Informe anual Fundesplai 2017-2018

Page 16

Informe anual 2017-2018 ■ Fundesplai

16

Fundesplai,

amb

els joves ACCIÓ SOCIAL

400

Referents en inserció sociolaboral de persones joves Fundesplai han continuat treballant aquest 2017-2018 per a la inclusió sociolaboral de les persones joves amb iniciatives emmarcades en la Garantia Juvenil, que es fa en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de

Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona, en què han participat 400 persones en els 19 processos formatius que s’han fet el 2017. Cal sumar en aquests processos d’inclusió les 70 joves que han pres part en les tres edicions de l’AMA, acompanyament de mares adolescents, que forma i acompanya dones joves amb infants petits; els 15 joves de Mentoria, on persones amb gran experiència professional els ajuden; els 45 del projecte Mirall, per a persones joves immigrants, i els 30 del Jove Valor.

Formació tecnològica Cal ressaltar l’increment en la formació en tecnologies de la informació, una de les principals eines d’inclusió laboral pels joves. Cada cop més les empreses necessiten joves amb coneixements de gestió de bases de dades, programació o disseny web. Fundación Esplai, que col·labora amb Fundesplai, ha reforçat aquests camps en els seus programes d’inclusió adreçats a joves com Enfoca’t o Connecta Code, entre d’altres.

Finalment, cal ressaltar també la intervenció socioeducativa que fa Fundespai als casals i serveis de joves de La Fàbrica Jove de Salt, l’Espai MontJove a Santa

joves participants en programes de Garantia Juvenil

Rocío Martos participant en un curs de ‘Business Intelligence’ per a joves

“Ha estat sorprenent i molt gratificant. M’enduc coneixements tècnics i habilitats que em seran molt útils a la meva vida laboral”

Margarida de Montbui i el Taller Jove a Sant Cugat del Vallès, en què han participat 350 joves al llarg de 2017.

‘Soft skills’, competències transversals Una de les característiques comunes de tots els programes per a joves de Fundesplai és que tots els processos formatius

potencien les soft skills, que es podria traduir lliurement per ‘competències transversals’: habilitats comunicatives i socials,

empatia, actitud pel treball en equip... Aquestes habilitats, en contraposició a les competències específiques i formals

que es necessiten per desenvolupar un lloc de treball, són cada vegada més valorades per les organitzacions.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.