MEMÒRIA 2013 - FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – català

Page 1

memòria 2013 Creiem que és possible


01 02

Presentació 3

La Fundació Maria Auxiliadora 4 Dades generals 2012 5 Creiem que és possible 6

03

Àmbit social 8 Presentació i dades generals 8 Promoció de la qualitat de vida infantil 10 Inserció social i laboral de joves i adults 13 Dona i igualtat d’oportunitats 15 Suport a la immigració 18 Recursos residencials i emancipació 19

04

Cooperació 20 Presentació i dades generals 20 Treballem en xarxa amb 22

05 06 07 08 09

Projectes de qualitat educativa 26 Formació 30 Treball en xarxa 32 Informe econòmic

33

Gràcies! 34


01

Presentació És un privilegi poder realitzar la presentació d’aquesta Memòria 2013 de la Fundació Maria Auxiliadora. Jaen aquestes primeres línies vull donar un GRÀCIES molt gran a cada persona que ha fet possible el que tanquen aquestes pàgines; plenes de vida teixida de proximitat, entrega, compromís, il·lusió, risc i compromís en el dia a dia. Aquesta memòria és el reflex d’una major consolidació dels projectes que ja tenen un camí realitzat i que continuen apostant per portar a terme reptes com resposta a les necessitats que es van presentant. El 2013 ha estat un any marcat per la continuïtat de les dificultats. Molts dels nostres projectes han hagut de donar resposta a més i noves necessitats i no sempre han tingut recursos necessaris per a afrontar-les. La portada vol posar de manifest que les dificultats han servit per a continuar el nostre camí vivint en dia a dia el “creiem que és possible”. Les xifres que recorren la memòria parlen de persones, de vides, d’exclusió i inclusió, de patiment i superació, de desarrelament i cerca, d’aïllament i apoderament. La Fundació Maria Auxiliadora amb la visió, missió i valors que orienta cadascun dels àmbit d’actuació, té el desig de ser motor de transformació social i creació de futur. Desig que engloba: creativitat, risc, valentia i decisió per a anar més enllà de la realitat que a vegades ens atrapa i ens tanca en falses seguretats. “ La vida és un sense fi de reptes... Però hi ha hores històriques en les que els reptes semblen afectar també a les zones més fondes, les dels fonaments, que habitualment semblen ser de “pacífica possessió”, alienes a les turbulències de la superfície. Són moment de crisi, en els que el que reclama l’atenció no són els reptes de cada dia, sinó la comprensió de nosaltres mateixos, allò que precisament ens permet assumir els reptes. Són èpoques en les que s’enfosqueix- perquè es transforma- el fonament mateix, o la identitat, el ser o la fer...” (José María Vigil). Gràcies a tots i totes per haver fet realitat el que avui és MEMÒRIA.

Isabel Pérez Sanz Presidenta

3


02

La Fundació Maria Auxiliadora QUI SOM? Som una fundació privada, promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes), que té origen l’any 1998 i que sorgeix per donar resposta a les necessitats socioeducatives de nens/es, adolescents, joves i dones en situació de risc d’exclusió.

QUÈ FEM? Sensibilitzem al conjunt de la societat per a una major implicació davant de la problemàtica social. Impulsem projectes socials d’inclusió, promoció i inserció social i laboral.

ON ACTUEM? A nivell estatal (a Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra i Aragó). A nivell internacional (principalment a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina).

Promovem la formació d’educadors/es, voluntaris/es i famílies. Col·laborem en projectes de cooperació i desenvolupament.

COL·LECTIUS EN ELS QUALS INTERVENIM

Promovem programes i iniciatives de sensibilització i promoció del voluntariat.

Nens i nenes. Adolescents i joves. Dones. Immigrants. Minories ètniques.

Potenciem la qualitat educativa de les escoles i centres de temps lliure amb recursos materials i humans perquè això sigui possible.

COM HO FEM? Creiem que l’educació és la clau per aconseguir la formació i la inserció social i laboral de nens/ es, joves i adults. Per això, dissenyem projectes socioeducatius i d’inserció social i laboral que busquen el desenvolupament integral de menors i joves en situació de risc d’exclusió social i la promoció i defensa dels drets humans. El nostre estil educatiu és el Sistema Preventiu Salesià.

4

ÀMBITS D’ACTUACIÓ Inserció social i laboral. Cooperació internacional. Educació. Formació.


