MEMÒRIA 2011 - FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – català

Page 1

solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia corresponsabilitat tolerància generositat perseverança fortalesa llibertat diàleg superació creativitat veracitat solidaritat pau amor amistat interioritat memoria - cat_ok.indd 1 fe fraternitat esperança il·lusió austeritat esforç alegria justícia educació respecte companyonia 09/07/2012 10:56:22 co-

Memòria

2011


Índex Presentació 3 La Fundació Maria Auxiliadora 4 Línies d’actuació

5

Àmbit social Presentació i dades 6 Promoció de la qualitat de vida infantil 8 CTL Sin Mugas | Centro de Día Laura Vicuña | Projecte El Gua | Centro Amigos Inserció social i laboral de joves 10 Centro de Día Laura Vicuña | Centro Sociolaboral Actur | Col·lectiu de Cultura Popular Dona i igualtat d’oportunitats 12 Projecte Xarxa “La finestra” | Projecte Maín Mujer | Programa Maín | CENMA Suport a la immigració 14 Projecte Pam a pam: paraula i mans | Projecte Maín Mujer Recursos residencials i emancipació 15 CRAE Llar Les Vinyes Cooperació Presentació i dades 16 Treballem amb: VIDES i VOLS 18 Educació i acollida 19 “Les Cayes, compta amb tu” | Projecte Ouanaminthe | Projecte Croix-des-Bouquets Promoció de la dona 20 Projecte Cotonú Salut 21 Centre de Salut Kafubu | Emergència Banya d’Àfrica Projectes de qualitat educativa 22

© Fundació Maria Auxiliadora - 2012 -

memoria - cat_ok.indd 2

Formació

24

Treball en xarxa Informe econòmic

26 28

Col·laboracions

29

09/07/2012 10:56:22


Presentació Bones notícies

Però si llegeixes atentament aquesta memòria de la Fundació Maria Auxiliadora veuràs que està plena de BONES NOTÍCIES. I és que gràcies a la teva solidaritat, a la solidaritat de tantes persones identificades o anònimes ha estat possible tirar endavant projectes educatius que han estat BONA NOTÍCIA per a moltes persones.

Per Lourdes Ruiz de Gauna, presidenta

Sí, sí, no m’he equivocat; no se m’ha infiltrat d’un altre arxiu de l’ordinador una frase que no tocava. Vull dir-te que tenim BONES NOTÍCIES per comunicar i compartir. Per tot arreu ens assetgen amb retallades desmesurades, incomprensibles primes de risc, enginyeries financeres que ens sonen a ciència ficció, però que ens fan sentir el present i el futur amb certa desesperança.

Gràcies per la teva sensibilitat que és un gest de solidaritat, gràcies també per la teva col·laboració directa en els diferents projectes, per les teves aportacions econòmiques. És veritat, som una fundació que porta BONES NOTÍCIES i creiem amb fermesa en què aquesta és la manera d’anar construint un món on totes les persones puguin viure amb futur. És molt important que aquesta BONA NOTÍCIA es vagi transmetent i siguem més els que ens apuntem a fer-la realitat. Comptem amb tu.

3 memoria - cat_ok.indd 3

09/07/2012 10:56:23


La Fundació Maria Auxiliadora Qui som? Som una fundació privada, promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes), que té origen l’any 1998 i que sorgeix per donar resposta a les necessitats socioeducatives de nens/es, adolescents, joves i dones en situació de risc d’exclusió.

On actuem? A nivell estatal (a Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra i Aragó). A nivell internacional (principalment a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina).

Què fem? - Sensibilitzem al conjunt de la societat per a una major implicació davant la problemàtica social. - Impulsem projectes socials d’inclusió, promoció i inserció social i laboral. - Promovem la formació d’educadors/es, voluntaris/es i famílies. - Col·laborem en projectes de cooperació i desenvolupament. - Promovem programes i iniciatives de sensibilització i promoció del voluntariat. - Potenciem la qualitat educativa de les escoles i centres de temps lliure amb recursos materials i humans per tal que això sigui possible.

Com ho fem? Quin és el nostre estil? Creiem que l’educació és la clau per aconseguir la formació i la inserció social i laboral dels nens/es, joves i adults. Per això, dissenyem projectes socioeducatius i d’inserció social i laboral que busquen el desenvolupament integral de menors i joves en situació de risc d’exclusió social i la promoció i defensa dels drets humans. El nostre estil educatiu és el Sistema Preventiu Salesià.

Col·lectius en els quals intervenim - Nens i nenes. - Adolescents i joves. - Dones. - Immigrants. - Minories ètniques.

Àmbits d’actuació - Inserció social i laboral. - Cooperació internacional. - Educació. - Formació.

4 memoria - cat_ok.indd 4

09/07/2012 10:56:23


Línies d’actuació Des dels seus inicis, els àmbits d’actuació de la nostra fundació han estat: - La inserció sociolaboral a través de projectes socials d’inclusió amb persones en situació de risc d’exclusió social. - La cooperació internacional amb recursos humans, econòmics, educatius i sociosanitaris. - La qualitat educativa de les escoles i dels centres de temps lliure amb recursos materials i humans. - La formació d’educadors, educadores i voluntaris/es amb cursos i jornades formatives. L’evolució de la realitat social que anem detectant cada any ens planteja dinàmiques de canvi constant i de consolidació de les estructures. Degut a la velocitat amb què s’estan produint canvis crucials a la nostra societat, la Fundació té la necessitat i la voluntat d’incorporar línies d’acció, objectius de treball emmarcats a curt i mitjà termini que facin viable les respostes a les preguntes que ens arriben des de la societat. La Fundació ve desenvolupant, de manera específica, una acció socioeducativa amb nens i adolescents en situació de risc d’exclusió social i impulsa projectes específics d’inserció sociolaboral de joves i adults, centres residencials per a menors i projectes d’inclusió de persones procedents d’altres cultures.

En aquest moment històric, les plataformes i projectes socials es troben en un punt important de la seva evolució per diferents raons: • Han crescut en protagonisme en els territoris on estan presents. • Han creat vincles amb el teixit social i el treball en xarxa amb altres entitats i professionals. • S’han fet més complexes en relació als recursos humans i estructurals. • Necessiten un major acompanyament, orientació i assessorament per garantir la qualitat i la continuïtat en moments d’incertesa i crisi com els que estem vivint. • Estan en situació de recerca de camins nous per a una resposta a les necessitats que estan emergent entre la població més vulnerable de la nostra societat. Durant el 2011, s’han realitzat diverses trobades amb els responsables i equips directius de cada centre per establir criteris de creixement harmònic i sostenible; ponderar la dedicació econòmica que es fa des de la Inspectoria a través de la Fundació Maria Auxiliadora en l’àmbit social i ajudar en la reflexió sobre l’adaptació, reestructuració i/o canvis que la situació actual de crisi ens exigeix.

5 memoria - cat_ok.indd 5

09/07/2012 10:56:24


ÀMBIT SOCIAL L’opció pels nens/es, adolescents, joves i dones en situació de risc d’exclusió ha estat sempre present al cor i a la vida de la Família Salesiana des dels seus fundadors. Les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes) s’han sentit i se senten compromeses a oferir respostes a la situació actual de la nostra societat que ens desafia a buscar nous camins. La pobresa creix cada dia més, fins a presentar dimensions tràgiques que afecten moltes persones i comunitats, especialment els nens i nenes, joves i dones. En tots els nostres projectes prioritzem els drets i necessitats de les persones que participen en les diferents activitats accentuant l’ambient de família, diàleg i acollida i afavorint en tot moment el seu protagonisme en el seu desenvolupament i implicació personal i familiar.

6 memoria - cat_ok.indd 6

09/07/2012 10:56:28


La Fundació Maria Auxiliadora crea oportunitats de sostenibilitat i assessorament legal a les entitats i projectes socials: Asociación Mancala, Associació Col·lectiu de Cultura Popular, Associació Juvenil Centro Amigos i Asociación Laura Vicuña.

>>

>>

On estem?

>>

A què ho destinem?

Usuaris

Els projectes socials que realitzem compten amb 1.722 usuaris, de 42 països diferents, dels quals 1.201 són del gènere femení i 521 del masculí.

>>

Recursos humans

En el conjunt d’entitats i projectes socials comptem amb 74 contractats i 96 voluntaris.

>>

Com ho financem?

Fons propis

Fons privats

4%

Recursos residencials i emancipació

11%

85%

Fons públics

Dona i igualtat d’oportunitats Suport als immigrants

18%

43%

3% 1%

35%

Promoció de la qualitat de vida infantil

Inserció social i laboral de joves

7 memoria - cat_ok.indd 7

09/07/2012 10:56:29


Promoció de la qualitat de vida infantil >>

Centro de Tiempo Libre Sin Mugas [Asociación Mancala - Zaragoza]

És una plataforma d’integració socioeducativa en el temps lliure per a nens/es i adolescents entre 6 i 18 anys. Ofereix programes i activitats diversificades: - Diàries: esportives i socioculturals, ludoteca, tallers diversificats, reforç educatiu i seguiment individualitzat i familiar. - De cap de setmana: nits alternatives, sortides, excursions, convivències, trobades esportives... - D’estiu: campament urbà i colònies.

>>

Centro de Día Laura Vicuña [Asociación Laura Vicuña - Torrent]

A través del Mòdul de suport convivencial i socioeducatiu es presta una atenció especial diürna a menors de 12 a 17 anys que per la seva situació familiar, personal, social i/o educativa es troben en risc d’exclusió social i necessiten un reforç i un seguiment socioeducatiu individualitzat. Les activitats i accions que s’han programat han intentat prevenir factors d’exclusió social com: l’absentisme escolar, el fracàs escolar, excessiu temps lliure sense planificar, ús de substàncies tòxiques, relacions familiars conflictives, falta d’habilitats socials i inici d’activitats delictives.

8 memoria - cat_ok.indd 8

09/07/2012 10:56:32


>>

Projecte El Gua [València]

El Gua és un projecte de la Fundació Maria Auxiliadora de reforç escolar i educatiu per a adolescents que pretén oferir un espai on poder treballar les mancances escolars i personals mitjançant itineraris individualitzats, treballant en xarxa amb l’escola i la família per garantir que puguin seguir un procés escolar adaptat al ritme establert als diferents centres escolars.

>>

Centro Amigos [Associació Juvenil Centro Amigos Sant Vicenç dels Horts]

És una associació juvenil que intervé en el temps lliure de nens/es, adolescents i joves, que prioritza l’atenció a aquells casos que es troben amb unes determinades circumstàncies d’existència de factors de risc social. Com a institució educativa pretén realitzar un procés educatiu humanitzador a través de diferents projectes: Centre obert| Centre diari | Casal d’estiu i colònies | Banc dels aliments

9 memoria - cat_ok.indd 9

09/07/2012 10:56:35


Inserció social i laboral de joves >>

Centro de Día Laura Vicuña [Asociación Laura Vicuña - Torrent]

A través del Mòdul d’inserció sociolaboral es presta una atenció especial diürna a adolescents i joves de 16 a 21 anys que necessiten un seguiment social, educatiu, vocacional i laboral individualitzat per aconseguir una inserció laboral satisfactòria o la reinserció en el sistema educatiu. Això es duu a terme amb els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). S’han ofert 5 especialitats formatives.

>>

Centro Sociolaboral Actur [Asociación Mancala - Zaragoza]

És un recurs socioeducatiu i formatiu per a joves. S’ofereixen programes de formació i d’inserció laboral: - Escolarització Externa (14-15 anys): recurs educatiu extern vinculat als IES. - Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) (16-20 anys). - Programa de seguiment i inserció: dirigit principalment a exalumnes que estan aturats i volen modificar la seva situació laboral i/o formativa.

10 memoria - cat_ok.indd 10

09/07/2012 10:56:37


>>

Col·lectiu de Cultura Popular [Associació Col·lectiu de Cultura Popular - Sant Vicenç dels Horts]

El Col·lectiu de Cultura Popular és una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de formar, informar i donar suport, especialment, als adolescents i joves en situacions de major vulnerabilitat. Els projectes que es duen a termen són: - UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) Recurs educatiu extern vinculat als IES. - DIL (Dispositiu d’Inserció Laboral) Recurs d’orientació, formació i inserció laboral. - MOP (Mòduls d’Orientació Prelaboral) Formació prelaboral per a alumnes de 3r d’ESO derivats dels IES del municipi. - NO T’@TURIS (en col·laboració amb el Centro Amigos) Programa de prevenció, suport i orientació per a adolescents i joves en l’àmbit sociolaboral.

11 memoria - cat_ok.indd 11

09/07/2012 10:56:41


Dona i igualtat d’oportunitats >>

Projecte Xarxa “La finestra” [Sant Vicenç dels Horts]

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora que promou la igualtat de gènere i la inserció social i laboral de les dones en situació o risc d’exclusió social. S’afavoreix l’intercanvi de recursos entre les dones perquè siguin protagonistes en la participació i decisió en tots els àmbits de la seva vida: social, laboral, econòmic i familiar. Es realitzen tallers i activitats diverses i es participa i es treballa en xarxa a nivell local i comarcal.

>>

Projecte Maín Mujer [Asociación Mancala- Zaragoza]

Projecte dirigit a la formació i inserció social i laboral de la dona. Ofereix atenció, acollida, assessorament, seguiment i espais de trobada. Es realitzen activitats lúdiques i culturals per al gaudi de la convivència i les relacions interpersonals. L’oferta formativa es divideix en tallers diversificats, educació permanent d’adults i altres activitats culturals i festives.

12 memoria - cat_ok.indd 12

09/07/2012 10:56:44


>>

Programa Maín [Asociación Laura Vicuña - Torrent]

Programa de trobada i socialització adreçat a joves i dones que té com a objectiu desenvolupar les seves capacitats tant socials com professionals. Les activitats que s’ofereixen són classes d’alfabetització, tallers diversificats (tall i confecció, brodats, taller solidari, manualitats, etc.) i sortides culturals.

Asociación de Mujeres María Auxiliadora “CENMA” [Pamplona] >>

Associació que té com a finalitat la promoció de la dona en els diferents àmbits de la societat actual a través d’activitats culturals i artístiques. També té com a objectiu potenciar l’esperit crític, la iniciativa i la creativitat de la dona amb la finalitat de transformar les realitats personals, familiars i socials que l’envolten.

13 memoria - cat_ok.indd 13

09/07/2012 10:56:48


Suport a la immigració >>

Projecte Pam a pam: paraula i mans [Terrassa]

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora d’immersió lingüística i cultural que vol promoure la inclusió social, laboral i les relacions d’igualtat entre els diferents col·lectius al barri de la Maurina de Terrassa. Té com a principal objectiu potenciar la integració, en el teixit social, de persones que són d’altres països i cultures, col·laborant en la construcció d’una ciutat oberta i plural. Es realitzen classes d’alfabetització i aprenentatge de llengua catalana i castellana, tallers prelaborals de confecció industrial, taller solidari, classes teòriques de carnet de conduir i activitats lúdiques i culturals.

>>

Projecte Maín Mujer [Asociación Mancala- Zaragoza]

Español para inmigrantes és un programa d’immersió lingüística i cultural que té per objectiu ensenyar l’idioma i la cultura locals a persones de diferents procedències i així promoure la seva integració. Vetlla de manera especial per la integració socioafectiva de les persones participants i es potencia la relació grupal a través d’activitats lúdiques i culturals.

14 memoria - cat_ok.indd 14

09/07/2012 10:56:52


Recursos residencials i emancipació CRAE Llar Les Vinyes [Cerdanyola del Vallès] >>

Som un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). És a dir, una llar on viuen 40 menors d’entre 3 i 18 anys. Tots els menors vénen derivats per ordre de la Generalitat després de l’estudi de la seva situació per part dels Serveis Socials. La Llar intenta ser una casa i acull a tots els nens i nenes que per el moment no poden estar amb la seva família. Se’ls acompanya i se’ls dóna suport en el dia a dia, en el seu creixement vital: emocional, físic, psíquic...

