 de novembre de 2014: “Vostès, en la seva vocació de parlamentaris, estan cridats també a una gran missió, encara que pugui semblar inútil: preocupar-se de la fragilitat, de la fragilitat dels pobles i de les persones. Cuidar la fragilitat vol dir força i tendresa, lluita i fecunditat, en mig d’un model funcionalista i privatista que condueix inexorablement a la «cultura del rebuig». Cuidar de la fragilitat de les persones i dels pobles significa protegir la memòria i l’esperança; significa fer-se càrrec del present en la seva situació més marginal i angoixant, i ser capaç de dotar-lo de dignitat.” (EG 209) Aquest missatge, a una altra escala, també ens urgeix i volem ser, en cada realitat, el petit germen de transformació i de vida per a tots/es.

Isabel Pérez Sanz Presidenta

3


02

La Fundació Maria Auxiliadora QUI SOM? Som una fundació privada, promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes), que té origen l’any 1998 i que sorgeix per donar resposta a les necessitats socioeducatives de nens/es, adolescents, joves i dones en situació de risc d’exclusió.

QUÈ FEM? Sensibilitzem al conjunt de la societat per a una major implicació davant de la problemàtica social. Impulsem projectes socials d’inclusió, promoció i inserció social i laboral.

ON ACTUEM? A nivell estatal (a Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra i Aragó). A nivell internacional (principalment a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina).

Promovem la formació d’educadors/es, voluntaris/es i famílies. Col·laborem en projectes de cooperació i desenvolupament.

COL·LECTIUS EN ELS QUALS INTERVENIM

Promovem programes i iniciatives de sensibilització i promoció del voluntariat.

Nens i nenes. Adolescents i joves. Dones. Immigrants. Minories ètniques.

Potenciem la qualitat educativa de les escoles i centres de temps lliure amb recursos materials i humans perquè això sigui possible.

COM HO FEM? Creiem que l’educació és la clau per aconseguir la formació i la inserció social i laboral de nens/ es, joves i adults. Per això, dissenyem projectes socioeducatius i d’inserció social i laboral que busquen el desenvolupament integral de menors i joves en situació de risc d’exclusió social i la promoció i defensa dels drets humans. El nostre estil educatiu és el Sistema Preventiu Salesià.

4

ÀMBITS D’ACTUACIÓ Inserció social i laboral. Cooperació internacional. Educació. Formació.


L’any 2014 Hem atès un total de 21.972 usuaris/es, tant directes com indirectes

Hem apostat per projectes d’intervenció amb les famílies

Ha augmentat la inserció laboral dels usuaris dels nostres projectes

S’ha creat Insieme per donar noves oportunitats a persones que viuen en situació d’exclusió social

Ha augmentat la demanda als nostres projectes, especialment de nens/es i joves

5


02

Nous projectes

INSIEME SUMA, S.L.U., Societat Limitada Unipersonal constituïda dins de la Fundació Maria Auxiliadora.

Nom: INSIEME SUMA

Per què aquesta Societat?

INSIEME és una paraula italiana que significa junts, units... i SUMA és un terme matemàtic que significa afegir, créixer...

La crisi econòmica actual ens ha portat a fer una anàlisi de com viuen moltes de les famílies que participen en els programes o activitats dels nostres projectes d’intervenció social. Hem detectat que, en aquests últims anys, s’ha obert una nova línia d’actuació a través de la venda de serveis (treballs realitzats per les persones que assisteixen als diversos cursos i tallers de les nostres plataformes socials) i que es veu com una proposta alternativa a curt termini per als que viuen en mig de la desolació i la desesperança en el context de la crisi actual i, a llarg termini, per anar sembrant llavors d’un desenvolupament sostenible.

Aquest és el somni d’aquesta nova “empresa”: “Junts/es volem sumar recursos, habilitats, creativitat, oportunitats, somnis... que ens portin a viure el present amb esperança, audàcia, coherència, responsabilitat i resiliència per anar construint -sentint-nos tots protagonistes- aquest futur possible de més justícia, pau i igualtat d’oportunitats per a tothom.

Origen: La Fundació Maria Auxiliadora ha anat desenvolupant diverses intervencions dirigides específicament a nens, adolescents, joves i dones que, per causes diverses, viuen en situació de risc d’exclusió social. S’integra de manera transversal en altres actuacions que, des dels diversos projectes d’iniciativa social i amb un gran recorregut històric, han caracteritzat una intervenció global en la població en els contextos en què està present la Fundació.

6


Finalitats:

Serveis de formació

Totes les activitats de la Societat tenen l’objectiu doble d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió i de generar recursos econòmics per finançar altres necessitats dels projectes dins de la Fundació.

Amb activitats de qualificació i iniciació professional per a les persones que així ho requereixin, especialment aquelles que per la seva situació de risc social, estan excloses o tenen grans dificultats per entrar als circuits tradicionals d’ocupació, proporcionant-los, segons la situació de cadascú: formació, pràctiques laborals no retribuïdes, contracte de formació de pràctiques retribuïdes o feina remunerada d’iniciació professional.

L’objecte social de la Societat estarà integrat per les següents activitats: Serveis de caràcter general: Hostaleria, restauració, costura i confecció, neteja, jardineria, activitats forestals, atenció sociosanitària, gestió i promoció cultural, activitats esportives, d’oci i de temps lliure, reposició de productes en supermercats, logística per a empreses, feina a la llar, ajuda a domicili, activitats de manteniment i reparació, edició i impremta, compravenda de productes.

Serveis d’assessorament i formació Organització i impartició de cursos, assessorament jurídic, classes d’idiomes, serveis de traducció, serveis de consultoria, d’informació i suport a la gestió d’entitats d’economia social.

