Page 1

NOVES ACCIONS FORMATIVES 2011


L’AUTOCURA DELS PROFESSIONALS D’ATENCIÓ A LES PERSONES L’ésser humà sembra un pensament i recull una acció. Sembra una acció i recull un hàbit. Sembra un hàbit i recull un caràcter. Sembra un caràcter i recull un destí. Sivananda

El contacte amb el dolor, l’angoixa, el deteriorament, les pèrdues, la confusió, la pobresa, no deixen indiferent. Els equips s’han de dotar d’estratègies per garantir una relació assistencial de qualitat i, precisament per això, tenir cura de la seva salut. Treballar professionalment en l’atenció a les persones implica assumir múltiples impactes, tan en relació a la temàtica objecte de treball com a la seva organització. Aquesta evidència ha portat al desenvolupament d’estratègies d’autocura a nivell del professional, de l’equip i de la institució en la que treballen. L’impacte en els professionals s’ha anomenat com desgast professional, burn out i estrés posttraumàtic secundari. La finalitat d’aquesta acció formativa és la de dotar d’eines pràctiques d’autocura al professional i a l’equip. Objectius: Aprendre a identificar i gestionar situacions d’estrès a fi d’evitar el desgast del/la professional i millorar la salut laboral. Oferir estratègies d’autocura físiques, emocionals, de pensament i d’esperit que contribueixen al benestar integral. Facilitar una pantalla protectora al/la professional que tingui en compte els coneixements, les habilitats i la persona (saber, fer, ser). Donar elements de prevenció a nivell individual, associats a la tasca, associats a l’equip i associats a la institució. Programa: • Conseqüències de l’assistència i de les relacions d’ajuda en els professionals • Què significa tenir cura? • L’autocura des del cos: la gestió de les sensacions físiques • Reducció de l’estrès basada en l’atenció plena • L’escolta corporal • L’autocura des de les emocions: la regulació emocional • La intel—ligència emocional aplicada a la tasca assistencial • La descompressió emocional • L’autocura des del pensament: dotar de sentit i significat la tasca • El pensament proactiu • La responsabilitat com a resposta hàbil • L’autocura des de l’esperit: transcendir el jo • El desenvolupament de la missió • Ètica i valors aplicats a la protecció • Elements de protecció en l’equip • Construint espais d’autocura.

Durada: 20 hores


DAVANT LA CRISIS , CANVIEM DE PARADIGMA: DE GESTORS A LÍDERS

Les organitzacions que tindran rellevància en el futur seran les que descobreixin com aprofitar l’entusiasme i la capacitat d’aprenentatge de les persones en tots els nivells de l’organització. Les organitzacions intel—ligents són possibles perquè en el fons tots som aprenents. Peter Senge

El factor que determina el triomf o el fracàs d’una organització és sense cap mena de dubte el lideratge. Tot i així, no tots els directius tenen capacitats de lideratge, encara que tots poden desenvolupar les habilitats necessàries, si fan ús de les eines adequades, que posin en coherència les necessitats de les organitzacions amb les expectatives del principal actiu de les administracions: les persones.

Objectius: • Proporcionar les eines necessàries, tant a nivell teòric com pràctic per que siguin el motor del canvi en les organitzacions que treballen en els serveis a les persones. Programa:

• • •

Situar-nos davant la crisi Què s’espera de nosaltres? La crisi com a camí de canvi: o La capacitat de canvi o El procés de canvi o Les fases en la gestió del canvi o Les competències i habilitats personals i socials: flexibilitat, adaptabilitat, empatia, comunicació...

De gestors a líders: un nou repte o Competències directives genèriques: L’escolta efectiva Parlar amb poder: actes lingüístics i compromisos Exposar i indagar L’emocionalitat i el seu paper en l’organització Disseny de converses per a la solució de problemes El paper de la corporalitat en la comunicació o El nou lideratge emergent: Lideratge i gestió del canvi Diferents perspectives d’un lideratge integral Lideratge i intel—ligència emocional Estils de lideratge Lideratge situacional Durada: 20 hores