L’any 2013 El nostre gran repte ha estat donar noves respostes al nostre context actual de crisi

Any rere any seguim millorant la formació integral dels nostres educadors/es

Metodologia preventiva, sistèmica, integral i multidisciplinar

Apostem per canviar el més proper en recerca d’una transformació global

5


02

Nous projectes Junts teixim oportunitats El Viver és un espai on es teixeixen diverses oportunitats formatives, d’intercanvi cultural i de convivència, destinat prioritàriament al col·lectiu immigrant. Durant l’any 2013 s’han desenvolupat dos projectes: - Reforç educatiu: és un espai per al reforç formatiu i individualitzat com a mesura preventiva contra el fracàs i l’abscentisme escolar. Els eixos principals de treball són: l’activitat escolar compensatòria, les famílies i la coordinació amb els diferents agents educatius que envolten els infants i adolescents... Aquest projecte s’adreça a un màxim de 42 infants i adolescents d’11 a 16 anys del barri de La Maurina i, en conjunt, al districte IV del municipi de Terrassa. És un projecte destinat als infants i adolescents que pateixen mancances en el seu entorn social, familiar i idiomàtic i, per tant, això fa que tinguin dificultats per seguir el curs escolar. Així mateix s’adreça a les seves famílies per oferirlos les pertinents eines educatives i per facilitar l’acompanyament en el procés educatiu dels fills/ es. - Xarxa d’intercanvi: és un projecte que contempla accions per a l’apoderament individual i col·lectiu de dones joves amb el fi de que es converteixin en agents de desenvolupament amb

6

incidència directa en els processos d’inserció social, recerca de feina i de posicionament en el mercat alternatiu. En aquest projecte intercanvien coneixements, habilitats i experiències. Nous somnis: A finals d’aquest mateix any des de la Secretaria General d’Immigració i Emigració i el Fons Europeu per a la Integració per una Europa plural, es va obrir una convocatòria de “programes integrals encaminats a afavorir el diàleg, la convivència ciutadana, la inclusió social i la gestió de la diversitat, en barris amb presència significativa de població immigrant”. El patronat de la Fundació va valorar que el treball que s’estava realitzant al barri de La Maurina dins el Pla de Barris de Terrassa, podria tenir continuïtat si s’accedia a aquesta convocatòria. El Viver va ser seleccionat per les seves característiques per a dur a terme les finalitats que es pretenien en els programes triats: “Atenció integral al col·lectiu immigrant”.


El Viver en imatges

7


ÀMBIT SOCIAL

“No existeixen persones tan poderoses com per a determinar designis mundials, però si grups d’interessos interconnectats que influeixen de manera determinant” (Josep Oriol Pujol i Humet). L’opció per als nens, nenes, adolescents, joves i dones en situació de major vulnerabilitat han estat sempre presents en el cor i la vida de la Família Salesiana des dels seus fundadors. Les Filles de Maria Auxiliadora (salesianes) han sentit i senten el deure de cridar l’atenció sobre la necessària igualtat social, així com sobre la situació dels més desfavorits. Són ells i elles els que ens porten a créixer en el compromís per oferir respostes a les necessitats actuals. El treball anònim d’una majoria, la constància en l’acció social ordinària i el coneixement a fons de la realitat han de ser la vertadera motivació de la denúncia sensata, responsable, ètica... amb la sincera voluntat de millorar les condicions de vida, en sentit ampli, de l’ésser humà. 8

Només una xarxa social ben connectada, amb nodes sòlid, serà capaç d’interconnectar amb altres xarxes d’interessos per aconseguir una forta presa de consciència de que la societat ha d’ajudarse a sí mateixa en situacions de greus carències en determinats col·lectius. És necessari obrir horitzons, mirar les causes que condueixen al patiment de tantes persones per falta de justícia i de pau i construir una nova societat i manera de fer. L’any 2013, els projectes propis que s’han desenvolupat han estat: Pam a Pam: paraula i mans; Xarxa: La Finestra, el Gua i de de nova implementació, l’Alça’t i El Viver. També hem donat suport a les entitats i projectes socials: Associació “Centro Amigos”, Associació Mancala, Associació Col·lectiu de Cultura Popular, Associació Laura Vicuña, CRAE “Llar Les Vinyes”, Associació CENMA, amb assessorament legal i vetllant per la sostenibilitat. S’ha continuat i consolidat el treball en xarxa amb les Fundacions Ared i Benallar.


ON ESTEM?

COM HO FINANCEM? Fons propis

Fons privats

3% 9%

88%

Fons públics

L’any 2013: USUARIS Entre els projectes propis i els projectes de les entitats a qui donem suport, hem atès un total de 2.118 usuaris directes, dels quals 1.187 són del gènere femení i 938 són del gènere masculí. Un 63% dels usuaris atesos són de nacionalitat espanyola, mentre que el 37% restant són de països extracomunitaris.

RECURSOS HUMANOS

A QUIN TIPUS DE PROJECTES HO DESTINEM? Recursos residencials i emancipació

Dona i igualtat d’oportunitats

2% 20%

33%

En el conjunt d’entitats i projectes socials hem comptat amb 85 contractats i 132 voluntaris.

35% Suport a la immigració

Promoció de la qualitat de vida infantil

Inserció social i laboral de joves i adults

10%

9


03

Promoció de la qualitat de vida infantil

Centro de Tiempo Libre Sin Mugas

“Fem possible l’impossible”

156

usuaris/es

Asociación Mancala - Zaragoza

33%

És una plataforma d’integració socioeducativa en el temps lliure per a nens/es i adolescents entre 6 i 18 anys. Ofereix programes i activitats diversificades: - Diàries: esportives i socioculturals, ludoteca, tallers diversificats, reforç educatiu i seguiment individualitzat i familiar. - De cap de setmana: nits alternatives, sortides, excursions, convivències, trobades esportives… - D’estiu: campament urbà i colònies.

