Art per a totes les mans. Adaptacions

Page 1


Equip creatiu: Marina Alabró Emma Brunet Yolanda Rubio Antonio Molero Esther Pérez Tere Borràs Marga Niubó Primi Morcillo Rosita Picas Núria Salgado Miquel Nogué Lola Casas Montse Basaganya Marga Solanich Josep Ma Suárez Josep Ma Font


Primera edició: abril de 2015 Editor: Fundació Privada MAP (www.fundaciomap.com) Escriptores: Marina Alabró, Emma Brunet i Yolanda Rubio Fotografies: Víctor Barrientos i Emma Brunet Correcció i suport de redacció: Montse Maestre Disseny gràfic: Sicalipsis (www.sicalipsis.com) Impressió: Impremta Maideu ISBN: 978-84-606-7173-2 Dipòsit Legal: Gi 623-2015


Índex Presentació ......................................................................................... 5 Introducció ......................................................................................... 6 Adaptacions ....................................................................................... 10 Activitats: Què fem per Sant Jordi? ........................................................... 14 El pompó................................................................................ 16 El punt de llibre................................................................... 18 La rosa d’espuma................................................................. 20 El tres en ratlla..................................................................... 22 La guardiola.......................................................................... 24 I per Sant Joan? .......................................................................... 28 Les aranyes........................................................................... 30 La bruixa (centre de taula)............................................... 32 Els fanalets............................................................................ 36 La foguera.............................................................................. 38 El mussol............................................................................... 40 Cinc idees per a la Castanyada ................................................ 42 El cistell.................................................................................. 44 El paraigua............................................................................. 46 El quadre................................................................................ 48 El raïm..................................................................................... 50 El Centre de tardor.............................................................. 52 I les últimes, per Nadal .............................................................. 54 L’arbre de Nadal................................................................... 56 L’estrella de Nadal............................................................... 58 Un motiu nadalenc amb CD............................................. 60 El calendari d’advent......................................................... 62 El camí de taula.................................................................... 64 Plantilles ............................................................................................. 66 Agraïments ......................................................................................... 70Art per a totes les mans és el resultat d’un equip creatiu compromès, il·lusionat, sensible i generós de la residència Centre Montserrat de la Fundació MAP de Ripoll, una entitat social sense ànim de lucre que treballa amb les persones amb discapacitat de la comarca del Ripollès, creant els suports necessaris per a la millora de la seva autonomia i qualitat de vida.

ta tasca, amb rigor i professionalitat, en un projecte presentat en la 1a edició dels Premis d’Investigació i Innovació en la discapacitat 2012-2013 que convoca bianualment la Fundació MAP, amb el suport de l’Elèctrica Vaquer, de cara als professionals interns. El projecte va guanyar un accèssit i el compromís, per part de tots, de continuar treballant perquè el llibre pogués ser una realitat. Avui tenim el goig de dir que ja ho és.

La publicació que teniu a les mans és fruit d’un treball en equip que aprofita les singularitats de cada membre per treure’n el màxim enriquiment, que busca potenciar les capacitats, donar resposta a les il·lusions i a la manera de poder expressar i transmetre les emocions a través de l’art. Un llibre que dóna veu a un grup de persones ateses al centre de dia que han aconseguit, a través de l’art, la satisfacció de veure el resultat del seu esforç i la seva constància.

Art per a totes les mans és l’exemple del treball d’un equip format per setze persones amb diferents capacitats i desitjos, cadascuna de les quals ha aportat l’ingredient necessari perquè el producte final tingui tots els sentits. Des de la Fundació MAP fem un agraïment molt especial a aquest equip que, d’una manera molt generosa, ha volgut transmetre aquest coneixement i aquesta experiència a la comunitat. I també volem agrair la col·laboració de l’Elèctrica Vaquer per ajudar-nos a fer realitat aquest projecte. Esperem que en puguin gaudir moltes mans, grans i petites, d’una gran diversitat de persones.

Fa uns anys, un grup d’educadores es va plantejar anar més enllà del dia a dia i poder treure el millor de les persones que estan al seu costat. Un repte que va suposar pensar quines adaptacions cal fer perquè els artistes puguin treballar amb autonomia i desenvolupar-se individualment. Aquestes professionals van plasmar aques-

Patronat i Direcció de la Fundació MAP

5


“Sovint les dificultats es presenten, les limitacions apareixen [...], s’acaben convertint en oportunitats per aprendre de les nostres pròpies destreses”.

Protagonistes actius:

El llibre que tens a les mans parteix del neguit de fer visible, obrir i expandir allò que molt sovint queda amagat de portes endins. Neix de la inquietud per compartir un treball de creació i recerca d’alternatives per decorar algunes de les nostres festes i tradicions. Sorgeix de la voluntat de fer un recull de propostes plàstiques i de, més enllà d’il·lustrar-les i posar-les per escrit, transmetre el sentit creatiu, vivencial i de significat que ha guiat el seu disseny. Surt de la il·lusió de plasmar l’esforç realitzat per l’equip participant en l’espai CAE (Centre d’Atenció Especialitzada) ubicat dins el Centre Montserrat de Ripoll (Fundació MAP). Perquè tots i totes formem part d’aquest procés.

“M’identifico amb allò que faig perquè té un sentit. Em sento bé d’haver fet alguna cosa que es veu, que puc tocar. M’agrada contribuir a fer més boniques les nostres festes i tradicions. Potser, senzillament, he passat una bona estona, embrutant-me els dits amb la pintura per acolorir un full en blanc, modelant un tros de fang per donar-li forma o prement un rotlle de paper de cuina per dissenyar una figura”. Potser aniria per aquí. No és fàcil determinar allò que un o una pensa i sent, sobretot si hi manquen les paraules. Tanmateix, el nostre cos ho sap expressar de moltes maneres. Potser un dia reculls un somriure

6


d’orella a orella, uns ulls que espurnegen, unes mans que tremolen, un respirar compassat o un barboteig de mots aparentment inconnexos. Sigui com sigui, existeix un sentir-se a gust amb allò que es fa perquè és proper, tangible, forma part del nostre dia a dia i ens implica personalment i col·lectivament.

dinada. Procurem donar forma a cada encert i revertir cada error, cada limitació, en un nou desafiament, en una nova via per créixer junts. S’insisteix en la creativitat com a mètode per superar les dificultats que apareixen, en el treball en positiu i en donar valor a cada barrera franquejada.

Sovint les dificultats es presenten, les limitacions apareixen. Més enllà de transformar-se en un entrebanc on encallar-nos, on preveure si llançar la tovallola o seguir endavant, s’acaben convertint en oportunitats per aprendre de les nostres pròpies destreses. Donar-li la volta, veure les escletxes. L’esforç constant d’autosuperació del grup participant ens porta a veure que el desig de sentir-se vius és tan intens que, sovint, les alternatives s’esdevenen soles.

Idees per a un treball creatiu: Cal plantejar-se dues qüestions fonamentals: què podem arribar a fer? Què podem fer per arribar al lloc a on ens proposem? Totes les idees per a un treball creatiu es preparen amb una finalitat, tenen un profit i una projecció. Aquest vincle, que fuig del fer per fer, dóna valor a cada treball i augmenta la motivació de totes les persones implicades. Així, més enllà d’esdevenir peces decoratives dins un espai tancat, es doten de sentit, buscant l’efecte visual d’allò creat i establint una relació amb el treball global que es du a terme en cada moment.

Facilitadors/es del procés: Els educadors i les educadores del CAE esdevenim un equip facilitador, una guia de tot el treball plàstic que es du a terme, possibilitant que cadascun dels i de les participants pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats. Es tracta d’observar el procés que segueix cadascú per així extreure’n els seus punts forts i afavorir que cada persona assoleixi els seus propis reptes i es formi en la seva singularitat. L’interès es centra en què els resultats siguin més que una simple elaboració d’un producte final, que siguin conseqüència d’un aprenentatge compartit.

La major part de propostes plàstiques que es plantegen permeten que cada persona participant pugui decidir lliurement alguns punts de la seva elaboració. No obstant això, algunes s’estableixen en un marc més acotat (exemple: les roses de Sant Jordi les pintem vermelles). En ambdós casos, però, el treball es realitza segons una diversificació de tasques que té en compte que la persona pugui treballar amb uns objectius adequats a les seves capacitats, instaurant fins i tot tasques compartides, acompanyades per un impuls de millora i un modelatge.