CONDUCCIÓ I DINAMITZACIÓ DE GRUPS DE SUPORT I AUTOAJUDA Sovint són els familiars les persones encarregades de tenir cura dels malalts crònics i de les persones dependents i aquesta és una tasca que requereix una atenció total i acaba desgastant la persona. Qui cuida els cuidadors? Objectius: • Conèixer l’estructura dels grups de suport. • Adquirir eines per planificar grups de suport des de les entitats. Programa: • Els límits de cuidar i ser cuidat. L’evolució dels cuidadors amb el pas del temps: Adaptació o deteriorament? Què fer per cuidar-se en cada etapa • Quina informació li haurem de transmetre al familiar? Evitar el síndrome del cuidador La importància de tenir cura d’un mateix Quan posar límits a la cura? Diferència segons el parentiu amb la persona a la que es té cura Quines emocions poden estar sentint Evitar la culpabilitat • Habilitats de comunicació La comunicació no verbal i la comunicació verbal Factors facilitadors de la comunicació Factors que dificulten la comunicació Verbs clau de la comunicació Estils de comunicació i assertivitat Construir els fonaments d’un grup de psicoteràpia Avaluar les limitacions i triar els objectius Escenari i grandària del grup El marc temporal del grup Combinar la psicoteràpia de grup amb altres tractaments • Tipus de grups Grups de pacients externs • Tècniques de reforç Idees claus Tipus de reforçadors Comentaris pràctics • Resoldre problemes corrents en psicoteràpia de grup Problemes de composició Gestionar el conflicte al nucli del grup • Membres del grup problemàtics • Projecte “Atenció al cuidador” de la Fundació Hospital

Durada: 20 hores


TALLER: COACHING PER A MARES-PARES AMB FILLS ADOLESCENTS

Qui no està disposat a fer petits canvis mai farà grans canvis Mahatma Gandhi Aquest és un taller adreçat a pares i mares d’adolescents. Pretén aportar una metodologia per apropar-nos als adolescents d’una manera diferent a la que hi estem acostumats i acostumades. Reforçar el paper educatiu de la família i la seva responsabilitat envers els fills i les filles. Per treballar tots aquests aspectes ens basarem amb la metodologia Coaching. El Coaching dóna eines per al canvi i el pas a l’acció, ens ajuda a ser conscients d’on estem i cap on volem anar. Ens planteja canvis de perspectiva a l’hora de situar-nos davant un fet. Ens fa veure que els problemes, sempre que no els defugim, són oportunitats per avançar i per créixer. I tot això deriva cap a una millora en la relació amb els altres, i en aquest taller en concret, treballarem per millorar la relació amb els nostres fills i les nostres filles. Objectius: • Avaluar la problemàtica entre adult i adolescent • Conèixer els trets característics de l’adolescent • Presentar la metodologia Coaching com a font de diàleg transformador • Gestionar el canvi en la relació amb els fills/es adolescents • Treballar des del Coaching la comunicació i el compromís • Responsabilitzar-se dels compromisos agafats i dur-los a terme. Programa: • La nostra situació davant aquesta problemàtica • El paper de la família en l’educació dels fills i filles. • Què és el Coaching? Breu introducció a la seva metodologia i pràctica • Els adolescents, qui són?. Trets característics. Respostes davant l’adult i sobretot davant la norma • La comunicació efectiva: Escoltar, intuir, acollir, no jutjar, deixar temps... • A l’acabar una conversa significativa s’arriba al compromís i es passa a l’acció • Veurem com es pot fer tot això, quins compromisos són realistes i com reconduir els que siguin massa ambiciosos • Revisió de compromisos. Com ho hem de fer. Què passa si no s’ha complert el compromís agafat? • Avaluació de la metodologia.

Durada: 20 hores


EL CAMÍ DE L’ÈXIT

Mai és massa tard per a que siguis qui voldries ser George Elliot

Les persones exitoses viuen amb la sensació de que hi ha més creixement per experimentar. Però quina és la mesura dels èxits? Els diners? El poder? Tenir possessions? . L’èxit no és una llista de metes que es van aconseguint, no és arribar a un lloc concret. És un camí, un procés que es basa en uns principis. En aquest curs utilitzarem com mesura de l’èxit la relació entre qui som i qui voldríem arribar a ser. Objectius: • Aprendre els principis en els que es basa l’èxit: millora dels trets personals, fer allò que és correcte, regulació emocional, motivacions internes, coherència, recerca de noves alternatives, generació de noves d’idees, accions que ens apropen als nostres somnis. Programa: • • • •

Què es l’èxit? Sobre la por a l’èxit Els valors i els principis personals Accions que ajuden en el viatge a l’èxit: Eliminar els “hauria” Establir el propòsit de la teva vida Simplificar Aprendre a dir no i dir-ho Gestionar el temps Identificar les necessitats Fer aquelles coses que desperten l’entusiasme Delegar Posar-se en moviment i passar a l’acció Escoltar Deixar de canviar als demés Què t’aporta energia? Celebrar els èxits Durada: 20 hores