7


ÀMBIT SOCIAL Per què serveix la utopia? Per caminar. (Eduardo Galeano)

Sense la utopia els éssers humans renunciaríem a allò que ens dignifica; a allò que lluitant contra tanta evidència empírica constitueix els ideals que permeten parlar d’una vida humana més digna en condicions de llibertat, igualtat i solidaritat. La utopia és com el llevat que, malgrat que no és suficient per fer el pa, és imprescindible perquè el pa sigui bo. Avui, nosaltres, podem ser testimonis de com la dimensió utòpica de l’ésser humà es reflecteix en les “noves utopies existencials” en què les persones manifesten ser conscients que un altre món és possible. No falten projectes utòpics que, a més de proporcionar-nos estar en camí, ens porten a anar dissenyant una altra realitat i a sentirnos persones i grups en camí. 8

La Fundació Maria Auxiliadora, configurada per salesianes i seglars, intenta viure la utopia com a expressió d’una de les grans virtuts humanes, l’esperança, que sent capaç de suportar amb paciència històrica les contradiccions de la realitat, treballa per convertir en una possibilitat real el que a priori pot semblar “impossible”. L’any 2014, la Fundació ha continuat desenvolupant amb “esperança” els projectes: Pam a pam: paraula i mans, El viver, Xarxa “La Finestra”, El Gua i l’Alça’t. També s’ha donat suport a les entitats: Associació Centro Amigos, Asociación Mancala, Associació Col·lectiu de Cultura Popular, Asociación Laura Vicuña, CRAE “Llar Les Vinyes” i Asociación CENMA amb assessorament legal i vetllant per la sostenibilitat. Es continua treballant en xarxa amb la Fundació Ared i l’Asociación Periferia.


ON ESTEM?

COM HO FINANCEM? Fons propis

Fons privats

5% 9%

Fons públics

86%

L’any 2014: USUARIS Entre els projectes propis i els projectes de les entitats que donem suport, hem atès un total de 2.864 usuaris, dels quals 1.899 són del gènere femení i 965 del masculí. Un 62% dels usuaris atesos són de nacionalitat espanyola, mentre que el 38% restant són de països extracomunitaris.

A QUÈ HO DESTINEM? Recursos residencials i emancipació

1% 15%

Dona i igualtat d’oportunitats

Promoció de la qualitat de vida infantil

29%

RECURSOS HUMANS Els projectes de la Fundació Maria Auxiliadora han comptat amb 15 contractats/des i 31 voluntaris/es. En el conjunt d’entitats i projectes socials hem comptat amb 104 contractats/des i 107 voluntaris/es.

41% Suport als immigrants

Inserció social i laboral de joves i adults

14%

9


03

Promoció de la qualitat de vida infantil

Centro de Tiempo Libre Sin Mugas Asociación Mancala - Zaragoza

“Sin Mugas és una gran família, la meva segona casa i la meva vida. Fa feliç a la gent!” Xiomara, usuària

Asociación Laura Vicuña - Torrent

“Punt de trobada on poder acompanyar els nois/es i junts aprendre, compartir i créixer cada dia i fer i ser amb ells grans somiadors plens d’esperança.”

del taller educativofamiliar Divendres nit: nit alternativa, activitat lúdicoformativa amb adolescents

67

usuaris/es

M. José, educadora

El Centro de Día Laura Vicuña, a través del Mòdul de suport convivencial i socioeducatiu, ofereix una atenció especial diürna a menors de 12 a 17 anys que per la seva situació familiar, personal, social i/o educativa es troben en risc d’exclusió social i necessiten un reforç i un seguiment socioeducatiu individualitzat. Les activitats i accions que s’han programat han intentat prevenir factors d’exclusió social com: l’absentisme escolar, el fracàs escolar, excessiu temps lliure sense planificar, ús de substàncies tòxiques, relacions familiars conflictives, falta d’habilitats socials i inici d’activiats delictives.

10

4t any

És una plataforma d’integració socioeducativa en el temps lliure per a nens/es i adolescents entre 6 i 18 anys. Ofereix programes i activitats diversificades: - Diàries: esportives i socioculturals, ludoteca, tallers diversificats, reforç educatiu i seguiment individualitzat i familiar. - De cap de setmana: nits alternatives, sortides, excursions, convivències, trobades esportives… - D’estiu: campament urbà i colònies.

Centro de Día Laura Vicuña

181

usuaris/es

574

tutories individualitzades

167

tutories amb escoles, instituts i Serveis Socials Municipals


Centro Amigos Associació Centro Amigos St. Vicenç dels Horts

“El Centro Amigos és molt més que una feina: és una oportunitat per ser, conviure, compartir, estimar i deixar-se estimar; em sento part d’una gran família.”

110

usuaris/es

Leví, educador

Treballem al i per al nostre barri

El Centro Amigos és un centre obert que intervé en el temps lliure de nens/ es, adolescents i joves en situació de risc d’exclusió social. La vida del Centro gira al voltant de múltiples activitats: reforç educatiu, tallers (cuina, manualitats, teatre, esports, internet, màgia...) i activitats com sortides a la platja i a la muntanya, caps de setmana, festes; a més del treball amb les famílies, seguiment i acompanyament.

Implicant les famílies en l’educació dels seus fills

El Centro Amigos realitza un procés educatiu humanitzador mitjançant diversos projectes: CENTRE OBERT I CENTRE DIARI | CASAL D’ESTIU | BANC D’ALIMENTS | CATEQUESI

El Gua Fundació Maria Auxiliadora València

“Sóc voluntària del projecte des dels inicis. Em dedico a la docència i és un privilegi poder posar al servei dels altres les meves capacitats. El que no es dóna, es perd.”

32

usuaris/es

Itineraris personalitzats

Carmen, voluntària

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora que consta d’una sèrie d’actuacions de suport educatiu fora de l’horari escolar, dirigides a menors amb edats d’entre 10 i 17 anys, que presenten dificultats en el seu procés d’aprenentatge i amb carències socioeducatives. A més de reforç escolar, s’ofereixen puntualment durant el curs activitats lúdiques comunitàries, d’oci i temps lliure.

Projecte multicultural

11


El viver Fundació Maria Auxiliadora Terrassa

“M’agrada El viver perquè mentre fas els deures estàs amb els teus companys i companyes que també t’ajuden. També llegim o fem activitats i jocs.” Chaimae, usuària

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora que en l’àmbit de la infància i joventut ofereix reforç escolar i educatiu per lluitar contra el fracàs escolar i millorar el rendiment acadèmic. Té com a eixos no només l’activitat formativa i sociabilitzadora, sinó també la coordinació amb la família i els diversos agents educatius que envolten el nen/a i adolescent. L’acció es complementa amb la col·laboració de l’Associació Juvenil Preju Sarau, ja que s’organitzen uns campaments anuals.