Centro de Día Laura Vicuña Asociación Laura Vicuña - Torrent

de països extracomunitaris

Experiència molt positiva en el treball amb les famílies

41

“Somiem com nens i joves, escolaritzats, formats, feliços i que se senten estimats”

usuaris/es

Més de

10

de Día Laura Vicuña, a través EldelCentro Mòdul de suport convivencial i socioeducatiu, ofereix una atenció especial diürna a menors de 12 a 17 anys que per la seva situació familiar, personal, social i/o educativa es troben en risc d’exclusió social i necessiten un reforç i un seguiment socioeducatiu individualitzat. Les activitats i accions que s’han programat han intentat prevenir factors d’exclusió social com: l’absentisme escolar, el fracàs escolar, excessiu temps lliure sense planificar, ús de substàncies tòxiques, relacions familiars conflictives, falta d’habilitats socials i inici d’activiats delictives. 10

tallers

Gran aposta per les arts escèniques


102

Centro Amigos Associació Centro Amigos - St. Vicenç dels Horts

“Al Centro Amigos, alegria nit i dia!”

usuaris/es

50 famílies beneficiàries del Banc d’Aliments

El Centro Amigos és una associació juvenil que intervé en el temps lliure dels nens/es, adolescents i joves en situació de risc d’exclusió social. La vida del centre gira al voltant de múltiples activitats: classes de reforç educatiu, ludoteca, esports, classes d’informàtica, tallers d’expressió musical, manual, teatre, balls, grups formatius i catequesi.

Metodologia preventiva sistèmica, integral i multidisciplinar

Com a institució educativa pretén realitzar un procés educatiu humanitzador a través de diversos projectes: Centre obert | Centre diari | Casal d’estiu i colònies | Banc d’aliments

20

El Gua

Caminem junts. Si tu vols, ho aconsegueixes perquè… l’èxit està en tu!

places per curs escolar

7

València

El Gua és un projecte de la Fundació Maria Auxiliadora de reforç escolar i educatiu per a adolescents que pretén oferir un espai on poder treballar les mancances escolars i personals mitjançant itineraris individualitzats, treballant en xarxa amb l’escola i la família per garantir que puguin seguir un procés escolar adaptat al ritme establert en els diferents centres escolars.

voluntaris/es

75%

són adolescents

11


El Viver Terrassa

“Quan vaig anar a l’escola em van preguntar que què volia ser de gran. Jo vaig respondre: “feliç”. Em van dir que jo no entenia la pregunta, i jo els vaig respondre que ells no entenien la vida.” John Lennon

EL Viver és un projecte de la Fundació Maria Auxiliadora que es va iniciar a mitjans del 2012 i que pretén consolidar-se com a una eina més en el desenvolupament integral i formatiu de nens /es i adolescents. Ofereix un reforç escolar i educatiu individualitzat per a lluitar contra el fracàs escolar i la millora del rendiment acadèmic. Els eixos principals de treball són: l’activitat formativa i socialitzadora, les famílies i la coordinació amb els diferents agents educatius que envolten al nen/a i l’adolescent. El projecte va dirigit prioritàriament a nens, nenes i adolescents des de 6è de primària a 4t d’ESO.

12

42

places

3

educadors/es

més d’un 65% d’usuaris de països extracomunitaris


03

Inserció social i laboral de joves i adults

Centro de Día Laura Vicuña Asociación Laura Vicuña - Torrent

“Somiem amb un futur professional per a joves més vulnerables que no han finalitzat la seva formació obligatòria”

145

usuaris/es

13

educadors/es El Centro de Día Laura Vicuña, a través del Mòdul d’inserció sociolaboral, ofereix una atenció especial diürna a adolescents i joves de 16 a 21 anys que necessiten un seguiment social, educatiu, vocacional i laboral individualitzat per aconseguir una inserció laboral satisfactòria o la reinserció en el sistema educatiu.

4

voluntaris/es Programa de col·laboració amb l’IES Tirant lo Blanc del barri Xenillet

Això es realitza amb els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). S’han ofert una gran diversitat d’especialitats formatives.

Centro Sociolaboral Actur Asociación Mancala - Zaragoza

84

usuaris/es “Una altra mirada” És un recurs socioeducatiu i formatiu per a joves. S’ofereixen programes de formació i d’inserció laboral: - Escolarització Externa (14-15 anys): recurs educatiu extern vinculat als IES. - Programas de Qualificació Professional Inicial (PQPI) (16-20 anys). - Programa de seguiment i inserció: dirigit principalment a exalumnes que estan en situació d’atur i que volen modificar la seva situació laboral i/o formativa.

