Page 1

MOBILITAT A LEEDS Del 21 al 25 d’octubre de 2019

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


JOHN JAMIESON SCHOOL 21 d’octubre de 2019

En arribar a l’East SILC http://www.eastsilc.org/ vam realitzat la primera reunió. Per part de l’escola hi eren: Ms. Dianne Reynard, directora executiva de l’escola, Ms. Bridie Dorning, directora interina i Mr. Jamie Darby, cap d’estudis de l’etapa post 16 anys. També hi va assistir Ms. Jan Linsley com a representant d’Edeucation http://www.edeucation.com/the-team

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


Tot seguit vam poder gaudir plegats d’un sopar de benvinguda, al qual també hi va venir Mr. Paul Harrison, director d’Edeucation.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


JOHN JAMIESON SCHOOL 22 d’octubre de 2019

Dimarts vam començar el dia amb una reunió sobre la gestió del nostre projecte en el marc de la iniciativa K229 del programa Erasmus+. Tot seguit, Ms. Bridie Dorning ens va fer una visita guiada per l’escola, passant per algunes de les classes i podent apreciar semblances i diferències respecte a la nostra pròpia realitat.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


LEEDS CITY COLLEGE 22 d’octubre de 2019

Per a la següent activitat, ens vam tralladar fins al Leeds City College https://www.leedscitycollege.ac.uk/ . De fet aquesta entitat engloba diferents centres situats a la localitat. Nosaltres vam visitar el centre Joseph Priestley Beeston, https://www.leedscitycollege.ac.uk/campuses/joseph-pri estley-centre-beeston/ que ofereix cursos orientats al col·lectiu de joves de més de 19 anys, especialitzant-se en la formació bàsica i seu progrès personal. https://www.leedscitycollege.ac.uk/schools/foundation-s tudies/

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


KEEPER’S CAFE 23 d’octubre de 2019

Dimecres, acompanyats en tot moment per Viktor Markov, vam començar la jornada al Keeper’s Café https://www.facebook.com/KeepersCoffee/ una iniciativa de Lighthouse https://www.lighthousefuturestrust.org.uk/, una entitat dedicada a la creació d’oportunitats laborals per a joves amb discapacitats d’aprenentatge i autisme. Allí vam poder aprofundir en la metodologia de seguiment i suport de les pràctiques laborals.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


CRAG HOUSE 23 d’octubre de 2019

Poc després, ens vam traslladar a la Crag House Farm https://www.craghousefarm.com/, seu de la Caritat Cristiana Caring For Life. La Caritat busa donar suport a persones desfavorides i vulnerables a través de diferents projectes socials. Un bon dinar de treball ens va permetre estrenyer els vincles amb els nostres socis en aquest projecte.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


COORDINACIÓ LOCAL COUNCIL 23 d’octubre de 2019

A la tarda, vam assistir a una reunió de coordinació de l’ocupabilitat de les persones amb necessitats educatives especials, un espai en què representants de l’Administració, dels centres educatius i d’altres agents implicats en la matèria posaven a debat els reptes de l’orientació professional de les persones amb NEE, introduint-nos en el model orientador de Gatsby benchmarks https://www.careersandenterprise.co.uk/sites/defaul t/files/uploaded/1051_the_send_gatsby_benchmark _toolkit.pdf

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


BRIGSHAW HIGH SCHOOL 24 d’octubre de 2019

Dijous vam visitar el Brigshaw High School https://brigshaw.com/, un institut d’ensenyament secundari en el que East SILC hi està duent a terme activitats lectives. Allí ens vam introduir en alguns elements curriculars de referència: ASDAN https://www.asdan.org.uk/, OCR https://www.ocr.org.uk/qualifications/by-type/vocati onal-qualifications/, AQA https://www.aqa.org.uk/, així com en l’organització de les qualificacions en cinc nivells: entry 1, entry 2, entry 3, level 1 i level 2. La casualitat va fer coincidir la nostra visita amb la celebració de Halloween a l’Escola.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


LOHERTON HALL 24 d’octubre de 2019

Acompanyats per Jamie Darby i Jan Linsley vam visitar Lotherton Hall https://museumsandgalleries.leeds.gov.uk/lotherton/ un indret cedit anys enrere al Local council de Leeds i que actualment esdevé un atractiu turístic de primer ordre. En aquest context alguns alumnes de l’East SILC hi ha desenvolupat pràctiques laborals i en algun cas aquestes pràctiques s’han traduit un contractacions. Per dur a terme la següent visita del dia ens vam traslladar al centre de la ciutat.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