D’aquesta manera, davant la configuració de les diferents propostes, l’equip d’educadors i educadores treballem de forma coor-

Els educadors i les educadores vehiculem tot el treball que es realitza i el complementem només quan les persones partici-

7


·Socioafectiu: millora de l’expressió, la comunicació i el treball en equip.

pants no posseeixen les habilitats motrius per concloure la proposta plantejada. Malgrat tot, es posa especial atenció en què puguin confeccionar el màxim segons les seves capacitats i, si cal, es creen totes les adaptacions necessàries. Aquesta retroalimentació reforça la confiança mútua i dota al conjunt de la sensació d’un únic equip que treballa per al mateix objectiu.

·Cognitiu: afavoriment de la concentració, la memòria, la creativitat, la capacitat d’aprenentatge i el manteniment d’habilitats adquirides. Interacció participada amb l’entorn:

Per a les diferents propostes plàstiques, s’utilitza una gran varietat de materials amb el propòsit de potenciar l’experimentació de sensacions diverses. A més, s’estimula una mirada “decorativa” i es fomenta el reciclatge, de manera que s’aprofita tot allò que tenim a l’abast amb la voluntat de donar forma i color a qualsevol objecte que sembli inservible. En altres ocasions, amb la idea d’establir una relació directa entre la decoració i el nostre entorn proper, el material usat són les troballes que es fan a la natura en el decurs de les sortides que es realitzen.

Amb la premissa de voler participar en una societat plural i en el nostre territori més immediat, trobem cada proposta emmarcada dins una festivitat coneguda i compartida. Treballar amb les festes i les tradicions del nostre país propicia que els i les participants prenguin consciència de la seva existència i del seu valor, dotin de sentit les diferents manualitats i les incorporin com a seves. Igualment, el fet de reprendre-les any rere any enforteix la memòria i reforça la noció de temps. Es proposen un total de vint activitats subdividides en les quatre festivitats següents: Sant Jordi, Sant Joan, la Castanyada i Nadal.

Beneficis del treball creatiu: Totes les propostes creatives que apareixen en aquest llibre estan pensades perquè puguin oferir un seguit de beneficis a les persones que les duen a terme. Beneficis que repercuteixen en diferents àmbits: ·Sensorial: millora de l’atenció, estimulació dels sentits i consciència corporal. ·Físic: treball de la motricitat fina, de les habilitats manipulatives, la coordinació, la higiene postural i el manteniment d’habilitats adquirides. ·Emocional: augment de l’autoconfiança, la motivació, el gaudi i l’autoestima.

8


De dins cap a fora:

3. Plantilles:

Tal com anunciàvem en un inici, Art per a totes les mans és una mostra de l’experiència i els coneixements adquirits, una forma de compartir i difondre estratègies i idees originals. Una eina de consulta, de treball o, simplement, una font d’inspiració útil a l’hora de realitzar activitats manuals i decoratives.

·S’inclouen al final del llibre. ·Les utilitzarem per facilitar el desenvolupament d’algunes activitats. ·Per copiar-les, situa un full de paper de calcar o un paper molt fi damunt el model que es vol reproduir. Retalla-ho, posa-ho a sobre el material proposat per l’activitat i ressegueix-ne el contorn.

Regirant les pàgines d’aquest llibre podem trobar-hi: 1. Adaptacions:

Aquest és un recurs que vol obrir-se a totes aquelles persones que tinguin interès a treballar la decoració d’ambients d’una forma interactiva i participada. S’ofereix a persones que els pugui semblar útil fer de les propostes plàstiques un vehicle per treballar les festes i les tradicions. Es proposa per a persones, ja treballin en espais similars o no, que tinguin empenta i il·lusió per generar canvis positius en el seu entorn, ja que tot i que les activitats contenen adaptacions són assequibles per a tothom. O, simplement, per a persones que vulguin gaudir i compartir un bon moment mitjançant un treball plàstic global i amb significat.

·A partir de l’experiència, s’han recollit adaptadors i suports dissenyats per tal que tothom pugui dur a terme les activitats proposades. Tanmateix, no és imprescindible utilitzar-los tots a l’hora d’elaborar una manualitat. ·Hi ha adaptacions comunes a diferents manualitats. ·Algunes eines han estat elaborades amb material que es pot trobar per casa i són fàcils de fer. D’altres, són estris que trobaràs al mercat. 2. Recull de propostes plàstiques: ·Estructurades en quatre grans festivitats: Sant Jordi, Sant Joan, la Castanyada i Nadal.

Un reflex sobre paper del treball d’un equip.

·Per a cada festivitat es presenten cinc manualitats, cadascuna amb la seva corresponent descripció escrita i acompanyada de fotografies on els i les participants es troben en diferents punts del procés creatiu. ·Hi apareixen diferents consells i les adaptacions emprades.

9


ADAPTACIONS BASE CÒNICA: •La base cònica ens ajuda a objectes cilíndrics.

Els adaptadors i els suports que et presentem a continuació i que s’han emprat al llarg de tot el llibre estan pensats amb la finalitat de: •Afavorir el treball autònom i l’augment de l’aut oestima personal. •Rea litzar les activitats d’una manera més còm oda i eficaç. •Potenciar la mobilitat de les extremitats supe riors. •Mil lorar la postura corporal.

mantenir drets els

•Com?

-Dibuixa en una cartolina dos cercles, un inscrit dins l’altre. El diàmetre del cercle més petit dependrà de l’objecte que vulguem sostenir. -Retalla el cercle interior. -Per tal que la base ens quedi amb volum i agafi forma cònica, fes un tall a la cartolina, sobreposa els dos extrems i uneix-los amb cinta adhesiva.

ADAPTADOR PER A LA LLUNA: •Per fer mitges rodones amb material modelable (fang, plastilina, pasta de sal...), pots emprar l’estri de fer boles de gelat.

•En l’activitat de La foguera, aprofita la marca que deixa la pinça del mateix estri com a contorn del nas de la lluna.

RECIPIENT DE PLÀSTIC: stic en les activitats •Utilitza un recipient de plà ll un objecte voluminós on calgui pintar amb pinze ter, pinyes...). El (boles, tubs de paper de và ibis a tots els racons de recipient facilitarà que arr bellugui. l’objecte i que aquest no es

10


CAVALLET DE TAULA: •Quan les tasques de pintar, dibuixar... resulten difícils sobre una superfície horitzontal, fes servir un cava llet.

S:

CERCLES I AGULLA PER FER POMPON •Per fer pompons és necessari utilitzar dos cercles. Caldrà, però, fer-los ben grossos i amb el forat més ample. •Per facilitar l’acció de cosir, elabora una agulla amb un tros de cartró.

NS: SUPORT DELs CERCLES PER FER POMPO •Aquest suport permet que els cercles, que utilitzes per enrotl lar la llana dels pompons, no es belluguin.

•Com? -Agafa dos tubs de paper de vàter i retalla algunes pestanyes en una de les seves bases. -Enganxa les pestanyes dels dos tubs damunt un tros de cartró.

ANTILLISCANT: •Per subjectar un full, un pot de pintura o qualsevol altre objecte, utilitza l’antilliscant.

POREXPAN:

nseguim que els •Amb aquest material aco ballem s’aguantin objectes amb els quals tre en posició vertical. 11


ADAPTADOR PER FER LA ROSA: •Per fer les peces de la rosa, utilitza un segell.

•Com? -Agafa un tros de filferro bastant gruixut. Enrotlla’l en forma de rosa. -Enganxa l’estructura damunt una base (tub de cola, tap de suro, retolador gruixut...) per poder-la utilitzar de tampó.

CINTA DE PINTOR I CINTA ADHESIVA: •Els dos tipus de cinta serveixen per fixar el material a manipular, tant l’específic de l’activitat com els adaptadors i suports.

•La cinta de pintor és més adequada per subjectar papers que es volen pintar i per, després, desenganxar-la del paper.

GOT DE TUB:

ulta b pinzell res m a r ta in p e sca d r. •Quan la ta erent és suca if d ió c p o a un complicada, utilitza un got •En l’activitat d’El paraigua, allargat per fer el mànec.

XATS:

N DOS PINZELLS ENGA

permetrà arribar als •Unir dos pinzells et curçar distàncies. racons més difícils i es

ADAPTADOR PER FER BOLES: able

model •Per fer boles amb material sal...) pots de (fang, pasta de paper, pasta utilitzar el colador d’infusions. posa cinta •Perquè quedi sempre obert, gis emplenat, adhesiva al mànec. Un cop l’ha s meitats. treu la cinta per unir les due

12


ADAPTADOR PER A GOTS: •En l’activitat de L’arbre de Nada l, es decora la base dels gots amb purpurina. Per fer-ho, necessites un adaptador per posar cola al fons del got.