15 memoria - cat_ok.indd 15

09/07/2012 10:56:54


COOPERACIÓ L’educació, línia prioritària de la nostra tasca, és el motor a través del qual impulsem processos a favor del canvi social des d’una perspectiva local i global. Per això, tant els projectes que desenvolupem al Nord com al Sud han estat presents com una eina per generar una consciència crítica i construir una ciutadania global activa, participativa i transformadora. El nostre compromís seguirà sent en les dues ONG de Desenvolupament treballar en favor dels que pateixen les injustícies a les zones més vulnerables del nostre planeta, especialment: els nens, les nenes, els joves i les dones.

16 memoria - cat_ok.indd 16

09/07/2012 10:56:57


Usuaris

>>

Els beneficiaris dels projectes de cooperació que vehicula la Fundació Maria Auxiliadora són nens, nenes, adolescents, joves, dones i famílies.

>>

Com ho financem?

Fons públics

15%

40% Aportacions voluntàries

>>

45% Campanyes

On estem?

17 memoria - cat_ok.indd 17

09/07/2012 10:57:02


Treballem amb:

Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad

Voluntariat Solidari

ONG promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). Es troba en 12 països d’Europa, 12 a Amèrica i 5 a l’Àsia. Aquesta ONG té estatut consultiu a l’ONU i està associada al DPI (Departament of Public Information) i a altres xarxes internacionals.

ONGD fundada l’any 1992 vinculada a la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra; Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors.

Agrupa voluntaris i voluntàries amb sensibilitat social i opció de servei amb estil salesià. Treballa en equip i en xarxa amb altres grups per un desenvolupament integral humà de la població més empobrida dels països menys desenvolupats i afavoreix l’intercanvi cultural i la convivència entre persones de diferents països i cultures.

La seva missió és promoure la transformació i la mobilització cap a la justícia social i la igualtat Nord-Sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà en projectes educatius en poblacions i nacions empobrides.

Divulga les experiències dels voluntaris per fomentar la solidaritat com una forma de vida, la consciència social i la denúncia. Forma i promou el voluntariat. Organitza i realitza accions prioritàriament educatives, de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat mitjançant camps de treball, programes i projectes. I vetlla per les necessitats bàsiques de nens i joves: allotjament, menjar i educació mitjançant apadrinaments.

18 memoria - cat_ok.indd 18

09/07/2012 10:57:04


Educació i acollida >>

“Les Cayes, compta amb tu” [Haití]

Situació local: Deux Mapous (Les Cayes). Sector d’intervenció: acollida i educació. Beneficiaris: 1200 nens/es, adolescents i les seves famílies. Recaptació 2011: 59.060 €. Descripció: a conseqüència del terratrèmol, la casa d’acollida i el col·legi van quedar afectats estructuralment. Els alumnes, les nenes de la casa d’acollida i les famílies van ser acollits i acompanyats en les necessitats més bàsiques: menjar, vestit, allotjament provisional, equipament de les aules que van quedar devastades... Es va garantir la continuïtat dels educadors/es a l’escola i es van iniciar els treballs de remodelació.

>>

Projecte Ouanaminthe [Haití]

Situació local: Ouanaminthe, al nord-oest d’Haití, a la frontera amb la República Dominicana. Sector d’intervenció: educació. Beneficiaris: 796 nens/es i 13 professors/es de l’Escola Sant Francesc de Sales (salesianes). Cost total del projecte: 210.414 € (en 3 fases). Descripció: Ouanaminthe té 11.400 habitants i s’està produint un gran increment de la població degut a la migració dels refugiats de Puerto Príncipe. L’estabilització social necessita un sistema educatiu que garanteixi l’accés a l’escola de tots els nens/ es i una qualitat educativa amb la reducció d’alumnes per aula. Per fer-ho és necessari construir 4 aules equipades. D’aquesta manera podrà haver-hi un seguiment més qualificat, especialment dels que han arribat de 6 a 16 anys des de la capital sense escolarització i vivint en tendes de campanya a causa del terratrèmol.