12

52

usuaris/es

Treball integral amb les famílies Treball en xarxa amb Serveis Socials i les escoles del barri


03

Inserció social i laboral de joves i adults

Centro de Día Laura Vicuña Asociación Laura Vicuña - Torrent

“Lloc on els nois troben una segona oportunitat, on es preparen pel món laboral o per a la seva reinserció al sistema educatiu.” Eduardo, educador

349

El Centro de Día Laura Vicuña, a través del Mòdul d’inserció sociolaboral, ofereix una atenció especial diürna a adolescents i joves de 16 a 21 anys que necessiten un seguiment social, educatiu, vocacional i laboral individualitzat per aconseguir una inserció laboral satisfactòria o la reinserció en el sistema educatiu. Això es realitza amb els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). S’han ofert una gran diversitat d’especialitats formatives.

Centro Sociolaboral Actur Asociación Mancala - Zaragoza

154

usuaris/es

“Mancala per a nosaltres és: companyonia, il·lusió, alegria, humor i treball.”

intervencions familiars

64

empreses col·laboradores per a la realització de pràctiques no laborals

80

usuaris/es

Marisa i Elvira , educadores

És un recurs socioeducatiu i formatiu per a joves. S’ofereixen programes de formació i d’inserció laboral: - Escolarització Externa (14-15 anys): recurs educatiu extern vinculat als IES. - Programas de Qualificació Professional Inicial (PQPI) (16-20 anys). - Programa de seguiment i inserció: dirigit principalment a exalumnes que estan en situació d’atur i que volen modificar la seva situació laboral i/o formativa.

Es comencen els Programes de Qualificació Específica Donem resposta a un col·lectiu amb especial dificultat d’integració laboral

13


Col·lectiu de Cultura Popular Associació Col·lectiu de Cultura Popular- St. Vicenç dels Horts

“El Col·lectiu és una bona solució per als nois/es que ens angoixem a classe. Tenim entreteniment, motivació i a més aprenem a fer coses noves i interessants. Aprenc moltíssim i a més m’anirà bé pel futur. M’agradaria que hi hagués classe cada dia.” ”

Ikram, usuària MOP

El Col·lectiu de Cultura Popular és una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de formar, informar i donar suport, especialment, als adolescents i joves en situacions de major vulnerabilitat. Els projectes que es duen a terme són: UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) Recurs educatiu extern vinculat als IES. - DIL (Dispositiu d’Inserció Laboral) Diversitat de projectes d’orientació, formació i inserció laboral: Kausay, Xarxa d’Orientació i Agència de Col·locació, Empodera-T. - MOP (Mòduls d’Orientació Prelaboral) Formació prelaboral per a alumnes de 3r d’ESO derivats dels IES del municipi.

14

964

usuaris/es, rècord de participants

28,5%

insercions i

22,5% derivació a formació a la Xarxa d’Orientació

Alumnes de la UEC elaboren senyals per a l’escola La Guàrdia


Dona i igualtat d’oportunitats

Xarxa La finestra Fundació Maria Auxiliadora Sant Vicenç dels Horts

“Comparteixo amb les meves companyes el que sé fer millor i tot el que sóc. El mateix rebo d’elles. Les tardes que passem juntes són divertides i agradables.”

156

usuaris/es

Paqui, voluntària

Xarxa, finestra oberta a la creativitat

Programa de la Fundació Maria Auxiliadora que promou la igualtat de gènere i la inserció social i laboral de les dones en situació o risc d’exclusió social. S’afavoreix l’intercanvi de recursos entre les dones per tal que siguin protagonistes en la participació i decisió en tots els àmbits de la seva vida: social, laboral, econòmic i familiar. Es facilita la integració de les diverses cultures afavorint la interculturalitat i la riquesa que ofereix la diversitat.

03

En xarxa, creadores de teixit social

Es realitzen tallers i activitats diverses i es participa i es treballa en xarxa a nivell local i comarcal.

371

Proyecto Maín Mujer Asociación Mancala - Zaragoza

“Aprenc moltes coses, estic molt contenta, he fet amigues i hi ha un ambient familiar que fa que m’hi senti molt a gust.” Mercedes, usuària

Projecte dirigit a la formació i inserció social i laboral de la dona. Ofereix atenció, acollida, assessorament, seguiment i espais de trobada. Es realitzen activitats lúdiques i culturals per al gaudi de la convivència i les relacions interpersonals. L’oferta formativa es divideix en tallers diversificats, educació permanent d’adults i altres activitats culturals i festives.

usuaris/es, dels quals 74 són d’Español para inmigrantes Tallers enfocats a millorar l’economia domèstica i l’accés a una feina Recurs d’acollida, orientació, coordinació i seguiment

15


Programa Maín Asociación Laura Vicuña - Torrent

“Maín, casa, punt de trobada on les dones es formen laborlament en un ambient familiar, senzill i d’alegre convivència.”

246

usuaris/es

Mª Ángeles, voluntària

21

Programa de trobada i socialització dirigit a joves i dones que té com a objectiu desenvolupar les seves capacitats tant socials com professionals. Les activitats que s’ofereixen són classes d’alfabetització, tallers diversificats (tall i confecció, brodats, taller solidari, manualitats, etc.) i sortides culturals.

CENMA, Centro María Auxiliadora Pamplona

77

dones en grups d’alfabetització

74

usuaris/es “La vida és un repte: viu-la, sent, estima, riu, plora, juga, guanya, perd, entrebanca’t, però sempre aixeca’t i segueix.”

Associació que té com a finalitat la promoció de la dona en els diferents àmbits de la societat actual a través d’activitats culturals i artístiques. També té com a objectiu potenciar l’esperit crític, la iniciativa i la creativitat de la dona amb la finalitat de transformar les realitats personals, familiars i socials que l’envolten. Tallers que es realitzen: dibuix i pintura, costura, manualitats i pintura sobre roba, brodats i calats, convivències, trobades formatives i festes.

16

voluntàries

6

talleristes

10

voluntaris/es


Alça’t Fundació Maria Auxiliadora València

“Poder compartir el meu temps, el que sóc i el que sé m’omple d’alegria i satisfacció perquè em trobo amb persones amb moltes ganes d’aprendre i d’elles rebo agraïments, amabilitat i força per seguir dedicant-hi el meu temps.”

28

usuaris/es

Agri, voluntària

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora. El curs bàsic d’iniciació a la costura (a mà i a màquina) està dirigit a totes aquelles persones (immigrants i autòctones) que volen fer més sostenible l’economia domèstica fent els seus arranjaments.

Voluntàries molt implicades al projecte

Projecte multicultural

Al taller es cuida l’ambient, les relacions personals, la posada en comú del saber i la riquesa que té cadascú. I es continua perquè sempre hi ha alguna cosa per aprendre i per compartir.

Empodera-T Col·lectiu de Cultura Popular Associació Col·lectiu de Cultura Popular- St. Vicenç dels Horts

“Em serveix per tenir coneixements de cuina, per poder treballar i tenir contacte amb altres dones i aprendre coses d’altres cultures.” Carmen, usuària

Projecte d’inserció sociolaboral de dones de 16 a 55 anys en situació de vulnerabilitat. Mitjançant la intervenció socioeducativa i laboral es fomenta la inclusió a través de l’acompanyament personal, la formació i la inserció sociolaboral. Es tracta de crear un espai d’empoderament on les dones adquireixin les habilitats sociolaborals necessàries per recuperar confiança en si mateixes i el nivell competencial necessari per ajustar-se a les exigències del mercat actual de treball. El projecte està plantejat en 3 fases: acollida, formació i inserció sociolaboral.

30

usuaris/es

Treballem l’ocupabilitat des del model de competències

Seguiment individualitzat per respondre a les necessitats de cada usuària

Projecte coordinat a nivell nacional per la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes (CEPSS). 17


03

Suport a la immigració

Pam a pam: paraula i mans Terrassa

“He conegut la cultura d’aquesta terra, a moltes persones i les seves històries de vida. Els voluntaris i voluntàries ens acullen, ens escolten i ens acompanyen.”

236

usuaris/es

Hayate, usuària

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora d’immersió lingüística i cultural que vol promoure la inclusió social, laboral i les relacions d’igualtat entre els diferents col·lectius al barri de la Maurina de Terrassa. Té com a principal objectiu potenciar la integració, en el teixit social, de persones provinents d’altres països i cultures, col·laborant en la construcció d’una ciutat oberta i plural.

Projecte intercultural

El 95% dels usuaris/es són d’origen magrebí

Es realitzen classes d’alfabetització i aprenentatge de llengua castellana i catalana, tallers prelaborals de confecció industrial, taller solidari, classes teòriques de carnet de conduir i activitats lúdiques i culturals.

El viver Fundació Maria Auxiliadora Terrassa

“El viver s’ha convertit per a totes en la nostra segona casa. El meu somni és poder fer el mateix al meu país per ajudar a altres dones.” Rehana, usuària

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora que ofereix una sèrie de recursos que tenen com a objectiu impulsar l’atenció integral, personal i social de les persones immigrants, en especial de les que es troben en una situació de més vulnerabilitat, dones i nens. També té com a objectiu fomentar la convivència i la interculturalitat al barri. S’ofereixen serveis d’acollida, mediació, assessorament jurídic i orientació laboral i formativa. També es fan tallers d’habilitats en confecció industrial, atenció al públic i alfabetització informàtica. Així com una extensa xarxa d’intercanvi de català, anglès, ganxet i cuina.

18

218

usuaris/es, dels quals 52 són de reforç escolar i educatiu

Treball integral amb les famílies Treball en xarxa amb Serveis Socials i les entitats del barri


Español para inmigrantes Proyecto Maín Mujer Asociación Mancala - Zaragoza

“Mancala m’ha acollit com una família. Des d’un principi m’he sentit part de l’eixam d’aquesta associació que destil·la mel. Aquí m’han donat una clau per obrir més portes al futur.”

74

usuaris/es Ens enriquim convivint amb altres cultures

Najat, usuària

Espanyol per a immigrants és un programa d’immersió lingüística i cultural que té per objectiu ensenyar l’idioma i la cultura locals a persones de diverses procedències i així promoure la seva integració. Vetlla de forma especial per la integració socioafectiva de les persones participants i es potencia la relació grupal a través d’activitats lúdiques i culturals.

Millorem la nostra comunicació amb vídeos, música, poesies…

Recursos residencials i emancipació

CRAE Llar Les Vinyes Cerdanyola del Vallès

“El més important és veure la capacitat de superació i de tirar endavant de tots els nens/es i educadors/es de la Llar, sense perdre l’alegria, l’empeny i les ganes de créixer. Escoltar, acompanyant des del cor i amb una mirada senzilla i oberta.”

S’han atès

41

usuaris/es

Jordi, director

Des de

És un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). És a dir, una llar on viuen 40 menors d’entre 3 i 18 anys. Tots els menors van derivats per ordre de la Generalitat després de l’estudi de la seva situació per part dels Serveis Socials. La Llar intenta ser una casa i dóna acollida a tots els nens i nenes que pel moment no poden estar amb la seva família. Se’ls acompanya i se’ls dóna suport en el dia a dia, en el seu creixement vital: emocional, físic, psíquic...