9

educadors/es

1

pràctiques Formació pràctica en empreses col·laboradores

13


502

Col·lectiu de Cultura Popular Associació Col·lectiu de Cultura Popular- St. Vicenç dels Horts

“Tenim bones notícies” El Col·lectiu de Cultura Popular és una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de formar, informar i donar suport, especialment, als adolescents i joves en situacions de major vulnerabilitat. Els projectes que es duen a terme són: - UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) Recurs educatiu extern vinculat als IES. - DIL (Dispositiu d’Inserció Laboral) Diversitat de projectes d’orientació, formació i inserció laboral: kausai, Xarxa d’Orientació, FOAP, Agència de Col·locació i PQPI - MOP (Mòduls d’Orientació Prelaboral) Formació prelaboral per a alumnes de 3r d’ESO derivats dels IES del municipi. - NO T’@TURIS (en col·laboració amb el Centro Amigos) Programa de prevenció, suport i orientació per a adolescents i joves en l’àmbit sociolaboral.

14

usuaris/es entre tots els projectes Augment de prospecció d’empreses

30,5%

d’insercions entre tots els projectes i l’agència de col·locació


03

Dona i igualtat d’oportunitats

Xarxa La finestra Sant Vicenç dels Horts

“Juntes, en xarxa, amb la finestra oberta per mirar, acollir, donar, rebre i col·laborar en la construcció d’una nova societat en la que totes i tots siguem protagonistes del futur”

Programa de la Fundació Maria Auxiliadora que promou la igualtat de gènere

i la inserció social i laboral de les dones en situació o risc d’exclusió social.

150

usuaris/es

S’afavoreix l’intercanvi de recursos entre les dones per tal que siguin protagonistes en la participació i decisió en tots els àmbits de la seva vida: social, laboral, econòmic i familiar. Es realitzen tallers i activitats diverses i es participa i es treballa en xarxa a nivell local i comarcal.

Proyecto Maín Mujer

12

voluntaris/es

Apostem per l’apoderament de la dona

“Saltem junts, compartim els nostres projectes de vida”

238

Asociación Mancala - Zaragoza

usuàris/es

dirigit a la formació i inser Projecte ció social i laboral de la dona. Ofereix

atenció, acollida, assessorament, seguiment i espais de trobada. Es realitzen activitats lúdiques i culturals per al gaudi de la convivència i les relacions interpersonals. L’oferta formativa es divideix en tallers diversificats, educació permanent d’adults i altres activitats culturals i festives.

Activitats amb altres projectes de l’entitat Éxit en la posada en escena de l’obra “Encuentros enredados”

15


27

Alça’t València

“Dona, alça’t! El futur està a les teves mans”

beneficiàries

Promogut per voluntàries

El 18 de febrer de 2013 donàvem inici al

projecte de costura. Un projecte desti-

nat a totes aquelles dones, tant autòctones com immigrants, que tinguin el desig d’aprendre i compartir coneixements. L’objectiu del curs és que les dones aprenguin a cosir a mà i a màquina per tal de poder realitzar reparacions pròpies i fer més sostenible l’economia domèstica.

CENMA, Centro María Auxiliadora Pamplona

“Art, comunicació, amistat i vida”

12 Europees 12 Africanes 3 Sudamericanes

67

usuaris/es

6

Associació que té com a finalitat la promoció de la dona en els diferents àmbits de la societat actual a través d’activitats culturals i artístiques. També té com a objectiu potenicar l’esperit crític, la iniciativa i la creativitat de la dona amb la finalitat de transformar les realitats personals, familiars i socials que l’envolten.

16

talleristes voluntaris

Espai de gran activitat i convivència


Programa Maín Asociación Laura Vicuña - Torrent

199

“Somiem amb dones que construeixen dia a dia la seva vida” Programa de trobada i socialització dirigit a joves i dones que té com a objectiu desenvolupar les seves capacitats tant socials com professionals. Les activitats que s’ofereixen són classes d’alfabetització, tallers diversificats (tall i confecció, brodats, taller solidari, manualitats, etc.) i sortides culturals.

usuaris/es

Augment de l’oferta d’activitats

2

contractades

12

voluntaris/es

17


03

Suport a la immigració

“Pam a Pam: Paraules que apropen i Mans que teixeixen oportunitats”

Pam a pam: paraula i mans Terrassa

Projecte de la Fundació Maria Auxiliadora d’immersió lingüística i cultural que vol promoure la inclusió social, laboral i les relacions d’igualtat entre els diferents col·lectius al barri de la Maurina de Terrassa. Té com a principal objectiu potenciar la integració, en el teixit social, de persones provinents d’altres països i cultures, col·laborant en la construcció d’una ciutat oberta i plural.

222

usuaris/es

5

contractats

20

voluntaris/es

176 dones 46 homes

participen a les activitats del projecte

Es realitzen classes d’alfabetització i aprenentatge de llengua castellana i catalana, tallers prelaborals de confecció industrial, taller solidari, classes teòriques de carnet de conduir i activitats lúdiques i culturals.

Espanyol per a immigrants Proyecto Maín Mujer

“Saltem junts, compartim els nostres projectes de vida”

97

usuaris/es

Asociación Mancala - Zaragoza

Espanyol per a immigrants és un programa d’immersió lingüística i cultural que té per objectiu ensenyar l’idioma i la cultura locals a persones de diverses procedències i així promoure la seva integració. Vetlla de forma especial per la integració socioafectiva de les persones participants i es potencia la relació grupal a través d’activitats lúdiques i culturals.