•Com? -Agafa un tub de paper de vàter, retalla unes pestanyes a la seva base inferior i enganxa-les damunt un tros de cartró. -Fes un forat a la paret lateral del tub. Tingues en compte que hi hauràs d’inserir el got i que aquest ha de quedar en posició horitzontal o amb certa inclinació.

TUB DE COLA AL POREXPAN: •Aquesta és una manera senzilla d’elaborar un tampó. •Com?

-Retalla un cercle de porexpan. -Clava-hi un tub de cola al dam unt. L’amplada i l’alçada del tub et proporcionaran un mànec fàcil d’agafar i manipular.

VENTOSA: •Incorporar una ventosa a un objecte també és una solució per evitar que rellisqui i així poder treballar amb fluïdesa. •En l’activitat de L’estrella de Nadal, la ventosa s’adhereix al triangle de cartró que serveix per confeccionar les parts de l’estrella.

filtres de desguàs: taula, utilitza •En l’activitat d’El camí de plantilla. filtres de desguàs com a intar. n la tasca de p e lit ci fa s re t il •Aquests f

TROS DE CARTRÓ: •En l’activitat d’El camí de taula, fes servir un tros de cartró per cabdellar el fil. Et resultarà més senzill donar-li voltes.

13


Què feM per Sant JoRDI? 14


15


Què necessitem? Fim o de

EL POMPÓ

color vermell i g roc, llana, cartró , ulls, feltre de colors , goma Eva de co lor blanc, fil, escura dents, retolador permanent, ada ptador per fer pompons, tisores, regle i p istola de silicona .

Consells: com més gruix uda sigui la ll

ana i més voltes li facis, més volu m tindrà el pompó . El fil que deixis lliure després d’h aver fet el pompó, ha de ser llarg ja q ue serà el cos del punt d e llibre.

ADAPTACIONS: suport d els cercles per fer

pompons (pàgin a 11), cercles i agulla per fer p ompons (pàgina 11).

PLANTILLES: per fer la cara del drac (pàg ina 67).

1. Damunt el cartró, dibuixa una agul la i dos cerc les idèntics amb un forat al centre.

e i lliga l’extrem qu lla gu l’a de t an lt al vo dos cercles. 3. Cabdella la llana superposats dels ts ra fo s al e ur lli i et qued ats i ves cosint fins 4. Passa l’agulla per dins els for llana. que els cercles quedin coberts de

2. Reta lla-ho tot.

16


mpó.

trons del po

ls dos car entremig de

na 5. Ta lla la lla rtró. r l’interior del ca pe rg lla l fi de os 6. Passa un tr cercles. rt i retira els dos Fes un nus ben fo es de la llana, 7. Repassa amb les tisores les vor força igualats. de manera que els trossos quedin

8. Reta lla les pl antilles verdes de la pàgina 67 i enga nxa-les: •La llengua (1). •Les dents (2). •El morro (3). •Els ul ls.

ixa els r permanent, dibu do la to re el b m A 9. pó. anxa el cap al pom forats del nas. Eng

10. Fes una bola de Fimo de color groc. Amb el Fimo de color vermell, fes un xurro ben prim i talla 4 trossets d’un centímetre.

r-la. radents per forada cu es un en la bo 11. Posa la sió amb les mans. es pr nt fe es rr ba Enganxa-hi les 4

dins, sense l’escuradents, durant 20 12. Esca lfa el forn a 150ºC i posa-hi la bola a travessa la bola i fes un nus fina l. minuts. Amb l’extrem lliure del fil del pompó,

17


E R B I L L E D T N U EL P

Què necessitem? Cart

olina, diaris, revistes, llapis, tisores, regle, cola i Airo nfix.

Consells: per tal que le

s fotos et càpiguen bé damunt la carto lina, no han de ser g aire grosses. Pots reta llar la cartolina amb tisores o bé am b un punxó.

que es fotos t is v e r n 2. Busca e s. retalla-le

1. Retal la el paper de diari en trossets petits i de mides diferents.

18

t’agradin

i


llargada x 4 cm e del punt de llibre: 21 cm de bas la s fe , ina tol car la b tos en Am 3. ssos de paper de diari i les fo tro els i a-h anx eng i la llata d’amplada. Re que sobresurtin. forma de col lage fent, si vols,

4. Quan ho ting uis tot ben enga nxat, li dónes la i entres les punt volta es que sobresur ten cap a dins.

ent per l’altra cara. 5. Segueix el mateix procedim

s folra les dues care 6. Amb l’Aironfix, talla’l arran. de la cartolina i re

19


A M U P S E ’ D A S la RO

Què necessitem? Pin

tura de color verme ll i verd, feltre de color verd, espu ma de color bla nc, pinzell, tisores, làtex, cinta de p intor, pals de broquet a i pistola de si licona.

Consells: si escorres l’e

spuma acabada de pinta r, queda ben un iforme i pintada per le s dues cares. Pots reta llar la cartolina amb t isores o bé amb un pu nxó.

ADAPTACIONS: porexp

pintor (pàgina 12

).

an i cinta de

PLANTILLES: pètals i fulla (pàgina 66).

1. Amb la pintura de color vermell, pinta un tros d’espuma (la mida d’un foli DIN-A4). Un cop seca, passa-li una capa de làtex i deixa-ho assecar.

b pintura de

l am broqueta i pinta’ 2. Agafa un pal de color verd.

20


s de la antilles vermel le pl s le x ei gu se es 3. R Agafa 3 pètals i 1 fulla. e pàgina 66. Hi ha ls i posa-les a sobr ta pè ls de s lle ti an les pl . Agafa eix-les i retalla-les gu se es R a. um sp b l’e i fes el mateix am rd ve r lo co de el feltre la fulla.

del pètal nº2 i, fent 5. Posa silicona a la part baixa Posa silicona a la part pressió, rodeges el pètal nº1. ’l. Posa silicona a la central del pètal nº3 i embolica a. part baixa per tancar bé la ros

4. Agafa el pètal nº1 i, amb una mica de silicona, enganxa’l al pal. Enrotlla el pètal de dreta a esquerra fent pressió a la part baixa.

6. Abans de posar la fulla, repassa la rosa amb pintura de color vermell. Rodeja els pètals amb la fulla, fent que aquesta sobresurti una mica per dalt i per baix.

or de

ri licona la part infe si b am a nx ga en 7. Fina lment, la fulla al pal.

21


A L L T A R N E S el TRE

Què necessitem? Fim

o de color vermell, m arró i blanc; pintu ra de color blau i blanc , diari, cartró, filf erro, fusta, cola blanca , pinzell, corró d e cuina, adaptador per fe r la rosa, regle, tisores, cúter i pistola d e silicona.

Consells: si poses una m

ica de cola a la pintura, qued arà més brillant . Sempre que s’u tilitza paper de diari per folrar algun material, l’últim a capa hauria de ser am b paper de colo r blanc per aconseguir un bon acabat. A l’hora de deco rar les peces de l llibre, fes servir la im aginació.

ADAPTACIONS: adapta

la rosa (pàgina

12).

dor per fer

Per fer el TAULER:

1. Reta lla damunt el cart ró un quadrat de 25 cm x 25 cm. Agafa un altre fes 9 quadrats de 7cm de tros de cartró i costat. Enganxa amb silico na els quadrats petits so gran, tenint en compte de bre el quadrat deixar 1 cm entremig i ta mbé 1 cm a tot el marge del tauler. 22

P


3. Pinta el tauler de joc de color blanc i deixa que s’assequi. Llavors, pinta-ho del color que més t’agradi i, igua lment, deixa-ho assecar.

ns. Dilueix i a trossets mitja ar di de r pe pa pa reta lls 2. Estri i enganxa tots els a gu ai d’ a ic m a n tota la la cola amb un a que en cobreixi er an m de er ul ta damunt el -ho assecar. superfície. Deixa

Per fer LES PECES:

El llibre

-hi el de color

gle marró i posa 6. Pren el rectan blanc al damunt.

