Page 1


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Fundació Mercè Fontanilles Tipus

Subtipus

Servei Serveis Socials Residencial Residencials

Altres Serveis d’Atenció a joves tutelats i ex-tutelats Suport a serveis penitenciaris

Grup Beneficiari

Infància, Joventut

Servei/ Centre

adolescència

i CA Estrep CA Raïmat CRAE Lledoners PAJ Barcelona PAJ Hospitalet Pis d’Acollida i SAEJ

Persones amb VIH/Sida Infància, adolescència joventut Persones que compleixen Unitat Depenent del Vallès mesures judicials TOTAL

Places

Usuaris atesos

Ocupació

40 22 16 10 6 5 63

151 60 30 11 7 7 97

97,20% 99,90% 91,24% 83,34% 85,61% 100% 102%

PE100 Places equivalents en 100% d’ocupació 39 21,9 14,5 8,3 5,1 5 64,2

20

39

80%

16

182

402

Al 2015 hem renovat els concerts i contractes de prestació de serveis residencials

2

174


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Tipus

Servei no residencial

Subtipus

Grup Beneficiari

Servei/ Centre

Equips de Valoració del Maltractament Infantil Servei de documentació administrativa Suport terapèutic en medi obert Serveis de Suport Serveis de Prospecció i inserció laboral

Infància, adolescència i Joventut

EVAMI Comarques de BCN EVAMI Comarques de Lleida Servei de Documentació a Infants i adolescents de les comarques de Lleida Servei de Suport Medi Obert

Infància, adolescència i joventut Persones que compleixen mesures judicials Persones amb VIH/Sida Diversos públics

Servei de Suport a la Vida Autònoma Punt Incorpora Barcelona Agència de Col·locació Programa Labora TOTAL

PU Persones Usuàries 115 19 40 78 3 147 114 457 973

Al 2015 hem iniciat dos nous serveis no residencials, el servei de suport a la vida autònoma en l’àmbit del VIH i el servei de mediació intercultural en centres educatius de justícia juvenil (Can Llupià, el Segre i l’Alzina) que inicia l’activitat l’any vinent. I el programa d’inserció laboral Treball per a Joves, en col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu, dins el marc de la Garantia Juvenil

3


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Tipus

Subtipus

Grup Beneficiari

Servei/ Centre

Docència

Persones en compliment de mesura Programa Re-Incorpora judicial Diversos Públics Punt Formatiu Incorpora

PA Persones Assistents 22

TOTAL

60 82

El 2015 hem incrementat les accions formatives del programa Re- Incorpora, hem iniciat els cursos a l’esdevenir acreditats com a Punt Formatiu Incorpora i hem iniciat un nou programa de formació dins el marc del Programa Labora que iniciarà els cursos el 2016. També, hem iniciat el programa “Pobresa energètica” en col·laboració amb la Fundació Ciutat i Valors, l’Ajuntament de Barcelona i ABD per tal de empoderar i formar a persones en situació d’atur per poder esdevenir certificadors energètics i combatre la pobresa energètica a la ciutat de Barcelona.

4


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

RESUM DADES D’ACTIVITAT ENTITAT Col·lectiu

1. Infància, adolescència i joventut 2. Persones afectades per vih/sida 3. Persones que compleixen mesures judicials 4. Persones amb malaltia mental 5. Diversos públics TOTAL

Diversos públics en serveis de formació i inserció laboral

778

Persones que compleixen mesures judicials

Persones afectades per vih/sida

Infància, adolescència i joventut

Serveis Residencials PE100

Persones ateses

Serveis no Residencials PU

153,1 5 16

356 7 39

174 3 78

22

402

718 973

60 82

174,1

Prevenció, sensibilització i Docència PA

Places equivalents en serveis residencials

174,1

Persones ateses en serveis residencials

161

402

Persones ateses en serveis no residencials

10

Persones assistents en activitats de formació

530

973

82

Havent treballat per la inclusió social i laboral de 1.457 persones Nota: per ampliar informació podeu consultar la Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015 de la Coordinadora Sinergia Social publicada al web: http://www.sinergiasocial.org 5

Memoria activitat 2015  

Memòria activitat 2015 Fundació Mercè Fontanilles

Memoria activitat 2015  

Memòria activitat 2015 Fundació Mercè Fontanilles

Advertisement