Page 1

REDMO

2009

Estadístiques

                         


DONANTS VOLUNTARIS •

Donants tipificats disponibles a 31 de Desembre de 2009 90000

80314

Donants tipificats al 2009: 9539

80000

Donants registrats

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Donants per Comunitat Autònoma Autonomies Tipificats Andalusia 12758 Aragó 1113 Astúries 2138 Balears (Illes) 1502 Canàries 4210 Cantàbria 493 Castella i Lleó 5262 Castella – La Manxa 2250 Catalunya 13563 Comunitat Valenciana 7786 Extremadura 3067 Galícia 1990 Madrid (Comunitat de) 8534 Murcia (Regió de) 5819 Navarra (Comunitat Foral de) 5294 País Basc 3724 Rioja (La) 537 Ciutat autònoma de Ceuta 96 Ciutat autònoma de Melilla 39 Andorra 139 Total 80314

x 100.000 hab. 153.66 82.72 197.00 137.12 200.10 83.67 205.26 108.10 181.43 152.83 278.21 71.17 133.62 402.28 839.55 171.44 166.92 122.02 53.09 NA

2  


DONANTS VOLUNTARIS •

1483

Donants cancelats durant 2009 Motius cancelació donants Majors de 55 anys Malaltia Il·localitzables Baixa voluntària Transferits a altres registres Donació efectiva de sang perifèrica Defunció Ètics Altres raons

1173 106 63 55 24 30 13 11 8 39

Donants efectius de progenitors hemopoètics Per producte Medul·la òssia Sang perifèrica (limfòcits) Centres d’obtenció MO/SP Hospital MO Centro Hospitalario Ramón y Cajal 2 Hospital Gregorio Marañón 1 Hospital de la Princesa 2 Hospital Puerta de Hierro 0 Hospital Carlos Haya 0 Hospital de Navarra 1 Complejo Hospitalario de Santiago 0 Hospital Virgen de la Arrixaca 0 Hospital de Jerez de la Frontera 1 Hospital Clínico de Valencia 1 Hospital Clínico d Salamanca 0 Hospital Dr. Negrín 0 Hospital Son Dureta 0 Hospital Central de Asturias 0 Hospital Virgen del Rocío 1 Hospital Xeral-Cies 0 Centre de Transfusió i Banc de Teixitis 0 Total 9

9 30 (2)

SP 2 4 2 2 4 1 1 1 0 0 4 2 2 1 1 1 2 30

Total 4 5 4 2 4 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 39

3  


SANG DE CORDÓ UMBILICAL •

Unitats de sang de cordó umbilical disponibles a 31 de desembre de 2009

41771

45000

41 771 40000 35000

Unitats SCU 2009: 6404 36005

30000 28801 25000

24462

20000

20732 17421

15000

15271 12566

10000 5000

10877 7779 793

2029

4668

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Unitats de SCU - Distribució per bancs de SCU CNT Banc Nombre >1x109 Màlaga 14613 45% Castella - La Manxa: 312 Barcelona 12880 69% Navarra:682 Extremadura:256 Aragó:305 Balears:185 Cantàbria:63 Galicia 5234 31% Castella i Lleó: 66 Madrid 5343 58% La Rioja: 7 València 3245 54% Tenerife 456 34%

CD34+ disponible 59.3% 99.6%

98.1% 88.6% 96.6% 26.3%

4  


SANG DE CORDÓ UMBILICAL •

229

Unitats de SCU espanyoles trasplantades a 2009

Per bancs d’origen Total Pacients Nacionals 142 (62%) 41 26 (11%) 9 31 (14%) 3 13 (6%) 0 15 (6%) 3 2 (1%) 0 229 56

Banc d'origen Barcelona Madrid Màlaga Galícia València Tenerife Total

Pacients Internacionals 101 17 28 13 12 2 173

1400

Total donacions n= 1340 1200

SCU (n= 989) 1000

SP (n= 198) 800

MO (n= 153) 600 400 200 0 '94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

5  


PACIENTS NACIONALS A. Inicis de recerca •

687

Recerques iniciades durant el 2009 Tipus de recerca Medul·la òssia / Sang perifèrica Sang de cordó Medul·la òssia / Sang perifèrica i Sang de cordó

143 10 534

Evolució recerques per pacients espanyols

700

Recerques iniciades 2009: 687

600

SCU (n=10)

500

SP/MO + SCU (n=534)

400

SP/MO (n=143) 300

200

100

0 1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

6  


PACIENTS NACIONALS Inicis de recerca per residencia del pacient Comunitat Autònoma Número Catalunya 138 Andalusia 98 Madrid (Comunitat de) 88 Comunitat Valenciana 68 Galícia 42 Astúries (Principat de) 38 Múrcia (Regió de) 36 Castella i Lleó 33 País Basc 29 Canàries 25 Castella – La Manxa 16 Cantàbria 15 Navarra (Comunitat Foral de) 14 Aragó 11 Balears (Illes) 11 Extremadura 9 Rioja (La) 9 Ciudad autònoma de Ceuta 2 Ciudad autònoma de Melilla 2 Estranger 3

Inicis de recerca per diagnòstic Leucèmia aguda mieloblàstica Leucèmia aguda limfoblàstica Limfoma no Hodgkin Síndromes mielodisplàsics Aplàsia medul·lar Leucèmia mieloide crònica Limfoma de Hodgkin Enfermetats eritrocitàries congènites Altres leucèmies Altres malalties malignes Gamapaties monoclonals Malalties congènites del sistema immunològic Histiocitosi Malalties metabòliques congènites Altres malalties no malignes

x100.000 hab 1.85 1.18 1.38 1.33 1.5 3.5 2.49 1.29 1.34 1.19 0.77 2.55 2.22 0.82 1 0.82 2.8 2.54 2.72 NA

206 138 97 68 33 32 32 21 16 13 12 10 4 3 2

7  


PACIENTS NACIONALS Evolució dels diagnòstics de les recerques iniciades 250

200

LLA LMA 150

LMC SMD AMG

100

Limfomes Alt. Cong.

50

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolució de la mitja d’edat d’inici de recerca 40 37 35

Mitja d’edat

33 30 30 25 25 20

22

23

26

27

34

31

28

24

21

15 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 any

8  


PACIENTS NACIONALS •

Seleccions de SCU realitzades per la Oficina REDMO (Setembre - Desembre)

40

Recerques actives a 1 Gener 2009

236

Recerques actives a 31 Desembre 2009

251

Recerques cancel·lades durant 2009

661

Motius de cancel·lació Trasplantament no emparentat Normativa (veure detall a continuació) Èxitus Estat clínic Trasplantament familiar Infusió de limfòcits no emparentats Trasplantament autòleg Altres (canvi de tipatge, diferent teràpia, trasllat a altres registres) Decisió pacient •

Detall de les recerques cancel·lades per normativa Recerques desactivades >1 any sense donant localitzat Recerques desactivades >1 any amb donant localitzat Recerques actives amb duració > 2 anys Recerques actives amb duració <1 any >2 anys

356 118 106 47 16 8 5 4 1

1* 52 21 44

* recerca prèviament desactivada per estat clínic del pacient, pendent valoració facultativa

Recerques desactivades a 31 desembre 2009

214

Motiu desactivació Donant localitzat Cordó seleccionat (pendent d’infusió) Estat clínic Diferent teràpia

200 11 2 1

9  


PACIENTS NACIONALS B. Donants localitzats •

Pacients per als que s’ha localitzat un o més donants (MO/SP)

450

Donants localitzats durant l’any 2009 (MO/SP)

682

Temps mig de les recerques de MO/SP desactivades per donant localitzat (dies) Desviació estàndard: ±116.16

88.3

50

Mitjana de temps de recerques al 2009 (dies) Extrems: 7 y 882

Temps de localització de donant de MO/SP en percentatges Abans de 3 mesos Entre 3 i 6 mesos Entre 6 i 10 mesos Entre 10 i 12 mesos Més de 12 mesos

77.74 12.29 4.64 1.85 3.48

Evolució nombre de donants localitzats 700

Donants localitzats al 2009: 682

600

500

400

300

200

100

0 1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

10  


PACIENTS NACIONALS Probabilitat actuarial de localitzar un donant amb 7/8 o 8/8 identitats 1

79%

72% 66%

0 ,9 Probabilidad actuarial donante 7/8 - 8/8

63% 0 ,8

56% 50%

0 ,7

37%

0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 ,1 0 0

120 60

240 180

360 300

480 420

600 540

720 660

840 780

960 900

1080 1020

D ia s d e b ú s q u e d a e n R E D M O

Mitjana de temps de recerca MO/SP

11  


PACIENTS NACIONALS C. Trasplantaments •

356

Trasplantaments hemopoètics realitzats durant 2009 Per producte

Medul·la òssia Sang perifèrica Sang de cordó umbilical (infusió limfòcits)

78 145 133 (8)

Evolució trasplantaments realitzats Trasplantaments realitzats al 2009: 356

400 350

SCU (n= 133)

300

SP (n= 145)

250

MO (n= 78)

200 150 100 50 0 1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Nota: L'estadística d'activitat en trasplantament REDMO no té per què coincidir amb l'estadística d'activitat de la ONT. Això és degut al fet que en ocasions, els centres de trasplantament criopreserven part d'una donació amb elevada cel.lularitat. De ser utilitzada amb posterioritat, el centre de trasplantament ho comptabilitza com un segon trasplantament mentre que per a REDMO tan sols ha existit una donació. També pot produir-se la situació inversa, una segona donació immediata a una primera amb escassa cel.lularitat, per al centre de trasplantament es comptabilitza com un únic trasplantament mentre que per a REDMO són dos trasplantaments.

12  


PACIENTS NACIONALS Trasplantaments per país de procedència MO/SP Alemanya Estats Units Espanya França Gran Bretanya Itàlia Austràlia Dinamarca Portugal Canadà Xipre Holanda Israel Lituània República Txeca Suècia

126 50 17 7 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Trasplantaments per país de procedència de SCU* Espanya Estats Units França Austràlia Alemanya Bèlgica Itàlia Gran Bretanya Holanda República Txeca Suïssa (* 2 trasplantaments realitzats amb doble cordó)

56 41 13 7 6 3 3 2 2 1 1

13  


PACIENTS NACIONALS Trasplantaments realitzats per Comunitats Autònomes (2009) Balears 3 1% Asturies 15 4%

Navarra 2 1%

P.Basc 5 1% Galícia 21 6%

Andalusia 50 14%

Cantabria 20 6%

Castella i Lleó 18 5%

València 57 16%

Múrcia 22 6% Catalunya 93 26% Madrid 50 14%

(n=356) Resum activitat REDMO (pacients nacionals) 6000

Recerques iniciades (n=5511) 5000

Donants localitzats (n=4070) 4000

Trasplantaments (n=2267) 3000

2000

1000

0

14  


PACIENTS INTERNACIONALS •

Recerques preliminars realitzades

Recerques activades

1253

Analítiques sol·licitades

2045

Analítiques amb resultat

1590

15288

Evolució recerques per a pacients estrangers  

18000

16000

14000

R. activades (n= 1 253)

12000

R. iniciades (n= 15 288)

 

10000 8000

6000

     

4000 2000 0 1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

         

15  


PACIENTS INTERNACIONALS •

Trasplantaments hemopoètics realitzats

195

Trasplantaments per producte Medul·la òssia Sang perifèrica Sang de cordó umbilical (infusió de limfòcits) Trasplantaments per país de destí MO/SP Estats Units Austràlia França Alemanya Itàlia Àustria Bèlgica República Txeca Gran Bretanya Grècia Israel Suïssa

3 19 173 (1)

5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Trasplantaments per país de destí SCU França Estats Units Gran Bretanya Alemanya Israel Holanda Canadà Itàlia Grècia Colòmbia Mèxic Nova Zelanda Argentina Bèlgica Australia Bulgària Xile Hongria Irlanda Portugal Suècia Turquia

46 43 15 12 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

16  


TRASPLANTAMENTS DE PROGENITORS HEMOPOÈTICS PER HOSPITALS, PRODUCTE, EDAT I PROCEDÈNCIA DELS PACIENTS – ANY 2009 >= 15 anys

< 15 anys

>= 15 anys

< 15 anys

>= 15 anys

< 15 anys

HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA

3

0

21

0

1

0

Total Trasplantaments (Pacients extra comunitaris) 25 (8)

HOSPITAL DE SANT PAU

0

1

12

1

6

3

23 (1)

HOSPITAL VALL D’HEBRON

1

6

3

1

4

10

25 (9)

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

1

0

7

0

6

0

14 (0)

Hospital

Medu·la òssia

Sang Perifèrica

Sang cordó umbilical

Per Comunitat Autònoma

93

HOSPITAL DURAN I REYNALS

0

0

4

0

2

0

6 (0)

HOSPITAL LA FE

2

3

2

1

33

0

41 (14)

HOSPITAL CLÍNICO VALENCIA

0

0

9

1

5

1

16 (0)

HOSPITAL LA PAZ

0

1

4

2

2

7

16 (9)