4. Agafa el Fimo de color marró i posa’l sobre la fusta. Aplana’l amb el corró de cuina de manera que en resulti una base fina. Fes tres rectangles de 6 cm x 3 cm.

nc i fes rectangles de 2 cm x 5. Agafa el Fimo de color bla rien de tenir 1 cm de gruix. 2,5 cm. Aquests rectangles hau

fes una bola. 8. Agafa el Fimo vermell i ra que et Aixafa-la una mica de mane quedi un bon gruix. la bola. 9. Estampa l’adaptador damunt Fes pressió amb les mans.

sobre el 7. Tanca el rectangle marró per fos un llibre.

blanc com si

la rosa

10. Reta lla la part que en sobra amb un cúter i dó na-li forma arrodonida.

23

s al forn, durant 11. Posa les 6 pece ºC. minuts, a uns 150

20


A L O I D R A U G A L

Consells: sempre que s’utilitza

paper de diari per folrar algun materia l, l’última capa ha uria de ser amb paper de color blanc . Per aconseguir un bon ac abat, pots aplicar una capa de cola bla nca per damunt tota la superfíci e de paper de la guardiola (no, però, sobre el vellut i la goma Eva).

etoladors R ? m e t i Què necess ent de

s (bàsicam i permanent arró o blau m , c n la b , e i color negr olor negre c e d a r u t in s: vermell), p ut de color ll e v e d ix nf a plata, Airo nc; cartolin la b i e r g e n oma Eva vermell, g , is r g r lo e co ondulada d paper de cuir, paper rn, , envàs de s de color ca n o b m o b es de s), de les caps us Pringle ip t ( s e id g e c), patates fr , tipus gre le p m (a t r gu , envàs de io pintor, tap de suro a de de llapis, cint iari, paper d e d r e p a isores i t plomes, p , r e t ú c , a blanc cuina, cola silicona. pistola de

ADAPTACIONS: cavallet (pàgina 11) i

antilliscant (pàgina 11).

PLANTILLES: a les pàgines 67, 68

i 69 hi ha: 1. Mal la d’esq uena 2. Mal la de cara 3. Cinturó 4. Faldi lla 5. Sivella 6. Espatl leres 7. Peus 8. Botes 9. Creu 10. Base per posa r a sobre la creu 11. Cara 12. Mans.

24


Per fer el cos:

tes

de pata ntor tot l’envàs pi de a nt ci b am 1. Folra de color plata. fregides. Pinta’l

r de la capsa de 2. Separa el pape . de dins és rugosa bombons. La part platejat que més Pinta-la amb el to t’agradi.

25


2

3. Ressegueix les plantilles grogues de la pàgi na 67, 68 i 69:

4 3

•Nº 1 i 2: sobre el paper de la capsa de bombons . •Nº 3: damunt el paper de cuir. •Nº 4, 5 i 6 (aquesta última l’has de fer dues vegades): sobre la cartolina ondulada. •Nº 7 i 8: a l’Aironfix negre de vellut. •Nº 9: sobre l’Aironfix vermell de vellut. •Nº10: a l’Aironfix blanc. •Retalla les plantilles.

5 6

1

8

7

4. Torna a fer servir la plantilla nº7 i ressegueix-la sobre el cartró; serà la base de la guardiola. Folra-la amb l’Aironfix negre que has retallat abans.

9

7

la la creu, enganxada lla ta re s ui ng ti 5. Quan lor blanc (9 i 10). al rectangle de co

11

s

10

la goma la nº 11 sobre il t n la p la ix 6. Ressegue -la. carn i retalla r lo co e d a v E re 2 i posa-la al cent nº lla ti an pl la fa 7. Aga ma Eva. de la tira de la go l mig. És on has 8. Ressegueix el quadrat de de dibuixar la cara.

2

9. Ressegueix la plantilla nº 12 so bre la goma Eva de colo r carn.

26


10. Enganxa seguint aquest ordre: •La cara. •La creu. •El cinturó de cuir amb la sivella. •La faldilla. •A la part inferior de l’envàs, la tira d’Aironfix de color negre. •La mal la, al voltant de la cara i per darrere. •A l’alçada de l’espatlla, les espatlleres. Una a cada costat. •Les mans, a cada lateral del cinturó. •Els peus, a la part inferior de la guardiola.

s.

11. A la part del darrere, a l’al çada del cap, fes un tal l de 3 cm de llargada x 0,5 d’amplada. Marca aquest contorn, que et servirà com a forat de la gua rdiola, i retalla’l amb el cúter.

Per fer el casc: 12. Agafa l’envàs de iogurt i folra’l amb trossets de paper de diari. L’última capa, però, la fas amb paper de cuina. Ho deixes assecar i ho pintes de color plata.

Enganxa’l tap de suro 1 cm. el lla ta r, te cú is. 13. Amb el pinta’l de color gr i sc ca l de re nt amb silicona al ce s plomes. pots enganxar le hi ja c, se p co n U 27


I per Sant JoAN? 28


29


LES ARANYES

Què necessitem? Pin

tura de color negre, retolador perm anent de color negre, gomets de colo r groc, fil de colo r blanc, folis DIN-A4, paper de diari, pinzell , cinta de pintor, cinta adhesiva, tisores i pistola de silicona.

CONSELLS: perquè les ara

nyes quedin penjades de manera més autèntica, pots decorar l’espai a mb malla blanca de fruites i/o verd ures.

ADAPTACIONS: recipien

t de plàstic (pàgina 10) i antil liscant (pàgina 11).

Per fer el cos de l’aranya:

ri i arruga-la en 1. Agafa una pàgina del dia nt, folre-la amb forma d’esfera. Seguidame cinta de pintor.

2. Lliga un tros de fil blanc a l’e sfera, de maner que en sobri un a a mica. Servirà per penjar l’ara nya. 30


bé el fil color negre, tam de a er sf l’e ta in 3. P esurt. no el tros que sobr ra del que l’envolta, però ateix color una ca m l de a nt pi t, en Igualm -ho assecar tot. foli DIN-A4. Deixa

Per fer LES POTES:

rna’l Un cop fet, to t. ta ei m la r s que r pintat pe des més. Veurà 4. Plega el pape ga ve es du t ta s la mei Reta lla les línie s. rt a doblegar per pa t ui v arà dividit en ranya. el foli et qued vuit potes de l’a s le m re nd ti í marcades. Aix

6. Fes una petita pestanya a cada pota i, amb la silicona, enganxa-les al cos de l’aranya. Has de posar 4 potes a cada costat. Per don ar-li forma, doblega les potes.

31

5. Agafa cada pota i enrotlla-la en plecs de 2 cm d’amplada de manera que la part negra sigui la que es vegi. Quan arribis al final, enganxa-la amb cinta adhesiva.

ets en forma de 7. Per fer els ulls utilitza dos gom retolador permanent cercle i pinta’n la meitat amb el de color negre.


LA BRERDUE TIAXULAA)

Què necessitem? Cart

(CENT

olines de color daurat i verd, paper de seda de colo r verd, pintura de diferents co lors, retolador permanent de co lor negre, gome ts en forma d’est rella, pasta de sa l, ràfia, llapis, am polla d’aigua bu ida d’1,5 l, tub de ca rtró prim, base de fusta, cúter, pinzell, tisores i pistola de silico na.

ADAPTACIONS: base cò

nica

(pàgina 10).

PLANTILLA: barret (pàg

ina 66).

Per fer la pasta de sal:

1. Tres parts de farina, una part de sal i una part d’aigua. •Barreja-ho tot dins un bol fins a obtenir una massa homogènia i fina. •Deixa-ho reposar una hora. La pasta estarà a punt per treballar.

Per fer la bruixa:

a de fes una bola de past s, an m s le de da ju 2. Amb l’a és fàcil uixa. Perquè sigui m br la de p ca el à er sal. S la boca de cos, marca la bola a enganxar el cap al . la pasta estigui seca l’ampolla abans que

32


enganxa ca de l’ampolla i ni cò rt pa la lla 4. Ta r verd per r de seda de colo trossets de pape xa-ho assecar. tot el voltant. Dei

3. Esca lfa el forn a 100-120ºC i posa-la a dins , de 10 a 15 minuts en funció del volum de la bola (com més grossa, més temps de cocció). Un cop seca, pint a-la de color carn.

egueix la plantilla 5. Amb una cartolina de color verd, ress la bruixa. marró de la pàgina 66. Serà el barret de enrotlla-la fins Retalla-la i decora-la al teu gust. Llavors, s amb silicona. a obtenir un con i enganxa els dos extrem

6. Per decorar el coll de la bruixa, fes una tira amb la cartolina de color daurat. El gruix de la tira dependrà de l’alçada de la boca de l’ampol la (ens indicarà per on hem de tallar).