1983

acollint i compartint la vida amb els nens/es Nou projecte de participació

EPIC’s

(Equip de Participació i Col·laboració)

19


COOPERACIÓ La promoció de la justícia, la progressiva alliberació de l’empobriment i la lluita per l’exclusió social han de determinar totes les nostres accions de cooperació. No hem d’abandonar el nostre compromís de compartir amb els empobrits i exclosos al Nord i al Sud del món, sinó renovar un interès constant per eradicar progressivament aquest sofriment. “La presència al món de patiment causat per injustícies és l’arrel de la permanència en el compromís social, de la radicalització política i de la militància en organitzacions concretes. Aquesta permanència del sofriment ha d’amarar tota l’acció social, econòmica i política de les organitzacions. En aquesta línia específica i identitària del cristianisme, el compromís social i polític és expressió d’amor i felicitat, la felicitat que neix de la donació.” (Rafael Díaz Salazar. Revista Crítica, 986). 20

La família, els centres escolars, els centres de promoció humana, d’inserció social i laboral i els mitjans de comunicació social són àmbits per a la reproducció d’un model de societat i constitueixen els llocs potencials de socialització ètico-política i d’intervenció social; allà és on es difonen valors i s’inculquen aspiracions vitals. Des de la família, les AMPA i els moviments de renovació pedagògica es poden difondre valors solidaris i estimular l’associacionisme infantil i juvenil. L’orientació dels mitjans de comunicació social és absolutament decisiva a l’hora d’impulsar una cultura de la solidaritat. L’impuls de la cultura popular crítica és molt important per difondre i potenciar els valors solidaris propis de la cultura samaritana. Constitueix una forma concreta d’afavorir la preeminència dels últims, posant a la seva disposició els instruments per adquirir una consciència crítica i un protagonisme social.


L’any 2014: USUARIS Els beneficiaris dels projectes de cooperació que vehicula la Fundació Maria Auxiliadora són nens, nenes, adolescents, joves, dones i famílies.

COM HO FINANCEM? Gràcies a la vostra col·laboració, hem recaptat un total de 36.313,40 € destinats als projectes de cooperació d’aquest any. També hem comptat amb l’ajuda concedida per part de l’Ajuntament de Figueres: 13.436,69 €.

ON ESTEM?

A la Fundació, el compromís per la SOLIDARITAT és molt significatiu enmig de la crisi general que vivim. Es manifesta a tavés de: les diverses experiències de voluntariat juvenil aquí i en països del Sud, la participació en els projectes solidaris realitzats a totes les plataformes educatives, a les AMPA, en els diversos tallers solidaris promoguts per exalumnes, dones... que segueixen creient que un altre món millor és possible.

¿A QUÈ HO DESTINEM? Salut

Promoció de la dona

25%

29%

46%

Educació i acollida

21


04

Treballem en xarxa amb

Voluntariat Internacional per al Desenvolupament, l’Educació i la Solidaritat ONG promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). Es troba en 12 països d’Europa, 12 a Amèrica i uns altres 5 a Àsia. Aquesta ONG té estatut consultiu a l’ONU i està associada al DPI (Departament of Public Information) i a altres xarxes internacionals. Agrupa voluntaris i voluntàries amb sensibilitat social i opció de servei amb estil salesià. Treballa en equip i en xarxa amb altres grups per a un desenvolupament integral humà de la població més empobrida dels països menys desenvolupats i afavoreix l’intercanvi cultural i la convivència entre persones de diferents països i cultures. Divulga les experiències dels voluntaris per fomentar la solidaritat com a forma de vida, la consciència social i la denúncia. Forma i promou el voluntariat. Organitza i realitza accions prioritàriament educatives, de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat mitjançant camps de treball, programes i projectes. I dóna suport a les necessitats bàsiques de nens/es i joves: allotjament, menjar i educació mitjançant apadrinaments.

Voluntariat Solidari ONGD fundada l’any 1992 vinculada a la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra; Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors. La seva missió és promoure la transformació i la mobilització cap a la justícia social i la igualtat NordSud, especialment en els joves, i donar suport material i humà en projectes educatius en poblacions i nacions empobrides.

22


Gràcies per la col·laboració

04

Projecte “Pan entre costuras” República Democràtica del Congo

Situació local: Katanga (R.D. del Congo). Districte: Haut de Katanga (Alt Katanga). Villa de Lubumbashi. Barri: Ruashi. Sector d’intervenció: promoció de la dona. Beneficiaris: 110 persones, la majoria dones, nenes i nens.

Descripció: el projecte se centra en l’empoderament de les dones de Ruashi a través de la promoció del dret de les dones a una feina digna. Per això, es planteja millorar la productivitat i la producció del taller d’inserció sociolaboral de costura, promogut per les salesianes i un grup d’exalumnes. Mitjançant l’adquisició d’equipament tèxtil es podrà atendre les comandes actuals de feina, amb la qualitat necessària, i augmentar els encàrrecs per poder contractar més estudiants i millorar la seva inserció al món laboral, tasca difícil per a una jove que pertany a una barriada marginal d’una gran ciutat.

Projecte “Tu vida vale como la mía” República Democràtica del Congo

Situació local: Katanga (R.D. del Congo). Districte: Haut de Katanga (Alt Katanga). Sector: Mokambo. Sector d’intervenció: sanitat (infància i dones de les zones rurals). Beneficiaris: 12.297 persones, la majoria nens, nenes i dones joves.

Descripció: quan les salesianes van arribar a Mokambo, l’any 1975, van començar a treballar en l’àrea de salut, sobretot maternoinfantil, perquè no hi havia una maternitat o dispensari que pogués satisfer les necessitats bàsiques sanitàries de la població. A dia d’avui, funciona un dispensari, una maternitat i un centre nutricional (Centre de Salut i maternitat Marie Auxiliatrice) que, amb el pas del temps, l’augment de la població i les malalties tractades, necessita millorar el seu equipament sanitari per poder seguir salvant vides, ja que l’actual ha quedat obsolet i és escàs (per exemple, només tenen una sola incubadora, l’única en 50 km).

Durant el curs 2013-2014, s’han aconseguit 21.786 €, que s’han destinat majoritàriament al projecte sanitari, per ser el més urgent.

23


Projecte Duékoué Costa d’Ivori

Aportació de la Fundació Maria Auxiliadora:

14.527,40 € Situació local: Duékoué, Costa d’Ivori. Sector d’intervenció: educació. Beneficiaris: 1.200 nens/es. Cost total del projecte: 37.811,07 €. Descripció: amb l’objectiu d’afavorir la convivència i el respecte entre totes les ètnies i grups que conviuen a Duékoué, després d’haver viscut un conflicte armat durant els últims anys, es va impulsar el projecte “Retrobar la pau a través del joc”.