JOHN LEWIS 24 d’octubre de 2019 En el centre comercial John Lewis & Partners https://www.johnlewis.com/our-shops/leeds vam poder conèixer de primera mà les pràctiques professionals de tres alumnes.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


PLAYHOUSE 24 d’octubre de 2019

En la darrera visita del dia vam fer un tour per Leeds Playhouse https://leedsplayhouse.org.uk/ , comprovant que es tracta d’un projecte sociocomunitari que més enllà de la realització d’obres escèniques, aquesta entitat actua com a veritable pulmó de dinamització de l’iniciatives promogudes des de la gent i per a la gent, en colaboració amb altres entitats local com el Campus Quarry Hill del Leeds City College https://www.leedscitycollege.ac.uk/campuses /quarry-hill-campus/ destinat a estudis d’arts creatives i ciències socials.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


JOHN JAMIESON SCHOOL 25 d’octubre de 2019 Divendres, vam iniciar el dia compartint un esmorzar multitudinari amb el claustre de la East SILC. Tot seguit vam desenvolupar una interessant reunió amb representants de diferents serveis interns i externs de l’escola que ens van proporcionar una visió de bona part dels tipus de programes especialitzats que consideren d’interès en l’atenció socioeducativa de les persones amb NEE: comunicació augmentativa (indicant possibilitats i reptes en la utilització de llenguatges augmentatius -Makaton https://www.makaton.org/ maquinari i programari per als comunicadors -proloquo2go https://apps.apple.com/us/app/proloquo2go/id3083 68164 , Touch Chat https://touchchatapp.com/ …

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


JOHN JAMIESON SCHOOL 25 d’octubre de 2019 En aquesta mateixa sessió vam parlar dels serveis d’infermeria dintre de l’escola (indicant-se també iniciatives vinculades com ara Aspire Community Benefit Society https://www.aspirecbs.org.uk/ ) iniciatives socioeducatives (Carl Newbould ens explicava accions com ara el Ahead Partnership de Leeds https://www.aheadpartnership.org.uk/ programes de suport a l’ocupació de persones amb discapacitat https://www.gov.uk/access-to-work ), iniciatives orientades a adultes (centre de vida integrada de Leeds https://www.leedscil.org.uk/ programes de Huqooq-un-Naas Welfare Foundation https://huqooq.org/ ,...) i iniciatives relacionades amb el finançament d’accions socioeducatives orientades a l’atenció de persones amb discapacitat. “PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


JOHN JAMIESON SCHOOL 25 d’octubre de 2019

Finalment vam gaudir plegats d’un suculent dinar elaborat pels estudiants de l’etapa post 16 anys del East SILC. Només ens resta, per tant, agrair als nostres socis de Leeds el seu esforç i dedicació per aconseguir que la nostra visita esdevingués quelcom més significatiu que una simple estada, permetent-nos amarar del tot el que suposa l’atenció educativa de les persones amb diversitat funcional en el context de Leeds.

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”


RETORN A LA NOSTRA REALITAT Treball de reflexió Ja de tornada a la nostra realitat quotidiana vam elaborar una reflexió https://docs.google.com/document/d/1NB6IjhWcP8fWeo hVEn8xjxArGdKUZ50DWyim1y7iGqU/edit?usp=sharing respecte dels reptes que se’ns plantegen a partir del que vam viure a Leeds. Vam treballar-hi conjuntament amb la resta de l’equip de post-obligatòria, sintetitzant-ho tot en 3 grans reptes: ● Aprofundir en la planificació centrada en la persona. ● Promoure la cultura inclusiva ● Assegurar la continuïtat en els suports personals, tecnològics i materials de les persones amb diversitat funcional més enllà de la formació del Departament d’Educació

Posteriorment, hem estat treballant per tal de generar un espai web de treball compartit destinat a centralitzar les informacions i difondre’n resultats en l’entorn propi dels projectes europeus: etwinning; https://live.etwinning.net/projects/project/212516

“PROGRESSION FROM SCHOOL TO ADULTHOOD”

Profile for Fundació Mercè Pla

Primera Mobilitat a Leeds Erasmus+  

Primera Mobilitat a Leeds Erasmus+  

Advertisement