18

15

voluntaris/es Usuaris/es de més de

18

països


03

Recursos residencials i emancipació

4 CRAE Llar Les Vinyes Cerdanyola del Vallès

“Créixer escoltant la teva pa-

raula, sentint el teu cor i mirant la teva família” És un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). És a dir, una llar on viuen 40 menors d’entre 3 i 18 anys. Tots els menors van derivats per ordre de la Generalitat després de l’estudi de la seva situació per part dels Serveis Socials. La Llar intenta ser una casa i dóna acollida a tots els nens i nenes que pel moment no poden estar amb la seva família. Se’ls acompanya i se’ls dóna suport en el dia a dia, en el seu creixement vital: emocional, físic, psíquic...

llars

40

places

20 nenes 20 nens 69%

adolescents entre 12-17 anys

19


COOPERACIÓ

Davant la crisi actual sorgeix la temptació d’oblidar el llunyà i salvaguardar el més proper. Actuar així ens porta a perdre la consciència que el nostre món és global, que només podem educar des d’una ciutadania responsable i assumint que hi ha correlació entre el nivell de vida que volem assumir i el cost que suposa a altres. Conscient que el valor de les coses no és econòmic, sinó que és l’esforç que hi ha darrere i que l’equilibri nord- sud més que un objectiu, és una necessitat. L’educació per al Desenvolupament no té a veure només amb els països del sud o amb conceptes com la justícia, té a veure amb el nostre present i el nostre futur. I només podem plantejar-lo des d’una consciència global i des de l’acció social. Es a través dels canvis del nostre quotidià 20

que contribuïm a transformar el nostre entorn, construint així una nova visió crítica del món en vistes del bé comú. Pere Casaldàliga deia: “Viure és conviure” i, de fet, conviure és fer-nos conscients de que “jo” també som “nosaltres”. Signes i senyals d’això són els voluntaris/es que han participat en projectes de cooperació internacional durant el 2013: Mèxic, Perú, Equador, Moçambic, Ghana, Benin, Costa d’Ivori, Guinea Equatorial i Togo. (28 experiències de curta durada: 1 o 2 mesos i 8 experiències de llarga durada: més de 6 mesos) Aquestes experiències han estat recolzades i acompanyades des de les dues ONG: Vides y Vols amb les que la Fundació col•labora i per més de 265 voluntaris/es que en el local han impulsat: la sensibilització, l’Educació en el Desenvolupament, els apadrinaments i els Projectes de Cooperació.


ON ESTEM?

COM HO FINANCEM? Fons públics

Fons privats

26%

29%

42%

Aportacions voluntàries

L’any 2013: USUARIS Es beneficiaris dels projectes de cooperació que vehicula la Fundació Maria Auxiliadora són nens, nenes, adolescents, joves, dones i famílies.

EMERGÈNCIA SOLIDÀRIA FILIPINES Arran del terratrèmol que hi va haver a l’octubre a Filipines, la Fundació es va sumar a l’allau d’ajudes internacionals recaptant fons per enviar a les zones més afectades. Durant tot el curs 20132014 seguirà oberta la possibilitat de fer aportacions per tal de fer arribar el màxim d’ajuda als més necessitats.

A QUÈ HO DESTINEM? Educació i acollida

Salut

29%

28%

43%

Promoció de la dona

21


04

Treballem en xarxa amb

Voluntariat Internacional per al Desenvolupament, l’Educació i la Solidaritat ONG promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). Es troba en 12 països d’Europa, 12 a Amèrica i uns altres 5 a Àsia. Aquesta ONG té estatut consultiu a l’ONU i està associada al DPI (Departament of Public Information) i altres xarxes internacionals. Agrupa voluntaris i voluntàries amb sensibilitat social i opció de servei amb estil salesià. Treballa en equip i en xarxa amb altres grups per un desenvolupament integral humà de la població més empobrida dels països menys desenvolupats i afavoreix l’intercanvi cultural i la convivència entre persones de diferents països i cultures. Divulga les experiències dels voluntaris per fomentar la solidaritat com a forma de vida, la consciència social i la denúncia. Forma i promou el voluntariat. Organitza i realitza accions prioritàriament educatives, de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat mitjançant camps de treball, programes i projectes. I dóna suport a les necessitats bàsiques de nens/es i joves: allotjament, menjar i educació mitjançant apadrinaments.

Voluntariat Solidari ONGD fundada l’any 1992 vinculada a la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra; Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors. La seva missió és promoure la transformació i la mobilització cap a la justícia social i la igualtat NordSud, especialment en els joves, i donar suport material i humà en projectes educatius en poblacions i nacions empobrides.

22


Gràcies per la col·laboració

Bones noves per a Tierras Nuevas Bolívia

Descripció: garantir el dret a l’educació de nenes, nens i joves, pertanyents a població en risc d’exclusió social, del barri Tierras Nuevas i a les nenes de la Casa Maín.