24

El projecte volia transformar el pati que durant la guerra va acollir centenars de refugiats en un punt de trobada, de joc, de convivència i respecte, especialment entre la població més vulnerable i que més ha patit la guerra: els nens i les nenes. El parc ja és una realitat i està obert a tota la població infantil de Duékoué sense distincions de religió ni ètnia. Els destinataris valoren i agraeixen molt l’esforç que s’ha fet per tenir aquesta instal·lació al servei de la població de Duékoué.


Equipament per a l’ISAMM República Democràtica del Congo

Descripció: és un projecte educatiu que neix amb l’objectiu de millorar qualitativament i quantitativament la formació i capacitació professional de joves, especialment dones, en situació d’especial vulnerabilitat. L’ISAMM, Institut Superior d’Arts i Oficis, és un institut de nivell universitari per a la preparació i formació en diversos arts i oficis, un centre on la població jove i adulta tenen accés a una sèrie de tallers formatius que els faciliten el posterior accés al món laboral. Aquest projecte ofereix als nens/es i joves, especialment dones, l’oportunitat d’accedir a una educació tècnica superior i somiar amb un futur millor. Beneficiaris: per al curs 2014-2015 la previsió és arribar a 250 estudiants, degut a la gran demanda de formació professional a la zona.

Ajuda concedida per l’Ajuntament de Figueres: 13.436,69 €

Amb l’ajuda concedida per l’Ajuntament de Figueres, aquest 2014 hem pogut equipar amb material educatiu, maquinària, equipament i mobiliari el Taller de patronatge i costura, concretament: • 170 cadires i taules. • Llibres d’especialitat. • Màquines de costura i patronatge. • Planxes, tisores, mirall i altres materials especialitzats de costura. Així, hem pogut seguir promovent el dret a l’educació i un futur accés a una feina i salari dignes, millorant les condicions de vida dels alumnes i de les seves famílies, que moltes vegades depenen de la seva subsistència. Creiem que ajudar una dona en el seu desenvolupament integral a l’Àfrica és contribuir al desenvolupament integral de la família i de la societat. I que crear projectes basats tant en la formació com en l’ocupació crea estructures sostenibles econòmica i financerament i ajuda a l’autosuficiència, especialment de les dones en una situació extremadament vulnerable.

25


04

Suport a nous projectes

Aquest nou curs escolar 2014-2015, la Fundació Maria Auxiliadora, juntament amb VIDES i en col·laboració amb la Fundació Pro Educació Laura Vicuña (Funelavi), fundació de les Filles de Maria Auxiliadora a El Salvador, volem donar suport a dos nous projectes a fer a El Salvador amb la campanya:

Cada gota costa, cada gest compta

Projecte “Perquè l’aigua és vida” El Salvador

Dret a l’aigua potable de la població que viu en barriades pobres, El Salvador Descripció: al municipi de Mejicanos, municipi a 6 kilòmetres de la capital del país, Sant Salvador, hi ha encara comunitats (barriades) urbanes marginals amb aparença de zona rural on la població no té accés a serveis bàsics com: aigua potable, sanejaments adequats, gestió de residus, energia elèctrica i carrers asfaltats, indispensables per a una habitabilitat adequada i sense riscos per a la salut. Aquesta és la realitat que es viu al barri El Amate 1, on 100 famílies, cadascuna formada per una mitjana de 5 nens/es i 2 adults (no sempre pare i mare), viuen en condicions precàries tenint un alt risc de contraure malalties associades a ambients insalubres. El projecte pretén oferir a cada família un barril de capacitat de 750 litres (amb tapa amb bon segellament i de plàstic homologat), més el material per a netejar-lo perquè les famílies tinguin la possibilitat d’emmagatzemar més quantitat d’aigua de pluja. En total es necessita aconseguir 100 barrils amb el seu raspall de neteja. Beneficiaris: 700 persones, més de la meitat són dones.

26


Projecte “Vull créixer, vull aprendre” El Salvador

Dret de la infància i les dones a una vida lliure de violència, El Salvador Descripció: davant l’elevat índex de violència que hi ha a El Salvador, es presenta com una mesura urgent prevenir la violència i promoure en les víctimes la capacitat de sortir del cercle de violència on viuen, en la majoria de casos pel fet ser de dones. Per fer-ho, es vol crear una escola de prevenció de la violència, especialment de gènere. Es necessita contractar personal tècnic i adquirir equipament per impartir la formació en 3 municipis, així com establir el disseny i la implementació d’una estratègia integral d’Informació, Educació i Comunicació per a la prevenció de la violència, especialment de gènere, per activar un programa de formació contínua a El Salvador. Participaran a l’escola de prevenció de la violència: nenes i nens que van al Programa pro infància “Vull créixer, vull aprendre”, impulsat per Funelavi a El Salvador, així com els seus pares i mares. També les joves i dones que van tots els diumenges als tallers formatius i d’emprenedoria (promoció de la dona) que les Filles de Maria Auxiliadora tenen en funcionament al Centre Maria Auxiliadora de Sant Salvador, al Centre Santa Inés del municipi de Santa Tecla i a l’Obra Social de Chalchuapa. Beneficiaris: 740 persones (80 nenes i nens i 660 adults, la majoria dones).

Cost total de les 2 accions a realitzar a El Salvador:

35.531 €

Per tal que tinguin accés a l’aigua i visquin lliures de violència:

1.440

persones 27


PROJECTES DE QUALITAT EDUCATIVA Entre les finalitats de la Fundació hi ha la d’oferir una formació integral de qualitat a nens/es, adolescents i joves a les escoles promogudes per les comunitats educatives salesianes. Per això, donem suport amb tots els recursos disponibles per poder oferir als destinataris i destinatàries d’aquests centres un nivell tecnològic, metodològic i formatiu suficient i així aconseguir una qualitat educativa que ens acosti a l’excel·lència.

28 28

En aquests moments en què la innovació educativa a l’escola és una necessitat, perquè permet ajudar als nostres destinataris a ser protagonistes del seu propi aprenentatge, des de la Fundació Maria Auxiliadora dotem de materials, formació, etc. les nostres escoles per aconseguir aquest objectiu: contribuir en una educació salesiana de qualitat.


L’any 2014: USUARIS Les nostres escoles han atès un total de 4.132 alumnes.

RECURSOS HUMANS Les escoles promogudes per les comunitats educatives salesianes han comptat amb la tasca de 368 professionals.

ON ESTEM?

SALESIANES SEPÚLVEDA Col·legi Maria Auxiliadora (Barcelona) SALESIANES SARRIÀ Col·legi Santa Dorotea (Barcelona) SALESIANAS ALICANTE Colegio María Auxiliadora (Alicante)

¿A QUÈ HO DESTINEM?

SALESIANAS TORRENT Colegio María Auxiliadora (Torrent) SALESIANES SUECA Col·legi Maria Auxiliadora (Sueca) SALESIANAS VALENCIA Colegio María Auxiliadora (Valencia) SALESIANAS ZARAGOZA Colegio María Auxiliadora (Zaragoza)

Digitalització de les aules

18%

Obres i reformes: edificis i instal·lacions

8% 63% 11%

Activitats culturals i esportives Mobiliari d’aules i equipament

29


05

30


L’alegria de créixer junts,

nou eslògan de les nostres escoles L’alegria de créixer junts, l’eslògan corporatiu de les nostres escoles. Des dels nostres orígens és una de les característiques que distingeixen cadascuna de les nostres plataformes educatives. Apropa, facilita i uneix les relacions entre nosaltres. Tota la comunitat educativa es contagia d’un llenguatge que expressa el sentiment de felicitat d’un/a mateix/a i amb els altres. És la senyal de qui se sent estimat i correspon de la mateixa manera. Convençuts/des que “l’educació és cosa del cor”.

Representada amb la imatge d’un camí de figures i colors diferents, mostra la diversitat de tots els que formem la comunitat educativa. La presència de l’educador acompanyant i donant protagonisme a cada nen/a, adolescent i jove en l’acció educativa que vol ser salesiana, per tant, inclusiva i de qualitat. Procés que requereix temps, cura, esforç i molta confiança per part de tots/es.

31


DIGITALITZACIÓ DE LES AULES Apostem per la formació i actualització en les TIC per afrontar els reptes que la societat del segle XXI ens presenta en aquest camp.

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES Entenem que l’educació traspassa les fronteres de les aules, va més enllà de les hores lectives i per això, s’organitzen aquest tipus d’activitats.

32


MOBILIARI D’AULES I EQUIPAMENT Volem que les escoles siguin verdaderes cases d’acollida per a tots/es els nens/es, adolescents i joves i per això vetllem perquè comptin amb els espais i recursos necessaris per desenvolupar totes les activitats que s’hi duen a terme.

OBRES I REFORMES: EDIFICIS I INSTAL·LACIONS Apostem per escoles més ecològiques, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i potenciem l’adequació de les instal·lacions per a una millor eficiència energètica.

33


FORMACIÓ “...Malgrat que no podem endevinar què serà el món, podem imaginar-nos què volem que sigui. El dret de somiar no figura entre els trenta drets humans que les Nacions Unides van proclamar a finals de l’any 1948. Però si no fos per aquest, i per les aigües que dóna de beure, els altres drets es moririen de set.”(Eduardo Galeano). La Fundació, un any més, ha intentat respondre a les necessitats de formació detectades, a nivell local des de la realitat dels nostres projectes en

34 34

els diversos contextos, fomentant l’aprenentatge en nous camps culturals i en l’intercanvi d’experiències. La formació és un procés en què la creativitat, la cooperació, l’emotivitat i totes les característiques humanes i contextuals estan en joc.


CURSOS REALITZATS

L’any 2014: USUARIS Aquest any han participat un total de 494 persones, entre educadors/es, professors/ es, voluntaris/es i equips tècnics, a les accions formatives que s’han organitzat.

RECURSOS HUMANS Des de la Fundació Maria Auxiliadora sempre busquem els millors professionals i experts per a cada formació.

- El GPS salesià, un camí cap a la interioritat. - Educar enmig de les xarxes socials. - Pràctiques correctes i de comportament en el treball amb menors. - Anglès: nivell A2, nivell B2, nivell bàsic, speaking, nivell avançat. - La gestió de les emocions. - Introducció a la Pedagogia Sistèmica II. - Formació d’equips directius. - Desenvolupament de les competències bàsiques II. - Les claus familiars. Supervisió de casos I. - Introducció a la mediació intercultural. - Formació d’educadors/es de nova incorporació. - Iniciació a l’edició de vídeo. - L’aprenentatge cooperatiu. - Assessorament: el treball d’escriptura a Cicle Mitjà i Cicle Superior d’educació primària II. - Gestió administrativa-comptable de plataformes educatives. - La supervisió de l’equip a un CRAE. - La supervisió de casos a un CRAE. - Administració i gestió de les plataformes educatives. - Introducció al Projecte Binding I. - Projectes interdisciplinaris. - Els processos clau de la gestió econòmica. - Mètodes per a la pastoral a les nostres plataformes educatives. - Gestió del canvi amb Office365. - La relació família-escola des de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica. - Curs de robòtica.

EN COL·LABORACIÓ AMB LA

- Projectes d’emancipació a les plataformes socials salesianes: experiències, eines i criteris de treball amb joves. - La dimensió afectivo-sexual als projectes socials amb menors. - Prendre les regnes. Programa de prevenció en drogodependents.

35


07

Treball en xarxa LA LLAVOR

ASOCIACIÓN PERIFERIA

En el seu cinquè any de vida, el Projecte “La Llavor” ja té la mida d’un arbre frondós que ha ofert una llar a 22 persones que han vingut d’a prop o de lluny, però totes elles amb el desig de trobar i construir una “nova família”, un lloc per reposar les forces cansades pel camí, per sentir-se respectats i estimats, i per reproduir amb els que acaben d’arribar l’acollida i l’hospitalitat.