ASPECTES PREVENTIUS PER AL MANTENIMENT I/O MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LA GENT GRAN

La prevenció és un terme molt utilitzat, però en poques ocasions practicat. La tendència habitual al nostre treball és actuar per pal—liar les situacions en les que el problema ja és evident. El que proposa aquest curs és oferir eines, potenciar habilitats i treballar adequadament tots aquells factors que ajudaran en el manteniment i/o millora de les condicions de vida de la gent gran per evitar que una situació estable i normal es converteixi en una situació de risc. Objectius: • Incrementar les capacitats i/o habilitats dels professionals per tal de treballar aquells aspectes relacionats amb el manteniment i/o millora de la qualitat de vida de la gent gran. • Proporcionar les eines per traspassar els coneixements apresos al curs que potenciïn conductes de vida saludable per tal de prevenir situacions de deterior físic, cognitiu, emocional i d’aïllament social. Programa: Treballar els conceptes: Prevenció Qualitat Els beneficis de l’autocura i la del seu propi entorn per a la millora de la seva vida. Àrees a mantenir o millorar quan parlem de prevenció de la qualitat de vida de la gent gran: Àrea Física: nutrició, higiene, mobilitat. Eines pràctiques Àrea Cognitiva: atenció, concentració, memòria. Eines pràctiques Àrea Social: xarxa relacional, espais d’oci, altres. Eines pràctiques Àrea Emocional: Com fer front als reptes que planteja el fet d’envellir: als canvis, pèrdues, temes no resolts i altres. Treball de millora de les habilitats professionals: Observació Diagnòstic Eines comunicatives

Durada: 20 hores


COACHING, CANVI I NOU LIDERATGE En un entorn socioeconòmic cada vegada més complex, on el canvi és moneda corrent, vivim moments d’incertesa i de profunda transformació de moltes realitats considerades, no fa molt, com a inamovibles. Aquest context ens exigeix evolucionar cap a noves formes de funcionar i de liderar les nostres organitzacions i equips de treball. En aquest marc, els serveis socials es troben amb nous reptes per donar resposta aquesta nova realitat: el lideratge, la qualitat, la innovació. Objectius:

• •

Presentar el Coaching i les competències conversacionals com habilitats essencials per al nou lideratge emergent. Acompanyar als participants en un procés d’aprenentatge que busca expandir el seu poder d’acció, així com la seva efectivitat i benestar personal (i el dels seus col—laboradors). Contribuir al desenvolupament d’una cultura de Coaching, que faciliti l’aprenentatge, la motivació i la millora contínua en l’organització.

Programa:

Perspectives d’un lideratge integral Lideratge com influencia, procés, activitat i disseny. Visió, passió i disciplina Líder como generador de confiança i resultats Propòsit, direcció i sentit Els 4 quadrants o dimensions del model integral Autoconsciència i autoregulació Emoció com a predisposició per l’acció Distinció i disseny d’espais emocionals Inseparabilitat e interdependència d’emoció, cos i llenguatge Flexibilitat, optimisme i resiliència Centrament i canvi Consciencia social i gestió de relacions Empatia i servei Lideratge, influencia i inspiració Cultura de col—laboració i equips d’alt rendiment L’organització com a xarxa de compromisos Ex: Mapa de relacions Coaching i competències directives genèriques Llenguatge, poder i efectivitat Comunicació, compromís i coordinació d’accions Donar a l’aprenentatge prioritat estratègica Feedback i avaluació com eines de desenvolupament Coaching com a estil de lideratge capacitatiu i participatiu

Durada: 20 hores


COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I QUALITAT ORGANITZACIONAL El programa de comunicació i Qualitat s’adreça a directius, tècnics i comandaments intermedis i el seu propòsit és crear un espai de reflexió i formació que ofereixi una perspectiva practica de com el canvi, l'aprenentatge i el desenvolupament individual dels líders pot contribuir en la creació d'una cultura de qualitat, responsabilitat i millora contínua en l'organització. Objectius: • •

Presentar una nova mirada de la qualitat que vagi mes enllà dels processos i els fluxgrames per a explorar el impacte personal i la possibilitat d’aprenentatge dels seus principis com la millora continua, la implicació i la satisfacció dels usuaris. Explorar la vital importància de la comunicació en la qualitat de la coordinació de accions de l’organització i per tant en el seu grau d’excel—lència.