Situació local: unitat veïnal 135 del barri Tierras Nuevas de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). Sector d’intervenció: educació i acollida. Beneficiàries: nens, nenes i joves en risc d’exclusió social del barri Tierras Nuevas i les nenes de la Casa Maín.

El projecte pretén millorar l’accés a l’educació, ampliant les places educatives que s’ofereixen als nivells educatius d’inicial i de primària, a través de la construcció de la Unitat Educativa Tècnica Humanística Maria Auxiliadora.

Aportació curs 2012-13: 16.370,50 €

Projecte Moi Aussi Benín

Situació local: Ouéme Plateau, Benín. Sector d’intervenció: promoció de la dona. Beneficiàries: 5 grups de dones. Aportació curs 2012-13: 15.358,84 €

Descripció: projecte que busca poder augmentar el nivell formatiu dels grups de dones per poder assegurar la implementació de diverses activitats productives en cadascun dels pobles (horts, pollastres, arròs, elaboració de sabó...) que suposin una font d’ingressos per a les seves famílies. S’impartiran formacions teòriques i pràctiques sobre producció i la gestió necessària amb mètodes adaptats al seu nivell d’analfabetisme.

23


Suport a nous projectes

04

Projecte “Pan entre costuras” R.D. Congo

Situació local: Katanga (RD del Congo). Districte: Haut de Katanga (Alt Katanga). Villa de Lubumbashi. Barri: Ruashi. Sector d’intervenció: promoció de la dona. Beneficiaris: 13 dones i 1 home. Cost del projecto: 12.010 €.

Descripció: amb el projecte es busca col·laborar per a la compra de l’equipament necessari per a poder continuar amb la seva activitat i seguir promovent el dret de la dona a un treball digne. Ha crescut durant aquests períodes en termes de major quantitat i qualitat. L’equipament necessari consisteix en: 6 màquines semi-industrials de punta tancada; 2 màquines de brodar; 2 tisores elèctriques; 1 màquina de remallat; 5 planxes; 2 maniquí: un d’home i un de dona; 1 màquina de brodar anglesa connectat a un ordinador.

Projecte “Tu vida vale como la mía” R.D. Congo

Situació local: Katanga (RD del Congo). Districte: Haut de Katanga (Alto Katanga). Villa de Lubumbashi. Sector: Mokambo. Sector d’intervenció: sanitat (infància i dones de les zones rurals). Beneficiaris: 11.565 nens, nenes i dones Cost del projecte: 20.986 €.

24

Descripció: amb el projecte es busca millorar les condicions de vida, apoderament i protegir els drets humans de la població més vulnerable i exclosa, especialment: la infància, joventut i dones de zones rurals. Des de 1975, quan les salesianes van iniciar la seva tasca en l’àrea de la salut, s’han anat consolidant els següents projectes: centre nutricional per a la infància i dona; centre de maternitat i planificació familiar i un dispensari d’atenció primària i pediatria.


Projecte Duékoué Costa d’Ivori

Situació local: Duékoué, Costa d’Ivori Sector d’intervenció: educació. Beneficiaries: infància i joventut de Duékoué. Cost total: 15.808,95 €.

Descripció: Duékoué ha patit fins l’any passat una situació de violència conseqüència de la guerra. Fins al setembre de 2012 hi va haver refugiats en la missió salesiana. Fins a 30.000 persones van ser acollides al pati de la missió. El pati va ser un refugi però també és un record de la guerra. L’objectiu del projecte és transformar el pati en un lloc de trobada, de joc, de convivència i respecte entre totes les ètnies i grups que viuen a Duékoué.

Construcció d’un centre de maternitat

Equipament del taller de costura

R.D del Congo

R.D del Congo

Situació local: barri Selenge ,Sakania, República Democràtica del Congo. Sector d’intervenció: sanitat. Beneficiaris: El total de beneficiaris directes entre activitats curatives, consultes prenatals i preescolar i lliurament de medicaments arriba a unes 11.415 persones ateses anualment. Ajuda concedida per l’Ajuntament de Figueres: 20.177,04 €. Descripció: millorar l’atenció sanitària prestada a les dones en edat reproductiva (prenatal, parts, postnatal i planificació familiar) i als nens en els seus primers anys de vida a les zones d’actuació previstes.

Situació local: barri Selenge Sakania, República Democràtica del Congo. Sector d’intervenció: promoció de la dona. Beneficiaris: 120 alumnes del taller de costura. Ajuda concedida per l’Ajuntament de Figueres: 15.382,74 €. Descripció: dotar a los jóvenes estudiantes de las capacidades y habilidades profesionales necesarias para poder lograr un trabajo y un sueldo digno que les permita mejorar las condiciones de vida propias y la de sus familias. Durant el 2013 hem equipat el taller de costura amb màquines de cosir, tisores elèctriques i altres instruments necessaris.