Des de la seva constitució l’any 1991, l’Asociación Periferia ha tingut com a missió la prevenció de situacions de risc d’exclusió social, a través de l’educació i la inserció social efectiva de menors i joves desafavorits social, cultural i econòmicament, segons el Sistema Preventiu de Don Bosco i la Proposta educativa salesiana.

Abans d’acabar el 2014, vam poder acompanyar dos projectes de retorn i reunificació de les famílies de l’Orlando i la Marina. Que tant a Ibagué (Colòmbia) com a Sta. Cruz de la Sierra (Bolívia) pugueu concretar els vostres somnis.

La seva història com a associació sempre ha estat vinculada a les salesianes i ha mantingut -durant aquests 12 últims anys- el treball en xarxa amb la Fundació Maria Auxiliadora.

Any de col·laboració, de convivència i enriquiment per la diversitat de cultures d’origen, de resolució contínua de dificultats, d’un sortir generós dels problemes propis per sumar les pròpies forces en la solució de les necessitats dels altres.

Per dur a terme aquesta missió, impulsa i gestiona recursos i programes de suport convivencial i educatiu; programes d’inserció sociolaboral i programes de suport a les famílies.

Hem atès a més de 200 persones que van tenir algun familiar ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron, i a centenars de persones que han utilitzat la casa per a reunions, jornades i festes. En síntesi: un projecte preciós portat conjuntament entre la Fundació Ared i les Filles de Maria Auxiliadora que ens mostra, cada dia, la capacitat de superació que té la nostra humanitat i ens recorda que: “Les persones excloses no estan destruïdes, només els fa falta un context que les habiliti”.

Menors atesos durant el 2014: • 177 menors espanyols. • 53 menors estrangers de 18 nacionalitats. Recursos humans: • Professionals contractats: 20 (educadors, talleristes, personal d’administració i de serveis generals). • Personal voluntari: 22. • Alumnes en pràctiques: 33. • Treballadors en benefici de la comunitat: 8.

36


08

Informe econòmic Compte d’explotació

Balanç de situació ACTIU

DEURE

A) ACTIU NO CORRENT

A) DESPESES 2.- Aprovisionaments B. Consum mat. prim. i altres consum. 12.729,06 C. Altres despeses externes 26.189,13 Total aprovisionaments 38.918,19

I. Immobilitzat intangible

3.666,76

III. Immobilitzat material

19.675,05

IV. Inversions immobiliàries

3.094,15

VI. Inversions financeres a Ll/T

29.999,17

B) ACTIU CORRENT 95.523,84

3.- Despeses de personal A. Sous, salaris i assimilats B. Càrregues socials Total despeses de personal

121.717,73 38.402,38 160.120,11

4.- Dotacions per a amort. immobilitzat

19.148,06

6.- Altres despeses d’explotació A. Serveis exteriors B. Tributs C. Aportacions a projectes Total altres despeses d’explotació

53.751,51 367,90 869.024,14 923.143,55

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar IX. Efectiu i altres actius liq. equivalents TOTAL ACTIU ( A+B )

33.648,65 61.875,19 151.958,97

PATRIMONI NET I PASSIU

HAVER

B) INGRESSOS 1.- Import net de la xifra de negocis A. Vendes B. Prestació de serveis Total import net de la xifra de negocis

560,00 31.580,43 32.140,43

4.- Altres ingressos d’explotació A. Ingr. acces. i de gest. corrent B. Subvencions i aportacions Total altres ingressos d’explotació

3.395,89 1.106.703,56 1.110.099,45

7.- Altres interessos i ingressos assimilats C. Altres interessos Total altres interessos i ingressos assimilats

719,92 719,92

A) PATRIMONI NET 89.074,98 A-1) Fons propis

89.074,98

I. Dotació fundacional

44.420,44

1. Dotació fundacional

44.420,44

III. Excedents exerc. anteriors

43.155,69

IV. Excedent de l’exercici

1.498,85

1. Compte pèrd. i guanys (129) C) PASSIU CORRENT

814,80

3. Altres deutes a C/T

814,80

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar

65.075,19

1. Proveïdors

III. BENEFICIS D’ACTIVITATS ORDINÀRIES IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 13.- Despeses extraordinàries

4.626,66

2. Altres creditors

60.448,53

VII. Periodificacions a C/T

-3.006,00

151.958,97

0,01

I. BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS

1.498,85 117.163,74

III. Deutes a C/T

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C )

8.- Diferències positives de canvi

56.435,13

909,97

719,93 1.629,90 131,05 131,05

V. BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS

1.498,85

VI. RESULTATS DE L’EXERCICI (BENEFICIS)

1.498,85

37


09

Gràcies! Volem agrair a totes les entitats, públiques i privades, i a totes aquelles persones que col·laboren de diverses maneres amb nosaltres. Gràcies per seguir creient en nosaltres com a Fundació Maria Auxiliadora que obre portes de futur a moltes persones a través dels nostres projectes. Gràcies per ajudar-nos a fer un món més just i solidari!

ENTITAT PROMOTORA

FILLES DE MARIA AUXILIADORA INSPECTORIA MARE DE DÉU DEL PILAR

ENTITATS PÚBLIQUES

ENTITATS PRIVADES

SOCIS/ES, AMICS/GUES I VOLUNTARIS/ES SOM MEMBRES DE: Entitats Socials d’Església

38


Passeig Sant Joan Bosco, 24. 08017 Barcelona. CIF: G61672382. Telèfon: 93 206 50 00. Fax: 93 205 58 17. E-mail: fdma@salesianas.net Pàgina web: www.fundacionma.salesianas.net Número de compte: 2100 0759 97 0200122965 (“La Caixa”)

COM POTS COL·LABORAR AMB NOSALTRES? Amb finançament a projectes concrets. Amb l’oferta de llocs de treball. Amb convenis de pràctiques a empreses. Amb l’aportació de productes. Amb suport econòmic. Fent-te soci/a sumant forces per ampliar la base social. Fent-te voluntari/a. Amb col·laboracions puntuals.

39


Passeig Sant Joan Bosco, 24 08017 Barcelona Telèfon: 93 206 50 00 Fax: 93 205 58 17 fdma@salesianas.net

www.fundacionma.salesianas.net