19 memoria - cat_ok.indd 19

09/07/2012 10:57:07


>>

Projecte Croix-des-Bouquets [Haití]

Situació local: Croix-des-Bouquets, a 12 km de Puerto Príncipe. Sector d’intervenció: educatiu amb una casa d’acollida. Beneficiàries: 150 nenes i joves òrfenes (87 de les quals estaven a la casa d’acollida de La Saline) i 5 dones com a educadores contractades. Cost total del projecte: 59.237,07 €.

Descripció: sanejament d’aigües residuals, accés a l’aigua potable per a la casa d’acollida i la creació d’un sistema de reg per als horts i plantacions sostenibles que garanteixin l’alimentació de qualitat de les nenes i joves.

Promoció de la dona >>

Projecte Cotonú [Benín]

Situació local: Cotonú. Sector d’intervenció: promoció i formació professional (informàtica) de les joves per a una adequada inserció laboral. Beneficiaris: 720 (Centro Laura Vicuña). Cost total del projecte: 18.736 €.

Descripció: l’objectiu és que tot l’alumnat del Centro Laura Vicuña pugui “alfabetitzar-se” en informàtica. La majoria de les alumnes no disposen de cap coneixement ni han tingut mai contacte amb aquest entorn. S’impartirà formació bàsica en informàtica i posteriorment en comptabilitat. La biblioteca es dotarà amb alguns ordinadors on podran consultar material didàctic d’estudi. Es formarà l’alumnat en l’entorn bàsic informàtic per millorar les seves oportunitats sociolaborals en un futur.

20 memoria - cat_ok.indd 20

09/07/2012 10:57:09


Salut >>

Centre de Salut Kafubu [República Democràtica del Congo]

Situació local: Kafubu. Sector d’intervenció: sanitat. Beneficiaris: el total de beneficiaris arriba, de forma directa o indirecta, al total de la població de la zona d’influència del Centre de Salut Kafubu, és a dir, 19.500 persones, més tota la població dels assentaments humans produïts pels desplaçats de guerra. Ajuda concedida per l’Ajuntament de Figueres: 12.054,97 €. Descripció: contribuir en la promoció i desenvolupament de la salut de la població de la Vall de Kafubu reduint el risc de mortalitat i les seves complicacions. Aquest centre ha assumit la responsabilitat de la instal·lació i aprovisionament dels altres cinc dispensaris de salut distribuïts a la sabana, actuant com a centre de referència i coordinació i fent-se responsable de les instal·lacions, els subministraments i l’adquisició d’equipament dels altres centres de salut de la zona.

>>

Emergència a la Banya d’Àfrica [Etiopia]

Situació local: Dilla. Sector d’intervenció: nutrició, salut. Beneficiaris: nens i mares malnodrits. Recaptació 2011: 5.663 €. Descripció: les Salesianes treballen en un centre de nutrició i atenció primària amb nens/es i mares malnodrits des de 1986. S’ofereix alimentació i seguiment sanitari. Degut a l’escassetat de recursos, les salesianes no poden afrontar la gran demanda i han de centrar-se en els casos més extrems. La fam que hi ha a la zona fa que hagin d’atendre a més població que abans.

21 memoria - cat_ok.indd 21

09/07/2012 10:57:11


PROJECTES DE QUALITAT EDUCATIVA Entre les finalitats de la Fundació està la d’oferir una formació integral de qualitat a nens/es, adolescents i joves a les escoles promogudes per les comunitats educatives salesianes. Per això, donem suport amb tots els recursos disponibles per poder dotar els destinataris d’aquests centres d’un nivell tecnològic, metodològic i formatiu suficient i així aconseguir una qualitat educativa que ens acosti a l’excel·lència.