33


7. Uneix les part

s de la bruixa am

b silicona.

8. La ràfia, que són els cabells, al cap.

9. A sobre la ràfia, el barret. el cos. at, damunt g le p t o T . 10

11. Per acabar, dibu ixa la cara de la br uixa amb el retolador perm anent.

Per fer el portaescuradents:

cartró prim uns 12. Amb el cúter, tal la el tub de xa’l assecar. 3 cm. Pinta’l de color daurat i dei

34


mb extrem a l n u r e p l tub er ta nt, suca e dóna-li la volta p ’hagi e lm a in F 13. erd i que s e color v emblarà d s í a r ix u a t i, in p lim tura rega que la pin uratge. be vessat el

14. Enganxa la bruixa i el portae scuradents a la base de fusta amb silicona.

guns de sa l, pots fer al a st pa at br so rma 15. Si t’ha llera, boletes en fo cu a un i at pl un : detalls de pedra...

35


Què necessitem? Pap

ELS FANALETS

er de cel·lofana de co lor groc, gomet s de colors i formes diferents, carto lina DIN-A3 de colo r verd, cartró, a mpolla transparent d’1 ,5 l, cinta de pa stisser, grapadora, tiso res, cúter, regle i cola.

ADAPTACIONS: quan ta

llis amb cúter, posa un ca rtró a sota de la cartolina per pro tegir la taula. Si no tens cinta de pastisser, po ts fer servir qualsevo l cordil l. No utilitzis una espelma, ja que el materia l utilitz at (tant la cart olina, com l’ampolla) és a ltament inf lamable. Pots fer servir llums de led.

ADAPTACIONS: antilliscant (pàgina 11).

1. Agafa una ampolla de plàstic transparent i talla-la a l’alçada que més t’agradi.

ina al teu gust 2. Decora la cartol

36

s.

amb molts gomet


ina, plada de la cartol 3. Per saber l’am sobrant. polla i talla la part m l’a a la alic bo em a en un col·loca la cartolin extrem, Per saber l’a lçada, talla-la de l’a ltre i lla po m l’a de extrem etres. bresurtin 4 centím so en e qu t an ix de

4. Situa la cartolina en posició horitzontal i dibuixa una línia a la part superior i una a la part inferior, separades 1 cm de les vores. A continuació, dibuixa línies verticals, separades també 1 cm. Retalla les línies verticals amb el cúter.

5. Encola el paper de cel·lofana i embolica-hi l’am polla. Deixa una mica de cel·lofana a la part inferior per fer un bon acabat. Retalla el tros sobrant de la part de dalt.

inferior de anges superior i fr s le a la co nt sa 6. Po i enganxa-la-hi, fe lla po m l’a fa ga A a. la cartolina. edi ben enganxad qu e qu l ta r pe ts ina. pressió amb els di mpolla a la cartol l’a de or ri pe su Grapa la boca

a cada let, grapa la cinta na fa el ar nj pe r 7. Pe de l’ampolla.

37

costat


Què necessitem? Pintu ra a

LA FOGUERA

crílica, pintura de color negre i lila, Aironf ix de vellut de color ne gre, purpurina en forma de lluna, guix, po t de vidre de iog urt, sal, pasta de sal, 1 pa l de broqueta, ta p de suro, 1 espelma petita de te, un CD, 2 m etres de cordill de fil d e cànem, adapta dor per fer la lluna, 1 pot , safata de plàst ic plana d’embotits, un pin zell, cola, tisores i pistola de silicona.

CONSELLS: en comptes d’uti litzar la p

urpurina en form a de lluna, pots ut ilitzar purpurina convenc ional o material qu e brilli. Si no tens fil de cànem, pots fer se rvir llana de colors.

ADAPTACIONS: adaptador per fer la lluna (p

àgina 10) i cinta ad hesiva (pàgina 12 ).

Per fer la pasta de sal:

1. Tres parts de farina, una part de sal i una part d’aigua. •Barreja-ho tot dins un bol fins a obtenir una massa homogènia i fina. •Deixa-ho reposar una hora. La pasta estarà a punt per treballar.

Per fer la LLUNA: 2. Omple l’adaptador amb pasta de sal, prem la pinça i treu la lluna plena resultant. La marca que ha deixat la pinça al seu damunt serà el nas. Pressiona amb els dits a banda i banda. Els dos clotets que es formin sera n els ulls.

9 A

3. Fes un forat a la lluna amb el pa l de broqueta. Després de treure el pa l, cou la pasta al fo rn a uns 100-120 ºC, de 10 a 15 minut s.

38


4. Pinta la lluna amb pintura que més t’agradi.

acrílica de la manera

5. Pinta de colo r negre el pa l de broqueta. Amb silicona, enganx a el tap de suro en un extrem i la lluna, en l’a ltre.

Per fer la FOGUERA:

6. Amb el guix, pinta la sal. Tot seguit, aboca-la dins el pot de vidre i afegeixhi la purpurina en form a de lluna.

a de 7. Agafa un pot i posa-hi pintur na-ho. me color lila i un raig de cola. Re

i ves-lo col·locant al 8. Suca el cordil l a la barreja forma aleatòria, de damunt la safata de plàstic de una mena d’enreixat. manera que es vagi dissenyant

Per fer la BASE:

9. Folra la part de sota el CD amb Aironfix i reta lla la part que sobra.

11. Fina lment, enganxa la lluna damunt la base i col·loca una espelma dins el pot de vidre.

pot de vidre a 10. Enganxa el e el CD amb la part de sobr -hi el cordil l i silicona, envolta trems. uneix els dos ex 39


EL MUSSOL

Què necessitem? Cart

olina de color negre i taronja, pintura de color negre, gom ets rodons negre s, retolador perma nent de color ne gre, llapis, fil de pesc ar, cinta adhesi va, taps blancs de b ric, tub de pape r de vàter, globus, u na branqueta, tis ores, pinzell i pistola de silicona.

CONSELLS: procura que le

branquetes no

s siguin gaire gro sses.

ADAPTACIONS: antillisc

11) i recipient de

ant (pàgina plàstic (pàgina 10).

PLANTILLES: orelles i bec (p àgina 40).

1. Pinta de color negre el tub de paper de vàte r. Un cop sec, talla’l per la meitat.

: na 66 i retalla-les gi pà la de es av bl plantilles 2. Ressegueix les negre i cartolina de color la a tz ili ut s, le el •Per fer les or meitat. ronja i doblega-la per la rtolina de color ta ca la ir rv se s fe •Per fer el bec, meitat. doblega-la per la

40


3. Enganxa els gomets als taps. Seran els ulls.

4. Uneix am dues meit b silicona les ats del tu bd paper de vàter i po e s a de pescar el fil al el mussol. mig per penjar

5. Posa silico na a les pesta nyes de les o enganxa-les relles i sobre els dos tubs. Enganx seu interior a els ulls a l i, fina lment, enganxa el b dels dos ulls. ec entremig

Muntem la cara del mussol:

6. Infla el globus. Enganxa el cap a la part supe rior amb cinta adhesiva per davant i per darrere. Amb el retolador perm anent, dibuixa les plomes del mussol.

rt eta a la pa u q n a r b la nus i rar, posa -la amb un a t c 7. Per deco je b u s , l globus inferior de a. ta adhesiv in c i h a s o p

41


CINC idees per a la CASTANYADA 42


43


EL CISTELL

Què necessitem? Pin

tura de color taronja i groc, retolador, cartró, paper d’e mbalar, fulles se ques, pinyes, castanye s, pinzell, cinta d e pintor, cordill i p istola de silicona .

CONSELLS: a l’hora d’eng

anxar el paper a l cartró , és mil lor ferho amb silicona, ja que tot el que h i posem a sobre pesa molt i amb cola no quedaria ben subjectat. Si vols un result at més acurat, pots fer l’a ltra cara del cistell.

ADAPTACIONS: dos pin

zells enganxats (pàg ina 12) i cinta de pintor (pàgina 12 ).

1. Retalla un tros de paper d’embalar, més o menys de la mida d’una cartolina DIN-A3. Pint a’l de color groc i taronja, de manera que els colo rs quedin barrejats, i deixa’l assecar.

44


2. Dibuixa un cistell al cartró i reta lla’l amb el cúter (la mida depend rà de la superfície de paper que tinguis pinta da).

unt l de cartró dam el st ci l de n or cont res. 3. Ressegueix el lla’l amb les tiso ta re i at nt pi r el pape

4. Amb la pistola de silicona, enganxa el cistel l de paper a sobre del de cartró i amb les tisores retalla els trossos que sobren.