25


PROJECTES DE QUALITAT EDUCATIVA Entre les finalitats de la Fundació hi ha la d’oferir una formació integral de qualitat a nens/es, adolescents i joves a les escoles promogudes per les comunitats educatives salesianes. Per això, donem suport amb tots els recursos disponibles per poder dotar els destinataris d’aquests centres d’un nivell tecnològic, metodològic i formatiu suficient i així aconseguir una qualitat educativa que ens acosti a l’excel·lència.

26

Col·legi Maria Auxiliadora (Barcelona) Col·legi Santa Dorotea (Barcelona) Colegio María Auxiliadora (Alicante) Colegio María Auxiliadora (Torrent) Colegio María Auxiliadora (Sueca) Colegio María Auxiliadora (Valencia) Colegio María Auxiliadora (Zaragoza)


ON ESTEM?

COM HO FINANCEM? Fons privats

100%

L’any 2013: USUARIS Les nostres escoles han atès un total de 4050 alumnes.

A QUÈ HO DESTINEM? Digitalització de les aules

15%

RECURSOS HUMANS

3%

Les escoles promogudes per les comunitats educatives salesianes han comptat amb la tasca de 372 professionals. Obres i reformes: edificis i instal·lacions

80%

2%

Activitats culturals i esportives

Mobiliari d’aules i equipament

27


DIGITALITZACIÓ DE LES AULES Apostem per la formació i actualització en les TIC per afrontar els reptes que la societat del segle XXI ens presenta en aquest camp.

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES Entenem que l’educació traspassa les fronteres de les aules, va més enllà de les hores lectives i per això, s’organitzen aquest tipus d’activitats.

28


MOBILIARI D’AULES I EQUIPAMENT Volem que les escoles siguin verdaderes cases d’acollida per a tots/es els nens/es, adolescents i joves i per això vetllem perquè comptin amb els espais i recursos necessaris per desenvolupar totes les activitats que es duen a terme.

OBRES I REFORMES: EDIFICIS I INSTAL·LACIONS Apostem per escoles més ecològiques, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i potenciem l’adequació de les instal·lacions per a una millor eficiència energètica.

29


FORMACIÓ La Fundació aposta per mantenir un bon nivell i actualització de la formació d’educadors/es, professors/es, voluntaris/es i equips tècnics que treballen o col·laboren a les plataformes educatives salesianes. Treballem per millorar i actualitzar les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per desenvolupar les seves respectives activitats.

30

Fidels al Pla de formació dissenyat per a totes les plataformes educatives, es realitzen cursos formatius que potencien les competències personals, de gestió d’equips, pedagògiques, carismàtiques, pastorals i de gestió i administració.


CURSOS REALITZATS - Formació en el carisma salesià/ana. - Estil de lideratge en un Crae II. - Anglès II- Nivell B2. - Anglès II- Sepaking. - Treball en equip: cohesió de grup i supervisió. - Educació emocional. - Comunitat Educativa: compartir la fe a l’escola. - Educació emocional i cohesió d’equip. - Educar en la interioritat. - Educar en la interioritat I. - Educar en la interioritat ll. - Sistemes d’ajuda entre iguals: mediació i alumnat ajudant. - Eines d’elaboració del PEI i comunicació no violenta. - El treball d’expressió escrita a C.M i C.S primària. - Ús de la PDI. - L’aula virtual com a eina pedagògica. - Gestió administrativa/contable de centres II. - Treball en equip III: cohesió de grup i supervisió. - Introducció a la pedagogia sistèmica. - Anglès- Nivell B2. - Anglès Nivell B1. - Desenvolupament de les competències bàsiques. - Evangelitzar avui, podem!. -Trobada d’administració i gestió de plataformes educatives. -Formació en el carisma d’educadors/es de nova incorporació a les nostres plataformes educatives.

EN COL·LABORACIÓ AMB LA CEPSS

L’any 2013: USUARIS

- Projectes socioeducatius. Bones pràctiques, eines i criteris d’intervenció. - Pren les regnes. Programa de prevenció en drogodependències. - Educació emocional i interioritat en infància i joventut en risc.

Aquest any han participat un total de 388 persones, entre educadors/es, professors/ es, voluntaris/es i equips tècnics, a les accions formatives que s’han organitzat.

COM HO FINANCEM? 10%

Fons privats

RECURSOS HUMANS Des de la Fundació Maria Auxiliadora sempre busquem els millors professionals i experts per a cada formació. Fons públics