Col·legi Maria Auxiliadora (Barcelona) Col·legi Santa Dorotea (Barcelona) Colegio María Auxiliadora (Alicante) Colegio María Auxiliadora (Torrent) Colegio María Auxiliadora (Sueca) Colegio María Auxiliadora (València) Colegio María Auxiliadora (Zaragoza)

22 memoria - cat_ok.indd 22

09/07/2012 10:57:15


>>

Usuaris

>>

On estem?

>>

A què ho destinem?

Les nostres escoles atenen un total de 3.952 alumnes.

>>

Recursos humans

Les escoles promogudes per les comunitats educatives salesianes compten amb la tasca de 346 professionals.

>>

Com ho financem? 100%

Fons privats

Digitalització de les aules

10%

3% 12%

Obres i reformes: edificis i instal·lacions

Activitats culturals i esportives Mobiliari d’aules i equipament

75%

23 memoria - cat_ok.indd 23

09/07/2012 10:57:16


FORMACIÓ La Fundació aposta per mantenir un bon nivell i actualització de la formació d’educadors/es, professors/es, voluntaris/es i equips tècnics que treballen o col·laboren a les plataformes educatives salesianes. Treballem per millorar i actualitzar les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per al desenvolupament de les seves respectives activitats.

CURSOS DE FORMACIÓ REALITZATS Teologia- recursos de pastoral: la moral. Treball en equip i recursos educatius. La gestió en temps de crisi. Ús didàctic de recursos TIC a l’escola. La resiliència. Les noves tecnologies a l’educació primària i a l’educació secundària. Recursos i competències per a equips directius d’escoles. Formació en el carisma salesià. Gestió per competències. Introducció al maneig i contenció de crisis d’agressivitat. Projectes interdisciplinars i competències bàsiques. Tècniques de comunicació. Gestió administrativa de centres escolars II. Ús didàctic de recursos TIC a l’escola. Acompanyament al menor.

24 memoria - cat_ok.indd 24

09/07/2012 10:57:18


Iniciació a la pissarra digital (PDI). Nominaplus II- construcció. La gestió de recursos de la ENL. Gestió de recursos financers i estructurals de centres escolars. Educar avui - nous contractats. Aplicacions informàtiques SAGE - comptabilitat.

EN COL·LABORACIÓ AMB LA CEPSS Joves en risc d’exclusió social. Quan l’acompanyament es fa des de la vida. Acompanyar l’altre. Acompanyar l’equip educatiu. Adolescents i joves policonsumidors de drogues: una intervenció terapèutica i educativa. Inclusió social i ocupació en un context de crisi.

>>

Usuaris

Aquest any han participat un total de 388 persones, entre educadors/es, professors/ es, voluntaris/es i equips tècnics, a les accions formatives que s’han organitzat.

>>

Recursos humans

Des de la Fundació Maria Auxiliadora sempre busquem els millors professionals i experts per a cada formació.

>>

Com ho financem? Fons privats

10%

90%

Fons públics

25 memoria - cat_ok.indd 25

09/07/2012 10:57:19


Treball en xarxa Projecte “La Llavor” El Projecte “La Llavor” neix del diàleg, la creativitat i el compromís social de tres entitats: l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora, la Fundació Benallar i la Fundació Ared.

la propietat disponible al c/ Saldes, 2 de Barcelona. La Fundació Benallar va ser constituïda l’octubre de 2002 amb l’objectiu de promoure, canalitzar i facilitar la convivència en igualtat en tots els àmbits entre les persones immigrades i la societat d’acollida. El nom de Benallar respon a un desig: ser llar, acollida i amistat.

L’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes), del qual l’opció fundacional és l’educació dels nens/es, joves i dones que presenten major vulnerabilitat social i la prevenció d’un nivell superior de marginació, es posa en contacte amb la Fundació Benallar i la Fundació Ared oferint-los la possibilitat d’utilitzar amb finalitats socials

26 memoria - cat_ok.indd 26

09/07/2012 10:57:20


La Fundació Ared va ser constituïda el novembre de 2001, però el seu origen és l’Associació Ared, nascuda als soterranis d’un centre penitenciari de dones de Barcelona l’any 1994. La seva missió és la capacitació professional, l’acompanyament social i la inserció laboral de persones, fonamentalment dones, que vénen de centres penitenciaris, en situació de risc o exclusió social.