5. També amb silicona, enganxa les pinyes, les fulles i les castanyes. Serà el contingut del nost re cistell.

6. Fina lment, pe r poder-lo penj ar, lliga un cord centre de la nans ill a l a.

45


EL PARAIGUA

Què necessitem? Pin

tura de color gris i ne gre, paper de sed a de color blau, 1 foli b lanc, 1 globus, cola , cinta de pintor, ci nta adhesiva, cord ill, tisores, pinzell i p istola de silicona.

CONSELLS: per donar-li e

fecte de pluja pots utilitz ar fils de plàst ic (embolca lls per protegir la mon a de pasqua) com a n úvols i les sobre s del paraigua com a gotes.

ADAPTACIONS: got de

tub (pàgina 12), ant il liscant (pàgina 11), base cònica (pàgina 10) i cin ta adhesiva (pàgin a 12).

r de 1. Estripa el pape

seda en trossets

petits.

2. Infla el globus.

3. Amb la cola blanca diluïda amb aigua, en ganxa els trossets de pape r de seda damunt el gl obus. No fa falta folrarlo tot. El deixes asse car.

46


i retalla mitges 4. Un cop sec, peta el globus a de paraigua. circumferències. Dóna-li form

afa el foli del paraigua, ag ec àn m el er ja f 5. Per lor gris. Quan co de a ur nt pi hesiva i pinta’l amb posa-hi cinta ad i ’l la tl ro en c, a un estigui se uidament, pint eg S t. ta ec bj e per perquè quedi su a de color negr ur nt pi b am s 4 cm, dels extrem extrem, a uns re lt l’a A . ec blega perfilar el màn lçada del nus, do l’a A il. f el b fes un nus am t una pestanya. la punta deixan

nxa la aigua, enga r a p l e d r t interio 7. A la par . mb silicona cap pestanya a gre del mànec ne r lo co de rt 8. Doblega la pa a un costat.

6. Amb les tisores, fes un forat al centre de la base del paraigua. A través del forat, passa-hi la part superior del mànec, que en surti només una punta, i deixa el cordill per fora.

47


Què necessitem? Llapi

EL QUADRE

s de colors de tardor: vermel l, taronja, marró, gr oc i verd; una cartolina de color blanc, tela de sac de color cru (d ’uns 20 cm d’ampl ada), branquetes, fulles verdes de diferent s formes, pinyes pe tites, pedres planes , marc reciclat (o quatre llistons units pels extrems), fil de pescar, filfer ro gruixut, cinta de pintor, cúter, tisores i pist ola de silicona.

CONSELLS: has d’anar en co

mpte de no cremar-te am b la silicona, ja que les branquetes tenen poca base. Per tant , és millor posar-ne po ca quantitat. Per penjar el mar c, pots utilitzar un clau o bé pots lligar fil de pe scar a cada extrem .

ADAPTACIONS: cinta de

(pàgina 12).

pintor

PER FER EL MARC:

a 1. Agafa la tela de sac i enganxa-la a una punt del marc amb la pistola de silicona.

cada a i, a uns 5 cm de et qu an br a un de fa 3. Aga -hi un tros de fil lla ot nr E c. sé un s. Lliga punta, fes-hi dels seus extrem un a s nu un s fe pescar i c. l de pescar al mar fi l de em tr ex re l’a lt

2. Enrotlla la tela al voltant de tot el marc fent pressió, de manera que quedi ben tensa. Qua n ja estigui folrat, posa-hi silicona per tal que qued i tot ben adherit.

48


la cartolina. colors pinta tota de s pi lla s el b lles m 5. A r barreges. Les fu fe i ts to os -l ar la el Pots utilitz la cartolina. Retal a s de ca ar m an quedar lla. contorn de cada fu

4. Col·loca les ful les verdes a sota la cartolina i, per tal que no es mogui, subjecta-la a la taula amb la cinta de pintor.

les ful les anquetes amb br s le a or ec D 6. b silicona. i enganxa-les am

i les pinyes

PER FER L’OCELL:

istola de a amb la p t e u q n a r in just b l’ocell a la potes qued per a s x n le a e g u n q E . e 8 ica mpt gues en co -les una m silicona. Tin branqueta, doblegant la per davant ben subjectades. din tal que que

7. Doblega el filferro per la meitat i enganxa’ l a una de les cares de cada pedra, de manera que sobresurti la part doblegada per un extrem i les dues puntes per l’altre. Seran el bec i les pote s de l’ocell. La mida del filferro dependrà de la grandària de la pedra, adapta’l en cada cas. 49


Què necessitem? Pin

EL RAÏM

tura de color lila i ne gre, llapis, aigua , paper de diari, cartró, ràfia, copa de ca va de plàstic, batedora , cola, cerussa (b lanc d’Espanya), drap per escórrer, cu bell alt, adaptador per fe r boles, cinta ad hesiva, cúter, regle, pin zell i pistola de silicona.

CONSELLS: per escórrer la pasta, és m

illor posar-ne poc a quantitat al dra pi fer-ho unes quant es vegades. Qua n pintis el cartró, despré s li pots posar laca o làtex perquè la pintura no embruti els to vallons.

ADAPTACIONS: recipien

t de plàstic (pàgina 10), ada ptador per fer boles (pàgina 12), cinta adhesiva i cinta de pintor (pàgina 12 ).

Per fer la pasta de paper:

1. Agafa un diari no gaire gruixut, estripa’l a trossos una mica grossos i posa’ls dins un cube ll ple d’aigua. Deixa-ho reposar dos dies.

n quedi una pasta be e qu ns fi a ej rr un drap 2. Bat la ba a, embolica-la dins ad or ab el p co n U fina. aigua. que no deixi anar ns fi la err co es i

50


3. Afegeix cola blanca i cerussa a la pasta de paper fins a aconseguir una massa homogènia esblanqueïda i gens enganxifosa.

PER FER EL RAÏM:

sta boles amb la pa 4. Fes unes 50 s dies. do a-les assecar obtinguda i deix 5. Barreja una mica de pintura de color negre a la lila i pinta totes les boles.

6. Un cop la pintura estigui seca, ja pots enga nxar les boles unes amb les altres. Per fer-ho, primer fes una fila de 5 boles; després, a sota, una de 4; seguidament, una de 3 i una de 2 i, finalment, una de 1, de manera que et quedin disposades en forma de triangle. Pots afegir boles, unes sobre les altres, per donar-hi més volum. una silicona, enganxa de a ol st pi la b . m 7. A perior del triangle su rt pa la a a fi mica de rà lt i ti una mica per da ur es br so en e qu Mira per baix. dues o tres tires a dir, dos 8. Has de fer dos triangles, és gotims.

PER FER LA BASE: 9. Agafa un tros de cartró gruixut. Retalla amb el cúter un rectangle de 7cm x 12cm, pinta’l de color lila i deixa’l assecar.

10. Amb la pistola de silicona, enganxa la boca de la copa de cava al centre del cartró. als dos latera ls 11. Posa silicona i enganxa-hi llargs del cartró per la segona els dos gotims s de raïm. filera de granet 51

12. Agafa una mica de ràfia i, junt amb les tires sobrants del gotim, fes un llaç a la base de la copa.


el CENTRE DE TARDOR

Què necessitem? Pin

tures de color blanc, taro nja, verd, verm ell, lila... (colors de tardor); betum de Judea, cordil l de color verd, piny es i fruits de tard or (castanyes, carbassetes, nou s...), planxa de su ro, tisores, cúter, p inzell i pistola d e silicona.

CONSELLS: per decorar e

l centre de taula, pots u tilitzar també tots aquells ele ments naturals que tinguis a l’a bast: heura, full es, branquetes... Quan apliquis e l betum de Jud ea, és important qu e ho deixis assec ar en un lloc que n o sigui humit i q ue estigui airejat.

ADAPTACIONS: recocipl·loiencatlesdepinyes

plàstic (pàgina 10): cipient ben encaixades a la base del re í, les per evitar que es moguin i, aix ant podràs pintar millor. Antil lisc (pàgina 11).

nts colors grups de difere en es ny pi s . Deixa le 1. Pinta es de la tardor qu pi tí s at lit na segons les to que s’assequin.

52


ro, fes 2. Amb la planxa de su 50 x 25 dos rectangles: un de cm. cm i l’a ltre de 25 x 15 gros i 3. Agafa el rectangle ntral fes un ta ll a la part ce s de cada costat. Tingue dels en compte que el ta ll de ser costats més llargs ha stats d’uns 5 cm i el dels co més curts, de 10.