HOSPITAL RAMON Y CAJAL

0

0

0

0

0

0

0

HOSPITAL DE LA PRINCESA

1

0

12

0

0

0

13 (1)

HOSPITAL UNIV. PUERTA DE HIERRO

0

0

3

0

5

0

8 (2)

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

0

0

2

0

4

0

6 (0)

HOSPITAL NIÑO JESÚS

0

0

0

4

0

3

7 (3)

HOSPITAL REINA SOFIA

6

2

2

0

3

0

13 (1)

HOSPITAL CARLOS HAYA

3

8

1

0

4

1

17 (2)

HOSPTIAL VIRGEN DEL ROCÍO

1

0

4

0

4

2

11 (0)

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

1

0

3

0

4

0

8 (0)

HOSPITAL DE JEREZ

0

0

0

0

1

0

1 (0)

COMPLEXO HOSP. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

2

0

3

0

2

0

7 (0)

HOSPITAL XERAL-CIES

3

0

4

2

2

0

11 (0)

COMPLEXO HOSP. UNIVERSITARIO DE A CORUÑA

0

0

0

0

3

0

3 (0)

HOSPITAL MORALES MESSEGUER

0

0

9

1

5

0

15(0)

HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA

0

2

4

0

0

1

7 (1)

HOSPITAL MARQUÉS DE VALDECILLA

15

1

4

0

0

0

20 (14)

20

HOSPITAL CLÍNICO SALAMANCA

5

1

9

0

2

1

18 (4)

18

HOSPITAL CENTRAL ASTURIAS

9

0

2

0

3

1

15 (0)

15

HOSPITAL DONOSTIA

0

0

5

0

0

0

5 (0)

5

HOSPITAL SON DURETA

0

0

1

0

2

0

3 (0)

3 2

HOSPITAL DE NAVARRA TOTAL

0

0

2

0

0

0

2 (0)

53

25

132

13

103

30

356 (69)

57

50

50

21

22

Nota: L'estadística d'activitat en trasplantament REDMO no té per què coincidir amb l'estadística d'activitat de la ONT. Això és degut al fet que en ocasions, els centres de trasplantament criopreserven part d'una donació amb elevada cel.lularitat. De ser utilitzada amb posterioritat, el centre de trasplantament ho comptabilitza com un segon trasplantament mentre que per a REDMO tan sols ha existit una donació. També pot produïr-se la situació inversa, una segona donació immediata a una primera amb escassa cel.lularitat, per al centre de trasplantament es comptabilitza com un únic trasplantament mentre que per a REDMO són dos trasplantaments.

FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS contra la leucèmia

REDMO Registre Donants medul·la òssia


TRASPLANTAMENTS DE DONANT NO EMPARENTAT SEGONS POBLACIÓ (2008) País Israel

Població

TPH MO/SP

MO/SP x10^6

TPH SCU

SCU x10^6

Total TPH

TPH x 10^6

7,2

535

74,0

27

3,7

562

77,7

82,4

1680

20,4

44

0,5

1724

20,9

64,05

605

9,9

385

6,3

990

16,3

Rep. Txeca

10,2

153

15,0

5

0,5

158

15,5

Estats Units

307,21

2833

9,5

1182

4,0

4015

13,5

9,0

94

10,4

11

1,2

105

11,6

Holanda

16,7

168

10,2

24

1,5

192

11,6

Gran Bretanya

61,1

600

9,9

101

1,7

701

11,6

Itàlia

58,1

535

9,2

133

2,3

668

11,5

7,6

69

9,2

17

2,3

86

11,4

21,26

138

6,8

73

3,6

211

10,4

Bèlgica

10,4

88

8,5

17

1,6

105

10,1

Korea

45,5

409

8,4

60

1,2

469

9,6

Japó

127,1

1089

8,5

133

1,0

1222

9,6

Espanya

45.3

223

4.92

133

2.93

356

7.85**

Canadà

33,4

135

4,1

86

2,6

221

6,7

Àustria

8,21

87

4,3

7

0,3

94

4,6

Polònia

38,5

133

3,5

4

0,1

137

3,6

198,7

148

0,7

58

0,3

206

1,0

Alemanya França

Suècia

Suïssa Austràlia

Brasil

*= Activitat TPH: WMDA report 2008 / Població mundial: CIA World Factbook 2008 ** Ràtio 2009

FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS contra la leucèmia

REDMO Registre Donants medul·la òssia

Memòria 2009 - REDMO  

Memòria 2009 de REDMO, Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you