Finalitat del projecte Les fundacions Benallar i Ared en col·laboració amb l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes), per convergència de les seves finalitats fundacionals, desenvolupen programes destinats a la inserció laboral i l’acompanyament social de persones en risc d’exclusió social, especialment immigrants, i a persones amb necessitats urgents de formació ocupacional. A més, ofereix allotjament temporal, activitats per a la convivència multicultural, servei d’atenció a grups i a familiars de malalts que estan a l’Hospital de la Vall d’Hebron sempre que es trobin en situació de precarietat econòmica.

CEPSS | Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas és l’organització creada per coordinar les entitats socials de Salesians i Salesianes d’Espanya, que afavoreixen la inclusió de la infància, joventut i família, en situació de vulnerabilitat, des de la prevenció, promoció i educació integral, com a eina de canvi i de justícia social. La Fundació Maria Auxiliadora és membre de la CEPSS des de l’any 2000.

27 memoria - cat_ok.indd 27

09/07/2012 10:57:23


Informe econòmic Compte d’explotació

Balanç de situació

28 memoria - cat_ok.indd 28

09/07/2012 10:57:25


Col·laboracions Asociación Periferia L’Asociación Periferia (València) és un referent a la Comunitat Valenciana en l’atenció, educació, promoció i formació de menors, joves i famílies en situació de desigualtat social. Dóna resposta a les noves situacions d’exclusió social en el seu àmbit d’actuació. Ofereix un servei de qualitat apostant per una estructura organitzativa sòlida i operativa amb un creixent voluntariat consolidat. L’equip educatiu és multidisciplinar i està especialitzat en educació social amb menors i en la formació per a l’ocupació i inserció sociolaboral de joves.

Projecte Aitana

Projecte amb una història que comença el març de 2001 a València. Des dels seus inicis fins a l’actualitat l’animen un grup d’antigues alumnes del Col·legi Maria Auxiliadora de València. El projecte va dirigit a dones immigrants que viuen en situació de risc d’exclusió social. Se’ls ofereixen activitats per desenvolupar les habilitats socials i les eines que afavoreixin la inserció social i que s’incorporin al món laboral per aconseguir una autonomia i independència bàsiques.

29 memoria - cat_ok.indd 29

09/07/2012 10:57:26


GRÀCIES! Volem agrair a totes les entitats, públiques i privades, i a totes aquelles persones que col·laboren de diverses maneres amb nosaltres. Gràcies per seguir creient en nosaltres com a Fundació Maria Auxiliadora que obre portes de futur a moltes persones a través dels nostres projectes. Gràcies per ajudar-nos a fer un món més just i solidari!

Entitat promotora

FILLES DE MARIA AUXILIADORA INSPECTORIA MARE DE DÉU DEL PILAR

Entitats públiques

Entitats privades

Socis, amics i voluntaris Som membres de:

30 memoria - cat_ok.indd 30

09/07/2012 10:57:30


¿Dónde estamos?

Com hi pots col·laborar? Amb finançament a projectes concrets. Amb l’oferta de llocs de treball. Amb convenis de pràctiques a empreses. Amb l’aportació de productes. Amb suport econòmic. Fent- te soci/a sumant forces per ampliar la base social. Fent-te voluntari/a. Amb col·laboracions puntuals.

Fundació Maria Auxiliadora CIF: G61672382 Passeig Sant Joan Bosco, 24 08017 Barcelona Telèfon: 93 206 50 00 Fax: 93 205 58 17 E-mail: fdma@salesianas.net Pàgina web: www.fundacionma.salesianas.net Número de compte: 2100 0759 97 0200122965 (“La Caixa”)

31 memoria - cat_ok.indd 31

09/07/2012 10:57:30


Creiem que ĂŠs possible

Passeig Sant Joan Bosco, 24 08017 Barcelona Telèfon: 93 206 50 00 Fax: 93 205 58 17 fdma@salesianas.net

www.fundacionma.salesianas.net

memoria - cat_ok.indd 32

09/07/2012 10:57:32