90%

31


07

Treball en xarxa L’any 2013 ha estat un període de consolidació d’un Projecte que ja té 4 anys d’història. Les 19 persones acollides en el projecte de vivenda social temporal, han estat capaces d’atendre amb un notable esperit de superació a unes 130 famílies de persones ingressades en hospitals, que necessiten un espai tranquil per a descansar i reposar-se, no només del cansament físic, sinó també, pel el desgast i la incertesa que produeixen els ingressos hospitalaris. També hem ofert serveis a persones i grups que sol·liciten els espais per a jornades de formació, reflexió y estàncies curtes a un total de 450 persones. Amb motiu de celebracions i esdeveniments familiars en els espais destinats per aquestes ocasions a un total aproximat de 700 persones. Un agraïment per a tots ells, que han fet de “ La Llavor” una llar acollidora que sempre té un “si” per a qui arriba buscant noves relacions i un lloc que permeti reorientar el procés cap a la inserció laboral. Una taula compartida amb verdures de l’hort curosament cultivat i un esmorzar familiar amb ous recent posats. Un rebost sempre a punt, assortida per la constància de les entitats, les persones i les iniciatives solidàries de donació de productes de primera necessitat. Moltes gràcies a tots ells per tot el que hem rebut. Un projecte dut a terme des de l’aliança entre les tres entitats (Filles de Maria Auxiliadora, Fundació Ared i Fundació Benallar) i sostingut per una àmplia xarxa de voluntaris i empreses amb responsabilitat social, que queden impactades per aquesta emprenedoria que dóna resposta a necessitats de manera simultània.

32


08

Informe econòmic Compte d’explotació

Balanç de situació ACTIU

DEURE

A) ACTIU NO CORRENT

A) DESPESES 2.- Aprovisionaments B. Consum mat. prim. i altres consum. C. Altres despeses externes Total aprovisionaments

8695,57 24.930,51 33.626,08

3.- Despeses de personal A. Sous, salaris i assimilats B. Càrregues socials Total despeses de personal

58.681,08 18.227,06 76.908,14

4.- Dotacions per a amort. immobilitzat

2.707,89 37.627,37 18,93 765.939,55 80.585,85

HAVER

B) INGRESSOS 1.- Import net de la xifra de negocis B. Prestació de serveis Total import net de la xifra de negocis

29.688,03 29.688,03

503,73 895.441,04 895.944,77

7.- Altres interessos i ingressos assimilats C. Altres interessos Total altres interessos i ingres. assimilats

1.090,68 1.090,68

I. BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ

8.804,84

II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS III. BENEFICIS D’ACTIVITATS ORDINÀRIES IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 13.- Despeses extraordinàries

63.520,56

I. Immobilitzat intangible

3.666,76

III. Immobilitzat material

26.760,45

IV. Inversions immobiliàries

3.094,15

VI. Inversions financeres a L/P

29.999,17

B) ACTIU CORRENT 94.339,64 IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar IX. Efectiu i altres actius liq. equivalents TOTAL ACTIU ( A+B )

44.085,86 50.253,78 157.860,17

PATRIMONI NET I PASSIU

6.- Altres despeses d’explotació A. Serveis exteriors B. Tributs C. Altres Despeses de Gestió Corrent Total altres despeses d’explotació

4.- Altres ingressos d’explotació A. Ingr. acces. i de gest. corrent B. Subvencions i aportacions Total altres ingressos d’explotació

A) PATRIMONI NET

87.576,13

A-1) Fons propis

87.576,13

I. Dotació fundacional

44.420,44

1. Dotació fundacional

44.420,44

III. Excedents exerc. anteriors

33.390,12

IV. Excedent de l’exercici

9.765,57

1. Compte pèrd. i guanys (129)

9.765,57

C) PASSIU CORRENT

150.763,54

III. Deutes a C/P

-14.260,17

3. Altres deutes a C/P

-14.260,17

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1. Proveïdors

84.544,21 727,72

2. Altres creditors 83.816,49 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C )

157.860,17

1.090,68 9.895,52 129,95 129,95

V. BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS

9.765,57

VI. RESULTATS DE L’EXERCICI (BENEFICIS)

9.765,57

33


09

Gràcies!

Volem agrair a totes les entitats, públiques i privades, i a totes aquelles persones que col·laboren de diverses maneres amb nosaltres. Gràcies per seguir creient en nosaltres com a Fundació Maria Auxiliadora que obre portes de futur a moltes persones a través dels nostres projectes. Gràcies per ajudar-nos a fer un món més just i solidari!

ENTITAT PROMOTORA

FILLES DE MARIA AUXILIADORA INSPECTORIA MARE DE DÉU DEL PILAR

ENTITATS PÚBLIQUES

ENTITATS PRIVADES

SOCIS, AMICS I VOLUNTARIS SOM MEMBRES DE: Entitats Socials d’Església

34


Passeig Sant Joan Bosco, 24. 08017 Barcelona. CIF: G61672382. Telèfon: 93 206 50 00. Fax: 93 205 58 17. E-mail: fdma@salesianas.net Pàgina web: www.fundacionma.salesianas.net Número de compte: 2100 0759 97 0200122965 (“La Caixa”)

COM POTS COL·LABORAR AMB NOSALTRES? Amb finançament a projectes concrets. Amb l’oferta de llocs de treball. Amb convenis de pràctiques a empreses. Amb l’aportació de productes. Amb suport econòmic. Fent-te soci/a sumant forces per ampliar la base social. Fent-te voluntari/a. Amb col·laboracions puntuals.

35


Passeig Sant Joan Bosco, 24 08017 Barcelona Telèfon: 93 206 50 00 Fax: 93 205 58 17 fdma@salesianas.net

www.fundacionma.salesianas.net