5 cm petit i fes un ta ll d’uns 4. Agafa el rectangle curts només als costats més

5. Sobreposa i enganxa amb silicona les dues parts que queden a banda i banda de cadascun dels talls que has fet. Així, cada rectangle anirà agafant la forma encorbada que necessita el centre de taula, com una mena de cistells.

6. Envel leix els dos cistel ls de suro amb be tum de Judea. Quan estiguin se cs, vesteix tot el contorn am b el cordill de color verd, enga nxant-lo amb petits tocs de si licona.

7. Uneix amb silicona el cistell petit al gran. Pots adherir-lo en un lateral. 8. Col·loca unes quante s pinyes dins el cistell gran. Fes la combinació que més t’agradi.

53

9. Posa els fruits de tardor dins el cistell petit.


I LES ÚLTIMES, peR NADAL 54


55


l’ARBRE DE NADAL

Què necessitem? Ret

olador, purpurina, una là mina de plàstic transparent, 43 gots petits de plàstic, 2 pots, cola blanca, pinz ell, tisores, adaptad or per a gots i pistola de silico na.

CONSELLS: a l’hora d’eng

anxar els gotets, és m il lor no escalfa r massa la silicon a, ja que són de plàstic i es pode n desfer. Quan facis l’est ructura de l’arb re et poden queda r a lguns buits, p erò en perspectiva no són visibles. La purpurina po t ser del color q ue més t’agradi. per ADAPTACIONS: adaptataaddoher siv a a gots (pàgina 13) i cin (pàgina 12).

PLANTILLES: estrella (pàgina 67).

1. Posa la cola dins un pot i la purpurina dins un altre.

2. Suca el contorn de la boca d’u n gotet primer a dins la cola i després a dins la pur purina.

56


la part de dins 3. Posa cola al cul del gotet per la purpurina que i aboca-hi purpurina. Expulsa sobra donant-li la volta.

4. Ca l repetir aquests tres prime rs passos amb la resta de gotets.

PER FER L’ARBRE:

5. Per fer la base de l’arbre, enganxa amb silicona 8 gots en posició horitzontal per la part inferior, de manera que dibuixin una circumferència.

6. Munta dues files més de 8 gots al damunt d’aquesta base.

7. Entra una mic a els gots cap endins a partir de la següent capa. A la quarta posa-hi 6 gots, a la cinquena, 5 , a la sisena, 4 i, finalment 3, a la setena i última.

PER FER L’ESTRELLA:

10. Posa un gotet de cap per avall i, amb la pistola de silicona, enganxa-hi l’estrella. Tingues en compte que ha de sobresortir una mica. 11. Finalment, adhereix el gotet amb l’estrella al centre de l’estructura de l’arbre .

pàgina 67, calca-la 8. Agafa la plantilla rosa de la nsparent i retalla-la. damunt la làmina de plàstic tra Serà l’estrella. 9. Posa una mica de cola a tot el voltant de l’estrella, tira-hi purpurina i expulsa la que et sobra. 57


l’ESTRELLA DE NADAL

Què necessitem? Purp

urina de color plata, piny es petites, cartró , llapis, filferro p rim, tisores, cú ter, pinzell, cola blan ca, regle, una ventosa i pistola de silicona.

CONSELLS: pots penjar l’e

strella directament a ll à on vulguis o utilitzar fil de pescar. Si vols que l’est rella et quedi m és gruixuda, pots d onar més volte s al triangle.

ADAPTACIONS: ventosa (pàgina 13) i reci

pient de plàstic (pàgina 10).

PER FER EL TRIANGLE:

1. Agafa el cartró i reta lla dos triangles de 12 cm de costat. Fes també un rectangle de 36 cm de llarg ada x 6 cm d’amplada i un altre de 40 cm x 4 cm.

ls rat al centre d’un de fo un s fe s, pi lla un 3. Amb és fàcil, pots posar m i lt su re et e qu l triangles. Per ta a dins el Introdueix la ventos plastilina per sota. amb silicona. forat i assegura-la

2. Agafa el rectangle de 40 x 4 i doblega’l en zig -zag (o en forma d’acordió) . Enganxa amb silicona cada plec. 58


cordió i enganxa’l amb 4. Agafa el cartró en forma d’a triangle, per l’altra cara, silicona al centre del mateix ntosa. A continuació, just al damunt el col l de la ve part superior de enganxa el segon triangle a la an de quedar superposats, l’acordió. Els dos triangles t’h ordió just al mig. amb els vèrtexs igualats, i l’ac

gle de 36 x 4 i an ct re el a af ura 5. Fina lment, ag orn de l’estruct nt co el t in gu enganxa’l se esent de tar. Tingues pr un m de es urt ab que ac le per on sobres ng ia tr el n ra esortir una seguir ben ar gle t’ha de sobr an ct re l E . a dir, sa la vento l’estructura, és de lt da de rt mica per la pa gon triangle. per sobre el se

PER FER L’ESTRELLA:

al punt on s’uneixen 6. Posa un extrem del filferro de 36 x 4 que acabes els dos costats del rectangle el filferro es deslliuri. d’enrotllar. Així evitaràs que

8. Superposa els dos triangles de manera que dissenyis una estrella. Uneix-los enrotllant un xic de filferro en algun dels punts on els dos triangles coincideixen.

7. Enrotlla el filferro al voltant de l’estructura triangular. Dóna-li entre 3 i 5 voltes i talla’l. Torna a repetir l’operació per obtenir dos triangles iguals.

es, encola-les lla, agafa dues piny re st l’e r ra co de r cop 9. Pe ina al damunt. Un ur rp pu de ica m a i aboca-hi un licona. s a l’estrella amb si seques, enganxa-le

59


un Motiu D C amb Nadalenc

Què necessitem? Pin

tura de color verme ll i lila, cartolina de color daurat, bolígraf, CD vells, porexpan, tova llons, cordil l primet, cremad or, cúter, làtex, pinzell, adaptad or amb la cola d e barra, tisores, perforadores de scrapbooking i pistola de silico na.

CONSELLS: si no tens cre

mador, pots fer servir un filferro gruix ut i escalfar-lo al foc. En lloc de cordil l, pots utilitzar llana.

ADAPTACIONS: tub de

cola al porexpan (pàgin a 13) i recipient de plàstic (pàgina 10).

sobre el 1. Ressegueix el contorn del CD A una de porexpan i ta lla’l amb el cúter. que vulguis i les seves cares, fes el dibuix perfila’l amb el cremador.

60


2. Pinta tota la superfície del porexpan amb pintura de color lila per tal de ferla servir com a tampó. Fes una estampació damunt el tovalló i deixa-ho assecar.

lló era capa del tova im pr la ra pa se c, 3. Un cop se a) de la resta. (la que està pintad ampa làtex per sobre el CD. 4. Amb l’ajuda d’un pinzell, esc a que coincideixi amb el Adhereix-hi el tovalló de maner damunt. dibuix del CD. Posa-hi làtex al 5. Amb tisores, seguint el contorn del CD, retal la el tovalló a uns 2 cm de distància. Quan estigui sec, gira el CD i entra la part de tovalló que sobra, enganxa-la amb làtex i deixa-ho assecar.

6. Escull les perfor adores que més t’agradin i, am b la cartolina daurada, fes tantes formes com vulguis; serviran pe r decorar el CD. Disposa-les i en ganxa-les al teu gust.

7. Pinta el cordil l amb la pintura de color vermell i deixa’l assecar.

8. Amb la pistola de silicona, enganxa el cordill al voltant de tot el CD. Deixa uns 4 cm a l’extrem per penjar-lo.

61


el CALENDARI D’ADVENT

Què necessitem? Pin

tures de diferents colors , cartolina de co lor blanc, goma Eva , betum de Judea , retoladors perm anents de color daurat i plateja t, 25 capses pet ites de disquets, ornam ents nadalencs (cintes brillants, purpuri na, gomets en f orma d’estrella, punte s de ganxet, cinta adhesiva decora tiva…), llapis, pin zell, una làmina d’ima nt adhesiu, xinxet es amb el cap de p làstic (de pissarr es de suro), cúter, tisores, cola de barra, tenalles i pistola de silicona.