Programa:

Qualitat, aprenentatge i millora continua Una nova mirada de la qualitat Principis de la gestió de la qualitat i l’excel—lència Saber es saber-fer Problemes, solucions i explicacions Aprenentatge, innovació i millora continua El camí de l’heroi (Aprenent – Protagonista) Ex: Enemics de l’aprenentatge La satisfacció (interna i externa) com a escolta Escolta com a interpretació L’escolta profunda de necessitats i context Propòsit i servei Models mentals Observacions i opinions Ex: Escala d’inferències Coaching, desenvolupament i implicació de les persones Compromís, responsabilitat i disseny de futur Del control unilateral a l’aprenentatge compartit El líder-coach com a gestor de converses El dilema del canvi Rombe de l’efectivitat Comunicació multidimensional i efectivitat organitzacional La qualitat de les nostres converses Tipus de converses Converses d’acció: ofertes, comandes i promeses Context i emoció Esposar i indagar El repte d’avaluar persones: l’art de la retroalimentació

Durada: 20 hores


COACHING I LIDERATGE FEMENÍ

No podem dirigir el vent, el que si podem es orientar les veles

Connectades amb el nostre centre les dones podem oferir un estil de lideratge natural, que ens permet avançar cap als nostres objectius personals i professionals, en harmonia amb el grup, i amb nosaltres mateixes. Aquest curs es proposa explorar de manera dinàmica i transformadora la possibilitat d’expandir-nos com a persones i com a líders de la nostre equip així com de la nostra vida. Objectius:

• • • •

Identificar estils de lideratge en un mateix i en els altres. Descobrir perquè es lidera en unes àrees amb èxit i en altres no. Equilibrar els mons emocionals per liderar amb alegria. Desenvolupar habilitats com a Líder-Coach.

Programa:

• • • • • • • • • • • •

Lideratge natural “La dansa dels rols” Escoltar mes enllà L’art de proposar Generant histories poderoses Estratègia emocional Lideratge, responsabilitat i creativitat Sentit i propòsit L’art de preguntar Marcant la diferencia Superació d’antics pors L’arquetip de “La Líder” La líder emergent i la capacitat d’inspirar als altres

Durada: 20 hores


GESTIÓ DE LES EMOCIONS I EFECTIVITAT PROFESSIONAL

En un món en constant canvi, on les competències necessàries per obtenir i mantenir l’èxit a la nostra vida personal i professional excedeixen amb escreix les habilitats tècniques, les habilitats relacionades amb aprendre a gestionar les nostres emocions i el nostre estat present juguen un paper fonamental i cada dia més important en el camí vers la nostra efectivitat. Objectius: • Aprendre a reconèixer el impacte del clima emocional en els resultats personals, grupals i organitzacionals. • Descobrir i experimentar amb eines practiques per la autogestió efectiva de emocions i estats d’ànims així com clarificar la seva fonamental contribució a la satisfacció i realització personal. • Desenvolupar l’habilitat percebre i gestionar les diferents emocions en els altres, obrin la porta a la creativitat, la inspiració i la necessitat de contribució. • Dissenyar estats d’ànim òptims que et portin a la realització dels teus objectius i del teu equip. Programa: • Canvi, incertesa i autoregulació emocional • Models d’emocions bàsiques • ¿Que son les emocions i per a que ens serveixen? • Emocions com a predisposicions per l’acció • ¿Quines emocions ens paralitzen? • Identificar emocions en relació a fites concretes • L’observador emocional a l’organització • Diferenciant emocions de estats d’ànim • ¿Quin es l’estat d’ànim de l’organització i com impacta en els meus resultats? • Preguntes claus per gestionar les meves emocions i les dels altres • Motivació intrínseca i èxit incondicional • Estructura de coherència entre llenguatge, cos i emoció • Practiques per dissenyar estats d’ànims poderosos Durada: 20 hores


COACHING D’EQUIPS

El coaching d'equips pretén aconseguir una major cohesió i unitat entre els membres, i millorar la comunicació, la confiança i el lideratge. Alinear i unir esforços per coordinar accions de manera eficaç en objectius comuns a tota l'organització. Objectius: • Ajudar a la reflexió col—lectiva, permetent descobrir i qüestionar-se les creences, les estratègies i els comportaments habituals de caràcter improductiu. • Abandonar els esquemes de referència grupals que obstrueixen l'èxit i traven el funcionament i el desenvolupament de l'equip. • Acompanyar l'equip en el descobriment, la definició i l'optimització dels seus processos i les seves maneres d'operar col—lectivament. • Reforçar el seguiment i la mesura del desenvolupament col—lectiu a mig i llarg termini. Programa: • 1 reunió de disseny i diagnòstic amb el líder de l'equip (2h): L’objectiu de la reunió es conèixer mes en profunditat la situació actual d’aquest així com les necessitats i expectatives en relació al coaching. En aquesta trobada es definiran el marc general de la intervenció, el diagnòstic i la definició dels objectius del procés. • 1 Sessió de presentació del Coaching a l’equip (2h): En aquesta sessió l’objectiu es fer una breu presentació del procés de coaching, validar la necessitat de canvi amb l’equip i acollir les diferents perspectives en relació a la situació conflictiva. • 8 sessions de Coaching d’equips (16h): Consisteixen en el coaching de l'equip client durant les seves reunions de treball, amb una durada de 2 hores. Es tracta d’un procés en què el coach hi és present i acompanya l’equip durant un nombre determinat de reunions operacionals. És en aquest marc de treball col—lectiu on el coach intervé per ajudar a la reflexió col—lectiva, permetent descobrir i qüestionar-se les creences, les estratègies i els comportaments habituals de caràcter improductiu. Durada: 20 hores


PROCESSOS DEL DOL Objectius: • • • • • • • • • •

Formació teòric i pràctica en l’àmbit del dol i les pèrdues. Adquirir coneixements per una comunicació efectiva amb persones en dol. Aplicació de tècniques i estratègies psicològiques per afrontar i gestionar el procés de dol. Definició del procés de dol. Identificació de les etapes del dol i les tasques a realitzar per a la correcta elaboració de la pèrdua. Detecció de criteris de dol complicat i prevenció. Identificar, avaluar i derivar situacions tributàries d’atenció psicològica específica per dol complicat. Adquirir coneixements i habilitats en el maneig de situacions de dol normal i patològic. Coneixement i aplicació de models psicològics d’intervenció en processos de pèrdua. Adquisició de recursos i tècniques per afrontar dols personals.

Programa • • • • • • • • • • •

Què és el dol: tipus de pèrdues i característiques. Resposter normals en el dol i necessitats. Mecanismes d’afrontament. Etapes del procés de dol. Dol normal vs complicacions: criteris de complexitat. Diagnòstic diferencial: dol complicat, trastorn adaptatiu, trastorn de l’estat d’ànim i trastorn d’angoixa. Dols especials: Dol en persones vulnerables: nens, disminuïts, gent gran. Dols desautoritzats. Factors que afecten el dol. Cures primàries de dol: tècniques i estratègies terapèutiques d’intervenció en el dol. Assessorament: facilitar el dol no complicat. Comunicació efectiva. Afrontament personal: cuidar-se per cuidar.

Durada: 20 hores


“MORT DIGNA”: Què entenem per DIGNITAT HUMANA en el final de la vida i què podem fer com a professionals sanitaris per ajudar a morir dignament? Objectius: • • • • • • •

Formació teòrica i pràctica en el constructe de la “Dignitat Humana” en un context hospitalari d’alta vulnerabilitat i dependència, especialment en el final de la vida (“Mort Digna”). Establir la “preservació o reforç de la Dignitat” com un dels objectius bàsics i fonamentals en el pla terapèutic del pacient amb una malaltia avançada, terminal, o d’alta dependència o vulnerabilitat. Aplicació en la pràctica diària de tècniques, estratègies i intervencions psicològiques que ajudin a preservar i reforçar la dignitat de la persona. Prevenció i extinció de demandes d’acceleració de la mort, suïcidi assistit o eutanàsia, per part de pacients o familiars, per la percepció de pèrdua de la dignitat en el final de la vida. Foment de la preservació de la dignitat com a factor preventiu de complicacions en el procés de dol. Potenciar l’auto-coneixement, l’auto-valua i l’auto-eficàcia. Definir i revisar el constructe de Dignitat Humana: aproximació antropològica i històrica com a concepte universal que fonamenta els drets de la persona, i emprat per a defensar, en nombroses ocasions, postures contraposades. Introducció i aplicació pràctica del “Model empíric de preservació de la dignitat” (Chochinov , H. Hack T, McClement S, et al) com a marc teòric i model metodològic científic per a una atenció professional sanitària que preservi i reforci la dignitat de la persona. Aplicació pràctica diària de tècniques, estratègies i intervencions psicològiques que ajudin a preservar i reforçar la dignitat de la persona, i alhora prevenir les demandes d’eutanàsia, acceleració de la mort o suïcidi assistit, i factors de risc en el procés de dol posterior dels familiars. Adquirir coneixements i habilitats socials per a una comunicació i intervenció més efectiva amb persones que estan vivint un procés de final de vida en el que la dignitat pot estar vulnerada per l’alta dependència i les contínues pèrdues.

