Page 1


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Fundació Persona i Valors Tipus

Servei Residencial

Subtipus

Grup Beneficiari

Servei/ Centre

Serveis Socials Residencials

Infància, adolescència i Joventut

CRAE Llar Vilanova PAJ Mollerussa Persones grans amb dependència o Residència i Centre de Dia risc social Municipal Vilanova de Bellpuig TOTAL

Places

Usuaris atesos

Ocupació

33 4 55

38 4 71

103% 60% 84,5%

68

113

Havent celebrat el 8è aniversari de la Llar Vilanova

2

PE100 Places equivalents en 100% d’ocupació 34 3,6 46

84,14


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Resum dades entitat Col·lectiu 1. Infància, adolescència i joventut 2. Persones amb drogodependència 3. Persones afectades per vih/sida 4. Persones que compleixen mesures judicials 5. Persones grans amb dependència o risc social 6. Persones amb malaltia mental 7. Diversos públics TOTAL

Serveis Residencials PE100 37,67

Persones ateses

71

42 37,67

46,4

84,1

42

46,4

71

113

Infància, adolescència i joventut Places equivalents

Persones grans amb dependència o risc social Persones ateses

Havent atès un total de 113 persones Nota: per ampliar informació podeu consultar la Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015 de la Coordinadora Sinergia Social publicada al web: http://www.sinergiasocial.org

3

Memòria activitat 2015  

Memòria activitat Fundacio Persona i Valors 2015