Page 1


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Fundació Ciutat i Valors Tipus

Subtipus

Grup Beneficiari

Infància, adolescència i Joventut Servei Serveis Socials Residencial Residencials

Persones amb Malaltia Mental Persones amb drogodependència Persones que compleixen mesura judicial

Servei/ Centre

Places

Usuaris atesos

Ocupació

CA Mas Pins Ca Gaudí Pisos Maragall CRAE Casa Milà Llar Sant Martí Pisos Sant Martí Pis Sant Martí 3

30 28 25 14 45 16 5

156 141 46 27 46 42 13

103,3% 97% 91% 82% 100% 92% 78%

163

471

TOTAL

PE100 Places equivalents en 100% d’ocupació 31,0 27,2 22,8 11,5 45 14,7 3,9 156,1

Al 2015 hem renovat els concerts i contractes de prestació de serveis residencials, iniciant l’activitat del Pis Sant Martí 3, en col·laboració amb el Departament de justícia i hem iniciat un programa d’atenció a la pobresa energètica i per la inserció laboral, en col·laboració amb la Fundació Mercè Fontanilles, l’Ajuntament de Barcelona i ABD.

2


Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

Resum dades entitat Col·lectiu

1. Infància, adolescència i joventut 2. Persones amb drogodependència 3. Persones afectades per vih/sida 4. Persones que compleixen mesures judicials 5. Persones grans amb dependència o risc social 6. Persones amb malaltia mental 7. Diversos públics TOTAL

A. Serveis Residencials PE100 92,4 14,7

Persones ateses

3,9

13

370

370 42 92,4 45

42

45

46

156

471

14,7 Infància, adolescència Persones amb i joventut drogodependència Places equivalents

3,9

Persones que compleixen mesures judicials

Persones amb malaltia mental

Persones ateses

Haventt atès un total de 471 persones,, 36 més que l’any anterior. Nota:: per ampliar informació podeu consultar la Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015 de la Coor Coordinadora dinadora Sinergia Social publicada al web: http://www.sinergiasocial.org

3

46

13

Memòria activitat 2015  

Memòria activitat Fundacio Ciutat i Valors 2015

Memòria activitat 2015  

Memòria activitat Fundacio Ciutat i Valors 2015

Advertisement