Programa Aproximació teòrica: •

Què es la Dignitat Humana?: evolució del terme a un nivell històric i antropològic com a concepte significatiu i rellevant en les definicions dels textos en grans democràcies modernes, declaracions universals (OMS, ONU, etc.), constitucions europees, texts jurídics i legals nacionals i internacionals, codis deontològics, etc.


• • • • • • • • • • • • • • •

Què volem dir amb Dignitat en el final de la vida i que entenem per Mort Digna? L’ABCD de la Dignitat en el final de la vida Fonaments i dominis que defineixen la dignitat humana en el final de la vida. Dignitat i els principis bioètics (no maleficència, justícia, autonomia, beneficència). El per què de la Dignitat com argument per a defensar postures oposades. Pèrdua o vulneració de la dignitat com un dels principals motius de demanda d’acceleració de la mort, suïcidi assistit o eutanàsia. Què entenem per “morir dignament” com a professionals i què entenen els pacients i familiars. Elements o actuacions que vulneren o fragmenten el sentiment de dignitat de la persona. La preservació o reforç de la dignitat o “mort digna” com a objectiu terapèutic en el final de la vida. Introducció al “Model empíric de preservació de la dignitat” (Chochinov, H. Hack T, McClement S, et al): Preocupacions relacionades amb la malaltia; Repertori per a preservar la dignitat: perspectives i pràctiques; Inventari social de la dignitat. Tècniques, estratègies i intervencions psicològiques que fomenten la preservació i reforç de la dignitat de la persona en un situació vulnerable i de dependència com és el procés de final de vida. La dignitat com a factor preventiu en els processos de dol. Aproximació pràctica:

• •

• •

Treball pràctic amb presentació audiovisual d’exemples i casos en que la dignitat està preservada o vulnerada/fragmentada, per a la seva discussió i aplicació de tècniques apreses per integrar-les. Aplicació pràctica de tècniques, estratègies i intervencions sanitàries i/o psicològiques, generals i especifiques, que fomenten la preservació i reforç de la dignitat de les persones en una situació vulnerable de malaltia avançada greu, basades en el “Model empíric de preservació de la dignitat” (Chochinov , H. Hack T, McClement S, et al): Preocupacions relacionades amb la malaltia: o Nivell d’independència/Autonomia, o Distress/Malestar per símptomes físics i psicològics; Repertori per a preservar la dignitat: o Perspectives de preservació de la dignitat, o Pràctiques de preservació de la dignitat; Inventari social de la dignitat. Presentació i maneig d’instruments d’avaluació i detecció de factors o indicadors que poden estar vulnerant la dignitat del pacient. (Inventari de la dignitat) i intervencions específiques (Teràpia de la dignitat). Aplicació de coneixements i habilitats socials per a una comunicació i intervenció més efectiva amb persones que estan vivint un procés de final de vida en el que la dignitat pot estar vulnerada per l’alta dependència i les contínues pèrdues.

Durada: 20 hores


ENVELLIMENT ACTIU I SALUT EMOCIONAL

Aquesta formació pretén proveir als professionals dels serveis socials d’eines per el desenvolupament de les habilitats de percebre i gestionar les diferents emocions en els altres, centrant-ho en les persones grans. Per tal de facilitar el disseny d’accions més efectives per el foment de l’envelliment actiu. Objectiu: Descobrir i experimentar de forma pràctica l’autogestió afectiva d’emocions i estats d’ànim per clarificar la seva fonamental contribució a la satisfacció i realització personal. Programa:

Envelliment i salut emocional.

Models d’emocions bàsiques tant dels professionals d’atenció a les persones com de la gent gran

i. Què són les emocions i quina la seva utilitat. ii. Emocions que predisposen a l’acció i emocions que paralitzen. iii. L’observador emocional en el treball amb gent gran. •

Preguntes claus per gestionar les meves emocions com a professional i les de les persones grans

iv. Motivació intrínseca i èxit incondicional. v. Estructura de coherència entre llenguatge, cos i emoció. •

Pràctiques per dissenyar estats d’ànim poderosos en vers a l’envelliment actiu.

Durada: 20 hores

Noves accions formatives  

Noves accions formatives