CONSELLS: els poms són

un element purament decora tiu. No serveixe n per obrir les ca pses. Si volem que le s capses tanquin bé, no podem ficar-hi materials amb gaire volum. No hem d’escalfar massa la silicona. Es podria desfer el plàstic de les capses. esiva ADAPTACIONS: cinta adhgin a 11). (pàgina 12) i antilliscant (pà

1. Envelleix una cara de la cartolina de color blan c amb betum de Judea i deixa-la assecar. Un cop seca, agafa la capsa del disquet, que servirà de plan tilla, i retalla’n 25 quadrats.

62

damunt la psa del disquet i, ca la ar af ag a a adrat 2. Torn ts més. A cada qu ra ad qu 10 lla ta uix com goma Eva, re al 9, amb prou gr 0 l de o er m nú al la’n un dibuixa -los per dins. Ret ar nt pi em gu pu s s perquè despré aquestes xifres en d’ ó ci na bi m co La l’interior. que necessitem. os er m nú 25 s el r permetrà obteni


3. Posa la plantilla de cada número da munt la cartolina pintada amb betum de Ju dea. Pinta els números, de l’1 al 25, amb les pintur es dels colors que més t’agradin. Deixa-ho assecar. Per afegir un toc més nadalenc , ressegueix els nú m eros amb un retolador perman ent de color daur at o platejat.

4. Agafa cada quadrat i decora’l al teu gust fent servir els ornaments nadalencs que més t’agradin. Per exemple, fes petits retalls de cinta adhesiva brillant i, amb cola de barra, enganxa’ls en diagonal damunt la cartolina de manera que no tapis el número.

5. Posa la cartolina decorada com a caràtula de cada una de les capses del disquet. 6. Enganxa una tira d’imant adhesiu a la part posterior de cada capsa.

de les tena lles, 7. Amb l’ajuda de plàstic de escapça el cap ; ens serviran les 25 xinxetes silicona, de poms. Amb a un lateral enganxa un pom les capses. de cadascuna de

8. A dins de cada capsa fica-hi allò que més t’ag radi (desitjos, xocolata, llaminadures...). Fes una com posició amb les 25 capses decorades (un arbre de Nad al, per exemple) i enganxa el conjunt a la nevera. 63


Què necessitem? Pin

tura de roba de color bla nc, cartolina, rot lle de camí de taula de cel·lulosa de co lor verd, xinxetes, ca rtró, làmina de suro, adaptador per d ecorar el camí d e taula, punta de g anxet de color b eix, drap de cotó, cin ta adhesiva de d oble cara, planxa, fil de punt de creu de color beix, agulle s de cap i coixin et, tisores, pinzell, ci nta mètrica i pis tola de silicona.

el CAMÍ DE TAULA

CONSELLS: per subjectar

i manipular el ma terial per fer e l camí de taula, no és recomanable fe r servir cinta de pintor, ja que la tela es pot estripar. Per aq uest motiu, con vé utilitzar el suro i les xinxetes. Neteja el filtre per la part de sota cada vegada que pintis. Així, evitaràs que la tela s’embruti i aconseguiràs que l’estampat quedi més ben perfilat. Es podria utilitzar algun altre tipus de pintura, però la de roba és més resistent i adequada per l’ús que se li vol donar. El fet de planxar ens permet fixar la pintura i aconseguir un bon acabat. s ADAPTACIONS: filtres de13)desi guà un de diferents mides (pàgina tros de cartró (pàgina 13).

1. Talla un tram de camí segons la mida de la teva taula, de manera que pengi de cada costat uns 20 o 30 cm i que acabi en punta.

64


2. Subjecta la tela amb xinxetes dam unt la làmina de suro ; així evitaràs que es m ogui a l’hora de pintar -la. Prèviament, prot egeix el suro amb una cartolina per tal que no es taqui amb la pintura.

de b la pintura m a la u a t l camí de iltres de 3. Decora e lanc. Pots utilitzar f rb roba de colo fossin una plantil la. m si desguàs co

PER FER EL PASSAMÀ:

eixa que fil, lliga bé la mad de os tr e tr al lla’n un 5. Amb -la del cartró i ta eu tr , em tr ex un en resulti per borla. ’ha de quedar una la part inferior. T

4. Agafa un tros de cartró d’uns 10 cm d’amplada i enrotlla-hi el fil de punt de creu. Fes unes vint voltes.

p en un agulla de ca a n u a v la 6. C la borla pel i h a c lo l· o c fil i coixinet, uat amb el n s a h l’ n l o punt tant per ta s re il f l e i enrotlla-h fina l. ir l’acabat d’aconsegu

7. Fes una segona borla.

8. Per decorar tot el contorn del camí de taula, enganxa amb cinta de doble cara la punta de ganxet. cona, a cada 9. Uneix, amb una mica de sili sota el extrem del camí de taula i per . ganxet, cadascuna de les borles b un drap mí de taula am ca el ix ge te ro . 10. P seva superfície la ta to xa an pl de cotó i 65


PLANTILLES n

per fer el mussol (Pàgina 40) Bec

a

x i u br

a

1

per

l r fe

2

Orelles 1

Bar

ret

per fer la rosa (Pàgina 20)

1

Pètal

3

Pètal

4 2

2) 3 a

Fulla

Pètal

66

i g à (P


per fer el pompó (Pàgina 16) 1

Llengua

2 Dents

3

Morro

4

Cap

a 24)

(Pàgin per fer la GUARDIOLA 1

2

Malla d’esquena

)

a 56 per fer l’ARBRE (Pàgin

Mal la de cara

1

67

Estrella


3

Cinturó

B

7 Peus

a 24)

per fer la GUARDIOLA (Pàgin

Base per posar a 10 sobre la creu

9

Creu

5 Sivella

6

Espatlleres

12

68

Mans


11 Cara 8

Botes

4

Faldilla

69


L’Equip del Taller Artístic volem donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que formen part de la residència Centre Montserrat, que ens han encoratjat i donat suport en aquest projecte. Persones que ens han acompanyat durant tot el procés que ha fet possible aquest llibre. Per a nosaltres és un orgull i un plaer compartir el nostre dia a dia amb vosaltres.

No voldríem acabar sense dedicar unes paraules a tres persones que ja no estan entre nosaltres. Les seves empremtes també estan presents en aquestes pàgines: A tu Carme Molina. Regalaves saviesa embolcallada de perfum. Gràcies, Carme. A tu Mercè Serrat. Els teus traços irregulars i tremolosos dibuixaven castells de foc i pluja d’estels. Gràcies, Mercè.

Moltes gràcies: a tu, per escoltar; a tu, per treure’ns un somriure; a tu, per donar ànims; a tu, per assumir responsabilitats i facilitar-nos la feina; a tu, per col·laborar; a tu, per l’ajuda desinteressada; a tu, per aconsellar; a tu, per la teva sensibilitat; a tu, per no tenir mai un no per resposta; a tu, per confiar en nosaltres; a tu, per donar l’oportunitat; a tu, per les petites esbroncades; a tu... per ser aquí. A totes i tots: gràcies!

A la Rosa Costa. Darrere el teu posat esquerp hi havia una cuca de llum que dibuixava, traçava cercles de mil colors i transformava els fulls en blanc en llistes interminables. Gràcies, Rosa.

També donar-te les gràcies a tu, Montse Maestre. Gràcies per dur a terme la revisió gramatical i ortogràfica del llibre, però, sobretot, gràcies per la teva implicació, la teva dedicació, els teus savis consells, per escoltar-nos i, amb la teva sensibilitat, donar forma a les nostres idees i embellir-les. Gràcies a tu aquest llibre té l’eloqüència que es mereix. Gràcies, Montse! Una menció especial a la Fundació MAP, per creure en aquest projecte i confiar en nosaltres, i a l’Elèctrica Vaquer, per la seva aportació sense la qual no hagués estat possible aquest llibre.

70


“La bellesa de l’univers no és només la unitat en la varietat, sinó també la diversitat en la unitat”. Umberto Eco

Nosaltres, com a equip, també som una unitat i una unitat molt diversa per les singularitats de cadascú: EQUIP CREATIU I AUTORS/ES: Bohèmia: Josep Mª Font Contemplació: Miquel Nogué Curiositat: Lola Casas Disbauxa: Montse Basaganya Energia: Antonio Molero Entusiasme: Primi Morcillo Feminitat: Margarita Solanich Força: Ester Pérez Matisos: Marina Alabró Misticisme: Núria Salgado Perseverança: Emma Brunet Puresa: Rosita Picas Reflexió: Marga Niubó Superació: Josep Mª Suàrez Tendresa: Teresita Borràs Vitalitat: Yolanda Rubio.

71