Page 1


Revista Capaç Juliol 2015  

Publicació quadrimestral sobre el món de la discapacitat elaborada per professionals de la Fundació MAP, en col·laboració amb l'ACPAD.

Revista Capaç Juliol 2015  

Publicació quadrimestral sobre el món de la discapacitat elaborada per professionals de la Fundació MAP, en col·laboració amb l'ACPAD.

Advertisement