Page 8

8

LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ

geografia, política i economia social

Catalunya i Castella Brauli Tamarit Tamarit

Una de les aplicacions de la Matemàtica de la Història d’Alexandre Deulofeu és entendre millor el caràcter col·lectiu dels diferents pobles que participen en cada esdeveniment històric.

Hi ha un moment de la història dels nostres avantpassats catalans on aquests, en paraules del mateix Juli Gutièrrez, gairebé «toquen la mà de Déu». És en el segle XV, quan s’arriba a l’etapa que ell anomena democràtica, la darrera de la fase de fragmentació, on En Juli Gutièrrez Deulofeu sòl recalcar, en les seves totes les classes socials de persones lliures estan repreconferències, que Castella és un territori relativament sentades en el govern de cada ciutat. És la culminació despoblat i de clima feréstec on, durant la reconques- del pactisme social. Coincideix aquest moment amb el ta, el rei Alfons Xè el savi reivindicava per sí mateix major nivell de capacitat creativa en totes les branques el títol d’emperador. Aquesta manifestació de caràcter de l’activitat humana: art, filosofia i ciència. imperial no va assolir el seu propòsit en aquell temps perquè la Península Ibèrica estava en fase de fragmen- Malauradament, aquesta etapa no pot durar sempre, tació demogràfica. Conseqüència d’aquest tarannà, la perquè o bé els més espavilats o els més afortunats van reconquesta castellana va consistir fonamentalment esdevenint més rics respecte els seus congèneres i això fractura la societat en dos grups: capitalistes i proletaen una ampliació successiva del regne de Castella. ris. Quan es trenca aquest equilibri social, en Juli GuEn canvi, en aquest mateix període, a la Catalunya tièrrez Deulofeu diu que els nostres avantpassats van més intensament poblada i amb un clima més benè- voler cercar quins eren els responsables que la societat vol es constata un caràcter més creatiu i lliure. El rei anés malament, i van apel•lar al concepte de «puresa Jaume I no va seguir ampliant el Principat, sinó que va de sang» per culpabilitzar i perseguir a aquells que no ascendir a la categoria de regnes les noves conquestes eren considerats prou «purs». de Mallorca i València, confederant aquests territoris amb el Principat i el reialme d’Aragó.

Profile for Fundació La Plana

La Plana. Pensament i cooperació #10# desembre 2017  

Revista trimestral on-line publicada per la Fundació La Plana, oberta a la veu i a l’opinió de tothom que hi vulgui participar, en base a...

La Plana. Pensament i cooperació #10# desembre 2017  

Revista trimestral on-line publicada per la Fundació La Plana, oberta a la veu i a l’opinió de tothom que hi vulgui participar, en base a...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded